| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hauen
Gård nr. 68 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.03.2015
 

Hauen 1910
Kilder: Folketellingene 1900 og 1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene.

Familie 1.
Hauen 1910. Under 68/4, 16, 18 og 20 (gnr/bnr).

Her var oppført ingeniør Hans Abraham Kolle med familie. Se Hauen(4) - vestre.

Familie 2.
Hauen 1910. Under 68/1. Ikke skyldsatt eiendom. Trolig en festetomt.

Bordsorterer
Johan Schjødt
fra Drammen f. 12/6-1851.
g1g m. NN
g2g på Skien Byfogdkontor 5/11-1904 m. Maren Dorthea "Thea" Johannesdatter fra Hauen f. 16/3-1855, d.a. Johannes Kittilsen. Se Familie 1 - Hauen 1891.

Familie 3.
Hauen 1910. 68/11. 2 familier i samme hus. "Massebakken". 1/2.

Huset ble oppført i 1897 av Erik Madsen.

Adresse i dag: Bølebrekka 8.

Skipstømmermand, huseier
Erik Madsen fra Finland f. ca. 1845, s.a. Mathis Madsen.
g. i Ø. Porsgrunn 7/6-1875 m. Annette Thorsdatter (skrevet "Antonette" ved dåpen) fra Osebakken i Porsgrunn f. 27/7-1847, d.a. Thor Andersen Bekkevold og Maren Anne Olsdatter.
1. Theodor Martinius Eriksen f. 30/7-1881 i Ø. Porsgrunn. Se nedenfor.
2. Maren Eriksdatter f. 24/6-1884 i Ø. Porsgrunn g. i Gjerpen 5/4-1904 m. styrmann Jacob Andreas Lindgreen fra Nenset i Solum f. ca. 1878, s.a. g.br. Oluf Lindgreen.
3. Elise Emilie Madsen f. 28/5-1887 på Jønnevald i Gjerpen iflg. dåpsprotokollen. I konfirmasjonsprotokollen for Gjerpen 1901 står det at hun var født på Bøle. Dette stemmer ikke.
4. Hans Jacob Madsen f. 8/1-1890 i Borgeskogen i Gjerpen.
5. Einar Amandus Madsen f. 18/12-1893 i Borgeskogen.

Denne familien bodde først i Ø. Porsgrunn. I 1887 bodde de som forpaktere på en av Jønnevald-gårdene.
I 1890 bodde familien i Borgeskogen. Se Familie 3 - V. Borge 1891.
Erik Madsen bygde dette huset i 1897. Deretter ble de værende her.

Familie 4.
Hauen 1910. 68/11. 2 familier i samme hus. "Massebakken". 2/2.

Adresse i dag: Bølebrekka 8.

Sersjant, kontorist, fabrikbestyrer
Theodor Martinius Eriksen (Theodor M. Eriksen) herfra f. 30/7-1881 i Ø. Porsgrunn
d. 28/6-1946., s.a. tømmermann Erik Madsen.
g. i Gjerpen 17/8-1907 m. Sofie Hauen fra Hauen(1) f. 10/6-1887
d. 11/2-1960 , d.a. Abraham Olsen Hauen.
1. Arne Eriksen f. 26/2-1909 i Gjerpen.
2. Marius f. 25/4-1911 død som liten.

Han ble konfirmert i Gjerpen i 1896. Hun ble konfirmert i 1901.

Familie 5.
Hauen 1910. 68/10.

Sagmester, huseier
Halvor Knutsen fra Gjerstad f. 29/7-1871, s.a. husmann Knut Halvorsen.
g. 5/6-1904 m. Elise Sveinungsen fra Bøle f. 30/10-1884, d.a. sagarbeider Sveinung Pedersen.
Forlovere: Theodor Ellefsen og Sveinung Pedersen.
1. Harry Knutsen f. 23/3-1905.
2. Magda Knutsen f. 27/1-1907.
3. Benny Knutsen f. 23/12-1908.
4. Rakel Knutsen (tvilling) f. 18/5-1910.
5. Ruth Knutsen (tvilling) f. 18/5-1910. 

Halvor Knudsen ble konfirmert i Gjerstad kirke i 1885.

Familie 6.
Hauen 1910. 68/12.

Tomtearbeider ved sagbruk
Henrik Olsen fra Ballestad(43) f. 12/5-1873 i Nedre Eiker, s.a. murer Ole Jonassen fra Sverige.
g. 18/3-1896 m. Maren Kirstine Hansdatter fra Ø. Borge(13) f. 29/1-1879, d.a. g.br. Hans Andreas Hansen.
1. Hans Olsen f. 15/8-1897 i Gjerpen.
2. Olufine Olsen f. 12/6-1900.
3. Ragnhild Olsen f. 27/6-1903.
4. Elias Olsen f. 2/2-1906.
5. Marry Olsen f. 18/4-1908.
6. Hanna Olsen f. 14/2-1910.

Se Henrik Olsens onkel (farbror), Haakon Jonassen, på Ryggen under Skifjell.

Familie 7.
Hauen 1910. 68/13.

Tomtearbeider ved sagbruk
Oluf Nilsen fra Brunlanes f. 29/11-1858.
g.m. Nikoline fra Brunlanes f. 9/9-1864.
1. Hilda Nilsen f. 1888 i Brunlanes.
2. Magna Nilsen f. 1890.
3. Oskar Nilsen f. 11/2-1892. Sjømann i 1910.
4. Selma Nilsen f. 6/10-1896.
5. Anna Nilsen f. 26/7-1899 i Gjerpen.
6. Alf Nilsen f. 19/6-1902.
7. Henry Nilsen f. 22/7-1905.

Alle barna født før 1899 er født i Brunlanes. Familien er også nevnt her under folketellingen 1900.

Familie 8.
Hauen 1910. 68/14. 2 familier i samme hus. 1/2.

Høvlerimester
Anders Magnussen fra Sverige f. 19/9-1868.
g.m. Karen fra S. Odalen f. 15/11-1875.
1. Magnhild Magnussen f. 20/4-1897 i Kristiania.
2. Asta Magnussen f. 28/12-1900 i Kr.a.
3. Ingrid Magnussen f. 17/5-1903 i Kr.a.
4. Sigrid Magnussen f. 1/2-1905 i Kr.a.
5. Otto Magnussen f. 4/8-1908 i Gjerpen.

Familie 9.
Hauen 1910. 68/14. 2 familier i samme hus. 2/2.

Tidligere sjømann, laer
Petter Haakonsen fra Kirkeholmen i Skåtøy f. 3/3-1867, s.a. sagarbeider Haakon Nielsen.
g. i Skåtøy kirke 20/11-1887 m. Karoline Amalie Amundsdatter fra Kirkeholmen i Skåtøy f. 14/9-1868 d. etter juni 1907 før nov. 1910, d.a. arbeider Amund Klausen og Anne Elisabeth Amundsdatter.
Forlovere: "Karl Herlofsen og Sveinum Jacobsen, begge fra Kirkeholmen."

1. Hagbart Andreas Haakonsen f. 11/9-1887 på Kirkeholmen i Skåtøy.
2. Amund Haakonsen f. 1890 på Skåtøy.
3. Georg Haakonsen f. 26/6-1892 i Skåtøy.
4. Edvarda Haakonsen f. 5/11-1894 i Skåtøy.
5. Rudolf Haakonsen f. 23/1-1897 i Skåtøy.
6. Haakon Haakonsen f. 15/4-1899 i Skien.
7. Petrea Haakonsen f. 2/5-1903 i Gjerpen.
8. Margit Haakonsen f. 9/6-1907 i Gjerpen.

En "laer" var en som lastet og losset skip.

Denne familien kom til Skiens- området rundt 1898.

Familie 10.
Hauen 1910. 68/15. Bøle bedehus.

Pedel ved Bøle skole, enke
Olga Eriksen (Olga Sofie Hansen) fra Larvik f. 25/6-1880.
1. Anna Eriksen f. 30/12-1902 i Gjerpen.
2. Dagny Eriksen f. 10/8-1909 på Sem i Gjerpen.

Olga Eriksen var enke etter Anders Kristian Eriksen f. ca. 1876 og død før desember 1910. Ikke gravlagt i Gjerpen.
Datteren Dagny ble født på Sem, hvor faren var gårdsarbeider.

(C) Gard Strøm.