| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løbergmyra A
Under nordre Løberg.

En plass som aldri ble skyldsatt. Eid av eierne av N. Lønerg(A).

Arbeider, husmann
Anund Evensen
fra S. Ballestad(A) dpt. 25/3-1693 bg. 27/2-1731. ”Anun Evenssøn fra Løberg, 39 aar. - Døde af røg ved Kullemiilen.”, s.a. Even Abrahamsen.
g. 18/1-1720 m. Marthe Clausdatter fra N. Foss(A) dpt. 13/6-1686 d. våren 1737. ”
(Anun Evensens enke Mar)ta fra Løberg, 52 aar.”, d.a. Claus Helgesen Foss.
1. Maren Anunsdatter dpt. 26/5-1720.

F.f. Anun Myres datter Maren: Isak Ballstad, Johannes Myre, Lars Evenssøn, Bent Egaasens qde., Ingeborg Haralsdatter.

Arbeider, husmann

Jacob Anundsen Myren
fra S. Løberg(A) dpt. 13/8-1758 d. 11/11-1843, s.a. Anund Isaksen Løberg.
g. 20/9-1781 m. Anne Eriksdatter fra S. Brekkejordet dpt. 30/4-1752 d. 8/4-1839, d.a. Erik Thorsen. Se Familie 1 - S. Brekke 1762.
1. Jon Jacobsen dpt. 20/1-1782. Se Familie 105b - Kleiva 1845.
2. Maren Jacobsdatter dpt. 21/12-1783 g.m. Jens Olsen Løberg. Se N. Løberg(D).
3. Erik dpt. 25/5-1786 bg. 10/7-1789. ”Jacob Anundsens s. Erik f. Løberg 3 aar.”
4. Bent Jacobsen dpt. 12/5-1788. Se Familie 105a - Kleiva 1845.
5. Anund Jacobsen dpt. 2/5-1790 g. i Ø. Porsgrunn 26/3-1813 m. Inger Olsdatter. Bodde i Porsgrunn.
    Barn 1. Anne Oline Anundsdatter g.m. Isak Larsen Aaltvedt. Se Åltvedt(1).
6. Inger Margarete dpt. 3/2-1793 bg. 22/1-1797. ”Jacob Anunssøns p.b. Inger Magarete u/N.Løberg, 4 aar.”
7. Erik Jacobsen dpt. 29/1-1797. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
Br. i 1801.

F.f. Jacob Anundsens db. Jon fra Løberg: Ole Nærums kone, Maren Anundsdtr., Jon Løberg, Anders Olen, Hans Halvorsen.
F.f. Jacob Amundsens pb.
Maren fra Løberg: Sondre Grunderøes kone, Maren Jonsdtr., Anders Olsen, Isak Anundsen.
F.f. Jacob Amundsens db.
Erik fra Løberg: Sondre Grunderøes kone, Maren Jonsdtr., Anders Eriksen, Thor Eriksen, Isak Amundsen.
F.f. Jacob Anundsens db.
Bent u/Løberg: Sondre Grunderøes kone, Karen Kistine Bentsdtr., Anders Olsen, Isak (Anden?)sen, Lars Anundsen.
F.f. Jacob Anunssøns db.
Anun u/Løberg: Anun Løbergs enke, Karen Kirstine Bentsdtr., Anders Olessøn, Tord Erikssøn, IsakAnunssøn.
F.f. Jacob Anundssøns pb. Inger Margarete u/N.Løberg: Sondre Grønnerøes k., Karen Kirstine Bentsdtr., Anders Olessøn, Laers Anundssøn, Tord Erikssøn.
F.f. Jacob Anundssøns Erik u/N.Løberg: Ole Løbergs k., Ingerliv Jonsdtr., Laers og Isak Anundssøn, Anders Olessøn.

Det er trolig en familielenke herfra til Eikåsen, jfr. navnet Bent. Jacob og Anne bodde her så lenge
de levde. De bodde her med sønnen Bent i 1825 og var her alene i 1835.
I 1801 bodde også enka, Jøran Olsdatter her. Hun var enke etter Anders Jonsen på S. Sneltvedt(B).

Arbeider, husmann
Anund Nilsen Løberg
fra M. Løberg(B) dpt. 23/4-1764 d. 18/8-1838 på Løbergmyra, s.a. Nils Olsen Løberg.
g1g 10/11-1791 m. enke Berthe Svenosdatter dpt. 22/8-1751 i Gjerstad bg. 3/7-1808. ”Anund Nilssøns kone Birthe Svenosdtr. f. N. Løberg, sagt at være 57 1/3 aar.”
g2g 13/10-1814 m. Anne Olsdatter
fra Sjøtvedt i Solum dpt. 7/5-1775 i Solum, d.a. ”Telebonde” Ole Olsen Sjøtvedt og Ragnhild Hansdatter. (www.solumslekt.org).
1. Maria Anundsdatter dpt. 13/1-1793. 
Barn i 2. ekteskap:
2. Nils Anundsen f. 18/9-1816. Se nedenfor.
Br. 1799.

F.f. Anund Nilssøns pb. Maria fra N. Løberg: Laers Løbergs k., Aganete Torstensdtr., Ole Løberg, Laers Kittilssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Anund Nielsen og Anne Olsdatter nordre Løbergs Niels: Ole Larsens kone, Gunhild Jacobsd., Isak Olsen, Ole Larsen, Bent Jacobsen.

Berthe Svenosdatter var enke etter Jon Torbjørnsen Løberg. Se N. Løberg(C).
Anund bodde først på farsgården til sin første kone, N. Løberg(C). De flyttet hit da
hennes sønn fra første ekteskap overtok der.

Hans andre kone Anne, hadde fra før av sønnen Christen Christensen. Han var
32 år gml. i 1835 (f. ca. 1803). Hun var på Berg før hun giftet seg. Hennes søster,
Helge Olsdatter, var gift med Isak Olsen Berg.

Under folketellingen 1825 var sønnen Nils(9) eneste barn på plassen. Det var
nevnt at gutten bare hadde ett bein.

Arbeider, innerst
Isak Larsen
f. ca. 1810.
g. 12/11-1835 m. Johanne Dorthea Christensdatter f. ca. 1812.


Dette nygifte ekteparet bodde her under folketellingen 1835. Se Familie 5 - Follestad 1845.

Omgangsskolelærer, innerst
Nils Anundsen
herfra f. 18/9-1816.
Br. i 1845.

Under folketellinga 1845 bodde den ugifte Nils Anundsen her sammen med sin mor.
Under folketellinga 1865 kan vi se at denne plassen lå under Løberg(6) ”Labakken”.

Dagarbeider, huseier
Ole Andersen
fra Vålånes under Haukevik i Sauherad dpt. 14/12-1799 d. 14/1-1878 på Løbergmyra, s.a. Anders Olsen og Mari Nirisdatter.
g. i Sauherad 16/7-1824 m. Ingeborg Torstensdatter fra Lia/ Nordistugu under Haukevik i Sauherad dpt. 12/1-1800 d. 21/6-1867 på Løbergmyra, d.a. Torsten Jonsson og Mari Halvorsdatter.
Forlovere: Ole Torstensen Haukevik og Jon Hansen Haukevik.

Br. i 1865

Denne familien er registrert innflyttet fra Sauherad til Gjerpen i April 1838. De bodde
i mange år på gården Bratsberg(7).
I 1865 bodde Ole og Ingeborg i sitt eget hus her. Deres sønn overtok Løbergmyra.

Losjerende i huset i 1865: Ugifte Ingeborg Østensdatter fra Siljan(39) og hennes datter,
Inger Johanne Johannesdatter(3).
Inger Johanne Johannesdatter ble f. 22/3-1863 på Sørbø og var datter av enkemann
Johannes Hansen Ballestad fra Ballestad(24). Han emigrerte til N. Amerika 1 måned
etter barnet var født.
Inger Johanne ble gift den 11/9-1885 med arb. Ole Rønniksen d.y. f. 26/10-1860 fra
Ø. Borge, s.a. Ole Rønniksen d.e. Se Familie 1 - Ø. Borge 1875.

Skredder, huseier
Kittil Olsen
fra Bratsberg(7) f. 10/2-1838 på Ottersnes i Sauherad d. 17/1-1874 på Løbergmyra, s.a. Ole Andersen ovenfor.
g. 28/12-1862 m. Karen Birgitte Arnesdatter fra Solum f. 14/12-1832, d.a. Arne Hansen og Maren Larsdatter på Dalen u. Ø. Gisholt.
1. Inger Mathea Kittilsdatter (tvilling) f. 19/10-1863 på Meen.
2. Ole August (tvilling) f. 19/10-1863 på Meen.
3. Anne Olalia Kittilsdatter f. 16/8-1865 på Riis.
4. Ingeborg Karine Kittelsdatter f. 20/8-1867
på Løberg g.m. Lars Larsen. Se Familie 11 - Menstad 1891.
5. Ole Kittilsen f. 29/9-1869 på Løberg. Se Familie 26 - V. Borge 1900.
6. Arne Kittilsen f. 6/10-1871 på Løberg.
7. Anne Marie Kittilsdatter f. 1873.
Br. ca. 1866.

Karen Birgitte var i tjeneste på Løberg før de giftet seg.
Denne familien bodde i 1863 på Meen, i 1865 på Riis og fra 1866 til 1874
på Løbergmyra.

Enka flyttet med sine barn til Borgestadholmen, hvor de leide et rom i 1875.
Se Familie 11 - Borgestad 1875.

Arbeider, selveier

Ole Johannessen Myhra
fra Ballestad(19) f. 23/5-1879 d. 30/7-1958 på Løbergmyra, s.a. Johannes Olsen og Johanne Marie Nilsdatter.
g. 2/10-1901 m. Gunhild Johannesdatter Hovde fra Tuddal i Hjartdal f. 20/3-1874 d. 31/5-1956 på Løbergmyra, d.a. Johannes Hansen Hovde og Thora Olsdatter.
Br. ca. 1913. 

Denne familien bodde tidligere på Ballestad(24). Se også Løberg(30) ”Bjønnes”.

(C) Gard Strøm.