| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Høgset
Gård nr. 84 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 384.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 20.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgset 3
Gammelt løpenr. 318a. Siden Norges matrikkel 1889: 84/3 (384/3).

Adresse i dag: Høgsetv. 25, 3914 Porsgrunn.

G.br., selveier
Hans Christensen Høgseth
fra Augestad(1) f. 21/12-1834 d. 24/6-1910 på S. Skjeggestad i Ramnes, s.a. Christen Hansen.
g. 19/6-1860 m. Kirsten Gurine Simonsdatter fra Bjerketvedt(5) i Eidanger f. 1/4 -1838 på Søli d. 22/8-1923 på Svinholt, d.a. Simon Jacobsen Bjerketvedt.
1. Martin Hansen Høgseth f. 29/4-1861 på Augestad. Bodde her en tid, men kjøpte siden Liane 100 og flyttet dit.
2. Kristen Hansen Høgseth f. 13/9-1863 på Sanni. Se Svinholt.
3. Simon Hansen Høgseth f. 14/10-1866 på Sanni. Overtok bruket etter broren Martin.
4. Nils Jacob Hansen Høgseth f. 3/2-1871 d. 1948. Arbeider på gården her i 1900. Nils Jacob ble far til Haakon Åltvedt. Mora var tjenestejenta Anne Knudsdatter,
    som var her på gården. Nils Jacob og broren Hans Karl kjøpte gård i Våle i Vestfold i 1908. De solgte den i 1945 og flyttet til Husvik i Slagen. Nils Jacob døde der ugift.
5. Anders Bertinius Hansen f. 10/12-1873. Han var overbokholder på gamle ”Borregaard brug” i Sarpsborg.
6. Hans Karl Hansen f. 13/12-1876 g. ca. 1914 m. Trine Elise Hansdatter. Se ellers broren Nils Jacob.
Br. 1869.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

318a

Høisæth

Hans Christensen

1 daler - 4 ort - 4 skilling

318b Høisæth Andreas Rasmussen 0 daler - 2 ort - 4 skilling

Tjenestepike her i 1875 var Marte Rasmusdatter f. 1856. Samme år var det bosatt en
ugift kvinne her: Marie Aleksandersdatter fra Solum f. 1819. Forsørget av sin bror i Skien.
I 1900 hadde de tjenestepike her fra Drangedal som het Anne Knudsdatter f. 1883.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

84

3

318a

Høgset

Høgset

Hans Kristensen

2 - 2 - 17

4 mark 58 øre

84 4 318b Høgset Ønna Andreas Rasmussen 0 - 3 - 3 1 mark 12 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

84

3

Høgset

Høgset

Kristen Hansen

4 mark 44 øre

Se folketellingen 1900

Hans Høgseth drev tidligere farsgården Sanni(8), i dag Sanniv. 97, Skien.
I 1869 kjøpte han denne gården av Løvenskiold-Fossum.
I 1908 kjøpte han dessuten Søli(19) - jord.
I 1910 kjøpte Hans og Kirsten Gurine gården Søndre Skjeggestad i Ramnes i Vestfold og flyttet dit.
Samme året døde Hans der. Kirsten Gurine flyttet tilbake og bodde resten av sitt liv hos sønnen
Kristen Høgseth på Svinholt.

Sersjant, g.br.
Simon Hansen
Høgseth herfra f. 14/10-1866, s.a. g.br. Hans Christensen Høgset.
g. 7/3-1890 m. Anne Gurine Jacobsdatter fra Søli(7) f. 12/12-1868 d. mellom 1907 og 1910?, d.a. g.br. Jacob Kristensen Søli.
Folovere: Kristen Hansen Høgset og Anders Søli.
1. Ingeborg Kristine Høgseth f. 20/6-1890 d. 8/9-1978 g. 9/12-1913 m. Gustav Karenius Gotfredsen Sanna f. 1885 på Søli d. 1956. Se Bjerketvet(6) ”Sanna” i Eidanger.
2. Kirsten Gurine Høgseth f. i Porsgrunn 18/2-1892. Kirsten Gurine vokste opp her hos sin farfar. Ble med sin onkel Nils Jacob Høgseth til Våle i Vestfold som tjenestepike.    
    Siden arb. hun på en gård på Tjøme i Nøtterø kommune. Ugift. Ingen barn.
3. Marie Amalie Høgseth f. 20/9-1893 i Porsgrunn. Hun bodde lenge hos sine foreldre. Siden kom hun til Bekkevold og deretter til Rønningen. Ugift. Ingen barn.
4. Jenny Høgseth f. 28/3-1895. Født i Lårdal i Tel. g. 1931 m. Edvard Joakim Bernhardsen Ballestad. Se Ballestad (49) ”Rønningen”.
5. Helga Høgseth f. 10/6-1897, dpt. i Porsgrunn kirke.
Br. 1917.

F.f. Simon Hansen Høgsets datter Ingeborg Kristine: Moderen, Hella Andrea Andersdatter Svinholdt, Kristen Hansen Høgset, Martin Hansen, Kristian Jacobsen Søli.

Ifølge folketellingen 1910, bodde Simon Høgset her allerede da.
Se folketellingen 1910.

Simon arbeidet bl.a. hos Franklin, Backer & Co. I 1893 var han kjører.
De bodde i (og eide) Ligt. 20 på Osebakken u. Ø. Borge i 3 år (1891-1894).
I 1895 bodde de i Lårdal hvor Jenny ble født. Familien var bosatt her i april 1907.

Som enkemann ble Simon far til barnet Kristoffer f. 30/8-1915. Moren var Elise Kristoffersdatter Søli f. 1874.
Barnet døde i november s.å.  I 1917 overtok Simon sin farsgård her. I 1924 kjøpte han Bekkevold(1).

G.br., selveier
Oskar Mathias Simonsen Søli
fra Søli(6) f. 17/9-1895, s.a. g.br. Andreas Simonsen Søli.
g.m. Kirsten NN f. 16/2-1906.
Br. 1923.

Oskar Søli solgte gården til neste bruker i 1944 og bygde hus i Hovenga.

G.br., selveier
Simon A. Hansen
f. 29/9-1890 d. 16/11-1964 i Eidanger, s.a. Hans Karl Simonsen og Aslaug Knudsdatter f. Strand.
g. 1909 m. Ingeborg Elise Jensen fra Drangedal f. 10/1-1889 d. 3/6-1946.
1. Erling Hansen f. 25/10-1909 d. 2/2-1878 i Eidanger.
2. Hans Karl Hansen f. 20/10-1916 d. 24/2-1943 i Eidanger.
Br. 1944.

Denne familien ligger på Eidanger gamle kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

84

3

Høgset

Simon Hansen

3 mark 90 øre

Hydroarbeider, g.br.
Trygve Friberg
fra småbruket i Ligt. 30, f. 6/4-1902 d. 21/10-1979, s.a. Karl Fredrik Friberg.
g.m. Astrid Vinje fra Vinje i Bamble f. 9/2-1903 d. 26/3-1983, d.a. Johan og Marie Vinje (gravlagt på Borgestad).
Br. 1954.

Denne familien bygde huset Tyrsv. 1, i Hovenga og flyttet dit.

Hydroarbeider, g.br.
Georg Christensen
fra Sunnjordet i Porsgrunn f. 22/10-1910 d. 23/7-1994, s.a. Kristen Kristensen fra Stranda og Laura Petrea Vik fra Stranda.
g. april 1937 m. Gudrun Ovidia Kåsa fra Skafså i Mo i Telemark f. 18/4-1915.
1. Vidar Christensen f. 9/10-1938. Overtok gården.
2. Reidun Christensen f. 1942 g.m. Asbjørn Hansen. Bor i Halden.

3. Hildegun Christensen f. 1951 g.m. Svein Solberg.
Bor på Rønningen i Porsgrunn.
Br. 1956.

Alle barna er oppvokst på Sunnjordet i Porsgrunn.

Deler av denne gården brant i 1962.

Avd. ing. i Statens kartverk, Skien, selveier
Vidar Christensen
f. 9/10-1938 d. 21/11-1997.
g. 8/7-1961 m. Jorunn Gunulfsen fra Vallermyrene i Porsgrunn f. 1936.

1. Jan Tore Christensen f. 1965. Overtok gården.
2. Gisle Christensen f. 1968.

Br. 1988.

Selveier
Jan Tore Christensen herfra f. 1965. 
g.m. Heidi Karlsen.
1. Mats Christensen f. 1992.
2. Marte Christensen f. 1994.
3. Marianne Christensen f. 1998.
Br. 1997.

Kilde: Oppgave fra eieren, gjengitt i Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002). Utdrag.
Gården er på 50 dekar jord og 280 dekar skog. Jorda er bortleid. Den første traktoren kom hit i 1975. I tunet står et våningshus fra 2000 og en låve med sauefjøs, hønsehus og grisefjøs fra 1950.
Høgset bnr 3. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.