| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 6 - Søli nedre - Ødegården
Gammelt løpenr.  304b. Siden Norges matrikkel 1889: 82/6.
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/6.

Utskilt fra Søli(5) i 1869.

Adresse i dag: Bjerketvedtv. 33, 3914 Porsgrunn.

Gården grenser til Bjerketvedt i Eidanger og andre nedre-Søli gårder.

G.br., selveier
John Larsen Bjerketvedt
fra Bjerketvedt(1) i Eidanger f. 10/1-1838 på Øvre Søli d. 1914 her, s.a. Lars Gundersen fra Lid(6) og Anne Dorthea Arnesdatter fra Augestad(1).
g. 6/7-1869 m. Karen Kirstine Olsdatter
fra Valler(1) i Eidanger f. 26/4-1844 på Valler d. 1930, d.a. Ole Tollefsen og Berthe Kirstine Olsdatter.
1. Oluf Bernhard f. 30/5-1871 d. 21/12-1872. Født og død på Søli.
2. Lars Johnsen f. 25/8-1873 på Søli. Død ung.            
3. Bernhard Johnsen Bjerketvedt
f. 11/6-1876 d. 2/7-1955 g1g i Gjerpen 11/2-1899 m. Ingeborg Kirstine Hansdatter f. 20/10-1877 d. 22/3-1899 på Nærum
    g2g i Gjerpen 23/1-1909 m. Inger Bertea Hansdatter
f. 27/12-1875 d. 2/12-1969. Begge hustruene var døtre av g.br. Hans Jacob Simonsen Nærum(1).
Se Bjerketvedt(1) i Eidanger.
4. Lars Johnsen Bjerketvedt
f. 6/4-1879 d. 1/11-1970 g1g m. Sara Marie Johansdatter fra S. Lunde i Eidanger f. 27/3-1881 d. 16/6-1937, g2g m. Margrethe Gravastrand
f. 1908.
5. Nils Johnsen Bjerketvedt
f. 28/5-1891 d. 18/2-1961 g. 13/1-1920 m. Nelly Sølie fra Søli(21) f. 9/3-1895 d. 29/1-1952. Se Valler(2) i Eidanger.
Br. 1869.

F.f. Johan Larsens sønn Oluf Bernhard på Søli: Foreldrene, Gurine Olsdatter og Ole Tollefsen fra Valler i Eidanger, Gotfred Larsen Bjerketvedt i Eidanger.

Denne familien flyttet til nabogården, Bjerketvedt(1) i Eidanger 30/6-1874. Han brukte begge gårdene.
John og Karen bodde her igjen på sine gamle dager. John Larsen døde av lungebetennelse i 1914.
De barna som vokste opp er alle gravlagt i Eidanger.

Sønnen Bernhard Bjerketvedt bodde med dem på Bjerketvedt som gårdbruker sin familie i 1910.
Se Bjerketvedt(1) under folketellingen 1910.

Se Eidanger Bygdehistorie bind III, side 60/61/62.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

304b

Sølen nedre (Søli)

Karl Olsen Valler

2 daler - 1 ort - 3 skilling

Denne gården var ubebodd i 1875, ifølge folketellingen.

”Skjøde fra John Larsen til Andreas Simonsen for kr. 6400, datert 1., tinglyst 3. desember 1879."

G. br., selveier

Andreas Simonsen Søli
fra Søli(5) f. 19/5-1853 på Søli d. 5/11-1919, s.a. Simon Jacobsen.
g. 21/11-1884 m. Marthe Kirstine Rasmusdatter
fra Riis(15) f. 19/3-1856, d.a. Rasmus Jacobsen Riis.
1. Marie ”Mari” Simonsen Søli
f. 14/12-1884 d. nov. 1966. Ugift.
2. Simon Andreasen Søli
f. 27/5-1886. Se Søli(5).
3. Rudolf f. 8/11-1888 d. 1888.
4. Anna Kirstine Søli
f. 22/1-1890 d. 1949.
5. Magnus Simonsen Søli
f. 8/1-1892 g.m. Gudrun f. 1/2-1892. Bodde i Hallsgt. 1 på Osebakken. Han drev fraktrute mellom Porsgrunn og Skien.
    Først med hest, siden med lastebil. Deres sønn Arne Søli, overtok siden Søli(5, 6 og 19).
6. Jacob Andreas S. Søli f. 4/2-1894. Konf. i 1908. Bodde da "på Bjerketvedt".
7. Oskar Mathias Søli f. 17/9-1895 g.m. Kirsten f. 16/2-1906. Se Høgset(3). Bodde i Hovenga i 1969/71.
8. Anders Johan Søli f. 21/9-1897 d. sept. 1969.
9. Ragnvald Andreassen f. 2/6-1900. Se nedenfor.
Br. 1879.

F.f. Andreas Simonsens datter Anna Kristine: Sina Jacobsen Svinholdt, Marie Rasmusdatter, Nils Jacob Hansen Høgset, Simon Jacobsen Bjerketvedt.

Denne familien bosatte seg her rundt 1879. Disse sønnene ble lokalt kalt "Simonsguttane".

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

6

304b

Sølen

Sølen nedre

Andreas Simonsen

2 - 1 - 6

5 mark 74 øre


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

6

Sølen (Søli)

Sølen nedre

Andreas Simonsen

5 mark 74 øre

Se folketellingen 1910.

Andreas Simonsens barn eide dette bruket fra 1955. De eide også Søli(5 og 19).

Ragnvald A. Søli herfra f. 2/6-1900 d. 1969.
Bodde her fra 1935.

Ragnvald var ugift og eide gården sammen med sine søsken som bodde andre steder. I deres  eiertid bestod
gården av 94 mål innmark. Han opplyste på 1950-tallet at gården eide ca. 100 mål skog ved Klepp.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

6

Sølen nedre

Andreas Simonsen

5 mark 74 øre

Drevet sammen med Søli(5) fra 1958.
Drevet sammen med Søli(19) fra 1969 (jord).

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.
Nytt gårds- og bruksnummer ble 382/6.

Sjåfør, selveier
Per Wiljar Sørli fra Søli(5) f. 1958, s.a. Arne Sørli.
Br. 1996. Se Søli(5).


Søli bnr 6. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.