ved

Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Brekke
Gård nr. 61 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.08.2023
 


Brekke søndre 1782 - Brekkejordet søndre
Kilde: Manntall 1782.


| S. Brekke 1762 | S. Brekke 1782 |
| S. Brekke 1801 | S. Brekke 1810 | S. Brekke 1835 | S. Brekke 1845 |


Familie 1.
S. Brekke 1782.

Arbeider
Jon Aslaksen fra Kåsa under Bø i Luksefjell f. ca. 1753 på Bakhus i Tinn bg. 15/4-1789. ”Jon Aslaksen f. Breche 36 aar.”, s.a. Aslak Torjusen.
g. 20/5-1779 m. Anne Maria Nilsdatter fra V. Porsgrunn? dpt. 4/4-1754?, kanskje d.a. snekker Nils Hansen og Karen Mikkelsdatter.
1. Aslak dpt. 25/7-1779.
2. Johan dpt. 23/4-1780 bg. 25/6-1780. ”Jon Aslaksens s. Johan 8 uger.”
3. Aslak Johnsen dpt. 5/8-1781.
4. Nils Johnsen dpt. 20/6-1784.
5. Karen Maria Johnsdatter dpt. 4/2-1787.
6. Torjus dpt. 22/3-1789 bg. 1/4-1789. ”Jon Aslaksens s. Torjus 14 dage.”

F.f. Jon Aslaksen fra Falchum Ejets Aslak: Elen Abrahamsdtr, Anne Kirstine Larsdtr., Ole Aslaksen, Jørgen Olsen, Peder Pedersen.
F.f. Jon Aslaksen
fra Falchum Ejets Johan: Margith Asbiønsdatter, Anne Kistine Nilsdatter, Erik Christophersen, Peder Halvorsen, Ole Asbiønsen.
F.f. Jon Aslaksen
under S. Breches Aslak: Halvor Larsens kone, Torborg Torjersdatter, Ole Heljesen, Halvor Jonsen, Thor Eriksen.
F.f. Jon Aslaksen
under S. Breches Nils: Saamund Christensens kone, Turi Torjersdatter, Halvor Larsen, Thomas Gundersen, Torjus Aslaksen.
F.f. Jon Aslaksen
under S. Breches Karen Maria: Gunnil Michelsdtr., Aagoth Aslaksdatter, Saamun Christensen, Ole Knudsen, Ole Olsen.
F.f. Jon Aslaksen
under S. Breches Torjus: Jon Schwenchesens kone, Karen Nilsdatter, Ole Knudsen, Amund Torjusen, Halvor Larsen.

16/4/1789      JON ASLAKSSEN     Bamble Skifteprot. no. 11, s. 486b.
Brekkeeiet     Arvinger:                            
u/S.Brekke     Enka Anne Maria Nilsdatter og barna:
               1. Aslak Jonssen        8 år.
               2. Nils Jonssen         5 "
               3. Karen Maria Jonsdtr. 2 "
               Enkas laugverge ble Aslak Christenssen.
               Formynder for barna ble Ole Olssen Aldisd(?).
Brt:   64 - 3 - 13
Gjeld: 93 - 2 - 20 (insolvent).

Anne Maria Nilsdatter var trolig i tjeneste på Falkum før de giftet seg. De bodde på Falkum til de
kom til søndre Brekke i ca. 1781.
 


Familie 2.
S. Brekke 1782.

Arbeider
Ole Hansen Nomme
trolig fra Kodal i Vestfold f. ca. 1723 bg. 28/3-1785. ”Ole Numme 62 aar.”, s.a. Hans og Anne Nomme.
g. i Skien 25/1-1759 m. Dorthe Maria Larsdatter f. ca. 1736 bg. 26/12-1800. ”enken Dorthe Maria Larsdtr., Nomme, anm. at være 64 aar.”
Forlovere: "Andreas Johansøn (sign. Andreas Johanes), Anders Tygesøn (sign.
A T)."
1. Karen Kirstine Olsdatter dpt. 13/9-1758 i Skien g.m. enkem. Peder Pedersen Buse senior. Se Familie 25a - Fossum 1801.
2. Anne Cathrine Olsdatter dpt. 8/6-1760 i Skien g.m. Hans Svendsen. Se Familie 34 - S. Brekke 1801.
3. Hans Olsen Nomme dpt. 12/6-1763 i Skien.
4. Ole Olsen Nomme (tvilling) dpt. 11/6-1775 i Skien bg. 26/10-1794. ”Ole Olessøn Nomme f. S. Breche ejet 19 1/2 aar.”
5. Dorthe Maria (tvilling) dpt. 11/6-1775 i Skien.

F.f. Ole Hansens daater Karen Kierstine: Chatarina Larsd., Anne Mortensd., Anders Andersen, Anders Kaaberslager, Lars Andersen.
F.f. Anne Cathrine: Susanna Gundersd., Anlou til Realv Bøyesen, Hellich (Olsen) paa Snibetorp, Ole Døel, Lars Isachsen.
F.f. Ole Hanssens søn Hans: Zidsel Nielsd., Ingebor Olsd., Ole Døhl, Erich Valøe, Thomas Hanssen.
F.f. Ole Nommes børn, Drengen Ole og Pigen Dorthe Maria: Susanne Gundersd., Magrethe Sørensd., Karen Olsd.


Denne familien bodde tidligere i Skien. I ekstraskattmanntallet for Skien 1764 kan vi se at de bor i hus nr. 98,
sammen med ”Anne Nomme” som trolig er Oles mor.
Det er en gård som heter Nomme i Kodal i Vestfold (Hedrum 1801). 

14/4/1785      OLE HANSSEN NOME        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 25a.
Bratsberg-     Arvinger:
kleiva         Enka Dorthe Maria Larsdatter og barna:
u/S.Brekke       1. Hans Olssen  21 år.
                       2. Ole Olssen   10 ”
                       3. Karen Olsdtr.  g.m. Peder Pederssen Bruuse (Buse) ved Hytteverket.
                       4. Anne Chatrine Olsdtr. 23 år, heime hos mora.
               Enka tok sin svoger Peder Pederssen til laugverge. (Svigersønn. G.S.)
               Formynder for alle barna ble Peter Bøyessen i Skien.
Brt:    8 - 1 -  0
Gjeld: 25 - 2 - 15 (insolvent).


Familie 3.
S. Brekke 1782. "Klakenbierg"

Arbeider
Ole Knudsen
fra Tinn? f. ca. 1728 bg. 8/4-1789. ”Ole Knudsen f. Breche ejet 61 aar....“
g. i Skien 27/1-1763 m. Karen Andersdatter fra Skien f. ca. 1728 bg. 8/4-1789. ”... og hustrue Karen Andersdtr. 61 aar. Brænte inde natten til 4 April.”
Forlovere: "Anders Jacobsen (sign.), J. C. S. (sign.)."

Dette ekteparet brant  inne i sitt hus på S. Brekkejordet natt til 4. mai 1789.

Ole Knudsens søsken kan vi se av skiftet nedenfor. Se hans bror Jon Knudsen på Bratsberg(19).  

10/4/1789      OLE KNUTSSEN og                       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 417a.
Klakenbierg    KARI ANDERSDATTER                    
u/S.Brekke     Arvinger:
               "som for tiden ikke vides at opgive"
Brt: 610 - 3 -  3.
Net: 244 - 0 - 16. 

NB! Senere (30.10.1789) kom arvingene til stede:
A. Mannens søsken:
     1. Jon Knutssen, død, 4 barn:
         a. Jon Jonssen,  myndig og bor på Bratsbergkleiva.
         b. Lars Jonssen, --------------"-----------------.
         c. Niels Jonssen, myndig, utkommandert til Friderichsstad.
         d. Berthe Jonsdtr. g.m. skriver v/Fossum Arne Erikssen.
     2. Berthe Knutsdtr., død, 6 barn:
         a. Thor Olssen, myndig og tilstede.
         b. Knut Olssen, myndig.
         c. Niels Olssen, myndig.
         d. Halvor Olssen, myndig og tilstede.
         e. Gunhild Olsdtr. umyndig.
         f. Groe Olsdtr.    ---"---.
              Formynder ble Arne Erikssen.
 B. Konas søsken:
      1. Hans Anderssen, død, 5 barn:
          a. Anders Hanssen, myndig og bor i Skien.
          b. Jørgen Hanssen, ----------"----------.
          c. Bodil Maria Hansdtr. g.m. Even Pederssen, men død og etterlatt seg et barn:
               i. Inger Thonette Evensdtr. 4 år. Formynder ble morbroren Jørgen Hanssen.
          d. Maren Hansdtr. g.m. Søren Hanssen i Brevik.
          e. Anne Maria Hansdtr. ugift og bor i Brevik.
       2. Tollef Anderssen, død, 2 barn:
           a. Anders Tollefssen, myndig og bor i Skien.
           b. Anne Helvig Tollefsdtr. enke etter Hans Christopherssen, bor i Skien.
       3. Halvor Anderssen, død, 3 døtre:
            a. Anne Helvig Halvorsdtr. 20 år.        Bor i Brevik.
            b. Inger Halvorsdtr. umyndig.                -----"------
            c. Karen Bolette Halvorsdtr. umyndig.  -----"------
            Formynder for alle 3 ble Anders Tollefssen i Skien.
       4. Helvig Andersdtr., enke.
                     Laugverge for henne ble sønnen Christen Isakssen.
Jordegods: Boet eiet pl. Aaredalen (Oredalen). Verdi 300 rdl.


Familie 4.
S. Brekke 1782. En husmannsplass. 2 husstander 1/2.

Arbeider, husmann
Ole Olsen
trolig fra Tinn f. ca. 1735 bg. 8/12-1793. ”Ole Olessøn u/S. Breche 58 aar.”
g1g 19/11-1757 m. Aldis Knudsdatter trolig "fra S. Bø(A)" f. ca. 1730 bg. 22/11-1785. ”Ole Olsens kone Aldis 61 aar.”, mulig fosterdatter til Knud Østensen Bøe.
g2g i Holla 28/9-1786 m. Marthe Halvorsdatter ”Skibsnæs” dpt. 25/9-1757 i Holla d. 19/8-1828 på Brekkejordet, d.a. Halvor Sørensen og Kirsten Olsdatter.
Forlovere: "Jens Omtved og Jørgen Kolstad."
1. Gjertrud Olsdatter dpt. 18/6-1758 g.m. Thor Eriksen. Se Familie 20 - S. Brekke 1801.
2. Ingeborg Olsdatter dpt. 24/6-1760.
3. Ole Olsen dpt. 21/11-1762. Se nedenfor.
4. Maria Olsdatter dpt. 5/5-1765.
5. Anne Olsdatter dpt. 22/2-1767.         
Barn i 2. ekteskap:
6. Anne Maria Olsdatter dpt. 7/3-1787 d. 30/11-1849. Ugift. Bodde i 1845 på S. Brekke hos Peder Zachariassen/ Ole Mikkelsen. Se Familie 29b - S. Brekke 1845.
7. Ole dpt. 4/3-1789 bg. 30/5-1789. ”Ole Olsens s. Ole f. Bradsb. ejet 10 uger.”
8. Ole dpt. 6/6-1790 bg. 3/7-1790. ”Ole Olessøns s. u/S. Breche Ole 4 uger.”
9. Søren bg. 8/1-1792. ”Ole Olessøns hj.db. db. Søren f. S. Brekke ejet 5 dage.”

F.f. Ole Olsens pb. Giertrud fra Luxefjeld: Christen Vattenbergs kone, Marthe Halvorsdatter, Christen Vattenberg, Niri Rejersen.
F.f.
Ole Olsens pb. Ingebor fra Venstøb: Christen Vattenbergs kone, Anne Jensdatter, Niri Rejersen, Christen Vattenberg, Christian Andersen.
F.f. Ole Olsens db. Ole fra Venstøb: Hr. Regm. qv. Holms frue, Barbara Monrad, Hans Arnesen, Ulrich Cudrio.
F.f. Ole Olsens pb. Maria fra Breche Ejet: Kisten Halvorsdtr., Bergith Olsdtr., Christen Torchilsen, Anders Gundersen, Thor Heljesen.
F.f. Ole Olsens pb. Anne fra Breche Ejet: Christen Bruuns kone, jomfrue Usgaard, Christen Bruun, Nils Vendelboe, Jens Thure.

F.f. Ole Olsens pb. Anne Maria fra S. Breche Ejet: Ole Christensens kone, Karen Nilsdatter, Anun Torjersen, Halvor Halvorsen, Thomas Andersen.
F.f. Ole Olsens db. Ole fra S. Breche Ejet: Sophie Jansdtr., Karen Hansdatter, Lars Halvorsen, Thomas Andersen, Ole Andersen.
F.f. Ole Olessøns db. Ole u/S. Breche: Kirsten Rasmusdtr., Ingebor Olesdatter, Thomas Anderssøn, Rasmus Anderssøn, Rasmus Hellichssøn.

22/12/1785     ALDIS KNUTSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 110b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Ole Olssen og barna:
               1. Ole Olsen, myndig.
               2. Gjertrud Olsdtr. g.m. Thor Erikssen.
               3. Ingeborg Olsdtr. 24 år.
               Formynder for Ingeborg ble Ole Gunderssen på Bratsbergkl.
Brt:   32 - 0 - 9
Gjeld: 53 - 2 - 8 (insolvent).

19/12/1793     OLE OLSSEN              Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 137b.
Brekkeberget   Arvinger:                            
u/ s.Brekke    Enka Marthe Hansdatter
               og deres eneste barn Anne Maria Olsdtr. 7 år.
               Enkas laugverge ble Aslak Christenssen.
               Formynder for Anne ble Thord Erikssen på Brekkejordet.
Brt: 65 - 1 -  4
Net:  0 - 2 - 14 som enka fikk.

Ole Olsens første kone, Aldis Knudsdatter var fadder i Gjerpen i august 1755 for Christen Vattenbergs barn,
i februar 1756 for Amund Haagensen Listuls barn og i november 1756 for Østen Knudsens barn på S. Bø(A).
 


Familie 5.
S. Brekke 1782. 2 husstander 2/2.

Matros, innerst
Ole Olsen
herfra dpt. 21/11-1762, s.a. Ole Olsen, ovenfor.
g. 2/1-1783 m. Karen Evensdatter fra Løberg(3) "Rønningen" dpt. 25/9-1757, d.a. Even Larsen Rønningen.
0. bg. 31/5-1784. ”Ole Olsens dødfødde barn fra Breche ejet.”
1. Inger Olsdatter dpt. 20/10-1782.
2. Aldis Olsdatter dpt. 17/7-1785.

F.f. Ole Olsens pb. Inger fra Løberg Ejet: Nils Schougserøes kone, Marthe Evensdatter, Even Larsen, Jacob Andersen, Ole Olsen.
F.f. Ole Olsens pb. Aldis under S.Breche: Thoer Eriksens kone, Ingebor Olsdatter, Even Larsen, Nils Schougserøe, Hans Larsen.

Denne familien bodde i 1801 på S. Rønningen under Løberg. Datteren Aldis Olsdatter var i 1801 i
tjeneste hos g.br. Isak Jonsen på N. Ballestad.


Familie 6.
S. Brekke 1782. ”Brekkeberget”.

Anders Jonsen Buchvald f. ca. 1752 bg. 26/3-1783. “Anders Buchval 31 aar.“
g. 6/3-1777 m. Kirsten Tollefsdatter f. ca. 1754 bg. 28/11-1790. ”Anders Buchvalts enke Kirsten Tollevsdtr. 40 aar.”
1. Anne Andersdatter dpt. 13/4-1777.
2. John Christian Andersen Buchvald dpt. 25/4-1779 g.m. Anne Andersdatter.
    Barn 1. Ragnhild Johnsdatter f. 26/4-1833 i Fjærestrand, Solum.
3. Christian Buchvald Andersen dpt. 17/2-1782.

F.f. Anders Jonsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Anne Margrethe Sørensdtr., Gunhild Halvorsdtr., Erik Jonsen, Ole Borgersen.
F.f. Anders Jonsens db. Johan Christian fra Breche Ejet: Christian Buchvals kone, Bendix Jonsens kone, Christian Buchvold, Erik Jonsen, Arne Strandt.

F.f. Anders Buchvals db. Christian Buchvald fra S. Breche Ejet: Ole Døls kone, Marthe Tollefsdatter, Christian Buchvald, Bendix Jonsen, Even Tollefsen.

I følge skjøte av 27/3-1783 (Bamble sk.prot. 10b, s. 529a) var Anders Buchvald bror til Christian og
Bendix Buchvald. Bendix bodde på Osebakken.


Familie 7.
S. Brekke 1782.

Skipper
Lars Knudsen fra Øvrum(A) dpt. 13/11-1763 d. 15/4-1824 på Meen, s.a. Knud Simonsen Øvrum.
g1g 10/9-1789 m. Marthe Kirstine Eriksdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 14/3-1764, d.a. Erik Simonsen. Se Familie 5 - Kleiva 1762.
g2g 7/1-1793 m. Margrethe Halvorsdatter fra Tufte(1) dpt. 23/7-1758 bg. 3/6-1796. ”Laers Knudssøns kone Margarete Halvorsdtr. u/S.Breche 37 5/6 aar.”, d. a. Halvor Justsen Tufte.
1. Knud Larsen dpt. 14/2-1790. Se Buer(1).
Barn i 2. ekteskap:
2. Halvor Larsen dpt. 28/2-1794.
3. Markus Larsen dpt. 3/6-1796. Se Familie 20 - N. Brekke 1845.

Enkemannen Lars Knudsen ble g3g 29/11-1798 med Tore Pedersdatter fra Meen(2).
De overtok gården samme år.


Familie 8.
S. Brekke 1782. (Konstruert).

Arbeider
Ole Gundersen fra ? f. ca.
g. 16/10-1777 m. Pernille Olsdatter f. ca.
1. Gunhild Olsdatter dpt. 31/5-1778 g.m. enkemann Simon Simonsen Korsvald. Se Familie 14 - S. Brekke 1801.
2. Gunder dpt. 24/9-1780 bg. 25/2-1781. "Ole Gundersens s. Gunder ½ aar."
3. Inger Olsdatter dpt. 27/1-1782 g. i Skien 3/11-1810 m. Peder Sørensen. Bodde visstnok på Brekka under Fjære i Solum. Se Solumslekt.org.
4. Gunder Olsen dpt. 23/1-1785. Bodde i Skien og ble garver der.
5. Nils dpt. 1/10-1786 bg. 15/11-1786. "Ole Gundersens s. Nils 6 uger."
6. Ole Olsen dpt. 4/5-1788. Se Familie 15 - Kleiva 1845.
7. Anne Kirstine Olsdatter dpt. 27/3-1791 g.m. Jacob Andersen Bommen på Osebakken. Se Familie 23 - Ø. Borge 1835.

F.f. Ole Gundersen fra Breche Ejets pb. Gunhild: Ole Jansens kone, Inger Olsdatter, Anders Tejen, Aslak Christensen, Ole Olsen.
F.f. Ole Gundersen fra S. Breche Ejets db. Gunder: Karen Olsdatter. Dorthe Olsdtr., Ole Olsen, Jon Svenchesen, Giert Jacobsen.
F.f. Ole Gundersen fra Breche Ejet Søndres pb. Inger: Inger Olsdtr., Aslov Nielsdtr., Giert Jacobsen, Christen Clausen.
F.f. Ole Gundersen fra BradsbergKlevens db. Gunder: Karen Olsdtr., Anne Larsdtr, Giert Jacobsen, Halvor Larsen.
F.f. Ole Gundersen fra BradsbergKlevens db. Niels: Elen Jonsdtr., Giertrud Aslaksdtr., Halvor Larsen, Niels Aslaksen.
F.f. Ole Gundersen fra BradsbergKlevens db. Ole: Ingebor Christensdtr., Giertrud Ougensdtr., Lars Svendsen, Giert Jacobsen, Hans Olsen.
F.f. Ole Gunderssøn fra BradsbergKlevens pb. Anne Kirstine: Inger Olesdtr., Giertrue Ovesdtr., Erik Engelbertssøn, Laers Svenssøn, Giert Jacobssøn.


Familie 9.
S. Brekke 1782. Husmannsplass.

Kittil Pedersen fra Kittilskås under Gulset f. ca. 1743 bg. 11/4-1813. "Kittil Pedersen - Gulset eje 70 Aar.", s.a. Peder Herlofsen.
g1g i Gjerpen 13/11-1777 m. Dorthe Johannesdatter fra Ødesneltvedt dpt. 8/12-1843 bg. 3/7-1796. ”Kittil Pederssøns kone Dorthe Johannisdtr. u/Gulset 55 aar.”, d.a. Johannes Pedersen.
g2g i Gjerpen 5/8-1800 m. Ingeborg Larsdatter f. ca. 1757, d.a. Lars NN og Signe Sørensdatter.
Forlovere: "
Peder Falchum og Gunder Larssøn Gulsæt."
0.  Kittil dødf. Søn.f. 19/7-1778.
1. Johannes (tvilling) bg. 30/5-1779. "Kittil Pedersens tvillingsøn Johannes 1 dag."
2. Maren (tvilling) bg. 30/5-1779. "og datter Maren f. Breche ejet 1/2 dag."
3
. Johannes Kittilsen dpt. 23/7-1780. Se Kittilskås und. Gulset.
4. Maren Kittilsdatter dpt. 10/8-1783 g. 10/11-1809 m. Peder Olsen Goberg. Se Goberg(6).
5. Peder dpt. 5/8-1787 bg. 18/11-1787. "Kittil Pedersens Søn Peder 1/4 Aar."

F.f. Kittil Pedersen fra S. Breche Ejets Johannes: Aslach Christensens kone, Maren Larsd., Herlof og Erich Pedersønner, Peder Johannisen.
F.f.
Kittil Pedersen fra S. Breche EjetMaren: Aslach Christensens kone, Inger Johannesd., Herlof Pedersen, Erich Pedersen, Halvor Johannisen.
F.f.
Kittil Pedersen fra S. Breche Ejets Peder: Aslach Christensens kone, Maren Johannisd., Isach Andersen, Gunder Johannisen, Erich Pedersen.

Denne familien flytta til Kittilskås under Gulset før 1800.
Det var ingen barn i 2. ekteskap.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no