ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.
Oppdatert 04.03.2023

Borgestad 1711
Kilder: Skatteliste for 1711 (”Skoskatten”).Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.

I 1711 kalt Stranden under Borrestad. Da bodde det 5 familier her.
Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
| 1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Familie 1.
Borgestad 1711. Borrestadstranden.

Arbeider, husmann
Erik Simonsen
fra Brevik f. ca. 1677 d. våren 1738. ”Eric Simonssøn, 61 aar.”
g. 31/8-1704 m. Marthe Sivertsdatter fra Borgestadstranda dpt. 22/1-1682 bg. 24/9-1737. “Erik Simonssøns qde Martha, 55 aar 6 maaneder.”, d.a. Sivert Gundersen. Se Familie 2 - Borgestad 1685.
1. Dorthe Eriksdatter dpt. 13/3-1707 g1g 13/2-1729 m. Anders Andersen fra Porsgrunn. Bodde på Osebakken.
2. Sivert Eriksen dpt. 8/9-1709 g. 26/12-1735 m. Anne Maria Grot (Grol?). Bodde i Porsgrunn.
3. Simon Eriksen (tvilling) dpt. 12/5-1715 bg. 9/10-1736. ”Erik Simonssøns søn Simon, 21 aar. Druchnede i elven ved Porsgrund.”
4. Gunder Eriksen (tvilling) dpt. 12/5-1715 bg. 11/12-1718. ”Erik Simonssøns Gunder 3 1/2 aar.”
5. Jan (tvilling) dpt. 13/11-1718 bg. 27/11-1718. “Erik Simonssøns tvillingsønner Jan og Ole.”
6. Ole (tvilling) dpt. 13/11-1718 bg. 27/11-1718. “Erik Simonssøns tvillingsønner Jan og Ole.”
7. Anne Eriksdatter dpt. 7/4-1720 g. 28/12-1744 m. Søren Sørensen. Se Familie 21 - Ø. Borge 1762.
Br. 1707.

F.f. Erik Simonsens datter Dorte fra Borrestadstranden: Generalmajor Arnold, Oberstlieutenant Krag, Jomfru Legaard, Lars Jacobsens datter af Christiania.
F.f. Erik Simonssøns søn Sivert fra Borrestadstranden: Gulbrand Sivertssen i Scheen, Gunder Øfrum, Abraham Anderssøn, Inger Steensdatter fra Scheen, Christense fra Kleven.
F.f. Eric Simonssøns tvillingsønner Simon og Gunder fra Stranden: Bøje Pederssøn, Ole Jonssøn, Jens Jenssøn, Halvor Grol, Inger Steensdatter, Helvig Lorensdtr., Jens Jenssøns qde Margrete, Maria Andersd: - alle fra Scheen.
F.f. Erik Simonssøns tvillingsønner Jan (og) Ole: Leut: Scharenhorst, Tobias Hichman, Dideric Capelen, Ole Peterssøn, Torsten Siverssøn, Major Ovenbergs enche, Jørgen Ovenbergs qde.,
Dorte Cur, Karen Beuman.
F.f. Erik Simonssøns datter Anne: Monsieur Tved, Brinch, Jørgen Simonssøn, Madame Beuman, Jomfru Kopf.

At Erik kom fra Brevik står oppført ved deres trolovelse i Gjerpen kirke. Marthe var stadig
fadder for barna til Gunder Øfrum. Dette ekteparet fikk to sett med tvillinger.

Erich Simensen var soldat i 1711.
1711: ”Hans Qvinde Self, 5, 2 børn, 1 pige.”
 

27/1/1738      MARTHE SIVERTSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 342b.
Borrestad      Arvinger:                            
               Enkem. Erik Simenssen og barna:
               1. Sivert Erikssen, gift, bor i Porsgrunn.
               2. Dorthea Eriksdtr. g.m. Anders Anderssen, bor i Porsgr.
               3. Anne Eriksdtr. 18 år, hjemme hos faren.
               Alle tilstede, untatt Sivert, istedet møtte kona.
Brt: 168 - 2 - 10
Net:  79 - 3 -  2

17/4/1738      ERIK SIMENSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 375b.
Aasebakken     Arvinger:                             
               Barna hans:
               1. Sivert Erikssen, myndig, gift og bor i Porsgrunn
              
2. Dorthe Eriksdtr. g.m. Anders Anderssen
              
3. Anne Eriksdtr. 18 år
Erik flyttet etter skiftet i jan. til sin svigersønn Anders Anderssen.
Brt:   166 - 2 - 10
Gjeld: 179 - 0 - 20 (insolvent).


Familie 2.
Borgestad 1711. Borrestadstranden.

Dragon, husmann
Jon Hansen f. ca. 1666 bg. 24/6-1713. ”Jon Hanssøn dragon fra Stranden 59 aar. blef paa Frier.”
1. Hans Jonsen f. ca. 1699.
2. Thomas Jonsen dpt. 30/4-1702.

F.f. Jon Hanssen ved Borrestad hans søn Thomas: Capitain Sten, Leutenant Usler, jomfru Karen og Charlotte Arnoldt.

Denne familien bodde her fra ca. 1702.

1711: ”Jon Dragon Self 4, kone, 2 børn.”


Familie 3.
Borgestad 1711. Borrestadstranden.

Arbeider, husmann
Stephen Hansen
f. ca. 1673 bg. 24/1-1717 ”Stephen i Stranden 44 aar.”
g. 15/6-1707 m. Anna Andersdatter.
1. Hans Stephensen dpt. 21/8-1707.
2. Ingeborg Stephensdatter dpt. 19/1-1710.
3. Christian Stephensen dpt. 28/2-1712.
4. Jacob dpt. 1/7-1714 bg. 7/10-1714. ”Stephens søn Jacob fra Stranden 14 uger gl.”
Br. ca. 1707.

F.f. Stephan Hanssøn fra Borrestadstrandens søn Hans: Capitain Ovenberg, Borgermester Wejer, Christen Anderssøn i Scheen, Jomfru Legaard og Grete Wejer.
F.f. Stephen Hanssøns datter Ingeborg fra Stranden: Detlef Monrath, Jørgen Tveten,
Ole Jonssøn af Scheen, Jomfru Fichen, Anna Dorthe Wejer.
F.f. Stephen Hanssøns Søn Christian fra Stranden: Magister Rasch,
Jacob Rasch, Magdalena Kliim, Maria Flor.
F.f.
Stephan fra Strandens søn Jacob: Giert Hanssøn, Byfogden Frideric, Cornelius Christenssøn, Madame Turmann, Maren Flor.

1711: ”Stephen Hanssen Self, 5, kone og 3 børn.”


Familie 4.
Borgestad 1711. Borrestadstranden.

Arbeider, husmann
Anders Andersen
f. ca. 1645 bg. 29/9-1698. ”Anders Anderssen i Borrestadst(randen), 53 aar g.”
g.m. Johanne Jonsdatter f. ca. 1648 bg. 3/2-1730. ”Johanne i Stranden. 82 aar.”
1. ?Anne Andersdatter g.m. Stephen Hansen. Se ovenfor.
2. Abraham Andersen dpt. 19/8-1683. Se Familie 4 - Ø. Borge 1720.
3. Christian Andersen dpt. 2/1-1687. Bodde trolig på Osebakken.
4. Anders dpt. 18/8-1689.
5. Cathrine Andersdatter dpt. 27/11-1692.
6. Christen Andersen dpt. 29/4-1694. Se Familie 3 - Ø. Borge 1720.
7. Anders dpt. 27/11-1698 bg. 1/10-1699, ”Sl. Anders Anderssens søn fra Borrestadstr(anden) Anders 1 aar g. - tiende.”
8. Christopher Andersen dpt. 1/10-1699. Se Familie 15 - Borgestad 1762.

Anders A. i Stranden hans s. Christian.
F.f. Anders Andersens datter af Borrestadstranden, Cathrine: Ole Borge, Daniel Houen, Maren Borrestad, Aasil i Graaden, Marthe Andersdatter.

F.f. Anders i Borrestadstrandens søn Christen: Christen Borgestad, Hans Borge, Else V. Borge, Sara Houen, Dorthe Christensdatter fra Borgestad.
F.f. Sl. (salige) Anders Anderssens søn i Borrestadstranden Anders: Guldbrand i Borrestadstr, Sivertses søn, Anne Sivertssøns enke, Jacob Ballestads qnde. Elen, Siurs datter Marthe.
F.f. Anders Andersens søn Christopher, (Dette er avdøde Anders Andersens sønn i Borgestadstranda. Gard Strøm.)

I 1706 bodde også Johannes dattersønn, Anders Auensen på 4 år her.

1711: ”Anders Anderssens Enche, 2 sønner innrouleret.”


Familie 5.
Borgestad 1711. Borrestadstranden.

Arbeider, husmann
Jon Svendsen
f. ca. 1665 bg. 27/10-1725. ”Jon Svendssøn 60 aar.”
g. 27/8-1702 m. Kirsten Clausdatter fra Enggrav(B) f. ca. 1678 bg. 21/9-1729. ”Jon Svendssøns Enche Kirsten fra Osebachen , 51 aar.”
1. Agnete dpt. 1/10-1702 bg. 25/5-1721. ”Jon Svendssøns datter Anette 19 aar.”
2. Thomas Jonsen dpt. 25/1-1705.
3. Live Cathrine Jonsdatter dpt. 26/12-1707.
4. Svend dpt. 1/3-1711 bg. 8/1-1719. ”Jon Svendssøns Søn Svend, 6 aar.”
5. Arnt Jonsen dpt. 21/1-1714.
6. Jacob Jonsen dpt. 22/11-1716.
7. Svend Jonsen dpt. 24/12-1719.

F.f. Joen Svendsens datter fra Enggraf Agnete: Jacob Turman, Christen Anderssen skipper fra Scheen, Jomfru Charlotte Arnolt, Giertrud Flor.
F.f. Joen Svendssens søn Thomas fra Borrestadstranden: Amund Enggraf, Ole Øfrum, Abraham Øfrums qvinde,
Amund Enggrafs qvinde Marta.
F.f. Jon Svendsøns datter Live Cathrine fra Borrestadstranden: Cap: Fien,
Wejer, Wendelbo, Jomfru Legaard, Mademois: Ingeborg Sophia fra Borrestad.
F.f. Joen Svendsens Søn Svend fra Stranden: Ole Svendssøn i Scheen, Helge Hanssøn Lj, Ole Borges qvinde,
Anon Nirissøns datter Karen, Erich Simonssens qvinde Martha.
F.f. Jon Svendssøns Søn Arent fra Borrestadstranden: Oberste Krag, CancelliRaad Borse, Borgermester Wejer, CommercieRaad Schøl?ers Frue, Jomfru Fichen.
F.f. Jon Svendssøns søn Jacob: Christen Kudsk, Amun Sølj, Even Ballestad, Stephens qde., Gunnild Borge.
F.f. Jon Svendssøns søn Svend: Claus Follestad, Christen Kudsk, Jacob Borge, Anne Stranden, Kirsten Borge.

Jon var soldat da de giftet seg. De bodde de første par årene på Enggrav.


Familie 6.
Borgestad 1711. Stranden.

Søren Svendsen.
1. Svend Sørensen dpt. 1/3-1711.

F.f.
Søren Svendsøns fra Strandens Søn Svend: Ole Svendssøn i Scheen, Helge Hanssøn Lj, Ole Borges qvinde, Anon Nirissøns datter Karen, Erik Simonssens qvinde Martha.


Familie 7.
Borgestad 1711. Stranden.

Anders Svendske.
g.m. NN
1. Stephen Andersen dpt. 3/7-1718.

F.f. Anders Svenske fra Strandens søn Stephen: Abraham, og Germund Osebachen, Claus Follestad, Jon Svendssøns qde Kirsten, Ole Borges datter Gunnild.


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no