| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bekkevold
Gård nr. 79 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bekkevold 1
Gammelt løpenr. 284a. 79/1 siden Norges matrikkel 1889.

Sammenføyning av Bekkevold(A) og Bekkevold(B).

Landskyld 1761: 2 huder.

Adresse i dag: Sannivn. 49, 54 og 56, 3719 Skien.

G.br., selveier
Lars Halvorsen
fra Siljan i Eidanger dpt. 21/11-1790, s.a. Halvor Nilsen Siljan og Kari Andersdatter.

g. i Eidanger 30/7-1824 m. Berthe Kirstine Jacobsdatter fra Siljan i Eidanger dpt. 18/1-1800, d.a. Jacob Simonsen Siljan og Berthe Halvorsdatter.

Br. 1833.

Under folketellingen 1835 var det ingen beboere her. Det var Lars Halvorsen i Eidanger som var eier og bruker av
2 huder (oksehuder) og 1 skind (kalveskinn).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

284

Bækkevold

Lars Halvorsen

1 hud 11 skind

3 daler - 1 ort - 6 skilling

Av folketellingen 1845 kan vi se at gården fremdeles var ubebodd og at
det var Anders Sølie og Lars H. Gata som eide og brukte den.

G.br., selveier
Nils Andersen Bekkevold
fra Søli(14) f. 30/11-1822 d. 9/2-1881 på Bekkevold, s.a. Anders Jacobsen Sølie.
g. 31/5-1861 m. enke Anne Sørine Amundsdatter fra Lillegården(1) i Eidanger f. 15/10-1828 d. 21/7-1904 på Riis, d.a. Amund Nielsen Lillegaard og Karen Jacobsdatter.
Forlovere: Gaardmand Jacob Andersen Sørli og Lars Jacobsen Langerød.
1. Hanna Nilsdatter f. 10/7-1862 på Båserød g.m. Vetle Olsen Riis. Se Riis(13).
2. Anders (tvilling) f. 12/3-1868 d. 6/8-1868 på Bekkevold.
3. Anne Nikoline (tvilling) f. 12/3-1868 d. 14/9-1868 på Bekkevold.
Br. 1855.

Anne Sørine var enke etter Hans Olsen på Båserød. Se Båserød(2). Se hennes barn fra 1. ekteskap der.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

284a

Bækkevold

Nils Andersen

1 daler - 1 ort - 17 skilling

Nils ble eier av Båserød gjennom sin kone i 1861 og brukte Båserød til sommerseter.
Enka, Anne Sørine, solgte både Båserød og Bekkevold til sin svigersønn Vetle Olsen Riis
i 1890. Hun hadde føderåd og bodde hos dem på Riis(13) til sin død i 1904.

Andre beboere her i 1865: Anne Sørines døttre, Karen Hansdatter f. 1852 og
Marie Hansdatter f. 1855, samt hustruens mor, enke Kari Jacobsdatter f. ca. 1789
i Eidanger.
I 1875 bodde også legdslem Isak Hansen, f. 1872 i Gjerpen, her. "Bortsat for
Fattigkassens regning."

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 5 kyr, 1 kalv, 3 sauer, 1 gris.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

79

1

284a

Bækkevold

Bækkevold

Nils Andersen

1 dlr - 3 ort - 3 skilling

3 mark 46 øre

Vetle Olsen RiisRiis(13) kjøpte denne gården, samt Båserød(1) av sin svigermor i 1890.
Denne gården var igjen ubebodd i 1891 og drevet av Vetle Olsen Riis.

Han solgte Bekkevold(1) igjen i 1898 til Alfred Hvidsten.

G.br., selveier
Ole A. Hvidsten fra Andebu i Vestfold f. ca. 1847.
g.m. Laura fra Eidanger f. ca. 1857.
1. Alfred Hvidsten f. 1884 i Larvik.
Br. i 1900.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

79

1

Bækkevar (Bækkevold)

Bækkevold

Alfred Olsen Hvidsten

3 mark 46 øre

Deretter ble gården solgt til brødrene Erik og Gustav Olssønner Baugerød i 1905.

G.br., selveier
Erik Baugerød f. 3/3-1875.
Erik Baugerød bodde her i 1910 med sin mor, Gurine Baugerød f. 27/12-1846.

Se folketellingen 1910.

Daniel Hauen kjøpte gården i 1920.

I 1924 ble denne gården solgt til Simon Hansen Høgseth. Se Høgset(3).

I 1931 bodde en Einar Høyset her (trolig s.a. Simon Hansen). Han leide huset. Han var oppført som forlover for
sin søster Jenny i 1931. Han hadde da adresse Bekkevold.

G.br., selveier
Anders Ballestad
fra Ballestad(49) ”Rønningen” f. 8/8-1924 d. 27/8-2008, s.a. Aslak Pedersen Ballestad.
g. 1949 m. Margaret Andreassen fra Rørholt i Bamble f. 1926, d.a. Aksel Andreassen.
1. Torunn Elisabeth Ballestad f. 26/3-1950.
Br. 1946.

Anders Ballestad var født på Ødegården under Øvrum. Han solgte denne eiendommen i
1953 til sin bror Peder og flyttet til Bamble. Da Anders døde bodde de på Nylende i Bamble.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 79

1

Bækkevar (Bækkevold)

Anders P. Ballestad

3 mark 46 øre

G.br., lastebilsjåfør (selvst.), selveier
Per Ballestad
(Peder Ballestad) fra Ballestad(49) ”Rønningen” f. 3/6-1923 d. 1/2-1989, s.a. Aslak Pedersen Ballestad.
g. 1950 m. Solveig Pedersen f. 26/6-1926 d. 23/2-2000.
1. Erna Irene Ballestad f. 1950.
2. Eva Ballestad f. 1953.
3. Ole Jan Ballestad f. 1956. Se nedenfor og Bekkevold(2).
4. Tove Ballestad f. ca. 1959.
5. Vidar Ballestad f. 1961.
6. Åge Ballestad f. 1964. Bosatt i Porsgrunn.
7.
Tore Ballestad f. 1967. Byggtapetserer. Bosatt i Sollia ved Bøle.
Br. 1953.

Tidligere nabo, Svein Aage Johnsen skriver (2012):
"
Per var lastebilsjåfør, selvstendig næringsrivende. Første lastebilen jeg husker han kjørte, var en eldre Commer, siden hadde han Scandia Vabis. Per og Solveig var omgansvenner med mine foreldre.
Tore Ballestad vanka som liten gutt hos min bestefar, Einar Bakken. Guttungen kom hver dag, satt og prata veslevoksent, spiste og drakk kaffe, gjorde småjobber på gården, og var mye i stallen hos hestene. Tore var en liten altmuligmann. Bestefar klipte alltid håret sitt hos Per Ballestad. Billig og bra. Prat og kaffe, fikk alltid kaffe og sukkerbiter hos Per og Solveig."

G.br., selveier
Ole Jan Ballestad herfra f. 1956.
g. i Gjerpen kirke 18/3-1978 m. Turid Wærstad fra Frogner f. 1957, d.a. Simon og Erna Wærstad.
1. Cecilie Ballestad f. 1978.
2. Monica Ballestad f. 1982.
Br. 1988.

Ole Jan Ballestad kjøpte i 1990 nabogården Bekkevold bnr 2 og 5.

Gårdsdrifta i 2013: 138 mål dyrka jord og leier 462 mål av andre gårder i nærheten. Han driver med korn og poteter.

Se Bekkevold(2), som ble utskilt herfra i 1851.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.