ved

Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Brekke
Gård nr. 61 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 08.08.2023
 


Brekke søndre 1762 - Brekkejordet søndre
Kilde: Ekstramanntallet 1762. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.

I 1762 var det nevnt 4 husmannsplasser under S. Brekke.
Utskilling av leietomter var ennå ikke påbegynt.

Eier: "Fogden Schweders stervbo", som betyr dødsboet etter Schweder.


| S. Brekke 1762 | S. Brekke 1782 |
| S. Brekke 1801 | S. Brekke 1810 | S. Brekke 1835 | S. Brekke 1845 |


Familie 1.
S. Brekke 1762. Plass.

Arbeider, husmann
Erik Thorsen
fra Roligheten under Sneltvedt dpt. 2/2-1715 bg. 25/7-1773. ”Erik Thorsen f. Breche ejet 60 aar.“, s.a. Thor Andersen.
g. 4/1-1740 m. Inger Jonsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 10/10-1717 bg. 31/3-1784. ”Erik Thorsens enke 66 1/2 aar.”, d.a. Jon Andersen Grini. Se Familie 17 - Kleiva 1711.
1. Margrethe Eriksdatter dpt. 22/5-1740 g.m. Bent Larsen. Se nedenfor.
2. Kirsten Eriksdatter dpt. 20/11-1743 g.m. Sondre Kittilsen. Se Grønnerød(A).
3. Thor bg. 18/9-1746. ”Erik Torsens barn Tor fra BradsbergKleven, 7 uger.”
4. Anders f. 26/12-1747 bg. 15/9-1748. ”Erik Thorsens s. Anders 3/4 aar.”
5. Anders Eriksen dpt. 24/8-1749 ?g. 30/11-1771 m. Guri Knudsdatter?
6. Anne Eriksdatter dpt. 30/4-1752 g.m. Jacob Anundsen. Se Løbergmyra(A).
7. Jon Eriksen dpt. 1/11-1754 bg. 9/10-1774. ”Jon Eriksen fra Breche ejet 20 aar.”
8. Thor Eriksen dpt. 26/12-1757 g.m. Gjertrud Olsdatter. Se Familie 20 - S. Brekke 1801.

F.f. Erik Torssøns Margrete: Truls Rasmussøn, Per Grinj, Anders Rolihed, Abraham Risings qde. Anne Grinj.
F.f. Erik Torssøns Kirsten: Nils Janssøn, Anders Hanssøn,  Abraham Risings qde. Inger Sørensdatter.
F.f. Erik Thorsens db. Anders fra Brecke Ejet: Aslak Grinies kone, Else Jonsdtr., Jan Grinie, Abraham Riising, Hans Thorsen.
F.f. Erik Thorsens db. Anders fra Breche Ejet: Malene Madsdtr., Ingebor Olsdtr, Abraham Riising, Nils Grinie, Peder Sørensen.
F.f. Erik Thorsens pb. Anne fra Breche Ejet: Jan Grinies kone, Else Jonsdtr, Abraham Riising, Aslak Grinie, Peder Sørensen.
F.f. Erik Thorsens db. Jon fra Breke Ejet: Nils Larsens kone, Barbara Simensdatter, Rasmus Riising, Ole Isaksen, Jacob Abrahamsen.
F.f. Erik Thorsens db. Thor fra Breche Ejet: Else Jonsdtr., Margrethe Eriksdtr., Knud Pedersen, Anders Hansen, Christen Madsen.

 


Familie 2.
S. Brekke 1762.

Arbeider
Bent Larsen
fra Løberg(3) "Rønningen" dpt. 4/3-1736 bg. 30/7-1769. ”Bent Larsen f. Breche ejet 30 aar.”, s.a. Lars Evensen.
g1g 13/5-1760 m. Margrethe Eriksdatter herfra dpt. 22/5-1740 bg. 9/10-1763. ”Bent Larsens kone 24 aar.”, d.a. Erik Thorsen. Se ovenfor.
g2g (trol.) 27/7-1766 m. Cathrine Abrahamsdatter fra Bjørndalen(A) under Bø dpt. 9/4-1741 bg. 24/5-1772. ”Bent Larsens enke 19 aar (31 år er riktig).”, d.a. Abraham Tollefsen.
1. Karen dpt. 8/6-1760 bg. 1/3-1761. ”Bent Larsens pb. Karen 3/4 aar.”
2. Lars bg. 4/10-1761. ”Bent Larsens s. Lars 5 dage.”
3. Karen Kirstine Bentsdatter dpt. 5/9-1762 g. 30/3-1796 m. Jacob Jonsen Maaler fra Skien dpt. 11/7-1757 i Skien bg. i Skien 16/6-1800, s.a. Jon Gundersen Maaler.
    Karen Kirstine bodde i 1801 som enke i Snipetorp i Skien med følgende barn:
    Barn 1. Anne Maria Jacobsdatter dpt. 23/4-1796 i Skien.
    Barn 2. Inger Margrethe Jacobsdatter dpt. 16/2-1798 i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
4. Lars dpt. 11/12-1768 bg. 20/12-1768. ”Bent Larsens s. Lars 8 dage.”

F.f. Bent Larsens pb. Karen fra Breche Ejet: Schaje Christensens kone, Johanne Jensdatter, Erik Thorsen, Anders Thorsen, Anun Larsen.
F.f. Bent Larsens pb. Karen Kistine: Even Larsens kone, Kisten Eriksdtr., Schaje Christensen, Anun Larsen, Hans Larsen.
F.f. Bent Larsens db. Lars fra Breche Ejet: Even Larsens kone, Kisten Eriksdtr., Even Larsen, Ole Abrahamsen, Anders Eriksen.


Familie 3.
Under S. Brekke 1762. ”Smedplassen”.

Smed
Knud Aslaksen
fra Bratsbergkleiva dpt. 26/1-1738 bg. 26/6-1800. ”Knud Aslakssøn Smed u/S. Breche 62 1/2 aar.”, s.a. Aslak Danielsen. Se Familie 6 - Kleiva 1730.
g. 26/3-1764 m. Karen Nilsdatter f. ca. 1742 bg. 31/5-1784. ”Knud Aslaksens kone fra Breche ejet, 42 aar.”
1. Maren Knudsdatter dpt. 20/1-1765 g.m. enkemann Simon Simonsen Korsvald. Se Familie 14 - S. Brekke 1801.
2. Nils Knudsen dpt. 20/9-1767.
Overtok Smedplassen. Se Familie 2 - S. Brekke 1801.
3. Inger Knudsdatter dpt. 9/6-1771 g.m. Halvor Andersen Gjedeboen. Se Familie 31 - Kleiva 1801.
4. Else Knudsdatter dpt. 29/3-1775 g.m. Isak Jacobsen Bommen. Se Familie 15 - Kleiva 1801.
5. Aslak dpt. 28/6-1778 bg. 10/9-1780. ”Knud Aslaksens s. Aslak 2 1/4 aar.”
6. Johanne Maria Knudsdatter dpt. 26/10-1782 g.m. skomaker Iver Christensen fra Hanes i Solum dpt. 4/6-1787. Bodde i V. Porsgrunn.

F.f. Knud Aslaksens pb. Maren: Daniel Aslaksens kone, Anne Halvorsdtr., Engebret Danielsen, Søren Mathisen, Børre Gundersen.
F.f. Knud Aslaksens db. Nils fra Breche Ejet: Halvor Meens kone, Anne Christophersdatter, Børger Olsen, Jens Aslaksen, Jens Pedersen.
F.f. Knud Aslaksens pb. Inger fra Breche Ejet: Anne Kistine Nilsdtr., Maren Christophersdtr., Søren Mathisen, Erik Larsen, Bærulf Olsen.
F.f. Knud Aslaksens pb. Else fra Breche Ejet: Anders Kielsens kone, Sybille Hartvigsdtr., Bent Vettergreen, Thor Pedersen, Ole Svensen.
F.f. Knud Aslaksens db. Aslak fra Breche Ejet: Ole Svendsens kone, Kisten Rasmusdatter, Iver Olsen, Ole Rasmusen, Jens Aslaksen.
F.f. Knud Aslaksens pb. Johanne Maria fra S.Breche Ejet: Arne Hansens kone, Maren Knudsdtr., Isak Hansen, Jens Aslaksen.

Den ugifte smeden Knud bodde her i 1762.

.....1784      KAREN NIELSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 662b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Knut Aslakssen og barna:
               1. Niels Knutssen         17 år.
               2. Maren Knutsdtr.            ? "
               3. Inger Knutsdtr.              ? "
               4. Elsa Knutsdtr.              ? "
               5. Johanne Marie Knutsdtr. 2 "
               Formyndere ??
Brt: 155 - 3 -  4
Net:  81 - 1 - 12
("Dette skiftebrevet er ganske defekt". John Hvidsand).


Familie 4.
Under S. Brekke 1762.

Arbeider
Rasmus Snæring og Kone. Har betalt i Scheen for october maaned.”
Det er ikke mer å finne om denne familien i kilder for Gjerpen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no