ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 03.06.2022


Østre Borge 1835
Kilde: Folketellingen 1835. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.

Med linker til "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen - 1948), dersom familiene er nevnt
der. Denne boka er skannet ved Porsgrunn bibliotek. Nevnte familier er utredet på nytt her.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Se også gårdene og husmannsplassene.

Det var 7 familier under østre Borge’s landområde i 1835 (utenom gårdsbruka).
Husene på Osebakken som tilhørte Ø. Borge rundt 1835, er tatt med fra Familie 8.

Under Ø. Borge i 1835 var det alt i alt ca. 53 familier utenom gårdene.


Familie 1.
Ø. Borge 1835.

Arbeider
Abraham Jacobsen
fra Søli(10) dpt. 21/5-1804, s.a. Jacob Jonsen.
g. 2/12-1835 m. Inger Gurine Pedersdatter fra Holmen under Borgestad f. 16/2-1811, d.a. Peder Aslaksen Sinningtvedt. Se Familie 4 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Anders Halvorsen Osebakken, Lars Olsen Osebakken."
1. Petrine Abrahamsdatter (Petra Gundersen) f. i Porsgrunn ca. 1836 d. 29/3-1889 i V. Porsgrunn (bg. i Solum 6/4) g. 12/1-1865 m. kjøpmann (handelsborger) Markus Gundersen fra Porsgrunn f. ca. 1836 d. før 1889. Bodde i 1865 i V. Porsgrunn i huset til handelsmann Søren Helgesen. Senere bodde de i "Klyvesidegaden."
  
Barn 1. Inga Marie Markusdatter f. 1865.
2. Ingeborg Maria Abrahamsdatter f. 7/7-1838.
3. Jacob Abrahamsen f. 1841. Matros i 1865.
4. Karenius Abrahamsen f. 1844.

Enka, Inger Gurine Pedersdatter og sønnen Jacob, bodde i huset til telegrafist Magnus Teiste
Bråten under Borgestad i 1865.


Familie 2.
Ø. Borge 1835.

Sjømann
Hans Olsen
fra Stulen? dpt. 27/10-1799 d. før 1845, s.a. Ole Olsen.
g. 17/3-1834 m. Karen Christensdatter fra Osebakken f. ca. 1797 d. 27/3-1876, d.a. Christen Christiansen.
Forlovere: "Jens Evensen Porsgrund, Hans Sørensen Osebakken."
1. Nils Hansen f. 29/1-1836. Se Familie 3 - Ø. Borge 1891.
2. Ole Hansen f. 3/7-1837.

F.f. Hans Olsen Osebakken og Karen Christensdatters Niels: Ingeborg Christensd. Oseb., Berthe Olsd. Fossum, Ole Olsen Oseb., Gunder Christensen Skoven, Abraham Jacobsen Osebak.
F.f. Hans Olsen Osebakken og Karen Christensdatters Ole: Niels Helgesens kone, Ingeborg Christensd., Oseb., pige Marthe Tollefsd. ibid., Gunder Christensen Borgeskov, Ole Olsen Meenstad, Abraham Jacobsen Borgeskov.


Familie 3.
Ø. Borge 1835. Storg. 195.

Arbeider
Arve Olsen Holden
fra S. Holden i Holla dpt. 16/8-1767 d. 4/4-1839 i Borgeskogen, s.a. forpakter Ole Halvorsen Holden.
g. i Holla 9/2-1792 m. Kirsten Andersdatter fra Tufte(6) i Holla dpt. 10/2-1771 d. 13/3-1852 under Ø. Borge. "Arve Holdens enke, 89 aar gml.", d.a. Anders Olsen Tufte.
Forlovere: "
Sergeant Meelgaard og Anund Wibeto."
1. Anders Arvesen f. 12/8-1793 i Holla g. i Bamble 28/5-1822 m. Karen Madsdatter Kjær, d.a. Mads Larsen Kjær fra Rugtvedt.
2. Ole f. 17/1-1796 bg. 3/5-1796. "Ole Arvesen Holden, 15 Uger 2 Dage."
3. Helvig f. 19/12-1797 bg. 6/5-1798. "Helvig Arvesd. Wrk., 19 Uger 6 Dage."
4. Ole Arvesen f. 17/3-1799.
5. Helvig f. 22/1-1804. Død før 1/2-1806.
6. Helvig Arvesdatter f. 1/2-1806 g. i Gjerpen 28/12-1826 m. Ole Christian Thorsen fra Langesund f. ca. 1805, s.a. Thor Olsen Moe.

F.f. Arve Olsen Holdens og Kirsten Andersdatters Anders: Anders Store Wale, Annund Wibeto, Niels Andersen Holden, Anne Store Wale, Anne Andersd. Tofte.
F.f.
Arve Olsen Holdens og Kirsten Andersdatters Ole: Sergiant Meelgaard, Anders Arvesen Wale, Anund Wibeto, Anne Arvesd. Wale, Lisbet Jensd. Meelgaard.
F.f.
Arve Olsen Verket og Kirsten Andersdatters Helvig: Ole Vibeto, Torbiørn Olsen Verket, Ole Christiansen, Birthe Andersd. Verket, Ingeborg Hansd. Wrk.
F.f.
Arve Olsen Verket og Kirsten Andersdatters Ole: Ole Wibeto, Torbiørn Olsen Verket, Niels Andersen Hougen, Anne Arvesd. Store Wale, Cathrine Lene Hellman.
F.f. Arve Olsen og Kirsten Andersdatters Helvig: Steen Hotvedt, Margrethe Olsd. Wrk. (Og det var det.)
F.f.
Arve Holla og Kirsti Andersdatters Helvig: (Ingen faddere nevnt i det hele tatt!)

De første åra av ekteskapet bodde de ved Holden jernverk på Ulefoss. Arve Olsen var arbeider der. Se Familie 28 - Verket 1801.
Han kjøpte dette huset på 1820-tallet.
Enka Kirsten Andersdatter bodde her i 1845 som "fattiglem" og var 82 år gammel.


Familie 4.
Ø. Borge 1835. Borgehaven.

Arbeider
John Jacobsen Flaadelien
fra Flåtelia under V. Gisholt i Kilebygda, Solum dpt. 14/5-1807 d. 9/6-1839 på Borgehaven, s.a. Jacob Jonsen Flaatelien.
g. i Solum 2/11-1835 m. Torberg Pedersdatter fra en plass under Bjørntvedt, Solum dpt. 4/9-1803 d. 14/11-1844 under Ø. Borge, d.a. Peder Jacobsen og Bergitte Sigbjørnsdatter.

Innflyttet til Gjerpen: Okt. 1835. Anmeldt: 6/4-1836.
Navn, alder:
John Jacobsen Flaadelien, 29
og kone Thorberg Pedersd., 33.
Hensigt: Søge næring.
Fra: Solum præstegjeld.
Til: Osebakken.


Familie 5.
Ø. Borge 1835. Borgeskogen.

Arbeider
Ingebret Andersen
fra Rønningen under Øvrum dpt. 7/2-1790 d. 24/9-1864 på Borgeskogen, s.a. Anders Christensen.
g. 17/9-1812 m. Maren Haavardsdatter fra S. Ås i Eidanger dpt. 16/9-1787 d. 25/8-1861 på Borgeskogen, d.a. Haavard Torjusen og Anne Knudsdatter. Se Eidangerslekt.org.
1. Anders Ingebretsen Riis f. 6/11-1812. Se Familie 16 - Borgestad 1845.
2. Torjus Ingebretsen f. 4/10-1815. Se Familie 12 - V. Borge 1875.
3. Maren Kirstine Ingebretsdatter f. 17/12-1820 g.m. Ole Olsen. Se Familie 3 - Ø. Borge 1865.

F.f. Engelbreth Andersens db. Anders fra Riis: Gunder Andersens k., Maren Jacobsdtr., Laers Riis, Isach Larsen, Nils Andersen.

Maren Haavardsdatter tjente hos Halvor Riis før hun giftet seg. Engebret og familien hadde
bodd i Borgeskogen (”Borgeskauen”) siden ca. 1815.


Familie 6.
Ø. Borge 1835.

Arbeider
Jens Gundersen Vik
fra Ånnerød i Solum dpt. 26/8-1791 d. 26/11-1845. ”Jens Gundersen, 56, under Borge Ø., Druknede ved Porsgrund.”, s.a. Gunder Mikkelsen Vik og Anne Jensdatter.
g. 28/12-1814 m. Berthe Kirstine Larsdatter fra N. Kjær dpt. 26/12-1785, d.a. Lars Solvesen Kiær.
Forlovere: "Ole Andersen, Ole Nordbye. Begge fra Osebakken."
1. Anne Laurine Jensdatter f. 18/1-1816 på ”Osebakken”.
2. Maren Jensdatter f. 9/2-1819 på Oseb.
3. Kirsten Andrea Jensdatter f. 12/3-1823 på Oseb.
4. Lars Jensen f. 24/12-1825 på Oseb. d. 10/2-1828 u. Ø. Borge.


Familie 7.
Ø. Borge 1835. Borgeskogen.

Arbeider
Ole Nilsen Hørta
fra Hørta under Meen dpt. 30/1-1780 d. 2/6-1838. ”Druknet i Porsgrunds Elven og først nu igenfunden.” (12/7 s.å.), s.a. Nils Nilsen Hørta.
g1g 19/8-1806 m. Ellen Nilsdatter f. ca. 1779 d. 2/12-1834. ”Ole Nielsen Hørtas kone.”
g2g i Eidanger 24/11-1835 m. Ingeborg Marie Haavorsdatter fra "Bjørsund" under Ås i Eidanger f. ca. 1799 d. 25/8-1861, d.a. Haavor Torjusen fra Aas i Eid.
Forlovere: "Nils Eriksen og Ingebret Nilsen fra Gjerpen Sogn."
Barn i 2. ekteskap:
1. Anne Marthine Olsdatter f. 4/5-1837 g. 21/5-1858 m. Søren Hansen fra Nenset i Solum. Se Familie 15 - V. Borge 1865.

F.f. Ole Nilsen Hørtas Anne Marthine: Hans Engebregtsens kone, Anne Kirstine Olsdatter, Maren Jensdatter, Engebregt Andersen og Nils Eriksen alle fra Borgeskogen, Isak Isaksen Øvrum.

Familien bodde her uten barn i 1835. Da Ole Nilsen Hørta og Ellen Nilsdatter giftet seg
i 1806, var Ole såkalt ”Jæger”, d.v.s. soldat.

Dåp i Gjerpen 6/7-1777:  Nils Jacobsens pb. Elen fra BradsbergKleven.
Test: Knud Larsens kone, Anne Dorthe Johannisdtr., Hans Berg, Erik Pedersen, Mathis Engebretsen.
 

5/10/1835      ELLEN NIELSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. *)
Borgeskaugen   - død 24.11.1834 -  (skal være 2/12 iflg. KB. G.S.)
u/Østre Borge      Arvinger:
               Enkem. strandsitter Ole Nielssen Hørta og avdødes
               søsterdatter Anne Pernille Jensdtr. g.m. en hammersmed
               Peder og bor i Langestrand v/Laurvigs jernverk.
               Verge: Skomaker Halvor Anderssen av Osebakken.
Brt:   23 - 2 - 20
Gjeld: 28 - 0 -  0 (Insolvent)
*) A: BS 17 s.933. B: BS 21 s.185b.
 

Innflyttet Dec. 1835. Anmeldt: 6/1-1836.
Navn, alder: Ingeborg Marie Halvorsd., 36.
Hensigt: Gift med Ole Nielsen Hørta.
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Borgeskoven und. Østre Borge.


Osebakken
Denne delen av Østre Borge ble innlemmet i Porsgrunn kommune i 1842.

Kilde: "Gjerpen - Porsgrund" (Finn - C. Knudsen").
Familiene er utredet på nytt av G.S. - Gamle Gjerpen.

Familie 8.
Ø. Borge 1835. Hallsgade 1.

Skipper
Berthel Hansen Hall
f. ca. 1797, s.a. skipper Anders Hall og Kirsten Adtzlev i Vestregt. 12 på Vestsiden (Linaaegården).
g.m. Karen Poppe, d.a. forvalter Johan Poppe på Holden gård på Ulefoss.
1. Kirsten Ludvika Hall f. 1825 på Holla Prestegård d. 1912 g.m. C. M. Berg d. 1900.
2. Anders Mogens Friderich Hall f. 1830 i Holla.
3. Bertha Karoline Hall f. 18/10-1833 på Osebakken.

Berthel Hall kjøpte dette huset i 1831.

Barna ble, som de fleste andre barn på Osebakken på denne tiden, koppevaksinert
av læreren Kittil Riis.
Familien bodde i oktober 1849 i V. Porsgrunn. Bertha Caroline Hall ble konfirmert der da.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 9.
Ø. Borge 1835. Hallsgade 2.

Matros
Ole Knudsen fra Skiensg. 12, dpt. 20/11-1796, s.a. Knud Nilsen Klepp. Se Familie 3 - Borgestad 1801.

g.m. Anne Karine Larsdatter fra Storg. 205, dpt. 21/9-1794 d. 1821, d.a. Lars Danielsen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1801.

Se også Familie 3 - Borgestad 1835. Familien er ført dobbelt.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 10.
Ø. Borge 1835. Hallsgade 4.

Tømmermann, huseier
Halvor Nilsen Hørta
fra Hallsg. 4, dpt. 18/4-1779 d. 1830, s.a. Nils Olsen Hørta. Se Familie 36 - Ø. Borge 1801.
g. i Schallerup sogn i Danmark ca. 1814 m. Margrethe Jensdatter fra Schallerup på Jylland f. 6/5-1785 d. 1852.
1. Nils Halvorsen f. 10/10-1815 g. i Solum krk. 27/11-1840 (han var da matros fra Osebakken) m. Marthe Tollefsdatter Hulka f. ca. 1808, d.a. Tollef Knudsen Hulka.
2. Anne Sirene Halvorsdatter f. 26/8-1818.
3. Thomas Halvorsen f. 29/4-1821. Overtok huset.
4. Jens Halvorsen Hørta f. 28/9-1823. Bodde i Storgt. 237. Emg. til Amerika.
5. Maren Kirstine Halvorsdatter f. 10/8-1826.

Halvor Nilsen Hørta kjøpte huset i 1802.

I 1815 er det registrert følgende innflytting til Gjerpen:
”Margrete Jensdatter, 30 aar, Gift med Søemand Halvor Nielsen af Osebakken.
Fød i Schallerup i Nøre Jylland, fød 1785, mai 6.”

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 11.
Ø. Borge 1835. Hallsgade 5.

Snekker, huseier
Nils Aanesen
f. ca. 1790 d. 1850.
g.m. Karen Larsdatter f. 1785 d. 1856.
1. Anders Aanesen f. 1814. konf. 1828.
2. Andrea Bertha Aanesen f. 1816.
3. Niles Aanesen f. 1823.
4. Jens Aanesen f. 1826. N. Eier.

Nils Aanesen kjøpte dette huset i 1813. Han hadde sitt ”finsnekkerverksted” her og var en vel
ansett håndverker i sitt fag.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 12.
Ø. Borge 1835. Hallsgade 6.

Arbeider, huseier
Nils Johnsen Tråholt
fra Eidanger dpt. 1789 d. 1841.
g.m. Kirsten Nilsdatter dpt. 1787 d. 1869.
1. Johan Nilsen f. 1814. Bodde i Kjølnesg. 8.
2. Anne Marie Nilsdatter f. 1816.
3. Maren Gurine Nilsdatter f. 1818 d. 1875 g.m. Halvor Jørgensen Venstøp. Bodde i Vognmannsg. 3.
4. Grete Nilsdatter f. 1823 g. 1853 m. matros Halvor Larsen fra Solum f. 1828.
5. Nicoline Nilsdatter f. 1829 g. 1856 m. matros Christian Andersen f. 1831. Bodde i
Skiensg. 14.

Nils Johnsen Traaholt kjøpte dette huset i 1825.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 13.
Ø. Borge 1835. Hallsgade 7.

Dyrlege, senere amtsdyrlege
Abraham Nilsen Quisling
fra Bårstad i Nissedal f. 1784 d. 1865, s.a. G.br. Nils Rasmussen og Susanne Magdalene Quisling.
g. 1823 m. enke Karoline Fr. Hübert f. 1792 d. 1833, d.a. stiger Nils Bonsak Hübert på Fossum.
1. Nils Hagbart Quisling f. 1825 d. 1848. Døde som ugift styrmann.

Abraham N. Quisling kjøpte huset iflg auksjonsskjøte av 23/9-1821. Han kjøpte også ei
stor løkke under Borge østre. Han kjøpte Ligt. 20 i 1842.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 14a.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 1.

Arbeider, huseier
Rollev Halvorsen
fra Lysa dpt. 3/12-1775 d. 30/8-1817, s.a. Halvor Saamundsen og Kirsten Rollevsdatter.
g. 17/10-1805 m. Johanne Severine Hansdatter.
Forlovere: "Jon Henriksen og Christopher Nirisen."
1. Anne Kirstine f.1803 bg. 25/1-1807.”Rollev Halvorssøns pb. Anne Kirstine f. Aasebn, født i Staværn, meldt at være 45/12 aar.”
2. Andrea dpt. 1/12-1805 bg. 19/7-1808. ”Rollev Halvorssøns pb. Andrea f. Aasebn 3 2/3 aar.”
3. Anne Kirstine dpt. 2/5-1808 bg. 5/11-1809. ”Rollev Halvorssøns pb. Anne Kirstine f. Aasebn 1 1/2 aar.

F.f. Rollev Halvorssøns Andrea fra Ø.Borge: Abraham Pederssøns k., Johanne Nilsdatter, Ole Anderssøn, Torbjørn Torbjørnssøn og Ole Halvorssøn.
F.f. Rollev Halvorssøns Anne Kirstine  fra Aasebakken: Christopher Sivertssøns k., Anne Halvorsdatter, Torbjørn og Jens Halvorssøn, Jens Thorssøn.

Rollev med familie bodde her i 1806. Han solgte denne eiendommen i 1814 til Hans Møller med
klausul om at han skulle bo her på livstid. Enken måtte forplikte seg til å flytte når mannen døde.
Det gjorde hun i 1819.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 14b.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 1.

Skomaker, huseier
Anders Arvesen
fra Osebakken dpt. 1792 d. 1853
g1g 7/11-1817 m. Anne Karine Brynildsdatter fra Oseb. f. ca. 1791 d. 11/2-1821 på Oseb.
Forlovere: "Skolelærer Wold, Christian Jynge. Begge af Osebachen."
g2g (i Porsgr?) 1822 m. Karen Madsdatter dpt. 1795 d. 1851.
1. Kirsten Helene f. 21/3-1818 d. 7/12-1820 på Osebakken.
2. Ingeborg Kirstine f. 7/2-1821 d. 7/2-1821. 13 timer gammel. Født mellom 6. og 7. måned av svangerskapet.
Barn i 2. ekteskap:    
3. Anders Christian Hellevart Andersen f. 5/1-1823 g. 8/11-1849 m. Grete Caroline Olsdatter fra Ballestad f. 1822, d.a. Ole Johnsen på Borgestad. 
    Barn 1. Anne Margrete Andersdatter f. 1856.
4. Maren Kirstine Andersdatter f. 25/12-1824.
5. Aleth Marie Andersdatter f. 29/9-1826.
6. Arve Andersen f. 7/1-1829.
7. Mariken Andersdatter f. 31/11-1831 g. 1831 matros Søren Olsen f. 1868 i Bø (i Tel.?).
8. Ingeborg Kirstine f. 20/7-1835.
9. Karen Andrea f. 24/5-1838 d. 11/8-1839 på Oseb. ”Døde i Mæslinger.”

Anders Arvesen kjøpte huset av Hans Møller i 1823 (skjøte av 16/4).

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 15a.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 3.

Arbeider, huseier
Knud Andersen
fra Fløtterød(2) f. 12/2-1809 d. på Bøle 14/1-1884, s.a. Anders Knudsen Fløtterød/Lie.
g. 30/11-1837 m. Marthe Larsdatter fra N. Bakken f. 16/4-1809 d. 23/4-1884, d.a. Lars Larsen Bachken.
1. Lars Knudsen f. 15/4-1838 på Bakken. Se Skyer(8).
2. Andreas Knudsen f. 30/10-1840 på Stulen.
2. Karen Kirstine Knudsdatter f. 2/11-1842
3. Anne Maria Knudsdatter f. 24/9-1844
4. Kirsten Knudsdatter f. 30/6-1847 g.m. Svenke Olsen. Se Bøle(4) "Ødegaarden".

5. Hedvig Knudsdatter f. 6/6-1850 g.m. Gunnar Torgrimsen fra Fyresdal. Bodde på Venstøp og siden på V. Haugen under Berberg.

Knud A. Fløtterød kjøpte dette huset i 1837 og solgte det igjen i 1842 til Halvor Jørgensen Wenstøb.
De familien flyttet i ca. 1842 til Stulen ved Ramsåsen.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 15b.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 3.

Arbeider, huseier
Halvor Jørgensen Wenstøb
fra Borgeskogen f. 16/6-1816 d. 1873, s.a. Jørgen Halvorsen Wenstøb. Se Familie - 3 V. Borge 1845.
g1g 3/12-1840 m. Inger Marie Nilsdatter fra Oseb. f. 1815 d. 1845 d.a. Nils Johnsen Traaholt i Hallsgt. 6.
g2g 1849 m. Maren Gurine Nilsdatter f. 1818 d. 1875 d.a. Nils Johnsen Traaholt i Hallsgt. 6.
1. Claudine Wenstøb f. 1842 g. 1864 m. styrmann Anders Nilsen f. 1840. Arvet huset.

Halvor J. Wenstøb kjøpte huset av Knud Andersen i 1842.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 16.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 5.

Los, huseier
Hans Engebretsen Riis
f. 1801 d. 1860, s.a. Engebret Hansen Riis. Se Familie 43 - Ø. Borge 1801.
g. 29/12-1826 m. Kirsten Maria Jensdatter Beck fra Brevik f. 1805 d. 1888.
Forlovere: Anders Engrav, Oseb. og Jens Johnsen, Ballestad.
1. Engebret Hansen f. 24/10-1827. Bodde i Skiensg. 10 på Osebakken under Borgestad.
2. Christine Hansdatter f. 1829 g. 1858 m. Nicolai Nilsen Lie. Bodde i Storg. 210.
3. Jens Hansen f. 1832.
4. Marie Hansen f. 30/4-1835 på Osebakken. Konfirmert i V. Porsgrunn 7/10-1849, g1g m. sjømann Ingebret Hansen g2g m. enkemann Nicolai Nilsen Lie. Bodde da i Storg. 210.
5. Hans Jacob Hansen f. 1841. Bodde i Vognmannsg. 2 på Osebakken.
6. Albertine Mathilde Hansen f. 1848 g.m. kjøpmann Jacob Hansen Beck i Skien.
7. Andreas Karenius Hansen f. 1849.

Hans Engebretsen Riis kjøpte dette huset i 1826 og solgte det igjen i 1855.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 17.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 8.

Her var oppført Jens Torkildsen med familie. Se Familie 16 - Ø. Borge 1865.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 18.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 12.

Arbeider, huseier
Christen Larsen Bakken
fra N. Bakken dpt. 22/9-1799 i Gjerpen, s.a. Lars Larsen Bachen.
g1g i Ø. Porsgrunn 24/5-1825 m. Gunhild Marie Engebretsdatter fra Ø. Porsgrunn f. ca. 1797 d. 14/7-1825 på Osebakken.
Forlovere: "Daglønner Hans Isachsen, Tømmermand Harald Olsen Bækkevald."
g2g 3/1-1828 m. Aavet Olsdatter dpt. 5/10-1800, d.a. Ole Andersen i Vognmannsg. 12. Se Familie 8 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Christopher Sivertsen, Oseb. og Anders Stephensen, Oseb."
0. f. 12/7-1825. ”Christen Larsen Bakken og Gunhild Marie Ingebretsd.s Dødfødte drengebarn, Oseb.”
Barn i 2. ekteskap:
1. Martin Christensen f. 30/10-1827 på Osebakken g.m. Maren Kirstine Christensdatter fra Våle i Vestfold f. 1830. Forpaktet N. Seierstad i Hedrum i 1865.
    Hans barn ifølge folketellingen 1865:    
    Barn 1. Karoline Amalia Martinsdatter f. 1857 i Hedrum.
    Barn 2. Karl Edvard Martinsen f. 1859 i Hedrum.
    Barn 3. Nils Kristian Martinsen f. 1861 i Hedrum.
    Barn 4. Johan Martinius Martinsen f. 1863 i Hedrum.
2. Ole Christensen f. 1829
3. Anders Christensen f. 1832.  Bodde tidligere i Vognmannsgt. 5. Se der. Flyttet kanskje hit i ca. 1874.
4. Andreas f. 1835 d. 6/3-1835

Christen Bakken kjøpte dette huset i 1838.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 19.
Ø. Borge 1835. Vognmandsgaden 14.

Arbeider, huseier
Anders Stephensen Engrav
fra Enggrav(B) dpt. 5/9-1779 d. 13/5-1846 på Osebakken, s.a. Stephen Andersen Engrav.
g. 26/2-1805 m. Anne Karine Johnsdatter fra Lig. 16, dpt. 17/10-1779 d. 1837, d.a. John Andersen. Se Familie 44 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Stephen og Jon Engrav".
1. Tollef Andersen dpt. 30/6-1805. Bodde i Kullhusbakken 13.
2. Christian Engrav dpt. 10/12-1810 d. 1892.
Han var arbeider. Ugift. Les om han i ”Gjerpen-Porsgrund” s. 218. Overtok huset.
3. Karen Alette Andersdatter f. 14/4-1816 g.m. skomaker Jahn Olsen. Se Familie 7 - Ø. Borge 1845.
4. Johanne Maria Andersdatter f. 6/1-1820 d. 1888. Ugift.

F.f. Anders Stephenssøns db. Tollev f. Aasebakken: Tollev Jonssøns k., Anne Olesdtr., Isak Christenssøn, Christopher og Zacharias Stephenssøn.
F.f. Anders Stephenssøns Christian f. Aasebakken: Christopher Stephenssøns k., Anne Stephensdtr., Nils Rejersen, Halvor Olessøn, Isak Christenssøn.

Anders Stephensen bygde huset her i 1813. Han skrev seg for "Anders S. Engrav".

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 20.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgade 1.

Skipper, skipsreder, havnefogd, huseier
Jacob Pettersen
f. 1795 d. ca. 1846.
g.m. Caroline Augusta Kurtzhals fra Brevik f. 1809 d. 1892.
1. Fredrik Andreas Pettersen f. 1827.
2. Anne Marie Pettersen f. 1829 g.m. doktor Chr. Hasberg fra Kongsberg.
3. Jens Sigmund Pettersen f. 1830.
4. Henrik Ulrik Kurtzhals Pettersen f. 1832. Skipper. Bodde i San Fransisco, Amerika.
5. Peter N. Pettersen f. 1834. Født på Fjære i Solum.
6. Thorvald Pettersen f. 1835 d. 1913 g. 1872 Christiane Marie Ellingsen fra Kristiansand f. 1852 d. 6/3-1889. Han var Skipper. De bodde på Borgeskogen da kona døde.
7. Emilie Margrethe Pettersen f. 1839 g.m. Kaptein Carl Ullenæs.
8. Jacob Pettersen f. 1841 d. 1923 g1g Mathilde Ellingsen f. 1846 d. 1886 g2g Hanna Stephensen 1854-1932.

Jacob Pettersen kjøpte huset i 1843.

Jacob Pettersens 2. kone Hanna Stephensen var datter av bokholder H. D. Stephensen i
Kullhusbakken 8 på Osebakken.

Jacob Pettersen ble skipper i 1868. Han seilte på sjøen til 1895, da ble han havnefogd i
Porsgrunn. Han var også skipsreder.

Les flere detaljer om hans båter i boken ”Gjerpen - Porsgrund” (Finn C. Knudsen) side 39/40.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 21.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 2.

Skipsfører
Godtfried Lebrecht Schultz
f. 1766 d. 1814.
Schultz ble borte på sjøen i forliset med ”Raskeden” som tilhørte Ulrik Fredrik von Cappelen.
Han og familien bodde i Storgt. 196.

Det var hans enka Anne Cathrine Schultz som kjøpte dette huset i 1816. Etterkommerne hadde
siden dette huset fram til rundt 1900.

Skipsfører, huseier
Godtfried Schultz
f. 1807 d. 1852, s.a. Godtfried Lebrecht Schultz.
g. 1838 m. Marie Magdalene Quist f. 1805 d. 1859, d.a. skipsfører Hans Quist på i Storgt 204.
1. Hans Lebrecht Quist Schultz f. 1840.
Overtok huset.

Schultz jr. overtok huset i 1837. Hans søstre forbeholt seg retten til gratis husly her så lenge
de var hjemme og ugifte. I 1852 falt han overbord og druknet i Nordsjøen.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 22.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 3.

Skomaker, smed, snekker og huseier
Lars Petter Arnesen fra Kjølnesg. 2 dpt. 18/8-1782, s.a. Arne Thomasen Strømtangen.
Se Familie 27 - Ø. Borge 1782.
g. i Gjerpen 27/5-1806 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Hauen(B) dpt. 10/10-1779, d.a. Kittil Olsen Hauen.
Forlovere: "Kittil og Jens Haugen."
1.
Anne Margrethe Larsdatter f. 1806.
2. Marthe Marie Larsdatter f. 1808 g. 1835 m. Ole Andersen Usterud f. 1813. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 66 - Kleiva 1845.
3. Karen Kirstine Larsdatter f. 1811.
4. Andrea Larsdatter f. 12/1-1814.
5. Halvor Christian Larsen f. 1/5-1816.
6. Kjell Andreas Larsen f. 18/3-1819.
7. Maren Larsdatter f. 1/10-1821.
8. Maria Larsdatter (tvilling) f. 15/9-1824.
9. Edel Sophie (tvilling) f. 15/9-1824.
Beboere på Osebakken siden 1813.

F.f. Lars Arnesen Osebachen og Ingeborg Kittilsdatters Andrea: Anne Turine Tomesdatter, Elisabeth Johannesdatter, Niels Pedersen Meltvedt, Jens Kittilsen Houen, Thor Olsen Løberg.
F.f. Skomager Lars Arnesen Osebachen og Ingeborg Kittilsdatters Halvor Christian:
Margrete Condrup, Ellen Arnesd., Søren Sølie, Hans Nielsen, Jacob Petersen, ..... (brett på papiret. GS.).
F.f.
Lars Arnesen Osebachen og Ingeborg Kittilsdatters Kield Andreas: Kone Birte Larsd. Holmen, pige Anne Mathea Nielsd., byggmester Bøythler Fossum, hjulmager Lars Hougen (Hauen), Peter Petersen Wisted, Oseb.
F.f. Snedker
Lars Arnesen Osebachen og Ingeborg Kittilsdatters Maren: Anne Olsd. Oseb., Ellen Arnesd., ibid., Jacob Andersen, Jens Kittilsen, Thor Olsen, Osebakken.
F.f. Snedker
Lars Arnesen Osebachen og Ingeborg Kittilsdatters Maria: Kone Anne Kirstine Olsd. Oseb., pige Hedevig Cathrine Arnesd. ib., Johannes Nielsen ib.
F.f. Snedker
Lars Arnesen Osebachen og Ingeborg Kittilsdatters Edel Sophie: Kone Else Johnsdatter Hougen, pige Mathea Nielsd. Oseb., Lars Houen Oseb., Jens Houen, Ole Knudsen Osebakken.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 23.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 4.

Garvermester
Jacob Andersen Bommen f. ca. 1793 d. 1863.
g.m. Anne Kirstine Olsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 27/3-1791, d.a. Ole Gundersen. Se Familie 8 - S. Brekke 1782.
1. Ole Jacobsen f. ca. 1818.

Jacob Bommen kjøpte huset i 1820 med føderåd for enken Maren Margrethe Halvorsdatter,
enka etter Arne Tomasen Strømtangen.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 24.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 5.

Krovert, huseier
Lars Gunderus Nilsen
fra Løkenberg dpt. 5/4-1778 d. 17/2-1842 på Osebakken, s.a. Nils Hansen Buer.
g. 4/4-1800 m. Karen Isaksdatter fra Bekkevold(3) dpt. 4/3-1781, d.a. Isak Larsen Bækkevald.
Forlovere: "Tord Bakken, Isak Åsterød."
1. Maren Margarete Larsdatter dpt. 27/7-1800.
2. Nils Gunderus Larsen dpt. 21/3-1802.

3. Hans dpt. 26/12-1803.
4. Anne Catharine dpt. 27/7-1806 bg. 7/4-1809. ”Lars Gunderus Nilssøns pb.
Anne Catharine f. Aasebn 2 2/3 aar.”
5. Isak Larsen f. 23/9-1809.
6. Kristian Larsen f. 1813.
7. Anders Larsen f. 1826. De to siste barna er fra Finn C. Knudsens bok. Feil?

F.f. Lars Gunderiis Nilssøns Maren Margarete u/Baaserøe: Lars Larssøns k., Anne Kar. Nilsdtr., Ole Larssøn, Anders Tordssøn, Anders Isaacssøn.
F.f. Lars Gunderus Nilssøns Hans u/Bækkevold: Kirsten Halvorsdtr., Anne Kirstine Christophersdtr., Gunder Nilssøn, Ole Larssøn, Hans Isaacssøn.
F.f. Lars Gunderus Nilssøns Anne Catharine f. Bækkevold: Anders Isaacssøns k., Margarete Jonsdtr., Lars og Anders Bakken, Anders Hanssøn.
F.f. Lars Gunnerus Nilssøns Isaac f. Aasebakken: Kirsten Nilsdtr., Aase Kirstine Olesdtr., Anders og Hans Isaacssøn, Anders Hanssøn.

Lars Gunderus Nilsen ble født på Løkenberg. Hans farfar var Hans Gundersen Buer, s.a. Gunder Solvesen Buer.
Denne familien bodde tidligere på Bekkevold(3). Deres første barn var ifølge kirkeboken født på Båserød?
Han kjøpte dette huset i 1825.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 25.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 6.

Blokkmaker, huseier
Hans Nilsen Lie
fra Storg. 203, dpt. 9/9-1781 d. 1843, s.a. Nils Larsen Lie. Se Familie 18 - Ø. Borge 1801.
g. i Ø. Porsgrunn 1/10-1809 m. Anne Turine Thommesdatter fra Porsgrunn 1784-1847.
1. Nils Jørgen Hansen f. 25/7-1810 på Osebakken. Se Storgt. 200b.
2. Marthe Maria Hansdatter f. 21/12-1812 på Osebakken g. 1849  m. snekker Tallak Isaksen fra Kragerø. Se Kjølnesgt. 1.
3. Laurense Hansdatter  f. 20/2-1815 på Osebakken g. 1853 m. smed Anders Johnsen f. 1812. Se Storg. 206.
4. Wilhelmine Hansdatter f. 21/12-1817 på Osebakken g. 1862 m. hjulmaker Jens Thorstensen Berg fra Skien f. 1804.
    De bodde i Porsgrunn.
5. Lars Thomas Hansen f. 21/8-1821 på Osebakken.
6. Hans Albanus Hansen f. 26/6-1824 på Osebakken.
7. (Anders Hansen f. 1831?)

F.f. Hans Nilssøn Lies hjemmedøpte db. Nils Jørgen f. Aasebakken: Nils Lies enke, Hedevig Cath. Arnesdtr., Jon Sande, Jens Sørenssøn, Isak og Nils Nilssøn.
F.f. Blokmager Hans Nilsens pb. Marthe Maria: Marthe og Karen Frederighe Bøyesen, Thomas Jørgensen, John Sanne, Lars Haugen.

Hans Nielsen Lie kjøpte huset av skredder Jens Petter Rosenberg i 1813.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 26.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 7a.

Her var oppført sjømann Johannes Andersen med familie. Se Familie 29 - Borgestad 1845.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 27.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 8.

Sjømann
Jacob Hansen
fra Halvarp i Eidanger dpt. 3/12-1797 i Brevik kirke, s.a. Hans Olsen Harevarp og Antonette Jacobsdatter.
g. 4/2-1825 m. Anne Margrethe Solvesdatter fra N. Kjær(10) dpt. 20/1-1799, d.a. Solve Larsen Kjær.
Forlovere: "Jens Gundersen Osebakken, Lars Eliassen Bratsbergkleven."
1. Hansine Jacobsdatter f. 30/5-1825 g.m. Christopher Hansen. Se Rønningen under Sem.
2. Anette Jacobsdatter f. 15/3-1827.

F.f. Jacob Hansen Osebakkens Hansine:  Lars Larsens Enke, Kiær, pige Solvesdatter Kiær, Isak Hansen, Eidanger, Knud Jacobsen, ibid., Thron Olsen, Osebakken, Ole Olsen, ibid.
F.f. Jacob Hansen Osebakkens Anette: Gunder Hynis kone, Bratsbergklev, pige Signe Solvesdat. Kjær, Lars Larsen ibid., Jens Gundersen Borge, Ole Olsen, Osebakken.

Enka Anne Margrethe Solvesdatter fikk ei datter i oktober 1839 med matros Johan Nilsen.
Sitat fra Gjerpen kirkebok:
"Nicoline (NB), f. 7/10-1839, Enke Anne Magrethe Solvesd. Osebakken.
Angiver som Barnefader ungk. John Nielsen, Matros, Osebakken."

Denne jenta het da altså Nicoline Johnsdatter.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 28.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 9.

Her var oppført kjøpmann Erik Knudsen med familie. Se V. Borge(1).

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 29.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 10.

Hjulmaker, vognfabrikant, huseier

Lars Kittilsen Houen
(tvilling) fra Hauen(B) dpt. 2/10-1774 d. 1/4-1826, s.a. Kittil Olsen Houen.
g. i Ø. Porsgrunn 4/12-1803 m. Sophie Thomasdatter fra Skien dpt. 1767 d. 1823, d.a. Hans Thomasen "paa Lie".
1. Thomas  dpt. 24/8-1806.
2. Anders Houen dpt. 18/7-1809 d. 1880 i Skien g.m. Christine Cathrine Gasmann. Kjøpmann i Skien. Bodde i Snipetorp i 1865.
3. Hans Thomas Houen f. 29/4-1812 g1g i Skien kirke 25/4-1839 m. enkemadame Anne Cathrine Pedersen.
    Hans Houen ble g2g i Skien 1843 m. Dorthea Kirstine Blom. Han var kjøpmann og bankadministrator i Skien.

F.f.
Lars Kittilssøn Houens db. Thomas fra Aasebakken: Anne og Ingebor Kittilsdtr., Jens og Anders Kittilssøn, Isak Anderssøn.
F.f. Lars Kittilssøns db. Anders
Houen f. Aasebakken: Herman Ludvigs k, Hans Thomæsøns k., Kittil Houen, Henric Hoffenberg, Lars Peter Arnessøn, Gunder Kjølnæs.
F.f. Lars Kittilssøn Houens db. Hans Thomas f. Aasebakken: Lars Peter Arnessøns k., Dorthe Hansdtr., Jens Kittilssøn, Lars P. Arnessøn, Thor Olessøn.

Lars Houen kjøpte huset av Ole Torjussen Øvrum d.e. i  1805.
Se Ole T. Øvrum i Familie 71 - Ø. Borge 1801.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 30.
Ø. Borge 1835. Kulhusbakken 8.

Skipsfører, huseier
Abraham Hansen Funnemark fra Lunde i Telemark f. 1786.
g.m. Gjertrud Elisabeth Heide f. i  Amsterdam 1785 d. 1880 i Bø i Telemark, d.a. norske skipper Heide.
1. Anne Margrethe Funnemark f. 24/8-1816 på Osebakken.
2. ?Hermine Funnemark f. 1819.
2. Jacob Selius Funnemark f. 1823.
Eier 1815.

Abraham var bror til Ellef Hansen Funnemark f. 1792.
Gjertrud var datter av skipper Christian Fr. Heide fra Amsterdam.
Heide bodde på Osebakken hos Funnemark og døde her i 1825.

Gjertruds søster Anne Margrethe Heide var gift med Sorenskriver
Conrad Nicolai Schwack.

Denne familien flyttet til Gråten i Solum i 1827. Les mer om dem i
boka ”Eidanger - Porsgrund” (Finn C. Knudsen), side 53.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 31.
Ø. Borge 1835. Ligaden 1.

Sjømann, huseier
Søren Rollefsen fra Lig. 1, dpt. 3/8-1783 d. 9/2-1854 på Osebakken, s.a. Rollef Sørensen. Se Familie 53 - Ø. Borge 1801.
Trolig ugift. Solgte huset til sin bror Anders mot gratis husvære på livstid.

Arbeider, huseier
Anders Rollefsen fra Lig. 1, dpt. 11/2-1798, s.a. Rollef Sørensen. Se Familie 53 - Ø. Borge 1801.
g. i Gjerpen 10/4-1822 m. Anne Maria Andersdatter fra Storg. 202 dpt. 7/3-1789 d. 1862, d.a. Anders Johannesen. Se Familie 11 - Borgestad 1762.
Forlovere: "Niels Isaksen Kiølnæs, Lars Thorsen ibid."
1. Regine Andersdatter f. 7/12-1823 på Oseb.
2. Anne Kirstine Andersdatter f. 14/8-1828 på Osebakken.
3. Else Kirstine f. 25/11-1834 på Oseb.

F.f. Anders Rollefsen og Anne Maria Andersdtr. Osebakkens Regine: Pige Ingeborg Maria Rollefsd., Oseb., pige Lea Hansd. i Porsgr., Niels Isaksen Kiølnæs, Ole Ødegaarden, Erik Christophersen, Oseb.
F.f. Anders Rollefsen og "Marine Amundsdatter" Osebakkens Anne Kirstine: Lisbeth Olsd. Kiølnæs, pige Ingeborg Rollefsdatter, Daniel Jensen Ballestad, Knud Andersen Fløtterød, Erik Christophersen Osebakken.
F.f. Anders Rollefsen og "Anne Marine Amundsdatter" Osebakkens Else Kirstine: Karen Johannesd. Oseb., pige Gunhild Saamundsd., Waller, Søren Rollefsen Oseb., Lars Isaksen Troldsaasen, Knud Andersen Fløtterød.

Gjerpens-presten har skrevet navnet til Anne Maria Andersdatter på en rekke forskjellige måter. Ved vielsen står det tydelig Amundsdatter.
Ved Regines dåp er det skrevet som her, men ved Anne Kirstines dåp i 1828, ble det skrevet for "Marine Amundsdatter".
Ved Else Kirstines dåp 4/1-1835, ser står det "Anne Marine Amundsdatter". Litt forvirrende.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 32.
Ø. Borge 1835. Ligaden 2.


Hjulmaker, huseier
Ole Andersen Ødegaarden fra
Søli(20) "Ødegaarden" dpt. 16/10-1785 d. etter 1841, s.a. Anders Hansen Ødegaarden.
g. 19/4-1813 m. Anne Karine Abrahamsdatter
fra Lig.2, dpt. 25/10-1789 d. 27/8-1841 på Osebakken, d.a. Abraham Christensen. Se Familie 52 - Ø. Borge 1801.
1. Birthe Kirstine Olsdatter dpt. 23/12-1813.
2. Ingeborg Olsdatter f. 27/8-1815.
3. Abraham f. 1/9-1817 d. 11/9-1817 på Osebakken. ”Kun Hiemmedøbt.”
4. Abraham Olsen f. 12/1-1818. Se Familie 5 - Kleiva 1845.
5. Anders f. 8/6-1822 d. 1/2-1823 på Osebakken.
6. Anders Olsen f. 14/6-1824.
7. Hans Andreas Olsen f. 24/6-1826.
8. Caroline Olsdatter f. 27/1-1829.

F.f. Ole Andersen og Karine Abrahamsdtr.'s pb. Birthe Kirstine f. Osebakken: Anne Kirsten Simonsdtr., Karen Olsdtr., Anders Hansen, Hans Andreas Abrahamsen, Ole Johansen.

Ole Andersen Ødegaarden overtok huset i 1815 etter sin svigermor.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 33.
Ø. Borge 1835. Ligaden 4.


Skomakermester
Anders Larsen Meyer
fra Borgestad dpt. 16/5-1785 d. 1849 i Risør, s.a. Lars Jensen Holmen. Se Familie 1 - Borgestad 1801.
g. 22/12-1812 m. Gunhild Kirstine Hansdatter fra Lig. 10, dpt. 9/2-1794, d.a. Hans Hansen Riis. Se Familie 48 - Ø. Borge 1801.
1. Lorentz Henrik Meyer f. 31/10-1813.
2. Lars Eleonardus Meyer f. 1817.
Konf. 1833.

F.f.
Andreas Meier og Gunild Hansdtr. Osebakkens db. Lorentz Henrik: Marthe Larsdtr., Pernille Larsdtr., Herman Meier, Christen Larsen, Gunder Andersen, Ole Riis.

Anders L. Meyer kjøpte dette huset i 1825 av Jacob Andersen. Han solgte det igjen til
gullsmedmester Hans Gotfred Sørensen, som eide huset i 1843. Han bodde i V. Porsgrunn.

Denne familien flyttet til Risør før 1835, hvor Anders L. Meyer etablerte egen skomakerforretning.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 34.
Ø. Borge 1835. Ligaden 6.


Skomaker, huseier
Isak Nilsen Lie
fra Storgt. 203a. dpt. 1786, s.a. Nils Larsen Lie. Se Familie 18 - Ø. Borge 1801.
g.m. Anne Kirstine Mølbach, d.a. Christen Jensen Mølbach fra Skien.
1. Nils Nilsen Lie f. 7/3-1813.

2. Marthe Maria Nilsen f. 21/4-1815.
3. Tallak Mølbach Isaksen f. 19/3-1818. Bodde i Kjølnesg. 1.
4. Wilhelmine Nilsen f. 13/10-1821 g. 1853 m. handelsmann Karl Johan Rohde i Brevik f. 1826.
5. Lars Isaksen f. 5/12-1823.
6. Lauritz Isaksen f. 19/12-1824.
7. Josephine Andriette Isaksdatter f. 12/12-1826 g. 1856 m. skipper Hans Smith Sørensen. Skipperen g2g Marie Nilsen fra Larvik. Bosatte seg i Larvik.
8. Johan Lauritz Isaksen f. 29/1-1830 på Oseb.

F.f. Isak Nilsens db. Nils f. Aasebakken: Nils Larsens enke, Anne Vetlesdatter, Hans Nilsen, Michael Halvorsen, Jens Sørensen.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 35a.
Ø. Borge 1835. Ligaden 7.

Kommandant
Halvor Olsen Holtung "fra Bratsberg" f. ca. 1780 d. 14/6-1850 på Riis, s.a. Ole Halvorsen Holtung.
g1g m. NN.
g2g i Gjerpen 20/10-1801 m. Maren Olsdatter fra Osebakken f. 1774 d. 1811.
g3g m. Else Ellefsdatter f. ca. d. 31/5-1815 på Osebakken. "
Døde af Blodstyrtning ved ca. 2 maand. for tidlig nedkomst, 35 aar gml."
g4g i Gjerpen 2/1-1816 m. enke Karen Knudsdatter
fra Riis(1) dpt. 25/11-1764 d. 1/7-1837 på Øvre Sølirønningen, d.a. Knud Larsen Riis.
Forlovere: "Lars Knudsen Riis, Gunder Isaksen Skougen".
g5g i Gjerpen 11/2-1842 m. enke Gunhild Thorsdatter fra Porsgrunn f. ca.  1795, d.a. Thor Rasmussen.

1. Lena Dorothea dpt  24/1-1801 bg. 2/5-1802. "
Halvor Olessøns pb. Lene Dorothea f. Aasebakken 1/4 aar".
2. Else Maria dpt. 5/7-1807 bg. 15/4-1808. "
Halvor Olessøns pb. Else Maria f. Aasebn 3/4 aar."
3. Ole dpt. 5/2-1809 bg. 27/8-1809. "
Halvor Olessøn Holtongs db. Ole f. Aasebn 7/12 aar."
4. Ellen Halvorsdatter Holtung f. 25/10-1811 (dpt. 17/11).
5. Ellef Halvorsen f. ca. 1816 d. 31/3-1816 på Osebakken. "10 mndr gammel."

F.f.
Halvor Olessøn Holtong f. Aasebakkens Ole: Marthe Larsdtr., Christine Olesdtr., Anders Larssøn, Rasmus Larssøn, Søren Rollevssøn.
F.f.
Halvor Olessøns Else Maria f. Aasebakken: Nils Rejerssøns k., Ingebor Maria Rollevsdtr., Isak Anderssøn, Rasmus Larssøn, Jens Sørenssøn.
F.f.
Halvor Olessøn Holtong f. Aasebakkens Ole: Marthe Larsdtr., Christine Olesdtr., Anders Larssøn, Rasmus Larssøn, Søren Rollevssøn.
F.f.
Halvor Olessøn Holtungs pb. Ellen f. Aasebakken: Ole Hellessøns k., Kirstine Ellevsdatter, Jon Sande, Rasmus Bjerketved, Joh. Herman Mejer.

Holtung fikk i 1796 Storg. 206 gjennom sin fjerde kone enka Karen Knudsdatter. Hun var enke etter
Isak Olsen Borge i Storg. 206.
Se Familie 26 - Borgestad 1801.

Holtung solgte Storgata 206 i 1819 til Ole Brynildsen. Dette huset i 1820. I 1836 kjøpte han øvre Rønningen under Søli.

Hans pleiesønn, styrmann Isak Hansen Smith kjøpte Ligata 7 av sin pleiefar i 1820, men måtte selge den
på auksjon året etter.
Han var ugift. Han var s.a. skipper Hans Jørgen Mathiasen Smith.

Isak Hansen Smith fra Storg. 206 under Borgestad f. 1796.


Familie 35b.
Ø. Borge 1835. Ligaden 7.


Smedmester, huseier
Erik Thronsen
f. 30/12-1788 i Lom pr.gj. i Gudbrandsdalen d. 17/9-1835 på Osebakken, s.a. Thron Jonsen.
g1g i Gjerpen 3/9-1818 m. Dorthea Sørensdatter Condrup fra Fossum dpt. 6/9-1794 d. 7/2-1833 på Osebakken, d.a. Søren Christian Condrup. Se Familie 42 - Fossum 1801.
Forlovere: "Johannes Gotfred Bøydtler, Gartner Børger Ingebretsen."
g2g i Gjerpen 17/3-1834 m. Anne Magdalena Reiersen f. 1806 i Larvik, d.a. dyrlege Niels Reiersen i Hallsgt. 7. Se Familie 32b - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "
Gunder Augestad, Simon Bommen."
1. Christian T
horesius Thronsen f. 8/1-1819 i Porsgrunn d. 17/7-1834 på Osebakken 16 1/2 år gml. Konfirmert 13/4-1834 i Gjerpen som "Huger" (hugger/ Bjelkehugger) på Osebakken.
2. Carl Thronsen f. 29/8-1822. Bodde i Skiensgt. 10.
3. Erik Adol
ph Thronsen f. 14/8-1825. Se Familie 50 - S. Brekke 1845.
4. Constancius Thronsen f. 16/3-1830, smed g. i Gjerpen 18/10-1868 m. Gunhild Marie Larsdatter fra Fossum f. 23/11-1835. Hun var d.a. Lars Lorentsen. Se Familie 9 - Fossum 1845.
    De emigrerte visstnok til Amerika.
Barn i 2. ekteskap:
5. Nils Christian T
hronsen f. 14/3-1835.
Eier 1821.

Erik Trondsen kjøpte huset i
1821 av Isak Hansen Smith. Hans første kone var halvsøster til
gjestgiver Christopher Condrup på Osebakken. Se Familie 42 - Borgestad 1835.

Enka Anne Magdalene Reiersen ble g2g 1836 med smed Stian Michelsen fra Solum prestegård.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 36.
Ø. Borge 1835. Ligaden 8.

Fraktemann (sjømann), huseier
Hans Levor Vetlesen fra Hallsg. 5, dpt. 2/4-1793, s.a. Vetle Larsen Sanne. Se Familie 31 - Ø. Borge 1801.
g. 8/1-1823 m. Sara Hansdatter "fra Søli" trolig dpt. 3/6-1787 i Brevik, kanskje d.a. Hans Olsen og Maren Olsdatter på Myrgård under Halvarp i Eidanger.
Forlovere: "Anders Jacobsen Sølie og Lars Jacobsen Søli."
1. Wilhelm Vetlesen f. 15/5-1824.
2. Hans Nicolai f. 7/7-1826.
3. Nils Christian Vetlesen f. 1/9-1828. Overtok huset. Handelsborger fra 1864.
4.
Martin Carinius f. 18/12-1830 d. 26/9-1836 på Osebakken.
5. Hanne Sophie f. 11/6-1833 d. 22/6-1836 på Osebakken.
6. Martin Karinius f. 9/2-1838 på Osebakken i Gjerpen.
7. Hans Severin Vetlesen f. 22/1-1841 på Osebakken i Ø. Porsgrunn. Konf. i Ø. Porsgrunn 1855.
8. John Elisius f. 27/3-1843 på Osebakken i Ø. Porsgrunn. Konfirmert i Ø. Porsgrunn 1858.

F.f. Hans Vetlesen og Sara Hansdatter Osebakkens Wilhelm: Kone Anne Kirstine Mølbak Oseb., pige Laurense Sanne ib., Peder Holm(?) Oseb., Skrædder Kirkegaard, ibid., Jens Jensen, ibid.
F.f. Hans Vetlesen og Sara Hansdatter Osebakkens Hans Nicolai: Jens Jensen Snedkers kone Oseb., pige Kirstine Jensd. ibid., Isak Nielsen Skomager ibid., Smed Erik Throndsen ibid., Niels Nielsen ibid.
F.f. Hans Vetlesen og Sara Hansdatter Osebakkens Nils Christian: Kone Grete Nielsd. Oseb., pige Ingeborg Jensd., Porsgrund, Skrædder Kirkegaard ibid., Hans Ingebretsen ibid., Smed E. Thronsen, Oseb.
F.f. Hans Vetlesen og Sara Hansdatter Osebakkens Martin Carinius: Kone Karen Kirstine "Laceth"(?) Oseb., pige Aavet Karine Isaksd., ib., Smed E. Tronsen ib., Niels Aanesen ib., Niels Christian Nielsen, ib., Skrædder Kirkegaard, Porsgrund.
F.f. Hans Vetlesen og Sara Hansdatter Osebakkens Hanne Sophie: Hans Ingebregtsens kone Oseb., pige Marthe Marie Isaksd. ib., Niels Aanesen ib., Søren Olsen ib., Jens Jensen ib.
F.f. Hans Wetlesen og Sara Hansdatter Osebakkens Martin Karinius: Jens Jensen Snedker, Osebakken, Søren Olsen ibid., Niels Christian Nielsen ibid., Torgrim Olsen Ballestad ibid., Lars Hansens kone, Maren Isaksd. ibid., Wilhelmine Isaksdatter, Skien.

Sara Hansdatter var trolig i tjeneste på Søli før hun giftet seg.
Hans Vetlesen kjøpte huset i 1828 av Christen Isaksen Borge.

Hans Levor Vetlesen var fraktemann og eide frakteskuta "Speculationen".

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 37.
Ø. Borge 1835. Ligaden 10.

Smed, huseier
Lars Hansen Riis
fra Lig. 10, dpt. 17/10-1802 d. ca. 1862?, s.a. Hans Hansen Riis. Se Familie 48 - Ø. Borge 1801.
g. 26/11-1829 m. Maren Isaksdatter fra Trollsåsen dpt. 24/6-1804 d. 1871, d.a. Isak Nielsen.
Forlovere: "Jacob Andersen Sølie, Lars I. Stusserød (i Eidanger)."
1. Mathilde Kirstine Annette f. 8/10-1830.
2. Anne Gurine Larsen f. 23/11-1833 g. 1861 m. sjømann Ole Pedersen f. 1809. Bodde i Skien.
3. Hanne Marie Larsdatter f. 8/7-1836.
4. Laura Maria Larsdatter f. 17/8-1839 g. i Porsgrunn 3/5-1871 enkemann, sjømann Andreas Theodor Olsen i Porsgrunn(47).
5. Hans Olaus f. 16/7-1842 på Osebakken.
6. Karl Johan Larsen f. ca. 1845. Han seilte som styrmann g. 1877 m. Anna Oline Andersdatter fra Bråten f. 1848, d.a. Anders Ingebretsen Braaten.

Lars Hansen Riis overtok huset i 1837. I 1845 bodde denne familien på Mæla.
Fra ca. 1865-68 bodde Lars m. familie på N. Stulen (Opphaugen) som leilending.

Hans Anton Stribolt
kjøpte huset i 1874. Han var gårdbruker og bodde på Sanna
under Bjerketvedt i Eidanger.
Han solgte huset i 1881 til Christian Hansen. Dennes
enke solgte til Oscar Hansen i 1911 og Torgrim Myre fikk auksjonsskjøte på eien-
dommen i 1932.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 38.
Ø. Borge 1835. Ligaden 12.

Smed, Snekkermester, huseier
Jens Jensen
fra Ulefoss i Holla f. ca. 1790 d. 1838.
g. i Ø. Porsgrunn krk. 28/8-1812 m. Live Olsdatter (Nærum?) fra Porsgrunn f. ca. 1794 d. 1875.
Forlovere: "Ole Olsen, Tollef Nilsen."
1. Jens Jensen f. 18/4-1816 på Oseb.
2. Anne Jensdatter f. 7/8-1819 på  Oseb. g.m. skredder Anders Olsen. Se Familie 50 - nedenfor.
3. Ingeborg Marie Jensdatter f. 18/8-1821 på Oseb.
4. Ida Lovise Jensdatter f. 23/8-1824
på Oseb.
5. Othilde Jensdatter f. 13/12-1827 på Oseb.
6. August f. 23/12-1829 d. 6/1-1830 på Osebakken.
7. Amborline Jensdatter f. 13/4-1832 på Oseb.
8. Hanne Christine Jensdatter f. 10/5-1835 på Osebakken. Konf. i V. Porsgr. krk. 7/10-1849.

Jens Jensen kjøpte huset i ca. 1816.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 39.
Ø. Borge 1835. Ligaden 16.

Arbeider, huseier
Anders Jensen Hauland fra Rennesund i Kilebygda, Solum dpt. 1/5-1785 i Solum d. 1850, s.a. Jens Torjussen Almoen og Gøa Sørensdatter Hauland fra i Melum i Solum pr.gj.
g. i Solum 9/10-1824 m. Maren Knudsdatter fra Kleivene u. Bolvik i Solum dpt. 2/2-1800 d. 1882, d.a. Knud Olsen Kleivene og Anne Dorthe Halvorsdatter.
1. Jens Andersen Hauland f. 18/2-1826 i Kleivene u. Bolvik i Solum. Bodde i Kjølnesgt. 9. Se Familie 41 - nedenfor.
2. Carl Andersen Hauland f. 26/6-1828 på Osebakken.
3. Karen Jørgine f. 18/10-1830 d. 14/11-1836 på Osebakken.
4. Knud Andersen Hauland f. 23/5-1833. Overtok huset. Ble skipsbyggmester hos P. M. Petersen på Osebakken.
5. Karen Jørgine Hauland f. 31/10-1840.

Anders Jensen Hauland kjøpte dette huset av Hans Andreas Abrahamsens arvinger i 1826.
Familien Hauland kom fra Bolvik jernverk i Solum og slo seg ned her i 1826.
Anders hadde ei søster, Juliane Sophie Hauland. Hun var g.m. sadelmaker Elias Søberg.
De bodde visstnok i Huken i Porsgrunn.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 40.
Ø. Borge 1835. Ligaden 18.

Matros, skipstømmermann, huseier
Søren Olsen fra Osebakken dpt. 16/12-1798 d. 1839, s.a. matros Ole Sørensen. Se Familie 41 - Ø. Borge 1801.
g. i Gjerpen 17/8-1826 m. Maren Christine Hansdatter Smith fra Storg. 206, dpt. 11/1-1801 d. 1888, d.a. skipper Hans M. Smith. Se Familie 26 - Borgestad 1801.
1. Hans Smith Sørensen f. 9/5-1827 på Osebakken. Ble skipper og bodde i Larvik.
2. Nils Sørensen f. 2/11-1829 d. 1917 i Skien, g.m. Anne Marie Pedersdatter. Han var farver. De bodde først i Storg. 106 i Porsgrunn (1865). Flyttet senere til Skien.
    Barn 1. Thora Sophie Sørensen f. 1854 i Ø. Porsgrunn.
    Barn 2. Paulus Sørensen f. 1857 i Ø. Porsgrunn d. 1940 g.m. Sophie Andvord f. 1867 d. i Amerika.
    Barn 3. Maren Gunhilde Sørensen (tvilling) f. 1861 i Ø. Porsgrunn g.m. Urmaker Olsen i Skien.
    Barn 4. Karen Hansine (tvilling) f. 1861 i Ø. Porsgrunn.
    Barn 5. Hansine Sørensdatter f. 1866 i Ø. Porsgrunn.
3. Anne Maria Sørensen f. 20/2-1832 d. 1892 g. 1863 m. lærer Lars Andvord fra Lom i Gudbrandsdalen, Oppland f. 1834 d. 1906. Bodde i Teknikerg. 5.
4. Isak Olaus Sørensen f. 7/9-1834.
5. Sophie Marie Sørensen f. 6/4-1837 g. 1865 m. Bartholomeus Condrup. Bodde i Teknikerg. 5.

Enka Maren Christine Smith ble g2g med lærer Torgrim Olsen. Se Øvre Rønningen under Søli.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 41.
Ø. Borge 1835. Ligaden 20.

Bjelkehugger, huseier
Christopher Stephensen Engrav
fra Enggrav(B) dpt. 29/9-1776 d. 28/11-1845 på Osebakken.
g. i Gjerpen 1/2-1804 m. Ingeborg Kirstine Andersdatter fra Lig. 20, dpt. 11/1-1778 d. 3/7-1841 på Osebakken, d.a. Anders Hansen Karth. Se Familie 38 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "
Jon Hougen, Ole Nilssøn".
1. Erik Christophersen dpt. 10/6-1804 d. 22/3-1832 på Osebakken. Ugift.
2. Anne Karine Christophersdatter f. 24/9-1816 g. i Ø. Porsgrunn 13/12-1849 m. matros Jens Andersen Hauland. De bodde i Kjølnesgt. 9 i Porsgrunn. Se Familie 39 - ovenfor.

F.f. Christopher Stephenssøns db. Erik f. Aasebakken: Gunnil Isaksdtr., Karine Jonsdtr., Anders Stephenssøn, Zacharias Stephenssøn, Søren Rollevssøn.
F.f. Christopher Stephenssøn og Ingeborg Andersdatter Osebakkens Anne Karine: Pige Ingeborg Rollefsd., Oline Andersd., Anders Stephensen, Zacharias Stephensen, Søren Rollefsen. 

Christopher S. Engrav kjøpte dette huset i 1806.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 42.
Ø. Borge 1835. Ligaden 22.

Skipper, huseier
Ole Christensen fra Brevik dpt. 17/1-1789 i Brevik d. 9/3-1844 på Osebakken, s.a. Christen Zachariassen og Birte Johannesdatter.
g. i Brevik kirke 8/5-1815 m. jordmor Anne Margrethe Mogensdatter fra Østfold f. ca. 1795 d. 1878, d.a. Mogens NN.
1. Mathea Birgithe Christensen f. 10/11-1816 i Brevik g.m. brennvinshandler Johnsen i Brevik.
2. Hanna Kristine Christensen f. 18/10-1818
i Brevik d. 1900. Var handelskvinne og overtok huset.
3. Carl Johan Christensen f. 8/6-1821 i Brevik d. 1885 g.m. Mathilde Elise Jonsdatter fra Aanerød i Solum. Han var ble også skipper. Bodde i Brevik.
4. Bertine Christiane Christensen f. 22/9-1823 i Brevik g.m. Anders Jacobsen Klepp f. 1799. Handlende i 1865. Se Klepp(1).
5. Christia
n Bernhard Christensen f. 21/5-1827 i Brevik d. 1853. Han ble også skipper.
6. Georgine Petronelle Christensen f. 5/6-1829 i Brevik.
7. Herman Zacharias Christensen f. 13/7-1831 på Osebakken (døpt i Gjerpen kirke) g. 1888 m. Bertine Madsen f. 1853.
   
Bodde i Skien som kjøpmann fra 1858 og fram til bybrannen i 1886. Samme år kjøpte han gården Klepp(1) og flyttet dit.
8. Ole Christensen f. 23/9-1836 på Osebakken (dpt. i Gjerpen) d. 1862. Ugift sjømann. Ble gravlagt i Wick i Skotland.

Da Ole Christensen giftet seg i 1815, var han matros og Anne Margrethe var jordmor.
De bodde begge i Brevik. Han ble i kirkeboka første gang kalt skipper da de døpte sin
sønn Christian Bernhard i Brevik kirke den 29/7-1827.
Familien er registrert innflyttet til Gjerpen i 1832, men kom trolig i 1830. Han kjøpte dette
huset som "skipper" i 1830 av Hans E. Møller.

Ifølge Finn C. Knudsen, førte han i 1828 briggen "Favorit" for Hans E. Møller.

Se folketellingen for Porsgrunn 1865. Der er enka kalt Anne Marie.
Folketellinger inneholder ofte feil og unøyaktigheter.


Innflytting 1832.
Fra Brevig til Oseb. Attest dat. 19/5-1832.
Ægtefolkene Ole Christensen, Skipper og Anne Marie Mogensd. og deres Børn:

Mathea Bergithe dbt. 1/12-1816.
Hanna Christine dbt. 15/11-1818.
Carl Johan dbt. 22/7-1821.
Bertine Christiane dbt. 30/11-1823.
Christian Bernhard dbt. 29/7-1827.
Georgine Petronelle dbt. 28/9-1829.


Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.

Skiensgate lå på Borgestad gårds grunn. De fleste tomtene var festetomter.


Familie 43.
Ø. Borge 1835. Storgaden 167.

Høker, skipsreder, kjøpmann, traktør, huseier
Franz Bendixen
fra Storg. 167, dpt. 17/11-1782 d. 16/3-1847 på Osebakken, s.a. Bendix Andreassen. Se Familie 61 - Ø. Borge 1801.
g. i Skien kirke 11/12-1804 m. Anne Clausdatter fra Skien dpt. 21/5-1783 i Skien d. 10/9-1836. ”Madame Anne Bendixen fød Clausen, 53 aar.”, d.a. Claus Tollefsen.
Forlovere: "
John Johannessøn, A. J. Zimmermann".
1. Anne Ulrica dpt. 19/1-1806.

2. Andreas f. 30/12-1807.
3. Bendix f. 26/11-1809.
4. Ulrikke f. 20/5-1811 g.m. skipskaptein Thomas Ludvigsen Ørbæk. Bodde på Osebakken.
5. Andriette f. 21/11-1814.
6. Carl Benedictus f. 2/11-1816.
7. Wilhelm f. 5/3-1818 d. 16/11-1819. ”Wilhelm, Osebakken, 1 ¾ aar, Fad.
Kjøbm. Frants Bendixen.”
8
. Anette Frantsine Bendixen f. 18/8-1820 d. 1/6-1857 på Osebakken g. 1848 m. Thobias Petter Wiibe f. 1815 d. 1891. Bodde i Storgaden 196.
9. Wilhelm Andreas f. 20/8-1826 d. 22/11-1826.”Wilhelm Andreas, Osebakken, 3 maaneder, Hiemmedøbt.”

F.f. Frans Bendixssøns pb. Anne Ulrica f. Aasebakken: Arne Erikssøns k., Ingebor Bendixdatter, Ole Bratterud, Michel Halvorssøn, Carl Lundstrøm.
F.f. Frans Bendixssøns db. Andreas f. Aasebakken: Nils Jacobssøns k., Andrea Bendixdatter, Jon Grorud, Michel Halvorssøn, Ole Arnessøn.
F.f. Frans Bendixssøndb. Bendix f. Aasebakken: Bendix Anderssøns enke, Anne Lise Bendixdatter, Ole Arnessøn, Valentin Simonssøn, Nils Sivertssøn.
F.f. Frans Bendixssøns pb. Ulrica f. Aasebakken: Karen Arnesen, Karen Abrahamsen, Abraham Bruun, Michel Halvorssøn, Iver Kiøstolssøn, Christen Tofte.

Franz Bendixen kjøpte denne eiendommen rundt 1815 av sin mor. 

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 44.
Ø. Borge 1835. Storgaden 187.

Marinekaptein, huseier
Conrad Christopher van Deurs
f. 28/1-1769 på Sokkelund i København d. 30/10-1832 i Kristiansand, s.a. Jacob Christian van Deurs og Henriette Johanna Dorothea de Ployart.
g.m. Birgitte Elisabeth Diedrichsen f. 28/8-1774 på
Sokkelund i København.
1. Christian Fredrich van Deurs f. 25/2-1799 i København (Sokkelund).
2. Henriette van Deurs f. 7/9-1800 i København (Sokkelund) g. i København 15/2-1819 m. Peter Christian Fredrik Bugge.

2. Fredrikke  van Deurs f. 4/7-1802 i Porsgrunn d. 6/8-1867 i Kundby, Tuse, Holbæk i Danmark.
3. Conradiine  van Deurs  f. 10/5-1812 på Osebakken d. 7/5-1890 i Fredriksberg, Sokkelund, København.
4. Gerhard  van Deurs f. 27/1-1815 på Osebakken d. 1873 g1g i Larvik 23/1-1844 m. Julie Mathilde Berger (1816-1847).
    Han var koffardikaptein, først i Larvik, deretter i Skien
. Han ble g2g m. Christine Pauline Paus fra S. Rising(A). Han ble siden skipskaptein.

F.f. Capt. Conrad Christopher van Deurs pb. Conradine: Frue Kløcher, frue Rasch, Ernstine Løvenskiold, inspecteur Hammond, Oberkrigscommisair Kløcher, Jacob Aall, Christian Monrad, Hans Møller, Realf Cappelen.

Christopher Van Deurs var i Brevik i tiden 1807 - ca. 1811, som sjef for Brevik Batteri på Blokkhustangen ytterst på ”Sylterøen”.
Han eide Storgata 187 (dette huset) fra 1811-1825. Det ble da solgt på auksjon.
Les mer om han i "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen), side 109/110. 

Jeg vet ikke om Christopher Van Deurs var i slekt med tolder Jacob Van Deurs fra Danmark 
1660-1750. Se ”Vessia” side 156 m.m.

Se denne familien på en seriøs dansk hjemmeside: Johns Slægtsdatabase.
Vennligst gi meg beskjed om ikke linken lenger fungerer. post@gamlegjerpen.no.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 45.
Ø. Borge 1835. Storgaden 197.

Her var nevnt Christian Kruuse med familie. Se Familie 20 - Ø. Borge 1801.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 46.
Ø. Borge 1835. Storgaden 199.

Kjøpmann, huseier
Ole Arnesen fra Fossum dpt. 22/5-1785, s.a. stiger Arne Eriksen. Se Familie 16 - Fossum 1782.
g1g i Gjerpen 25/12-1810 m. Gurine Karlsdatter fra Osebakken? f. 1790 bg. 14/10-1811. "
Ole Arnessøns kone Gurine Carlsen f. Aasebn., sagt at være 21 5/12 aar."
Forlovere:
"Erik Arnessøn og Frans Bendixssøn."
g2g m.
Pauline Schioldborg  f. 1801 d. 9/7-1833 på Osebakken.

Ole Arnesen var skriverdreng hos forvalter ved Fossum, Gjert Hyll Jynge, i 1801. I 1811 var han kontorbetjent
hos Hans E. Møller og i 1814 tok han borgerbrev som kjøpmann. Han solgte denne eiendommen (eller døde) i 1856.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 47.
Ø. Borge 1835. Storgaden 203.

Sjømann, smed, huseier
Jacob Nilsen Lie
fra Storg. 203, dpt. 27/11-1784, s.a. Nils Larsen Lie.
Se Familie 18 - Ø. Borge 1801.
g1g i Ø. Porsgrunn  25/8-1807 m. Anne Tolvsdatter f. ca. 1783 bg. 31/10-1808. ”Jacob Nilssøns kone Anne Tolvsdtr. f. Aasebn, sagt at være 25 1/2 aar.”
Forlovere: "
Lave Knudsen Berg, John L. Sanne."
g2g i Gjerpen 9/9-1819 m. enke Inger Olsdatter fra Ø. Porsgrunn dpt. 1791 d. 1863. Se nedenfor.
Forlovere: "Ole Viarsen, Hans Peter Petersen".
1. Nils Jacobsen f. 1813.
Barn i 2. ekteskap:
2. Andrea f.
19/8-1820 på Osebakken.
3. Nicoline Amalie Jacobsdatter (Nicoline Anette) f. 27/10-1822 d. 1848.
4. Andrea Jacobsdatter f. 3/12-1825 på Osebakken.
5. Nils Olaus  Jacobsen f. 16/5-1829.
6. Lars d. 24/10-1831. Kun hjemmedøpt. 1 uke gammel.
7. Ingeborg Jacobsdatter f. 3/4-1833 på Osebakken g. 1869 m. smed Mads Sørensen fra Skien.

Hans andre hustru var enke etter Anund Jacobsen fra Løbergmyra. Se nedenfor.

Denne familien bodde et sted under Ø. Borge i tiden 1813-1816.

Bjelkehugger
Anund Jacobsen fra Løbergmyra(A) dpt. 2/5-1790 d. 21/8-1816. "Blev knust af en Bjælke", s.a. Jacob Anundsen.
g. i Ø. Porsgrunn 26/3-1813 m. Inger Olsdatter fra Ø. Porsgrunn f. ca. 1791.
Forlovere:
"Jens Olsen Løberg, Halvor Econrød."
1. Anne Oline Anundsdatter f. 15/9-1813 på Ø. Borge g.m. Isak Larsen Aaltvedt. Se Åltvedt(1).
2. Margrethe Anundsdatter f. 7/2-1815 på Osebakken.

Enka Inger Olsdatter ble g2g med Jacob Nilsen Lie. Se ovenfor.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 48.
Ø. Borge 1835. Storgaden 205.

Arkitekt, byggmester, huseier
Johan Gotfried Bøydler
fra København f. ?
g.m. Anne Christine Dahl f. 1777 d. 1858.
1. Dorthea Chirstine Bøydler f. ca. 1802 i København g. 4/12-1828 m. Christen Gundersen f. ca. 1800.
    Barn 1. Karen Johanne Christensdatter f. 1829.
    Barn 2. Christine Dorthea Christensdatter f. 1833.
2.
Anne Marie Bøydler f. 1804 i København  g.m. skomaker Christen Halvorsen fra Bratsbergkleiva. Se Familie 67 - Kleiva 1845
3. Caroline Fredrikke Bøydler f. ca. 1809 i København d. 21/3-1874 i Skien g. i Skien m. 21/2-1836 m. Thomas Frantsen.
4. Gotfried Severin Bøydler f. 4/6-1813 på Fossum.
Overtok dette huset i 1838. Se nedenfor.     
Br. 1825.

F.f. Johan Gotfried Boydler fra Fossums Gotfried Severin: Kirstine Dahl, Marthe Storm, Fredrik Storm, Peder Mortensen, Borjer Engelbretsen.

OBS! I Danmark ble familienavnet skrevet for Bautler, Beutler og Boydler.

Denne familien kom i 1811 fra København til Fossum hvor han hadde fått ansvaret for oppføringen av den
nye hovedbygningen på Fossum. I 1814 tegnet han også bygningen "Lille Ulefos" i Holla.
I 1825 tok Bøydler borgerskap. Det var det samme året familien flyttet til Osebakken.

Skipper
Gotfried Severin Bøydler herfra f. 4/6-1813 d. 1886, s.a. Johan Gotfried Bøydler.
g.m. Karen Kirstine Moe fra Langesund f. 1817 d. 1896, d.a. los Ole Fredriksen Moe.
1. Marthin Thoresius Bøydler f. 1849. Han ble handelsborger i 1872. Flyttet deretter til Le Havre i Frankrike og skal ha mange etterkommere der.
Br. 1838.

Gotfried Bøydler ble skipper i 1848. Enka Karen solgte huset i 1895 til slakter Anders Andersen.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1843.


Familie 49.
Ø. Borge 1835. Storgaden 207.

Sjømann
Jacob Christensen (Isegran)
fra Fredrikstad? f. ca. d. ca. 1855.
g. 14/8-1806 m. Anne Maria Stephensdatter fra Storg. 207, dpt. 21/3-1784 d. etter 1855, d.a. Stephen Danielsen. Se Familie 14 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Stephen Danielssøn, Thomas Olessøn."
1. Anne Helene Jacobsdatter dpt. 7/11-1806 g.m. matros Christen Christiansen. Se Familie 25 - Borgestad 1845.
2. Halvor Christian Jacobsen f. 17/5-1811 g. 1846 m. Anne Pernille Larsdatter fra V. Porsgrunn.

3. Maren (Karen?) f. 27/3-1813.

4. Jacob f. 22/12-1815.
5. Stephanus Jacobsen f. 26/5-1817 d. 1839.
6. Gun
hild Christine f. 24/4-1819.
7. Anne Maria f. 7/4-1821 d. 2/1-1824.
8. Christian Jacobsen f. 1/11-1823 g. 1853 m. Ingeborg Christophersdatter fra Holla f. ca. 1825. Han seilte som matros og overtok dette huset i 1855.
    Barn 1. Kirstine Marie Christiansdatter f. 1853.
    Barn 2. Amalie Christiansdatter f. 1855.
    Barn 3. Kaja Christiansdatter f. 1856.
9. Anette Jacobsdatter f. 14/5-1826 g.m. arbeider Ingebret Larsen. Se Børønningen(B) under Bø.

F.f. Jacob Christenssøns pb. Anne Hellene f. Aasebakken (hj.db.): Anne Pernelle Jonsdtr., Anne Tolvsdtr., Anders Stephenssøn, Amund Engelbertssøn, Jacob Nilssøn.
F.f. Jacob Christenssøns db.
Halvor Christian f. Aasebakken (hj.db.): Jørgen Mejers enke, Anne Jacobsdtr., Amund Waller, Jørgen Hanssøn, Svend Halvorssøn.
F.f. Jacob Christensens pb.
Karen (Maren?) f. Aasebakken: Maren Olsdtr., Anne Larsdtr., Hans Wetlesen, Ole Mathiesen, Ole Andersen.

OBS! Finn C. Knudsen mener at Jacob Christensens skal hete "Isegran". "Isegran" er et gammelt militærfort
utenfor Fredrikstad. Det er mulig han hadde med seg navnet derfra.
"Jacob Isegrans enke" er nevnt i skiftebrev på denne eiendommen i 1855. 


Familie 50.
Ø. Borge 1835. Storgaden 209.

Ole Halvorsen Bø fra Bø i Helgen, Holla f. 6/12-1780 d. i Holla 6/9-1853 i Lindalen ved sagene i Holla, s.a. Halvor Olsen Bø og Anne Olsdatter.
g.m. Anne Andersdatter fra Tufte i Holla f. 26/9-1784.
1. Anders Olsen f. 11/7-1818 ved sagene på Ulefoss. Se nedenfor.

Skreddermester, huseier
Anders Olsen herfra f. 11/7-1818 i Holla d. 1862, s.a. Ole Halvorsen. Se ovenfor.
g. 1843 m. Anne Jensdatter fra Lig. 12, f. 7/8-1819 d. 1886, d.a. smed og snekker Jens Jensen. Se Familie 38 - ovenfor.
1. Jens Jørgen Olsen f. 1848 d. 1917 g.m. Caroline Christine Nielsen fra Ballestad f. 1853. d. 1927, d.a. Lauritz Winfield Nielsen.
    Barn 1. Anne Olsen. Lærerinde.
    Barn 2. Dora Olsen.
2. Martin Olsen f. 4/12-1854.

Anders Olsen hadde flere barn.


Familie 51.
Ø. Borge 1835. Storgaden 215.

"Bratsberg Amtsygehus" eller "Radesygehuset", ble oppført her i 1775 og nedlagt i 1830. Digitalarkivet har
skannet pasientprotokollene (1778-1822).
Eiendommen ble solgt til Johan Herman Larsen Meier for 495 Speciedaler.

Kontorist, gjestgiver, høker, huseier
Johan Herman Larsen Meier
fra Tyveholmen under Borgestad dpt. 20/1-1788 d. 1852, s.a. kusk Lars Jensen Holmen. Se Familie 1 - Borgestad 1801.
g. 22/10-1809 m. Simonine Johanne Hansdatter Taule fra Arendal, f. 1789, d.a. skipsbyggmester Hans Taule.
1. Inger Hansine Meier f. 20/5-1810 g. 1835 m. kontorist, enkemann Ole Petter Halvorsen fra Porsgrunn f. 1796. Bodde i Storgt. 156 i Pors.
2. Laurence Dorothea Meier f. 16/2-1812 g. 1847 m. politibetjent Emil C. K. Stribolt i Skien.
3. Maren Benedicte Meier f. 18/7-1813 d. 22/2-1838. ”Død og begravet i Drammen paa en Reise.” Ugift.
4. Hans Leonardus Meier f. 5/12-1815 d. 1893 g.m. Janette Karine Schild fra Flateby f. 1822 d. 1869. Var megler i Oslo.
5. Johan Herman Meier f. 5/11-1817 d. 1867 g.m. Martine Louise Schild fra Flateby d. 1845 på Flateby. Han var apoteker i Egersund.
    Barn 1. Ingerta Laura Benedikte Meier f. 1856 i Egersund g. i Egersund 15/3-1882 med handelsborger Ole Martin Puntervold f. 1857 i Egersund.
    Han var s.a. Consul Tønnes Hauge Puntervold (en av forloverne var Alfred Meier).
    Barn 2. Klara Alfhilde Emilie Meier f. 1858 i Egersund g. i Christiania 23/8-1886 med provisor ved apoteket i Egersund, Harald Wilhelm Fosse fra
    Tromsø f. 1862, s.a. lærer Torkild Fosse.
6. Simon David Meier f. 14/12-1820 d. 1897 g.m. Severine Didrikke Hansdatter f. 1848. Bodde i Brevik. Han var underfogd og isinnspektør.
    En sønn, Daniel S. Meyer var skibsreder i Brevik. Hans sønn igjen, Erling Sundt Bent var generalkonsul i New York.
7. Jørgen Andreas Meier f. 7/9-1825 d. 1865 g.m. Grethe Johanne Wold f. 1822 d. 1901 i Kristiania.

F.f. Johan Herman Larssøns pb. Inger Hansine fra Aasebakken: Hans Møllers k., Birgitte Wright, JustisRaad Wexelsen, Jacob Aall,Carl Møller, Christian Paus.
F.f. Johan Herman Larssøns pb. Laurentse Dorothea fra Aasebakken: Christen Holmens k., Berthe Pernelle Larsdtr., Bøye Larssøn, Jon Sande, Halvor Anderssøn.

F.f. Herman Mejers pb.
Maren Bendikte  f. Aasebakken: Chresten Taules kone, Andrea Bendixdtr., Frants Bendixsen, Ole Olsen, Ole Arnesen.

Herman Meier (som han selv) bodde først i Hallsgt. 1. Han var tidligere kontorist hos Jacob Aall på Borgestad,
deretter handelsfullmektig hos Hans E. Møller. Herman Meier tok borgerbrev og ble handelsborger i 1830.
Han kjøpte det tidligere ”Radesykehuset”, Storgt. 215 i 1831. Etter ombygging ble huset gjort om til gjestgiveri.
Han ble i 1842 oppgitt som gjestgiver.


Familie 52.
Ø. Borge 1835. Storgaden 217.

Skipper, huseier
Jean Borelly Erboe fra Langesund f. 1796 d. 1843, s.a. skipper Jørgen Erboe og enke Gunhild Marie Borelly f. Askildsen.
g. i 1833 m. Maren Margrethe Bull f. 1808 d. 1840.
1. Henrik Otto Erboe f. 1834.

Finn C. Knudsen skriver:
Erboe var skipper og førte en tid bark «Georg» 128½ c.l. for svogeren Linaae og i 1828 jagt «Agerø» 10½ c.l. for Madame Halvorsen paa Vestsiden. I 1823 foretog Paul Linaae en reise herfra til Hull med briggen «Haabet» 86 c.l., tilhørende Jørgen Aall, med skipper Erboe, og førte dagbog, hvori han omtaler skipper Erboe, og siger: «J. Erboe er alt hvad jeg kan ønske mig af en kraftig livfuld og munter Søemand». De gik ud fra Langesund 28. mars og var allerede 2den april opunder England, men fik der en storm af modvind som drev skibet nordover saa de først 7de april ankom til Hull. Ved afseilingen fra Langesund gik mange skibe ud samtidigt. Linaae nævner hans brors skib «Georg», kaptein Trane med Hans Møllers smukke skib «Europa», kapteinerne Extorm, Monrad og Lieungh med Cappelens og Plesners skibe, alle kom i den peneste orden under fulde seil i en rekke seilende ud af havnen. Om aftenen var alle, undtagen tvende smaa skibe som seilede slettere end «Haabet» passert os forbi.»

 


Familie 53.
Ø. Borge 1835. Storgaden 237.

Skomaker, huseier
Søren Hansen Sølie
fra Nedre Søli(A) dpt. 8/12-1771 d. 25/3-1831, s.a. Hans Hansen Sølie fra Berg.
g. 27/5-1806 m. Anne Olsdatter fra Søli?
1. Hans dpt. 28/12-1806 bg. 21/2-1808. ”Søren Hanssøns db. Hans f. N.Søelie 1 1/6 aar.”
2. Hans Sørensen dpt. 19/2-1809 g. 3/1-1844 m. Gunhild Saamundsdatter fra Eidanger f. 1811, d.a. Saamund Gundersen.
3. Anne Susanne Sørensdatter f. 20/8-1811. Se nedenfor.
4. Gunhild Sørensdatter f. 23/10-1813 g.m. Peder Hansen. Se Familie 8 - Ø. Borge 1845.
5. Helene Maria Sørensdatter f. 9/3-1814.
6. Anne Maria Sørensdatter f. 15/8-1816.
7. Ole Sørensen f. 10/2-1818 g. (i Porsgrunn?) 1846 m. Isine Michelsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1817, d.a. seilmaker Michel Halvorsen.
8. Halvor Sørensen Sølie f. 24/2-1822. Se Familie 36 - Ø. Borge 1875.

F.f. Søren Hanssøns db. Hans f. N.Søelie: Ole Søelies k., Anne Kirstine Rasmusdtr., Sivert Hanssøn, Knud Olessøn, Anders Jacobssøn.
F.f. Søren Hanssøns db. Hans f. N.Søelie: Ole Søelies k., Karen Jacobsdtr., Ole Søelie, Hans Rasmussøn, Søren Johannissøn.
F.f. Søren Hanssøns pb. Anne Susanne f. Aasebakken: Ellen Johanne Halvorsdtr., Birthe Johannisdtr., Sivert Hanssøn, Isak Christenssøn, Søren Johannissøn.
F.f. Søren Hansen og Ane Olsdtr. fra Osebakkens pb. Gunnild: Ane Olsdtr., Cathrine Andersdtr., Ole Halvorsen, Søren Johannesen, Isak Hansen.
F.f. Søren Hansen og Ane Olsdtr. (hj.db.) Osebakkens pb. Helene Maria: Karen Olsdtr., Solum, Marthe Johannesdtr., Christopher Condrup, Ole Viarsen, Halvor Christian Kildal, Ole Olsen, Christen Olsen.

Skomaker Søren Hansen Sølie bygde trolig dette huset i 1805.
Enka flyttet trolig til et av sine barn i Porsgrunn.
 


Familie 54.
Ø. Borge 1835. Kjølnesgaden 13.

Kusk hos kammerherre Løvenskiold, småbruker, selveier
Christian Østensen Kjølnes
fra S. Bø(A) dpt. 4/11-1781 d. 28/5-1847, s.a. Østen Knudsen og Maren Haagensdatter.
g. 8/5-1811 m. Karen Olsdatter Øvrum dpt. 7/6-1789 d. 28/12-1859. ”Enke efter Gmd. Christian Østensen”, d.a. Ole Torjussen Øvrum.
Se Familie 71 - Ø. Borge 1801.
1. Ole Christiansen Øvrum f. 2/6-1812. Overtok huset og halve løkka etter faren. Se Familie 56 - Ø. Borge 1875.
2. Karen Christiansdatter f. 30/4-1815 g.m. enkemann Lars Jacobsen Søli. Se Søli(13).
3. Østen f. 13/6-1818 d. 7/4-1823.
4. Erik Christiansen Øvrum f. 22/9-1821. Overtok halve løkka etter faren. Se Familie 58 - Ø. Borge 1875.
5. Gurine Christiansdatter f. 12/12-1825 d. 1906 g. 1849 m. garver Halvor Jacobsen fra Siljan (1802-1861). Bodde på Øvre Jønholt i Eidanger ca. 1840.
    Barn 1. Karen Beate Jacobsen (1850-1937) g.m. bankkasserer Kr. Andersen Stridsklev (1848-1940). Bodde noen år på sin gård Stridsklev i
    Eidanger før de bygde hus i Tollbodg. i Porsgrunn.
    Barn 2. Jacob Halvorsen Jønholt, g.br. (1852-1929) g.m. Cathrine Ramberg (1859-1935).

F.f. Christian Østenssøns db. Ole f. Aasebakken: Margit Jonsdtr., Ingebor Gurine Bendixdtr., Rasmus Madssøn, Ole Wigerssøn, Harald Halvorssøn, Thor Olessøn.

Christians bror Jacob Østensen, bodde på Åkre i 1811. Se Familie 11 - V. Borge 1835.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no