| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 14 - Søli øvre
Gammelt løpenr. 308b. Siden Norges matrikkel 1889: 82/14.

Utskilt fra Søli(13) i 1826.

Adresse i dag: Langerødv. 48, 3711 Skien.

Dette er den nordligste av Søli-gårdene.

I 1880 årene hadde Haugianerne sitt forsamlingssted her på gården.
Det foregikk både dåp, konfirmasjoner og vielser her inntil de fikk sitt
eget lokale i Borgeskogen.

G.br., selveier
Anders Jacobsen Sørlie
fra Søli(13) dpt. 17/4-1785 d. 10/5-1867 på Søli, s.a. Jacob
g. i Eidanger 15/10-1817 m. Anne Jacobine Jacobsdatter fra Siljan(1) i Eid. dpt. 9/4-1792 d. 11/10-1866 på Søli, d.a. Jacob Simonsen Sillien og Berthe Halvorsdatter.
1. Karen Maria Andersdatter f. 25/10-1818 (døpt i Eidanger) g1g 8/6-1858 med enkemann Gunder Isaksen Espedalen. Se Espedalen(1).
2. Jacob Andersen f. 15/7-1820. Overtok gården.
3. Nils Andersen f. 30/11-1822. Se Bekkevold(1).
4. Halvor Andersen f. 15/6-1825. Bodde i Kjølnesg. 1. Se Familie 29 - Ø. Borge 1891.
5. Anders Andersen f. 3/6-1828. Emg. til Chicago, USA 19/3-1869 med skuta ”Oder”. Ugift ved utvandringen.
6. Simon Andersen f. 16/3-1831. Se Familie 18 - Ø. Borge 1875.
7. Engebret Andersen f. 28/5-1833 g2g i Ø. P. 14/4-1882 m. Inger Kirstine Jørgensen f. ca. 1839 i Søndeled (d.a. Jørgen Reiersen).
    Han ble garvermester. Bodde i Ø. Porsgrunn.
8. Berthel Andersen f. 26/7-1837 d. 29/6-1883 g. 1/10-1868 m. Kirsten Andrea Sørensdatter fra Bamble f. 1844 (d.a. Søren Sørensen).
    Berthel Andersen Sørlie var kjøpmann og familien bodde i Østre Porsgrunn.
Br. 1816.

F.f. Anders Jacobsen Øvre Sølies sønn Jacob: Anders Kråketos kone, pige Kirsten Jacobsdatter, Simen Ø.........(?), Lars Knudsen dto, Thomas Dan....?
F.f. Anders Jacobsen Sølies sønn Nils: Ole Hansens kone Brekkejordet, pige Kirsten Jacobsdatter Søli, Anders Kråketo, Simen Jacobsen Siljan i Eid., Lars Jacobsen Søli.

Anders Jacobsen Sørlie ble også bruker av Bekkevold(2) i 1851. Det var sønnen
Anders Andersen som brukte Bekkevold til han emg. til Am. i 1869.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

308b

Sølen øvre

Anders Jacobsen

1 hud 4 skind

2 daler - 0 ort - 8 skilling

G.br., selveier
Jacob Andersen Sørlie
herfra f. 15/7-1820.
g. 2/9-1864 m. Marthe Kirstine Sørensdatter fra Bamble f. 1838 d. 9/5-1879 på Søli.
1. Anne Gurine Jacobsdatter f. 8/4-1865 g. i DELK Borgeskogen 6/11-1888 m. g.br. Martin Laurits Mathiasen Sturød ved Slagen i Vestfold.
2. Anders Jacobsen f. 3/1-1868. Overtok gården.
3. Sofie Thonette f. 8/6-1873 d. 28/9-1874 på Søli.
4. Søren (tvilling) f. 5/6-1875 på Søli d. 14/6-1875 på Søli.
5. Theodor (tvilling) f. 5/6-1875 på Søli.
6. Søren Jacobsen Lofstad f. 30/4-1876 på Søli d. februar 1940 på Bøle g1g 1896 m. Maren Andrea Mathiasdatter fra Slagen i Sem f. 3/10-1864 d. før 1910 på Lofstad.
    De bodde på Lofstad ved Undrumsdal i Våle, Vestfold. Gnr/bnr 161/4. Under folketellingen 1910, bodde familien på Rød i Våle (142/1).
    Søren flyttet tilbake til Gjerpen og bosatte seg på Bøle. Han ble g2g m. Marie Helene Hansen.
    fra Omøy på Helgeland d. mars 1949 i Gjerpen. Søren Jacobsen Lofstad var også slakter.
    Barn 1. Jacob Lofstad f. 1897 på Lofstad i Våle, Vestfold.
    Barn 2. Marte Lofstad f. 25/12-1899 på Lofstad.
    Barn 3. Markus Sørensen Lofstad f. 25/7-1901 d. 29/4-1982 i Horten.
    Barn 4. Aksel Lofstad f. 15/3-1903 d. 14/7-1978 i Horten.
    Barn 5.
Sophie Lofstad f. 25/11-1906
    Barn 6. Margot Lofstad f. 17/11-1907 d. 7/1-1993 g.m. Øivind Vinje f. 30/3-1901 d. 22/12-1973. Gravlagt på Borgestad.
    Barn 7. John Lofstad f. 2/3-1915 d. 10/11-2001 g.m. Elfy NN f. 15/5-1916 d. 6/9-2002. Bodde i Mindev. 5 på Frogner.
    Barn 8. Rolf Lofstad f. 2/10-1917. Se Røsaker(4).
    Barn 9. Henry Lofstad f. 31/10-1921 på Bøle. Se Løvås u. Rising.
7. Martin Jacobsen f. 27/4-1879 på Søli.
Br. 1865.

F.f. Jacob Andersen Sølis datter Anne Gurine: Karen M. Andersdatter Nærum, Kirsten Andrea Sørensdatter fra Brevig, Anders Andersen, Simon Andersen og Bertil Andersen fra Søli.
F.f. Jacob Andersen Sølis sønn Anders: Foreldrene, Maren Jacobsd. Bekkevold, Ingebret Andersen og Simen Andersen i Porsgrund

Denne familien tilhørte Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (D.E.L.K.).
Marthe Kirstine Sørensdatter døde i barselseng.
 

   Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

308b

Sølen øvre (Søli)

Jacob Andersen

1 daler - 4 ort - 16 skilling

Jacob Sørlie eide også løpenr. 289, som er en part i Bekkevold.
Tjenestepike her i 1875: Karen Pedersdatter fra Lunde i Tel. f. ca. 1852.

OBS!
I Gjerpens kirkebok nr. 4, under vielser i 1864, har presten (eller klokkeren) skrevet Isak Andersen i stedet for Jacob. Jeg brukte mye tid til å konstantere at navnet var feilskrevet i kirkeboken og at det dermed er Jacob som giftet seg med sin Marthe Kirstine fra Bamble den 2/9-1864.

Vognmann
Anders Jacobsen Sørlie
herfra f. 3/1-1868 d. 5/12-1934.
g. 18/11-1892 m. Maren Hansdatter fra Riis(17) f. 16/10-1872 d. 17/6-1938, d.a. Hans Nilsen Riis.
1. Martha Sørlie f. 24/6-1894 g. 19/5-1923 m. Eilif Andreas Halvorsen Skjellhaug fra Lunde i Holla f. 25/7-1891.
    Han var elektro-montør og hun var sydame på Rjukan. De bodde på Rjukan.
2. Helga Sørlie f. 10/1-1897 d. 19/4-1940 g.m. Johnsen.
3. Hjørdis Sørlie f. 22/5-1900 på Søli g. 6/7-1918 m. folkeskolelærer i Larvik Ivar Stavik f. 1887 i Fronen pr.gj.
4. Anne Sørlie f. 20/1-1903 på Bøle. Konf. 1917.
5. Jacob Sørlie f. 25/4-1905 g. 14/5-1927 m. Signe Gustava Melin f. 3/2-1906 (i Skien) d.a. børsemaker Karl Johan Melin. Hun bodde i Porsgrunn i 1927.
6. Marie f. 10/2-1907 på Bøle.
Br. 1888.

Denne familien bygget hus på Bøle og flyttet dit i ca. 1900. Se Familie 6 - Bøle 1900.

I klokkerboken for Gjerpen 1892 der Anders og Marens ekteskap er registrert, er det
nevnt at Anders var konfirmert i ”den Jarlsbergske frimenighed” og at han var dissenter.
I folketellingen 1900 kan vi se at de hadde et pleiebarn Magne Martinsen f. 1886 boende
hos seg. Det var nevnt at han var i slekt med dem.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

14

308b

Sølen

Sølen øvre

Jakob Andersen

2 - 0 - 8

4 mark 99 øre

G. br., polititjenestemann
Isak Ingebretsen Rød
fra Rød i Opdalen i Siljan f. 22/3-1856, s.a. Ingebret .
g. i Siljan 29/12-1882 m. Karen Kristine Andersdatter fra Siljan f. 20/4-1858 på Afsøla.
1. Inger Marie Rød f. 11/4-1884 i Rød, Siljan g.m. Ingebret Olsen fra Sandbakken under Tufte. Se Berberg(10) "Norheim".
2. Anna Karoline Rød f. 7/11-1885 i Rød, Siljan g.m. Olaus Olsen Rønningen. Se Dyrendal under Fossum.
3. Mathilde Rød f. 24/7-1887.
4. Petrea Rød f. 24/7-1887.
5. Hilda Elise Rød f. 14/5-1893.
6. Klara Josefine f. 5/4-1902 d. 21/5-1908. Hun falt i en brønn og druknet.
Br. 1900.

De 3 første barna ble født på Rød i Siljan. Klara ble født her.

Denne familien hadde et pleibarn her, Maggi Othilde (Rød) f. 14/5-1899 i Skien.
Hennes mor var pike Inger Marie Ingebretsen. Trolig Isaks søster.
Faren var ungkar Oskar Olsen.
Maggi ble g. 1929 m. Ole Johansen Holtsdalen.
 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

14

Sølen (Søli)

Sølen øvre

Isak Ingebretsen Rød

4 mark 99 øre

Vognmann
Peder Augestad
fra Augestad(4) f. 27/4-1883 d. 1972, s.a. Jacob Vetlesen.
g. 15/8-1908 m. Helga Langerød fra Langerød(1) f. 26/2-1883 d. 1937, d.a. Jacob Jacobsen Langerød.
1. Else Augestad f. 1909 d. 1980 g. 1936 m. Finn Lunde f. 1904, s.a. Christen Amundsen Lunde på Heistad. Se Øvre Lunde(4) "Hagen" i Eidanger.
2. Jacob Augestad f. 4/6-1911 d. 1974 g.m. Ingrid Fosse f. 1914. Bosatt i Porsgrunn.
    Barn 1. Liv Augestad f. 1940.
    Barn 2. Per Augestad f. 1941.
    Barn 3. Lasse Augestad f. 1946.
    Barn 4. Ellen Augestad f. 1949.
3. Karl Langerød f. 1913 d. 1950 g.m. Aslaug Lunde f. 1915. Bodde i Eidanger.
    Barn 1. Kai Langerød f. 1939.
    Barn 2. Arild f. 1941 d. 1942.
    Barn 3. Arild Langerød f. 1944.
4. Jon Augestad f. 1914 d. 1934. Han var ugift, ble drept i en ulykke.
5. Karen Augestad f. 1916 g.m. Anker Langeland fra Mælum i Solum f. 1909. Bosatt i Porsgrunn.

6. Helge Augestad f. 1918 d. 1980 g. 1942 m. Elna Sundsaasen f. 1917 (d.a. Nils Aslesen Sundsaasen).
Bosatt i Eidanger.
7. Solveig Synøve Augestad f. 1920 g1g m. Halvard Sem f. 1918 (ektesk. oppløst) g2g m. Henry Johnsrud fra Lillestrøm (1911-1973).
8. Gerd 1922-1922.
9. Maria Augestad f. 18/10-1924 g.m. Bjarne Willy Olsen f. 28/4-1923. Bodde i Berglivn. 12 på Borgestad.
Br. 1911.

Peder ble konfirmert i Porsgrunn kirke. Han var vognmann da de giftet seg.
Helga hadde adresse Osebakken da de giftet seg.

Peder Augestad kjøpte gården Tolleskogen u. Bjørntvedt i Eidanger (46/2) i 1912 og flyttet dit.

Olaus Olsen "fra Ryggen" f. 8/7-1870 d. 11/3-1926.
g.m. Elisabeth Olsen fra Vold i Solum f. 16/8-1875 d. 18/5-1931.
Br. 1912.

H. C. Finne
g.m. Dagmar Dyhring, Porsgrunn.
Br. 1913. Bare eier.

Abraham B. Rugtvedt
g.m. Martha.
Br. 1915. Bodde her.

G.br., selveier
Karl Andresen
fra Moss f. 7/5-1876 d. 8/4-1939.
g1g i Moss 1904 m. Sigrid Reinskås fra Vrådal i Telemark.
g2g i Skien 1918 m. Anna Mjørnerød fra Tune f. 5/1-1879 d. 6/1-1950.
1. Andrea Andresen f. 12/7-1905 g.m. Martinius Cherman død. Bodde på Åmot i Gjerpen. Barnløse.
2. Reino Andresen f. 27/6-1912 på Skottfos g. 1935 i Nissedal m. Margit Kristine Olsen fra Nenset i Bamble f. 31/8-1918, d.a. Abraham Olsem.
    Forpaktet gårder. Flyttet mye rundt i landet. Bosatt lengst på Nenset i Bamble.
   
Barn 1. Sigurd William Andresen f. 1935 g.m. NN. Ekteskapet oppløst. Se Åsen under Fossum.
    Barn 2. Karin Margaret Andresen f. 1936 g.m. NN Øygarden. Bosatt på Dalen i Tel.
    Barn 3. Abraham Ingolf Andresen f. 19/4-1938 d. 1955. Omkom i bilulykke i Seljord.
    Barn 4. Birger Reino Andresen f. 1939 g.m. Aslaug Nordbø. Bosatt i Kviteseid.
Barn i 2. ekteskap:
3. Oddlaug Andresen 11/2-1919 g.m. Ole Kristoffersen fra Borgestad f. 1919. Bodde i Kjølnesgt. 1 i Porsgrunn. Ekteskapet ble oppløst.
Br. 1921.

Karl Andersen var tidliger sliperiformann ved Skotfoss bruk.
Enka Anna Andresen kjøpte hus i Porsgrunn og flyttet dit,
sammen med datteren Oddlaug.

G.br., selveier
Sverre Minnesjord
fra Bratsberg(53) f. 9/1-1916 d. 22/3-2012, s.a. Auver Minnesjord og Ingebjørg Svartdal fra Flatdal i Seljord.
g1g 4/10-1941 m. Malene Fahre fra Porsgrunn f. 13/8-1916 d. 13/2-1970, d.a. Hans Fahre fra Lunde i Telemark og Olava Hvale fra Porsgrunn.
g2g 4/11-1983 m. enke Helene Reinholt fra Ramnes i Vestfold f. 2/10-1928 d. 8/10-2013, d.a. g.br. Halvor Brenne fra Valebø og Anna Heian fra Ramnes.
1. Ingebjørg Minnesjord f. 1942.
2. Reidun Olava Minnesjord f. 1944 g.m. Kåre Bekkjorden f. 9/10-1923 d. 22/1-2007. Bosatt i Rollag i Numedal.
  
Barn 1. Inger Lene Bekkjorden f. 1976.
    Barn 2. Svein Ole Bekkjorden f. 1982.
    Barn 3. Bjørn Kåre Bekkjorden f. 1984.
3. Arild Minnesjord f. 1946. Overtok gården.
4. Bjørg Minnesjord f. 1948 g.m. Kaare Solheim fra Oslo f. 17/8-1928 d. 8/11-2002. Bosatt i Oslo.
    Barn 1. Audun Solheim f. 1976.
    Barn 2. Håkon Solheim f. 1980.
5. Hans Minnesjord f. 1950 g.m. Turid Holmberg fra Porsgrunn f. 1958. Bosatt på Borgestad.
    Barn 1. Malene Minnesjord f. 1993.
    Barn 2. Edle Margareth Minnesjord f. 1995.
6. Toril Minnesjord f. 1952 g.m. Jon Haugsvold Svartdal i Seljord f. 1943.
    Barn 1. Sverre Haugsvoll f. 1991.
    Barn 2. Silje Haugsvoll f. 1993.
Br. 1941.

Sverre Minnesjord kjøpte gården av Anna Andresen, Karl Andresens enke, i 1941.

Denne familien tilhørte/ tilhører Den Evangeliske Lutherske Kirke (D.E.L.K.)

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

14

Sølen øvre

Sverre Minnesjord

4 mark 60 øre

G.br., selveier
Arild Minnesjord
herfra f. 1946.
g. 30/7-1970 m. Anne-Marie Rasmussen fra Høyjord i Andebu f. 1947, d.a. kjøpmann i Høyjord, Thoralf Rasmussen og Randi Johansen.
1. Tor Sverre Minnesjord f. 1972.
2. Randi Minnesjord f. 1973.
3. Atle Minnesjord f. 1975.
4. Kathrine Malene Minnesjord f. 1977.
5. Jarle Minnesjord f. 1979.
Br. 1980.

Søli(31) uskilt herfra i 1914. ”Soliåsen” (eller ”Søliåsen”). Til Vetle O. Riis.
Søli(32) utskilt herfra i 1914. ”Lierne”. Til Nils Olsen Søli.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.