ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 21.08.2022


Snarveier
| Bøle 1865 | Bøle 1875 | Bøle 1891 | Bøle 1900 | Bøle 1910 | Bøle 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Bøle 1891
Kilde: Folketellingen 1891. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kider.
Se også gårdene.

Før Fossum jernverk ble lagt ned i 1868, hadde Fossum-området vært det tettest befolkede område i Gjerpen i  flere hundre år. Løvenskiold - Fossum gikk over til tømmerdrift og foredling av tømmeret ved bl.a. å drive sagbruk fra Fossen på Fossum. Det ble etter hvert trangt om plassen der og de så seg om etter andre steder å etablere seg med sagbruket. Dampmaskinen hadde blitt tatt i bruk og man var ikke lenger avhengig av fossekraft til å drive sagene.
Løvenskiold - Fossum kjøpte et område på Bøle med ei strandlinje på 900 meter og flyttet sagbruksdriften fra Fossum til Bøle i 1884. Etter dette ble det bygd adskillige hus på Bøle for arbeidere og funksjonærer. I løpet av 10-20 års tid var nå Bøle blitt det tettest befolkede området i Gjerpen. Det var dessuten mye innflytting av arbeidsfolk fra andre steder i landet til Bøle p.g.a. sagbruks-virksomheten her.
Man kan se av folketellingene at det vanligste yrket på Bøle var "Sagarbeider". "Tomtearbeider" var heller ikke uvanlig, men dette betydde bare at de jobbet på sagtomta. "Bordbærer" og "bordsorterer", er yrker som også dukker opp.


Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.


Familie 1.
Bøle 1891. Utskilt fra br. nr. 2 før 1891. To familier i huset.

Her var oppført bjelkehugger og oldermann Andreas Andersen fra Bøle(2) Ødegården. Se Familie 81 - Bøle 1900.


Familie 2.
Bøle 1891. Utskilt fra br. nr. 2 før 1891. Samme hus som ovenfor.

Her var oppført sagarbeider Halvor Pedersen og kona Thora Halvorsdatter som losjerte hos Andreas Andersen. Se Familie 11 - Bøle 1900.


Familie 3.
Bøle 1891. Utskilt fra Bøle(2). To familier i samme hus. Bølev. 196.

Her var oppført Nils Andersen med familie. Se Familie 49 - Bøle 1900.


Familie 4.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. Bølev. 196.

Sagmester
Ole Hansen
fra Fossum f. 8/11-1863, s.a. smed Hans Johnsen. Se Familie 67 - Fossum 1865.
g. 20/11-1890 m. Anna Sophie Larsdatter fra Bratsberg(36) "Ekornrød" f. 11/2-1878, d.a. Lars Olsen Ekornrød.
Forlovere: "Johan Hansen og Hans Hansen, begge i Skien."
 

Kilde: Luksefjellminner nr. 7, side 51. Utgitt på Skavan miniforlag. En beretning av Ole Hansen.
Trolig nedskrevet av Abraham Skilbred.

"Faren var kleinsmed på Fossum, men døde i ung alder. Moren satt igjen med 5 barn. Ole Hansen var født på Fossum. I 1883 flyttet han til Bøle. (Sagbruket på Fossum ble i 1880-årene flyttet til Bøle).
I barndomsårene bodde de i ei steinbrakke som besto av ett rom. Kjøkken delte de med andre familier. De lå flere i hver seng. Det var halmmadrasser med filt over. Så var det et bord og noen stoler. Steinbrakka var ikke kledd innvendig, men familien hadde klistret papir og papp på steinveggene. Brakka var muret opp av slaggstein fra jernverkstiden. De store familiene hadde lite mat. Særlig om vinteren. Det ble kokt mye graut (trolig vassgraut av bygg).
Det ble brukt mye tresko med en reim over vrista. Det var skomakere som sydde støvler til de største ungene. Da de ble så store at de kunne gjete, så fikk de klær for dette. De fikk aldri penger. På samme måte fikk de også klær til konfirmasjonen. De voksne hadde en dress til søndagsbruk, men den ble nesten aldri brukt.
Skole ble holdt i en annen steinbrakke. Vi hadde en lærer som vi kalte "Feieren". Han var sinna og det ble klaget til kammerherren. En dag sto kammerherren i skolestua og bannet til læreren, så det var en fin undervisning vi fikk! Ungene fikk liten tid til å lære leksene sine, da de var mye på arbeide.
Ungdomsminner.
En av mine kamerater, Andreas Nilsen, var en fæl skøyer. Kontorsjefen skulle sende Andreas til Skien (4 km) med et brev. Så sier Andreas at han ikke kan gå for han har ikke klær. Da fikk han prøve klærne til kontorsjefen, og da han fikk disse på seg ruslet han straks til Skien. Kontorsjefen måtte rope om hjelp for å få klær på seg igjen. Andreas fikk ikke katten (sparken), men reiste senere til Amerika.
Det første arbeide jeg hadde var som gjetergutt. Jeg fikk, som vanlig var, klær. Ikke penger. Jeg begynte på Fossum sagbruk i 1870-årene. Siden ble jeg flyttegutt. Mor ordnet med pengene til jeg ble større. Arbeidstiden var 12 timer. Fortjenesten var fra 80 øre til 1 kr. pr. dag.
Vassaga på Fossum.
Det var vassag med 2 oppganger. Når de dro for mye vann på hjulet, sto hele saga og skalv. Sagbruket og brakkene lå ved siden av hverandre. Derfor var det liksom naturlig å arbeide der. Flere av mine brødre arbeidet også der. Og på tresliperiet. Noen reiste til Amerika. Barna fulgte den vanlige arbeidstid. Jeg kan ikke huske om det var skiftarbeide på vassaga. Saga sto om vinteren og arbeiderne fikk da forskjellig annet arbeide.

I 1880-åra flyttet saga til Bøle dampsag og jeg var med under anlegget. I 1884 var jeg "flyttegutt". Det var 5 oppganger der. Bestemmelsene fra 1893 ble delvis overholdt. De som hadde en stor barneflokk likte ikke dette. Det var heller ingen fagforening som kunne kontrollere den saken. Det var aldri noen kvinner på saga.

Jeg ble sagmester fra 1890-åra og helt fram til jeg måtte slutte pga sykdom i 1933. Bøle sagbruk fikk etter hvert mere moderne maskiner, så de to rammer som blir brukt i dag produserer mer enn de 5 som ble brukt i 1890-åra. Det er meget lettere arbeide og en større utnyttelse av lasten. På saga måtte arbeiderne bære plank og bord når det skulle stables. Det har forekommet lite arbeidsulykker. På saga arbeidet ca. 60 mann.

Ved sagbruket på Fossum holdt kammerherren og fruen møter i skolestuen om søndagene. Kammerherren prekte og fruen sang, men det var aldri noe tilstelning for arbeiderne.
Det var også ølutsalg i den ene brakka. De nyankomne ble alltid bra mottatt.

Sagbruksarbeide var et trivelig arbeide. Jeg bygde mitt nye hjem i nærheten av saga (på Bøle). Da hadde jeg liten arbeidsvei.
Lønna på vassaga (på Fossum) var fra 80 øre til 1 kr. pr. dag. Det var lite akkord der. Ved Bøle var det akkord på saga, tomta og på høvleriet. Hvis vi kjørte hardt, fikk vi god fortjeneste, men da regulerte kontoret det nedover selv. Uten å spørre arbeiderne. Lønna ble utbetalt samlet. Vi fikk alltid penger. Enkelte hadde også fri ved.
Ved vassaga på Fossum hadde vi fritt hus og vi fikk lov til å ta avfall fra saga til ved. Her må jeg fortelle en historie. - En arbeider, Hans Kruse, kom en kveld med en fliskurv med plankeavkapp som han skulle ha til ved i steinbrakken sin. De hadde ikke lov til dette.
Hans møtte kammerherren, som spurte Hans hva han hadde i kurven. - Her kan du se, sa Hans også tømte han veden i fossen.
- Ja du Hans, du Hans, sa kammerherren. Men Hans slapp med skrekken. -
Vedlagerne på tomten (sagtomta) brukte ofte guttunger. De voksne, som hadde akkord lånte ofte disse guttene, men var de ikke flinke, måtte de snart slutte.
Arbeidstid. Det var ikke noen bestemt lønn. Jobbet man dagtid gikk du fra 6 om morgen til 1/2 7 om kvelden. Gikk man skift gikk du fra 6 om morgen til 6 på kvelden med frokost fra 1/2 10 til 10, middag fra 1-2 og ettermiddag 1/2 4 til 4.
De fleste på Bølesaga hadde eget hus. Ved Fossum, bodde de fleste i slaggsteinbrakker, men enkelte hadde små bruk med både gris, høns og ei ku. Det var dårlige boforhold i de brakkene arbeiderne bodde i. Ved overtidsarbeide var det ingen prosenter (øking av lønn).
Enkelte overordnede var greie. En måtte jo lystre brukseieren og hilse på lang avstand. Helst stå rolig ved veien og hilse. Det hendte jo at, hvis ikke ungene til leilendinger og arbeidere hilste, så fikk de av svøpen når han kjørte forbi.
Det var også en viss risiko og agitere for organisasjonen og den politiske retning for arbeiderklassen. Slike personer ble som regel skiftet ut. Ved en arbeiders død eller sykdom var det kun fattigkassa å ta til. Det var ingen hjelp å få fra bedriften. (Dette er ikke helt rett. Gard Strøm).
Valg. Vi stemte ved kirken. Kammerherren sto ved siden og så på. Høyres stemmeseddel var større enn venstres, så kammerherren kunne se hvem de stemte på. Han forslo en gang at de skulle legge stemmesedlene med navnene opp, men da protesterte valgstyrets formann og dette forslaget ble ikke godkjent.

Merknad. Det er en mengde vandrehistorier som har versert om Fossums eiere opp igjennom tidene. Jeg ville ikke satt veldig stor lit til alle disse historiene. Fortelleren har ikke engang har opplevd dette selv. Noen historier bør nok tas med en klype salt. Gard Strøm.

 


Familie 5.
Bøle 1891. Senere 67/37. Utskilt fra br. nr. 2 før 1891. Bølev. 189.

Her var oppført bjelkehugger Edvard Andersen fra Bøle(2) Ødegården med familie. Se Bøle 1900.
I huset i 1891: Bestemor Kirsten Mathiasdatter f. 1831 i Gj.


Familie 6.
Bøle 1891. Utskilt fra bnr 3 før 1891. 3 familier i samme hus. 1/3.

Sagarb.
Lars Jørgensen
fra Eidanger f. 1865, s.a. g.br. Jørgen Christophersen Beck fra Kongsberg.
g. 27/2-1890 m. Karen Kirstine Hansdatter fra Riis(1) f. 27/12-1868, d.a. g.br. Hans Isaksen Riis.
Forlovere: "Hans I. Riis og Jørgen Christophersen."
1. Ingeborg Marie Jørgensen f. 26/5-1890 i Gjerpen.
2. Hans Jørgen Jørgensen f. 26/8-1894 på Bøle.
3. Ludvig Karenius Jørgensen f. 9/9-1896 på Bøle.
4. Karl August Jørgensen f. 9/8-1898. Konfirmert i 1913.

Brødre av Lars som bodde her i 1891. Begge jobbet på Bøle sagbruk: Kristian Laurits Jørgensen f. 1863 i
Eidanger og Johan Edvard Jørgensen f. 1868 i Eidanger. Denne familien flyttet senere til Eidanger.
Se også Riis(1).


Familie 7.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 2/3.

Sagarbeider
Hans Kristiansen
(Hans Andersen) fra Bakke i Kvelde i Hedrum, Vestfold f. 9/6-1861, s.a. arbeider Anders Kristian Hansen i Oklungen.
g. i Eidanger 2/1-1884 m. Grete Mathilde Jørgensdatter fra Leirhølen under Nøklegård i Eidanger f. 14/6-1860, d.a. g.br. Jørgen Christophersen Beck og Ingeborg Larsdatter.
1. Anne Hedvig Hansen f. 9/6-1884 i Oklungen, Eidanger.
2. Ingeborg Lovise Hansen f. 6/10-1885 i Oklungen, Eidanger.
3. Jørgen Hansen f. 13/8-1888 på Bøle.
4. Julie Kirstine Hansen f. 25/12-1890 på Bøle.

I både 1884 og 1886 var Hans i skogsarbeide for "Haukeraas brug" og bodde i Oklungen.

På besøk i 1891: Husmann med jord, Jørgen Christoffersen Beck f. 1826 i Kongsberg og hans kone
Ingebjørg Larsdatter f. 1829 i Eidanger. Dette er foreldrene til Grete Mathilde Jørgensdatter, samt Lars,
Kristian Laurits og Johan Edvard Jørgenssønner. Alle var her i huset under folketellingen 1891.


Familie 8.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 3/3.

Sagarbeider
Peder Anton Andreasen (Anton Andreassen) fra Siljan f. 1868.
g.m. Anne Marie Eriksdatter (Andersdatter) fra Hedrum f. 1859.

Peder Anton og Anne Marie var gift før de kom til Gjerpen. På besøk i 1891: Husmann med jord,
Hans Jacobsen fra Hedrum f. 1824 og hans kone Inger Gurine Pedersdatter fra Hedrum f. 1842.
Se Bøle(19).


Familie 9.
Bøle 1891. Utskilt fra br. nr. 4 før 1891. 3 familier i samme hus i 1891. 1/3.

Her var oppført sagarbeider Ketil Pedersen med familie. Se Ballestad(55).


Familie 10.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 2/3.

Sagarbeider
Samuel Olsen Wikstrøm
fra Aremark i Sverige f. ca. 1843.
g.m. Gunhild Serine Wellesen fra Siraadalen f. ca. 1859.
1. Ole Vilhelm Samuelsen f. mars 1890 i Skien.


Familie 11.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 3/3.

Sagmester
Johannes Johannesen Dyrendal
f. 12/2-1863 d. 16/8-1947, s.a. arbeider Johannes Jacobsen.
g. 14/10-1888 m. Janette Karoline Johannesdatter ”Janna” fra Våler f. 25/7-1867 d. 24/6-1963, d.a. lærer Johannes Aasen.
1. Kirsten Dyrendal f. 6/7-1889 på Bøle.
2. Klara Dyrendal f. 27/11-1891 d. 4/2-1949. Trolig ugift.

Andre barn?: Simon Dyrendal f. 4/2-1897 d. 5/10-1978 gift med Ester f. 16/9-1903 d. 25/7-1968.


Familie 12.
Bøle 1891. Utskilt fra br. nr. 4 før 1891. To familier i samme hus i 1891. 1/2.

Her var oppført sagarb. Abraham Isaksen med familie. Se Familie 57 - Bøle 1900.

Hans mor, Berthe Jensdatter f. ca. 1816 i Gjerpen var her sammen med sin datter Jensine Isaksdatter f. ca. 1858 i Gj.
Dessuten hadde de besøk av Otildes søster, Josefine Andersdatter som var sydame med egen forretning i Kristiansand.
Hun var født 1871 i Porsgrunn.


Familie 13.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sagmester
Johan Hansen
fra Fossum f. 29/10-1858, s.a. smed Hans Johnsen. Se Familie 67 - Fossum 1865.
g. 10/2-1884 m. Maren Kristine Jørgensdatter fra Sjåvidt under Brenne f. 4/3-1855, d.a. Jørgen Hansen Kaasa og Ingeborg Kirstine Christensdatter.
1. Hulda Emilie Johansdatter f. 1884.

Maren Kirstine bodde på Fossum før de giftet seg.


Familie 14.
Bøle 1891.

Handelsmann
Halvor Nils Pedersen
f. ca. 1828(30?) d. før 1891.
g.m. Laura Bertine Isaksdatter fra Skien f. ca. 1849.
1. Anna Bolette Pedersen f. 31/9-1877 i V. Porsgrunn.
2. Jens Jørgen Isak Pedersen f. 4/2-1883 i V. Porsgrunn.
3. Laurits Halvardius Pedersen f. 4/12-1885 i Ø. Porsgrunn.


Familie 15.
Bøle 1891. Under br. nr. 4. To familier i samme hus. 1/2.

Her var oppført sagarbeider Ole Nilsen med familie. Se Familie 56 - Bøle 1900.

Ved folketellinga 1891 var Ole Nilsen enkemann og bodde her med sin sønn Nils Jeremias.
Tjenestepike var Anne Pernille Olsdatter fra Eidanger, som ble hans andre kone.
Hans far enkem. Nils Engebretsen f. ca. 1810 i Siljan, bodde her også. 

5/1/1891       ANNE BERTINE GJERMUNDSDATTER      Gjerpen Skifteprot. nr. 4 s.291b.
Bøle-          - død 21.2.1890 -                    
Ødegården      Arvinger:
               Enkem. arb. Ole Nielssen Bøle-Ødegården og barna:
               1. Nils Jeremias Olssen 7 år.         Verge:
               2. Karen Andrea Olsdtr. 3 ”           Lars I. Follaug.
Boets husbygninger lå på Svenke Olssens gd. Bøle-Ødegården, g.nr. 67, br.nr.4. Boets midler ikke oppgitt.


Familie 16.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sagmester
Herman Jacobsen
fra Eidanger f. ca. 1856.
g.m. NN d. før 1891
1. Jacob Hermansen f. 1873 i Eid.


Familie 17.
Bøle 1891. Under br. nr. 4. To familier i samme hus. 1/2.

Vedskjærer på sagplass
Peder Svennungsen
fra Dalene i Tuddal, Hjartdal prestegjeld f. 20/1-1825 i Heddal d. 18/3-1904 på Bøle.

g.m. Aslaug Kittilsdatter fra Tuddal, Hjartdal pr.gj. f. 4/4-1819.
1. Ole Pedersen f. 1853 i Tuddal. Se nedenfor.
2. Margit Pedersdatter f. 23/8-1856 i Tuddal.
3. Ingeborg Pedersdatter f. 28/5-1860 i Tuddal.


Familie 18.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sagarbeider
Ole Pedersen
fra Tuddal i Hjartdal pr.gj. f. 1853, s.a. Peder Svennungsen. Se ovenfor.
g.m. Margit Olsdatter fra Tuddal f. 1860.
1. Peder Olsen f. 21/3-1886 på Bøle.
2. Gunhild Olsen f. 16/3-1888 på Bøle.
3. Anna Marie Olsen f. 25/2-1890 på Bøle
4. Olga Olsen f. 10/7-1891 på Bøle.
5. Oskar Olsen f. 25/3-1894 på Bøle.
6. Martha Marie Olsen f. 7/2-1897 på Bøle.


Familie 19.
Bøle 1891. Br. nr. 8. Tre familier i samme hus. 1/3.

Forretningsbestyrer ved trelastforretning
Adam Albertus Høier
fra Skien f. 1868.
Ugift i 1891.


Familie 20.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 2/3.

Sagbruksfullmektig
Simon Pedersen
fra Lia under Fossum f. 5/1-1860 d. 31/8-1890, s.a. Peder Sigfridsen. Se Familie 78 - Fossum 1865.
g. (ikke i Gj.) m. Marie Kristiansdatter fra Kristiania f. 1862.
1. Sigrid Pedersen f. 31/7-1886 på Bøle.
2. Karl Jonas Pedersen f. 9/9-1888 Gj.
3. Simon Sigfrid Pedersen f. 28/4-1890 på Bøle.

Enka bodde her alene med sine tre barn i Adam Høiers hus under FT 1891.
Det var nevnt at hun ”har pensjon av L. Løvenskiold.”


Familie 21.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 3/3.

Her var i 1891 oppført sagbruksformann Gunnar Haraldsen med familie. Se Familie 27 - Bøle 1910.


Familie 22.
Bøle 1891. Utskilt fra Bøle(14) før 1891. 67/40.

Maskinist ved sagbruk
Ole Pedersen
fra Lia under Fossum f. 9/5-1841 på Fossum, s.a. Peder Sigfridsen. Se Familie 78 - Fossum 1865.
g1g m. NN død før april 1877.
g2g i Solum kirke 10/4-1877 m. Susanne Marie Haraldsen fra Solum f. 10/12-1851 d. 23/5-1924 på Sneltvedt, d.a. Harald Abrahamsen.
Forlovere: "Harald Abrahamsen, Laurits Haraldsen."
1. Hulda Kirstine Olsen f. 24/9-1877 i Skien g. i Skien m. byggmester Jacob Kløverød. Se Sneltvedt(35) ”Kløverød”.
2. Olga Susanna Olsen f. 22/2-1879 Skien. Butikkjomfru i 1900.
3. Simon Olsen f. 23/3-1881 i Skien.
4. Karl Peder Olsen f. 1886 Solum.
5. Anna Olsen f. 14/1-1889 Solum.
6. Emma Pedersen f. 4/5-1892 på Bøle.
7. Olav Pedersen f. 23/3-1901 i Tjølling.

Under folketellingen 1900 var det nevnt at Ole Pedersen var maskinist ved Dampsag.
Familien bodde her også under folketellingen 1910.


Familie 23.
Bøle 1891. Utskilt fra Bøle(14). 67/34.

Her var oppført sagarbeider Andreas Olsen fra Fossum med familie. Se Familie 39 - Bøle 1900.


Familie 24.
Bøle 1891. Utskilt fra Bøle(14) før 1891.

Her var oppført sagarbeider Peder Jacobsen fra Siljan f. 1839 med familie. Se Holmen under Ås.


Familie 25.
Bøle 1891. 67/15.

Her var oppført sagarbeider Hans O. Hauen med kone. Se Familie 32 - Bøle 1900.


Familie 26.
Bøle 1891. Bnr 15.

Sagarbeider
Isak Johannessen
fra Ekornrød under Bøle f. 9/10-1869, s.a. Johannes Jensen. Se Familie 2 - Bøle 1865.

Isak bodde her i 1891 med sin bror Hans Johannessen (også sagarbeider) f. 1872 og søster
Jensine Elise Johannesdatter f. 1867. De var alle ugifte i 1891. Se også Bøle 1900.


Familie 27.
Bøle 1891. Under Bøle(19).

Denne tomta ble senere utskilt og skyldsatt som bnr 30.
Her var i 1891 oppført Martin Olsen Wierød med familie. Se Familie 41a - Bøle 1900.

Andre beboere i 1891: Enke Oline Ellefsdatter, Martins mor f. 1812 i Lardal. På besøk var enkemannen
Lars Halvorsen, bruker av egen jord, snekker, fast bopel Eidanger, f. 1806 i Siljan.


Familie 28.
Bøle 1891. Under Bøle(19).

Smed ved steinbrudd, skytebas, teglverksarbeider
Anton Vebjørnsen
fra Krogstad i Aker f. 1852 d. 11/10-1900 på Bøle,  s.a. Vebjørn Olsen.
g. 5/11-1885 m. enke Berte Marie Larsdatter fra Vallerdalen under Austad i Siljan f. 5/10-1857 i Siljan, d.a. Lars Jacobsen.
1. Karen Kristofa Vebjørnsen f. 11/1-1885 på Bøle g.m. Karl Johnsen Sørlie. Bodde på Borgeskogen. Se Familie 76 - V. Borge 1910.

Anton døde av lungebetennelse i følge KB. Han arbeidet da på teglverket på Borgestad.

Berte Marie var enke etter Kristoffer Olsen fra Siljan f. 1851 som bodde på Bøle.
Berte Maries datter fra 1. ekteskap var: Ingeborg Oline Kristoffersen f. 1881 g.m. Halvor Johnsen. Se Familie 54 - V. Borge 1900.

Andre beboere (i familien) i 1891:
Gårdsarbeider Isak Larsen f. 1860 Gj.,
Dagarbeider på sagbruk Oluf Magnusen fra Modum f. 1866 og
Andreas Larsen f. 1865 i Gj. Også dagarbeider på sagbruk.

Under FT 1900 var Berthe Marie enke. Hun hadde losjerende og var i arbeide. Se Familie 40 - Bøle 1900.
Under FT 1910 bodde hun sammen med datter og svigersønn i Borgeskogen. Se Familie 77 - V. Borge 1910.


Familie 29.
Bøle 1891. Under br. nr. 19. To familier i samme hus. 1/2.

Her var i 1891 oppført filemester Hans Eriksen fra Eiker med familie. De flyttet siden til Menstad. Se Familie 15 - Menstad 1900.


Familie 30.
Bøle 1891. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Her var oppført sagarbeider Johan Gustav Esekielsen (Johan Gustav Wahlstrøm). Se Familie 67 - Bøle 1900.


Familie 31.
Bøle 1891. 67/92 "Fagerli".

Bolighus oppført av byggmester Severin Gundersen rundt 1880.

Senere adresse: Gregorius Dagssonsgt. 176.

Fiskehandler, huseier
Jørgen Johan Hermansen (Meyer) fra Bolvik i Solum f. 20/10-1833 d. 6/2-1922, s.a. masovnmester Johan Herman Halvorsen på Bolvik (1786-1864) og Maren Olsdatter fra Vold (f. 1792).
g.m. Liv Aasoldsdatter fra Borgestad f. 12/12-1840 i Drangedal d. 28/7-1911, d.a. Aasold Olsen fra Drangedal.
1. Herman Olaus Hermansen f. 21/7-1862 i Bamble. Bygde og bodde i Eikornrødv. syd 120. Se Familie 15 - Bøle 1910.
2. Carl Martin f. 1863 d. 1863. Døde 3 dager gml.
3. Caroline Marie Hermansen f. 24/1-1865 i Bamble d. 13/5-1958. Ugift. Hadde tjeneste i Porsgrunn i 1900.
4. Jørgine Louise Hermansen f. 28/3-1866 i Bamble g.m. Ole Magnussen. Se Familie 90 - Bøle 1900.
5. Johan Edvard Hermansen f. 13/10-1867 i Solum. Bodde i Gunnar Knudsensv. 16 på Bøle. Var sagarbeider på Bøle i 1900 og filemester der i 1910.
6. Nella Mathilde Hermansen f. 31/7-1869 i Solum g. NN Hustvedt fra Solum som var postmester i bl.a. Lillestrøm. Bodde på Lillestrøm.
7. Jørgen Ludvig Hermansen f. 18/7-1870 i Solum. Emigrerte til Chicago sammen med broren Oscar.
8. Otto Johannes Hermansen f. 28/9-1871 i Solum. Overtok huset. Skrev seg for Otto Meyer Hermandsen. Se Familie 48a - Bøle 1910.
9. Carl August f. 1872 i Solum d. ung.
10. Klara Martine f. 6/1-1874 i Solum d. 1 år g.
11. Augusta Elvine Hermansen f. 6/1-1874 i Solum g.m. snekker Erik Andreas Aas. Se Familie 49a - Bøle 1910.
12. Oscar Tolv Hermansen f. 29/6-1875 i Solum. Emigrerte til Chicago med sin bror Jørgen Ludvig.
13. Klara Martine Hermansen f. 15/9-1876 i Solum d. 2/11-1968. Bodde hjemme med sin far og søster i Eikornrødv. 95. Var ”strygerske” i 1900.
14. Hanna Emilie Hermansen f. 21/12-1877 i Solum g.m. baker Lindahl i Skien.
15. Halvor Herman Hermansen f. 1/3-1879 i Solum g.m. Petra Grorud fra Bøle. Bodde i dette huset. Se Familie 83b - Bøle 1910.
16. Inga Bolette Hermansen f. 30/11-1880 i Solum d. 25/10-1961 g.m. Elias Bystrøm f. 15/3-1883 d. 21/1-1921. Drev poståpneriet på Bøle. Inga var butikkjomfru i 1900. Se Familie 32 - Bøle 1910.
17. Maren Charlotte Hermansen f. 27/6-1882 i Solum g.m. mekaniker Karl Stokke i Skien. Hun var butikkjomfru i 1900.
18. Aksel Hermansen f. 10/10-1883 i Solum d. 12/6-1968. Bodde i Nedre Ilenv. 10 på Bøle. Sagarbeider på Bøle i 1900.
19. Olivia Constance f. 19/11-1885 d. 1899.
Eier 1880.

Jørgen Hermansen og kona kom hit med 14 barn i ca. 1880. Han er etterkommer av b.l.a. Jørgen Straale
ved Fossum jernverk og Johan Herman Meyer som først var skoleholder ved Fossum, siden kontormann
for Bartolomeus Løvenskiold på Borgestad gård fra 1762.
Johan Herman Meyer var ifølge familie-tradisjonen født i Schlesvig-Holstein.

Andre beboere i huset ved folketellingen 1891: Enke Pernille Mathiasdatter f. 1831 i Siljan, gjør husarbeide
for andre, har formue.
På besøk: smeddreng Aasel Bergulfsen fra Bamble, f. 1871 og enkemann og smed Johan Hansen f. 1878 i Larvik(?).


Familie 32.
Bøle 1891. Under Bøle(19).

Sagarbeider
Jacob Olsen
fra Hauen f. 2/7-1866, s.a. Ole Andersen Hauen og Anne Sophie Amalie Kløcker.
g.m. Bertine Sofie Larsdatter fra Frogner f. 3/8-1864, d.a. Lars Johannesen og Johanne Maria Gundersdatter.


Familie 33.
Bøle 1891. Under Bøle(19).

Jernbanearbeider
Ole Knudsen
fra Biri i Oppland f. ca. 1834.
g.m. Kirsten Kristiansdatter fra Stange i Hedmark f. ca. 1842.
1. Karl Olaus Olsen f. 1878 i Stange.
2. Kristian Olsen f. 1880 i Stange.
3. Anne Marie Olsen f. 1882 i Sandefjord.
4. Olga Olsen f. 1886 Skien.
5. Paul Emil Olsen f. 31/1-1889 på Bøle.

Beboer her i 1891: Enkemann og fattiglem Aslak Gundersen f. 6/6-1821 i Gjerpen. Se Familie 64 - Fossum 1865.
Han hadde under folketellinga 1891 besøk av sin datter, Inger Marie Aslaksdatter f. 18/4-1863 på Fossum.


Familie 34.
Bøle 1891. 67/31.

Sjauearbeider
Jørgen Olsen
fra Sauherad f. 3/8-1851.
g.m. Petra Marie Johansdatter Sommer fra Follestad f. 8/1-1852, d.a. Johan Pedersen Sommer.
1. Johanne Anine Jørgensdatter f. 1877 Skien.
2. Julie Marie Jørgensdatter f. 1881 Skien.
3. Aagot Anette Jørgensdatter f. 1883 Gj. Var sypike i 1900.
4. Ingeborg Andrea Sommer f. 28/10-1887 g.m. Jacob Jacobsen. Se Familie 78 - V. Borge 1910.
5. Astrid Jørgensdatter f. 1894

Disse ble ikke viet i Gjerpen krk. Trolig i Skien. Han ”Laster skib, lidt Jord.” Se Familie 42 - Bøle 1900.


Familie 35.
Bøle 1891. Under Bøle(19).

Sagarbeider, tømmermann
Jacob Hansen
fra Bakke i Kvelde, Hedrum, Vestfold f. 6/8-1853.
g.m. Karen Johanne Gundersdatter fra Kvelde i Hedrum (tremenninger) f. 1/10-1850.
1. Hans Hansen f. 1880 i Larvik.
2. Anna Gunelia Hansen f. 28/8-1882 i Tanum, Brunlanes g.m. Aksel Hermansen. Se Familie 53b - Bøle 1910.
3. Anton f. 8/10-1888 på Bøle d. 28/11-1888 på Bøle.
4. Gunnar Hansen Høibjerg f. 7/2-1890 på Bøle. Sagarb. i 1910.
5. Johan Hansen Høibjerg f. 22/1-1893 på Bøle. "Pudser" i 1910.

Jacob ble kalt ”snedker” i 1888. På besøk under folketellingen 1891: Jordbruksarbeider
Johan Jonsen fra Larvik f. 1869, bosatt i Hedrum.
OBS! I innflyttingslistene er det nevnt at de kom fra Tanum (i Brunlanes) i 1890.

Se også Familie 35 - Bøle 1900.


Familie 36.
Bøle 1891. Under Bøle(19).

Her var oppført sagarbeider Johan Kristian Anundsen med familie. Se Familie 76a - Bøle 1900.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm