ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 01.11.2020


Østre Borge 1711
Kilde: "Skoskatten" 1711 for Østre Borge. Supplert med opplysninger fra kirkebøker m.m.

Se også gården Østre Borge.

Med linker til "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen - 1948), dersom familiene er nevnt der.
Boken er skannet ved Porsgrunn bibliotek. Nevnte familier er her utredet på nytt.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Etter mange års arbeide med de eldste av Gjerpen kirkebøker, har jeg lært meg at Gjerpen-
prestene på 16- og  1700 - tallet, ved  begravelser, hadde en lei tendens til å sette folks
alder høyere enn virkeligheten var. Dette kan ofte sette grå hår i hodet på en slektsgransker.
Ta aldri oppgitt alder for å være helt korrekt! G.S.

Det var 14 familier på Østre Borge i 1711. Se også gårdene og husmannsplassene.

Påført øverst på skattelisten: "Ole Hansen og Ole Amundsen hugger med en øxe." Se nedenfor.


Familie 1.
Ø. Borge 1711.

Husmann
Torkild NN f. ca. 1637 bg. 24/2-1715. "
Torcil Bøchen, 78 aar fra Osebachen."
g.m. NN.

Skoskatten 1711: "
Huusmand Torkild Self, 4, kone, 2 børn, gaar og tigger, 24 sk."


Familie 2.
Ø. Borge 1711.

Bjelkehugger
Ole Amundsen "fra Ballestad".
g. 14/10-1711 m. Ragnhild Jonsdatter "fra Osebakken".
1. Maren Olsdatter dpt. 13/3-1712.

F.f.
Ole Amundssøns datter Maren fra Osebachen: Jacob Ballestad, Even Ballestad, Jacob Ballestads qde., Haagen Anundssøns datter Siri.

Ole Amundsen hadde trolig en bror Haagen Amundsen på Osebakken. Se Familie 10 nedenfor.

Skoskatten 1711: "Ole Amundsen Self, 4, 2 børn under 3 aar, gaar og tigger, 24 sk."
I samme hus: "Inger Reiersdaatter, 6 sk."


Familie 3.
Ø. Borge 1711.

Smed
Erik (Isaksen?) fra Skien? f. ca. 1676 bg. 9/5-1723. "
Erik Smed fra Osebachen, 47 aar."
g.m. Anne (Madsdatter?) fra Osebakken f. ca. 1676 bg. 16/3-1721. "
Erik Smeds qde Anna fra Osebachen 45 aar."
1. Erik Eriksen dpt. 20/7-1704 bg. 22/3-1713. "
Erik Smeds søn Erik fra Osebachen 9 aar. Døde i meslinger."
2. Isak Eriksen dpt. 28/8-1707.
3. Maren dpt. 11/5-1710 bg. 21/12-1710. "
Erik Smeds datter Maren fra Osebachen 3 fierdingaar."
4. Mads Eriksen (tvilling) dpt. 25/6-1713.
-   bg. 24/6-1713. "
Erik Smeds dødfødde Dr. barn."
5. Maren Eriksdatter dpt. 10/5-1716.
6. Erik dpt. 1718 bg. 1/1-1719. "
Erik Smeds søn Erik, 13 uger."
7. Maria dpt. 11/2-1720 bg. 2/5-1723. "
Erik Smeds barn Maria 2 ½ aar. Krille."

F.f. Erik Smeds Søn Erik fra Aasebachen: Capit: Palm, Leut: Usler, Leut: Colditz, Madame Palm, Major Mechelsborgs datter Isabella.
F.f.
Erik Smeds søn Isak fra Osebachen: OberstL. Kragh, Secretair Leopoldus, Ditlef Monradh, Jomfru Legaard, Leuten: Uslers Kieriste.
F.f.
Erik Smeds datter Maren fra Osebachen: Ulric Rhode, Detlef M., Rasmus skriver, Jomfru Leegaard, Leut: Uslers datter Malene.
F.f.
Erik Smeds søn Mads fra Osebachen: Anon Nirissøn, Giermund Olssøn, Capit: Uslers datter Giertrud, Anna Resen.
F.f.
Erik Smeds datter Maren fra Osebachen: Peder Guldsmed, Henning Glasmester, Capit: Uslers datter Giertrud, Gunder Buers datter Tore.
F.f. Erik Smeds datter Maria: Anders Halvorssøn, Hans Smed, Abrahams qde., Nils Escildssøns datter.

Maren Gulliksdatter f. ca. 1640 bg. 11/1-1709. "Erik Smeds Værmoder Maren Gullichsdatter fra Osebachen 69 aar."

Erik Smed er kanskje født i Skien? "Isak Eriksens sønn Erik dpt. i Skien 6/1-1677."
Dette kan være et bomskudd.

Skoskatten 1711: "Erich Smed dreng Self, 3, kone, 1 barn under 3 aar, gaar og tigger 18 sk."


Familie 4.
Ø. Borge 1711. Den gamle husmannsplassen Skauen.

Her var oppført arbeider og husmann Simon Halvorsen med familie. Se husmannsplassen Skauen under Ø. Borge.


Familie 5.
Ø. Borge 1711.

Ole Gundersen Rødningen f. ca. 1681 bg. 4/6-1741. "
Ole Gunderssøn fra Osebachen, 60 aar."
g. 26/8-1705 m. Lisbeth Tolfsdatter fra Ø. Borge f. ca. 1679 bg. 28/2-1759. "
Ole Gundersens enke f. Oseb. 80 aar."
1. Tolf dpt. 7/3-1706.
2. Svend Ryg Olsen dpt. 16/10-1707.
3. Anne dpt. 20/7-1710 bg. 16/2-1716. "
Ole Gunderssøns datter Anne fra Osebachen 6 aar. Døde i barnekopper."
4. Anders Olsen dpt. 7/8-1712.
5. Tolf Olsen dpt. 10/10-1717.

F.f. Ole Gunderssens søn Tolf fra Aasebachen: Anders Tolfssøn, Giert Olssøn, Erik Anderssøns søn Hans, Erik Smids qvinde Anna, Hans Borges datter Boel.
F.f. Ole Gunderssens søn Svend Ryg fra Borge eie: Ole Hanssøn fra Aasebachen,
Abraham Anderssen, Henrich Tolfssøn ibid., Erik Smids qvinde Anna, Gunder Mortenssens datter Karen, Aasebachen.
F.f. Ole Gunderssøns datter Anna fra Osebachen: Hans
Borge, Amund Lunds ejer, Erik smids qvinde Anna, Anon Nirissøns datter Karen.
F.f. Ole Gunderssøns Søn Anders fra Osebachen
: Hartvig Sersjant, Daniel Skræder, Jomfru Fichen, Lisbeth Uslers.
F.f. Ole Gunderssøns Søn Tolf fra Osebachen: Job, Nils Halvorssøn, Giertrud Uslers, Kirsten Tolfsdatter, Brynild Borge.

Skoskatten 1711: "Ole Rødningen Self, 5, kone, 3 børn, de 2 under 2 aar, 30 sk."


Familie 6.
Ø. Borge 1711. Storgaden 167.

Soldat
Hans Eriksen Duus
fra Osebakken dpt. 24/9-1682 d. før 1759. Da dør hans enke., s.a. Erik Andersen. Se Familie 13 - nedenfor.
g1g m. Inger Høst f. ca. 1683 bg. 8/3-1707. "
Hans Erikssens qvinde Inger Høst fra Aasebachen 24 aar. døde i barselseng."
g2g i Eidanger 23/2-1712 m. Dorthe Wilhelmsdatter f. ca. 1689 bg. 12/8-1759. "
Hans Eriksens enke f. Oseb. 79 aar."
Forlovere:
"Hans Christensen Borge (sign.) og Daniel Christensen Arveskoug (sign.)"
1. Ingebret Hansen dpt. 6/3-1707.
Barn i 2. ekteskap:
2. Andreas Hansen dpt. 24/3-1712. Se Familie 11 - Ø. Borge 1762.
3. Abraham Hansen (tvilling) dpt. 8/4-1714.
4. Isak (tvilling) bg. 15/4-1714. "
Hans Erikssøns hiemdøbte Tvillingsøn Isak  - en dag gl."

F.f.
Hans Erikssens søn Ingebret fra Aasebachen: Hans Borge, Anders Halvorssøn, Leut. Uslers Kieriste, Hans Borges datter Christense.
F.f. Hans Erikssøns søn Andreas fra Osebachen: Job Christianssøn i Porsgrunden, Hans Laussøns søn ibid., Jfr. Kreuline Leegaard, Capit: Uslers datter Malene.
F.f. Hans Erikssøns søn Abraham fra Osebachen: Anders Halvorssøn, Erik Simonssøn, Lisbeth Uslers, Erik Anderssøns datter Anna Sibilla.

Hans Eriksen og Inger Høst ble ikke gift eller trolovet i Gjerpen eller Eidanger.

Skoskatten 1711: "Hans Erichsen, Enroulerit og søn – hans søn svares, 6 sk."


Familie 7.
Ø. Borge 1711. Kjølnesgaden 9.

Bjelkehugger
Ole Hansen f. ca. 1665 bg. 9/3-1718. "
Ole Hanssøn fra Osebachen 52 aar, 4 maaneder."
g. 21/3-1703 m. Margrethe Christensdatter f. ca. 1683 d. januar 1738. "
Lorens Hanssøns qde Margrete fra Osebachen, 55 aar."
1. Peder Olsen dpt. 10/8-1704. Se Familie 8 - Ø. Borge 1762.
2. Regina dpt. 13/11-1707 bg. 5/2-1708. "
Ole Hanssøns datter Regina fra Osebachen 12 uger."
3. Rønnaug Olsdatter dpt 1/9-1709 g.m. Jacob Høni.

F.f.
Ole Hanssens søn Peder fra Aasebachen: Hans Borge, Anon Nirissen, Lave Arnessen, Gunder Buers qvinde Rønnou., Anuns datter i Stranden Marta.
F.f. Ole Hanssøns datter Regina fra Osebachen: Christen corporal, Hans Hals Aasebachen,
Gunder Buers qvinde, Nils Eskildssøns qvinde, Ingeborg Hansdatter hos Gunder Buer.
F.f. Ole Hanssøns datter Rønnef fra Aasebachen: Rasmus Brant, Erik Smed,
Vischers Kieriste Lisbeth Asch, Contraaleurs Weers datter Susanna.

Skoskatten 1711: "Ole Hansen Self, 4, kone, 2 børn, det ene under 3 aar, 24 sk."
I huset: "2de (tvende) Huusfolch – gaar og tigger, 12 sk."

Guri Torjusdatter bg. 11/3-1714. "
Gurj Toriusdatter hos Ole Hanssøn paa Osebachen 60 aar."

Enka Margrethe Christensdatter ble g2g med Lorens Hansen fra Osebakken. Se Familie 7 - Ø. Borge 1720.


Familie 8.
Ø. Borge 1711. Kjølesgaden 8.

Sjømann (militær), huseier
Nils Eskildsen
"fra Eidanger" f. ca. 1646 d. januar 1734. "
Nils Escelssøn fra Osebachen  88 aar."
g. i Gjerpen 7/12-1692 m. enke Henrikke Jeppesdatter fra Porsgrunn f. ca. 1650.
1. Dorthe Carine Nilsdatter dpt. 10/9-1693.
2. Tyge Nilsen dpt. 20/10-1695 bg. 25/9-1742 i Eidanger. "
Nils Eskilsens søn ved Porsgrund, Tyge."
3. Jacob Nilsen dpt. 20/3-1698. Se Familie 8 - Ø. Borge 1720.
4. Børre Nilsen dpt. 13/3-1705.

F.f. Nils Eshilsens datter ved Porsg. Dorthe Cathrine: Captein-Lieut. Heierman, Daniel Blom, Andreas Pederssen Corner Studiosus, Abele, Bent Willumssens, Barbara,
      Giert Uslers, Helle Pedersd. Corner.

F.f.
Nils Eshilsens søn ved Porsgrund, Tyge: Bent Willemss, Nils Jenssen Styrmand, Jens Høst, Margrete Erik Anderss., Sven Ryggis d. Else.
F.f. Nils Eskildsens Søn i Porsgrund, Jacob: Børre Eskildsen, Jan Blom i Lorens Lokkis gaard, Erik Anderssens Margrete fra Porsgrund, Knud Anunsens datter Else.
F.f. Nils Eskildssens søn Børre fra Aasebachen: Skipper Bøjessen, den gml. skipper Jens Claussen,
OberstLeut Krags Frue, Jomfru Leegaard.

Henrikke Jeppesdatter var enke etter Tollef Jørgensen. Se Familie 14 - Ø. Borge 1685.

Skoskatten 1711:
"Niels Eschildsen er fangen i Gottenborg, Sverrig.
Hans hustru hiemme i stor Fattigdom.
For hans hustru og tvende børn,18 sk.
1 Huuskone, gaar og tigger, 6 sk."


Familie 9.
Ø. Borge 1711.

Peder Hansen Holst
g.m. Anna Stenersdatter.
1. Kirsten Pedersdatter dpt. 8/8-1706.
2. Anna Pedersdatter dpt. 5/2-1708.

F.f. Peder Hanssens datter Kirsten fra Aasebachen: Verner Riis, Ole Stenersen,  Rafnis Malings qvinde Helvig, Inger Høst.
F.f. Peder Hanssøns datter Anna fra Aasebachen: Ole Borge, Hans Høst Osebachen, Erik Simonsøns qvinde Marta i Stranden,
Haagen Amundssøns qvinde Osebachen, Inger Steensdr., Margrete.

Skoskatten 1711: "Peder Hanssen Self, 4, kone, 2 børn under 3 aar, manden er gammel og
kan ei nære sig, lever med sin hustru i stor fattigdom, 24 sk."


Familie 10.
Ø. Borge 1711.

Soldat, husmann
Haagen Amundsen f. ca. 1661 bg. 22/4-1727. "
Haagen Amundssøn fra Osebachen 66 aar."
g. 11/11-1688 i Gjerpen (trol. i Eidanger) m. Mari Sørensdatter(?) fra Eidanger f. ca. 1655 bg. 28/5-1729. "
Haagens Marj, 74 aar."
1. Siri Haagensdatter dpt. 4/10-1691.
2. Søren dpt. 28/5-1694 bg. 5/9-1694. "
Haagen Amunsens s. Søfren 17 uger gml."
3. Gjørel dpt. 13/10-1695 bg. 12/11-1696. "
Haagen Amunssens datter Giørel ved Porsgr. 1 aar 5 uger gml."
4. Gjørel dpt. 6/1-1698 bg. 22/3-1699. "
Haagen Amunssens datter fra Porsgrund Jørel 1 aar 10 uger g. - Giver tiende."
5. Gjørel dpt. 11/7-1700 bg. 21/9-1704. "
Haagen Aamundssens datter Giørrel fra Aasebachen, 4 aar og 2 maaneder."
6. Børger dpt. 15/10-1702 bg. 22/9-1709. "
Haagen Amundsøns Børger fra Aasebachen 7 aar gl."
7. Guri dpt. 5/6-1707 bg. 14/8-1707. "
Haagen Amundssens Datter Gurj fra Osebachen 10 uger."

F.f.
Haagen Amunsens d. ved Porsgrund Siri: Lauritz Nilssen Styrmand, Jens Claussen paa vestre side av Porsgrund, Christen Hanssens qnde Anne Sophie, Kirsten Nilsd., Helje Pedersd.
F.f. Haagen Amunsens søn ved Porsgrund Søfren: Matz Trost, Nils Søfrensen paa hin side Porsgrund, Gunder Mortensens Sara, Sven Ryggis datter Marie, Anstens Else.
F.f. Haagen Amunsens datter ved Porsgrund, Giørel: Gregers Bentsen Skomagersvend, Jacob Vetlesen Søli, Susanna Lorens Lokki, Marie Hansdatter, Else Knudsdatter.
F.f. Haagen Amunssens d. fra Porsgrund Giørel: Skipper Christen Anderssen fra Skeen, Christen Kleven fra Eidanger, Gunder Sivertsen Borrestadstranden, Skipper Mathissens qnde i Qverndalen,
       Arne Ouesens qnde øster fra Porsgrund, Knut Anunsens d. Else fra Porsgrund.
F.f. Haagen Amunsens datter fra Porsgrund, Giørel: Skipper Christen Anderssen, Erik Hanssen fra Brekkes søn Hans, Jomfru Karen Tonsbierg, og Jomfru Kiersten Lisbeth fra Borstad.
F.f. Haagen Amundssens søn fra Aasebachen Børrie: Hans Borge,
Jens Trost af Scheen, Leutnant Uslers Kieriste, Christen Anderssens datter i Aasebachen.
F.f. Haagen Amundssøns datter Gurj fra Aasebachen: Oluf Nirissen i Scheen, Ole Enggraf, Erik Simonsøns qvinde Marta i Borrestadstranden, Peder Hanssens qvinde Anna fra Aasebachen.

Haagen Amundsen hadde trolig en bror Ole Amundsen på Osebakken. Se Familie 2 ovenfor.
Ved vielsen i Gjerpen kirke: "
Haagen Amunssen fra Porsgrund, som fik sit gifte i Eidanger og blev der fest."

Skoskatten 1711: Huusmand Haagen sidder fangen i Gottenborg i Sverrig, hans Hustru som er
hiemme i slet tilstand. Hans Kone, 2 (børn?), 12 sk."


Familie 11.
Ø. Borge 1711.

Soldat
NN
g.m. Berthe NN

Skoskatten 1711: "En Soldatters qvinde heder Berte, 6 sk."


Familie 12.
Ø. Borge 1711.

Tomes NN
g.m. NN

I huset: Hans søster med ei datter på 3 år.

Skoskatten 1711: "Tomes Self, 3, søster med daatter paa 3, 18 sk."


Familie 13.
Ø. Borge 1711. Storgaden 167.
 

Grunnbrev fra Hans Christensen Borge 1692. Kilde: "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen 1948).
Jeg undertegnede og Forseglede Hans Christensen Boende paa Borge østre och at jeg med min hustrue Pernille Christensdatter villige och samtøckte have afstaaet fra min gaard Østre Borge en plads och have som Halvor Tambourschlager paaboende och til min Kjære værsøster (svigersøster - svigerinne) Margrethe Christensdatter, at hun och hendes mand herefter dag skall det nyde och beholde uanseet i alle maader. Dette bekrefter jeg med mit Ziegel och haand undertaget til vitterlighed om bedet
Christen Hansen och Baltzer Løvig at Underschrifve,
Actum Osebachen den 12te Februarii 1692."


Skipper (1686), ”Kjøbmandsherberger” (1702)
Erik Andersen
(Erich Andersen) f. ca. 1641 bg. 22/12-1712. ”Eric Anderssøn fra Osebachen 71 aar.”
g. 7/12-1681 m. enke Margrethe Christensdatter fra Ø. Borge f. ca. 1650 bg. 18/1-1710. ”Erich Anderssøns qvinde Margrete fra Aasebachen 60 aar.”, d.a. Christen Amundsen Borge.
1. Hans Eriksen dpt. 24/9-1682. Se Familie 6 - ovenfor.
2. Christense Eriksdatter dpt. 17/2-1684 g.m. Sivert Vernersen Kjølnes. Se Kjølnes.
3. Anders Eriksen dpt. 29/9-1687.
4. Anne Sibylle Eriksdatter dpt. 8/11-1691. Fadder i 1714.

Fra barnedåpene:
Erik Anderssens søn ved Porsgrund Hans.
Erik Anderssens d. ved Porsgrund Christense.
Erik Anders. s. ved Porsgr. Anders.
F.f. Erik Anderssens datter ved Porsgrund, Anne Sibille: Gregers Pederssen av Skieen, Anders Ewertsen, Anne Gundersdatter, Inger Olsdatter kalte Kille.


Margrethe var enke etter Brynild Engelsen. Se Familie 1 - Ø. Borge 1685. Gjennom sin kone, ble Erik Andersen
eier av Båserød i tiden ca. 1695 - ca. 1705.

”Erik Anderssens Stifdatter fra Porsgrund” var fadder i jan. 1697.
”Erik Anderssens datter (Stifdatter) i Porsgrund” var fadder i 1698.
”Erik Anderssens søn Hans” var fadder i 1702 for Anders Halvorsens sønn Knut fra Porsgrund.

Erik Andersen fikk borgerbrev som skipper i 1686. I 1702 fikk han borgerbrev som: "Kiøbmandsherberger og
handel til lands og til vands i Porsgrund."

Skoskatten 1711: "Erich Kiørnes Self, 3, med tvende døttre, 18 sk."


Familie 14.
Ø. Borge 1711.

Skomaker
Paul NN

Om denne skomakeren vet vi ikke mer enn det som står i skattemanntallet (1711).
Det er at han hadde kone og 4 barn og at 2 av barna var under 3 år.

Skoskatten 1711: "Poull Skomager paa Osebakken Self, 6, kone, 4 børn – 2 under 3 aar,
Poul Skomager er fattig, 36 sk."


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no