ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 03.11.2020


Østre Borge 1685
Beboere på Ø. Borge før 1700. Kilder: Kirkebøker, skifter m.m.

Med linker til "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen - 1948), dersom familiene er nevnt der.
Boken er skannet ved Porsgrunn bibliotek. Nevnte familier er her utredet på nytt.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Etter mange års arbeide med de eldste av Gjerpen kirkebøker, har jeg lært meg at Gjerpen-
prestene på 16- og  1700 - tallet, ved  begravelser, hadde en lei tendens til å sette folks
alder høyere enn virkeligheten var. Dette kan ofte sette grå hår i hodet på en slektsgransker.
Ta aldri oppgitt alder for å være helt korrekt! G.S.


Familie 1.
Ø. Borge 1685.

Brynild Engelsen f. ca. 1650 d. før mai 1681 på Osebakken.
g.m. Margrethe Christensdatter fra Ø. Borge f. ca. 1650 bg. 18/1-1710, d.a. Christen Amundsen Borge. Se Gamle Ø. Borge.
1. Kirsti Brynildsdatter.
2. Hans f. ca. 1677 bg. 26/8-1682. ”Sl. Brynnils søn ved Osebakken Hans 5 aar gml. Erik Andersens stifsøn.”

Skien Skifteprot. nr. 218a. Den 30 november 1681.  
sal. Brynild Engelszøn paa Aasebachen
Enke:   Margrette Christensdatter
Barn:   Hans, Kirstj.

Enka Margrethe Christensdatter ble g2g med Erik Andersen. Se Familie 13 - Ø. Borge 1711.


Familie 2.
Ø. Borge 1685.

Halvor Tambour f. ca. 1600 bg. 20/12-1696. "Halvor Trommeslager 101 aar."


Familie 3.
Ø. Borge 1685.

Korporal
Christen f. ca. 1643 bg. 29/3-1709. "
Christen Corporal fra Aasebachen 66 aar gl."
g1g m. Regina f. ca. 1649 bg. 26/11-1702. "
Christen Corporals quinde fra Porsgrunden Regina 53 aar. hafde zedel."
g2g i Gjerpen 18/11-1705 m. Aase Amundsdatter f. ca. 1654 bg. 4/9-1712. "
Christen Corporals Enche Aaste fra Osebachen, 58 aar."
 


Familie 4.
Ø. Borge 1685.

Arbeider

Peder Henrichssøn
d. 1680.
g.m. NN.
1. Lauritz Pedersen.
2. Anne Pedersdatter g.m. Jens Andersen.
3. Else Pedersdatter f. ca. 1679 g.m. Erik Pedersen. Se nedenfor. 

Fra Skien Skifteprotokoll 1666-1686. side 213a.
Den 24. november 1680:

sal. Peder Hendrichssøn paa Aasebache
n
Arvinger:       Lauridz Pedersøn
                    Anne Pedersdatter g.m. Jens Andersøn
                    Else Pedersdatter g.m. Erich Pedersøn


Familie 5.
Ø. Borge 1685.

Arbeider

Erik Pedersen
f. ca. 1650 bg. 8/6-1681. ”Erik Pedersen ved Porsgrund, 31 aar g.”
g.m. Else Pedersdatter herfra f. ca. 1649 bg. 24/2-1715. ”Else Pedersdatter ibid; 66 aar.”, d.a. Peder Hendrichssøn.
1. Karen Eriksdatter f. ca. 1679 bg. 2/5-1697. ”Else Pedersdatter fra Porsgrund hendes datter Karen Eriksdatter 18 aar g.”


Familie 6.
Ø. Borge 1685.

Arbeider
Børge Lauritsen

g.m. Berte f. ca. 1620 bg. 5/3-1682. ”Børge Lauritzens Enke ved Osebakken Berte 62 aar g.”

Dette kan være den Børge Larsen som var på Langerød noen år tidligere.


Familie 7.
Ø. Borge 1685.

Arbeider 
Torgeir Børgesen
d. 1680.
g.m. Aleu Knudsdatter
1. Børge Torgeirsen d. før 1680. Sønn: Peder Børgesen.
2. Søren Torgeirsen.

Skien Skifteprot. nr. 213b. Den 24. november 1680.
sal. Torgier Børgesøn paa Aasebachen

Enke:   Aleu Knudsdatter
Barn:   Søfren (myndig)
Arving: Peder Børgesøn (barn av Børge Torgeirssøn som er sønn til Torgier)


Familie 8.
Ø. Borge 1685.

Arbeider
Ingebret Olsen
”på Aasebachen”
g. i Solum i des. 1714 m. Maren Jensdatter
Forlovere: "Adrian Hansøn de Mejer og Erich Smed fra Aasebachen."

Ovenstående forlover, Adrian Mejer, ble viet i Solum kirke den 19/8-1714 med Isabella Larsdatter.


Familie 9.
Ø. Borge 1685.

Skredder
Lauritz Pedersen
f. ca. 1644 bg. 24/5-1693. "Laers Pedersen ved Porsgr. 49 aar g.", s.a. Peder Henrichsen Tydsch.
g.m. Margrethe Eggertsdatter f. ca. 1648 bg. 12/7-1697. "
Lauritz Pederssens Enke fra Porsgr. Margret Eggertsd, 49 aar. - Fik fri jord og Klokker af Turman."
1. Margrethe Larsdatter d. før 1697.
2. Peder Larsen dpt. 24/5-1685.
3. Christian Larsen dpt. 13/2-1689.

"Lauritz Pedersens s. ved Porsgr. Peder."
F.f.
Lauritz Pederssens søn ved Porsgrund, Christian: Gregers Pederssen af Skieen, Henrik Hanss., Søfren Willemsens qvinde av Porsgrund, Ole Bestiltis qnd. av Skeen Karen Eggerdatter.

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 72a.
25.08.1697 – Porsgrund, Aasebachen ved Broen i Gjerpen.
Margrete Egersdatter død.
Avdødes mann Lars Pedersen (sønn av Peder Hendrichsen Tydsch).
Børn:
1. Peder Larsen.
2. Margrete Larsdatter, død.
Avdødes bror var Simen Egertsen.
Brutto: 87-2-6
Netto. 17-3-6.
Jordegod medregnet – hus og gaard på Aasebachen ved Broen, takst 30 rdr.
(Kilde: Ivar KokkersvoldJørn Olsens hjemmeside).


Familie 10.
Ø. Borge 1685. "Ossebachen wed Porsgrund".

Skipperborger
Bent Wilhelmsen f. ca. 1667 bg. 21/5-1698. "
Bent Wilhelmsen Skiper fra Porsgrund, som dødde den 14. Maj. 31 aar g. - Seddel fra Turm.- "
g.m. Abele Pedersdatter Corner (Cornish?) f. ca. 1667 bg. 12/4-1697. "
Bent Willemssens Kieriste Abele Corner, som dødde d.4.april, Paaskedags Morgen, 30 aar g."
1. Willum dpt. 30/9-1688.
2. Peder dpt. 1/12-1689 bg. 12/9-1696. "
Bent Willemssens tvende børn, Peder 7 aar g. Willem 1 aar g."
3. Erich Bentsen dpt. 24/7-1692.
4. Maren (tvilling) dpt. 19/1-1694 bg. 6/2-1694. "
Bent Wilhelmsens datter Maren 3 uger g."
5. Kirsten (tvilling) dpt. 19/1-1694 bg. 17/4-1695. "
Bent Wilhemsens d. Kiersten, 1 aar 3 m. g."
6. Wilhelm dpt. 30/10-1695 bg. 12/9-1694. "
Bent Willemssens tvende børn, Peder 7 aar gml. og Willem 1 aar gml."
7. Wilhelm Bentsen.
8. Erich Bentsen.
9. Jente bg. 12/4-1697. "
Bent Willemssens minste datter s. blev hiemmedøbt, Dødde om morgenen og blef lagt i Kisten med sin Moder, og var 12 dage g."

F.f. Bent Willemssens Søn Willum: Erik Hanssen aff Skieen, Søfren Willemssen, Willems Maren bestemoderen, og Hans Jørgen Trompeters qvinde.
F.f.
Bent Willemssens søn Peder: Willem Willemssen, Hans Jørgen Musicant, Maren Willem Willemssens, Sitzel Corner.
F.f.
Bent Wilhelmsens søn Erik: Jochum Fent, Lorentz Kok, Hans Pederssen Corner, Jennert sl. Erik Hanssens, Femia Hans Jørgens, Helle Pederssd. Corner.
F.f. Bent Willemsens tvilling Børn Maren og Kirsten: Capt. Heierman, Peder Iwersen Hesselberg, Lauritz Rothier, Andreas Pederssen Corner, Tollev Erbos Kieriste,
      Min Hustru, Heiermans værsøster og Sl. Hendrik Jostens datter Karen fra Biørntvet.
F.f. Bent Wilhelmsens søn Wilhelm: Frans Cudrio, Peder Jørgenssen fra Schieen, Maren S(alige?) W. Willemssens, Femia Hans Jørgens.
 

Skien Skifteprotokoll 1693-1713, side 99a.
Paa Ossebachen wed Porsgrund den 18/6-1697.
Abel Pedersdatter Corne
Enkemand Bent Willemsen
Barn:
1. Willem Bentsen.
2. Erich Bentsen.
Børnenes nærmeste frænde, Jochum Fent.

Skien Skifteprotokoll 1693-1713, side 236.
Paa Ossebachen wed Porsgrund den 25/5-1698.
Bendt Willamsen
Barn:
1. Willem Bentsen.
2. Erich Bentsen.


Familie 11.
Ø. Borge 1685. "ved Porsgrund."

Arne Ovesen f. ca. 1658 bg. 11/4-1699. "Arne Ouesen fra Osebacken, 41 aar g. -Gav tiend.-"
g.m. NN.
1. Ove Arnesen dpt. 4/9-1681.
2. Marthe Arnesdatter dpt. 21/9-1684.
3. Henrik Arnesen dpt. 13/12-1686.
4. Anne Arnesdatter dpt. 15/6-1690.
5. Karen Arnesdatter dpt. 20/9-1693.

"Arne Ovesens søn ved Porsgrund, Ove."
"
Arne Ouesens d. ved Porsgrd. Marthe."
"Arne Ouersens søn Henrik."

F.f.
Arne Ouesens datter ved Porsgrund, Anne: Giert Usler, Tolf Jørgenssen, Abele Bent Wilhelmsens, Gunders qvd. ved Porsgrund Boel, og Kirsten Anunsd. der sammesteds.
F.f. Arne Owesens d. ved Porsg, Karen: Simen Jørgenssen fra Skieen, Andreas Pedersen Corner Studioses, Abele Bent Willemsens, Barbara Giert Uslers, Helle Pedersd. Corner.


Familie 12.
Ø. Borge 1685. "ved Osebakken".

Rasmus Jeppesen
fra Osebakken.
g.m. NN.
1. Anders dpt. 11/9-1681 bg. 2/2-1682. "
Rasmus Jeppesens søn ved Osebakken Anders 5 maaneder g."
2. Lisbeth Rasmusdatter dpt. 19/8-1683.

"
Rasmus Jeppesens søn ved Porsgrund Anders. "
"Rasmus Jeppesens d. Lisbeth."

Hans gamle mor: Maren f. ca. 1598 bg. 13/4-1690. "Jeppis Maren ved Porsgrund 92 aar g."


Familie 13.
Ø. Borge 1685. "ved Osebakken".

Tollef Jørgensen f. ca. 1645 bg. 16/1-1693. "Tolf Jørgens. ved Porsgrund 48 aar g."
g.m. Henrikke Jeppesdatter fra Porsgrunn f. ca. 1650.
1. Henrik f. ca. 1677 bg. 26/10-1684. "Tolf Jørgensens søn ved Osebakk, Henrik 7 ½ aar g."
2. Kirsten f. ca. 1680 bg. 13/8-1682. "Tolf Jørgens. datter ved Porsgrund, Kirsten 1  ½ aar g."
3. Anders Tollefsen dpt. 17/6-1683.
4. Henrik Tollefsen dpt. 29/8-1686. Se Familie 12 - Ø. Borge 1720.
5. Maren? dpt. 3/3-1689 bg. 1/11-1689. "Tolf Jørgensens datter ved Porsgrund 30 uger g."
6. Kirsten Tollefsdatter dpt. 4/10-1691.

"
Tolfs Søn ved Porsgrund, Anders."
"
Tolff Jørgensens s. Henrik."
F.f. Tolf Jørgensens M. ved Porsgrund: Hans Borge, Margrete Erik Andersens, Gunder Mortenssens qvde. Sara.
F.f. Tolv Jørgensens d. ved Porsg. Kiersten: Giert Usler, Baltzer skolmester, Sven Ryggis qvinde Dorthe, Søfren Torjersens qvinde, Jahanne Hansdatter.

Enka Henrikke Jeppesdatter ble g2g med Nils Eskildsen. Se Familie 8 - Ø. Borge 1711.


Familie 14.
Ø. Borge 1685. "ved Osebakken/ ved Porsgrund".

Sjur Knudsen (Sivert Knudsen)

g.m. Maren Jeppesdatter f. ca. 1643 bg. 22/12-1693. "
Siur Knudsens qvinde ved Porsgr. Maren Jeppesd. 50 aar g."
1. Gutt f. ca. 1682 bg. 9/4-1693. "
Siur Knudsens tvende børn ved Osebakken, drengen 9 aar pigen 7 aar g."
2. Marthe dpt. 28/3-1686
bg. 9/4-1693. "Siur Knudsens tvende børn ved Osebakken, drengen 9 aar pigen 7 aar g."
3. Ole Siursen dpt. 27/1-1684.
4. Maren Sjursdatter dpt. 24/8-1690.
5. Lauritz dpt. 26/12-1692 bg. 26/8-1694. "
Siur Osebakkens søn Lauritz 1 3/4 aar f.j."

"
Siver Buers datter Marthe."
"Siur Knudss. Søn ved Porsgrund Ole."
F.f. Siver Olssen (Knudsen) ved Porsgr. hans datter Maren: Hans skomager, Hans Sølis qvinde Anne, Ole skomagers qvnde Anne, Helje Nærums Stifd. Anne.
F.f. Siur Knudsen ved Osebakken, hans søn Lauritz: Hans Søli, Jacob Vetlevsen Søli, Solve Ouestads qvinde, En pige fra Osebakken.


Familie 15.
Ø. Borge 1685. "ved Osebakken".

Anders Jonsen f. ca. 1660 d. etter 1699.
g. 29/4-1691 m. Berthe Nilsdatter fra Riis(8) f. ca. 1671 bg. 5/2-1699. "
Anders Jonsens qde. ved Osebakken Berte Nilsd. 28 aar gml. fattig jord.", d.a. Nils Olsen Riis.
1. Kirsten Andersdatter dpt. 20/3-1692.
2. Karen Andersdatter dpt. 18/11-1694.
3. Nils dpt. 13/5-1697 bg. 30/5-1697. "Anders Jonsen fra Riseier, hans barn Nils 2 uger g."

F.f. Anders Jonssen holder til paa Riis, hans datter Kirsten: Anders Riis, Anun Andersen Borge, Else VestBorge, Guttorm Falkums qvinde.
F.f. Anders Jonsens d. paa Ris ejer, Karen: Anders Ekonrø, Gunder Lauritzen Bekkeval, Levor Risis qnde, Anders Risis qvinde, Ingebor Andersd.
F.f. Anders Jonsen på Riis sin sønn Nils: Anders Riis, Ole Hansen hos Hans Borge, Halvor Bekkevalds quinde, Maren Nilsdatter Echonrø.

Se Riis(8).


Familie 16.
Ø. Borge 1685. "ved Porsgrund".

Amund Thorsen
g.m. Siri Svendsdatter f. ca. 1627 bg. 27/4-1690. "
Amun Torsens qnde ved Porsgrund, Siri Svensdatter 63 aar g."
1. Svend Amundsen f. ca. 1664 bg. 7/6-1690. "
Amun Torsens søn ved Porsgrund, Sven, 26 aar g."


Familie 17.
Ø. Borge 1685. "ved Porsgrund".

Thyge Aasmundsen f. ca. 1622 bg. 12/7-1690. "Tyge Aasmunds, ved Porsgr. 68 aar g."


Familie 18.
Ø. Borge 1685. "ved Porsgrund".

Jens Andersen f. ca. 1638 bg. 19/4-1696. "
Jens Anderssen ved Porsgrund 58 aar g."
g.m. Anne Pedersdatter f. ca. 1647 bg. 17/5-1692. "
Jens Anderssens qvinde ved Porsgrund Anne Pedersdatter 45 aar g."
1. Anders Jensen. Levde i 1697.
2. Jens Jensen f. ca. 1679 bg. 30/5-1697. "Jens Anderssens Søn ved Porsgrund 18 aar og Drengen hette Jens."
3. Abraham Jensen. Levde i 1697.
4. Johanne Jensdatter. Levde i 1697.
5. Hans Jensen. Levde i 1697.

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 68a
23.03.1697 – Porsgrund, paa Aassebachen i Gjerpen Sogn
Jens Andersen

og hustru Anne Pedersdatter døde.
Børn:
1.
    Anders Jensen.
2.
    Jens Jensen.
3.
    Abraham Jensen.
4.
    Hans Jensen.
5.
    Johanne Jensdatter.
Brutto: 88-2-8
Netto: 60-2-18.
Hvori medregner hus og gaard paa Aassebachen, takst 60 rdr.
(Kilde: Ivar KokkersvoldJørn Olsens hjemmeside).


Familie 19.
Ø. Borge 1685. "ved Porsgrund".

Skomaker
Hans NN
g.m. NN
1. Anne f. 1687 bg. 24/7-1687. "
Hans Skomagers d. Anne, 14 dage."
2. Else f. 1696 bg. 12/11-1696. "
Hans Skomager ved Porsgr. hans datter Else dødde paa Bradsbierg 9 maan. g."


Familie 20.
Ø. Borge 1685. "ved Porsgrund".

Svend Jonsen/Jansen f. ca. 1638 bg. 28/8-1698. "Sven Janssen fra Porsgrund 60 aar g. betalt til Turman."
g.m. Dorthe Jacobsdatter f. ca. 1638 bg. 3/2-1698. "
Sven Jonssens qnde ved Porsgr. Dorthe Jacobsd. 60 aar g. fih. seddel fra Turman paa Jord og Klocker."


Familie 21.
Ø. Borge 1685. "ved Porsgrund".

Gunder Mortensen f. ca.
g.m. Sara
1. Karen dpt. 25/5-1684.

"Gunder Mortensens d. ved Porsgr. Karen."


Andre ifølge kirkeboka:
Magnhild Olsdatter f. ca. 1590 bg. 19/10-1684. "
Magn. Olsd. nyssens før kommen til Osebakken 94 aa g."
Maren Knudsdatter f. ca. 1640 bg. 19/2-1693. "Maren Knudsd. ved Osebakken, 52 ½ aar g."
Knud Amundsen f. ca. 1629 bg. 9/3-1699. "Knut Annunssen fra Osebakken 70 aar. - gav tiende.-"


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no