ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.Oppdatert 05.01.2020


Borgestad 1685
Husmannsplasser under Borgestad. I tiden rundt 1685-1700.
Konstruert etter hendelser i Gjerpen kirkebok.

1706: ”Borrestadstranden, Huusmands plaz under Borrestad.”
Ifølge et skifte fra 1743, beliggende på Osebakken.

Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Familie 1.
Borgestadstranden 1685.

Arbeider, husmann
Johan Pederssøn
f. ca. 1615 bg. 17/2-1685. ”Jahan Pederss. i Stranden 70 aar.”
g.m. Berte Andersdatter f. ca. 1610 bg. 11/2-1690. ”Berte Andersdatter Jahan i Strandens Enke 79 1/2 aar g.”
1. Anne Johansdatter f. ca. 1650 g.m. Sivert Gundersen. Se nedenfor.
2. Ragnhild Johansdatter g.m. Jens Ovensen. Se Familie 4 nedenfor.


Familie 2.
Borgestadstranden 1685.

Arbeider, husmann
Sivert Gundersen
f. ca. 1643 bg. 5/9-1696. ”Siur Gundersen i Borrestadstranden 53 aar g.”
g.m. Anne Johansdatter herfra f. ca. 1650 bg. 15/4-1712. ”Sivers Anna fra Borrestadstranden 61 aar, 8 maaneder.”, d.a. Johan Pedersen. Se ovenfor.
1. Gunder d. før 1696.
2. Guldbrand Sivertsen f. ca. 1676. Bodde her i 1706 og i Skien i 1709.
3. Kiersten f. ca. 1679 bg. 20/9-1693.
“Siurs datter i Borrestadstranden Kiersten 13 aar g.”
4. Hans Sivertsen dpt. 24/6-1681.
5. Marthe Sivertsdatter dpt. 22/1-1682 g.m. Erik Simonsen. Se Familie 1 - Borgestad 1711.
-   bg. 1/1-1683. Dødfødt barn.
6. Dorthe dpt. 20/1-1684 bg. 29/9-1684. ”Siver Borrestadst(randen)s d. Dorthe 20 uger.”
7. Berte dpt. 18/10-1685 bg. 5/9-1696. ”hans datter Berte 11 aar g.”
8. Maren dpt. 29/9-1688 bg. 5/9-1696. “hans datter Maren 8 aar g.”
9. Lauritz dpt. 10/4-1692 bg. 5/9-1696. ”hans søn 4 1/2 aar g - Lauritz.”

F.f. Sivers datter i Stranden Maren: Solve Meen, Jens Ouensen, Jacob Abrahamsen, Maren Borrestad, Claus Enggrafs quinde.
F.f. Sivers søn i Borrestadstranden Lauritz: Christen Borrestad, Hans Borge, Gunder Clausen fra Enggrav, Jens Ouesens quinde Ragnil, Else Borge, Gunhild Lauritzdatter.

En smittsom sykdom må ha rammet denne familien. Vi kan se at Sivert ble gravlagt
sammen med sine 3 yngste barn.

I 1706 bodde enka Anne Johansdatter her med sin sønn, Guldbrand Sivertsen (30).


Familie 3.
Borgestadstranden 1685.

Arbeider, husmann
Jens Lauritzen
(Jens Larsen) f. ca. 1646 bg. 27/8-1719. ”Jens Ramsaasen 73 aar.”
g1g NN f. ca. 1642 bg. 5/7-1698. ”Jens Bakkens qnde i Borrgestadstranden 56 aar g. fattig Jord”

Jens og Lisbeth bodde på Ramsåsen i 1711. Det var nok kun i hans første ekteskap
han bodde her. Se hele familien på N. Ramsåsen.


Familie 4.
Borgestadstranden 1685.

Arbeider, husmann
Jens Ovensen
”i Borrestadstranden”.
g. 23/11-1681 m. Ragnhild Johansdatter fra Borgestadstranda, trolig d.a. Johan Pedersen. Se Familie 1 - Borgestad 1685.
1. Peder Jensen dpt. 29/10-1682.
2. Johan Jensen dpt. 28/6-1685.
3. Agnete dpt. 12/8-1688 bg. 26/5-1698. ”Jens Ouessøns datter Agnete fra Borrestadstr. 10 aar g.”
4. Berthe dpt. 11/3-1694 bg. 26/5-1698. “Hans datter Berte. 4 aar g.”
5. Maren Jensdatter dpt. 8/5-1698.

”Jens Ouesens son Peder.”
”Jens Ovesens s. i Borrestad`s Jahan.”
”Jens Ouesens d. Agnete.”
F.f. Jens Ouesens datter Berte: Petter Fransen Cudrioux, Anders Evertzen, Gulbrand Sivertsen, Christen Borrestads qvinde, Ole V. Borges qvinde Else, Ingebor Lauritzdatter fra Men.
F.f. Jens Ouesens datter Maren: Skipper Mathis Qverndalen, Gunder Sivertsen fra Borrestadstr., Jomfru Kierstin Tonsbierg, assessor Barnholtes datter Sophie, Sivers Enke i Borrestadstadstr. Anne.

Jens Ovensen hadde en bror, Ole Ovensen på Fløtterød f. ca. 1653.
Denne familien er ikke lenger nevnt i Gjerpen etter 1698.


Familie 5.
Borgestadstranden 1685.

Arbeider, husmann
Ole Olsen
g.m. Margrete f. ca. 1646 bg. 17/1-1682 ”Ole Olsens qnde ved Stranden, Magrete, 36 aar g.”
1. Karen Olsdatter.
Bodde her til ca. 1682.


Andre tidlige kirkehandlinger hvor Borgestadstranda er nevnt:
1687: Marthe Borrestadstranden f. ca. 1605 bg. (begravet)  mars 1687, 82 år gml.
Begravet 1700: Mari Uls?kovs fra Borrestadstranden 100 aar g., - fattig jord.

Barnedåp i Gjerpen kirke 24/6-1702:
”Et uægte barn Anders. Faderen blef udlagt Ove Ovessen som var hos Michel Organist i Scheen.
Moderen Anna Andresdatter fra Borrestadstranden.
Test: Anders Urtegaardsmand paa Borrestad, Ole Vestborge, Siverts Anna i Stranden, Anders Vestborges datter Marta.”

Begravet 1706: Ingeborg Christoffersdatter fra Borrestadatranden, 90 aar.


| 1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no