ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2020.


 Bratsberg 7 - Elsdyrstykket nr. 2
Gammelt løpenr. 173.
Utskilt fra Bratsberg(1) til forpaktning i ca. 1790.


Bratsberberg bnr 7 (Eie) bak og Bratsberg bnr 8 (Fehn) foran.
Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

 

Adresse 2020: Løbergv. 27, 3719 Skien.

1 hus uten jord, bortleid til familien nedenfor både i 1835 og 1845.

Arbeider, leieboer
Ole Andersen
fra Vålånes under Haukevik i Sauherad dpt. 14/12-1799 i Sauherad d. 14/1-1878 på Løbergmyra, s.a. Anders Olsen og Mari Nirisdatter.
g. i Sauherad 16/7-1824 m. Ingeborg Torstensdatter fra Lia ved Nordistugu under Haukevik i Sauherad dpt. 12/1-1800 d. 21/6-1867 på Løbergmyra, d.a. Torsten Jonsson og Mari Halvorsdatter.
Forlovere: "Ole Torstensen Haukevik og Jon Hansen Haukevik."
1. Mari Olsdatter f. 23/10-1824 på Vålanes.
2. Torsten Olsen f. 16/1-1827 på Otternes.
3. Anders Olsen f. 5/12-1829 på Ottersnes.
4. Halvor Olsen f. 5/9-1832 på Ottersnes.
5. Ole Olsen f. 1/3-1835 på Ottersnes.
6. Kittil Olsen f. 10/2-1838 på Lien under Haukevik i Sauherad. Se Løbergmyra(A). Se enka i Familie 11 - Borgestad 1875.
7. Anne Maria Olsdatter f. 5/9-1841 på Bratsberg.
8. Ingeborg Olsdatter f. 19/10-1846.
Bruker 1835.

Barn 1-6 er født i Sauherad. Familien er registrert innflyttet fra Sauherad til
Gjerpen i April 1838. Denne familien bodde her også i 1845.
I 1865 bodde Ole og Ingeborg i eget hus på Løbergmyra(A).

Angående Ingeborg Torstensdatters slekt i Sauherad, se Bygdebok for Sauherad, bind I, side 114-115.

Arbeider, forpakter
Lucas Thorsen
.
Bruker i 1865. Se Bratsberg(23).

2 familier bodde her i 2 hus i 1865:

1 (1865).
Enke Ingeborg Hansdatter ”Bruger Jord” f. ca. 1812 i Gjerpen d. 12/5-1881 på Bratsberg.
Marthe Kirstine Nilsdatter “Logerende“, ugift, f. ca. 1790 i Gjerpen.

2 (1865).

Dagarbeider, innerst (her: husleier)
Ole Larsen fra Saga i Siljan f. 17/5-1829, s.a. sagmester Lars Hansen og Helvig Olsdatter.
g. i Heddal krk. 16/6-1863 m. Margith Olsdatter Indlæggen fra Dalen i Heddal f. ca. 1833, d.a. Ole Torkildsen.
1. Jacob Olsen f. 17/10-1863 i Skien.
2. Elisa Helene Olsdatter f. 16/8-1865 på Bratsberg.
3. Daniel Olsen (tvilling) f. 21/6-1867 på Bratsberg.
4. Dorthea Olsdatter (tvilling) f. 21/6-1867 på Bratsberg.
Bruker i 1865/67.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

173

Bratsberg - Elsdystykket nr. 2

D. C. Blom -  R. Larsen

0 - 4 - 15

2 arbeiderfamilier bodde her i 2 hus 1875:

1 (1875).
Møllekjører, husmann (her: leier hus)
Ole Kittilssøn fra Solum f. 1840.
g.m. Anne Tjøstolsdatter fra Holla f. 1840.
1. Karl Gustav Olsen f. 1862 i Solum. Tomtearbeider i 1875.
2. Anne K. Olsdatter f. 1869 i Holla.
3. Anne M. Olsdatter f. 1873 i Gjerpen.

Ikke kreaturhold i 1875.

2 (1875).
Dagarbeider, husmann (her: leier husrom)
Klaus O. Johannessøn
fra Solum f. 1847.
g.m. Kaisa Britta Olsdatter f. 1847 i Sundsvald, Sverige.
1. Laura Karoline Klausdatter f. 1874 i Gjerpen.

Ikke kreaturhold i 1875.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

63

7

173

Bratsberg       

Elsdyrstykket nr. 2

D. C. Blom

0 - 2 - 12

2 mark 39 øre

2 familier bodde her i 2 hus 1891:

1 (1891).
Steinarbeider, forpakter av litt jord
Johannes Karlsson
fra Stora Rud, Elfsborgs len i Sverige f. ca. 1854, s.a. Karl Larsson.
g. i Siljan 7/7-1883 m. Anne Andersdatter fra Naphaug i Siljan f. 18/2-1849, d.a. Anders Johnsen og Anne Karine Olsdatter.
1. Karl Johansen (tvilling) f. 7/1-1884 på Naphaug i Siljan.
2. Anders Johansen (tvilling) f. 7/1-1884 på Naphaug i Siljan.
3. Anna Karoline Johansen f. 17/2-1889 på Bratsberg.
Bruker 1889.

2. (1891).
Stein og gårdsarb., leieboer
Ole Larsen
fra Dalsland i Sverige f. ca. 1832.
g.m. Marie Elise Olsdatter fra Dalsland i Sverige f. ca. 1841.
1. Klara Sofie Olsdatter f. ca. 1874 i Sverige.
2. Karl Olsen f. ca. 1879 i Aker.

Denne familien tilhørte den Lutherske frikirke.

Ifølge folketellingen 1900, var eiendommen da ubebodd.

Eier fra 1902: Gerhard Didrik Hofgaard. Se M. Løberg(2). Han solgte denne eiendommen i 1906 til Thor N. Eie. 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63

7

Bratsberg

Elsdyrstykket nr. 2

Didrik Hofgaard

2 mark 39 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Didrik Hofgaard til Thor Eie paa dette brug m.m. for kr. 49.000, dat. 1. juni, tinglyst 5. desember 1906."


Bonde, selveier
Thor Nikolaisen Eie
fra Eie øvre(1) i Holla f. 21/7-1851 på Kjeldal i Lunde, s.a. Nikolai Paulsen Eie.
g. i Holla 5/1-1882 m. Aslaug Kirstine Nilsdatter fra Fosse i Holla f. 2/7-1857, d.a. Nils Jacobias Olsen Fosse.
1. Nikolai Thorsen f. 13/9-1882 d. 15/2-1903 på Eie.
2. Nils Thorsen f. 17/11-1884 i Holla. Bodde på Eie øvre i Holla.
3. Halvor Thorsen Eie f. 16/4-1886 i Holla. Overtok denne gården.
4. Aslaug Marie Thorsdatter f. 10/5-1888 i Holla.
5. Olav Thorsen f. 23/6-1890 i Holla.
6. Harald Thorsen f. 9/10-1899 i Holla d. 29/9-1921 på Eie av tuberkulose.
Eier 1906.

Thor N. Eie bodde ikke her ifølge folketellingene 1900 og 1910. Det var derfor ikke han som anla seterplassen
"Eieseter". Han bodde på sin odelsgård Eie øvre(1) i Holla. Han solgte denne gården til sin sønn Halvor i 1906.

Gården besto i 1910 av bnr 7, 8, 9 og 42.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 27/4, tinglyst 10/5-1911, hvorved er utskilt en parcel bnr 155 "Brække" av skyldmark 0 mark 05 øre."
Skyldmark etter skylddelingen: 2 mark 34 øre.
"Skjøte fra Thor Nicolaisen Eie til Halvor Thorsen herpaa m.m. for kr. 40.000, hvorav for løsøre kr. 15.000, dat. 19/11-1918, tinglyst 14/5-1919."

Eie seter.
Det var Halvor Thorsen Eie som ryddet og anla seterplassen "Eieseter" i seterlandet noe syd for Rustan. Han var nok vant til seterdrift der han kom fra Holla.
Seterdrifta med melkekyr begynte i ca. 1907, men opphørte brått i 1920-åra da kyra ble smittet av en ukjent sykdom. Siden var det vanlig å ha kuer på beite i skogen der oppe. Det kunne dreie seg om 30-40 kuer fra forskjellige gårder. Eieseter hører fremdeles til denne gården. Se kart nedenfor.

Bonde, selveier
Halvor Thorsen Eie
f. 16/4-1886 i Holla d. 13/10-1953.
g.m. Anna Kittilsdatter Bjørndalen fra Ulefoss i Holla f. 17/10-1884 d. 9/3-1957.
1. Thor Halvorsen Eie f. 16/7-1909. Overtok bruket.
Eier 1919.

Andre på gården i 1910.
Tjenestefolk:
Fjøsstell, Oline Gulliksen fra Mo i Tel. f. 15/10-1895.
Gardsbruk, Ola Sveinungsen fra Bø i Telemark f. 19/11-1893.
Midlertidig på besøk: Elektriker, ungkar Jakob Bjørndalen fra Holla f. 28/11-1890.

Bryggerhuset var leid bort til denne familien:

Arbeider, enkemann
Svennung Svennungsen fra Bø i Tel. f. ca. 1859.
1. Aslaug Svennungsen f. 1892 i Bø.
2. Birgit Svennungsen f. 31/7-1897 i Bø.
3. Anne Svennungsen f. 14/10-1899(?) i Bø.
4. Halvor Svennungsen (Andersen?) f. 22/3-1900 i Bø.

Losjerende: Enke Kari Svennungsen f. ca. 1870 i Bø.

Bonde, selveier
Thor Halvorsen Eie
herfra f. 16/7-1909 d. 8/1-1989.
g.
3/10-1936 m. Nora Margrethe Helleberg fra Venstøphøgda 160 under Venstøp f. 24/10-1911 d. 27/3-2003, d.a. lærer Anders Helleberg.
1. Torunn Eie f. 1937 g.m. Svein Tveiten fra Setersdal i Vest-Agder.
2. Halvor T. Eie f. 1942. Overtok gården.
3. Trond Eie f. 1948 g.m. Gunnhild NN.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

63

7

Bratsberg - Elsdyrstykket nr. 2

Tor H. Eie

2 mark 34 øre

63

9

Bratsberg

Tor H. Eie.

0 mark 84 øre

63

154

Bratsberg - Eie

Tor H. Eie

1 mark 91 øre

63

155

Brække

Thor N. Eie

0 mark 05 øre

63

233

Nordjordet

Tor H. Eie

0 mark 82 øre


Bonde, selveier
Halvor T. Eie
herfra f. 1942.
g.m. Brit Guldbrandsen f. 1943.
1. Thor Eie.
2. Espen Eie f. 1968. Overtok gården i 1999.
Eier 1978.

Kilde: Grunnboka: "Løbergvegen 27 (Gnr 63, bnr 7) er overdradd for kr 1.176.000 fra Halvor Eie til Espen Eie (28.10.1999). Overdragelsen
omfatter også Gnr 63, bnr 9. Overdragelsen omfatter også Gnr 63, bnr 154. Overdragelsen omfatter også Gnr 63, bnr 233. Overdragelsen
omfatter også andel av Frognerlia 58 (Gnr 63, bnr 798). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, bnr 799. Overdragelsen omfatter
også andel av Ove Geddes veg 19 A (Gnr 63, bnr 799, seksjon 1). Overdragelsen omfatter også andel av Ove Geddes veg 19 B (Gnr 63,
bnr 799, seksjon 2). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, bnr 800. Overdragelsen omfatter også andel av Ove Geddes veg 17 A
(Gnr 63, bnr 800, seksjon 1). Overdragelsen omfatter også andel av Ove Geddes veg 17 B (Gnr 63, bnr 800, seksjon 2). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 63, bnr 801. Overdragelsen omfatter også andel av Ove Geddes veg 15 A (Gnr 63, bnr 801, seksjon 1).
Overdragelsen omfatter også andel av Ove Geddes veg 15 B (Gnr 63, bnr 801, seksjon 2). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63,
bnr 802. Overdragelsen omfatter også andel av Ove Geddes veg 13 A (Gnr 63, bnr 802, seksjon 1). Overdragelsen omfatter også andel av
Ove Geddes veg 13 B (Gnr 63, bnr 802, seksjon 2). Overdragelsen omfatter også andel av Frognerlia 60 A (Gnr 63, bnr 803). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 63, bnr 803, seksjon 1. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, bnr 803, seksjon 2. Overdragelsen omfatter
også andel av Frognerlia 66 A (Gnr 63, bnr 804). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, bnr 804, seksjon 1. Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 63, bnr 804, seksjon 2. Overdragelsen omfatter også andel av Frognerlia 64 A (Gnr 63, bnr 805). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 63, bnr 805, seksjon 1. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, bnr 805, seksjon 2. Overdragelsen omfatter også
andel av Frognerlia 62 A (Gnr 63, bnr 806). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, bnr 806, seksjon 1. Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 63, bnr 806, seksjon 2. Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 19."


Prosessopertør, selveier
Espen Eie herfra f. 1968.
g.m. Gry Isaksen f. 1970, d.a. Tore B. Isaksen og Rannveig f. Henriksen.
1. Stine Eie f. 1992.
2. Marte Eie f. 1996.
Eier 1999.

Kilde: Norske Gårdsbruk, Telemark (Foyn forlag, Bø 2004). Etter opplysninger fra eier. (Utdrag).
Gården er på 85 dekar jord, 10 dekar beite og 700 dekar skog. Jorda er bortleid. Bratsberg 63/9, Eie 63/54, Nordjordet 63/233 og Løberg mellom 112/19 er også med i driftsenheten. Gården har felles skogsbilvei sammen med andre eiendommer. Det ble slutt med melkekyr her i 1930, og den første traktoren kom i 1952. I dag er det 2 traktorer og 2 korntørker her.
I tunet står et våningshus fra 1908, restaurert i 1981-1985, og en låve fra rundt 1910. Eie seter hører også til eiendommen.

Jorda er leid bort til Helge Hørta og Trygve Isaksen (i 2013).


Bratsberg bnr. 7 og 9. Foto: Gard Strøm 24. mai 2013.

Innmark.

Fra Grenlandskart.no 2013.

Hele eiendommen.

Kart fra gardskart.nibio.no. 2020.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no