| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Menstad
Gård nr. 69 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.02.2015
 

Menstad 1910
Fra folketellingen 1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.

22
bolighus bebodd av 30 familier og noen losjerende.

Vi ser at den stadig voksende industrien på Bøle, Menstad og Borgestad trekker innflyttere til
distriktet. Beboerne på Menstad er også i 1910 dominert av innflyttere.

Folk som er nevnt under Menstad i folketellingene, ble i kirkebøkene ofte skrevet som om de skulle bo på Engrav, Holmen, Borgestad og Borgestadholmen.
Folk visste nok heller ikke den gangen hvor grensene mellom gårdene gikk i dette området. De fleste var jo innflyttere.

Familie 1.
Menstad 1910. 69/1 (bnr 1g).

Sagarbeider
Olav Johansen fra Menstad f. 6/12-1880, s.a. Johan Hansen. Se Familie 16 - Menstad 1891.
g.m. Hilda Botnen fra Hardanger f. 23/9-1881.
1. Astrid Johannesen f. 23/2-1904.
2. Regine Lovise Johannesen f. 24/7-1905.
3. Ragnvald August Johannesen f. 28/12-1906.
4. Olav Sigfred Johannesen f. 7/10-1908 i København (!!)
5. Trygve Olav Botnen f. 9/5-1910.

Familie 2.
Menstad 1910. 69/1 (bnr 1c).

Her var oppført sagarbeider Paul Hansen med familie. Se Familie 9 - Menstad 1891.

Familie 3.
Menstad 1910. 69/1.

Formann ved sagbruk
Olaus Bjerke fra Vestre Aker f. 4/6-1875.
g.m. Josefine fra Horten f. 16/11-1873.
1. Astrid Bjerke f. 28/9-1898 i Kristiania.
2. Jon Bjerke f. 17/6-1902 i Kristiania.

Bostatus: mt = midlertidig.

Familie 4.
Menstad 1910. 69/1. Større hus med 4 familier. 1/4.

Her var oppført sagbruksarbeider Hans Kristiansen med familie. Se Familie 2 - Enggrav 1891.

Familie 5.
Menstad 1910. 69/1. Større hus med 4 familier. 2/4.

Formann ved sagbruk
Zakarias Olsen fra Gråten i Solum f. 3/2-1864 i Solum, s.a. Ole Halvorsen.
g. i Solum kirke 29/11-1890 m. Anne Marie Johansdatter f. 13/12-1863 i Melum sogn, Solum pr.gj., d.a. Johan Halvorsen.
1. Johanne Olsen f. 27/7-1892 i Solum.
2. Otto Olsen f. 7/9-1894 i Solum.
3. Margrete Olsen f. 10/9-1896 i Solum.
4. Didrik Olsen f. 15/1-1900 i Solum.
5. Minda Olsen f. 9/12-1904 i Gjerpen.
6. Sverre Olsen f. 9/10-1907 i Gjerpen.

Familie 6.
Menstad 1910. 69/1. Større hus med 4 familier. 3/4.

Laer (sjauer - sjauearbeider)
August Klasen fra Larvik f. 27/12-1877.
g.m. Mathilde Hansen fra Brevik f. 4/6-1877.
1. Borghild Klasen f. 20/11-1903 i Gjerpen.
2. Bjarne Klasen f. 30/5-1905 i Gjerpen.
3. Trygve Klasen f. 9/1-1908.
4. Jente Klasen f. 22/1-1910.

Familie 7.
Menstad 1910. 69/1. Større hus med 4 familier. 4/4.

Laer
Martin Hansen f. 19/12-1875 i Gjerpen.
g.m. enke? Marie Johannessen fra Kragerø f. 14/8-1882.

Trolig barn fra Maries 1. ekteskap:
1. Luis Johannessen f. 17/3-1902 i Solum.
2. Johan Johannessen f. 11/6-1904 i Gjerpen.
3. Thorleif Johannessen f. 27/8-1906 i Skien.
4. William Johannessen f. 12/7-1908 i Gjerpen.

Familie 8.
Menstad 1910. 69/1. Menstad øvre.

Oppsynsmann ved Rjukanannlegg
Anton Jørgensen fra Nesne, Helgeland f. 14/4-1868.
g.m. Petra Mikkelborg fra Lekø f. 28/8-1871.
1. Arne Jørgensen f. 27/5-1894 i Nesne.
2. Dagny Jørgensen f. 18/1-1897 i Gildeskål.
3. Anny Jørgensen f. 17/12-1903 i Narvik.
4. Edith Jørgensen f. 6/2-1905 i Narvik.

Losjerende i huset i 1910:
Kontorist ved Rjukananl., Ugifte Jens Olfsen Grundseth fra Elverum f. 27/12-1880.
Ingeniør. Ugifte Lorntz Patrik Thorsen fra Kristiansund N. f. 20/7-1881.

Familie 9.
Menstad 1910. 69/1.

Arbeider paa Porselensfabrikk
Martinius Olsen fra Solum f. 17/3-1870.
g.m. Nikoline Jacobsen fra Egersund f. 10/5-1869.

Losjerende i huset i 1910:
Tidl. gårdbruker, enkemann Ole Larsen fra Solum f. 29/9-1827.
Sykepleierske, ugifte Severine Mong fra Egersund f. 17/5-1881.

Familie 10.
Menstad 1910.  69/2b. Mindaas.

Her var oppført teglverksarbeider Halvor Olsen med familie. Se Mindås under Menstad.

Familie 11.
Menstad 1910. 69/2. Mindås.

Her var oppført dagarbeider Daniel Anundsen med familie. Se Mindås under MenstadSe også Ballestad(24).

Familie 12.
Menstad 1910. 69/6.

Sagarb.
Hans Andreas Johansen
fra Meensmyra f. 5/1-1866, s.a. Johan Hansen. Se Familie 16 - Menstad 1891.
g. 23/1-1890 m. Anne Karine Hansdatter fra Ø. Borge f. 28/5-1863, d.a. Hans Larsen fra Sanni. Se Familie 7 - Ø. Borge 1891.
1. Johannes Hansen f. 30/5-1892.
2. Gustav Hansen f. 29/4-1896.
3. Hilda Hansen f. 3/1-1899.
4. Anna Hansen f. 24/2-1901.
5. Arthur Hansen f. 3/8-1905.
6. Gudrun Hansen f. 16/1-1908 (gift Olsen).

Denne familien bodde her også i 1900. Se Familie 6 - Menstad 1900.
Eiendommen var i 1950 eid av fru Gudrun Olsen.

Familie 13.
Menstad 1910. 69/7.

Her var oppført Arbeider (syk) Martin Eriksen og hans kone Karen. Se Familie 13 - Menstad 1891.
En annen beboer her i 1910: Axel Klingenberg (ingen andre opplysninger).

Familie 14.
Menstad 1910. 69/8. 2 familier i samme hus. 1/2.

Teglverksarbeider
Halvor Laurentius Kristoffersen (Halvor Kristoffersen) fra Skåtøy f. 7/10-1880, s.a. Kristoffer Steffensen.
g.m. Karoline Elise Karlsen fra Menstad f. 16/2-1880, d.a. Karl Andersen. Se Familie 11 - Menstad 1891.
1. Andrea Halvorsen f. 27/6-1904.
2. Edit Halvarda Halvorsen f. 12/11-1907.

Familie 15.
Menstad 1910. 69/8. 2 familier i samme hus. 2/2.

Sagarbeider
Ole Kristian Baugerød fra Baugerød(2) f. 25/2-1877, s.a. g.br. Ole Eriksen Baugerød.
g. 26/10-1899 m. Johanne Marie Hansen fra Menstad f. 10/6-1878 på Meen(4) "Myren", d.a. Johan Hansen. Se Familie 16 - Menstad 1891.

Kristian O. Baugerød kjøpte Meen(16) "Smedplassen" i 1910. Hans svigerforeldre
bodde der i 1910.

Familie 16.
Menstad 1910. 69/9.

Her var oppført tomtearbeider Ole Johnsen med familie. Se Familie 1 - Menstad 1891.
Den ugifte sønnen Ole Olsen f. 8/2-1881 bodde her med sine foreldre i 1910.

Familie 17.
Menstad 1910. 69/12. "Fredheim".

Sagarbeider
Karl Olsen Lia f. 17/5-1878 på Menstad, s.a. Ole Johnsen. Se Familie 1 - Menstad 1891.
g. 26/5-1902 m. Martha Johanne Nilsdatter fra Borgeskogen under V. Borge f. 6/11-1876 i Gjerpen, d.a. Nils Olsen Borge. Se Familie 1 - V. Borge 1891.
1. Sigrid Olsen Lia f. 14/5-1903.
2. Alf Olsen Lia f. 16/7-1904.
3. Reidar Olsen Lia f. 26/3-1907.

Familie 18.
Menstad 1910. 69/15 "Solbakken". 3 familier i samme hus. 1/3.

Tømmermann, huseier
Lars Halvorsen fra Dunderud under Flathus, Sauherad f. 20/5-1871, s.a. Halvor Halvorsen og Ingeborg Larsdatter.
g.m. Bergit Jensdatter fra Bø i Telemark f. 20/2-1870.
1. Halvor Halvorsen f. 31/3-1901 i Skien.
2. Jens Halvorsen f. 22/6-1905 i Gjerpen.
3. Einar Halvorsen f. 28/3-1910 i Gjerpen.

De nygifte Lars og Bergit bodde i Skien under folketellingen 1900.

Familie 19.
Menstad 1910. 69/15 "Solbakken". 3 familier i samme hus. 2/3.

Anleggsarb. ved Salpeterfabrikk, leieboer
Teodor Knudsen fra Evje f. 19/11-1881.
g.m. Signe Haugen fra Bø i Telemark f. 23/4-1882, d.a. Jens Olsen Haugen (nedenfor).
1. Margit Knudsen f. 9/6-1908 i Gjerpen.

Familie 20.
Menstad 1910. 69/15 "Solbakken". 3 familier i samme hus. 3/3.

Skomaker, leieboer
Jens Olsen Haugen
fra Bø i Telemark f. 22/12-1838.
g.m. Margit Einarsdatter fra Bø i Telemark f. 3/1-1846.
1. Signe Haugen f. 23/4-1882 g.m. Teodor Knudsen. Se ovenfor.
2. Kjetil Haugen f. 20/2-1889 i Bø. Tømmermann og snekker i 1910.
3. Anlaug Haugen f. 11/3-1886 i Bø. Syerske i 1910.

Familie 21.
Menstad 1910. 69/16 "Folkestad".

Enka Guro Folkestad f. 18/4-1850, bodde her fremdeles med sin datter Gunhild Folkestad (lærer) f. 10/2-1874 i Bø og
sønn, skipsfører og enkemann Halvor Folkestad f. 8/5-1876 i Bø i Telemark.

Se også Familie 26 - Menstad 1900.

Pleiedatter: Magdalena Olsen fra Lardal f. 24/12-1894.
Losjerende: Mari Tollefsen fra Bø i Telemark (ingen fødselsdata).


Familie 22.
Menstad 1910. 69/17 "Solhaug".

Arbeider, huseier
Jacob Hansen fra Borgestadholmen f. 6/9-1853, s.a. Hans Peter Andersen. Se Familie 4b - Borgestad 1845.
g.m. Marie Larsen fra Holla f. 2/9-1851.

Ingen barn her i 1910.

Familie 23.
Menstad 1910. 69/18 "Solheim". 3 familier i samme hus. 1/3.

Vognmann
Olaus Olsen fra Eiker f. 7/7-1870.
g.m. Elisabeth Arvesen fra Solum f. 16/8-1875.
1. Ester Olsen f. 26/9-1894 i Gjerpen.
2. Anny Olsen f. 27/4-1896.
3. Oluf Olsen f. 29/12-1897.
4. Lilly Olsen f. 23/12-1899.
5. Paul Olsen f. 3/12-1904.
6. Arthur Olsen f. 23/6-1906.
7. Abraham Olsen f. 28/5-1908.
8. Hanna Olsen f. 22/7-1910.

Familie 24.
Menstad 1910. 69/18 "Solheim". 3 familier i samme hus. 2/3.
 
Husbestyrinde, enke
Ingeborg Johannessen fra Fyresdal f. 26/11-1854.
1. Marie Johannessen f. 25/5-1885 i Solum g.m. Axel Tovsen fra Skien f. 14/4-1887. Se nedenfor.

Familie 25.
Menstad 1910. 69/18 "Solheim". 3 familier i samme hus. 3/3.

Sjømann
Axel Tovsen fra Skien f. 14/4-1887.
g.m. Marie Johannessen herfra f. 25/5-1885 i Solum.
1. Jente Tovsen f. 4/1-1908.

Familie 26.
Menstad 1910. 69/19 "Nes".

Sjømann
Haldor Halvorsen fra Fredriksværn (Stavern) f. 1/5-1863.
g.m. Karen Elise Karlsen fra Brunlanes f. 9/9-1867.
1. Sigurd Halvorsen f. 9/11-1890 i Stavern. Sjømann i 1910.
2. Magnus Halvorsen f. 6/6-1894 i Stavern. Sagarbeider i 1910.
3. Erling Halvorsen f. 29/4-1897 i Stavern.
4. Jacob Halvorsen f. 29/7-1900 i Porsgrunn.
5. Astrid Halvorsen f. 26/9-1906 i Gjerpen.
6. Marie Tønnesen f. 14/12-1907 i Stavern (adoptivdatter).

Familie 27.
Menstad 1910. 69/21 "Menstad nedre".

Sagbrukseier
Bernt Martin Rognlien fra Hurdalen f. 21/7-1857.
g.m. Anna Ludvikke (Randers?) fra Skjærstad f. 29/9-1859.
1. Leif Randers Rognlien f. 4/3-1893 i Holmestrand. Elev ved Fagskolen i Porsgrund.
2. Eivind Randers Rognlien f. 15/9-1895 i Holmestrand. Elev ved Latinskolen, Skien.
3. Bergliot Randers Rognlien f. 11/4-1899 i Holmestrand. Elev ved Latinskolen, Skien.

Hushjelp: Marta Olsen fra Bamble f. 1/3-1890. Ugift i 1910.

Familie 28.
Menstad 1910. 69/23 "Bakkehaug".

Kontorist ved sagbruk
Kristen Thingstad fra Borgestadholmen f. 1/9-1884, s.a. arbeider Kristian Andreas Kristensen. Se Familie 80 - Borgestad 1910.
g. før des. 1910 m. Helga Brevig fra Kristiansand S. f. 21/8-1890.

Familie 29.
Menstad 1910. 69/30 "Dahl". 1/2.

Her var oppført enke og huseier Pernille Dahl (Mathisen) fra Siljan f. 25/12-1854. Se Familie 6 - Menstad 1891.

Familie 30.
Menstad 1910. 69/30 "Dahl". 2/2.

Sagarbeider, leieboer
Anders Martinius Dahl fra Menstad f. 23/4-1886, s.a. Mathias Mathisen Dahl. Se Familie 6 - Menstad 1891.
g.m. Marie Brynhildsen fra Porsgrunn f. 1/10-1882.
1. Gudrun Dahl f. 3/10-1908 i Gjerpen.
2. Olav Dahl f. 16/6-1910.

Familie 31.
Menstad 1910. 69/31 "Bjerkelund".

Folkeskolelærer
Torvald Apesland fra Bjelland, Rogaland f. 22/2-1880.
g.m. Christine Holm fra Kristiansund f. 6/5-1884.

Christine Apesland var tidligere "lærerinde ved privat skole".

(C) Gard Strøm.