| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 43 - Ballestad søndre
Gammelt løpenr. 224a. Siden Norges matrikkel 1889: 65/43.

Utskilt fra S. Ballestad i 1802. Landskyld 3 mark 25 øre.


Ballestad bnr 43. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.


Adresse i dag: Håvundvn. 324, 3713 Skien.

G.br., selveier
Jacob Engebretsen.

Br. 1804.

Jacob Engebretsen kjøpte senere Ballestad(49) "Rønningen".

Jens og Ole Kittilssønner fra Hauen.
Br. 1810.

"Skjøte fra Jacob Engebretsen til Jens Kittilsen, dato 7. februar 1810, tinglyst 5 desember 1832(!)."

G.br., selveier
Ole Kittilsen Hauen

Br. 1817. Se Hauen(2).

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Husmannsplassen(e) Brånan og/ eller lille Brånan, lå under denne eiendommen på 1820-tallet.
Bolette Cathrine Hauen (enke?) utstedte følgende festebrev:
1. "Fæstebrev fra Bolette Catrine Houen til Amund Jensen og første Kone paa jordstykket Braanen, mod aarlig afgift 4 spd (spesidaler) og
8 arbeidsdager. Datert 7. marts 1821, tingl. 2. mars 1825."
2. "Fæstesæddel fra Bolette Catrine Houen til Peder Pedersen og første Kone paa Jordstykket Lille Braanen, mod aarlig afgift 4 spd. og 8
arbeidsdager. Dat. 1. desember 1821, tingl. 2. april 1834."

"Skjøde fra Bolette Catrine Houen til Anders Andersen, dat. 22. nov. 1825, tingl. 1. febr. 1826."

G.br., selveier
Anders Andersen
fra Haukelien i Melum, Solum prestegjeld dpt 7/5-1797, s.a. Anders Christensen og Kirsti Halvorsdatter.
g. i Solum 4/3-1820 m. Maren Larsdatter fra Åfosstrand i Solum dpt. 4/12-1791, d.a. Lars Arnesen Aafosstrand og Berte Larsdatter Hentia.
Forlovere: "Peder Haukeli og Anders Bergen."
1. Anders Andersen f. 10/1-1822 på Gjemsø i Solum.
2. Berthe Kirstine Andersdatter f. 12/5-1824 på Gjemsø i Solum.
3. Lars Andersen f. 2/6-1827 på Ballestad. Han ble urmaker i Skien g.m. Anne Cathrine Lund f. 24/3-1833, d.a. skreddermester Anders Lund og Andrea Møller i Skien. Se folketellingen 1865 for Skien.
4. Anne Marie Andersdatter f. 8/2-1830 på Ballestad.
Br. 1826.

Maren Larsdatter var i tjeneste på Haukelien før de giftet seg. Foreldrene med 2 barn er meldt utflytta fra Haukelien
i Solum til Gjerpen i 1826.

F.f.
Anders Andersen og Mari Larsdatter Gjemsøes Anders: Karen Larsdatter Stensrødejet, Grete Vindalen Gjemsø, Lars Aaby Gjemsø, Tor Andersen Bratsberg, Gunner Jensen Aafosejet, Lars Jensen Aafosejet, Anders Røsland Gjemsø.
F.f. Anders Andersen og Maren Larsdatter Gjemsøes Børte Kirstine: Kisten Torgersen Gjemsøe, Aslau Christensdatter Haukeli, Peder Andersen Haukeli, Hans Jørgensen Tveten, Gunner Vindalen.
F.f. Anders Andersen og Maren Larsdatter Ballestads Lars: Torgrim Ballestads kone, pige Karen Maria Arnesdatter, Solum, Lars Aabye Meen, Ole K. Riis, Niels Thorsen Ballestad.
F.f. Anders Andersen og Maren Larsdatter nordre Ballestads Anne Marie: Niels Thorsens kone, Ballestad, pige Johanne Larsdatter, Giemsøe, Niels Thorsen Ballestad, Even Jacobsen ibid., Lars Larsen Meen.

"Skjøde fra Anders Andersen, hvorved halvdelen af hafnegangen i Stubberød sæter tilhører bnr 45. Tingl. 23. januar 1830."
"Skjøde fra Anders Andersen til Even Jacobsen, dat. 19. april , tinglyst 31. aug. 1830."

G.br., selveier
Even Jacobsen Ballestad
fra Langerød(A) dpt. 10/12-1797 d. 12/11-1880 på Ballestad, s.a. Jacob Andersen Langerød.
g. 11/7-1833 m. Karen Pedersdatter fra Limi(3) dpt. 11/4-1795 d. 1/7-1858 på Ballestad, d.a. lensmann Peder Christensen Limie.
Forlovere: "Simon Jønnevald og Anders Ballestad."
1. Jacob Petter Evensen f. 21/1-1836 på Ballestad.
2. Caroline Dorthea Evensdatter f. 11/10-1837 på Ballestad g.m. Johan Johannesen Ballestad. Se nedenfor.
Br. 1830.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

224a              

Ballestad søndre

Even Jacobsen

0 tønder 7 sættinger

1 daler - 2 ort - 20 skilling


Even Jacobsen Ballestad skilte ut en teig i 1855 som han solgte.

Kilde
: Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og Skyldsættingsforrætning, hvorved bnr 47 er udskilt, afholdt 15., tinglyst 16. aug. 1855." Se Ballestad(47).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

224a           

Ballestad søndre

Even Jacobsen

1 - 4 - 11


G.br., selveier
Johan Johannesen Ballestad
fra M. Bøle 22/7-1840 d. 5/12-1900 på Kleiva, s.a. Johannes Halvorsen Bøle.
g. 9/1-1862 m. Caroline Dorthea Evensdatter Ballestad herfra f. 11/10-1837 d. 19/6-1918 i Skien. Gravlagt på Johannes kirkegård.
1. Karen Elise f. 17/4-1862 d. 9/10-1862.
2. Johannes Johannesen f. 15/7-1863 d. 6/4-1889 i Skien.
3. Even f. 17/7-1866 d. 17/12-1883 på Ballestad.
4. Jacob Peter Johannesen f. 18/5-1869 d. 9/9-1899 g.m. Inga Hansen fra Kragerø f. 1872. Bodde på Bratsbergkleiva i Skien. Var kjøpmann.
5. Karl Johannesen Ballestad f. 7/3-1873. Se nedenfor.
6. Anders Ballestad f. 7/3-1877 d. 1944. Bodde i Øvreg. 1 på Kleiva i Skien. Han var baker.
7. Karen Elise f. 29/2-1884 d. 4/12-1884.
Br. ca. 1880.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Attest om at Johan Johannesen er gift med Even Jacobsens eneste datter og arving Karoline Evensdatter, dat. og tinglyst 4. mai 1881."
"Delings- og Skyldsættingsforrætning, hvorved bnr 48 er udskilt, afholdt 6. april, tinglyst 4. mai 1887."


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

43

224a

Ballestad

Ballestad søndre

Johan Johannessen

0 - 4 - 23

3 mark 90 øre

65 44 229 Ballestad Graaten Johan Johannessen 0 - 3 - 11 2 mark 11 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og Skyldsættingsforrætning, hvorved bnr 53 og 54 er udskilt, afholdt 27. april, tinglyst 2. mai 1892."

Murmester, leieboer
Ole Jonassen
fra Tokil i Sillerud, Sverige f. ca. 1830 d. 14/8-1899 på Hoppestul i Sandsvær, s.a. Jonas Haakonsson.
g. i Haug kirke (Hokksund) i Nedre Eiker 12/8-1864 m. Ragnhild Olsdatter fra Narverud-eje i Eiker f. 3/2-1843 på Narverud-eje d. etter 1919, d.a. Ole Knudsen og Margith Knudsdatter.
Forlovere: "Johan Syvertsen og C. Olsen Lilleaasen."
1. Julie Olsdatter f. 2/6-1865 på "Pukerudlien" i Skoger, Buskerud.
2. Marie Olsen f. 4/6-1868 på "Langum"-eje i Skoger, Buskerud. Konfirmert i Gjerpen i 1883.
3. Olaus Olsen f. 7/7-1870 på Narverud-eje i N. Eiker. Var teglverksarbeider i 1891. Se Familie 112 - Borgestad 1900.
4. Henrik Olsen f. 12/5-1873 på Narverud-eje i N. Eiker. Konfirmert i Nedre Eiker i 1888. Var tegleverksarbeider i 1891. Se Familie 6 - Hauen 1910.
5. Johanne Otilia Olsen f. 27/3-1881 på Kristiansflid.
6. Rudolf Olsen f. 8/11-1885 på Ryggen under Skifjell.

Ragnhild Olsdatter ble konfirmert den 18/10-1857 i Eiker prestegjeld med bosted Narverud-ejet.

Etter opplysninger fra etterkommer, Roar Rosenvold:
Ole Jonassen og broren Haakon Jonassen kom fra Sverige tidlig på 1850-tallet og slo seg først ned i Nedre Eiker hvor det var arbeide å få. Haakon flyttet videre, først til Siljan i 1858, siden til Skifjell(6) "Ryggen" i Gjerpen rundt 1861. Ole Jonassen, kom etter til Gjerpen med sin familie utpå 1880-tallet.

Under folketellingen 1865 for Eiker, var Ole Jonassen allerede gift med Ragnhild Olsdatter. De hadde datteren Julie Olsdatter f. ca. 1864 i Skoger prestegjeld. De bodde i 1865 da på husmannsplassen "Nærverudsbraaten" i Ytterkollen skoledistrikt.
Gard Strøm.


Marie Olsens datter (fra folketellingen 1891): ”Ragna Otilde Martiniusdatter, husfaderens datterdatter (uekte),
f. des. 1890 i Gjerpen.”

Denne familien bodde på dette bruket i 1891. Ragnhild Olsdatter bodde som enke hos sin sønn Olaus på Borgestad
sammen med sin sønn Rudolf i 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Johan Johannesen til Arve Olsen Ballestad paa dette brug og bnr 44 for 16.000 kr., dat. 17. nov., tinglyst 1. des. 1892."

G.br., selveier
Arve Olsen Ballestad
fra Ballestad(39) f. 5/2-1862, s.a. Ole Torgrimsen Ballestad.
Br. 1892.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Arve Olsen til Johan Johannesen paa dette brug og bnr 44 for 15.800 kr., dat. 29. juli 1895, tinglyst 9. aug. 1899."

G.br., kjøpmann i Skien, leieboer
Karl Johansen Ballestad herfra f. 7/3-1873 d. 6/2-1924, s.a. Johan Johansen Ballestad.
g1g i Gjerpen 20/2-1896 m. Anne Helene Halvorsdatter fra Kiste i Siljan f. 15/3-1873 d. 13/8-1899 på Ballestad, d.a. Halvor Hansen Riis på Brekkejordet.
g2g i Ø. Porsgrunn 13/1-1906 m. Mathilda Chatrina Dahlgren fra Ø. Porsgrunn f. 16/12-1875 i Ed i Elfsborgs len, Dalsland, Sverige d. 13/1-1968 i Porsgrunn, d.a. g.br. Johannes Dahlgren.
1. Hjørdis Dorthea Ballestad f. 22/12-1896 på Ballestad g.m. Arne Thorvald Nilsen f. 16/12-1903 i Skien. Se Meen(49).
2. Gunvor Bergljot Ballestad (Gunvor Langerød) f. 31/8-1898 g.m. Ragnvald Sørli. Se Søli(3). Hun vokste opp på Langerød.
Barn i 2. ekteskap:
3. Solveig Ballestad f. 11/9-1905 i Skien d. 17/3-1986. Bodde i Porsgrunn. Ugift.
4. Pike f. 1906 d. 1915.
5. Rakel Ballestad f. 14/10-1908 i Skien d. 8/3-1997 g1g 10/7-1942 m. Alf Alfsen d. sep. 1942 g2g 23/10-1948 m. Øyvind Emanuel Aaltvedt f. 1/2-1910 d. 10/8-1978.
    Bodde på Sunnjordet i Porsgrunn. Barnløse. Øyvinds bror Johannes, bor i samme hus.
6. Ester Ballestad f. 13/3-1911 i Gj. (trolig hovenga)  d. 3/9-1995 g.m. Luis Olsen Grønli fra Borgestad f. 11/6-1912 i N. Dakota, d. 27/5-1984.
    Bodde på Sundjordet i Porsgrunn.
7. Sigrid Ballestad f. 14/3-1913 g.m. Ragnar Amundsen f. 8/5-1910. Bosatt i Furuheimvn. 5a på Borgestad.
8. Randi Ballestad f. 10/7-1915 i Gj. d. 10/7-1986. Ugift. Bodde i Porsgrunn.
9. Ruth Ballestad f. 15/2-1917 i Gj. Bodde i Porsgrunn. Ugift.
10. Dordi Ballestad f. 10/5-1920 g.m. Torkjell Tørre fra Heddal f. 20/1-1917. Bosatt i Fridtjof Nansensgt. på Borgestad.
Br. 1896-1898.

F.f. Gaardm. Karl Johannesen og Anne Helene Halvorsen paa Ballestads Hjørdis Dorthea: Ingeborg Johannesen Ballestad, Anna Johnsdatter Bøle, Jacob Johannesen Ballestad,
      Anders Johannesen Ballestad.

Ikke nevnt i Gjerpen i 1891. Bodde mest i Skien. Han bodde her i 1896/98. Kom senere til Kleiva.
Deretter til Liane i Hovenga.

Etter at Mathilde var blitt enke flyttet hun til Rønningen under nedre Søli. Senere nærmere Slottsbro i
huset vis a vis der Arnt Aasen bodde. Hun var der lenge. Flyttet senere enda lenger ned i Hovenga.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Johan Johannesen til Haakon Jonasen Ryggen og Anders Ellefsen Ballestad paa dette brug, bnr 44 og bnr 53 for
17.000 kr., dat. 27. juli, tinglyst 9. aug. 1899."


Svenskfødte murer Haakon Jonassen Ryggen kjøpte denne gården sammen med sin svigersønn i 1899.
Han bodde på Ryggen. I 1900 var han enkemann og bodde her. Se Ryggen under Skifjell.

Medeier Anders Ellefsen har aldri bodd her. Se Bøle 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Haakon Jonassen Ryggen og Anders Ellefsen Ballestad til Ole Pedersen Flittig for kr. 17.000 paa dette brug, bnr
44 og 53, dat. 13. april, tinglyst 24. aug. 1901."

G.br., selveier
Ole Pedersen Flittig
, s.a. Peder Nilsen Flittig.
Br. 1901. Se Flittig under Mo.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Pedersen Flittig til Thor Larsen Bjønnæs for kr. 17.000 paa dette brug, bnr 44 og 53, dat. 10., tinglyst 24. aug. 1901."
"Skjøde fra Thor Larsen Ballestad ved lensmand H. A. Jacobsen i henhold til fuldmagt, til Peder Pedersen Jønnevald for kr. 17.000
paa dette brug, bnr 44 og 53, dat. 26. juni 1902, tinglyst 28. juni 1902."

G.br., selveier
Peder Pedersen Ballestad
(Peder P. Flittig/ Peder P. Jønnevald) fra Flittig under Mo f. 14/10-1872 d. 1918, s.a. Peder Nilsen Flittig.
g. 23/11-1894 m. Hansine Aslaksdatter fra Slettene under Mo f. 22/3-1872 d. ca. 1935, d.a. Aslak Pedersen Slettene.
1. Peder Ballestad f. 2/10-1895 d. oktober 1937.
2. Anna Kristine Ballestad f. 29/8-1897 g.m. Thor Andreas Nystad. Se Nystad under Meen.
3. Aslak P. Ballestad f. 30/8-1899. Se Ballestad(49) ”Rønningen”.
4. Gunnar Ballestad f. 31/7-1901 på Jønnevald d. 9/5-1956 g.m. Hjørdis Klovland f. 23/8-1909 d. 26/4-1962. Ingen barn. Gravlagt på Borgestad.
5. Gudrun Ballestad f. 8/5-1905. Ugift.
6. Hans Pedersen Ballestad f. 1/4-1907. Overtok gården.
7. Olav Ballestad f. 16/4-1909 d. 21/10-1974 g.m. Gjertrud Thorsen f. 21/2-1904 d. 8/4-1984. Bodde i Skien.
    Barn 1. Bjørn Ballestad f. 1936.
    Barn 2. Erna Helene Ballestad f. 1938.
8. Otto Ballestad (Otto Pedersen Ballestad) f. 31/1-1912 d. 17/9-1936 g.m. Gudrun Lura fra Gjerpen lille(74) f. 10/7-1911 d. 11/2-1993. Bodde i Håvundv. 57.
    Barn 1. Arne Otto Ballestad f. 1936.
Br. 1902.

Peder kjøpte gården av sin bror Ole Flittig. Han var tidligere skogsarbeider/ fløtningsarbeider for
Løvenskiold - Fossum. Han bodde på Jønnevald noen år rundt århundreskiftet.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

43

Ballestad

Ballestad søndre 

P. Pedersen Jønnevald

3 mark 25 øre 

65 44 ditto Graaten ditto 1 mark 81 øre
65 53 ditto Skog ditto 0 mak 49 øre

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Fylkesbevilling for Peder P. Flittig Ballestads enke, Hansine Pedersen Flittig, til å sitte i uskiftet bo, utferdiget 11. nov. 1918,
tinglyst 25. sept. 1920."

"Skjøte fra samtlige og myndige arvinger efter avdøde enke Hansine P. Flittig og tidligere avdød mann Peder P. Flittig ifølge attest til
medarving Hans P. Ballestad på dette bruk m.fl. (43, 44, 53) for kr. 18.266, 68, hvorav for løsøre kr. 3.500, dat. 26/3, tinglyst 26/4-1935.

G.br., selveier
Hans P. Ballestad
herfra f. 1/4-1907 d. 30/11-1986.
g. 1936 m. Hjørdis Bekkevold fra Bekkevold(2) f. 1/12-1911 d. 24/2-2010, d.a. Mathias Martinius Bekkevold.
Br. 1935.

Hans P. Ballestad var i sin tid formann i Telemark Bondelag. Han hadde også flere andre tillitsverv.
Han var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950.

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Hans P. Ballestad:
Nord: Lars I. Ballestad, øst: Lars Eriksen og Erik A. Ballestad, syd og vest: Einar O. Ballestad.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

43

Ballestad søndre

Hans P. Ballestad

3 mark 25 øre

 65 44 Ballestad - Graaten ditto 1 mark 81 øre
 65 53 Ballestad søndre - Skov ditto 0 mark 42 øre


I 1953 overtok Hans og Hjørdis gården, Bekkevold(2). De hadde ingen barn. Etter at Hjørdis ble enke, flytta hun til en
av høyblokkene i Buerveien.

Bjørn Ballestad fra Tjøme, Vestfold f. 1936, s.a. Olav Ballestad herfra.
g.m. Berit Marie Fjeld fra Tjøme.
1. Morten Ballestad f. 1960. Overtok gården.
Br. 1987.

Morten Ballestad fra Tjøme f. 1960, s.a. Bjørn Ballestad.
g. 1989 m. Mette Synnøve Kristiansen fra Tjøme, Vestfold f. 1960, d.a. Arnt Kristiansen og Mette S. f. Kristiansen.
Br. 1990.


Ballestad bnr 43. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag). Repro: G. Strøm.

Ballestad(45) ble utskilt herfra i 1830.
Ballestad(47) ble utskilt herfra i 1855.
Ballestad(48) ble utskilt herfra i 1887.
Ballestad(53) ble utskilt herfra i 1892.

Sameie med Ballestad(44) fra 1892 (jord).
Sameie med Ballestad(53) fra 1899.
Sameie med Bekkevold(2) fra 1953.

(C) Gard Strøm.