ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.09.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 47 - Ballestad søndre - Lia - Brånan
Gammelt løpenr. 224d. Siden Norges matrikkel 1886: 65/38, 47, 48.

Den tidligere husmannsplassen Brånan lå under denne gården. Det har siden blitt kjøpt til flere bruksnummer
som tilleggsjord.

Utskilt fra Ballestad(43) i 1855.


Ballestad bnr 47, 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Adresse i dag: Grønnerødv. 174, 3719 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Even Jacobsen til John Pedersen (paa løpenr. 224d), dat. og tinglyst 16. aug. 1855."

G.br., selveier
John Pedersen
fra Lien under Meen dpt. 31/1-1796 d. 28/10-1867 på Ballestad, s.a. Peder Halvorsen Lien.
g. 30/12-1819 m. Siri Jensdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 1/4-1798 d. 13/8-1850 på Brånan, d.a. Jens Mortensen Ballestad.
Forlovere: "Ole Torgrimsen Ballestad, Amund Jensen Ballestad."
1. Halvor Johnsen f. 4/5-1820. Født på Lien under Meen. Bodde i Kragerø i 1868.
2. Nils f. 21/8-1822 "under Ballestad" d. 12/3-1823.
3. Nils Johnsen f. 4/3-1824. Se
Ballestad(12) ”Myren”.
4. Jens Johnsen f. 12/10-1827. Bodde i Kragerø i 1868.
5. Anne Karine Johnsdatter f. 12/10-1827. Død før 1868.
6. Lars Johnsen f. 7/8-1830. Emigrerte til N. Amerika før 1868.
7. Peder f. 19/6-1833 d. 30/1-1836.
8. Karen Johnsdatter f. 25/11-1835 g.m. Johannes Halvorsen. Se nedenfor.
9. Peder Johnsen f. 12/11-1838. Emigrerte til N. Amerika før 1868.
Br. 1855.

John Pedersen mistet moren sin da han var bare 5 år gammel. Han kjøpte husmannsplassen Brånan (220f) i mai
1820. Siden kjøpte han løpnr. 224d i 1855. Siri Jensdatter var av Gjærstad-ætt. 

John Pedersen ble skrevet for John Pedersen Braanen i  forskjellige skifter, bl.a. i 1832 og 1838. Det betyr at
han da bodde på Brånan under Ballestad. Se plassen Brånan.

Denne familien er registrert utflyttet fra Gjerpen til Bamble den 14/4-1840.

Utflyttet (presteattest) 14/4-1840.
John Pedersen Ballestad, 45.
Hustru Siri Jensd., 43 og Børn:
Nils Johnsen, 16
Jens Johnsen, 12 ½
Lars Johnsen, 9
Karen Johnsd., 4 ½
Peder Johnsen, 1 1/3
Til Bamble Pr.gj.

11/2-1868      JOHN PEDERSSEN og KONE       Bamble Skifteprot. nr. 30, folie 179 og
Ballestad      Arvinger: Barna:                                  Gjerpen Skifteprot. nr. 2, folie 186.
               1. Halvor Johnssen av Kragerø 48 år.
               
2. Niels Johnssen Ballestad   44 "
              
3. Jens Johnssen, Kragerø     40 "
               4. Lars Johnssen, i Amerika   36 "
               5. Karen Johnsdtr. g.m. Johannes Halvorssen, i Amerika.
               6. Peder Johnssen, i Amerika, 30 år.
               Tilsynsverge for de fraværende: Niels Johnssen Ballestad.
               Boets midler: Uvisst, da utlodningen ikke er funnet.

Sjømann, innerst (leieboer)
Johannes Halvorsen fra N. Brekkejordet f. 8/2-1830 på N. Brekkejordet, s.a. tømmermann Halvor Johannessen og Ingeborg Andersdatter.
g. 5/1-1865 m. Karen Johnsdatter herfra f. 25/11-1835, d.a. John Pedersen Ballestad.
1. Ingeborg Johannesdatter f. 8/1-1866.
2. Johannes Johannessen f. 7/1-1867.

Denne familien bodde her i 1866 og 1867. De emigrerte til N. Amerika før 1868.

Snekker, arbeider, innerst (leieboer)
Anders Nilsen f. 14/5-1819 i Eidanger. 
Br. 1860.

Anders Nilsen bodde tidligere i Lien under Meen (1845-1859). Han var her i 1860, på Borge i 1861 og
på Stensåsen i 1863.
Han og hans andre kone, leide et hus på Brånan (John Pedersens eiendom) fra 1864-1871.
Deretter flyttet familien til Skifjell. Se Sagplassen under Skifjell.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra John Pedersen og hustruens arvinger til Arne Olsen Kiste for 500 spd., dat. og tinglyst 22. sept. 1873."

Skipstømmermann, g.br., selveier
Arne Olsen Ballestad
(Arne Olsen Kiste) fra Kiste i Siljan f. 31/8-1842 d. 23/1-1909 på Brånan, s.a. Ole Nilsen Kiste fra Island og Ingeborg Arnesdatter fra Gurholt.
g. i Hedrum 19/8-1873 m. Anne Olea Gundersdatter fra Auen i Kvelde, Hedrum f. 4/5-1843 på Bakke i Hedrum, d.a. Gunder Simensen Auen og Anne Dorthea Jacobsdatter fra Bakke. Se Hedrum bygdebok b. III, s. 902.
1. Ole A. Ballestad f. 23/8-1874 på Ballestad. Tømmermann. Bosatt på Riis i 1920-åra.
2. Anne Dorthea Andersdatter Ballestad f. 4/5-1877 på Ballestad.
3. Gunnar A. Ballestad (tvilling) f. 5/10-1884. Overtok bruket.
4. Ingvard A. Ballestad (tvilling) f. 5/10-1884. Se Familie 74 - V. Borge 1910.
Br. 1873.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

224d       

Ballestad søndre

Arne Olsen Kiste

0 daler - 1 ort - 19 skilling

Fra folketellingen 1875:
Arne O. Ballestad og kona bodde her med sitt eneste barn, Ole f. 1874. ”Arne Olsen” var nevnt som
huseier, jordeier og verftsarbeider. Dyr: 1 ku, 1 kalv og en gris.

Fra folketellingen 1891: Arne Olsen, g.br., selveier, snekker og hustømmermann med kone og 4 barn.

Se folketellingen 1910.

Sameie med 65/48 ”Liamyra” fra før 1886.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 65

47

224d

Ballestad

Braanen*

Arne Olsen B.

0 - 1 - 15

0 mark 92 øre

 65 48 224c Ballestad Liamyren Arne Olsen B. 0 - 1 - 6 0 mark 98 øre

Feil i matrikkelen: Bnr 47 er her feilaktig kalt for Braanen. Brånan var kun en liten husmannsplass under bnr 47. Se Brånan.
Matrikkelen 1905 er omtrent likelydende med matrikkelen ovenfor.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Arne Olsens enke Olea Olsen (i følge samtidig uskiftebevilling) til sønnen Gunnar Arnesen Ballestad, paa dette brug og
bnr 48, samt løsøre med videre for tilsammen kr. 9.000, hvorav for de faste eiendomme kr. 7.500, dat. 24., tinglyst 31. januar 1914."


Byggmester, snekker, bonde, selveier
Gunnar Arnesen Ballestad (Gunnar A. Ballestad) herfra f. 5/10-1884 d. 21/12-1965, s.a. g.br. Arne Olsen Ballestad.
g. 30/12-1911 m. Hanna Jørgine Lie fra Svarstad i Lardal f. 14/11-1885 d. 7/9-1975, d.a. husmann Jens Hansen Lie fra Skau i Lardal (1845-1927) og fru Else (av tysk avstamning).
Forlovere: "G.br. Ingvar Buer og snekker Ingvar Ballestad."
1. Else Ballestad f. 26/9-1912 g.m. Thor Eie(?). Bodde på Frogner.
2. Arne G. Ballestad f. 12/11-1914. Entrepenør, g. ca. 1943 m. Margareth Angela Bjørnsen fra Bøle f. 3/8-1914. Se Meensv. 33 (70/68).
3. Olea Ballestad f. 13/10-1915 g.m. Gunvald Gulbrandsen fra Meensveien f. 26/9-1914 på Kongsvinger. Bodde på Breidablikk under V. Borge (73/221 ”Vestly”).
4. Helge Lie Ballestad f. 21/12-1920 d. 7/4-1998 g.m. Ingebjørg Mollestad. Bodde på Frogner. Ingebjørg er i 2001 bosatt på Breidablikk.
    Barn 1. Tore Ballestad.
    Barn 2. Bjørn Ballestad.
    Barn 3. Frode Lie Ballestad.
Eier 1914.

F.f. = Faddere for ...

F.f. G.br. Gunnar Arnesen på Ballestads Else: Snedker Ingvar Arnesen, pike Anne Arnesen og foreldrene.
F.f. G.br. Gunnar Arnesen på Ballestads Arne: Snedker Ole Ballestad, Pike Anne Ballestad og foreldrene.
F.f. G.br. Gunnar Arnesen og Hanna Lie på Ballestads Helge Lie: Rasmus Meen, gårdbruker. Marie Meen, samt barnets far og mor.

Da Gunnar A. Ballestads mor ble enke i 1909, bodde familien på Brånan. Det gjorde de også under folketellinga i desember 1910.
Gunnar A. Ballestad var en dyktig skimaker. Han hadde skifabrikk ved forsamlingslokalet "Gimle" på Riishaugen.
Gunnar solgte hele gården (med Brånan)
til Jacob Berg i 1929. Gunnar kjøpte da tomt på Meen (70/68) og bygde nytt hus der samme år.
Se Meensveien 33.
Huset i Meensveien brant ned i 1948. Gunnar og Hanna bygde nytt hus på Frogner og flytta dit, mens sønnen Arne
G. Ballestad førte opp et nytt hus i Meensv. 33 i mur, og flytta inn der.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Gunnar A. Ballestad - med hustru Hannas samtykke - til Jacob H. Berg paa dette med flere bruk for kr. 25.000
, hvorav for
løsøre kr. 8.000, dat. 30/8-1929, tinglyst 6/9-1929."

Bonde, selveier
Jacob H. Berg
fra Framistugu under Lis-Tveiten i Sauherad f. 16/7-1902 d. 4/4-1989, s.a. Hans P. Berg fra Lardal og Margit Danielsdatter Lis-Tveiten fra Sauherad.
g. i Sauherad kirke 13/6-1929 m. Ingeborg Sundsvalen fra Sundsvalen i Sauherad f. 28/4-1905 d. 6/3-2000, d.a. Johannes Torsen Sundsvalen og Bergit Olsdatter.
1. Margit Berg f. 1929 g. 1956 m. Simon Paulsen fra Solum f. 1921. Bosatt i Skien.
2. Hans Berg f. 1930 g. 1959 m. Kari Knutsen fra Bamble. Bosatt i Skien.
3. Bjørg Berg f. 1932 g. 1965 m. Arnljot Knutsen fra Porsgrunn f. 1932. Bosatt i Skien.
4. Johannes Berg f. 1934 g. 1955 m. Grethe Forsberg fra Notodden f. 1935.
5. Arne Berg f. 1937 g. 1965 m. Paula Walle fra Trinidad, Jamaica. Bosatt i Canada.
Eier 1929.

Jacob H. Berg solgte Ballestad i 1937 og overtok sitt barndomshjem i Sauherad.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Jacob H. Berg (over 21 år) til Einar E. Ballestad f. 8/6-1918, med verges og overformynderiets påtegnede samtykke,
på dette med flere bruk for kr. 13.000, hvorav for løsøre kr. 1000, dat. 15/7-1937, tinglyst 30/7-1937.

Bonde, selveier
Einar E. Ballestad
fra Ballestad(45) f. 8/6-1918 d. 31/7-2005, s.a. Erik Andersen Ballestad.
g. i Borgestad kirke januar 1949 m. Bergliot Kathrine Jensen (Lulla Ballestad) fra Bratsberg(15) "Grobakke" f. 5/2-1918 d. 13/1-1994, d.a. postbud Berthel Jensen.
Forlovere: "Ekspeditør Lars Johan Johnsen, Gjerpen og husmor Bjørg Johnsen, Gjerpen."
1. Bernt Erik Ballestad f. 15/9-1949. Overtok gården.
2. Jan Tore Ballestad f. 1956. Se Augestad(1).
Eier 1937.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

47

Braanen

Einar E. Ballestad

0 mark 92 øre

 65 48 Liamyren Einar E. Ballestad 0 mark 98 øre
 70 55 Meen - Ballestad Einar E. Ballestad 0 mark 50 øre

Einar Ballestad opplyste på 1950-tallet at gårdens grenser var som følger:
”Nord, Jørgen Ballestad. Øst, Eikåsen og Harald Løvstad. Syd, Martin Gundersen. Vest, Erik Andersen og Knut Meen.”

Fra Grunnboka: "Andel av Grønnerødvegen 174 (Gnr 65, bnr 38) er overdradd for kr 750.000 til Bernt Erik Ballestad (09.02.1989).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 65, bnr 47. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 65, bnr 48. Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 65, bnr 123. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 70, bnr 55. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 97."

Bonde, selveier

Bernt Erik Ballestad
herfra f. 15/9-1949 d. 13/4-2019, s.a. Einar E. Ballestad.
g.m. Audhild Pedersen fra Sørreisa f. 1950.
1. Knut Erik Ballestad f. 1968.
2. Line Ballestad f. 16/5-1970.
Overtok gården i 2004.
3. Tom Einar Ballestad f. 1980.
Br. 1989.


TA. Lørdag 20/9-2014. Original sto i TA samme dag i 1989.

Fra Grunnboka: "Grønnerødvegen 174 (Gnr 65, bnr 38) er overdradd for kr 2.117.000 fra Bernt Erik Ballestad til Line Ballestad (26.08.2004).
Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 42. Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 47. Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 48.
Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 123. Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 55. Overdragelsen omfatter også Løbergvegen 452
(Gnr 92, bnr 4). Overdragelsen omfatter også Gnr 92, bnr 26. Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 97."

G.br., selveier
Line Ballestad herfra f. 16/5-1970 d. 8/11-2018.
Br. 2004.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 168 dekar jord og 260 dekar skog. I tillegg blir det leid i alt 180 dekar jord. Det blir drevet korn- og fòrdyrking, melke- og kjøttproduksjon og litt skogbruk. Det er 75 storfe på gården, herav ca. 25 melkekyr. Melkekvota er på 142.000 liter. Første traktoren kom i 1937.I dag er her 2 traktorer, en skurtresker, et gylleanlegg (gjødselkum), ei høytørke, en gravemaskin, og diverse gras- og høstingsmaskiner. Våningshuset er fra 1947. Det ble ombygd i 1986. Kårboligen er fra 1970. Låven ble satt opp i perioden 1938 - 1947, med opphold under krigen. Låven inneholder løsdriftsfjøs fra 1989. Her er også et redskapshus fra 1984 og et gårdsverksted fra 1996. Søgårdskogen (tidligere Søgård seter) brukes i dag til ungdyrbeite.


Ballestad bnr 47 "Lia". Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag). Repro: G. Strøm.

Alle eiendommer 2014:

Kart fra NIBO 2014.


Det opprinnelige hovedbruket:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no