| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 21  - Søli øvre - Ødegården nordre
Gammelt løpenr. (316ab)b. Siden Norges matrikkel 1889: 82/21.
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/21.

Utskilt fra Søli(20) i 1882.

Adresse i dag: Øygardsv. 74, 3914 Porsgrunn.

Tidligere eier: Christian Paus.

G.br., forpakter
Nils Isaksen fra Trollsåsen
dpt. 30/10-1796 d. 24/5-1850. "Druknet i Lerkup, 53 1/2 aar gml.", s.a. husmann Isak Nilsen Trollsaasen.
g.m. Lisbeth Kirstine Olsdatter fra S. Brekke dpt. 13/3-1796, d.a. Ole Pedersen. Se Familie 21 - S. Brekke 1801.
1. Ole f. 21/12-1821 på Trollsås d. 21/10-1822 på Trollsås.
2. Isak Nilsen f. 5/10-1823 på Kjølnes.
3. Ole Nilsen f. 3/5-1826 på Kjølnes. Se nedenfor. Ugift.
4. Jacob Nilsen f. 9/11-1829 på Kjølnes.
5. Andreas Nilsen f. 10/12-1835 på Søli. Se nedenfor.
Br. ca. 1835.

Nils Isaksen forpaktet tidligere Kjølnes. Se der.
Hans svigermor, enka Anne Knudsdatter bodde her i 1835.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

316

Sølen øvre

Christian Paus

1 hud 2 skind

3 daler - 0 ort - 7 skilling

Arbeider, selveier
Ole Nilsen
herfra f. 3/5-1826 på Kjølnes d. 7/12-1863 på Søli, s.a. Nils Isaksen.
Br. 1851. Ugift.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

316b

Sølen øvre (Søli)

Zacharias Gundersen

0 daler - 1 ort - 7 skilling

G.br., bordarbeider, selveier
Andreas Nilsen
herfra f. 10/12-1835 i Gjerpen.
g. i Skien kirke 21/7-1865 m. Hedevig Olsdatter fra Skien f. 20/4-1844 på Bratsbergkleiva, d.a. Ole Henriksen g. 5/6-1844 m. Thurine Thorsdatter.
1. Thea Elise Andreasdatter f. 27/7-1866 på Søli.
Br. i 1865.

F.f. Andreas Nilsen Sølis datter Thea Elise: Maren Sørensdatter, pige Anne Olsdatter, Thomas Olsen og Carl Olsen alle Søli, Thomas Mathisen Søli.

Andreas Nilsen solgte sin part i Ødegården i 1867 (løpenr. 316b) til Zacharias Gundersen Søli.
Hele bruket ble samlet igjen av Zacharias Gundersen som i kjøpte l.nr. 316a av Christian Paus
fra Kjølnes.

Dette bruket ble utskilt fra Søli(20) i 1882.

Zacharias Gundersen fra Lid(6)1813-1899.
Br. 1882. Se Søli(20).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

21

(316ab)a

Sølen

Ødegaarden nordre

Ole Kristian Zakariassen

1 - 2 - 16

6 mark 15 øre

Tingbok for Gjerpen sorenskriveri, Protokollnr. IV 3, folie 278.
"Skjøde fra Zakarias Gundersen til Ole Kristian Ødegaarden for kr. 10.000 med Panteret forbeholdt for kjøbesummen,
datert 30. november, tinglyst 1. desember 1898."

G. br., selveier
Ole Kristian Zachariasen Søli
fra Søli(20) f. 16/1-1858 d. 7/5-1938, s.a. Zacharias Gundersen Søli.
g. i Eidanger 11/4-1883 m. Nilia Bolette Isaksdatter fra Kvestad(3) i Eidanger f. 10/4-1861 d. 13/3-1929, d.a. Isak Nilsen Kvestad.
Forlovere: ”Isak Nilsen Kvæstad, Halvor Nikolaj Isaksen Kvæstad.”
1. Maren Oline Sørli f. 28/6-1883 d. 8/9-1964. Ugift. Bodde i Bjerketvedtv. 6.
2. Anna Sørli f. 11/5-1885 d. 1/6-1975 g. ca. 1938 m. Erik Skoe. Bodde og hadde kolonialforretning i Storgt. 171 på Osebakken. Ingen barn.
3. Simon Olsen Sørli f. 17/1-1888 d. 1970 g. 1914 m. Ragnhild Nordal fra N. Nordal f. 1884 d. 1948. Se Siljan(1) i Eidanger.
4. Isak Sørli f. 29/5-1890 g.m. Anna Mathilde Riis f. 7/8-1892 på Bekkevold. Bodde i Darudv.10 på Hovenga bygde i 1920 åra.
    Barn 1. Leif Sørli f. 11/9-1928 d. 1994 (adoptivsønn) g.m. Elsa Lillian f. 24/10-1929. Bodde i Slotsbrogata.
5. Olaf Olsen Sørli f. 4/6-1892. Overtok gården.
6. Nelly Sørli 9/3-1895 d. 29/1-1952 g. 13/1-1920 m. Nils Johnsen Bjerketvedt fra Søli(6). Se N. Valler i Eidanger.

7. Nils O. K. Sørli f. 21/6-1897.
Overtok bruket etter sin bror Olafs død. Skrev seg Nils O. K. Søli.
8. Dagny Sørli f. 9/4-1899 g.m. Søren Jørgensen Holm f. 29/1-1899. Se Holm(7).
Br. 1898.

Bonden skrev seg Ole Søli. Ole bygde på huset og løftet taket i 1890-åra.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

21

Sølen (Søli)

Ødegaarden nordre

Ole Kr. Zakariassen

6 mark 15 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Kvittering fra Leopold Løvenskiold om at den paa dette bruksnummer hvilende landskyld til Fossum verk kan avlæses (avlyses), dato 6/11, tingl. 17/11-1909."
"Ektepakt mellem Ole Kristian Sølie og Nilia Bolette Søli, hvorefter hustruen skal eie halvparten av dette bnr., som særeie m.m. dato 3/9, tingl. 14/9-1927."
"Skjøte fra Ole Kristian Sølie og Nilia Sølie til Olaf Olsen Sølie for kr. 40.000, hvorav for løsøre kr. 16.000,
datert 11/11, tingl. 23/11-1927."

G.br., selveier
Olaf Olsen Sørli
herfra f. 4/6-1892 d. 1/1-1932.

Br. 1927. Ugift.

G.br., selveier
Nils O. K. Sørli
herfra f. 21/6-1897 d. 16/12-1961.
g.m. Bertha Marie Traaholt fra Eidanger f. 30/9-1906 d. 7/10-2003, d.a. Nils August Traaholdt. Se Kvestadrønningen i Eidanger.
1. Gerd Sørli f. 1935 g.m. Arnt Gundersen. Se nedenfor.
2. Randi Sørli f. 1939 g.m. Jan Varner fra Oslo. Bosatt på Bekkestua i Bærum.
    Barn 1. Henning Varner f. 1971.
    Barn 2. Lene Varner f. 1973.
Br. 1933.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

21

Ødegården nordre

Nils O. Søli

6 mark 15 øre

Selveier
Gerd Sørli herfra f. 1935.
g. 25/9-1965 m. arbeider Arnt Gundersen fra Skien f. 1938, s.a. Halvor Gundersen fra Jamnbakkmyra v/Kragerø  d. 1970 og  Marie Bråten  fra Bråten v/ Hullvann v/ Kragerø.
1. Nina Gundersen f. 1971.
2. Unni Gundersen f. 1972.
Br. 1983.

Hun var bosatt her sammen med sin mor, enka Bertha Marie Sørli i 1995.

De eldste husene har ligget nærmere åssiden her. Deler av det eksisterende våningshuset er av
gammelt tømmer som er merket på en slik måte at det tyder på at huset har vært flyttet.

Det har trolig vært husmannsplasser her fra gammelt av. Det antas at det lå en
plass mot Søli(20) som man kaller Hanna-bakken. Det er også mulig det var en
plass like ved der hvor huset til Henrik Hagen ligger i dag (bnr 102).
Denne løkka ble kalt for ”Gutterønningen”.

Bnr 102 ble utskilt herfra i 1958.
Bnr 108 ble utskilt herfra i 1959.
Bnr 112 og 113 ble utskilt herfra i 1962.

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.  
Nytt gårds- og bruksnummer ble 382/21.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.