| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Menstad
Gård nr. 69 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.02.2015
 

Menstad 1891
Fra folketellingen 1891. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.

18 familier i 12 hus.

Familie 1.
Menstad 1891. 69/9 ”Lia”.

Arbeidsformann ved sagbruk
Ole Johnsen
fra Plassen under Eriksrød f. 28/11-1833, s.a. uk. John Halvorssen Eriksrød og pike Else Nilsdatter Eriksrød.
g. 31/10-1860 m. Anne Hedvig Hansdatter fra Borgestad f. 8/12-1839, d.a. Hans Peter Andersen. Se Familie 4b - Borgestad 1845.
1. Johan Olsen f. 23/12-1860 på Engrav.
2. Clara Mathilde f. 12/12-1862 på Engrav.
3. Hanna Mathilde Olsdatter f. 10/8-1866 på Engrav. Sypike og bodde i Skien i 1891.
4. Inger Andrea Olsdatter f. 16/2-1869 på Engrav.
5. Hans Martinius Olsen f. 5/4-1873 på Engrav. Sagarbeider i 1891 og 1900.
6. Anna Olufine Olsdatter f. 10/11-1875 på Menstad. Sagarb. i 1900.
7. Karl Olsen f. 17/5-1878 på Menstad. Matros til sjøs i 1900 på veg til Frankrike. Se Familie 17 - Menstad 1910.
8. Ole Olsen f. 8/2-1881 på Menstad. Vognmann og bodde i samme hus med foreldrene i 1910.
9. Andreas Olsen f. 11/3-1885 på Menstad.

Ole Johnsen bodde på Engrav før han giftet seg. Denne familien leide tidligere hus på Engrav.
De kom hit mellom 1873 og 1875. De bodde på Menstad under folketellingen 1875. 
På besøk under FT 1891: Datteren Hanna Mathilde Olsen, ugift, sypike, bosatt i Skien og ugift
snekkersvenn Olaf Halvorsen fra Vadsø f. 1870, også bosatt i Skien.

Familie 2.
Menstad 1891.

Her var oppført rentenist Knud Andersen Meen fra Meen(1) f. 23/3-1832 på Kråketo(2). Se Familie 30 - Menstad 1900.

Familie 3.
Menstad 1891.

Kontorist ved trelastforretning
Peder Larsen Kolle
fra Holla f. 21/3-1865 d. 10/10-1896 på Holmen. ”Selvmord. Druknet sig. Hadde i længre tid været sindsyg.”, s.a. Lars Pedersen og Anne Gunnuldsdatter.
g. i Holla 27/8-1886 m. Kirsten Berthea Olsdatter fra Fehn i Holla f. 2/8-1866 (dpt. 16/9 i Helgen), d.a. Ole Tollefsen Fehn og Berthe Marie Simonsdatter.
1. Abraham Pedersen Kolle f. 28/6-1887 på "Borgestadholmen".
2. Olaf Bjarne Pedersen Kolle f. 14/4-1889 på "Holmen".
3. Aagot Kolle f. 1/12-1891 på "Borgestadholmen".
4. Einar Kolle f. 25/8-1893 på "Borgestadholmen".
5. Jahn Pedersen Kolle f. 3/2-1896 på "Holmen" d. 5/2-1896 på Holmen.

Fra FT 1891: Peder Larsen Kolle, ”kontorist ved trelastforretning, lidt Jord”.
På besøk: Volontør ved handelsforretning i Skien, Nils Johannesen fra Holla.
Tjenestepike i 1891: Tea Larsdatter Kolle fra Holla f. 1860, trolig Peder Kolles ugifte søster.
Enka bodde her i 1900 med sine barn og hadde losjerende. Se Familie 3 - Menstad 1900.

Se også Menstad 1900.

Familie 4.
Menstad 1891. Hus med 2 familier. 1/2.

Banevokter
John Pedersen Aspaas
fra Ålen i Sør-Trøndelag f. 1857 i Holloalen i Sverige, s.a. arb. Peder Johnsen Aspaas.
g. i Skien 10/4-1882 m. Anne Berntine Olsdatter fra Skomakerplass(B) under Ås f. 24/8-1854, d.a. Ole Gundersen og Maren Ellefsdatter.
Forlovere: Torger Haugerud, Ole Gundersen.
1. Anna Laurette Aspaas f. 1/6-1882 i Sandviken i Skien.
2. Peder f. 20/8-1883 i Follestad i Skien d. 1/9-1893 på Menstad.
3. Maren Anette Aspaas f. 20/8-1885 i Skien.
4. Ole Aspaas f. 29/9-1886 i Skien.
5. Ragna Johanne Aspaas f. 31/12-1888 på "Borgestadholmen" g. i Eidanger 30/9-1916 m. banevokter Hans Karl Larsen fra Eiker f. 1889 (s.a. Karl Martin Larsen).
6. Johan Peter Magnus Aspaas f. 28/7-1896 i Eidanger d. 27/3-1987. Han ble stasjonsmester på Eidanger g.m. Solveig Hjørdis Leerstang fra
    Leerstang(1) i Eidanger f. 5/2-1898 d. 23/11-1996.
7. Bernhard Aspaas f. 17/5-1898 på Eidanger jernbanestasjon. Ble lokfører og bodde først i en tjenestebolig i Skien Gamle jernbanestasjon. Siden bodde han
    på S. Falkum de siste 31 år av sitt liv.

Da de giftet seg i 1882 var John P. Aspaas arbeider ved jernbanen. I 1891 var
han banevokter. Senere var han nevnt som baneformann.

I FT 1900 bodde denne familien i Eidanger kommune, på gnr 43 "Prestegården",
bnr 31 ”Furuheim”. Dette var en bolig eid av NSB.

Familie 5.
Menstad 1891. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sagarbeider, leieboere
Lars Larsen
fra Sauherad f. 17/9-1865.
g.m. Ingeborg Karine Kittilsdatter fra Holmen under Borgestad f. 20/8-1867 på Løberg, d.a. skredder Kittil Olsen. Se Familie 11 - Borgestad 1875.
Se Familie 73 - Borgestad 1910.

Familie 6.
Menstad 1891.

Sagarbeider
Mathias Mathisen Dahl
fra Sogndal f. 1857 d. før 1910, s.a. Mathias Thorkelssøn.
g. i Gjerpen 25/8-1882 m. Pernille Albertsdatter fra Teie under Kiste i Siljan f. 25/12-1854, d.a. Albert Hermansen og Anne Pauline Olsdatter.
1. Inga Kristiane Mathisen (Dahl) f. 4/2-1883 i Borgeskogen g.m. Hans Bernhard Halvorsen. Se Familie 17 - Borgestad 1910.
2. Anna Pauline Mathisen (Dahl) f. 1/11-1884 på Menstad.
3. Anders Martinius Mathisen (Dahl) f. 23/4-1886 på Menstad. Se Familie 29 - Menstad 1910.
4. Albert Mathisen (Dahl) f. 6/2-1888 på Borgestadholmen (Menstad). Ugift sagarbeider som bodde hjemme i 1910.
5. Paul Mathias Mathisen (Dahl) f. 14/11-1889 på Menstad. Ugift sjømann som bodde hjemme i 1910.
6. Kristian Torhem Mathisen (Dahl) f. 26/3-1893 på Menstad.
7. Sigrid Elise Mathisen (Dahl) f. 21/5-1895 på "Borgestad" (Menstad).

Da de giftet seg i Gjerpen kirke hadde Mathias sitt bosted i Eidanger, men Pernille bodde på Riis.
Det fulgte noe jord med hustomten. Svigermor, enke Anne Pauline Olsdatter f. 1815 i Larvik,
bodde her i 1891. Det var nevnt at hun ble forsørget av fattigvesenet.

Denne familien bodde på samme sted i 1900.
Innen folketellingen 1910 hadde familien endret navn til Dahl. Pernille var blitt enke og eide huset.

Familie 7.
Menstad 1891.

Flåtemann
Johannes Johannessen
fra Holla f. 1839 d. 16/5-1882 på Menstad.
g.m. Karoline Jensdatter (”Lina”) Hogstad  f. 1844 i Heddal d. 11/4-1905 på Borgestad.
1. Inga Johannesdatter f. 11/8-1870 i Ø. Porsgrunn.
2. Jens Jacob Johannesen f. 11/10-1873 på "Borgestadholmen". Dekksgutt i 1891.
3. Johannes Gunerius Johannesen f. 28/3-1876 på "Holmen". Sagarbeider i 1891.
4. Anna Kirstine Johannesen f. 30/9-1878 på "Holmen".

Denne familien bodde i 1875 på Borgestadholmen. 1891: Enka bodde i hus under Menstad med
barna; Jens Jacob, Johannes Gunerius og Anna Kirstine. Hun hadde litt jord og livnærte seg ved
å ha losjerende i huset. Det var ingen losjerende nevnt i 1891.

Området ble i kirkebøkene kalt for Borgestadholmen. Men det lå på Menstad gårds grunn.

Familie 8.
Menstad 1891. Tre familier i samme hus. 1/3.

Arbeider
Gunder Mikkelsen
(Gunnar) fra Røra i Eidanger f. 1846 i Lunde pr.gj. d. før 1891 (ikke i Gjerpen, Eidanger eller Solum), s.a. Mikkel Røra i Eidanger.
g. i Holla 20/12-1879 m. Birthe Marie Andersdatter Kronborg fra Ulefoss jernverk i Holla f. 1844, d.a. Anders Christensen Kronborg.
Forlovere: Halvor Andreassen Kronborg og Christen Andersen Værket.
1. Karl Andreas Gundersen f. 7/5-1881 i Solum. Konf. april 1896. Adresse: "Holmen".
2. Gustav Severin Gundersen f. 8/7-1883 i Solum. Konf. okt. 1897. Adresse: "Borgestad".
3. Sofie Gunhilde Gundersen f. 28/3-1886 på Nenset i Solum.

1891: Enka Marie Andersdatter bodde her med sine barn; Karl Andreas, Gustav Severin og Sofie Gunhilde.
Hun var vaskekone og fikk noe støtte fra fattigvesenet. Hun leide også ut rom til 2 familier. Se nedenfor.

Se også Familie 27 - Menstad 1900.

Familie 9.
Menstad 1891. Samme hus som ovenfor. 2/3.

Tømmermann, sagarbeider
Paul Hansen
fra Sandsvær f. 11/4-1845, s.a. Hans Pedersen.
g. 11/11-1875 m. Gunhild Marie Hansdatter fra Meen(4) "Meensmyra" f. 29/6-1855, d.a. Hans Olsen.
1. Karoline Marie Paulsdatter f. 8/2-1878 d. 11/10-1895 på Menstad.

Paul tjente på Riis før de giftet seg. De bodde her også i 1900 og i 1910.

Familie 10.
Menstad 1891. Samme hus som ovenfor. 3/3.

Sagarb., leieboer
Halvor Johansen
fra Menstad f. 25/6-1870 på Mensmyra i Gjerpen, s.a. arb. Johan Hansen og Live Halvorsdatter.
g. i Gjerpen 18/7-1890 m. Marie Amalie Gustavsdatter fra Flogstad i Eidanger f. 11/12-1870, d.a. tjenestepike Elen Elise Andersd. og svensken uk. Gustav Andersen Rogstad.

Familie 11.
Menstad 1891. 69/10 ”Lia”. To familier i samme hus. 1/2.

Bjelkehugger, sagarbeider, huseier
Karl Andersen Lia fra Sagplassen under Skifjell f. 25/1-1856, s.a. Anders Nilsen og Karen Christensdatter.
g. 28/10-1877 m. Kirsten Marie Hansdatter fra Skien f. 1852 i Siljan, d.a. Hans Stenersen.
1. Hans Andreas Karlsen f. 13/11-1877 på Bråten under Borgestad. Se Familie 30 - V. Borge 1900.
2. Karoline Elise Karlsen f. 16/2-1880 i Borgeskogen. Sypike i 1900. Hun ble g.m. Halvor Laurentius Kristoffersen. Se Familie 14 - Menstad 1910.
3. Nikolai Karlsen f. 4/5-1882. Tømmerhugger i 1900. Se Familie 15 - V. Borge 1910.
4. Martinius Karlsen f. 28/5-1884 på Menstad. Se Familie 9 - V. Borge 1910.
5. Klara Karlsen f. 8/3-1887 på "Meenstad" g.m. Leander Amandus Larsen. Se Familie 104 - Borgestad 1910.
6. Marie Karlsen f. 6/8-1889.
7. Martha Karlsen f. 6/8-1889.
8. Olga Karlsen f. 27/9-1891 på "Meenstad" d. 2/12-1958 g. i Borgestad kirke 31/2-1914 m. Peder W. Olsen f. 3/10-1890 i Solum d. 10/5-1976. Han jobbet på Porsgrund Porselensfabrikk. Gravlagt på Tørmo.
9. Hjalmar Karlsen f. 18/10-1895. Bodde i hus under V. Borge.

Karl var stallkarl på Menstad hos Amund Sørensen i 1875. Det var nevnt ved folketellingen 1891,
at Karl var ”bjælkehugger paa lasteplads” og at han hadde litt jord.

Losjerende: Se nedenfor.

Familie 12.
Menstad 1891. 2/2.

Her var oppført leieboerne sagarbeider Hans Andreas Johansen og hans kone. Se Familie 12 - Menstad 1910.

Familie 13.
Menstad 1891. 69/7.

Sagarb.
Martin Eriksen
fra "Sjørstadeie" i Frogner sogn, Lier pr.gj. i Buskerud f. 29/9-1855, s.a. Erik Olsen.
g. i Frogner kirke i Lier 4/5-1875 m. Karen Andrine Herlofsdatter fra Eiker f. 1849, d.a. Herlof Fredriksen i Eiker.
1. Marie Birgitte Eriksdatter f. 16/7-1876 på Volden i Lier. Se nedenfor.
2. Emilie Eriksdatter f. 10/12-1877 på Sjørstadeie i Lier.
3. Harald Eriksen f. 1879 i Drammen. Matros til sjøs i 1900. Under FT i England.
4. Gunda Magrete Eriksdatter f. 1881 Mjøndalen.
5. Karl Marinius Eriksen f. 1883 i Porsgrund. Lettmatros til sjøs i 1900. Under FT i Kristiania.
6. Laura Eriksen f. 9/10-1885 på Menstad.

I 1891 var Martin Eriksen sagarbeider og hadde litt jord. I 1917 var han i arbeide ved teglverket
på Borgestad.

Barn nr. 1, Marie Birgitte, bodde her i 1900 med sin datter Agnes Andersen f. 1898 i Gjerpen.
Hun var enke og livnærte seg ved å stryke tøy.

Ekteparet bodde i samme hus både i 1900 og i 1910. I 1910 var det nevnt at Martin Eriksen syk.

Familie 14.
Menstad 1891. To familier i samme hus. 1/2.

Skipstømmermann
Jacob Andersen
fra Bråten under Borgestad f. 21/1-1860, s.a. snekker Anders Nilsen.
g. 23/8-1883 m. Inger Mathea Kittilsdatter fra Borgestadholmen f. 19/10-1863 (tvilling) på Meen, d.a. skredder Kittil Olsen. Se Familie 11 - Borgestad 1875.
1. Laura Karoline Andersen f. 23/3-1884 på Engrav.

1891: Skipstømmermand til sjøs, litt jord. Se Familie 32 - V. Borge 1900.
Ingen flere barn.

Familie 15.

Menstad 1891. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Matros
Ole August Kittilsen
fra Borgestadholmen f. 19/10-1863 (tvilling) på Meen, s.a. skredder Kittil Olsen. Se Familie 11 - Borgestad 1875.

Han bodde her i 1891 med sin mor, enka Karen Birgitte Arnesdatter fra Solum f. 1832 og
sin bror, sjømannskokk, Arne Kittilsen f. 1871 i Gj.

Ole A. Kittilsen var tvillingbror til kona i samme hus (se ovenfor).

Familie 16.
Menstad 1891. 69/8. Tre familier i samme hus. 1/3.

Arbeider
Johan Hansen
fra Meen(4) "Myren" f. 19/11-1841 d. 29/4-1921 på Menstad., s.a. Hans Olsen Myren.
g. 29/12-1863 m. Live Halvorsdatter fra Bø i Telemark f. 14/10-1843 d. før 1921, d.a. Halvor Olsen.
1. Ludvig Johansen f. 25/3-1864 på Myren u. Meen. I folketellingen 1875 het det at Ludvig var ”tulling” og at han hadde vært slik siden før han fyllte 4 år. Døde ung.
2. Hans Andreas Johansen f. 5/1-1866 på Myren g. 23/1-1890 Anne Karine Hansdatter fra Sanni f. 1863. Se Familie 6 - Menstad 1900.
3. Lovise Johansdatter f. 24/3-1868 på Myren g.m. Kristian Jacobsen. Se nedenfor.
4. Halvor Johansen f. 23/6-1870 på Myren. Se Familie 17 - V. Borge 1910.
5. Anne Hansen f. 8/10-1872 på Myren.
6. Martin Johansen f. 19/12-1874 på Myren. Var symaskinagent i 1900.
7. Johanne Marie Hansen f. 10/6-1878 på Myren g. 26/10-1899 m. sagarbeider Ole Kristian Olsen fra Baugerød. Se Familie 41 - V. Borge 1900.
8. Olav Johansen f. 6/12-1880. Jobbet med tømmerhugst i 1900. Se Familie 1 - Menstad 1910.
9. Otilde Marie Hansen  f. 12/2-1883 på Myren.
10. Ludvig Johansen f. 5/5-1885 på Myren. Bygde hus u. V. Borge. Skrev seg for Ludvik Johansen.

Dette ekteparet bodde i 1910 på Meen(16) "Smedplassen". Da var Johan dagarbeider
med litt hjelp fra Fattigkassen.

Familie 17.
Menstad 1891. Samme hus som ovenfor. 2/3.

Innerst (leieboer)
Hans Olsen Myren
fra Meen(4) "Myren" dpt. 20/4-1814 i Berg krk., Brunlanes d. 24/1-1894 på Menstad, s.a. Ole Hansen Myren.
g. 7/9-1837 m. Anne Nilsdatter fra Skyer(8) f. 18/12-1814 d. 13/1-1894 på Menstad, d.a. Nils Olsen Skyer.

Se denne familien på Meen(4) "Myren". De bodde i 1891 her i huset hos sin sønn Johan Hansen.
En annen av deres sønner, Ole Hansen som emigrerte til USA i 1886, var i 1891 hjemme på besøk. Han var
murerarbeider og enkemann. Familien ble i 1891 forsørget av fattigvesenet, som var en forløper til sosialvesenet.

Familie 18.
Menstad 1891. Trolig samme hus som ovenfor. 3/3.

Sagarb., bjelkehugger
Kristian Jacobsen
fra Snurren under Siljan Prestegård f. 23/3-1859, s.a. husmann Jacob Jensen Snurren og Maren Gurine Simonsdatter.
g1g 10/8-1887 m. Lovise Johansdatter herfra f. 24/3-1868 d. 3/8-1903 i Gjerpen, d.a. Johan Hansen.
g2g i Siljan kirke 29/12-1911 m. Hella Karoline Kristiansdatter fra Kløverød i Siljan f. 11/12-1877, d.a. Kristian Evensen Kløverød f. i Porsgrunn 1826 og h. Anne Guttormsdatter f. 1834.
Forlovere: "G.br. Kristian Kristiansen, Kløverødkleven og Snedker Hans Kristiansen, Fjeldheim."
1. Jørgen Kristiansen f. 10/4-1888 på Ballestad.
2. Laura Marie Kristiansen f. 27/9-1889 på Menstad g.m. Martinius Karlsen. Se Familie 9 - V. Borge 1910.
3. Hjalmar Kristiansen f. 27/3-1895 under V. Borge.  Bodde i Furuheimv. 20 u. V. Borge.
4. Oskar Karenius Kristiansen f. 23/7-1897 på Menstad.
5. Ragnhild Kaspara Kristiansen f. 3/8-1899 på Menstad.

Kristian Jakobsen var ”Gaardsdreng paa Bækkevald” (Bekkevar) før han giftet seg.
Han ble konfirmert i Siljan den 10/10-1875.

Denne familien bodde på samme sted under FT 1900. Den første kona Lovise døde
i barselseng på Menstad.

(C) Gard Strøm.