ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 02.11.2020


Østre Borge 1845
Kilde: Folketellingen 1845 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter m.m.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Osebakken er ikke tatt med her, p.g.a. byutvidelsen som fant sted
i 1842 og innlemmet Osebakken i Porsgrunn kommune.

Det bodde 15 familier under Ø. Borges landområde i 1845.


Familie 1.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført enke Ingeborg Maria Haavardsdatter f. ca. 1799, med datter Anne Martine Olsdatter.
Dette var enke etter Ole Nilsen Hørta. Se Familie 7 - Ø. Borge 1835.


Familie 2.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 2/2.

Arbeider, huseier
Nils Eriksen Klepp
fra Storg. 195, dpt. 3/12-1780, s.a. Erik Olsen Klepp. Se Familie 55 - Ø. Borge 1801.
g1g 16/5-1810 m. Ingeborg Olsdatter "fra Fossum" dpt. 9/12-1787 d. 17/11-1824 på Bekkevold, trolig d.a. Ole Monsen. Se Familie 62 - Fossum 1801.
Forlovere: "
Herman Larssøn, Kittil Kittilssøn".
g2g 6/1-1826 m. Gunhild Haavorsdatter fra Ås i Eidanger dpt. 25/9-1791 d. 26/4-1846 på Ø. Borge, d.a. Haavor Torjusen Aas.
Forlovere: "Lars Knudsen Riis, Engebret Andersen Øvrum".
1. Ole Nilsen f. 24/2-1811.
2. Christen Nilsen f. 25/7-1813.
3. Karen Gurine f. 13/8-1819 d. 28/1-1834 på Osebakken.
4. Gunhild f. 24/12-1822 d. 5/1-1823 på Bekkevold.
5. Engebret Nilsen f. 9/11-1824 på Bekkevold.
Barn i 2. ekteskap:
6. Erik Nilsen f. 31/11-1829 på Bekkevold g. 28/6-1857 m. Karen Andrea Christensdatter Borge, d.a. Christen Hansen Borge.
    Erik Nilsen og kona emigrerte til N. Amerika i april 1862 med sønnen Nils Christian (1/2 år).

F.f. Nils Erikssøns db. Ole f. Ø.Borge: Birthe Nilsdtr., Inger Olesdtr., Jacob Klep, Isak Nilssøn, Søren Hanssøn.
F.f. Nils Erikssens db. Chresten f. Bekkevald: Jacob Kleps k., Gunild Larsdtr.,Gunder Nilsen, Jacob Østensen,Ole Monsen.

Nils Eriksen bodde tidligere på Bekkevold. Gunnhild var i tjeneste på Borgestad før hun giftet seg.


Familie 3.
Ø. Borge 1845.

Her var oppført enka etter Jens Gundersen Vik, Berthe Kirstine Larsdatter(60), og
datter Maren Jensdatter(26). Se Familie 6 - Ø. Borge 1835.


Familie 4.
Ø. Borge 1845. Borgeskogen.

Her var oppført arbeider Ingebret Andersen med familie. Se Familie 5 - Ø. Borge 1835.


Familie 5.
Ø. Borge 1845.

Her var oppført enka Kjersti Andersdatter, ”Fattiglem” (82). Enke etter Arve Olsen. Se Familie 3 - Ø. Borge 1835.


Familie 6.
Ø. Borge 1845. "Skovbakken".

Arbeider, husmann med jord, siden selveier
Ole Jacobsen Løvaas
fra Løvåsen under Skogsrød dpt. 13/5-1804 d. 3/5-1874 på Ø. Borge, s.a. Jacob Andersen Løvaas.
g. 28/7-1825 m. Inger Maria Rasmusdatter fra Langesund dpt. 23/6-1799 d. 23/6-1868 på Ø. Borge, d.a. Rasmus Larsen og Berthe Marie Pedersdatter i Langesund.
Forlovere: "Christopher Sivertsen, Hans Sørensen, begge af Osebakken."
1. Rasmus Olsen Løvaas f. 10/9-1825 på Løvåsen under Skogsrød. Se Familie 15 - Borgestad 1865.
2. Jacob Olsen Løvaas f. 13/5-1828 d. før 1874.
3. Marthe Marie Olsdatter f. 14/2-1831 g.m. Halvor Sørensen. Se Familie 36 - Ø. Borge 1875.
4. Peder Olsen Løvaasen f. 26/7-1834 d. 23/7-1892 i Borgeskogen som "gaardbruger".
5. Andrea Olsdatter f. 3/3-1839. Emigrerte til Chicago og gift før 1874 med ukjent.
6. Olaves Olsen Løvaas f. 14/10-1842. Emigrerte trolig til N. Amerika.

Ole var født på Skogsrød i Gjerpen. Ekteparet bodde her alene i 1865. 

14/8/1874     OLE JACOBSSEN LØVAASEN         Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Løvaasen     og kone INGER MARIE RASMUSDATTER
                   Arvinger: Barna:
               1. Rasmus Olssen Braaten.
               2. Peder Olssen, fraværende.
               3. Olaves Olssen, ditto.
              
4. Andrea Olsdtr. g.m. NN i Chicago, Amerika.
              
5. Marthe Olsdtr. g.m. Halvor Sørenssen Nyork.
Brt: 207 - 100
Net:  37 -  27.
Jordegods: Skovbakken av Borge østre, matr.nr.80, l.nr.252b av skyld 2 skilling, takst 180 spd.
I møte 25.9.1875 møtte boets datter Marthe opp og opplyste flg.:
                a. Hennes mann hadde reist til sjøs.
                b. Broren Rasmus var blitt mye syk, ”var gaaet fra forstanden”. Han møtte likevel i møte 6(?).novb.1875.
                c. Broren Olaves har ikke latt høre fra seg på 9-10 år.
                d. Søstra Andrea levde, og visste om arvefallet.

*) B: Gj 3 s.111-165-166-170. C: Gj III s.143.


Familie 7.
Ø. Borge 1845.

Skomaker, huseier
Jahn Olsen fra Borgestadholmen f. 1/2-1818 i Holla, s.a. Ole Evensen. Se Familie 15 - Borgestad 1845.
g. i Gjerpen 10/2-1843 m. Karen Alette Andersdatter fra Vognmannsg. 14, f. 14/4-1816, d.a. Anders Stephensen Engrav. Se Familie 19 - Ø. Borge 1835.
1. Elise Karine Jahnsdatter f. 9/7-1843. Døpt i Ø. Porsgrunn.
2. Olavus Jahnsen f. 19/9-1845. Døpt i Ø. Porsgrunn.


Familie 8.
Ø. Borge 1845.

Matros, huseier
Peder Hansen f. 25/2-1816, s.a. Hans Peter Pettersen. Se Familie 44b - Ø. Borge 1801.
g. 27/12-1839 m. Gunhild Sørensdatter fra Storg. 237, f. 23/10-1813, d.a. Søren Hansen Sølie. Se Familie 53 - Ø. Borge 1835.
1. Anne Maria Pedersdatter f. 18/9-1839 på Osebakken.
2. Sophie Hansine Pedersdatter f. 21/8-1842.
3. Severin Pedersen f. 23/2-1845.
4. Bertine Pedersdatter f. 21/8-1846.
5. Ole Pedersen f. 8/7-1850. Døpt i Gjerpen.
6. Anne Sørine Pedersdatter f. 6/6-1853. Døpt i Ø. Porsgrunn.
7. Gurine Petrea Pedersdatter f. 2/2-1857.

"Hans Peter (Uægte), f. 1/7-1835, Moder: Pigen Christine Condrup Abrahamsd. Bratsbergklev.
Fader: Uk. Peder Hansen Osebakken."


Familie 9.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført enka etter Hans Olsen, Karen Christensdatter og barna. Se Familie 2 - Ø. Borge 1835


Familie 10.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 2/2.

Losjerende i huset:
Fattiglem, enke(?) Christense Sivertsdatter f. ca. 1768.
1. Anne Jacobsdatter dpt. 15/2-1801 i Eidanger. Ugift.

F.f.
Christense Syvertsdatter uægte Pbn.Anne: Marthe Larsdtr., Elen Syvertsdtr., Daniel Gundersen, Christopher Syvertsen, Michel Michelsen, alle af Osebakken.
Som barnets Fader blev nævnet Jacob Andersen Hasler.

Anne Jacobsdatters "uægte" barn: Nicoline Nielsdatter f. ca. 1835.

Flere losjerende:
Enke og fattiglem
Marthe Olsdatter f. ca. 1795 og hennes datter, Anne Olsdatter f. ca. 1832.


Familie 11.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført huseier Abraham Jacobsen m. familie. Se Familie 1 - Ø. Borge 1835.


Familie 12.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros, arbeider, leieboer
David Peter Thorsen
fra V. Porsgrunn dpt. 16/11-1806, s.a. Thor Kittilsen og Johanne Larsdatter.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 14/10-1834 m. Karen Berthea Pedersdatter fra Borgestad dpt. 7/12-1806, d.a. gartner Peder Aslaksen Holmen. Se Familie 4 - Borgestad 1801.
1. Marthe Johanne Davidsdatter f. 26/10-1835 på Borgestadholmen. Døpt i Ø. Porsgrunn.
2. Theodor Davidsen f. 20/9-1838 i Ø. Porsgrunn.
3. Petronelle Davidsdatter f. 15/11-1840 i Ø. Porsgrunn.
4. Birgitte Davidsdatter f. 2/12-1843 i Ø. Porsgrunn.

Før de giftet seg var David var matros og bodde i Ø. Porsgrunn og
Karen Berthea var i tjeneste i Gjerpen.

Familien er registrert innflyttet fra Porsgrunn i januar 1845.
Det var nevnt at de hadde kjøpt eiendom under Ø. Borge.


Familie 13.
Ø. Borge 1845.

Arbeider, huseier
Hans Andersen Engrav
fra Enggrav(A) dpt. 15/11-1795, s.a. Anders Hansen Enggrav.
g. i Ø. Porsgrunn 11/11-1820 m. Live Iversdatter "fra Ø. Porsgrund" f. ca. 1793.
Forlovere: "Anders Jensen, Anders Mathiesen."
1. Maren Andrea Hansdatter f. 30/8-1821 på Osebakken.
2. Andreas Hansen f. 14/1-1824 på Oseb. Sjømann i 1845.
3. Inger Maria f. 2/6-1827 under Ø. Borge.
4. Maren Anne Hansdatter f. 21/11-1830.

Etter et søk etter Live Iversdatter i folketellingen 1801 for hele landet får vi følgende 3 aktuelle treff. Alder i parentes.
1. Lund i Lom i Gudbrandsdalen: Live Iversdatter(7). Foreldre: G.br. Iver Olsen og Ane Christensdatter.
2. Takevigen i Stokke, Vestfold: Live Iversdatter (9). Foreldre: Inderst Iver Levorsen og Gunhild Kittilsdatter.
3. Skare på Trømøya, Østre Moland: Live Iversd. (6). Foreldre: Jordbr./ matros Iver Andersen og Inger Aanensdatter. Mest aktuell.

Siden det er flere fra Ø. Moland både på Osebakken og i Porsgrunn, er det nærliggende å tenke seg at den rette Live her er nr. 3.
I tillegg fikk denne Live Iversdatter ei datter med navnet Inger, som var hennes mors navn.


Familie 14.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 1/2.

Sjauarb. huseier
Iver Jacobsen
født på Ramberg i Eidanger dpt. 28/9-1806 d. 20/4-1870, s.a. g.br. Jacob Isaksen. Se nedenfor.
g. 18/10-1838 m. Thorine Larsdatter fra Fløtterød(1) dpt. 5/7-1807 d. 9/4-1844 i barselseng, d.a. Lars Mathiasen.
Forlovere: Jens Jacobsen Hegna u. Søli og Abraham Jacobsen Osebakken.
1. Jacob Iversen f. 11/11-1838. Tømmermann i 1865. Se Familie 1 - Ø. Borge 1891.
2. Ingeborg Kirstine Iversdatter f. 1/5-1840. Se Familie 2 - Ø. Borge 1891.
3. Lars f. 27/10-1842 d. 30/10-1842. Døde før dåpen, 6 dager gammel.
4. Iver f. 7/4-1844 d. før dåpen.

F.f. Iver Jacobsen Osebakkens sønn Jacob: Jens Jacobsen Hegna u. Søli, Isak Jacobsen Skrukkerød, Knud Larsen Ødegård, Engebret Bekkevolds kone, Kari Larsdatter,
      pige Kirsten Jacobsdatter Skrukkerød.

F.f. Iver Jacobsens datter u. Ø. Borge Ingeborg Kirstine: Engebret Olsens kone, Karen Larsdatter Bekkevold, pige Gunhild Jacobsdatter Skrukkerød i Eid., Jens Jacobsen u. Søli,
      Isak Jacobsen og Knud Larsen Osebakken.

Alle barna var døpt i Gjerpen kirke. Iver Jacobsen er registrert innflyttet til Gjerpen fra
Eidanger som ungkar (30 år) høsten 1835. Han hadde ”taget tieneste paa Osebakken”.
Hans ugifte søster Gunhild Jacobsdatter f. ca. 1822 i Eidanger bodde her i 1865.


Familie 15.
Ø. Borge 1845. Hus med 2 husstander. 2/2.

Arbeider, leieboer
Jacob Isaksen
fra Rørarød i Eidanger dpt. 23/2-1774 i Eidanger, s.a. Isak Jacobsen og Karen Rasmusdatter på Rørarød i Eidanger.
g. i Eidanger 17/1-1799 m. Laurine Iversdatter fra N. Lunde i Bjørkedalen dpt. 1/11-1778 d. 27/11-1865 på Borgeskogen, d.a. Iver Larsen og Maren Tollefsdatter.
Forlovere: Peder Rasmussen Lunde og Anders Hansen Ødegaarden.
1. Karen Jacobsdatter dpt. 20/11-1803 i Eidanger, født på Ramberg, d. 1881 på Sandøya g. 1827 m. Søren Nilsen fra Brunlanes (1791-1879).
2. Iver Jacobsen dpt. 28/9-1806. Født på Ramberg i Eid. Se ovenfor.
3. Kirsten Maria Jacobsdatter f. 14/2-1810 på Gudsfred i Eidanger.
4. Isak Jacobsen f. 10/12-1812 på Gudsfred. Se Familie 15 - Ø. Borge 1865.
5. Lars Jacobsen f. 15/1-1816 på "Gusfred".
6. Gunhild Jacobsdatter f. 20/5-1817 på Gudsfred.
7. Marie Jacobsdatter f. 22/8-1820 på Gudsfred. “Sindsvag”. Ugift.
8. Abraham Jacobsen f. 31/1-1824 på Gudsfred. Se Familie 1 - Søli 1865 og  Familie 9 - Ø. Borge 1891.

F.f. Jacob Isachsen Ramberg og Larine Iversdatters Karen: Karen Iversdtr. Qvæstad, Anne Pedersdtr. Røra, Isach Jacobsen Havnen, Rasmus Isachsen Berg, Anders Isachsen Havnen, Lars Olsen Rørerød.
F.f. Jacob Isachsen Ramberg og Larine Iversdatters Iver: Anne Pedersdtr. Røra, Aaste Isachsdtr. Elven, Rasmus Isachsen Berg, Christen Thorsen Lerstang, Lars Olsen Rørerød, Peder Pedersen Røra.
F.f. Jacob Isaksen Gudsfred og Laurine Iversdatters Kirsten Maria: Gunild og Anna Lunde, Torjus Lunde, Stoe Qvæstad, Rasmus Røra.

Denne familien bodde på N. Lunde i Bjørkedalen (Eidanger) 1801, som selveiende bønder. Siden bodde
de på Ramberg som forpaktere noen år, før de kom til husmannsplassen Gudsfred under N. Lunde.
De flytta i 1840 til Osebakken.

Innflyttet Høst 1840. Anmeldt: 15/9-1842.
Navn, alder:
Jacob Isaksen, 68
Laurine Iversd., hans kone, 64
Maria Jacobsd., datteren, Sindsvag, 20
Isak Jacobsen, sønnen, 30.
Fra: Født i Eidanger, indfl. fra Porsgrund. Sønnen Indfl. fra Eidanger.
Til: Under Borge.


Familie 16.
Ø. Borge 1845.

Sjømann
Isak Christensen fra Risør f. 1810 d. 1845?, s.a. Christen Isaksen u. Borge.
g. 8/11-1840 m. Maria Eriksdatter fra Ødesanni f. 18/8-1815, d.a. Erik Madsen Øde-Sanden.
1. Christen Isaksen f. 23/1-1841. Se Familie 25 - Ø. Borge 1875.

Enka Maria Eriksdatter ble g2g med enkemann Mathias Gundersen. Se N. Ramsåsen.

Hennes sønn Christen ble siden gift med sin stesøster fra Ramsåsen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no