ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.08.2022


Snarveier
| Bøle 1865 | Bøle 1875 | Bøle 1891 | Bøle 1900 | Bøle 1910 | Bøle 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Bøle 1910
Kilde: Folketellingen 1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.
Se også gårdene.

Ifølge folketellingen 1910 bodde det 499 mennesker på Bøle. Da er ikke Hauen-området regnet med.

Takk til Leif Hansen for god hjelp med Sauherad-familier.


Familie 1.
Bøle 1910. 67/67 "Nyhus". 1/2.

Her var oppført Isak Andersen med familie. Se Familie 88 - Bøle 1900.


Familie 2.
Bøle 1910. 67/67 "Nyhus". 2/2.

Stuer (laer)
Nils Isaksen fra Bøle f. 31/3-1879, s.a. Isak Andersen. Se Familie 88 - Bøle 1900.
g.m. Trine Larsen fra Larvik f. 29/5-1878.
1. Hildur Isaksen f. 9/7-1910 på Bøle, døpt i Borgestad kirke 30/10.

Faddere for Hildur: Kjører Ole Roligheten, hustru Magna og forældrene.


Familie 3.
Bøle 1910. 67/1.

Gård. Se S. Bøle(1).


Familie 4.
Bøle 1910. 67/19.

Gård. Se M. Bøle(19).


Familie 5.
Bøle 1910. 67/3.

Småbruk. Se Bøle(3) "Ødegården".


Familie 6.
Bøle 1910. 67/umatrikulert. 2 familier i samme hus. 1/2.

Her bodde enka og barna etter Hans Pedersen Meen. Se Meen(17).


Familie 7.
Bøle 1910. 67/umatrikulert. 2 familier i samme hus. 2/2.

Forhenværende g.br., snekker, enkemann
Ole Nilsen Myhren (Ole Myra) f. 7/10-1838.
Han bodde her med sine døtre Karen og Signe (Sigrid!) i 1910.

Ole Myra snekret møbler og likkister. Han bodde tidligere på Skogsrød(2) "Myren".


Familie 8.
Bøle 1910. 67/65, "Stalsberg".

Her var oppført Johannes Tidemansen med familie. Se Familie 83 - Bøle 1900.

Tjenestepike: Marie Olsen f. 16/3-1832 i Gjerpen.


Familie 9.
Bøle 1910. 67/3.

Her var oppført enkemann og sagmester Lars Jørgensen med barn. Se Familie 29 - Bøle 1900.

Losjerende fattiglem i 1910: Kristine Kittilsen f. 12/4-1865 i Eidanger.


Familie 10.
Bøle 1910. 67/48. Nedre Ilenv. 17. To familier i samme hus. 1/2.

Her var oppført sagarbeider Martinius Jensen fra Bøle f. 28/6-1883 i Solum, s.a. Jens Jensen. Se Familie 65 - Bøle 1900.

Han bodde her i 1910 sammen med sin mor, enkefru Maren Jensen.


Familie 11.
Bøle 1910. 67/48. Eikornrødv. 49. To familier i samme hus. 2/2.

Steinarbeider
Gunnar Jørgensen Skaardal (Gunder Jørgensen Skaardal) fra Drammen under Baksås i Holla f. 1/9-1854 på Skordal i Lunde d. 1938 i Sauherad, s.a. Jørgen Jørgensen Skaardal og Margith Haraldsdatter.
g1g i Drangedal 18/9-1877 m. Gunhild Johannesdatter fra Austad i Tørdal, Drangedal f. 25/7-1856 d. 4/6-1882,
som inderst på Austad av "Kræft".
g2g i Drangedal 1/4-1887 m. Marthe Olsdatter f. 15/6-1851 d. 28/9-1901 på plass under Voje i Drangedal, d.a. Ole Olsen.
g3g i Drangedal 14/3-1908 m. enke Jørgine Gundersdatter fra Skarelven i Drangedal f. 28/6-1867, d.a. Gunder Haraldsen og Sissil Augundsdatter.
1. Johanne Maria f. 9/10-1877 på Austad under Voje i Drangedal d. 7/1-1882 på Austad.
2. Jørgen Skårdal f. 13/8-1879 på Dalen under Voje d. 14/11-1965 i Drangedal g.m. Tonje Østerholt fra Gjerstad. Bodde i Drangedal.
3. Aase Andrea f. 4/9-1881 på Austad d. 27/12-1881 samme sted.
Barn i 2. ekteskap:
4. Ole Gundersen Skaardal f. 19/2-1888 på Kaasa under Valnes i Drangedal. Emigrerte til N. Amerika.
5. Halvor Skaardal f. 12/6-1891 i Drangedal. Se Holt øde.

Se gjerne Bjørn Edvin Holtes Slektsregister for Drangedal bind 3, side 323/324.

Dette ekteparet flyttet senere til Sauherad. Gunnar Skaardal døde der i 1938.


Familie 12.
Bøle 1910. 67/88, "Grønli". Nedre Ilenv. 7.

Sagarbeider, brannvaktbestyrer (1922)
Ditlef Tidemansen fra Ristvedt(5) i Sandsvær f. 15/8-1875 d. 24/4-1926 gravlagt på Borgestad, s.a. selveier Tidemand Svendsen og Laurine Andersdatter på Bø i Gjerpen.
g1g m. Elina fra Sandsvær f. 1873 d. innen 1910.
g2g m. Anna Pedersen fra Bøle f. 21/12-1882 på Ballestad (65/50) d. 17/10-1918, d.a. arb. Sveinung Pedersen og Tomine Olava Ellefsdatter.
g3g i Solum 15/7-1922 m. Anna Karoline Schivenius Rugtvedt f. 11/6-1879, d.a. g.br. Adam Schivenius Erikstad.
Forlovere: "Abraham Evensen Myren i Eidanger, Jacob Schivenius, Solum."
1. Arne Tidemansen f. 3/5-1910 d. 7/3-2000. Gravlagt på Borgestad.

Ditlef Tidemansen bodde her også i 1900. Se Familie 84 - 1900.


Familie 13.
Bøle 1910. 67/33. Eikornrødv. Sør 120. Hus med 3 familier. 1/3.

Fyrbøter ved sagbruk
Karl Andersen fra Røra bruk (Røramoen) i Eidanger f. 18/1-1872, s.a. møller Anders Rasmussen (fra Lier, Buskerud) og Else Marie Eriksdatter.
g. i Eidanger 12/2-1898 m. Anne Kirstine Jacobsdatter fra Eidanger (tvilling) f. 13/1-1866, d.a. g.br. Jacob Sørensen og Else Elida Simonsdatter.
1. Hjørdis Andersen f. 26/3-1899 i Porsgrunn.
2. Jenny Andersen f. 7/1-1901 i Eidanger.
3. Randi Andersen f. 6/8-1903 i Eidanger.
4. Ammi Andersen f. 7/10-1905 i Porsgrunn.
5. Anders Andersen f. 23/12-1908 i Gjerpen.
 

Kilde: Eidanger Bygdehistorie bind II (Nagell Svendsen). Digitalisert (søkbar) av Leif Hansen ved Porsgrunn bibliotek.

Møller Anders Rasmussen (Karl Andersens far) fra et intervju med en lokalavis 1921.

«I Bergsbygden begyndte jeg med 12 daler i maaneden, og i de siste aarene hadde jeg 2 kroner dagen. Paa møllen paa Røra blev der malet med vand og stener. Der var stor trafikk paa møllen. Folk kom fra hele sognet og andre sogn, det var mange fra Bamble. Alt var ganske anderledes den tiden. Man kjøpte ikke mel hos kjøpmennene, som en gjør nu. Nei, man kjøpte korn dengangen. Slap en op for mel var det aa reise til kjøpmannen i byen aa faa korn, mest rug, som de saa malte paa møllen. Det tok ikke saa lang tid aa faa malt kornet, en halv time for rugen, det ble grovt mel, men en maatte passe nøie paa at kornet ikke var for raatt eller for tørt.
 - Aa en hadde mange plikter.

Om høsten var det at den meste malingen foregikk. Vinteren blev det lite av den, for naar dammene la sig blev de brukt til isdammer og da maatte mølIen staa. Men om vaaren og sommeren malte vi jo ogsaa. Det var ikke saa dyrt aa faa malt den gangen, for malingen av en tønde rug tok vi 20 skilling, havre kostet gjerne 1 mark, det er 80 øre, og fint hvetemel omkring 2 kroner i vaare dages penge. Møllearbeidet var et svinearbeide, om jeg saa maa si det selv. En maatte jo stadig paase kværnene, for de maatte jo ikke staa. Derfor blev det saa som saa med spisningen. Noen ordentlige maal blev det jo ikke, en maatte hive i sig maten og henge i en 12-13 timer i døgnet. - Ja det var et slit.

Likvel var en glad for aa faa arbeid. Smaafolk hadde det ikke saa rart dengangen med arbeid og levemaaten den blev derefter. Om vinteren drev de mest paa med issjau, det skaffet jo noen kontanter, men issjauen stod bare paa noen faa uker. Ellers drev de paa med treskning og hugst hos bønderne. Hugstløn fik en ikke. Som betaling gav bønderne folk barken av de hugne trær. 100 bark betalte garveren 5 kroner for, saa klarte en da aa flaa 100 bark om dagen, ja saa hadde en tjent 5 kroner.»

 


Familie 14.
Bøle 1910. 67/33. Eikornrødv. Sør 120. Hus med 3 familier. 2/3.

Høvleriarbeider, leieboer
Thorvald Thorsen fra Tjølling f. 24/4-1872.
g.m. Marie Fredriksen fra Larvik f. 25/11-1872.
1. Thorbjørn Thorsen f. 29/8-1898 i Porsgrunn.
2. Astrid Johanne Thorsen f. 12/4-1900 i Porsgrunn.
3. Ole Thorsen f. 4/7-1906 i Gjerpen.


Familie 15.
Bøle 1910. 67/33. Eikornrødv. Sør 120. Hus med 3 familier. 3/3.

Stuer, huseier
Herman Olaus Hermansen fra Bøle f. 21/7-1862 i Bamble, s.a. Herman Johan Hermansen (Meyer). Se Familie 31 - Bøle 1891.
g.m. Julia Thorine Alette Alfsdatter fra Hellemyr på Levang i Skåtøy prestegjeld f. 7/10-1867, d.a. tømmermann og g.br. Alf Johnsen og Else Johnsdatter.
1. Lovise Jørgine Hermansen f. 28/11-1891 på Skåtøy g. 1/2-1930 m. cellulosefabrikkarbeider Jonas Emil Evensen f. 5/1-1894, s.a. cellulosefabrikkarbeider Johan Evensen på Herre.
2. Alfine Hermansen f. 5/4-1894 i Kragerø.
3. Jørgen Hermansen f. 11/11-1896 i Kragerø. Sagarbeider i 1910.
4. Herman Anker Hermansen f. 6/7-1899 i Gjerpen.
5. Konstanse Hermansen f. 26/5-1903.
6. Else Hermansen f. 1/5-1906.

Se også Familie 37 - Bøle 1900.


Familie 16.
Bøle 1910. 67/26. Nedre Ilenv. 10. 2 husholdninger. 1/2.

Her var oppført sagarbeider og tømmermann Jacob Hansen fra Bakke i Kvelde i Hedrum, Vestfold f. 6/8-1853. Se Familie 35 - Bøle 1891.


Familie 17.
Bøle 1910. 67/26. Nedre Ilenv. 10. 2 husholdninger 2/2.

Enke Dorthea Gundersen fra Kvelde i Hedrum f. 1820. "Syk" og hennes datter Trine Gundersen f. 28/11-1847. Se også Familie 35 - Bøle 1900.


Familie 18.
Bøle 1910. 67/25. Bølebrekka 5. 2 husholdninger i samme hus. 1/2.

Her var oppført stuer Jacob Salvesen og hustru. Se Familie 21 - Bøle 1900.


Familie 19.
Bøle 1910. 67/25. Bølebrekka 5. 2 husholdninger i samme hus. 2/2.

Her var oppført styrmann Erling Lieungh med familie. Se Familie 20 - Bøle 1900.


Familie 20.
Bøle 1910. 67/66, "Haug". Bølebrekka 1.

Sagbruksarbeider
Martin Lauritz Markussen (Martin Markussen) fra Bøle f. 2/11-1870 i Skien, s.a. Markus Danielsen. Se Familie 2 - Bøle 1875.
g.m. Karoline Berthea Hansdatter fra S. Baugerød(1) f. 30/3-1869 på Baugerød, d.a. arbeider Hans Eriksen.
1. Emmanuel Markussen f. 30/6-1894 i Solum d. 23/11-1971. Gravlagt på Borgestad. Trolig ugift.
2. Ferdinand Markussen f. 20/1-1896 i Gjerpen.
3. Esther Markussen f. 27/2-1897.
4. Harry Markussen f. 11/12-1898.
5. Karl Markussen f. 11/7-1900.
6. Ludvig Meyer Markussen f. 18/12-1902. Bodde i Bergliv. 22 "på Borgestad".
7. Toralf Markussen f. 18/1-1907.
8. Jente Markussen f. 19/6-1910.

Denne familien bodde også her i 1900.


Familie 21.
Bøle 1910. 67/20?

Her var oppført forhenværende maskinist Ole Pedersen med frue. Familie 22 - Bøle 1891.


Familie 22.
Bøle 1910. 67/34. Gunnar Knudsensv. 16.

Her var oppført bordsorterer Andreas Olsen med familie. Se Familie 45 - Bøle 1900.


Familie 23.
Bøle 1910. 67/78. Gunnar Knudsensv. 12.

Stuer, vognmann
Anders Jacobsen Sørlie
fra Søli(14) f. 3/1-1868 d. 5/12-1934, s.a. Jacob Andersen Sørlie.
g. 18/11-1892 m. Maren Hansdatter fra Riis(17) f. 16/10-1872 d. 17/6-1938, d.a. Hans Nilsen Riis.
1. Martha Sørlie f. 24/6-1894 d. 13/7-1957 g. 19/5-1923 m. Ellef Andreas Skjellaug (Ellef Skjellaug) f. 25/7-1891 i  Lunde d. 15/3-1967. Han var elektromontør, hun var sydame. Gravlagt på Eidanger.
2. Helga Sørlie f. 10/1-1897 d. 19/4-1940 g.m. NN Johnsen. Gravlagt på Borgestad.
3. Hjørdis Sørlie f. 22/5-1900 på Søli d. 20/5-1981 g. 6/7-1918 m. folkeskolelærer i Larvik, Ivar Stavik f. 12/7-1887 i Fronen pr.gj., Sunnmøre d. 21/2-1980. Gravlagt på Undersbo i Larvik.
4. Anne Sørlie (Anni Sørlie) f. 20/1-1903 på Bøle. Konf. 1917.
5. Jacob A. Sørlie
(Jakob Sørlie) f. 25/4-1905 d. 1970 g.m. Signe (1906-1980). Bodde i Sandbakken 7 under Ø. Borge. Gravlagt på Borgestad.
6. Marie Sørlie f. 10/2-1907 på Bøle.

Denne familien flyttet hit fra gården Søli(14). De bodde her i tidsrommet 1900 - 1919.

I klokkerboken for Gjerpen 1892 der Anders og Marens ekteskap er registrert, er det nevnt at Anders var
konfirmert i ”den Jarlsbergske frimenighed” og at han var dissenter.
I folketellingen 1900 kan vi se at de hadde pleiebarnet Magna Martinsen f. 1886 boende her. Det var nevnt
at hun var i familie med dem.
De hadde jord nok til både høns og en sau eller geit. Dessuten avlet de poteter til eget bruk og hadde kjøkkenhage.


Familie 24.
Bøle 1910. 67/78. Gunnar Knudsensv. 12.

Stuer, leieboer
Karl Anton Pedersen fra Bøle f. 9/1-1884 på Tvetenrønningen i Bamble, s.a. Per Pedersen. Se Familie 74a - Bøle 1900.
g.m. Karen Birgitte Hansen f. 22/2-1887 i Skien.
1. Ingrid Olalie Pedersen f. 11/2-1910 på Bøle (døpt i Borgestad kapell).


Familie 25.
Bøle 1910. 67/49. Nedre Ilenv. 1.

Her var oppført kjøpmann Johan Wahlstrøm med familie. Se Familie 67 - Bøle 1900.


Familie 26.
Bøle 1910. 67/100, "Aas". Nedre Ilenv. 3.

Her var oppført sagarbeider Ole Olsen med familie. Se Familie 27 - Bøle 1900.


Familie 27.
Bøle 1910. 67/? Sagbruket. 2 familier i samme hus. 1/2.

Sagbruksformann på dampsaga
Gunnar Haraldsen fra Olsbrygge under Stenstad i Holla f. 9/1-1852, s.a. Harald Gundersen Olsbrygge.
g. i Helgen kirke, Holla 10/6-1877 m. Berthe Kirstine Simonsdatter fra Helgen store(5) i Holla f. 29/3-1858, d.a. Simon Simonsen Helgen.
Forlovere: "
Arne Christensen Stenstad og Hans Simonsen Ytterbø."
1. Aslaug Kirstine Haraldsen f. 20/8-1877 g.m. Paul August Isaksen. Se Familie 72 - Bøle 1910 (Eikornrødv. 70).
2. Anna Karoline Haraldsen f. 31/1-1880 g.m. Anton Andreas Svenkesen fra Bøle. Se Bøle(4) ”Ødegården”.
3. Hilda Haraldsen f. 18/8-1882 i Helgen. Kassererske ved engrosforretning i 1900.
4. Simon Haraldsen f. 12/12-1884. Sjømann i 1900.
5. Harald f. 13/1-1888 d. 23/3-1890 på Olsbrygge i Helgen.
6. Harald Haraldsen f. 13/6-1890 på Olsbrygge. Bodde i Eikornrødv. 70.
7. Bjarne Haraldsen f. 26/11-1892 på Bøle.
8. Gudrun Haraldsen f. 1895 i Gjerpen.
9. Hjørdis Haraldsen f. 28/1-1898 på Bøle.
10. Signe Haraldsen f. 25/6-1900.
11. Thor Haraldsen f. 21/8-1902.

F.f. Grdm. Gunder Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters Asloug Kirstine: Asloug Pedersd. Helgen, Asloug Simonsd. ditto, Even Halvorsen Gjedeboen, Halvor Haraldsen Olsbrygge og Simon Simonsen Helgen.
F.f. Grdb. Gunder Haraldsen Olsbrygge(30) og Berthe Simonsdatters(20)
Anna Caroline: Karette Nilsen Huset, Maria Simonsd. Helgen, Even H. Jøntved, Hans Simonsen Ytterbø, Peder Simonsen Helgen.
F.f. Gbr. Gunder Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters
Hilda: Anne Stiansd. Ytterbø, Even Halvorsen Jøntvet, Skolelærer Simon Simonsen Helgen, Uk. Peder Simonsen Helgen.
F.f. Gbr. Gunnar Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters
Simon: Maria Stiansd. Ytterbø, pige Maria Evensd. Gjedeboen, gbr. Halvor Halvorsen Værstad, arb. Mathias Mathiassen Gjedeboen, uk. Peder Simonsen Helgen.
F.f. Gbr. Gunder Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters
Harald: Berte Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Pige Maria Evensd. Gjedeboen, Gbr. Halvor Halvorsen Værstad, Gbr. Johannes Bentsen Stenstad, Korporal Peder Simonsen Helgen.
F.f. Gbr. Gunnar Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters
Harald: Berthe Marie Jensd. Stenstad, Pige Marie Evensd. Gjedeboen, Gbr. Halvor Halvorsen Værstad, Gbr. Peder Arnesen Stenstad, Gbr. Peder Simonsen Helgen.

Denne familien kom fra Helgen i Holla og til Bøle i Gjerpen i 1892.

Losjerende her i 1900: Arbeider på trelasttomt, ungkar Gunder Hansen fra Holla f. 1869.


Familie 28.
Bøle 1910. 67/? Sagbruket. 2 familier i samme hus. 2/2.

Her var oppført disponent Johan Gundersen med familie. Se Familie 33 - Bøle 1900.


Familie 29.
Bøle 1910. 67/36. Bølev. 196.

Her var oppført stuerformann Nils Andersen f. 1862 og hans kone Karoline. Se Familie 49 - Bøle 1900.

Pleiedatter Elisabeth Andersen f. 24/2-1887.

Videre hadde de to losjerende lærere.
1. Sigrid Bergve fra Fyresdal f. 24/9-1872. Lærer ved offentlig skole.
2. Ragnhild Ødegaard fra V. Slidre f. 4/12-1882.

Tjenestepike i 1910: Bertha Nilsen fra Porsgrunn f. 5/1-1894. "Butikjomfru".


Familie 30.
Bøle 1910. 67/86. Bølev. 185. 2 familier i samme hus. 1/2.

Enke, ekspeditrise ved Bøle stasjon
Mathilde Skaane fra Nøtterøy f. 12/1-1869.
1. Eivind Andersen Skaane f. 26/9-1889 i Larvik.
2. Anders Andersen Skaane f. 23/1-1893 i Larvik.
3. Esther Simonsen (Skaane) f. 16/9-1903 på Bøle. Far: Enkemann Theodor Simonsen f. ca. 1864 på Ulefoss.
4. Jon Marius Hansen f. 28/6-1907 på Bøle. Far: Enkemann og filemester John Hansen f. 1868.

Mathilde ble døpt i Nøtterøy som Mathilde Annette Guttormsdatter. Hennes mann i Larvik,
var Anders Andersen Skaane. De bodde der i Griffenfeltsgate 14.

Presteattest fra sognepresten i Larvik utstedt 14/4-1906 til sønnen Anders Skaane, for utflytting til Gjerpen.


Familie 31.
Bøle 1910. 67/86. Bølev. 185. 2 familier i samme hus. 2/2.

Her var oppført stuer Ole Jensen med familie. Se Familie 38 - Bøle 1900.


Familie 32.
Bøle 1910. 67/85. Bølev. 183A.

Vognmann, poståpner
Elias Bystrøm f. 15/3-1883 i Gjerpen d. 21/1-1921, s.a. Erik Johan Eriksen Bystrøm. Se Familie 4 - Ilen 1891.
g.m. Inga Bolette Hermansen f. 30/11-1880 i Solum d. 25/10-1961, d.a. Jørgen Johan Hermansen (Meyer). Se Familie 31 - Bøle 1891.
1. Agnes Bystrøm f. 29/5-1907.
2. Esther Bystrøm f. 14/8-1908.
3. Lilly Bystrøm f. 4/11-1909.

Elias Bystrøm drev poståpneriet på Bøle. Inga var butikkjomfru i 1900.

Familien tilhørte i 1910 menigheten "Den frie misjon".


Familie 33.
Bøle 1910. 67/99, "Huseby". Bølev. 181.

Styrmann, siden sjauer
Herman Halvorsen Aarhus fra Skien f. 19/12-1876 i Skien, s.a. skipsfører/ fiskehandler Anders Halvorsen og Severine Larsdatter.
g1g i Skien kirke 30/9-1900 m. Hilda Olalia Olsen f. 9/12-1876 i Skien d. før des. 1910 (ikke funnet gravlagt i Gjerpen, Porsgrunn eller Solum), d.a. sliperiarbeider Halvor Olsen på Bratsbergkleiva og Jørga Jørgensen.
g2g i Borgestad kirke  21/12-1912 m. Anne Hansine Isaksen f. 3/8-1887 i Skien, d.a. snekker Nils Isaksen.
Forlovere: "Svenn Aune Andersen, Skien og Herman Lillefjære, Skien."
1. Ragna Halvorsen f. 27/6-1901 på Ekornrød.
2. Sigrid Halvorsen f. 7/6-1903.
3. Harald Halvorsen f. 12/7-1906.

Under vielsesinnføringen i 1900 i Skien, var det nevnt at de begge ble konfirmert i Skien i 1891.

Tjenestepike i 1910: Anne Isaksen f. 3/8-1887 i Skien, som 2 år senere giftet seg med enkemannen her.

Det var nevnt at Anne Hansine Isaksen tilhørte metodistkirken.


Familie 34.
Bøle 1910. 67/77 "Hafsten". Bølev. 179. Hus med 2 familier. 1/2.

Her var nevnt arbeidsformann Engebret Jensen. Se Familie 16 - Bøle 1900.


Familie 35.
Bøle 1910. 67/77 "Hafsten". Bølev. 179. Hus med 2 familier. 2/2.

Sagarbeider
Nils Johannessen fra Ulefoss i Holla f. 12/9-1885 på Værket, s.a. gråsteinsarbeider Gunder Johannessen og Kirsti Nilsdatter. Begge født i ca. 1860.
g. 27/12-1905 m. Bertha Marie Jensen fra Bøle (Bertha Johannessen) f. 8/12-1884, d.a. Engebret Jensen. Se Familie 16 - Bøle 1900.
Forlovere: "Johan Jensen og John Gundersen."
1. Benny Johannessen (pike) f. 26/4-1906 på Bøle.
2. Karen Johannessen f. 11/7-1908 på Bøle.
3. Erling Johannessen f. 12/5-1910 på Bøle.

Denne familien bodde i samme hus som hennes far og søsken i 1910.


Familie 36.
Bøle 1910. 67/76 "Aslaksborg". Bølev. 173.

Her var oppført sagarbeider Aslak Jensen med kone og svigerinde Karen Bjørnholt f. 26/9-1852 i Solum. Se Familie 15 - Bøle 1900.


Familie 37.
Bøle 1910. 67/62. Gunnar Knudsensv. 14.

Her var oppført Martin Hansen med familie. Se Familie 80 - Bøle 1900.

Eier i 1950: Martin Hansen.


Familie 38.
Bøle 1910. 67/60. Nedre Ilenv. 16.

Her var oppført Anton Mathisen fra Kongsberg med familie. Se Bøle(97) "Nordhaven".


Familie 39.
Bøle 1910. 67/58. Nedre Ilenv. 19. Hus med 2 familier i 1910. 1/2.

Her var oppført Kristian A. Strandgaard med familie. Se Familie 76a - Bøle 1900.


Familie 40.
Bøle 1910. 67/58. Nedre Ilenv. 19. Hus med 2 familier i 1910. 2/2.

Stuert/ kokk
Karl Kristian Fredrik Merkelsen fra Skien f. 9/3-1884, s.a. blikkenslager Julius Merkelsen.
g. i Skien kirke 19/4-1905 m. Karen Kristine Hansen (baptist) f. 5/4-1883 i Skien, arbeider Karl Hansen.
1. Sigurd Merkelsen f. 18/4-1906 i Skien.
2. Fredrik Merkelsen f. 13/8-1908 i Skien.


Familie 41.
Bøle 1910. 67/52. Nedre Ilenv. 20.

Lekterfører
Kristian Olsen fra Brevik f. 7/11-1872?
g.m. Karine fra Solum f. 2/2-1866?
1. Signe Olsen f. 20/7-1898 i Brevik.
2. Kristine Olsen f. 24/2-1900 i Brevik.
3. Klara Olsen f. 28/10-1901 i Brevik.
4. Amanda Olsen f. 17/7-1904 i Brunlanes.
5. Ruth Olsen f. 21/3-1906 i Brunlanes.


Familie 42.
Bøle 1910. 67/57. Nedre Ilenv. 21.

Her var oppført tomtearbeider Hans Simonsen med familie. Se Familie 75 - Bøle 1900.


Familie 43.
Bøle 1910. 67/47, "Solhaug". Nedre Ilenv. 23.

Sagarbeider
Anders Torsby fra Modum, Buskerud f. 23/9-1854?
g.m. Gina fra Nes på Romerike, Buskerud f. 18/5-1860?
1. Hans Torsby f. 4/6-1888 i Bærum. Skauearbeider i 1910.
2. Arnt Torsby f. 6/9-1891 i Bærum. Sagarbeider 1910.
3. Olaf Torsby f. 30/3-1894 i Bærum. Sagarbeider 1910.
4. Aagot Torsby f. 16/10-1898 i Bærum.
5. Tora Torsby f. 22/8-1899 i Bærum.
6. Margit Torsby f. 28/12-1901 i Bærum.
7. Maren Torsby f. 24/12-1907 i Gjerpen.


Familie 44.
Bøle 1910. 67/46. Nedre Ilenv. 25.

Her var oppført stuer Ole Danielsen med familie. Se Familie 62 - Bøle 1900.


Familie 45a.
Bøle 1910. 67/56. Nedre Ilenv. 29.

Sagarbeider
Peder Pedersen f. 28/12-1843?
g.m. Maren fra Bamble f. 13/6-1852?
1. Martinius Pedersen f. 23/4-1875 i Bamble. Se nedenfor.
2. Anne Elise Pedersen f. 1881 i Bamble g.m. sagmester Edvard Gundersen. Se Familie 58 - Bøle 1900.
3. Anders Pedersen f. 9/10-1885 i Bamble.
4. Hans Pedersen f. 9/10-1887 i Bamble.
5. Nils Pedersen f. 2/8-1889 i Bamble.
6. Martin Pedersen f. 15/5-1893 i Bamble.
7. Johan Pedersen f. 28/5-1896 i Bamble.


Familie 45b.
Bøle 1910. 67/56. Nedre Ilenv. 29.

Sagarbeider, leieboer
Martinius Pedersen
(herfra) f. 23/4-1875? i Bamble.
g.m. Jensine fra Tromsø f. 18/1-1872?
1. Paulus Pedersen f. 23/10-1904? i Gjerpen.


Familie 46.
Bøle 1910. 67/45. En ikke skyldsatt hustomt (leietomt).

Sagarbeider
Karl Kristiansen f. 8/7-1877? i Hedrum.
g.m. Anna fra Larvik f. 16/4-1878?
1. Kristian Kristiansen f. 16/1-1906? i Gjerpen.
2. Ole Kristiansen f. 12/1-1908? i Gjerpen.
3. Sigrid Kristiansen f. 31/10-1909.


Familie 47.
Bøle 1910. 67/51. Nedre Ilenv. 27.

Ugifte Karen Skaugen eide huset. Hun var født i Gjerpen 4/3-1846 og drev forretning i huset.

Sagarbeider
Karl Hansen f. 18/6-1856 på Bø i Gjerpen, s.a. Hans Kittilsen Bø og Karen Halvorsdatter.
g.
borgerlig v/ Gjerpen sorenskriveri 13/10-1880 m. Maren Hansdatter fra Vaskås under M. Jøntvedt i Holla f. 16/5-1849, d.a. Hans Helgesen Waskaas og Mari Olsdatter.
1. Hans Paulus Hansen f. 14/3-1882 i Skien.
2. Karen Kirstine Hansen f. 5/4-1883 i Skien.
3. Gustava Marie Hansen f. 21/11-1887 i Skien.
4. Hanna Margrethe Hansen f. 17/7-1890 i Skien.

Av disse barna var det kun Gustava Marie som bodde med dem her i 1910. Ingen av dem er funnet døde i kirkeboka
for Skien (blant dissentere) fram t.om. 1899, så de har trolig kommet i tjeneste eller arbeide andre steder.

Denne familien var baptister. Kirkehandlingene står under dissentere i kirkeboka.

Deres vielse var innført blant dissentere i Solum kirkebok. De må derfor ha bodd i Solum på den tiden. Kanskje på Skotfoss?
Ved denne innføringen var det nevnt at de var "beslegted". Kanskje de var tremenninger?

Bosted 1900: Feiergaden på Bakken i Skien. Han var da såkalt "løsarbeider".
Bosted 1910: Her.


Familie 48a.
Bøle 1910. 67/27. Gregorius Dagssonsg. 176.

Sagbruksarbeider
Otto Johannes Hermandsen (Otto Meyer Hermandsen) fra Bøle f. 28/9-1871 i Solum, s.a. Jørgen Johan Meyer Hermandsen. Se Familie 31 - Bøle 1891.
g.m. Ingeborg f. 25/3-1882 i Solum d. 11/7-1972.
1. Olaf Meyer Hermandsen f. 23/10-1907.
----
6?. Arne Trygve Meyer f. 9/1-1925 g.m. Maja f. 29/8-1921. Overtok huset.


Familie 48b.
Bøle 1910. 67/27. Gregorius Dagssonsg. 176.

Sagarbeider
Johan Edvard Hermandsen fra Bøle f. 13/10-1867 i Solum, s.a. Jørgen Johan Meyer Hermandsen. Se Familie 31 - Bøle 1891.
g.m. Ingeborg fra Gjerpen f. 19/7-1875.
1. Hjalmar Hermandsen f. 13/10-1903.

Johan Hermandsen kjøpte siden Gunnar Knudsensv. 16 på Bøle.


Familie 49a.
Bøle 1910. 67/28. Gregorius Dagssønsg. 174.

Sagarbeider, snekker
Erik Andreas Olsen Aas
(Erik O. Aas) fra Skomakerplass(B) under Ås f. 29/10-1870, s.a. gårdsarbeider Ole Tovsen.
g. 10/9-1898 m. Augusta Elevine Hermandsen fra Bøle f. 6/1-1874 i Solum, d.a. Jørgen Johan Meyer Hermandsen. Se Familie 31 - Bøle 1891.
1. Ebba Aas f. 17/7-1899.
2. Erling Aas f. 13/9-1902.
3. Borghild Aas f. 29/11-1904.
4. Toralf Aas f. 15/10-1906.
5. Reidar Aas f. 6/12-1909.

Augusta Elvine ble konfirmert i Solum i 1888.


Familie 49b.
Bøle 1910. 67/28. Gregorius Dagssønsg. 174.

Lektermann, leieboer
Mathias Fjærestrand f. 4/2-1881 i Solum.
g.m. Laura f. 7/5-1876 i Gjerpen.
 


Familie 50.
Bøle 1910. 67/29. Gregorius Dagssønsg. 172.

Sagarbeider
Edvard Ellefsen fra Bamble f. 26/6-1875, s.a. arbeider Ellef Torjussen.
g. 8/10-1898 m. Jensine Jensdatter fra Bøle f. 1/4-1874 i Solum, d.a. sagarbeider Jens Jensen. Se Familie 65 - Bøle 1900.
1. Henry Ellefsen f. 28/5-1899 på Bøle.
2. Sigrid Ellefsen f. 5/2-1901.
3. Marry Ellefsen f. 27/5-1903.
4. Jens Ellefsen f. 26/10-1905.
5. Halvdan Ellefsen f. 12/9-1907.

Edvard var sagarbeider på Bølesaga i 1898 da han giftet seg. Han ble konfirmert i Bamble
i 1891 og Jensine ble konfirmert i Solum i 1888.

Enslig losjerende i 1910: Anna Hansen fra Porsgrunn f. 4/12-1839 (ugift). Litt husflid og husgjerning.


Familie 51.
Bøle 1910. 67/30. Bølehøgda 62.

Skomaker
Ole Martinsen Wierød
fra Bøle f. 12/10-1872 i Siljan d. 8/5-1936, s.a. skomaker Martin Olsen Wierød. Se Familie 41a - Bøle 1900.
g. i Borgestad kirke 23/8-1908 m. Aslaug Torine Kaasa fra Tørdal i Drangedal f. 1883 d. 12/3-1910 i barselfeber, d.a. Ole Larsen Kaasa og Kari.
Forlovere: "Hans Andersen, Porsgrund og Lars Martinsen."
1. Trygve Wierød f. 15/11-1908. Overtok huset.
2.
Aslaug Wierød f. 3/3-1910 på Bøle g.m. Peder Kamperhaug. Bodde i Eidanger kommune.

Elektroformann på Herøya
Trygve Wierød
f. 15/11-1908 d. 5/2-1992.
g.m. Hedvig Samuelsen fra Skien f. 13/7-1910 d. 27/1-1986.
1. Ragnhild Wierød f. 2/4-1938 d. 25/10-2011 g.m. Petter Martinsen. Bodde på Bølehøgda.
2. Helge Wierød f. 1945 g.m. Unni Andersen.

Trygve Wierød overtok huset etter sin far i 1936.


Familie 52a.
Bøle 1910. 67/55. Gregorius Dagssønsg. 168.

Bordsorterer
Johannes Kristiansen fra Hedrum f. 26/9-1875.
g.m. Hanna fra Kragerø f. 13/2-1879.

Ingen barn her i 1910.


Familie 52b.
Bøle 1910. 67/55. Gregorius Dagssønsg. 168.

Arbeider
Olav Anundsen fra Eidanger f. 6/9-1873.
g.m. Mathilde fra Bamble f. 29/12-1879.
1. Amund Anundsen f. 10/12-1898 i Bamble.
2. Olaf Anundsen f. 22/10-1901 i Bamble.
3. Rakel Anundsen f. 13/7-1904 i Porsgrunn.


Familie 53a.
Bøle 1910. 67/68, ”Solberg”. Bølehøgda 58A.

Festetomt under bnr 19 fra 1899. Huset ble trolig oppført i 1899.

Her var oppført enke etter Oluf Ellingsen, Louise Ellingsen f. 28/3-1866. Se Familie 90 - Bøle 1900.


Familie 53b.
Bøle 1910. 67/68, ”Solberg”. Bølehøgda 58A.

Stuer

Aksel Hermansen
f. 10/10-1883 i Solum d. 12/6-1968, s.a. Jørgen Johan Hermansen (Meyer). Se Familie 31 - Bøle 1891
g. i Gjerpen m. Anne Gunelia Hansen f. 28/8-1882 i Tanum, Brunlanes, Vestfold, d.a. sagarbeider Jacob Hansen. Se Familie 35 - Bøle 1891.
1. Hjørdis Hermansen f. 30/1-1908 i Gjerpen.
2. Sigurd Hermansen f. 13/9-1909 i Gjerpen. Se nedenfor.
3. Liv Hermansen f. 1/11-1911.
4. Lillian Hermansen f. 13/5-1914.
5. Rolf Jørgen Hermansen f. 24/2-1917.
6. Herman Verner Hermansen f. 9/3-1920.

Aksel Hermansen bygde siden hus på tomta 67/26, Nedre Ilenv. 10 på Bøle.
Både Aksel og Anna Gunelia ble konfirmert i Gjerpen.


Familie 54.
Bøle 1910. 67/96 "Løvstad". Festetomt. Bølehøgda 54.

Utskilt fra Bøle(14) i 1907. Skyldmark: 0 mark 02 øre.

Sagmester
Andreas Larsen Løvstad (Andreas Larsen) fra Venstøp f. 26/10-1865 på Grini, s.a. Lars Magnus Andersen. Se Familie 32 - Venstøp 1891.
g.m. Helga Marie Kristensdatter fra "Plassen" i Solum f. 27/11-1871 i Solum, d.a. husmann Kristen Jacobsen og Ingeborg Marie Gulliksdatter.
1. Ingeborg Kristiane Larsen f. 20/3-1892 på Venstøp, døpt i Solum kirke.
2. Lars Magnus Larsen Løvstad f. 24/11-1893 på Bøle.
3. Anna Laurentse Marie Larsen f. 2/6-1896 på Bøle.
4. Ruth Larsen f. 25/9-1897 på Bøle.
5. Edle Johanne Larsen f. 10/8-1899 på Bøle.
6. Telma Larsen f. 20/11-1900 på Bøle.
7. Andreas Larsen Løvstad f. 11/8-1903.
8. Johanne Larsen f. 11/9-1904.
9. Telma Larsen f. 11/2-1907.
10. Julie Larsen f. 1/5-1908.
11. Gutt Larsen f. 1/10-1910.

Denne familien bodde under folketellingen 1900 på Hauen. Se Familie 4 - Hauen 1900.


Familie 55.
Bøle 1910. 67/95 "Aasen".

Her var oppført sagarbeider Anund Andersen (Anund Aasen) med familie. Se Bøle(95) "Aasen".


Familie 56.
Bøle 1910. 67/42. Sollia 8.

Skipsfører
Hildus Jebsen fra Skien f. 25/2-1867?
g.m. Olga fra Arendal f. 22/10-1870?
1. Paula Jebsen f. 12/11-1894 i Skien.
2. Daniel Jebsen f. 17/9-1897 i Skien.
3. Fredrik Jebsen f. 14/8-1904 i Gjerpen.


Familie 57.
Bøle 1910. 67/61, "Hustomt".

Vognmann
Ole H. Roligheten f. 3/5-1876 i Gjerpen.
g.m. Magna fra Langesund f. 27/11-1876?
1. Peder Roligheten f. 26/10-1896 i Skien.
2. Margit Roligheten f. 18/6-1898 i Skien.
3. Borghild Roligheten f. 30/3-1901 i Skien.
4. Gabriel Roligheten f. 6/11-1904 i Skien.


Familie 58.
Bøle 1910. 67/2.

Tomte- og sagarbeider
Gunnar Hansen fra Holla f. 4/5-1870?
g.m. Jenny fra Bergen f. 2/4-1880?
1. Haakon Godtfred Hansen f. 21/5-1907 i Gjerpen.
2. Olufine Hansen f. 5/2-1909 i Gjerpen.


Familie 59.
Bøle 1910. 67/2.

Tomteformann (formann på sagtomta)
Johan Bertinius Jensen fra Bøle f. 12/2-1879 i Skien, s.a. Engebret Jensen. Se Familie 16 - Bøle 1900.
g. 1/8-1908 m. Hanne Kløcker fra S. Bøle f. 12/5-1882, d.a. g.br. Hans Holst Kløcker.
Forlovere: "Harald Haraldsen og Hans Kløcker."

Ved folketellingen 1900, var Johan Jensen fyrbøter på "saga". Da han giftet seg i august 1908
var han formann. De hadde ingen barn i 1910.


Familie 60.
Bøle 1910. 67/35. Bølev. 189.

Her var oppført laer (bryggesjauer) Andreas Andersen f. 12/7-1859 med familie. Se Familie 46 - Bøle 1900.

Enslig losjerende her i 1910: Enkemann Gunnar Johannessen (Gunder Johannessen, konas bror) f. 9/11-1860 i Holla. Selger av "Rigsforsikring".
Se Familie 10b - Ulefos Jernverk 1891.


Familie 61.
Bøle 1910. 67/72 "Elverhøi". Bølev. 172.

Sagarbeider
Isak Johannessen
fra Ekornrød under Bøle f. 9/10-1869, s.a. Johannes Jensen. Se Familie 2 - Bøle 1865.
g. 23/6-1903 m. Anne Marie Pedersen fra Drangedal f. 28/6-1872, d.a. Even Pedersen.
Forlovere: "Thomas Klausen, Skien og Jens Pedersen, Gulset."
1. Johannes Johannessen f. 8/2-1904 i Gjerpen.
2. Ingrid Johannessen f. 20/11-1905.
3. Eivind Johannessen f. 8/11-1907.
4. Paul Johannessen f. 20/3-1910.

Isak bodde her i 1891 og 1900. I 1900 bodde han sammen med sin søster Marie Johannesdatter f. 1865 i Gj.
Se også Familie 26 - Bøle 1891.

Enslig losjerende her i 1910: Ugifte Severine Kittilsen f. 28/4-1860 i Gjerpen. Husgjerning og vask.


Familie 62a.
Bøle 1910. 67/71, "Granly". Bølev. 168.

Her var oppført enke Thora Pedersen med 4 barn. Se Familie 11 - Bøle 1900.


Familie 62b.
Bøle 1910. 67/71, "Granly". Bølev. 168.

Tomtearbeider
Kristen Sørensen fra Tjøme, Vestfold f. 1/9-1879?
g.m. Nina Olsen fra Skien f. 15/10-1879.
1. Olaf Sørensen f. 26/12-1904 i Gjerpen.
2. Jan Sørensen f. 12/4-1906.
3. Kristian Sørensen f. 27/11-1908.
4. Arne Sørensen f. 7/7-1910.


Familie 63.
Bøle 1910. 67/73, "Strandbo". Bølev. 166.

Sjauearbeider, tomtearbeider
Peder Isaksen
(Per Isaksen) fra Bamble (Gjerpen?) f. 28/3-1863.
g.m. Ingeborg Sommer fra Skien f. 24/12-1863.
1. Isak Isaksen Sommer f. 11/3-1888 i Skien.
2. Johanne Isaksen f. 14/7-1891 i Skien.
3. Kristoffer Isaksen Sommer f. 13/12-1894 i Gjerpen.
4. Ingvard Isaksen f. 4/12-1901 i Gjerpen.
5. Leif Isaksen f. 18/9-1905 i Gjerpen.
6. Ruth Isaksen f. 9/3-1909 i Gjerpen.


Familie 64.
Bøle 1910. 67/31. Bølev. 164.

Her var oppført Jørgen Olsen og kona Petra Sommer. Se Familie 34 - Bøle 1891.


Familie 65.
Bøle 1910. 67/31. Bølev. 164.

Her var oppført sagarbeider Abraham Isaksen med familie. Se Familie 57 - Bøle 1900.

Konas foreldre bodde også her i 1910. Det var:
Knut Andersen f. 2/2-1929 i Holme og Inger Jensen f. 17/12-1831 i Gjerpen. De var begge gamle.


Familie 66a.
Bøle 1910. 67/50. Bølev. 160.

Her var oppført sjauerarbeider Sigvart Larsen med familie. Se Bøle(133) ”Vonheim”.


Familie 66b.
Bøle 1910. 67/50. Bølev. 160.

Sjømann, oljer (smører)
Nils Larsen f. 12/12-1873 i Gjerpen.
g.m. Regine Torsen f. 26/9-1876 i Porsgrunn.
1. Borgny Larsen f. 18/3-1910 i Gjerpen.


Familie 67.
Bøle 1910. 67/79, "Hagen". Bølev. 158.

Gråstensmurer
Olai Pettersen
fra Molde f. 22/9-1869.
g.m. Anne Johannessen fra Holla f. 16/12-1869.
1. Johannes Pettersen f. 28/7-1894 i Bamble.
2. Kristine Pettersen f. 7/6-1896 i Bamble.
3. Georg Pettersen f. 1/10-1899 i Gjerpen.
4. Sverre Pettersen f. 19/9-1901.
5. Haakon Pettersen f. 3/2-1906.

Denne familien kom hit mellom 1896 og 1899.


Familie 68.
Bøle 1910. 67/70, "Heim". Bølev. 171.

Maskinmester
Karl A. Bye fra Borge, Østfold f. 25/8-1866?
g.m. Rikke Sperbund fra Våler, Østfold f. 12/10-1854.
1. Ruth Bye f. 26/5-1893 i Fredrikstad.


Familie 69.
Bøle 1910. 67/83, "Fredbo". Bølev. 161.

Her bodde enke Kirsten Marie Pedersdatter, enke etter Jens Nilsen Hauen. Se Familie 1 - Hauen 1900.


Familie 70.
Bøle 1910. 67/74, "Nybo". Eikornrødv. 68A.

Sagmester
Anders Ellefsen
(Anders Gundersen) fra Solum f. 21/2-1867 på "Skjærbæk", s.a. Helge Andersdatter Dolvakaasa og ungkar og fyrbøter Gunder Hansen paa Dampskib.
g. 31/10-1891 m. Gunhild Elise Haakonsdatter fra Ryggen under Skifjell f. 1/1-1869, d.a. murer Haakon Jonassen Ryggen.
Forlovere: "Haakon Jonassen Ryggen og Svennung Pedersen Ballestad."
1. Helga Elisabeth f. 25/2-1892 på Bøle.
2. Anna Hermine f. 7/8-1895 på Bøle d. 23/8-1895 på Bøle.
3. Alfred Imanuel Ellefsen f. 1/6-1897 på Bøle.
4. Anders Ellefsen f. 1898.
5. Gunvor Ellefsen f. 29/1-1900 på Bøle.
6. Dagny Ellefsen f. 24/6-1904
7. Jonas Ellefsen f. 9/9-1906
8. Haakon Ellefsen f. 1/7-1909.
 

Etter Roar Rosenvold:
Mor til Anders, Helga Andersdatter, ble i februar 1868 g.m. enkemann og skogsarbeider Ellef Torjussen fra Solum. Han hadde med seg inn i ekteskapet 4 små barn som brukte Ellefsen og Ellefsdatter til etternavn.
Da datteren Anne Hermine ble født i 1895, hadde Anders tatt stefarens navn, som sine halvsøsken, og ble heretter skrevet for Anders Ellefsen resten av livet.

Da Anders Gundersen ble døpt i Melum kirke 24/11-1867, var teksten i kirkeboka omtrent slik:
Anders, Uægte. Forældre: Pige Helge Andersdatter Dolvakaasa og ungkarl Fyrbøder Gunder Hansen paa Torstved.
Faddere: "Moderen og Ingeborg Clausdatter Bergan, Jacob Aadna, Anders Melfaldalen, Carl Abr. Helle."
"Hjemmedøt af Skoleholder ved Herre, Ole Monsen."

Anders Gundersen ble konfirmert i Solum kirke den 1. oktober 1882 med adresse Røra. Karakter: "Temmelig god
minus." Han ble gift som Anders Gundersen i oktober 1891.

Anders Ellefsen (Gundersen) med familie bodde i 1892 - 1899 i et hus på Bøle.
Anders var da i arbeide på Bølesaga.
I 1908 kjøpte Anders Ellefsen eiendommen 67/74 "Nybo" på Bøle.

Enslig losjerende i huset i 1910:
Marie Johannessen f. 15/2-1865 i Gjerpen. Husgjerning.
Signe Hobæk f. 9/4-1880 i Gjerpen. Butikkjomfru.


Familie 71.
Bøle 1910. 67/77, "Hafsten". Bølev. 179.

Sagarbeider, huseier
Hans Johannessen fra Bøle f. 28/2-1872, s.a. Johannes Jensen. Se Familie 2 - Bøle 1865.
g.m. Maria Eriksen fra Porsgrunn f. 6/1-1875.
1. Gudrun Johannessen f. 9/9-1896 i Gjerpen.
2. Harald Johannessen f. 15/3-1898.
3. Anna Johannessen f. 24/5-1902.
4. Johannes Johannessen f. 5/8-1904.
5. Dagmar Johannessen f. 28/6-1910.


Familie 72.
Bøle 1910. 67/82, "Trudvang". Eikornrødv. 72.

Laer (bryggesjauer)
Paul August Isaksen (Paul Isaksen) f. 8/8-1876 i Skien, s.a. formann Isak Pedersen.
g. i Gjerpen 14/10-1901 m. Aslaug Kristine Gundersdatter (Haraldsen) fra Bøle f. 20/8-1877 på Olsbrygge i Holla, d.a. formann Gunnar Haraldsen. Se Familie 27 - Bøle 1910.
Forlovere: "Amund Isaksen og Hermand Halvorsen".
1. Karen Elisabeth Isaksen f. 5/12-1901 på Bøle.
2. Gunnar Isaksen f. 5/12-1905.
3. Martha Isaksen (tvilling) f. 18/12-1907.
4. Maria (tvilling) f. 18/12-1907 d. før des. 1910.
5. Gudrun Isaksen f. 25/11-1910.


Familie 73a.
Bøle 1910. 67/44. Fjellv. 4.

Tomtearbeider
Ludvig Wendel f. 17/5-1870 i Larvik.
g.m. Anna Torstensen fra Solum f. 2/2-1873.
1. Borghild Wendel f. 25/12-1899 i Gjerpen.
2. Lorens Wendel f. 30/5-1906.
3. William Wendel f. 12/1-1909.


Familie 73b.
Bøle 1910. 67/44. Fjellv. 4.

Skipper
Kristian Kristiansen f. 8/1-1879 i Sauland, Hjartdal, Telemark.
g.m. Anne Skau fra Skien f. 8/2-1875.


Familie 74.
Bøle 1910. 67/39.
Sollia 14.

Her var oppført enka etter Svend Anton Andersen og barna. Se Familie 5 - Bøle 1900.

Losjerende i des. 1910:
Tømmermann og snekker Tor Follaug f. 30/4-1861 i Gjerpen. Ugift i 1910.
snekker Anders Nilsen fra Øyestad, Aust Agder f. 28/6-1870. Ugift i 1910.


Familie 75.
Bøle 1910. 67/38.
Sollia 18.

Her var oppført Martinius Halvorsen og hustru. Se Familie 52 - Bøle 1900.


Familie 76.
Bøle 1910. 67/40. Sollia 12.

Her var oppført "sykelig" Halvor Trondsen med familie. Se Familie 54 - Bøle 1900.


Familie 77.
Bøle 1910. 67/41.
Sollia 10.

Sagarbeider
Ole Nilsen
fra Økterstulen under Økter i Luksefjell  f. 22/8-1852 under Eriksrød, s.a. Nils Engebretsen Økter.
g1g ca. 1885 m. Anne Bertine Gjermundsdatter fra Risør f. 1857 d. 21/2-1890 på Bøle.
g2g i Eidanger kirke 13/2-1891 m. Anne Pernille Olsdatter fra Ulverød under Prestegården i Eidanger f. 27/5-1868 d. 2/7-1900 på Bøle, d.a. Ole Christophersen og Inger Pernille Ingebretsdatter.
g3g i Gjerpen kirke 10/7-1902 m. Petra Olette Granstøl fra Søndeled i Aust-Agder f. 2/11-1874, d.a. g.br. Augen Olsen Granstøl.
Forlovere: "Hans Simonsen og Andreas Larsen."
1. Nils Jeremias Nilsen f. 1885 i Skien. Arbeider ved sagbruk i 1900. Styrmann i 1910.
2. Jørgen Karenius Nilsen f. 16/5-1886 i Follestad, Skien.
3. Karen Andrea Nilsen f. 1888 i Gj.
Barn i 2. ekteskap:
4. Anne Nilsen f. 9/3-1891 på Bøle.
5. Inga Nilsen f. 5/9-1892 på Bøle.
6. Othilde Nilsen f. 24/6-1894 på Bøle.
Barn i 3. ekteskap:
7. Sofie Nilsen f. 21/1-1901.
8. Andrea Nilsen f. 28/12-1904.
9. Olaf Nilsen f. 11/10-1908.

Ole Nilsen var sagarbeider i 1891. Ved folketellingen 1891 var han enkemann og bodde her med
sin sønn Nils Jeremias.
Tjenestepike: Anne Pernille Olsdatter fra Eidanger f. ca. 1867.
Oles gamle far, enkemann Nils Engebretsen f. ca. 1810 i Siljan, bodde også her i 1900.

5/1/1891       ANNE BERTINE GJERMUNDSDATTER      Gjerpen Skifteprot. nr. 4 s.291b.
Bøle-          - død 21.2.1890 -                    
Ødegården      Arvinger:
               Enkem. arb. Ole Nielssen Bøle-Ødegården og barna:
               1. Nils Jeremias Olssen 7 år.         Verge:
               2. Karen Andrea Olsdtr. 3 ”           Lars I. Follaug.
Boets husbygninger lå på Svenke Olssens gd. Bøle-Ødegården, g.nr. 67, br.nr.4. Boets midler ikke oppgitt.

Husholderske her i 1900: Ragnhild Olsdatter fra Sauherad f. 1860. En pleiesønn (hennes sønn): Otto Thoresius Thomassen
"fra Skien" f. 8/2-1898 i Gjerpen. Otto Thomassen emigrerte visstnok til USA med sin mor på begynnelsen av 1900-tallet.
Far til Otto var den ugifte Thorvald Halvardus Thomassen (Thorvald Thomassen) "fra Holla" f. 20/10-1873 i Solum, bosatt på
Bøle i 1900. Se Familie 40 - Bøle 1900.
Denne Thorvald Thomassen er ikke å finne i Norge under folketellinga 1910.


Familie 78.
Bøle 1910. 67/43. Fjellv. 3.

Her var oppført arbeidsformann Halvor Jensen med familie. Se Familie 59 - Bøle 1900.


Familie 79a.
Bøle 1910. 67/63, 90, "Fredheim". Eikornrødv. 59A.

Her var oppført enka etter sagmester Ole Larsen og barna. Se Familie 17 - Bøle 1900.


Familie 79b.
Bøle 1910. 67/63, 90, "Fredheim". Eikornrødv. 59A.

Smører ved sagbruk
Hagbart Olsen fra Larvik f. 30/9-1868.
g.m. Bertha Tinnholt fra Helgen i Holla f. 21/1-1878.
1. Else Olsen f. 25/1-1909 på Bøle.
2. Jente Olsen f. 30/10-1910 på Bøle.

Denne familien var metodister, så barna finnes ikke døpt i vanlige kirkebøker.
Metodistkirken har sine egne bøker.


Familie 80.
Bøle 1910. 67/81, "Landhjem". Eikornrødv. 56.

Banevokter
Johan Johnsen fra Hedrum f. 27/11-1869.
g.m. Nelle Jacobsen fra Eidanger f. 25/2-1869.
1. Anna Johnsen f. 19/1-1895 i Eidanger.
2. Nils Johnsen f. 20/4-1899 i Eidanger.
3. Hjørdis Johnsen f. 24/10-1900 i Skien.
4. Sigurd Johnsen f. 8/6-1909 i Gjerpen.

Losjerende her i 1910: Strykerske (ugift) Hanna Jørgensen f. 14/9-1880 i Helgen, Holla.


Familie 81.
Bøle 1910. 67/80, "Fristad". Bølev. 159.

Her var oppført laer (stuer) Ole Karl Hansen med familie. Se Familie 22 - Bøle 1900.

På besøk i 1910: Adina Arnoldsen f. 28/8-1888 i Chicago, USA.


Familie 82.
Bøle 1910. 67/37. Bølev. 198.

Her var oppført Edvard Andersen med familie. Se Familie 51a - Bøle 1900.


Familie 83a.
Bøle 1910. 67/92, "Fagerli". Eikornrødv. 49.

Her var oppført fiskehandler Jørgen Johan Hermansen med familie. Se Familie 31 - Bøle 1891.


Familie 83b.
Bøle 1910. 67/92, "Fagerli". Eikornrødv. 49.

Høvler på Bølesaga
Halvor Herman Hermansen
fra Bøle f. 1/3-1879 i Solum, s.a. Jørgen Johan Hermansen. Se Familie 31 - Bøle 1891.
g.m. Petra Grorud fra Bøle f. 6/4-1887 i Siljan, d.a. Anders Grorud. Se Familie 78 - Bøle 1900.
1. Ruth Hermansen f. 15/2-1909 på Bøle.
2. Alma Hermansen f. 20/3-1910 (døpt 26/2-1911 i Borgestad kirke).
3. Ivar Hermansen f. 1/4-1911.

"Bestemor" Andrine Grorud f. 8/8-1852? var enke i 1910 og bodde her i sin datters familie.

Denne familien bodde siden i Gregorius Dagssonsg. 179.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no