ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.
Oppdatert 22.06.2020

Borgestad 1720 - 1750
Borgestad i tiden rundt 1720-1750.
Konstruert etter hendelser i Gjerpen kirkebok.

Det har sannsynligvis bodd flere familier her i denne perioden.
Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Familie 1.
Borgestad 1720-1750. Borrestadstranden 1720.

Anders Tollefsen f. ca. 1676 bg. 12/6-1746. ”Anders Tollefsen fra BradsbergKleven, 70 aar.”
g1g m. Anne f. ca. 1667 bg. 7/5-1727. ”Anders Tolfssøns Anne i Stranden 60 aar.”
g2g 1/10-1727 m. Maren Nilsdatter f. ca. 1680 bg. 24/4-1747. ”Anders Tolfsens enke 67 aar.”
1. Maren Andersdatter dpt. 21/1-1731.

F.f. Anders Borrestads Maren: Sivert Borrestad og Anders Rejersen, Hans Meenstads qde, Astri Rejersdatter.

Denne familien ser ut til å ha flyttet til Bratsbergkleiva.


Familie 2.
Borgestad 1720-1750. Borrestadstranden 1720.

Skredder 
Rejer Skræder

1. Kirsten Reiersdatter dpt. 19/6-1712.

F.f. Rejer skræders datter Kiersten fra Borrestadstranden: Anon Nirissøn, Torsten Skomagersvend i Scheen, Eric Simonssøns qde. Martha i Stranden, Boel Borge.
 


Familie 3.
Borgestad 1720-1750. Borrestadstranden 1720.

Arbeider
Torjus Hansen
fra Leirgravstrand i Solum dpt. 4/11-1708 på Vold i Solum bg. 16/8-1767 i Solum. "Torgius Hansøn Leerstranden under Biørntved 60 aar.", s.a. Smed Hans Pedersen og Berte Torjusdatter. Se Solumslekt.org.
g. 2/2-1736 m. Karen Olsdatter f. ca. 1713 bg. 4/11-1790 på Lergravstrand i Solum, d.a. Ole Finnsen Huset og Anne Andersdatter. Se Solumslekt.org.
Forlover: "Leopoldus." (Herman Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger. Forfar til Løvenskiold på Fossum).
1. Berte Torjusdatter dpt. 14/3-1736 i Holla g. i Gjerpen 5/10-1760 m. Peder Aasoldsen fra Fjeld i Solum. Bodde på Lahelle i Solum. Se Solumslekt.org.
2. Anne Torjusdatter dpt. 18/8-1737 d. 1790 på Leirgravstrand i Solum g. i Ø. Porsgrunn kirke 8/1-1765 m. enkemann Abraham Ingvaldsen. Flyttet litt rundt. Se Solumslekt.org.
3. Hans dpt. 4/10-1739. Død som spedbarn.
4. Hans dpt. 2/2-1741. Død som spedbarn.
5. Lars dpt. 3/5-1744 bg. 27/11-1748. ”Torjus Hansens s. Lars 4 1/2 aar.”
6. Ole dpt. 30/3-1747 bg. 26/8-1747. ”Torjus Hansens søn Ole 20 uger.”
7. Hans Torjusen dpt. 29/9-1748. Se Solumslekt.org.
8. Kirsten Torjusdatter dpt. 1/12-1754 d. 11/10-1828 i Ø. Porsgr. g. i Ø. Porsgrunn kirke 2/2-1794 m. Carl Nilsen fra Klosterergrinden i Solum. Bodde i Ø. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.

F.f. Torgus Hansens og Karen Olsdatters Berte: Halvor Huve, Lars Bierven, Anders Andersen, Tharan Roen, Synnev Roen.
F.f. Torjer Hanssøns Anne Borrestadstranden: Lars Borge, Per Hanssøn i Scheen, Even Borges qde., Inger Hansdatter i Scheen.
F.f. Torjer Strandens Hans: Even Borge, Anders Stephenssøn, Lars Borges qde., Inger Hansdatter.
F.f. Torjer Hanssøns Hans: Per Hanssøn og Halvor Abrahamssøn fra Scheen, Mons Olssøns qde. Inger, Maren Nilsdatter.
F.f. Torjer Strands Lars: Johan Vogt, Per Kudsk, Halvor Abrahamssøn, Inger Hansdatter, Lisbet Johansdatter.
F.f. Torjus Hansens db. Ole fra Borrestad Ejet: Claus Henningssens kone, Anne Christensdtr., Carl Pedersen, Even Borge, Halvor Amundssen.
F.f. Torjus Hansens db. Hans fra Borrestad Ejet: Jens Pedersens kone, Marthe Kieldsdtr., Even Borge, Peder Kudsk, Nils Andersen.
F.f. Torjus Hansens pb. Kisten fra Borrestad Ejet: Peder Hansens kone, Anne Torjusdtr., Claus Henningsen, Christen Hansen, Johannes Olsen.

f. ca. 1674 bg. 7/4-1756. ”Torjus Hansens værmoder 82 aar.”

Enka Karen Olsdatter ble g2g i Solum 17/10-1771 m. enkemann Jens Pedersen. Bodde på Leirgravstrand i Solum.


Familie 4.
Borgestad 1720-1750. Se Storgaden 176.

Skipsfører
Nils Halvorsen fra Eidanger prestegård f. ca. 1685 bg. 28/10-1760. ”Nils Halvorsen f. Osebachen 75 aar.”, s.a. sogneprest i Eidanger, Halvor Nilsen Gierpen.
g. i Gjerpen 25/4-1714 m. Magdalene Gjertsdatter Usler dpt. 15/11-1691 bg. 16/10-1743. ”Nils Halvorssøns qde Malene, 53.”, d.a. Kaptein Gjert Usler. Se Familie 13 - Ø. Borge 1720.
Forlover: "Jens Claussøn."
1. Halvor Nilsen dpt. 4/2-1715 bg. 12/8-1739. ”Nils Halvorssøns søn Halvor, 24 aar.”
2. Karen Nilsdatter dpt. 2/2-1716 bg. 10/10-1730. ”Nils Halvorsøns Karen 13 aar.”
3. Pernille Bart Nilsdatter Usler dpt. 4/7-1717 bg. 1783. Ugift.
4. Anders dpt. 2/4-1719 bg. 26/3-1720. ”Nils Halvorssøns søn Anders 1 aar gl.”
5. Lisbeth Cathrine dpt. 14/7-1720 bg. 23/11-1720. ”Nils Halvorssøns datter Lisbeth Catrine fra Osebachen, 19 uger.”
6. Dorthe Cathrine dpt. 25/10-1721 bg. 23/6-1722. ”Nils Halvorssøns datter Dorte Catrine fra Osebachen 1/2 aar.”
7. Maren dpt. 22/8-1723 bg. 27/8-1723. ”Nils Halvorssøns Maren 8 dage gl.”
8. Dorthe Nilsdatter f. mai 1726 g.m. Peder Knudsen. Se Familie 2 - Ø. Borge 1762.
9. Barbara dpt. 6/3-1729 bg. 30/8-1729. ”Nils Halvorssøns Barbara, fra Osebachen.”
10. Anne Lisbeth dpt. 29/5-1730 bg. 2/8-1730. ”Nils Halvorssøns Anne Lisbeth, 9 uger.”

F.f. Nils Halvorssøns søn Halvor fra Osebachen: Capitain Usler, Morten Morland, Albret Olsen, Karen H: Halvorsd., Gunder Buers qde Anne, Uslers datter Giertrud.
F.f. Nils Halvorssøns datter Karen fra Osebachen: Jens Claussøn, Jan Usler. Capit: Uslers Kieriste. Giertrud Halvorsd.
F.f. Nils Halvorssøns datter Pernille Bart fra Osebachen: Capitain Usler. Giert Hanssøn. Jens Gram. Mad: Holst. Lisbeth Usler.
F.f. Nils Halvorssøns søn Anders: Rasmus Maling. Hans Eg, Halvor Egs qde Giørvel, Jens Claussøns datter Malene.
F.f. Nils Halvorssøns datter Lisbeth Catrine: Henric Mattis, Halvor Grol, Peter Svenske, Uslers frue, Hans Buers qde.

F.f. Nils Halvorssøns datter Dorte Catrine: Capit: Klim, Leopoldus. Jan Usler. Madam: Baumans, Mademois: Friis.

F.f. Nils Halvorssøns datter Maren: Contral: K eller Rhode.
Jens Borning. Secretair Leopoldi frue, Madame Lybsten.
F.f. Nils Halvorssøns Dorte: Halvor Grol, Job Christenssøns søn, Leut: Gotsens Kieriste, Hans Buers Kones Søster.
F.f. Nils Halvorssøns Barbara: Thomes Bugge, Jens P.ste.(Præstegd?), Jens Claussøns qde., Helene Erbo.
F.f. Nils Halvorssøns Anne Lisbeth: Capit: Usler, Fog, Lars hos Bauman, L. Skovens kieriste, Jobs datter.

I 1743 var Nils Halvorsen oppført i manntallet som enkemann ”boende paa landet”.
I ekstraskattmanntallet 1762 bodde Pernille og Dorthe med tjenestepike Alet Olsdatter
alene på Osebakken. De bodde da i et annet hus enn dette.


Familie 5.
Borgestad 1720-1750. Storgaden 176.

Kjøpmann, huseier
Ole Knudsen Wulfsberg
f. ca. bg. 1726.
g.m. Kirsten Realfsdatter Wright f. 1698 d. 1763, d.a. Realf Wright i Larvik.
1. Anne Elisabeth Wulfsberg dpt. 1719 g. 30/12-1748 m. Nils Gundersen Klyve fra Ø. Klyve i Solum.
2. Hanna Christine Wulfsberg dpt. 1724 g. 1753 m. enkem.
Christen Greve. Bodde på Bratsbergkleiva.

Wulfsberg eide huset i 1720.

Ole Knudsen Wulfsberg døde tidlig. I manntallet av 1727 var det nevnt at enka drev ”kjøbmandskab i et og andet”.


Familie 6.
Borgestad 1720-1750.
Skiensgt. 2b.

Stephen Guldbrandssøn.
g. 26/4-1719 m. Astrid Gulliksdatter fra Espedalen(1) dpt. 17/6-1694, d.a. Gullik Anundsen.
1. Gulbrand Stephensen dpt. 14/1-1720.
2. Inger dpt. 12/4-1722 bg. 18/5-1723. "
Stephens datter Inger fra Osebachen 1 aar 4 uger. - Døde i Krillen."
3. Inger dpt. 9/1-1724 bg. 24/3-1724. "
Stephens datter Inger fra Osebachen 10 uger."
4. Inger (tvilling) dpt. 8/4-1725 bg. 10/11-1725. "
Stephens tvillingdatter Inger fra Osebachen ½ aar."
5. Maria (tvilling) dpt. 8/4-1725 bg. 18/2-1726. "
Stephen Gulbrandssøns Maria fra Osebachen - 11 maaneder."
6. Isak dpt. 19/1-1727 bg. 6/9-1727. "Stephens Isak fra Osebachen 33 uger."

F.f. Stephen Espedalens Søn Gulbrand: Gullich Espedalen, Ole Luxefield, Jacob Isacssøns qde. Anne, Marta Halvorsdatter Nærum.
F.f.
Stephens datter Inger fra Osebachen: Mads Gulbrandssøn, Ingebret Espedalen, Anne Espedalen, Dorte Eriksdatter.
F.f. Stephens datter Inger: Gullic Espedalen, Erik Simonssøn, Anders Ovessøn, Even Torjerssøns qde., Dorte i Stranden.
F.f. Stephens tvilling døttre Inger og Maria fra Osebachen: Isak Solvessøn, Mads skomager, Ingebret Espedalen, Nils Løberg, Jacob Isakssøns qde Anne, Lisbeth Espedalen, Johannes Aastrøds qde., Gunild Løberg.
F.f. Stephens Isak: Nils Janssøn, Mads skomager, Jacobs Anne, Maren Borge.

Stephen Gulbrandsen var i tjeneste i Espedalen (i 1708) før han giftet seg med datteren der.


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no