ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP | 


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.07.2019Vestre Borge 1891
Kilde: Folketellingen 1891. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.
 

1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Det ser ut til å være ca. 32 hus her i 1891.


Familie 1.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/4. Senere br. nr. 65 ”Stenstad”.

Fyrbøter ved sagbruk, huseier med litt jord
Nils Olsen Borge
fra Gjerpen f. 26/10-1837, s.a. Ole Nilsen.
g. i Kilebygda kirke 8/2-1874 m. Aase Andrea Johnsdatter fra Gisholt i Kilebygda, Solum f. 9/4-1846, d.a. Jon og Marthe Skrubbeholmen som emigrerte til Amerika, d.a. John Petter Kristoffersen.
Forlovere: "Halvor Larsen, Lars Olsen af Gjerpen".
1. Inga Olufine f. 29/9-1874 på V. Borge.
2. Martha Johanne Nilsdatter Borge f. 6/11-1876 g.m. Karl Olsen Lia. Se Familie 17 - Menstad 1910.
3. Nils Nilsen Borge f. 2/12-1878. Se Familie 25 - Borgestad  1910.
4. Kristofa Marie f. 5/8-1881.
5. Kristofa Marie Nilsen Borge f. 2/8-1882.
6. Alvilde Nilsen Borge f. 1883. Sypike i 1900.
7. Jonas Nilsen Borge f. 10/4-1885. Sagarb. i 1900.
8. Amalie Nilsen Borge f. 1888.

Alle barna var født i Gjerpen. Andre beboere her i 1891: Berthe Gunnarsdatter,
"sindsyk", forsørges av Bratsberg amt og Gjerpen kommune, f. 1835 i Etne.

Aase Andrea skal være den eneste av sine søsken som ikke emigrerte til Amerika.
Nils Olsen Borge arbeidet ved sagbruket på Holmen (Borgestadholmen).
Se også folketellingen 1910.


Familie 2.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Her var oppført sjømann Olaf Olausen med familie. Se Familie 18 - V. Borge 1900.

Olaf Olausen var i 1891 annen styrmann til sjøs og var under denne folketellingen på reise til Vestindia.


Familie 3.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Skipstømmermann, huseier
Erik Madsen
fra Finland f. ca. 1845
g.m. Annette Thorsdatter fra Porsgrunn f. 1844

Erik Madsen bygde i 1897 hus i ”Massebakken” på Hauen. Se Familie 3 - Hauen 1910.

Enka etter Torjus Ingebretsen, Inger Hansine Olsdatter, bodde her i 1891. Hun var da
jordeier og huseier med litt kapital og hadde trolig solgt halve huset til Erik Madsen
Se Torjus Ingebretsen i Familie 12 - V. Borge 1875.


Familie 4.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Emmisær, huseier
Nils Kittilsen Riis
f. 1818.

Nils bodde i 1891 her sammen med sin datter Kirsten Bertha Nilsdatter. Han var da enkemann og
hun var hans husholderske. Familien bodde mer enn 25 år på Trollsåsen ved Jarseng. Se Trollsåsen.


Familie 5.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Skredder, tøffelmaker, huseier
Karl Johan Jacobsen Langerød
fra Langerød(1) f. 28/12-1863 d. 9/1-1892 "på Osebakken", s.a. Jacob Jacobsen Langerød.

Karl Johan var ugift og bodde her med sin husholderske, ugifte Marthe Kirstine Jacobsdatter f. 16/7-1836 på Langerød i Gjerpen.
Hans tante. Marthe bodde her alene i 1900.


Familie 6.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Matros
Peder Anton Abrahamsen
fra Brunlanes f. ca. 1857.
g.m. Alvilde Kristiane Andersen fra Larvik f. 1861 Larvik.
1. Nikoline Mathilde Pedersen f. 1881 i Larvik.
2. Amanda Pedersen f. 1884 i Larvik.
3. Petrea Margrete Pedersen f. 1886 i Larvik.

I 1891 tilhørte kona og barna menigheten ”Jarlsbergerne”. Menigheten er i dag kjent som DELK.


Familie 7.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Her var oppført Ingebret Knudsen med familie. Se Familie 12 - V. Borge 1865.


Familie 8.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/21 ”Skogen”.

Her var oppført Halvor Jahnsen fra Solum. Se Familie 54 - V. Borge 1900.


Familie 9.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/29 ”Braarud”.

Arbeider, huseier
Ole Olsen Braarud (Ole Braarud) fra Brårud under Prestegården i Sauherad f. 30/7-1827 d. 17/7-1903 i Borgeskogen, s.a. Ole Østensen og Sara Olsdatter.
g. i Sauherad 11/6-1863 m. Torbjørg Torjersdatter fra Åsen (Rønningen) under M. Sunde i Sauherad f. 1/8-1842 d. etter 1910, d.a. Torjer Olsen og Torbjørg Olsdatter.
Forlovere: "Hans Torbjørnsen og Johannes Jonsen Hegna."
1. Ole Olsen Braarud d.e. (Ole Braarud) f. 18/1-1864 på Brårud. Bodde på Moldhaugen da de giftet seg i 1885. I 1900 var de bosatt i Kirkegata i Ø. Porsgrunn med 6 barn og han var slakterborger.
    g. i Solum kirke 7/7-1885 m. Trine Olsdatter fra Wrightekåsa i Solum f. 28/10-1862 på Langestrand i Larvik, d.a. arbeider Ole Torgersen og Helvig Olsdatter.
    Forlovere: "Arbeider Ole Torgersen Wrightekaas og arbeider Hans Peder Pedersen, Borgeskoven."
    Barn 1. Hanna Talie Braarud f. 1/10-1885 på Smedkåsa i Solum. Faren var da oppført som arbeider Ole Olsen.
    Barn 2. Margit Charlotte Braarud f. 20/11-1887 på Smedkåsa i Solum. Faren var da oppført som snekker Ole Olsen.
    Barn 3. Borghild Caroline Braarud f. 23/11-1890 i V. Porsgrunn. Faren var fremdeles oppført som snekker Ole Olsen.
    Barn 4. Ole William Braarud f. 17/3-1894 i V. Porsgrunn. Far: Snekker Ole Olsen.
    Barn 5. Ellen Braarud f. 19/12-1895 i V. Porsgrunn. Faren ble fra nå av endelig skrevet for slakter Ole Olsen Braarud.
    Barn 6. Einar Anker Braarud f. 6/9-1898 i V. Porsgrunn.
2. Torbjørg Olsdatter Braarud f. 20/9-1865 på Brårud g. 3/5-1886 m. Ole Fredriksen Hauland fra Mælum f. 1849, s.a. Fredrik Olsen. Se Familie 28 - Borgestad 1891.
3. Ingeborg Olsdatter Braarud f. 16/6-1867 på Brårud g. i Gjerpen 4/11-1894 m. sjømann Theodor Sørensen (Theodor Thoresen). Se Familie 58 - Ø. Borge 1900.
4. Torjer Olsen Braarud f. 6/11-1869 på Brårud. Han ble visstnok snekker.
5. Kari Olsdatter Braarud f. 11/5-1873 på Brårud.
6. Ole Olsen Braarud d.y. f. 12/12-1875 i Sauherad. Se Familie 1 - Åkre 1910.
7. Anne Olsdatter Braarud f. 12/8-1878 på Riis g. i Gjerpen 25/10-1902 m. Ole Johansen fra Bråten under Borgestad f. 1878, s.a. Johan Hansen.
8. Halvor Olsen Braarud f. 2/3-1882 på Borgeskogen d. 10/10-1955. Arbeider på teglverket i 1900. Bodde i Breidablikk under V. Borge (73/10).
9. Sofie Olsdatter Braarud f. 26/4-1885 på Borgeskogen.

Ole Braarud med familie kom til Gjerpen i 1876 med presteattest av 30/3-1880, skrevet ut i ettertid av sogneprest
Magelsen i Sauherad. Ole Olsen Braarud jobbet først som vedhugger. Sønnen Halvor ble født i Borgeskogen.
I 1900 arbeidet Ole Braarud på Borgestad teglverk.

Ole Olsen fikk 2 sønner som begge ble døpt for Ole. Den eldste ble slaktermester og etablerte seg i Porsgrunn.
Den yngste jobbet først på teglverket på Holmen, siden på Borgestad fabrikker ("chamottefabrikken").

Kirkeboka forteller oss at han døde av "stensmerter" i 1903.

Enka bodde her også i 1910 med sin sønn Halvor og sin dattersønn Ivar f. 20/10-1908. Han var sønn av fabrikkarbeiderske
Sofie Olsen Braarud. Faren var ungkar og sjømann Fritjof Vaskaas f. 1883. Begge bodde i Borgeskogen i 1908.

Se også Familie 39 - V. Borge 1910.


Familie 10.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Her var oppført enka etter Nils Halvorsen. Se Familie 22 - V. Borge 1875.


Familie 11.
V. Borge 1891. ”Sand” - Borgeskogen. 73/15.

Her var oppført Johan Eriksen med familie. Se Familie 31 - V. Borge 1910.


Familie 12.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Her var oppført Marie Knudsen og 3 døtre. Se Familie 4 - V. Borge 1865.
I 1891 drev Marie Knudsen med stryking og vasking av klær for folk. De var metodister.


Familie 13.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/17 ”Solbakken”.

Her var oppført skipstømmermann Halvor Larsen fra Borge f. 1/8-1853 i Skien, s.a. Lars Trondsen. Se Familie 8 - V. Borge 1865.

I 1891 var Larsen skipstømmermann og på sjøen. I 1900 hadde han ”gått i land” og hadde jobb som tømmermann.
Halvors mor, Ingeborg Marie Halvorsdatter f. 1827 i Gjerpen bodde her i både 1891 og 1900.
Se Familie 58 - V. Borge 1900.


Familie 14.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Her var oppført skomakermester Ole Isaksen Lie. Se  Familie 7 - V. Borge 1875.


Familie 15.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Teglstenmuremester, huseier med litt jord
Nils Andreas Edvard Kristensen
fra Skavanhagen under Fossum f. 3/11-1858, s.a. Christen Olsen. Se Familie 19 - Fossum 1865.
g. 17/2-1881 m. Anne Marie Hansdatter fra Borgeskogen f. 7/11-1855, d.a. Hans Peter Pedersen. Se Familie 16 - V. Borge 1865.
1. Julie Antonie Kristensen f. 1882 i Skien.
2. Kristen Kristensen f. 21/7-1884 på Borgeskogen.
3. Nora Hansine Kristensen f. 1888 i Gj.


Familie 16.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Matros, huseier
Johan Olavesen
f. 1863 i Gj.
g.m. Anne Kirstine Mikkelsen fra Langesund f. 1864.
1. Arthur Olaves Olavesen f. 1888 i Gj.


Familie 17.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Banevokter ved jernbanen med litt jord
Hans Gundersen
fra Elverum f. 1848.
g.m. Ragnhild Olsen fra Åmodt i Østerdalen f. 1849.
1. Mathilde Gustava Hansen f. 1875 på Åmodt i Østerdalen. 


Familie 18.
V. Borge 1891. Borgeskogen. 73/2.

Her var oppført Johan Anton Andresen med familie. Se Familie 15 - V. Borge 1900.


Familie 19.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Festetomt under 73/2.

Skipsfører, huseier
Ole Christian Pedersen
fra Borgeskauen f. 19/9-1853, s.a. sjømann Peder Olsen. Se Familie 19 - V. Borge 1865.
g. i Metodistkirken 28/11-1881 m. Marianne Jacobsdatter fra Tolnæs i Solum f. 21/7-1854.
1. James Pedersen f. 1885.
2. Hulda Marie Pedersen f. 31/8-1889 i Borgeskogen. Butikkdame i 1910.
3. Paulus Pedersen f. 24/10-1892 i Borgeskogen. Butikkbetjent i 1910.
4. Immanuel Karenius Pedersen f. 30/4-1896 i Borgeskogen.

Familien var metodister både i 1875 og i 1900. Dette er en av de gamle slektene på Borgeskogen.
Som eldste sønn overtok, som skikken var, Ole Christian farens hus. Hans mor og far bodde sammen
med Oles familie her i 1875. Faren var da ”skibsdriver” og hadde litt jord.


Familie 20.
V. Borge 1891. Breidablikk. Leietomt under 73/2.

Sagbruksarb., huseier
Kristian Torjusen
fra Borgeskogen f. 6/7-1852 d. etter 1910, s.a. Torjus Trondsen. Se Familie 21 - V. Borge 1865.
g. 20/1-1876 m. Karen Hansdatter fra Siljan f. 28/6-1848 d. etter 1910, d.a. pike Anne Rønniksdatter Slettekaasa under Søland og ungkar Hans Larsen Gaaserød i Sandsvær.
1. Torjus Kristiansen f. 20/10-1876 g. hos byfogden i Skien 28/1-1904 m. Johanne Marie Olsdatter fra Fosse i Holla. Torjus var smed.
2. Anton Kristiansen f. 1880 g. hos byfogden i Skien m. Gunhild Kirstine Fosse fra Fosse i Holla. Anton var tømrer.
3. Anne Kristine Torjusen f. 4/8-1878 g.m. Andreas Andresen. Se Familie 73 - Ø. Borge 1910.
4. Berthinius Kristiansen f. 21/12-1884.
5. Hans Kristiansen f. 22/12-1886. Fyrbøter i 1910.
6. Karen Marie Torjusen f. 15/8-1889.

Som mange andre unge menn på Borgeskogen/Osebakken var Kristian også på sjøen en tid.
Han var matros i 1876.
Denne familien var ikke medlemmer av statskirken. De tilhørte”Jarlsbergerne”, senere kjent som
Den Evangeliske Lutherske Kirke - DELK.


Familie 21.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Tømmermann
Hans Andreas Jensen f. ca. 1857 i Eidanger, s.a. Jens Peter Hansen.
g. 2/2-1882 m. Inger Marie Knudsen fra Borgeskogen f. 28/11-1860, d.a. Christian Julius Knudsen. Se Familie 10 - V. Borge 1865.
1. Anna Marie Jensen f. 12/11-1882 i Borgeskogen g.m. Hans Hjalmar Hilbert Hedin. Se Familie 118 - Borgestad 1910.
2. Peter Julius Kristian Jensen f. 20/1-1885 i Borgeskogen.
3. Kristian Julius Jensen f. 1887 i Eidanger.
4. Mariane Jensen, d., f. mai 1889 i Gj.

Inger Marie drev kolonialhandel, mens mannen var tømrer. Han var mye borte og arbeidet.

Andre i huset i 1891: Ole Berentsen Espeland, snekkerlærling, f. 1871 i Kvinesdal og
Johan Fredrik Johannesen, tjenestegutt, ug., møbelsnekkersvenn, f. 1847 i Gjerpen.
Hennes gamle foreldre bodde også her i 1891.


Familie 22.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Matros, losjerende
Anders Kristiansen fra Eidanger f. 1865.
g.m. Karen Kirstine Jacobsen fra Brunlanes f. 1857.
1. Johanne Marie Kristiansen f. sep. 1890 i Gjerpen.

Huseier og enke Karoline Fredrikke Larsen fra Kongsberg f. 1811. Metodist.
Hun var hovedpersonen i huset og hadde litt privat understøttelse.


Familie 23.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2. Visstnok Åmotbakken 3.

Tøffelmaker, skomaker
Johan Martin Meyer
(Johan Martin Meier) f. 1833 d. 1909 på Osebakken, s.a. sjømann Jens Jørgen Meyer. Se Storgt. 208 på Osebakken.
g.m. Hanna Kirstine Andersdatter fra Skien f. 7/6-1849 d. 1926.
1. Jens Kristian Meyer f. 1874. Bodde hjemme og var porselensdreier i 1891.
2. Elise Kristine Martine Meyer f. 1875.
3. Ingvald Meyer f. 1877.
4. Johan Herman Meyer f. 1880. Snekker lærling i 1900.
5. Svend Martinius Meyer f. 1882. Snekker lærling i 1900.
6. Gunda Karoline Josefine Meyer f. 7/6-1888.

Johan Meyer dro til Strømstad i Sverige i 1847. I 1875 leide de rom hos familien Zacharias Mortensen
i Borgeskogen. Familien hadde eget hus her i 1891. Da han døde var hans adresse Osebakken.

Se også folketellingen 1910.


Familie 24.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Snekkermester, huseier
Jacob Olsen
fra Haukeroa under Bø i Luksefjell f. 16/4-1845, s.a. Ole Olsen Haukeroen.
g.m. enke Inger Andrea Jacobsdatter fra Solum f. 1852 (Metodist, også barna -i 1891)

Stedatter: Inga Hansine Thyrholm f. 1876 i Porsgrunn.

Losjerende i familien:
Robert Udd, hjulmakersvend f. 1822 i Navestad, Sverige og
Ole Gunnuldsen Aastad ”Karl”?, ugift f. 1871 i Bamble.

Jacob Olsens familie var ført opp på Borgeskogen under Borgestad i 1900. Det er trolig feil.

Se Familie 34 - V. Borge 1875,
Se Familie 1 - Borgestad 1900.
Se også Familie 78 - V. Borge 1910.


Familie 25.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Her var oppført enkemannen Peder Kristensen (Peder Christensen) med familie. Se Familie 16 - V. Borge 1845.


Familie 26.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Her var oppført Torjus Trondsen og kone. Se Familie 21 - V. Borge 1865. Tilhører ”Jarlsbergerne”.


Familie 27.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Her var oppført huseier Anne Karine Johnsen, enke etter Olaus Olsen. Se Familie 28 - V. Borge 1865.

Det er nevnt at hun hører til ”Jarlsbergerne”. På besøk her i 1891, var hennes sønn salmagersvenn
Martin Olausen f. i Gj. 1866. Bosatt i Skien.


Familie 28.
V. Borge 1891. Borgeskogen (Breidablikk). Under 73/2.

I folketellingen 1891 var de neste eiendommene feilaktig lagt under 74/1 (Borgestad). Dette er rettet opp her. G.S.

Skipsfører
Olaves Ingebretsen
fra Borgeskogen f. 20/7-1857 d. før 1910, s.a. Ingebret Knudsen. Se Familie 12 - V. Borge 1865.
g. 30/10-1879 m. Gurine Marie Ellefsdatter fra Klyve i Solum f. 14/4-1855, d.a. Ellef Aslaksen.
1. Elevine Marie Ingebretsen f. 1879 i Eidanger?
2. Ingebret Ingebretsen f. 2/5-1883 i Gjerpen.
3. Karoline Elise Ingebretsen f. 1886.
4. Otilie Magdalene Ingebretsen f. 13/6-1889 i Gjerpen.

I 1891 seilte Olaves som skipsfører og i 1900 var han styrmann.
I 1910 bodde enka her med Ingebret og Otilie. Se Familie 62 - V. Borge 1910.


Familie 29.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Festetomt under 73/2.

Her var oppført bødkerarbeider, tømmermann, båndskjærer og huseier Gunder Olsen med familie. Se Familie 3 - Borgestad 1910.


Familie 30.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Her var oppført enkemann og huseier Kittil Hansen. Se Familie 16 - V. Borge 1875.


Familie 31.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Her var oppført Hans Johannesen med familie. Se Familie 10 - V. Borge 1875.


Familie 32.
V. Borge 1891. Borgeskogen. Under 73/2.

Bjelkehugger, huseier
Peder Evensen
fra V. Toten f. 1847 d. før desember 1900.
g.m. Ingeborg Andrea Svendsdatter fra Skien f. 1850.
1. Edvard Severin f. 10/10-1875 på Bråten under Borgestad, d. 1/3-1877 på Nyork under Ø. Borge.
2. Edvard Severin Pedersen f. 9/4-1878 i Borgeskogen.
3. Johannes Pedersen f. 28/12-1880 på Borgeskogen.
4. Jørgen Pedersen f. 27/10-1883 i Borgeskogen.
5. Ingvald Pedersen f. 1888 i Gj.
6. Elise Pedersen f. 1894 i Solum?

Peder Evensen var bjelkehugger ved lasteplass. Før folketellingen 1900 var Peder død.
Enka og barna bodde på en husmannsplass u. Tollnes i Solum.

Innflyttet 26/11-1875.
Peder Eivindsson f. 1847, V. Toten.
Ingeborg Andrea Svendsd. f. 1850 i Skien.
Fra Porsgrund. Til Braaten.


 

Vekkelse i bygda - D. E. L. K..
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME] på tastaturet.

(C) post@gamlegjerpen.no