| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.08.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen 16 - Smedplassen
Gammelt løpenr. 239 f. Utskilt fra Meen(11) i 1866.

Plassen var nevnt på kartet ovenfor, så den har vært bebodd tidligere enn det som fremkommer her.

Adresse i dag: Håvundv. 336, Skien.

G.br., smed, hjulmaker, selveier
Ole Nilsen Wattenberg
fra Vattenberg under Prestegården f. 22/11-1829 d. 7/12-1908 på Osebakken, s.a. Nils Abrahamsen Wattenberg.
g. i Skien 29/10-1857 m. Johanne Dorthea Carlsen fra Skien f. 10/3-1833 d. 20/9-1900 på Meen, d.a. skomaker Ole Carlsen og Kirstine Marie Knudsd. i Skien.
Forlovere: "Andreas Nilsen Wattenberg og Ole Carlsen af Skien."
1. Nils Olaus Olsen Wattenberg (Nils Olsen) f. 12/7-1858 på Engrav. Han var smed og hjulmaker som sin far. Se nedenfor.
2. Karen Kristine Olsdatter f. 6/3-1860 på Meen.
3. Anna Marie Olsdatter f. 27/10-1861.
4. Karl Edvard f. 13/5-1863 d. 10/8-1866.
5. Stina Mathilde Olsdatter f. 29/3-1865 på Meen g. 8/9-1889 m. Hans Simonsen Marker. Se Familie 75 - Bøle 1900.
6. Karl Edvard Olsen f. 24/11-1867.
7. Ingeborg Olava Olsdatter f. 3/1-1870 g.m. Anders Svendsen. Se Familie 113 - Borgestad 1910.
8. Kirstine Marie Olsdatter f. 1873.
Br. 1866.

Fødselsdatoen til Johanne Dorthea måtte jeg til hennes konfirmasjon i Skien kirkebok 1848 for å finne.
Hun må være uteglemt som født både i Skien kirkebok og klokkerbok eller døpt mye senere enn normalt.

Læregutter som bodde her i 1865: Johannes Evensen fra Skien f. 1845 og Jørgen Ingebretsen fra
Bø i Telemark f. 1847.
Ole Wattenberg var, ifølge folketellingen 1865, husmann med jord på denne plassen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

239f

Meen

Ole Nilsen

0 daler - 0 ort - 10 skilling

240l Meen Ole Nilsen Wattenberg 0 daler - 0 ort - 10 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70 

16

239f

Men (Meen)

Men (Meen)

Ole Nilsen

0 - 0 - 9

0 mark 21 øre

70 26 240l Men (Meen) Men (Meen) Ole Nilsen 0 - 0 - 9 0 mark 21 øre

De som bodde her i 1900 var: Ole Wattenberg selv, som da var blitt enkemann. Hans sønn Nils som
også var enkemann med sin datter Elise Olsen f. 1886. Se nedenfor.
Ole Wattenbergs datter Kirstine Marie som var gift i Porsgrunn, var trolig her hos sin far for å hjelpe til.
Hennes barn var også her: Dorthea Lian f. 1898 i Porsgrunn og en udøpt gutt f. 18/7-1900 i Porsgrunn.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

16

Men (Meen)

Men (Meen)

Ole Nilsen

0 mark 42 øre

Ved denne matrikkelen var begge tidligere bruk blitt sammenføyd.

Inderst, smed og hjulmaker
Nils Olaus Olsen Wattenberg
(Nils Wattenberg) herfra  f. 12/7-1858, s.a. smed Ole Nilsen Wattenberg.
g.m. Inger Andrea Pedersdatter fra Høgset(A) f. 17/7-1853 i Eidanger d. 23/6-1888 på Borgestad, d.a. Peder Thorsen Høgseth.
1. Olaf Immanuel Nilsen f. 20/4-1884.
2. Elise Dorthea NIlsen f. 13/1-1886 g.m. Halvor Olsen. Se Mindaas under Menstad.

Nils Olaus dro på sjøen som ung mann. Etter at han giftet seg bodde familien en tid i et hus i øvre
del av Liane (under Søli). Han mistet sin kone tidlig mens de bodde på Borgestad og flyttet med sine
to barn til sin far på Meen. 

Enkemannen Nils Olsen Wattenberg og hans to barn bodde hos deres bestefar her i 1891.
Nils gikk da i smedlære hos sin far.
Under folketellingen 1900 bodde han her med sin datter Elise og var da smed og hjulmaker
som sin far.

G.br., selveier
Ole Kristian Baugerød
(Kristian Baugerød) fra Borgeskogen under V. Borge f. 25/2-1877 på N. Baugerød d. 1927?, s.a. Ole Eriksen Baugerød.
g. 26/10-1899 m. Johanne Marie Hansen fra Menstad f. 10/6-1878 på Meen(4) "Myren", d.a. Johan Hansen.
1. Olav Baugerød f. 3/3-1900.
2. Joakim Baugerød f. 30/8-1902.
3. Lilli Baugerød f. 11/2-1905.
4. Karl Baugerød f. 16/9-1906.
5. Rakel Baugerød f. 10/5-1908.
6. Margot Baugerød f. 2/2-1910.
Br. 1910.

Denne familien bodde i 1900 på Borgeskogen under V. Borge.
Under folketellingen 1910 bodde sagarbeider "Kristian Baugerød" med familie i eget hus under Menstad.
Se Familie 15 - Menstad 1910.


Smedplassen under Meen. Innsendt av Andreas Søli.

Forhenværende dagarbeider, leieboer
Johan Hansen fra Meen(4) Myren f. 19/11-1841 i Gjerpen.
g.m. Live Halvorsdatter fra Bø i Telemark f. 14/10-1843.
Se Familie 16 - Menstad 1891.

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Lars Baugerød
fra N. Baugerød f. 19/4-1889 d. 3/1-1952, s.a. Ole Eriksen Baugerød.
g.m. Ingebjørg Eikeland fra Gjerstad f. 8/10-1902 d. 12/10-1989.
1. Erik Baugerød f. 5/5-1934 d. 28/5-1987 i Oslo. Gravlagt på Borgestad.
2. Halvard Baugerød f. 1937. Bosatt i Ås kommune i Akershus fylke.
3. Alf Baugerød f. 1939.
Bosatt på utskilt tomt, Enggravhøgda 7.
Br. 1927.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70 

16

Meen - Meen

 Lars Baugerød

0 mark 42 øreFra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.