ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.
Oppdatert 21.03.2020

Borgestad 1891
Kilde: Folketellingen 1891 for Gjerpen. Avskrift Gard Strøm 1996.
Denne folketellingen ble holdt 1. januar 1891.
Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

79 familier i 1891.

Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |

Fra avisen ”Grenmar” 5/2-1891:
Død af Pultostforgiftning. En stor mængde Tilfælder af Forgiftning efter Nydelse af Pultost eller Knaost har igaar og idag optraadt paa Osebakken og Borgestadholmen. Omtrent et Snes Personer ligger syge, og idag Formiddag er en af de angrebne, en brav ung Mand, Ludvig Ludvigsen hersteds, afgaaet ved Døden efter kun et Døgns Sygelighed. Osten, der var tjøbt paa Borgestadholmen, var efter Forlydende kommen fra Nenseth i Solum. Det gjelder sandelig at være forsigtig med Nydelsen af Knaost, og særlig burde der øves Kontrol  med Tilberedningen af saadan Ost, hvoraf ret ofte Forgiftningstilfælder indtræffer.”

 


Familie 1.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført gårdsarbeider, tømmermann og huseier Nils Nilsen med familie. Se Familie 8 - Borgestad 1910.
 


Familie 2.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. ”Holmen”. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført "formand ved jordbrug, forpagter av jord paa livstid" Erik Nilsen med familie. Se Familie 1 - Borgestad 1865.


Familie 3.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført modellsnekker, tømmermann Martin Eriksen med familie. Se Familie 57 - Borgestad 1910.


Familie 4.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført "herskapskudsk" Ludvig Edvard Jacobsen med familie. Se Familie 9 - Borgestad 1910.


Familie 5.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Kvegrøkter
Sigurd (Sigvart?) Einarsen
fra S. Odal, Hedmark f. 1854.
g.m. Stina Kaisa fra Värmland, Sverige f. 1842.
1. Marie Emilie Einarsen f. 1877 i Vestre Aker.
2. Anna Cecilie Einarsen f. 1879 i Vestre Aker.
3. Klara Elise Einarsen f. 1879 i Vestre Aker.

Sjømann Johan Karlsen f. ca. 1869 i Värmland i Sverige. Trolig Stinas sønn fra et tidligere forhold.
På besøk: Enka Kaisa Anderson fra Värmland i Sverige f. ca. 1817.


Familie 6.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Dameskredder, huseier, ugift
Else Katrine Larsen fra Gjerpen f. 1846 i Gjerpen.
Enke, dameskredderske Anne Gurine Knudsen fra Porsgrunn f. 1833.


Familie 7.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten. Hus med 2 husstander. 1/2.

Gift, huseier
Kirsten Olsdatter fra Lunde i Telemark f. ca. 1816.
Kirsten Olsdatter var fremdeles gift med Rasmus Olsen Løvaas.
”Hennes mann er sindsyk og bortsatt av Gjerpen fattigvesen paa gaarden Fjelddalen i Gjerpen.”

Se Familie 15 - Borgestad 1865.


Familie 8.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten. Hus med 2 husstander. 1/2.

Gråstein- og skorsteinssmurer, leieboer
Anders Olsen Strøm fra Sandsvær f. ca. 1822.
g.m. Margit fra Heddal f. ca. 1824.


Familie 9.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Sjømann, stuer, huseier
Andreas Hansen
fra Bråten f. 7/1-1850, s.a. Hans Andreas Johannessen. Se Familie 10 - Borgestad 1865.
g. i Gjerpen 15/5-1881 m. Hanna Kristophersdatter fra Skien f. 1859 d. 10/10-1900, d.a. Kristopher Jensen.
1. Kaspara Hansen f. 17/11-1882 i Bråten.
2. Hilda Hansen f. 14/10-1884 i Bråten g.m. Ingvar A. Ballestad. Se Familie 74 - V. Borge 1910.
3. Aksel Karenius Hansen f. 12/2-1888 i Bråten.
4. Harald Hansen f. 7/10-1890 i Bråten.
5. Marta Hansen f. 12/1-1900 i Bråten.

Grunnseddel fra Gunnar Knudsen til sjømann Andreas Hansen og efterkommende ellers
af hans hus paa en tomt mod årlig avgift 12 kr., dat. 8/3-1885.

Ved folketellingen 1891 var hans yrke ”bedstemand til sjøs og skibsdriver”. Hanne Kristophersdatter
døde av tæring, bare 9 måneder etter at hun fødte deres yngste barn.


Familie 10.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Her var oppført Thor Johan Larsen med familie. Se Familie 12 - Borgestad 1865.


Familie 11.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Sjømann, huseier
Peter Wilhelm Simonsen Friberg fra Osebakken f. 1840. Se Ø. Borge 1875.
g.m. Anna Margrete fra Porsgrunn f. 1852.
1. Simonine Marie Friberg f. 24/6-1885 i Bråten.
2. Magnus Vilhelm Friberg f. 1887 i Porsgrunn.

I huset: Enka Mariane Friberg, huseierens mor fra Porsgrunn f. ca. 1815.


Familie 12.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Gårdsarbeider, huseier
Niri Kittilsen
fra Sauland, Hjartdal pr.gj. f. ca. 1865.
g.m. Ingeborg Kittilsen fra Gransherad f. ca. 1856.


Familie 13.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Ugift, formuende
Kristine Hansine Sørensen fra Porsgrunn f. 1818.
Losjerende: Ugifte dameskredder Hanna Kirstine Tyrholm fra Gjerpen f. 1857. Se Familie 28b - Borgestad 1845.


Familie 14.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten. Skal være Bråteng. 22.

Hus - og skipstømmermann ved verft, huseier
Thorgrim Ellefsen
fra Haukeråsen f. 28/3-1857 d. 1925, s.a. Ellef Helgesen.
g. 3/11-1882 m. Mariane Isaksdatter fra Ilen under Ballestad f. 16/6-1858 d. 1948, d.a. Isak Johnsen Ihlen. Se Familie 1 - Ilen 1875.

I 1891 var Thorgrim skrevet for ”huseier, hus- og skipstømmermand ved værft.”

Se Familie 54 - Borgestad 1910.


Familie 15.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Her var oppført skipstømmermann tilsjøs, huseier August Wilhelm Andersen med familie. Se Familie 26 - Borgestad 1900.


Familie 16.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Her var oppført John Knudsen Haave med familie. Se Familie 5 - Borgestad 1865.


Familie 17.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført huseier Reinholt Pedersen med familie. Se Familie 4 - Borgestad 1865.


Familie 18.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten. Hus med 2 husstander. 2/2.

Gårdsarbeider, leieboer
Andreas Martinius Eriksen fra Skien f. 1862, s.a. Erik Rasmussen.
g. i Gjerpen 2/5-1889 m. Nikoline Eriksdatter fra Borgestad f. 1860, d.a. Erik Nilsen.
1. Erik Eriksen f. nov. 1890 i Gj.


Familie 19.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Her var oppført enka etter John Nilsen fra Bråten. Se Familie 14 - Borgestad 1865.

Enka bodde her med sin sønn Hans Andreas i 1891. Losjerende familiemedlem:
Ugift matros Ingebret Jacobsen fra Brunlanes f. 1865.


Familie 20.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Sagarbeider
Kristen Edvard Johnsen
fra Nesna, Nordland f. ca. 1859, s.a. Jon Klæbo Kristensen "Alsø"?
g. 14/10-1884 m. Karen Kristoffersdatter fra Bråten f. ca. 1869 i Skien, d.a. Kristoffer Jensen Gran
Forlovere: "Martin M. Borge og Andreas Hansen Braaten."
1. Bjarne Johnsen f. 21/1?-1897 i Gjerpen.

F.f. Kristen Jonsen og Karen Kristoffersdatter på Borgeskogens Bjarne: Hanna Hansen Braaten, og Andreas Hansen Braaten.
 


Familie 21.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Her var oppført enka etter Hans Andreas Johannessen. Se Familie 10 - Borgestad 1865.
Losjerende: Vedhugger, enkemann Paul Hansen fra V. Toten f. ca. 1813.


Familie 22.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Her var oppført Peder Johnsen Braaten. Se Familie 6 - Borgestad 1865.


Familie 23.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Huseier, ugift
Karen Kirstine Jensdatter fra Bråten f. 30/5-1834, d.a. Jens Olsen. Se Familie 26 - Borgestad 1845.
Losjerende familiemedlem: Ugifte møbelsnekker Peder Isaksen fra Gjerpen f. ca. 1833.


Familie 24.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten.

Her var oppført jordbruksarbeider og husleier (husmann) Karl Johan Hansen med familie. Se Familie 10 - Borgestad 1865.


Familie 25.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten. Hus med 2 husstander. 1/2.

Formann ved trelastforretning, huseier
Isak Tellefsen fra Bamble f. ca. 1844.
g.m. Anne Marine fra Eidanger f. ca. 1846 i Eidanger.
1. Amund Kristian Isaksen f. 1879 i Eidanger.
2. Karl Toresius Isaksen f. 1881 i Eidanger.
3. Kristoffer Severin Isaksen f. 1884 i Eidanger.


Familie 26.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Braaten. Hus med 2 husstander. 2/2.

Skomakersvend, leieboer
Karl Torinius Pedersen
fra Kristiansund f. 1/6-1863, s.a. snekkermester Trond Pedersen og Bertine Ivarsdatter.
g. i Stavern 31/10-1886 m. Olivia Danielsdatter fra Stavern f. 15/6-1864 i Dalsland, Sverige, d.a. arbeider Daniel Jansen og Sofie Andersdatter.
1. Hartvig Thorvald Dahlfinn Pedersen f. 1886 i Fredriksværn (Stavern).
2. Oskar Bernhard Pedersen f. 1888 i Skien.
3. Dagny Therese Bertine Pedersen f. juli 1890 Skien.

Karl Torinius ble konfirmert i Kristiansund kirke i 1878. Olivia ble konfirmert i Ø. Aker kirke i 1878.


Familie 27.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 1/4.

Formann ved trelastforretning, huseier
Herman August Halvorsen
fra Skien f. 16/8-1855, s.a. oldermann Mads Halvorsen.
g. i Skien 19/10-1884 m. Ingeborg Andersdatter fra Gulset(7) f. 7/11-1859 på Gulset, d.a. møllermester Anders Thorsen.
1. Martha Marie Halvorsen f. 26/11-1886 i Skien.
2. Astrid Mariane Halvorsen f. 29/12-1888 på Borgestad.


Familie 28.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 2/4.

Hustømmermann, leieboer
Ole Fredriksen Hauland
fra Melum i Solum pr.gj. f. 1849, s.a. Fredrik Olsen.
g. 3/5-1886 m. Torbjørg Olsdatter Braarud fra V. Borge f. 20/9-1865 i Sauherad, d.a. Ole Olsen Braarud. Se Familie 9 - V. Borge 1891.
1. Fredrik Olsen f. 1887 i Eidanger.
2. Nils Olaves Olsen f. nov. 1890 i Gj.

Ole var ”gaardmand” i Borgeskogen da han giftet seg i 1886. Han ble konfirmert i Solum den 20/9-1863.
Under folketellingen 1910 bor denne familien på Klevjer i Våle kommune, Vestfold.


Familie 29.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 3/4.

Her var oppført teglverksformand Andreas Fredriksen med familie. Se Familie 12 - Borgestad 1910.

Andreas var metodist i 1891. Resten av familien tilhørte Statskirken.


Familie 30.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 4/4.

Maskinist ved teglverk, leieboer
Peder Olaves Kristiansen
fra Frøya pr.gj. f. 1865 .
g.m. Martha Kristiansen fra Herre f. 1869.

Peder Olaves tilhørte ”den frie misjon” i 1891. Martha var baptist. De hadde ingen barn her under FT 1891,
men på besøk var Simon Andersen fra Herre f. 1871. Han var ”laker ved cellulosefabrikk” og baptist og den
andre på "besøg" var Lydia Andersen fra Herre f. 1882.


Familie 31.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Sjømann, arbeider, huseier
Tøger Johan Albretsen
fra Ø. Porsgrunn f. 15/5-1839, s.a. Albert Johannesen og Ragnhild Torkildsdatter.
g. i Ø. Porsgrunn 4/1-1863 m. Mariane Larsdatter fra Ø. Porsgrunn f. 21/3-1841, d.a. Lars Halvorsen.
1. Inga Telephine Albretsen f. 26/8-1862 i Ø. Porsgrunn.
2. Jona Marie Albretsen f. 22/5-1870 i Ø. Porsgrunn. Tjenestepike i 1900.
3. Ludvikke Alvilde Albretsen f. 6/3-1872 i Ø. Porsgrunn.
4. Johan Albretsen f. 4/9-1875 i Ø. Porsgrunn.
5. Halvdan Albretsen f. 16/1-1879 i Ø. Porsgrunn. Teglværksarbeider og her i 1900.
6. Ingvald Andreas Albretsen f. 9/1-1882 i Ø. Porsgrunn. Bakerlærling og her i 1900.


Familie 32.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Teglverksarb.
August Andreasen Blomkvist
fra Elfborgs län i Sverige f. 1859.
g.m. Annette Marie fra Stokke i Vestfold f. 1862.
1. Anders Peder Blomberg Blomkvist f. 1885 i Brunlanes.
2. Karl Sverre Blomkvist f. 1887 i Fredriksværn. (Stavern.)
3. Gustav Adolf Blomkvist f. 1888 i Fredriksværn.
4. Johan Rikard Blomkvist f. sep. 1890 i Gj.

Ifølge folketellingen 1891 hadde de litt jord.


Familie 33.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander.

Tømmermerker, huseier
Nils Andersen Romnæs
fra Dalen under Vipeto øvre i Holla f. 16/12-1859, s.a. Anders Tygesen.
g. i Holla 28/12-1889 m. Anne Pedersdatter fra Kverndokka under Romnes f. 1863, d.a. Peder Tolfsen.
Forlovere: "
Søren Sivertsen Brænne og Rasmus Hansen Heisholt."


Familie 34.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Kolportør, huseier
Nils Andersen Holmen
fra Kviteseid f. ca. 1854.
g.m. Aagot Gunnarsdatter fra Rauland f. ca. 1850.
1. Andreas Nilsen f. 1880 i Kviteseid.
2. Gunda Nilsen f. 1883 i Skien.
3. Anne Elisabeth Nilsen f. 1885 i Skien.
4. Gunnar Johannes Nilsen f. 1887 i Gj.

Det var nevnt i folketellingen 1891 at Nils Andersen hadde ”litt jord”.


Familie 35.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført Kristian Knudsen med famile. Se Familie 56 - V. Borge 1900.


Familie 36.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Sagmester, huseier
Anders Eriksen
fra Rød i Eidanger f. 1843.
g.m. Anne Cesilie Olsdatter fra Larvik f. 1848.
1. Edvard Andersen f. 1872 Eidanger. Teglverksarbeider i 1891.
2. Olaf Andersen f. 1875 i Eidanger. Sagarbeider i 1891.
3. Anne Cesilie Andersen f. 1877 i Eidanger.
4. Karl Andersen f. 1879 i Eidanger.
5. Pauline Gunhild Andersen f. 1883 i Eidanger.
6. Ole Andreas Andersen f. 1885 i Eidanger.
7. Jacob Andersen f. 1888 i Gjerpen.
8. Marie Andersen f. juli 1890 i Gjerpen.

Det var nevnt i FT 1891 at Anders Eriksen hadde ”litt jord”.


Familie 37.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Teglverksarbeider, huseier
Halvor Peter Brynhildsen
fra Solum f. 1853.
g.m. Ingeborg fra Heddal f. 1846.
1. Anna Marie Brynhildsen f. 1875 i Solum.
2. Ole Kristian Brynhildsen f. 1878 i Solum.
3. Petrea Kirstine Brynhildsen f. 1880 i Solum.
4. Torvald Karenius Brynhildsen f. 1883 i Solum.
5. Berta Kristine Brynhildsen f. 1888 i Solum.


Familie 38.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført hustømmermann og huseier Peder Pedersen fra Herre i Bamble f. 4/2-1859. Se Familie 4 - V. Borge 1900.


Familie 39.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Teglverksarbeider, leieboer
Johannes Andreasen Blomkvist
fra Elvsborgs län i Sverige f. 1856.
g.m. Maren Anne fra Brunlanes f. 1862.
1. Selma Alvilde Blomkvist f. 1885 i Brunlanes.
2. Alma Blomkvist f. 1887 i Brunlanes.

Ved FT 1891 bodde også Maren Annes mor her. Det var enka Erika Severina Isaksen. Hun ble
forsørget av  Fredriksværns fattigvesen og var født f. 1817 i Brunlanes. Dessuten bodde moren til
Johannes her; enke Anna Kristine Blomkvist, f. 1832 i Sverige og han som eide huset, Karl Alfred
Blomkvist, også født i Elvsborgs län. Han var ugift tegleverksarb. (ingen alder eller fødselsår angitt).


Familie 40.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Arbeider, huseier
Gunnar Olsen
fra Seljord f. 1869.
g.m. Thea Marie Olsen fra Solum f. 1869.
1. Anna Gunhild Olsen f. juni 1889 i Melum.

Losjerende:
Ugift arbeiderske Elen Marie Isaksen fra Brunlanes f. ca. 1847 og hennes sønn Adolf Hagbart Hansen f. 1881 i Kristiania.


Familie 41.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført teglverksarbeider og leieboer Andreas Marthinius Brynhildsen fra Solum pr.gj. f. 1855, med familie.
Se Familie 63 - Borgestad 1900.

Ved FT 1891 var det nevnt at Brynhildsen var formann for steinfabrikasjonen ved tegleverket. Det var dessuten nevnt, at
han tilhørte ”den frie misjonen”. De andre familiemedlemmene tilhørte intet kirkesamfunn.


Familie 42.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført Aslak Halvorsen med familie. Se Familie 62 - Borgestad 1900.


Familie 43.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husholdninger. 1/2.

Kolonialhandler, huseier
Jacob Halvorsen Schilbred
fra Solum f. 1868. Se Familie 61 - Borgestad 1900.

Jacob Schilbred var ugift i 1891. Han hadde ei husholderske fra Eidanger: Jacobine Marie Jacobsen f. ca. 1870.


Familie 44.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husholdninger. 2/2.

Dagarb., leieboer
Hans Andreas Halvorsen Schilbred
fra Solum f. 1851.
g.m. Anne Kirstine Schilbred fra Melum sogn i Solum pr.gj. f. 1851.
1. Martine Marie Schilbred f. 1878 i Solum.
2. Hanna Laura Schilbred f. 1882 i Solum.
3. Anna Kirstine Schilbred f. 1885 i Solum.
4. Hansine Andrea Schilbred f. juni 1890 i Gj.


Familie 45.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført sagmester, huseier Johan Anton Olsen med familie. Se Familie 28 - V. Borge 1900.


Familie 46.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Gartner
Laurits Larsen
fra Kristiania f. 1844.
g.m. Johanne Larsen fra Sverige f. 1857.
1. Helga Larsen f. 1876 på Aas.
2. Johan Alfred Larsen f. 1883 på Aas.

Laurits var trolig gartner på Borgestad gård. Det var nevnt at han var ”Gartner hos privatmand”.
Han hadde trolig fri bolig.


Familie 47.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Teglbrenner
Elias Johannesen
fra Fredrikstad f. 1844.
g.m. Lovise Ulrika Hansen fra Bohuslen i Sverige f. 1845.
1. Hans Peter Eliasen f. 1875 i Fredrikstad. Teglverksarbeider i 1891.
2. Johanne Helene Eliasen f. 1876 i Fredrikstad.
3. Enima Marie Eliasen f. 1879 i Tønsberg.
4. Johan Edvard Eliasen f. 1882 i Fredrikstad.
5. Oskar Ludvig Eliasen f. 1885 i Fredrikstad.


Familie 48.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført hustømmermann og huseier Gunnar Olsen med familie. Se Familie 3 - Borgestad 1910.

De hadde korn, poteter, kjøkkenhage og frukthage her.
Losjerende: Ugift hustømmermann Ole Halvorsen fra Nes i Sauherad f. ca. 1872.


Familie 49.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført Herman Larsen med familie. Se Familie 28 - Borgestad 1865.


Familie 50.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført teglverksarbeider og huseier Olaves Hansen med familie. Se Familie 31 - V. Borge 1900.


Familie 51.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført vedkutter og leieboer Anders Svendsen fra Sverige. Se Familie 113 - Borgestad 1910.

På besøk under folketellingen 1891: Ugifte Maria Kirstine Olsdatter f. 1873. Konas søster.


Familie 52.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var nevnt Lorents Daniel Isaksen med familie. Se Familie 27 - Borgestad 1865.


Familie 53.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Hustømmermann, huseier
Halvor Andersen
fra Lia under Haukvik i Sauherad f. 26/6-1854, s.a. Anders Halvorsen Slettemo og Kjersti Nilsdatter Lia.
g. i Gjerpen 12/10-1888 m. Karen Larsdatter fra Høisethagen i Siljan f. 5/1-1847, d.a. Lars Hansen og Helvig Olsdatter.

Dette ekteparet bodde her i 1891 sammen med hans mor, enka Kjersti Nilsdatter fra Sauherad f. 1818.


Familie 54.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1.

Her var oppført Hans Karenius Larsen med familie. Se Familie 88 - Borgestad 1910.


Familie 55.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Nordhaven. Senere 74/63.

Her var oppført Arve Nilsen med familie. Se Familie 98 - Borgestad 1900.


Familie 56.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Skytter på hvalfangstskute, huseier
Halvor Halvorsen
fra Nes i Sauherad f. 22/12-1858 d. 17/6-1938 i Portland, Oregon, s.a. pike Kjersti Tovsdatter fra  Bråtåbukta under Vestgarden og Halvor Olsen Gaasefedthougen under Lindem.
g. i Gjerpen 5/3-1882 m. Anne Andersdatter fra Sagplassen under Skifjell f. 3/3-1861 d. 17/3-1943 i Portland, Oregon, d.a. Anders Nilsen.
1. Laurits Andreas Halvorsen f. 18/12-1881 i  Skifjell.
2. Harald Kristoffer Halvorsen f. 23/8-1883 i Skifjell.
3. Hanna Karethe Halvorsen f. 1886 i Gj.
4. Anders Halvorsen f. 1888 i Gj.

Både Halvor og Anne bodde på Enggrav før de giftet seg. Han var i 1891 ”skytter ved hvalfangst”.
Familien emigrerte til N. Amerika i 1893. De bodde først i Tracy, Minnesota, hvor hennes foreldre hadde bosatt
seg tidligere. Siden flyttet de til Portland i Oregon. Halvor ble siden snekker.


Familie 57.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført sagmester og huseier Halvor Evensen med frue. Se Familie 91 - Borgestad 1910.


Familie 58.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Banevokter
John Simonsen
fra Fron i Gudbrandsdalen f. 1842 d. 25/2-1892 på Holmen.
g.m. Mathea Olsdatter fra Øyer i Gudbrandsdalen f. 1855 d. 22/8-1888 på Holmen.
1. Sigvard Anton Johnsen f. 1876 i Fredrikstad.
2. Bolette Oline Johnsen f. 1879 i Borre.
3. Josefine Mathilde Johnsen f. 23/3-1882 på Borge.
4. Karl Johan Johnsen f. 1884 i Skien.
5. Anna f. 20/9-1887 på Holmen d. 29/1-1889 på Holmen.


Familie 59.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var nevnt huseier og enke etter Michael Carlsen. Se Familie 7 - Borgestad 1875.


Familie 60.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var nevnt sagmester og leieboer Carl Isaksen med familie. Se Familie 72 - Borgestad 1910.


Familie 61.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført høvlerimester Hans Laurits Løvseth med familie. Se Familie 86 - Borgestad 1910.


Familie 62.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Maskinist ved sagbruk, huseier
Hans Olsen
fra Skien f. 1860.
g.m. Hanna Malene Sahlgaard fra Kongsberg f. 1856.
1. Olaf Olsen f. 1885 i Gj.
2. Hans Olsen f. 1887 i Gj.

På besøk i 1891: Enke Maren Kathrine Sahlgaard fra Kongsberg f. 1830. Vanlig bopel: Randsfjorden.


Familie 63.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført sagmester Isak Andersen med familie. Se Familie 12 - Borgestad 1875.


Familie 64.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Kjører ved sagbruk
Kristian Andreas Kristensen
fra Tingstad i Solum f. 1853, s.a. Christen Larsen Thingstad.
g. 11/4-1880 m. Anne Marie Karlsdatter fra Mæla f. 1856, d.a. Karl Andersen.
1. Karl Kristiansen f. 5/4-1882 på Borge.
2. Kristen Kristiansen f. 1/9-1884 på Borge.
3. Martin Andreas Kristiansen f. des. 1889 i Gj.


Familie 65.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 1/4.

Gråstensmurer
Halvor Gundersen d.y.
fra Åshammeren under Ås f. 2/5-1829 d. i 1904 på Foss fattighjem, s.a. Gunder Steen Halvorsen.
g. i Gjerpen 23/6-1851 m. Kari Trondsdatter fra Lien under Tufte f. 1826 på Vestfossen, Nedre Eiker pr.gj. d. 7/1-1895 på Borgestadholmen, d.a. Trond Thoresen.
1. Thore Halvorsen f. 27/2-1851. Se V. Stulen.
2. Jørgen Halvorsen f. 25/8-1854. Se nedenfor.
3. Anne Sophie Halvorsdatter f. 28/6-1857.
4. Gunnar f. 25/7-1858 d. 11/7-1860 i Åshammeren.
5. Inger Kirstine Halvorsdatter f. 25/6-1859.
6. Caroline Halvorsdatter f. 21/8-1862 i Åshammeren.
7. Anne Gurine Halvorsdatter f. 5/9-1865.
8. Gunnar Halvorsen f. 17/6-1869 på Venstøp. Bodde hjemme hos foreldrene på Holmen u. Borgestad i 1891.

Se også Orekåsa(B) under Oterholt.


Familie 66.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 2/4.

Gråstensmurer
Jørgen Halvorsen
"Kjempa" fra Orekåsa(B) under Oterholt f. 25/8-1854 d. 23/1-1927 på Venstøp, s.a. Halvor Gundersen. Se også ovenfor.
g1g 17/2-1881 m. Anna Lovise Andersen fra Elvsborgs len i Sverige f. 1854 d. før 1900, d.a. Anders Gutke.
g2g 15/10-1902 m. Karen Marie Olsdatter fra Gjerpen f. 2/11-1866, d.a. dagarbeider Ole Olsen.
1. Anna Josefine Jørgensen f. 4/8-1879 i Skien g. 1900 m. maskinist Jørgen Toresius Torgersen fra Porsgrunn f. 1877.
2. Samuel Jørgensen f. 27/5-1883 i Gjerpen (døpt i Porsgrunn).
3. Haldor Emanuel Jørgensen f. 29/7-1885 i Porsgrunn g. 1920 m. Signe Gunhilde Gundersen fra Siljan f. 1890.
4. Hulda Karoline Fredrikke Jørgensen f. 6/6-1888 i Porsgrunn.
5. Louise Jørgine Jørgensen f. 28/1-1891 på Borgestadholmen

Jørgen Halvorsen var gråsteinsmurer ”for egen regning”.

Jørgen Halvorsen fikk 1897 som enkemann barn med en omstreiferske og 4-barnsmor,
ugifte Maren Kirstine Olsdatter Alting 1867-1938.  
Barnet het Jenny Magdalena 1897-1974, ugift, barnløs og døpt i Stokken, død i Farsund.

Den samme Jørgen Halvorsen, satt i 1900 som enkemann og murarbeider på Akershus festning (straffeanstalt). Hans far Halvor og bror Gunnar, satt også inne. Alle med kallenavnet "Kjæmpa". Dette trolig på grunn av størrelsen. De er alle tre avfotografert i fange-album derfra.

Denne familien flyttet nordover i Gjerpen før 1910. Se Brånan under Eriksrød.


Familie 67.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 3/4.

Her var oppført enka etter Halvor Ingebretsen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1865.


Familie 68.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen. Hus med 4 husstander. 4/4.

Arbeider, leieboer
Karl Severin Olsen
f. 1852 i Solum d. før desember 1891, s.a. Ole Olsen.
g. 11/5-1878 m. Maren Anne Eilifsdatter fra Solum f. 1854, d.a. Eilif Torgildsøn.
1. Olaf Andreas f. 15/6-1878 på Bøle d. 28/6-1889 på Holmen.
2. Anna Marie Karlsdatter f. 30/11-1879 på Eikornrød.
3. Karen Elisabeth f. 30/12-1881 på Bøle.
4. Karen Elisabeth Karlsdatter f. feb. 1889 Gj.

Maren Anne oppholt seg på Ekornrød før hun gift seg. Hun bodde her med barna i 1891, som enke og livnærte seg ved å vaske.


Familie 69.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Gråsteinsmurer
Johan August Jansen
fra Skaraborg i Sverige f. 1850.
g.m. Brita Marie Eriksdatter fra Dalsland i Sverige f. 1844.
1. Olaves Jansen f. 1876 i Stokke i Vestfold.
2. Karl Johan Jansen f. 1879 i Stokke.
3. Frans Oskar f. 30/11-1881 på Århus.
4. Augusta Marie Jansen f. 30/11-1883 på Århus.
5. Jan Gustav Jansen f. 3/6-1884 på Bøle.
6. Vilhelm Jansen f. 23/4-1886 på Bøle.


Familie 70.
Borgestad 1891. 74/61 ”Nordhaven”. Senere Tingvollv. 4.

Jens Høgseth kjøpte denne eiendommen i ca. 1884.

Sagarbeider, huseier
Jens Kristiansen Høgseth
fra Høgset(A) f. 18/3-1845, s.a. Christian Thorsen Høgseth.
g. 1/11-1884 m. Maren Thurine Halvorsdatter fra Riis(8) f. 14/9-1858 d. 29/7-1894, d.a. Halvor Halvorsen Riis.
Forlovere: "Nils O. Sølie og Lars P. Riis."
1. Inga Sofie Høgseth f. 24/8-1885. Var i 1900 i tjeneste på Riis. Emg. til Amerika ca. 1930, g. Hans Hansen. Barnløse.
2. Hulda Karoline Høgseth f. 15/9-1887 g. 9/5-1908 m. bakersvend Lars Jønholt fra Eidanger f. 1882 (s.a. slakter Knud Larsen Jønholt).
    Lars Jønholt bodde i V. Porsgrunn da de giftet seg. De flyttet senere til Bratsbergkleiva hvor Lars etablerte bakeriutsalg.
3. Kristian Høgseth f. 23/7-1890. Overtok huset.

Maren Turine hadde ei datter før ekteskap: Hanna Gurine Gundersdatter f. 11/8-1879.
Hun var datter av tjenestegutt Gunnar Thorsen på Ballestad (fra Seljord).
Hanna Gurine ble konfirmert i Gjerpen april 1894 med adresse Holmen.

Hanna Gurine ble g1g med Johan Amundsen Myhre fra Lardal. Se Familie 61 - V. Borge 1900.

Hanna Gurine ble g2g 21/10-1907 med Gunnar Kasnes fra Kviteseid f. 1878. Han var da
fyrbøter på dampskipet ”Nordsjø” og sønn av husmann Endre Aasmundsen. De bodde på
Bakken i Skien og har etterslekt i distriktet.

Losjerende: 2 brødre fra Gransherad:
Eilef Helgeson Bøen f. 1877 og Anders Helgeson Bøen f. 1871. Begge jobbet på teglverket.


Familie 71.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Holmen.

Her var oppført teglverksarbeider og huseier Johan Alfred Johansen med familie. Se Familie 96 - Borgestad 1910.
Losjerende, ugifte teglverksarbeidere i 1891: Johannes Holmberg f. 1863 i Sverige og Karl Ivar Holmberg f. 1868 i Sverige.


Familie 72.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen.

Tømmermann. bødkerarbeider, huseier
Gunnar Olsen fra Lid f. 1829 på Lid, s.a. Ole Larsen Lie.
g. i Gjerpen kirke 6/8-1878 m. Kirsten Marie Gundersdatter fra Gjerpen f. ca. 1843, d.a. Gunder Nilsen.
1. Inga Marie Olsen f. 26/2-1879 på Borge.
2. Karen Oline Olsen f. 19/1-1881 på Borge g.m. Anton Olsen. Se Familie 49 - Borgestad 1910.


Familie 73.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen.

Enkemann, sjauearbeider, huseier
Kittil Hansen fra Nes i Sauherad f. ca. 1844.


Familie 74.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen.

Her var oppført: Sagarbeider, smed, huseier Lars Torjusen med familie. Se Familie 31 - Borgestad 1910.

Losjerende: Flyttegutt ved sagbruk, ugift Peder Halvorsen Søli f. 1868 i Gjerpen.


Familie 75.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen. Hus med 5 Husholdninger. 1/5.

Slakter, huseier, ugift
Jacob Anton Ambrosiussen fra S. Kiste i Siljan f. 8/3-1860, s.a. g.br. Ambrosius Olsen og Anne Pernille Jensdatter.
Husholderske: Ina Petrea Ambrosiusen fra Siljan f. 1866 (søster).


Familie 76.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen. Hus med 5 husholdninger. 2/5.

Agenturforretning, enkemann, leieboer (i 1891)
Aanon Pedersen (Aanon Røring Pedersen) fra Øyestad i Aust Agder f. 16/7-1833, s.a. skipskaptein Erik Røring Pedersen og Ingeborg Marie Falster (Nilsdatter).
g. i Solum kirke 13/11-1870 m. Ingeborg Kirstine Svennungsdatter fra Klyveberget i Solum f. 26/8-1843 d. før 1873, d.a. Svennung Halvorsen.
1. Julie Alexandra Røring f. 20/7-1865 i Porsgrunn, døpt i Solum.
2. Ingeborg Marie Falster Røring f. 6/2-1871 i Porsgrunn.
3. Erik Røring f. 22/6-1873 i Porsgrunn. Se Familie 80 - V. Borge 1910.
4. Rudolf Rafael Røring f. 1879 i Porsgrunn.

Da Julie Alexandra ble døpt i Solum kirke 20/8-1865, var teksten: Julie Alexandra f. 20/7-1865 (Uægte).
Foreldre: Pige Ingeborg Kirstine Svennungsdatter og Aanon Pedersen af Porsgrund.
Faddere: Kirsten Christoffersdatter Vabakken, Thomine Svennungsdatter, Mads Thorsen, Jens Pedersen."

I huset bodde hans gamle mor: Enke Ingeborg Marie Pedersen (Nilsdatter) fra Arendal f. 1807.
Hun bodde også sammen med dem som enke i 1875.

Denne familien er supplert med opplysninger fra folketellingen for Porsgrunn 1875. Om opplysningene i
folketellingen kan forståes rett, bodde de i Storgata 230 på Osebakken i Porsgrunn (siden 1843).
Takk til Leif Hansen, Porsgrunn Bibliotek.


Familie 77.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen. Hus med 5 husholdninger. 3/5.

Førstestyrmann med dampbåt, leieboer
Nils Karenius Evensen fra Nøtterø, Vestfold f. 1856.
g.m. Karen Johanne Eriksen fra Våler i Vestfold f. ????
1. Einar Evensen f. mai 1890 i Gjerpen(!?).

Styrmann Evensen var ”Paa reise til Sydafrika” under folketellingen.


Familie 78.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen. Hus med 5 husholdninger. 4/5.

Barberer, frisør
Julius Hjalmar Ferdinand Ritter fra Ski i Akershus f. ca. 1859.
g.m. Dorthea Amalie Andersen fra Kristiania f. ca. 1861.
1. Harald Godfrid Ritter f. 1879 i Kristiania.
2. Valborg Mathilde Ritter f. 1887 i Horten.
3. Dagny Kristine Ritter f. 1885 i Sandefjord.
4. Sigrid Marie Ritter f. 1889 i Porsgrunn.
5. Frants Henry Ritter f. mai 1890 i Porsgrunn.

Tjenestepike: Kristiane Nilsen fra Larvik f. ca. 1866.


Familie 79.
Borgestad 1891. Festetomt under 74/1. Borgeskogen. Hus med 5 husholdninger. 5/5.

Hustømmermann, huseier
Peder Hansen
fra Hedrum f. 1825.
g.m. Hanna Charlotte fra Brunlanes f. 1852.
1. Pauline Charlotte Pedersen f. 1883 i Eidanger.
2. Anne Pernille Pedersen f. 1888 i Solum.


Familie 80.
Borgestad 1891. Borgestadholmen. 2 familier i samme hus. 1/2.

Landhandler
Thorsten Halvorsen f. 26/5-1857 i Sauherad, s.a. Halvor Rollefsen. Se nedenfor.
g. 21/7-1881 m. Laura Danielsdatter fra Holmen under Borgestad f. 31/7-1855, d.a. Daniel Isaksen. Se Familie 27 - Borgestad 1865.
1. Hans Diderik Halvorsen f. 1888 Gj.
2. Margit Sofie Halvorsen f. 20/8-1890 på Borgestadholmen.

Det var nevnt i folketellingen at han også forpaktet jord.
Stuepike i 1891: Den ugifte Marie Kittilsen f. 1873 i Skien.


Familie 81.
Borgestad 1891. Borgestadholmen. 2 familier i samme hus. 2/2.

Teglverksarbeider, murer, enkemann
Halvor Rollefsen Dale fra Undelåna under Hem i Sauherad f. 13/4-1829, s.a. Rollef Hansen og Bergit Anundsdatter Gaathaug.
g. i Sauherad 20/7-1854 m. Margit Torstensdatter fra S. Voltvedt i Sauherad f. 27/11-1829 d. 4/5-1867 på Borgestadholmen, d.a. Torsten Larsen og Margit Jonsdatter.
1. Bergit Halvorsdatter f. 9/7-1855 i Sauherad.
2. Thorsten Halvorsen f. 26/5-1857 i Sauherad. Se ovenfor.

3. Anne Halvorsdatter f. 15/11-1859 på Århus.
4. Rollef Halvorsen f. 2/2-1862 på Århus.
5. Gunhild Halvorsdatter f. 2/9-1864 på Økter.
6. Martinius Halvorsen f. 27/3-1867 på Borgestadholmen.

Denne familien er registrert innflyttet tiul Gjerpen fra Sauherad våren 1858, til Århus i Gjerpen, hvor han hadde kjøpt
en gårdpart - Århus(10). Han solgte gården igjen etter ca. 3 år. Han bodde også en tid på Økter.
Deretter kom de til Borgestadholmen rundt 1866.


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no