| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Limi
Gård nr. 56 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Den rette veien som går gennom kartet fra sør til nord er Luksefjellveien. Gården til venstre for veien, som er kalt Limi på kartet, er
feilskrevet og skal være Hjellen.Limi 3 - Limi søndre - Lensmannsgården - Guttehjemmet

Gammelt løpenr. 147. Fra matrikkelen 1889: 56/3. Landskyld 1801: 6 huder.

Se S. Limi(A), hvor denne gården utskilt fra.


Lensmannsgården på Limi. Senere kjent som guttehjemmet. I dag er det barnehage her. Foto 2011 Gard Strøm.

 

Adresse i dag: Luksefjellv. 252, 3721 Skien.

Eier fra 1743: Lensmann Peder Christensen Berberg.

Det ble holdt skifte etter "forrige lænsmand udj Gjerpen tinglag" på N. Berberg i oktober 1752.

Lensmann, selveier
Christen Pedersen Lund
fra N. Berberg dpt. 3/10-1728 bg. 30/10-1784. ”Christen Lund 57 aar.”, s.a. lensmann Peder Christensen.
g. 18/12-1752 m. Anne Helgesdatter fra Gulset(B) dpt. 2/9-1731 bg. 7/12-1807. ”Enken Anne Heljesdtr. Lund 76 ¼ aar.”
Br. 1772. Se
Lund(2).
 

Søknad 21 okt 1776 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedrørende gaardmann Christen Lund paa Søndre Limi i Gjerpen, ”for at have opbrudt Tiid efter anden 98 Maal til Ager og Eng, sadt 44 faune Steengierder og gravet 544 Favne grøfter.” Tilkjent en belønning paa 8 riksdaler i 1777.
Avskrift: Jan Christensen.


Lensmann, selveier
Peder Christensen Limie
fra Lund(2) dpt. 25/12-1753 d. 21/4-1839, s.a. lensmann Christen Pedersen Lund.
g. 18/10-1781 m. Karen Pedersdatter fra S. Tufte dpt. 14/12-1755 d. 4/2-1835, d.a. Peder Tollefsen Tofte.
1. Peder Pedersen Limie dpt. 17/2-1782. Overtok gården og lensmannsvervet.
2. Dorothea dpt. 25/1-1784 bg. 4/6-1795. ”Lensmand Peder Limies pb.
Dorothea 11 1/3 aar.”
3. Christen Lund dpt. 20/11-1785. Skrev seg Christen Pedersen Lund. Var kjøpmann i Skien.
4. Anders Pedersen Limie dpt. 27/1-1788 g2g 7/8-1840 m. Grethe Marie Lund (søskenbarn) fra Engelstad i Lardal f. ca. 1814.
    Bodde i Skien og drev forretning der under navnet A. P. Limie.
5. Nils Pedersen Limie dpt. 21/3-1790 d. før 1839. Bodde i Skien.
   
Barn 1. Karen Nilsdatter f. ca. 1827.
   
Barn 2. Mathilde Nilsdatter f. ca. 1829.
     Barn 3. Hermine Nilsdatter f. ca. 1831.
     Barn 4. Peder Nilsen f. ca. 1833.
6. Anne Kirstine Pedersdatter dpt. 16/9-1792 g.m. enkemann Hans Jacob Gasmann. Se N. Foss(A).
7. Karen Pedersdatter dpt. 11/4-1795 g.m. Even Jacobsen Ballestad. Se Ballestad(43).
8. Søren dpt. 30/10-1797 bg. 13/4-1811. ”lehnsmand Peder Christenssøns db. Søren f. S. Limie 13 ½ aar.”
9. Dorothea Pedersdatter dpt. 22/6-1800 g.m. Simon Danielsen. Se S. Jønnevald.
Br. 1784.


F.f. Peder Christensen Limies db. Peder: Haral Jansens kone, Sara Christensdatter, Ole Bøle, Erik Simensen Lund, Lars Knudsen Aarhuus.
F.f. Peder Limies pb.
Dorothea: Daniel Venstøbs kone, Inger Pedersdatter, Lars Barnholt, Haral Jansen, Aslak Tofte, Søren Tofte.
F.f. Peder Limies db.
Christen Lund: Lars Barnholts kone, Karen Christensdatter, Haral Pedersen, Haral Jonsen, Daniel Venstøb, Aslak Tofte, Søren Tofte.
F.f. Peder Limies db.
Anders: Gunder Haralsens kone, Helle Christensdtr, Torchil Limie, Daniel Venstøb, Søren Tofte, Lars Aarhuus.
F.f. Peder Limis søn Nils: Lars Aarhuses k., Ingeborg Danielsdatter, Søren Tofte, Jan Tofte, Nils Hybert, Lars Barnholt.
F.f. Peder Christenssøn Limies pb.
Anne Kirstine: Peder Haraldssøns k., Anne Kirstine Sørensdtr., Søren Tofte, Peder Falchum, Christen Lund.
F.f. Lehnsmand Peder Limies pb.
Karen: Søren Toftes k., Peder Haraldssøns kone, Gunder Tevessøn, Peder Falchum, Aslak og Jan Tofte.
F.f. Lehnsmand Peders Søren paa S.Limie.Christen Lunds k., Asloug Tofte, Aslach og Søren Tofte, Peder Haraldssøn.
F.f. Lehnsmand Peder Christenssøns Dorothea f. S. Limie: Peder Haraldssøns k., Elisabeth Dor.
Barnholdt, Anders Holsteen, Aslach, Søren og Jan Tofte. 

13/6/1839      PEDER CHRISTENSSEN          Bamble Skifteprot. nr. *)
Limi           - død 21.4.1839 -  Arvinger: Barna:
               1. Lensm. P. Pederssen, 57 1/2 år, bor på gd. Limie.
               2. Christen Pederssen Lund, myndig, kjøpm., bor i Skien.
               3. Anders Pederssen, myndig, bor i Skien.
               4. Niels Pederssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Peder Pederssen - (må være Nielssen), 6 år.
                 b. Karen Nielsdtr.    12 år.         Verge:
                 c. Mathilde Nielsdtr. 10 ”          Kirkesanger
                 d. Hermine Nielsdtr.   8 ”           Lund.
                    Alle bor heime hos mora i Skien.
               5. Anne Kirstine, g.m. proprietair Hans Gasmann.
               6. Karen, g.m. Even Jacobssen Ballestad, bor i Gjerpen.
               7. Dorthea, død, vært g.m. Simon Danielssen Jønnevald, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Daniel Simonssen 17 år.
                 b. Karen Simonsdtr., ugift.         Alle heime
                 c. Sophie Simonsdtr. do.           
hos faren.
                 d. Dorthea Simondtr. do.
Brt: 72 - 4 -  9
Net: 67 - 4 - 11
*) A: BS 18 s.147.
B: BS 21 s.?  C: BS 23 s.367.

Lensmann, selveier
Peder Pedersen Limi
herfra dpt. 17/2-1782 d. 18/7-1874. ”Lensmand Peder Pederssøn. Alderdomssvaghed.”
g. 20/10-1826 m. Anne Dorthea Christensdatter Lund fra Engelstad i Lardal dpt. 28/8-1803 d. 22/7-1856 på Limi, d.a. Christen Andreas Christensen Lund fra Lund(2).
Forlovere: "Lars Aarhus og Klokker Lund."
1. Peder Vendelbo Lund f. 23/12-1826 d. 28/12-1826. ”5 dage. Foreldre: Underlændsmand Peder Pedersen og Anne Dorthea Lund.”
2. Peder Christian Lund Pedersen f. 23/1-1828.
Overtok gården og lensmannsembetet.
3. Caroline Mathilde Pedersen f. 31/7-1829 d. 30/1-1907 i Brevik g. 29/4-1855 m. bokholder og sakfører Peder Haraldsen, s.a. Peder Haraldsen på nedre Sem. De bodde i Skien.
4. Inger Dorthea Pedersen f. 27/12-1830 g. i Skien 9/10-1859 m. Peter Christian Falkenberg Clausen Storm f. 1/7-1830, s.a. byggmester Claus Storm fra Skavan og Anne Dorthea Falkenberg.
    Peter Christian Storm var kjøpmann i Skien. Deres sønn Karl Storm var en kjent maler i Skien. Se Familie 87 - Fossum 1835.
5. Marie Christine Pedersen f. 25/9-1833 d. 25/2-1899.
Bodde på Limi hos sin bror. Var sykelig. Ugift.
6. Christen Andreas Lund Pedersen f. 3/9-1834 d. 21/12-1851. ”Christen Lund Pedersen, 17 ¼ , Limie.”
7. Nicoline Dorthea Pedersen f. 16/2-1837 d. 1911 i Kristiania. Bodde hos sin bror Peter Wendelboes familie i Oslo. Ugift.
8. Else Helene Pedersen f. 12/4-1838 d. 23/3-1918. Bodde i Lundeg. i Skien. Ugift.
9. Christine Sophie Pedersen f. 27/1-1840 d. 22/10-1917.
Bodde i Lundeg. i Skien. Ugift.
10. Andrea Pedersen f. 13/2-1841 d. 18/7-1914. Bodde i Pleuritzg. i Skien. Ugift.
11. Jacobine Kristine f. 29/4-1844 d. 1/8-1844.
12. Peder Wendelboe Pedersen f. 25/12-1847. Se Hyni(13).
Br. 1833.


F.f. Lensmand Peder Pedersen og Anne Dorthea Lund, Limies søn Peder Christian Lund: Peder Christensens kone Limi, Maren Lund fra Laurdal, Lars K. Aarhuus, Kjøbmand P. Pedersen Skien, Christen T. Haraldsen Sem.
F.f. Lensmand Peder Pedersen og Anne Dorothea Lunds datter Caroline Mathilde paa Semb: Anders Pedersens kone i Skien, Karen Limie, Forvalter Schaanning Fossum, Lars Aarhuus, Søren Melsom Skien, Niels Nielsen Skien.
F.f. Lensmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Lunds s. Christen Andreas Lund: Hans Isaksen Grinie Skoleholder, Snedker Niels Nielsen i Skien, Garver John Olsen i Skien, Karen Nielsen i Skien og pige Grethe Marene Lund Limi.
F.f. Else Helene: Garvermester John Olsens kone Sara Elisabeth Lund i Skien, jfru. Grethe Maria Lund, Kont... Chr. Fred. Haraldsen Skien, Garver Ole Peter Hoem i Skien og Niels Egidius Gasmand Foss.
F.f. Christine Sophie: Enke Marthe Marie Lund, jfru.
Karen Magdalena Wright, Garver John Olsen og kone, D..bek. Henrik Flick i Skien, Niels Egidius Gasman Foss.
F.f. Andrea: Simon Danielsen Jønnevald og kone Maren Kirstine Lund, Snedker Niels Nielsen i Skien, Søren Pedersen Tufte, jfr. Petronelle Kirstine Wright.
F.f. Lendsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Lunds søn Peter Wendelboe: Simon Jønnevalds kone, Maren Lund, Foss, jfr. Karen Lund Aash:, Stiger Paulsen Gulset, J: Grøndahl paa Meen, Peder Haraldsen i Skien, Muurmester Nielsen fra Danmark.

Under ”ægteviede” i kirkeboken, stod det følgende ved deres vielse: ”U.k. Underlensmand
Peder Pedersen Limie og Jomfru Anne Dorthea Lund.” Han hadde bosted Limi og hun Svartdal
i Laurdal (Lardal?). De var søskenbarn. Denne familien bodde på Sem fra ca. 1829 - 1833.

Av folketellingen 1835 kan vi lese at gammel - lensmannen Peder Christensen bodde her. Han
var blitt 82 år, enkemann og blind.
Peders svigerinne, Grethe Marie Christensdatter (Lund) bodde her 21 år gammel. Det var en
pleiedatter her, Petronelle Wright, 16 år. Lensmannens ”skriverkarl” Jørgen Johan Ibsen, 33 år,
bodde også her. Det samme gjorde følgende tjenestefolk:
Maren Christensdatter(20), Maren Hansdatter(36) og Marie Pedersdatter(19).
Fattiglem Marthe Johannesdatter(64) bodde også her i 1835.

I arresten satt Andreas Andersen Aulie bare 16 år gammel.

Fra landmatrikkelen 1838:
Limi søndre l.nr. 147. Eier: Lensmand Peder Pedersen. Skyld: 6 huder. Rev. til 7 daler 0 ort 11 skilling.


Lensmann Peder Pedersen med familie.


Lensmannsgården på Limi. Foto etter maleri av Karl Storm.

Lensmann, selveier
Peder Christian Lund Pedersen Limi
herfra f. 23/1-1828 d. 18/6-1899.
g. 22/10-1874 m. Kirsten Kittilsdatter fra Håvet i Holla f. 19/6-1841, d.a. husmann Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansdatter.
Forlovere: "A.C. Haraldsen og H. Ording."
1. Peder Christian Pedersen f. 22/4-1876.
2. Karl Pedersen f. 15/9-1878 g. i Skien m. Anne Hansen. Bodde på Stathelle i 1900. I Mælagata i Gjerpen 1902 og 1904.
    Bodde i Blomsg. i Skien i 1907. Han var maskinist både på båt og senere ved en fabrik.
3. Kristian Andreas Lund Pedersen f. 9/12-1879.

4. Anna Dortea Pedersen f. 6/3-1882.
Br. 1870.

F.f. Lensm. Peder Christian Lund Pedersen og Kirsten Ketilsdt. Limis Peder Christian: Karine Haraldsen, Christine Pedersen, Andreas Haraldsen, Hans Ording, Peter Pedersen.
F.f. Lensm. Peder Kristian Pedersen og Kirsten Ketilsdt. Limis Karl: Karoline Haraldsen, Marie Pedersen, Peder Haraldsen, Østen Andreas Halvorsen, Peter Pedersen.
F.f. Kristian Andreas: Ingerd Jacobsen, Nikoline Pedersen, Andreas Halvorsen, Peder Haraldsen, Karl Storm.
F.f. Anne Dortea: Jeanette Knudsen paa Falkum, Andrea Pedersen fra Laurdal, Kristian Knudsen paa Falkum, Andreas Halvorsen i Skien, Peder Haraldsen fra Skien.

”Kirsten Ketilsdatter” er registrert innflyttet til Gjerpen fra Holla den 13/10-1874.
Hensikten med flyttingen var at hun hadde fått tjeneste på Limi.
Peder og Kirsten hadde bevilling for å inngå ekteskap. Den var datert 19/10-1874.

Tjenestefolk som bodde her i 1900: ”Indgangspike” Anna Walstrøm f. 1880 i Sverige, budeie Gunhild Olsen Søberg
f. 1867 i Fyresdal og hennes sønn Karl T. Søberg f. 1896 i Lårdal.
I drengstuen bodde gårdsarbeider Halvor Halvorsen f. 1867 i Heddal.
Kirsten var blitt enke og alle barna var ugifte og bodde her.

Fra matrikkelen 1889 ble løpenr. 147, Limi søndre endret til gnr 56 brn 3.

Brn 5 "Kullebund" ble utskilt herfra i 1902.
Brn 6 "Solli", 7 "Søgård", 8 "Hjelsåsen" og 9 "Rønningen", ble utskilt i 1903.
Brn 10 "Østgården" ble utskilt i 1904.

G.br., tømmermann, selveier
Anton Olsen Limi
fra Siljan f. 14/7-1870 på Tveitan, s.a. Ole Olsen
g. i Siljan
7/7-1889 m. Karen Pedersdatter f. 16/7-1867 på Bøle, d.a. Peder Jacobsen.
Forlovere: "Ole Olsen Tveiten, kirkesanger Rollefsen."
1. Olaf Olsen Nøklegaard
f. 9/4-1893 (dpt. 9/10-1908!)
Br. 1904.

Denne familien bodde i 1900 på Nøklegård(11). Andre beboere der da: "Husmoderens
stemoder, enke Karen Jacobsdatter f. 1829 i Gjerpen og et fosterbarn: Harri Johansen
f. 1896 i Kristiania.
 

Kilde: Breviksposten 29/9-1929:
”54,000 volt gjennem sig. En ulykke i Siljan (Overskrift). En arbeider ved navn Anton Limi ved Hogstad Kraftanlegg i Siljan kom igaar for nær den høispente ledning inne i et rum hvor han var optat med noe arbeid. Han fikk en strøm paa 54,000 volt gjennem sig. Han blev bragt til fylkessykehuset og hans tilstand er meget alvorlig.”


G.br., selveier
Nils Andreas Jansen Limi fra Hjellen f. 22/10-1863, s.a. Jan Andreas Christiansen Limi.
Br. 1909. Se Hjellen.

G.br., selveier
Olaf Olsen Nøklegaard

Br. 1913. Se Nøklegård(2).


Flyfoto av Limi(3) ved Luksefjellveien i 1953.

Fra 1916 var dette Skiens guttehjem og ble i 1917 kjøpt opp av Skien kommune. Innhuset har siden vært brukt til
forskjellige kommunale formål. I dag (2010 og 2015) er det barnehage her.


Fra www.grenlandskart.no.

(C) Gard Strøm.