ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert: 02.11.2020


Østre Borge 1891
Kilde: Folketellingen 1891 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker m.m. Foretatt 1. januar 1891.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Osebakken er ikke tatt med her, p.g.a. byutvidelsen som fant sted i 1842 og innlemmet Osebakken i Porsgrunn kommune.

Det bodde 51 familier under Ø. Borge i Gjerpen kommune i 1891.


Familie 1.
Østre Borge 1891. Under 76/1.

Her var oppført Hans Nilsen Løvaasen med familie. Se Familie 7 - Ø. Borge 1865.


Familie 2.
Østre Borge 1891. Under 76/1.

Skibstømmermand, huseier
Jacob Iversen
fra Ø. Borge f. 11/11-1838, s.a. Iver Jacobsen. Se Familie 14 - Ø. Borge 1845.
g. 25/5-1866 m. Jacobine Christensdatter fra Bråten f. 28/2-1841, d.a. Christen Jacobsen Lie. Se Familie 11 - Borgestad 1865.
1. Maren Turine Jacobsdatter f. 2/6-1868 på Ø. Borge.
2. Iver Johan Jacobsen f. 3/5-1872 på Ø. Borge.  Skomakerlærling i 1891.
3. Josefine Severine Jacobsdatter f. 29/12-1875 på Ø. Borge g.m. Andreas Tollefsen. Se Familie 106 - Borgestad 1910.
4. ?Karen Jacobsdatter f. 1876.

F.f. Jacob Iversens datter Maren Turine på Borge: Foreldrene, Jette Abrahamsdatter og Christen Isaksen Borge, Isak Jensen Søli.

Tjenestepike som bodde hos dem i 1875, da de bodde u. Søli, var
Ingeborg Iversdatter f. 1/5-1840, mannens søster.
Se Familie 2 - Søli 1875.

1891: Jacob var skipstømmermann og hadde arbeide ved et skipsverft i nærheten.


Familie 3.
Østre Borge 1891. Under 76/1.

Matros, skipstømmermann, huseier
Nils Hansen Borge
fra Ø. Borge f. 29/1-1836, s.a. Hans Olsen. Se Familie 2 - Ø. Borge 1835.
g. 5/1-1865 m. Inger Othilde Andersdatter fra Bråten u. Borgestad f. 18/10-1841 d. 15/10-1905 på Ø. Borge, d.a. Anders Ingebretsen Riis. Se Familie 16 - Borgestad 1845.
Forlovere: "Halvor Jansen og Stener Olsen Borgeskogen."
1. Hans Andreas Nilsen f. 16/10-1865.
2. Anna Kathrine Nilsdatter f. 18/11-1867 g.m. skomaker Ole Halvorsen. Se Familie 56 - Ø. Borge 1910.
3. Oluf Martinius Nilsen f. 6/12-1869.
4. Ida Nikoline Nilsdatter f. 1872.
5. Karl Nilsen f. 1874.

F.f. Nils Hansens Hans Andreas på Borgeskogen: Mariane Nilsdatter, Kirsten Andrea Andersdatter, Anders Ingebrets. og Andreas Andersen Bråten, Christian Olsen Borge.
F.f. Nils Hansens Anna Kathrine på Borge: Foreldrene, pige Anne Oline Andersdatter og Lars Knudsen i Porsgrund, Martin Andersen Bråten.
F.f. Nils Hansens Oluf Martinius på Borge: Moderen, Anne Oline Andersdatter, Lars Knudsen og Andreas Andersen Bråten, Carl Larsen af Porsgrund.

Losjerende i 1865:
Ugift matros Martin Nilsen f. 10/10-1844 d. 27/11-1867. Døde av ”den gule feber” ombord på
skipet ”Grenmar”, 3 andre fra distriktet døde i den samme epidemien. Martin kom fra Bråten og
var sønn av Nils Helgesen og Ingeborg Marie Christensdatter. Se Familie 27 - Borgestad 1845.

Losjerende I 1891:
Barnepike Anne Kirstine Halvorsdatter f. 1861 i Gj. med sitt barn Magnus Funnemark f. i aug. 1889.


Familie 4.
Østre Borge 1891. Under 76/1. Liane 12.

Her var oppført enka etter Anders Asbjørnsen og familien. Se Familie 7 - Ø. Borge 1875.


Familie 5.
Østre Borge 1891. Under 76/1.

Skipsdriver, huseier
Lars Olsen
f. 1855 Gj.
g.m. Mathilde Olsen fra Stokke i Vestfold f. ca. 1860.


Familie 6.
Østre Borge 1891. Under 76/1.

Bjelkehugger, huseier
Anders Gundersen
fra Kåsene i Nes i Sauherad f. 25/6-1863 i Sauherad, s.a. g.br. og selveier Gunder Andersen og Stina Henriksdatter.
g. 22/3-1887 m. Birte Maria Evensdatter f. 16/8-1862, d.a. Even Tollefsen. Se Riis(20) ”Hongården”.
1. Gunnar Gundersen f. 28/6-1887 i Vallerdalen under Meen.
2. Einar Andersen f. 1890 i Sauherad.

F.f. Anders Gundersen Vallerdalens Gunnar: Arbeider Martin Evensen Hakeraasen, arb. Severin Evensen Haukeraasen, forældrene, pige Hanna Olsdatter Skifjeld.

Anders ble konfirmert i Nes kirke i Sauherad 6/10-1878. Birte Marias navn ble
skrevet på forskjellige måter. Ved dåpen skrev presten Birte Maria. Ved vielsen
skrev en annen prest Berte Marie.

Denne familien må ha bodd en tid i Sauherad. De kom tilbake til Gjerpen i 1890/91.
Hans Edvard Vilhelmsen f. 14/4-1883 var Birte Marias barn utenfor ekteskap. Faren
var svensk og het Wilhelm Andersson. Hans Edvard ble født på Haukeråsen.

I familien: Enkemann, dagarbeider, kjører Even Tollefsen fra Skottet under Lid f. 1827.
Dette var hennes far. Se Riis(20) ”Hongården”.

I 1895 utvandret Birte Maria og de tre barna til Amerika. Anders hadde trolig reist i for-
veien for å legge forholdene til rette, noe som ikke var uvanlig.


Familie 7.
Østre Borge 1891. Borgeskogen. Under 76/1.

Arbeider, huseier
Hans Larsen
fra Sanni(6) f. 26/1-1835 d. før 1900, s.a. Lars Hansen Sande.
g. 27/12-1861 m. Anne Gurine Mathiasdatter fra N. Ramsåsen f. 14/2-1838 d. 14/11-1910, d.a. Mathias Gundersen Ramsaasen.
1. Lars f. 10/4-1862. Døde tidlig. Hjemmedøpt.
2. Anne Karine f. 28/5-1863.
3. Lars Hansen f. 28/11-1865 på Søli. Se Familie 55 - Ø. Borge 1910.
4. Ingeborg Kirstine Hansdatter f. 11/10-1868.
5. Karen Hansdatter f. 14/11-1873 på Sanni. ”Dameskredder” i 1891. Hun ble g.m. Lauritz Larsen. Se Familie 3 - Søli 1900.

Fra 1862-1869 bodde familien på Sanni. I 1875 hadde de losji i et hus u. Søli.
En Lars Hansen f. 1850 bodde hos dem og var registrert som ”idiot”.
I 1891 bodde bare datteren Karen her sammen med foreldrene.
Anne Gurine drev med veving og spinning.


Familie 8.
Østre Borge 1891. 76/23. Småbruk Liane 38.

Her var oppført nygifte Gunnar Larsen med familie. Se Familie 71 - Ø. Borge 1910.

I 1891 hadde Gunder (Gunnar) overtatt eiendommen. Hans far bodde her (trolig enkemann) og
to av hans brødre, Edvard og Laurits. Gunnar var da teglverksarbeider og ”huseier med litt jord”.


Familie 9.
Østre Borge 1891. Under 76/1. Liane?

Bjelkehugger, huseier
Abraham Jacobsen
f. 31/1-1824 på Gusfre i Eidanger d. 27/3-1883 under Ø. Borge, s.a. Jacob Isaksen Gudsfred. Se Familie 15 - Ø. Borge 1845.
g1g i Eidanger kirke 4/1-1861 m. Ingeborg Marie Abrahamsdatter fra Hvalen i Eidanger f. 1839 d. 19/2-1872, d.a. Abraham Olsen Hvalen.
Forlovere: Iver Jacobsen og Isak Jacobsen Borge.
g2g i Gjerpen kirke 1/5-1874 m. Maren Andrea Jacobsdatter fra Ragnhildrød(3) i Hedrum f. 14/11-1851, d.a. Jacob Larsen Ragnhildrød i Hedrum.
1. Anna Larine Abrahamsdatter f. 1/5-1861.
2. Karen Lovise Abrahamsdatter f. 17/5-1863 g.m. murer Peter Martin Monsen. Se Familie 45 - nedenfor.

3. Jacobine Marie Abrahamsdatter f. 3/5-1865.
4. Lars Andreas Abrahamsen f. 6/4-1870.

Barn i 2. ekteskap:
5. Johan Martinius Abrahamsen f. 19/11-1873.

6. Jacob f. 13/12-1874 d. 21/12-1874.

7. Jacob Abrahamsen f. 17/10-1876.
8. Søren f. 28/4-1879 d. 8/10-1879.
9. Abraham Abrahamsen f. 13/3-1883. Skredder i 1910.

F.f. Abraham Jacobsens datter Anna Larine fra Hegna u. Søli: Moderen, Ingeborg Ivarsdatter, Iver Jacobsen, Isak Jacobsen og Jacob Iversen, alle under Borge.
F.f. Abraham Jacobsens datter Karen Lovise fra Hegna u. Søli: Foreldrene, Gunhild Jacobsdatter og Jacob Iversen Borge, Lars Abrahamsen.
F.f. Abraham Jacobsens datter Jacobine Marie fra Hegna u. Søli: Moderen, pige Jacobine Christensdatter Bråten, Isak Jacobsen, Lars Olsen og Jacob Iversen Borge.
F.f. Abraham Jacobsens Lars Andreas fra Hegna u. Søli: Foreldrene, Lise Abrahamsdatter i Eid. Jacob Iversen og Jacob Isaksen Søli.
F.f. Pige Maren Andrea Jacobsdatter og enkemann Abraham Jacobsens sønn Johan Martinius på Hegna u. Søli: Moderen, Amalia Jacobsdatter Rødningen, Edvard Jacobsen Rødningen,
      Anton Jacobsen Rødningen, faderen.
F.f. Abraham Jacobsens Jacob fra Hegna u. Søli: Ingen. Død før hjemmedaabens bekræftelse.
F.f. Abraham Jacobsens Jacob på Hegna: Moderen, Anna Larine Abrahamsdatter Hegna, faderen, Kittil Iversen u. Borge, Laurits Isaksen u. Borge.
F.f. Arbeider Abraham Jacobsens Søren fra Søli: Foreldrene, Karen Jacobsdatter Søli, Laurits Isaksen Søli, Kristian Isaksen Søli.
F.f. Abraham Jacobsens Abraham på Borge: Moderen, Ida Gurine Isaksen, Jacob Isaksen Borge, Anders Jonsen? Borge, Hans Kristoffersen Borge.

Abraham bodde på Hegna under Søli før han giftet seg 1. gang i 1861. Der bodde familien i
hans første ekteskap ca. 6 år inn i det andre ekteskapet. han kjøpte dette huset rundt 1880.

Maren Andreas sin bror Ole Jacobsen f. 1846 kom til Brevik i 1871.

I 1891 bodde enka her med 3 sønner. Hun var da markarbeider og huseier.
Hun åpnet siden landhandleri i huset. Se også Familie 64 - Ø. Borge 1910.


Familie 10.
Østre Borge 1891. 76/3. Kjølnesgaden 13.

Styrmann, leieboer
Severin Hansen Riis fra Riis(18) "Sivertrønningen" f. 18/12-1839, s.a. Hans Sivertsen Riis.
g. 9/3-1866 m. Karen Kirstine Olsdatter Øvrum fra Kjølnesg. 13, f. 12/12-1840, d.a. Ole Christiansen Øvrum. Se Familie 56 - Ø. Borge 1875.
1. Bendikte Bertea Hansen Riis f. 1867 i Porsgrunn. "Dameskreddersøm" i 1891.
2. Hanna Hansen Riis f. 27/11-1873 i Porsgrunn.
3. Hans Hansen Riis f. 1875 i Porsgrunn.

Svigermora var huseier og bodde også her. Enkemannen Severin og datter
Hanna losjerte fremdeles i Kjølnesg. 13 i 1910. Se Familie 85 - Ø. Borge 1910.


Familie 11a.
Østre Borge 1891. 76/3. Ligaden 8.

Her var oppført skomaker Christen Isaksen Borge med familie. Se Familie 25 - Ø. Borge 1875.


Familie 11b.
Østre Borge 1891. 76/3. Ligaden 8.

Gårdsarbeider
Isak Christensen fra Ligaden 8, f. 16/7-1868 d. 3/4-1895 på Ø. Borge, s.a. Christen Isaksen "Borge". Se Familie 25 - Ø. Borge 1875.
g. i Gjerpen 22/4-1892 m. Mariane Christophersdatter fra Søli(16) "Kapteinrønningen", d.a. murer Christopher Knudsen.
1. Marie Christensen f. 21/6-1893 på Ø. Borge.

Enka Mariane Christophersdatter ble g2g med Peder Ingvard Nilsen (Andersen?). Se Familie 67 - Ø. Borge 1910.


Familie 12.
Østre Borge 1891. 76/4. Hus med 4 husstander. 1/4.

Her var oppført selveier Simon Andersen med familie. Se Familie 18 - Ø. Borge 1875.


Familie 13.
Østre Borge 1891. 76/4. Hus med 4 husstander. 2/4.

Bokbindersvenn, leieboer
Halvor Thorstensen fra Porsgrunn f. 1865.
g.m. Gunhilde Karoline fra Bamble f. 1863.


Familie 14.
Østre Borge 1891. 76/4. Hus med 4 husstander. 3/4.

Skomakersvenn, leieboer
Ole Martin Gundersen fra Barbo v/ Arendal f. 1861.
g.m. Regine Cecilie f. 1859 Larvik.
1. Alfred Olsen f. 1885 i Larvik.
2. Vilhelm Olsen f. jan. 1889 i Gj.

Ole Martin hadde vært "døvstum fra 4-aars alderen". Regine var også døvstum.


Familie 15.
Østre Borge 1891. 76/4. Hus med 4 husstander. 4/4.

Skomakersvenn, leieboer
Ole Evensen Mo fra Ringsaker f. 1847.
g.m. Antonette Sørensen fra Lardal f. 1857 Lardal.
1. Margith Berthine Mo f. 1882 i Sandefjord.
2. Sigrid Mo f. 1884 i Sandefjord.
3. Einar Hvidsle Mo f. 1886 i Tønsberg.
4. Agnes Kristofa Mo f. 1888 i Porsgrunn.
5. Osvald Mo f. jan. 1890 i Eidanger.

Ole Evensen Mo sto utenfor Statskirken og tilhørte heller ikke noe annet trossamfunn i 1891.
Resten av familien tilhørte metodistkirken.


Familie 16.
Østre Borge 1891. 76/9.

Skipstømmermann, huseier
Martin Johnsen fra Siljan f. ca. 1848.
g.m. Inger Marie Larsen fra Hedrum f. ca. 1846.
1. Lauritz Martinsen f. 1868 i Hedrum. Lettmatros i 1891.
2. Josefine Gunhilda Martinsen f. 1871 i Porsgrunn.
3. Mikael Martin Martinsen f. ca. 1878 i Porsgrunn. Se Familie 43 - Ø. Borge 1900.


Familie 17.
Østre Borge 1891. 76/9.

Tøffelfabrikant for egen næring, emmisær, huseier
Karl Fredrik Friberg fra Porsgrunn f. ca. 1852.
g.m. Hanna Karoline Johannesen fra Brunlanes f. ca. 1857.

Tjenestepike: Katrine Søderlund fra Søndeled i Aust-Agder f. ca. 1870. Se Familie 34 - Ø. Borge 1900.


Familie 18.
Ø. Borge 1891. 76/10. Småbruk. Ligaden 38.

Arbeider, vognmann, småbruker, selveier
Peter Hansen
fra Meensmyra f. 27/1-1844, s.a. Hans Olsen Myren.
g. 18/11-1864 m. Kirsten Maria Rasmusdatter fra Riis(15) f. 20/10-1838, d.a. Rasmus Jacobsen Riis.
1. Anne Hansine Pettersdatter f. 13/4-1865 på Riis.
2. John August Pettersen f. 30/6-1867. 1891: Manufakturhandel, tøffelfabrikant for egen regn. Bodde her.
3. Otilde Marie Pettersen f. 9/7-1871. Bodde her ugift i 1891.
4. ?Martin Pettersen f. 1875.
5. Petter Magnus f. 15/12-1875 d. 4/9-1878 på Borge.
6. Simon Pettersen f. 16/1-1878. Overtok bruket. Se Familie 22 - Ø. Borge 1910.
7. Margrete Pettersen f. 10/4-1880. Butikkbetjent i Porsgrunn i 1900.
8. Magnus Pettersen (tvillinger) f. 22/4-1881. Butikkbetjent i Porsgrunn i 1900.
9. Peder Pettersen (tvillinger) f. 22/4-1881. Pølsemaker i 1900.

F.f. Peter Hansens datter Anne Hansine: Liv H. Meensmyren, Kathrine Tollefsen i Porsgrunn, Nils Hansen Porsgrunn, Martin Rasmussen Søli, Hans Christensen Sanden(Sanni).
F.f. Peter Hansens barn John August: Moderen, Maren Johanne Rasmusdatter Riis, Jacob Rasmussen Riis, Martin Hansen og Gunder Hansen Meensmyra.
F.f. Peter Hansens barn Othilde Marie f. på Nyork u. Borge: Moderen, Inger Andrea Rasmusdatter Riis, faderen, Hans Olsen og Johan Hansen Meensmyra.

Denne familien bodde her fra ca. 1866. De bodde tidligere på Riis(15). Petter Hansens yrker var i
folketellingene litt forskjellig: Bjelkehugger(1865), skipstømmermann(1871), vognmann(1875).
Han er ført opp som "huseier, jordbruker, selveier og vognmann her under folketellinga 1891.


Familie 19.
Ø. Borge 1891. 76/11. Hus med 2 husstander. 1/2.

Snekker ”for egen regning”
Svend Larsen
fra Hedrum f. 1816 d. 24/5-1891.
g.m. Berthe Sørensdatter fra Hedrum f. 1812 d. 1891.

Denne familien bodde ikke i Gjerpen i 1875. Ingen barn bodde hos dem her i 1891.


Familie 20.
Ø. Borge 1891. 76/11. Hus med 2 husstander. 2/2.

Cellulosefabrikkarbeider, leieboer
Anders August Olsen Skoglund
(August Skoglund) fra Laxerby i Dalsland, Sverige f. 1863.
g.m. Amanda Nilsdatter fra Laxerby i Dalsland, Sverige f. 1863.
1. Frida Gundborg Skoglund f. 1887 i Laxerby.
2. Olga Elisabeth Skoglund f. 1888 i Gj.
3. Agnes Marie Skoglund f. i aug. 1890.
4. Tora Skoglund f. 1892 i Eidanger.
5. Amanda Skoglund f. 1894 i Eidanger.

Denne familien kom til Gjerpen i ca. 1887-88.

Losjerende i 1891: Gråstensmurer Aksel Waldemar Johansen fra Gøteborg f. 1861.

Denne familien flyttet til Eidanger i ca. 1892. Under folketellingen 1900 bodde familien i Kristiania.
Skoglund ble da skrevet for August Skoglund. Han var da gråsteinsmurer.
Adressa var Carl den 12’s gt. 15. De bodde i sidebygningen der.


Familie 21.
Ø. Borge 1891. 76/11.

Bødker ”for egen regning”
Ernst Fredrik Kulka
fra Sachsen i Tyskland f. 1824.
g.m. Hedevig Hansdatter fra Siljan f. 1836.


Familie 22.
Ø. Borge 1891. 76/11. Sandbakken 9.

Her var oppført enka etter Christen Olsen. Se Familie 15 - Ø. Borge 1875.


Familie 23.
Ø. Borge 1891. 76/12.

Malermester og snekker, småbruker, selveier
Lauritz Martinius Isaksen fra Borgeskogen under Ø. Borge f. 30/9-1856, s.a. bonde Isak Jacobsen. Se Familie 15 - Ø. Borge 1865.
g.
i Solum krk. 11/2-1886 m. Anna Thorsen fra Solum f. 8/1-1866, d.a. smed Anders Thorsen.
Forlovere: "Gbr. Knud Kristian Isaksen Bjørndalen og smed Anders Thorsen Toldnæs."
1. Gunhild Lauritzen f. 1887 i Gj.
2. Anders Lauritzen f. juni 1889 i Gj.

Ved vielsen ble det notert at Lauritz var født i Bjørndalen og at Anna var født på Tollnes.


Familie 24.
Ø. Borge 1891. 76/14. Borgeskogen.

Her var oppført skredder Isak Nilsen med familie. Se Familie 26 - Ø. Borge 1875.


Familie 25.
Ø. Borge 1891. 76/14. Borgeskogen.

Arbeider, båndskjærer
Hans Andreas Rønniksen
fra Solum f. 27/10-1847, s.a. sagmester Rønnik Christensen Langseidet og Marthe Margrethe Andersdatter.
g. i Gjerpen 17/2-1873 m. Ingeborg Larsdatter fra Snurren under Siljan prestegård f. 8/8-1840, d.a. Lars Jacobsen Snurren.
1. Martinius Hansen f. 2/10-1874 på Bjørntvedt i Eidanger.
2. Lars Hansen f. 12/5-1877 på Borge i Gjerpen.
3. Ragnvald Hansen f. 6/12-1881.
4. Halvor Hansen f. 14/2-1884.


Familie 26.
Ø. Borge 1891. 76/17. "Stormehaven".

Her var oppført vognmann Hans Christophersen (Hans Kristoffersen) med familie. Se Familie 49 - Ø. Borge 1875.


Familie 27.
Ø. Borge 1891. 76/18.

Smed ved teglverk, småbruker, forpakter jord, huseier
Anders Kristian Hansen
fra Kvelde i Hedrum f. 12/8-1839.
g.m. Sissel Johannesdatter fra Siljan f. 1839 d. før 1910.
1. Johannes Kristiansen f. 1875 i Hedrum. Stenkutter v. teglverk i 1891.
2. Karl Anton Kristiansen f. 1877 i Kvelde Hedrum
3. Maren Helene Kristiansen f. 1879 i Eid.
4. Karen Sofie Kristiansen f. 1883 i Eid.

Denne familien kom hit mellom 1883 og 1891.


Familie 28.
Ø. Borge 1891. 76/20.

Her var oppført enka etter Peder Eriksen. Se Familie 39 - Ø. Borge 1875.
På besøk i 1891: Ugifte Gunhild Bergithe Larsen fra Solum f. 1868.


Familie 29.
Ø. Borge 1891. Under 76/21. Kjølnesgaden 1.

Garvermester
Halvor Andersen fra Søli(14) f. 15/6-1825 i Gjerpen, s.a. Anders Jacobsen Sørlie.
g. i Eid? m. Tilla Kirstine Andersdatter fra Tangvald i Bamble f. 1/9-1840 d. 10/3-1865 i Ø. Porsgrunn, d.a. Anders Jørgen Thorsen Tangvald og Marthe Maria Pedersd.
1. Anders Andersen Tangvald f. 12/4-1860 i Ø. Porsgrunn. Ble garver og kjøpmann. Se Familie 57 - Ø. Borge 1900.

Under folketellingen 1865 (utført i desember) for Porsgrunn, losjerte enkemann og
garver Halvor Andersen alene i garvermester Nils Hansens familie på Osebakken.


Familie 30.
Ø. Borge 1891. Under 76/21.

Tøffelmaker, huseier
Andreas Andersen fra Gjerpen f. 30/10-1842.
g.m. Aaste Rasmusdatter fra Lunde i Telemark f. 31/8-1835.
Ingen barn her i 1891.


Familie 31.
Ø. Borge 1891. Under 76/21. Småbruk. "Storhaugen". Kjølnesgaden 11. Hus med 4 husstander. 1/4.

G.br., selveier
Anders Christensen Lunde
fra Eidanger f. 30/6-1830 på Nyork under Ø. Borge.
g.m. Maren Petrea Nilsdatter fra Hedrum f. 1854 d. 4/4-1891.
1. Karl Martinius Lunde f. 1/3-1882 på Ø. Borge.
2. Ole Rikard Lunde f. 20/6-1884. Se Familie 32 - Ø. Borge 1910.
3. Nikolai Lunde f. 1886.

Tjenestefolk i 1891:
Husholderske Olea Nilsdatter fra Hedrum f. 1851, fepike Marie Larsdatter fra Eidanger f. 1867,
kokkepike Inga Olefine Nilsdatter f. 1874 i Gjerpen og gårdsarb. Fredrik Isaksen fra ”Matrand”? f. 1850.

For Eidanger kommune hadde familien hos seg et legdslem Hans Larsen fra Eidanger f. 1801.

Ikke funnet gift i Gjerpen, Eidanger, Hedrum eller Ø. Porsgrunn.


Familie 32.
Ø. Borge 1891. Under 76/21. Småbruk. Kjølnesgaden 11. Hus med 4 husstander. 2/4.

Skomakersvenn, leieboer
Ingebret Martinius Rasmussen
fra Eidanger f. 1863.
g.m. Gurine Kristiansdatter fra Porsgrunn f. 1867

Losjerende i 1891:
Matros Bugge Larsen (”Han er rømt”) f. 1866 (ukjent hvor han kom fra) og
skomakersvenn Peter Olsen fra Bamble f. 1868.


Familie 33.
Ø. Borge 1891. Under 76/21. Småbruk. Kjølnesgaden 11. Hus med 4 husstander. 3/4.

Arbeider, leieboer
Peder Andersen
fra Sverige f. 1853.
g.m. Oline Sofie Olsdatter fra Larvik f. 1866.

Peder Andersen (Anderson?) tilhørte intet trossamfund i 1891.


Familie 34.
Ø. Borge 1891. Under 76/21. Småbruk. Kjølnesgaden 11. Hus med 4 husstander. 4/4. 

Enkemann, vedhugger
Anders Isaksen Lia
fra Solum pr.gj. f. 1805.


Familie 35.
Ø. Borge 1891. Under 76/21. Nyork.

Matros, malermester, huseier
Rasmus Laurits Jensen
(Rasmus Doxrød Jensen) fra Klovholt i Solum f. 8/7-1843, s.a. Jens Petter J. Larsen og Marthe Margrethe Klausdatter.
g. i Gjerpen kirke 5/11-1868 m. Marthe Marie Svensdatter fra Hedrum f. 1845, d.a. Sven Larsen.
1. Petra Marie Jensen f. 17/6-1872 på Ø. Borge. Dameskredder her i 1891.
2. Thomas
Jensen (tvilling) f. 25/2-1878 på Ø. Borge g. i Solum kirke 30/10-1903 m. Katinka Lovidie Reiersen fra Knardalstrand i Solum f. 26/6-1876, d.a. tømmermand Kristen Reiersen.
3. Kristian
Jensen (tvilling) f. 25/2-1878 på Ø. Borge. "Begge Børn er hjemmedøbt af Hans Meen den 28. April 1878."
4. Edvard Jensen f. 29/6-1880.
5. Laura Mathilde Jensen f. 25/10-1883.

Disse barna er alle døpt i Gjerpen. Familien bodde på samme sted i 1900, men i 1910 var de borte fra østre Borge.

Faddere for Petrea Marie: Moderen, Helene Svensd. Borge, Peder Eriksen Borge, Sven Larsen Borge, Martin Rasmussen Borge.
F.f. Thomas: Moderen, Birgitte Pedersd. Borge, Peder Eriksen Borge, Sven Larsen Borge, Peder Eivindsen Borge.
F.f. Kristian: Helene Svensd. Borge, Dorothea Svensd. Borge, Anders Andersen Borge, Karl Gunulfsen Borge, Anders Eilivsen Bjørntvedt i Solum.
F.f. Edvard: Moderen, Helene Svensd., Isak Svensen Bjørntvedt i Solum, Sven Larsen.
F.f. Laura Mathilde: Helene Svendsdatter ("Severinsdatter"!), Dorthe Rønniksd., Sven Larsen, Peter Pedersen Borge.


Familie 36.
Ø. Borge 1891. Under 76/21. Nyork.

Banevokter (tidl. sjømann)
Hans Johan Moholt
fra Bones i Bardu sogn, Målselv, Troms f. 22/2-1854, s.a. g.br. Hans Olsen Bones og Else Jonsdatter.
g. 11/9-1888 m. Ingeborg Nilsdatter fra S. Bakken f. 17/4-1852, d.a. g.br. Nils Andersen Bakken.
Forlovere: "Isak Nilsen Borge" (Skredder og Ingeborgs bror.) "og Ingebret Nilsen Skilbred". (Ingeborgs bror og far til deres fosterdatter.)

Fosterbarn: Anne Gurine Ingebretsdatter Skilbred fra Skilbred(4) f. 10/6-1890.

Anne Gurine Skilbred var deres fosterdatter som vokste opp her. Hun var datter av Ingeborgs bror Ingebret Nilsen Skilbred. Hun kom hit som spedbarn.
Bopel i 1891 var ”Nyork”. Hans ble da skrevet for Hans Johan Hansen og var ”ekstramand ved jernbanen”. De hadde da en tjenestepike her, Karoline Kristiane Gunnarsdatter fra Skien f. 1868. Da Anne Gurine ble konfirmert i 1904 hadde de adresse Nyorkgata. Det var hennes rette foreldres navn som var ført opp i kirkeboka så derfor var hun trolig ikke adoptert.
De bodde senere i Håvundvn. 451 ved Hammerkrysset. Dette huset lå under Vestre Borge (Borgeskauen).

I 1971 bodde det Moholtfamilie i Torvgardvn. 2 og i Sivsv. 4 på Hovenga.


Familie 37.
Østre Borge 1891. 76/21. Nyork.

Her var oppført enka etter stuert Anders Isaksen. Se Familie 40 - Ø. Borge 1875.
Enka var dameskredder og huseier her i 1891.

Fosterbarn:
Karl Lauritz Laurud f. 1875 i Bamble. Elev ved Skiensfj. tekn. fagskole.
Thorvald Kristian Laurud f. 1879, Moland.
Laura Fredrikke Laurud f. 1883 i Bamble.

Losjerende:
1. Andreas Jacobsen Langerød f. 1858 i Gjerpen. Almueskolelærer.
2. Oluf Nikolai Sandberg f. 1828 i Holla. "Bogtrykkersvend."


Familie 38.
Østre Borge 1891. 76/21. Nyork.

Her var oppført Rasmus Halvorsen med familie. Se Familie 43 - Ø. Borge 1875.


Familie 39.
Østre Borge 1891. 76/21. Nyork.

Her var oppført Rasmus Ellefsen med familie. Se Familie 44 - Ø. Borge 1875.


Familie 40.
Østre Borge 1891. 76/21. Nyork.

Bjelkehugger, huseier
Erik Rønniksen
fra Venstøp f. 29/8-1842, s.a. Rønnik Christensen. Se Familie 27 - Venstøp 1845.
g. 17/6-1870 m. Anne Laurense Torgersdatter fra Skottet under Lid f. 27/4-1842, d.a. Torger Johnsen på Skottet u. Lid.
Forlovere: "Hans Olsen Meensmyren og Jacob Olsen Riis."
1. Kristian f. 1872 d. 8/3-1878 på Borgeskogen.
2. Marie Torine Rønniksdatter f. 6/1-1875 g.m. Hans Johannessen. Bodde hvor?
3. Rikard Rønniksen f. 1/3-1877. Møbelsnekker i 1900.
4. Kristian Rønniksen f. 15/5-1880. Sjømann (fyrbøter) i 1900.
5. Anne Emilie Rønniksen f. 7/7-1885. Strykerske og bodde hjemme i 1910.

F.f. Erik Rønniksens Marie Thorine på Borge: Moderen, Marte Thorgersdatter Fløtterød, faderen, Ole Torgersen Lid, Martin Henriksen Skifjell.
F.f. Erik Rønniksens Rikard u. Borge: Moderen, Thea Eivindsdatter Øvrum, faderen, Ole Torgersen Sollid, Rasmus Eilifsen Borge.
F.f. Erik Rønniksens Kristian på Borge: Moderen, Thea Eivindsdatter, Martinius Eriksen, Martin Henriksen Rødningen.
F.f. Erik Rønniksens Anna Emilie på Borge: Thea Eivindsdatter Borge, Dina Larsdatter Porsgrunn, faderen, Martinius Eriksen Ballestad.

I 1871 hadde dette nygifte paret tilhold på Enggrav hvor Erik var før de giftet seg.  Anne hadde tidligere vært på Sollid. (u. Fossjord?)
1875: Erik Rønniksens svigermor enke Marte Eriksdatter Lid f. 1803.
1891: Ingen losjerende.
1900: Losjerende elev ved Skiensfjordens Mekaniske Fagskole, Hans Thorvald Malmgren f. 1880 i Larvik.


Familie 41.
Østre Borge 1891. 76/23. Løkke 8a.

Hustømmermann, jordbruker, huseier
Ole Torgersen Solid
f. 15/7-1847, s.a. Torger Johnsen på Skottet under Lid.
g.m. Thea Evensen f. 1854.
1. Theodor Olsen f. 1878.
2. Hans Edvard Olsen f. 1882.
3. Martin Olsen f. 1885.
4. Olaf Olsen f. 1888.

Eier av denne løkka i 1889 var Kittil Iversen.


Familie 42.
Østre Borge 1891. 76/24. Nyork. Hus med 2 husstander. 1/2.

Bjelkehugger ved lasteplass, huseier, litt jord
Ole Martin Olsen
fra Larvik f. 1858 i Siljan, s.a. Ole Olsen Modalen.
g1g m. Andrea Olsdatter f. 1858 d. etter 1888, før 1891.
g2g 30/3-1890 m. Hansine Annette Tollefsdatter fra Ilen under Ballestad f. 9/3-1866, d.a. skomaker Tollef Hansen.
1. Olaf Olsen f. 20/3-1881 på Ø. Borge.
2. Sigvard Olsen f. 31/12-1882 på Ø. Borge. Tomtearbeider i 1900.
3. Hans Olaf Olsen f. 21/12-1885.
4. Andrea Olsen f. 21/12-1888.
Barn i 2. ekteskap:
5. Gudrun Marie Olsen f. 1891.
6. Torvald Olsen f. 1893.
7. Klara Johanne Olsen f. 1896.
8. Hjalmar Martinius Olsen f. 1897.
9. Elvira Kornelia Olsen f. 20/12-1899.

Ole Martin Olsen ble konfirmert i Siljan 1873. Hans 2. kone ble konfirmert i Siljan 1887.
Losjerende: Matros Andreas Tellefsen f. 1868 i Gj.


Familie 43.
Østre Borge 1891. 76/24. Nyork. Hus med 2 husstander. 2/2.

Hustømmermann, leieboer
Karl Johan Halvorsen fra Gjerpen f. 1858.
g.m. Hansine Karoline Pedersen fra Porsgrunn f. 1863.
1. Haakon Karlsen f. 1886 i Porsgrunn.


Familie 44.
Østre Borge 1891. 76/24. Nyork.

Arbeider ved gjærfabrikk, jordbruker, huseier
Laurits Nilsen Vik
fra Bamble f. 1856.
g.m. Inger Mathilde Nilsdatter fra Hauen(4) f. 15/1-1858 "på Bøle", d.a. forpakter Nils Jensen.
1. Ingeborg Kirstine Vik f. 1883 i Porsgrunn.
2. Martha Vik f. 1886 i Gj.
3. Marie Vik f. 1886 i Gj.


Familie 45.
Østre Borge 1891. 76/25. Nyork.

Her var nevnt murermester Peter Martin Monsen med familie. Se Familie 50 - Ø. Borge 1910.


Familie 46.
Østre Borge 1891. 76/26. Liane 1.

Skipstømmermann ved verft, leieboer
Kittil Iversen
fra Liane 1, f. 22/12-1851 i Lindelia under Berge i Nes, Sauherad, s.a. Iver Kittilsen. Se Familie 9 - Ø. Borge 1875.
g.m. Olette Andrea Nilsdatter fra Bamble f. 9/1-1849 d. 15/2-1910 på Ø. Borge.
1. Nils Engebret Kittilsen f. 5/9-1886. Se Familie 57 - Ø. Borge 1910.

Hans foreldre bodde her fortsatt i 1891 og det var faren Iver Kittilsen, som eide eiendommen.


Familie 47.
Østre Borge 1891. 76/31.

Gråsteinsmurer, huseier
Andreas Jacobsen
fra Skottet under Lid f. 8/10-1861, s.a. Jacob Torgersen.
g. 28/12-1885 m. Kirstine Christensdatter fra Sandbakken 9 under Ø. Borge f. 6/1-1860, d.a. Christen Olsen. Se Familie 15 - Ø. Borge 1875.
1. Jacob Jacobsen f. april 1890.
2. Anna f. 1893-1893.

3. Karen Jacobsen f. 1893.
4. Ragnhild f. 1895 d. 1896.
5. Kirsten f. 1895 d. 1896.

1891: Fosterdatter for Gjerpen fattigvesen, Elisabeth Wessel f. 1883 i Stavanger. 


Familie 48.
Østre Borge 1891. 76/32.

Banevokter ved jernbanen (enkemann i 1891)
Thorger Andreasen Haugerud
fra Lier f. 1843.
g.m. NN. d. før 1891.
1. Birgitte Marie Thorgersdatter f. 1877 i Meråker.
2. Alberth Torgersen f. 1878 på Meråker.

Husholderske her i 1891: Marie Anne Rasmusdatter f. 1859 på Meråker. Ugift.
Han bodde ikke lenger her i 1900.


Familie 49.
Østre Borge 1891. 76/33. Kjølnesgaden 13. Hus med 2 husstander. 1/2.


Kjølnesg. 11 og 13, langs Leirkupp (Lilleelva). Innsendt av Thor Øvrum.

Skipper, huseier
Christian Olsen Øvrum fra Kjølnesg. 13, f. 20/11-1842 d. 13/5-1908 i Kjølnesg. 13, s.a. Ole Christiansen Øvrum. Se Familie 56 - Ø. Borge 1875.
g. 27/6-1873 m. Christiane Eriksdatter Øvrum fra Kjølnesgt. 11, f. 12/5-1851 d. 1937, d.a. Erik Christiansen Øvrum. Se Familie 58 - Ø. Borge 1875.
Forlovere: "Jacob Larsen Bjørntvedt og Severin Hansen Riis."
1. Olaf Elias Øvrum f. 5/11-1875 g.m. Lovise Anette Gundersdatter fra Kjølnes f. ca. 1871 i Brevik. Han ble snekker.
    Barn 1. Olav Øvrum f. 1895. Sousjef.
    Barn 2. Alfred Øvrum f. 1905. Sekretær.
2. Emanuel Øvrum f. 13/4-1878.

3. Christian Øvrum f. 1/1-1882 d. 1901.
4. Anders Bertinius Øvrum f. 4/10-1884.
5. Ingebret Øvrum f. 7/11-1888. Se Familie 84 - Ø. Borge 1910.

Kristian gikk de vanlige gradene i handelsflåten. Først som matros.
Da de giftet seg i 1873 var han styrmann. I 1878 var han skipsfører. Christen Olsen var i 1891 skipper og "paa reise
fra syd til nord Amerika". Christian og Christiane var søskenbarn og vokste opp i samme nabolag. Christian (Kristian)
Olsen døde av hjerneslag og ble gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Se enka og sønnen Ingebret: Familie 84 - Ø. Borge 1910.

Sitat fra Thor Øvrum:
"Sønnen Emanuel ble av presten ved dåpen skrevet for Immanuel. "Presten som førte kirkeboka hadde tydligvis sin egen oppfatning om hvordan navn burde staves. Oldemor ville kalt barnet Mandinus, men presten ville ikke ha et slikt bikkjenavn i boka, - ifølge familie tradisjonen".

 


Familie 50.
Østre Borge 1891. 76/33. Kjølnesgaden 13. Hus med 2 husstander. 2/2.

Stuert, leieboer
Anders Nilsen fra Holla f. ca. 1863.
g.m. Hilma Sophie Nilsen fra Bohuslen i Sverige f. ca. 1859.
1. Karen Katrine Nilsen f. 1887 i Eidanger.
2. Anders Johan Nilsen f. 1888 i Porsgrunn.


Familie 51.
Østre Borge 1891. 76/34. Kjølnesgaden 11.

Her var oppført Erik Christiansen Øvrum med familie. Se Familie 58 - Ø. Borge 1875.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no