ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2020


Bratsberg 53 - Stalsberg
Br. nr. 53.
Utskilt fra Bratsberg(1) ved skylddelingsforretning i 1901.
 


Bratsberg bnr 53. Foto: Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.


Adresse 2020: Håvundv. 215, 3714 Skien.

Bonde, selveier
Haakon Olsen Stalsberg
fra Vang i Hedmark f. 24/3-1869 d. 13/1-1949 i Gjerpen, s.a. Ole Haagensen Stensrudeie.
g. i Gjerpen 20/2-1890 m. Maren Gurine Kristensdatter fra Grønnerød(3) f. 6/9-1868 d. 2/6-1936, d.a. Kristen Mikkelsen Grønnerød.
Eier 1901.

Se hele familien på Grini(11).

  Norges Matrikel 1. april 1905.

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 63

53 

Bratsberg 

Stalsberg 

Haakon Olsen 

4 mark 80 øre 


Det var Haakon Stalsberg som bygde her første gang. Han bodde på og eide fra 1889 Bratsberg (8) og (43) ”Fehn”.
Han kjøpte siden Grini(11).

Bonde, selveier
Harald Jonsen Svartdal
fra Flatdal.
Eier 1914.

Denne familien flyttet tilbake til Flatdal etter kort tid og drev landhandel der.

Bonde, selveier
Auer Minnesjord
fra Flatdal i Seljord f. 9/4-1881 d. 18/3-1965, s.a. Søren Guttormson Minnesjord og Anne Halvorsd. Flatdal.
g.m. Ingebjørg Minnesjord fra Flatdal i Seljord f. 6/3-1889 d. 1/5-1970, d.a. Gunleik Kjetilson Minnesjord og Gunhild Halvorsdatter Kramviken.
1. Anne Minnesjord 13/3-1912  d. 22/11-1995 g.m. Tollef Hvale f. 25/7-1911 d. 4/3-1999. Gravlagt på Borgestad.
2. Gunhild døde som liten.
3. Sverre Minnesjord f. 9/1-1916. Se Søli(14).
4. Gunleik Minnesjord f. 5/2-1917. Overtok gården.
5. Gunhild Minnesjord f. 29/3-1918 d. 2/9-1963 g.m. Sigurd Schou fra Skien f. 9/9-1915 d. 11/3-1982. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
6. Arnfinn Minnesjord f. 14/1-1921. Se Bratsberg(21).
7. Inga Minnesjord f. 31/3-1923 d. 19/8-2011 g.m. Thron Henry Ringsevjen f. . Bosatt på Ulefoss.
8. Erling Minnesjord f. 22/1-1930 d. 17/7-2018 g.m. Signe Baksås f. 5/11-1925 d. 18/8-2003. Bodde i Håvundv. 221, d.a. Hans Baksås, opprinnelig fra Holla.
Eier 1916.

Denne familien tilhører Den Evangeliske Lutherske Kirke (D.E.L.K.).

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).

Ingebjørg var født på Svartdal og som skikken var kalte familien seg Svartdal til de kom til Minnesjord mens hun var ung.
Da hun giftet seg med Auer kalte familien seg for Minnesjord. De 3 første barna var født på Minnesjord ("Minsjord") i Flatdal.

Halvor Minnesjord f. 8/2-1894 d. 1980, bodde på Myrene ved denne gården. Bror til Ingebjørg. Han var ugift.

Ved samme grav som Halvor, ligger også barnas mormor Gunhild Halvorsdatter Minnesjord f. 1853 d. 1930 og hennes
søster, Anne Halvorsdatter Minnesjord f. 1859 d. nov. 1930. Ugift. Hun bodde på Løberg hos sin bror Kittil Minnesjord.

Se Løberg(31) "Landheim", som enka Gunhild Minnesjord kjøpte i 1913.

Bonde, selveier
Gunleik Minnesjord
herfra f. 5/2-1917 d. 1/4-2009.
g.m. Mary Hvale f. 6/7-1919 d. 1/10-2010, d.a. John Hvale og Maja f. Thorsnes.
1. Arvid Minnesjord f. 1948. Overtok gården.
2. Bjørn Minnesjord f. 1950. Bosatt i Håvundv. 211.
3. Leif Minnesjord f. 1953. Bosatt i Kløverstykket 20.
4. Jan Minnesjord f. 1958.
Eier 1953.

Gunleik hadde Frogner småbruksskole. Han kjøpte Andreas Ballestads gård og flyttet dit da sønnen Arvid overtok
denne gården.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

63 

53

Bratsberg - Stalsberg 

Gunleik Minnesjord 

4 mark 15 øre 

63 101 Kapiteljordet og Hestehagen m. m. Gunleik Minnesjord 0 mark 11 øre
63 184 Bratsberg - Myrvang Gunleik Minnesjord 1 mark 30 øre

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Gunleik Minnesjord:
”Øst: Halvor Minnesjord, sør: Jonas Jensen, nord: Øverbø, vest: Vegen Skien – Porsgrunn.”

Bonde, ingeniør, selveier
Arvid Minnesjord
herfra f. 1948.
g. 1973 m. Berit Gjerpe f. 1952, d.a. Anton Gjerpe fra Våle og Magnhild f. Plassane fra Sauherad.
1. Magne Minnesjord f. 1975.
2. Robert Minnesjord f. 1978.
3. Kristin Minnesjord f. 1982.
Eier 1986.


Kart fra Skog og Landskap 2014.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no