ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 10
                             

Oppdatert 20.06.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Århus vestre 10 - Henrik Evensens plass

Gammelt løpenr. 47. Siden Norges matrikkel 1889: 5/10.

 

Landskyld 1835: 1 skind - revidert til 2 ort. Fra 1889: 0 mark 80 øre.


Adresse i dag: Hyniv. 202, 3721 Skien.


Skredder, selveier 

Christen Christiansen

Bruker 1812. Se Århus 1825.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Gunder Nilsen, Simon Kristensen og Halvor Kristensen paa dette Kristen Kristiansens tidligere brug,
for 251 Spd., dateret 3. Marts, thinglæst 1. juni 1839."
"Skjøde fra Gunder Nilsen m.fl. til Simon Kristensen på 3/4 parter af dette brug, hvoraf kjøberen før eier 1/4 part, for 188 Spd. 30 sk.,
dat. 30. marts, thingl. 1. juni 1839."

 

G.br., flåtemann, selveier

Simon Christensen fra Goberg(3) under Århus dpt. 29/5-1808 d. i USA, s.a. Christen Christiansen.

g. i Solum kirke 27/10-1831 m. Cathrine Knudsdatter fra Gimsøy i Solum f. ca. 1809 d. i USA, d.a. Knud NN.
Forlovere: "Hans Jensen og Christian Christensen af Skien."

1. Marthe Maria Simonsdatter f. 26/12-1833 i Skien.

2. Dorthea Simonsdatter f. 16/8-1836 i Skien.

3. Karen Gurine Simonsdatter f. 15/6-1838 i Skien.

4. Kirsten Cathrine Simonsdatter f. 20/9-1840 under Århus.

5. Christiane Simonsdatter f. 18/8-1842.

6. Nicoline Simonsdatter f. 16/12-1844.

7. Sophie Simonsdatter f. 20/2-1847.

Eier 1839.
 

Simon er registrert utflyttet til Skien i 1831. Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1849.
Se Emigranter

 

"Boel Kirstine (Uægte), 16/11-1831, Moder: Pige Inger Margrete Pedersd. Bratsbergkleven. Fader: Simen Christensen under Aarhuus, Br.kl."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Simon Christensen til Jacob Johnsen for 500 Spd., dat. 21. mai, thingl. 3. oktober 1849."

Arbeider, selveier
Jacob Johnsen
fra Ekornrød(B) under Mo dpt. 25/10-1789 d. 25/9-1872 på Fossum, s.a. Jon Halvorsen.
g.m. Marthe Olsdatter fra Ringsaker i Hedmark f. ca. 1792 d. 1/5-1850 på Århus.
1. Ole Jacobsen f. ca. 1818 i Fredriksvern
2. Mathias Jacobsen f. ca. 1819 i Ringsaker. Se Sandbakken under Tufte.
Eier 1849.

Jacob Johnsen reiste en del, hvor det var arbeid å få. Han kom trolig først til Fredriksvern (i dag: Stavern) som soldat. Det er mulig han først giftet seg der, siden den eldste sønnen Ole, er født der. Siden har de flyttet til Biri hvor sønnen Mathias fikk 2 barn og hvorfra de ble meldt innflyttet til Gjerpen i juni 1849. Det var meldt at de skulle bosette seg under Jønnevald, men det kan ikke ha vart lenge, for Jacob kjøpte denne eiendommen samme året. Jacob døde som arbeider på Fossum i 1872 av alderdomssvakhet.

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok:
Innfl.: Juni 1848. Anmeldt: 9/10-1848.
Navn, alder og fødested:
Jacob Johnsen, 60, Gjerpen
Marthe Olsd., hans kone, 57, Ringsager
Mathias Jacobsen, (sønn?), 28, Ringsager
Marthe Olsd., hans kone, 28, Ringsager

Marthe Maria Mathiasd., deres børn, 5 ¼, Biri

Johannes Mathiasen, deres børn, 2, Biri
Ole Jacobsen, 31, Fredriksværn
Hvorfra indflyttet (alle): Biri. Att. fra Sognepræsten i Biri, dat. 2/5-1848.
Til: Under Jønnevald.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jacob Johnsen til Ole Johnsen, dat. og thingl. 17. august 1854."

Ole Johnsen

Eier 1854.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Johnsen til Halvor Rollefsen, dat. 21. oktober 1857, thingl. 5. august 1861."


G.br., selveier 

Halvor Rollefsen Dale fra Sauherad f. 13/4-1829.

g.m. Margit Thorstensdatter fra Sauherad f. ca. 1829 d. 4/5-1867 på Borgestadholmen.

Eier 1857.

 

Kilder: Kirkebøker og folketellinger.
Denne familien er registrert innflyttet fra Sauherad våren 1858 til Århus i Gjerpen, hvor han hadde kjøpt en "gårdpart". Denne gården ble allerede i 1863 solgt til neste bruker. De var en tid på Økter etter at han solgte gården. I 1865 bodde de på Skauen i Solum med sin familie. Se 1865. De kom tilbake til Gjerpen før folketellingen 1875 og bosatte seg på Holmen under Borgestad.
Se Familie 81 - Borgestad 1891.Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Rollefsen til Liv Andersdatter Hem, dat. 3. juli, thinglæst 3. november 1863."

 

G.br., selveier (på Hem i Sauherad)
Halvor Jacobsen Hem fra Hem i Sauherad f. 1815 d. 14/4-1859 på Hem i Sauherad, s.a. Jacob Halvorsen Hemb.
g. i Sauherad 14/7-1842 m. Liv Andersdatter fra Jukse i Sauherad f. ca. 1821 d. 22/11-1870, d.a. Anders Olsen Juxe.
1. Anders Halvorsen f. 10/10-1842 på Hem.
2. Gunhild Halvorsdatter f. 6/9-1844 på Hem.
3. Anne Halvorsdatter f. 4/2-1847 på Hem.
4. Halvor Halvorsen f. 26/9-1849 på Hem. Emigrerte til N. Amerika før 1871.
5. Jacob Halvorsen f. 29/7-1851 på Hem. Var syk i følge skiftet av 1871.
6. Ole Halvorsen f. 31/12-1853 på Hem. Emigrerte til N. Amerika før 1871.
7. Ingeborg f. 1/4-1856 på Hem d. 9/5-1857 på Hem.
8. Hans Halvorsen f. 3/3-1858 på Hem.
Eier 1863.
 

 

Kilder: Kirkebøker og folketellinger.
I 1865 var det eldstesønnen Anders som hjalp mora med gårdsbruket her. Det ser ut som om enka solgte Hem, kjøpte dette bruket på Århus og flyttet med sine barn til Gjerpen i 1963. Halvor har aldri bodd her. Liv Andersdatter var i folketellinga 1865 oppført som enke, husmor og selveier av Århus(10).

 

20/1-1871      LIV ANDERSDATTER AARHUS      Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Aarhus         Arvinger: Barna:                     
               1. Anders Halvorssen   27 år, myndig.
               2. Gunhild Halvorsdtr. 25 ”
               3. Anne Halvorsdtr.    23 ”
               4. Halvor Halvorssen   22 ” , reiste til Amerika.
               5. Jakob Halvorssen     ?   , syg under skiftet.
               6. Ole Halvorssen      17 ” , reiste til Amerika.
               7. Hans Halvorssen     12 ”
Brt: 340 - 23
Net: 140 - 48
Jordegods: Gd.parten Aarhus, matr.nr.7, solgt v/auksjon 300 spd.
*) B: Gj 1 s.254-274-275. C: Gj III s.31.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde fra Liv Andersdatters bo til stutter Jens Johansen, dat. 27. februar, thingl. 2. marts 1872."

 

Stutter
Jens Johansen.
Eier 1872.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skjøde fra stutter Jens Johansen til Torgrim Torgrimsen for 450 Spd., dat. 15., thingl. 22. sept. 1873."

 

G.br., selveier

Thorgrim Thorgrimsen fra Fyresdal f. 1833 d. 24/2-1892 på Århus.

g.m. Anne Sørensdatter fra Fyresdal f. 3/2-1837 d. ca. 1922.

1. Astrid Thorgrimsdatter (Astrid Aarhus) f. 24/9-1870 i Fyresdal g.m. Gregar Helliksen. Se nedenfor.

2. Søren Thorgrimsen (Søren Aarhus) f. 17/1-1874 i Fyresdal. Hjulmakerlærling i 1891. Sjåfør i Skien. Se Familie 3 - Fossum 1910.

3. Torgrim Thorgrimsen (Torgrim Aarhus) f. 27/10-1876 på Århus. Typograf i 1900. Han bodde da her.

4. Aashild f. 27/10-1876 på Århus d. 8/5-1879 på Århus.

5. Aashild f. 10/9-1881 på Århus d. 19/10-1882 på Århus.

Eier 1873.


Buskap på gården i 1875: 2 kuer og 1 kalv.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eierne af dette med flere brug og Fossum værk angaaende opførelse og vedligeholdelse af en bro paa et
nærmere betegnet sted ved Hyni, indgaaet 20. januar 1876, thinglæst 15. marts 1884. Gaardens eier har i dokumentet frafalt fordring paa fri
gjennemfart gjennem en af Fossum eiers bygget sluse ved Aarhus i Falkumelven."

 

Typograf (1900/ 1910)
Torgrim Thorgrimsen herfra f. 27/10-1876.

Han bodde her med sin mor, enka Anne Sørensdatter i 1910. Søstra Astrid bodde også her.
Både Thorgrim og Astrid var da ugift.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Obligation fra Torgrim Torgrimsens enke, Anne, til Gjerpens sparebank for kr. 6.000, dat. 5., tingl. 30. juni 1917."
"Obligation fra Torgrim og Søren Aarhus samt Astrid Helliksen, født Aarhus til Gjerpen Sparebank for kr. 2.500, dat. 16/5, tingl. 1/6-1918."
"Bekjendtgjørelse om at chauffør Søren Aarhus bo ved Skiens skifterett er sat under behandling som konkursbo, dat. 19. mai, tingl. 8. juni 1921."

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skifteskjte fra skifteforvalteren i Torgrim Torgrimsen og hustrus dødsbo til svigersønnen Gregar Helliksen med hustru Astrid Helliksen for
kr. 10.000, dat. 12. tingl. 24. juni 1922."


Selveier 

Gregar Helliksen f. ca. 1870 d. 7/7-1929.

g.m. Astrid Aarhus herfra f. 24/3-1870 i Fyresdal.

Eier 1922.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 2. mai, tingl. 14. mai 1924, hvorved til godsforvalter Johannes Christiansen er utskilt bnr. 36 "Rondestykket" av
skyldmark 0,05.

 

Restskyld på dette bruket etter ovenstående skylddelingsforretning: 0 mark 75 øre.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 190. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 4/7-1929, tingl. 5/7-1929, hvorved til godsforvalter Johannes Christiansen (hans arvinger) er utskilt bnr. 39
"Gregarstykket" av skyldmark 0,01." 

 

Restskyld på dette bruket etter ovenstående skylddelingsforretning: 0 mark 74 øre.

 

Kilde: Gammel Grunnbok.
"Hjemmelsovergang til fru Astrid Helliksen f. 24/3-1870 som enke og eneste myndige arving etter avdøde Gregar Helliksen d. 7/7-1929 i henhold til
gjensidig testamente av 10/5-1928, dat. 26/4-1949, tingl. 27/4-1949."
"Skjøte fra Astrid Helliksen f. 24/3-1870 til Ingjerd Johanne Oppebøen f. 22/2-1912 for kr. 9.000, dat. 2/4-1949, tingl. 25/4-1949."
"Med foreldrenes og overformynderiets samtykke."

 

Ingjerd Johanne Oppebøen f. 22/2-1912.
Eier 1949.

 

Kilde: Gammel Grunnbok.
"Skjøte fra Oskar Knutsen som verge for Ingjerd Oppebøen f. 22/2-1922 til Johan Oppebøen f. 1896 for kr. 20.000,
dat. 28/3, tingl. 2/5-1962. Gjerpen overformynderis samtykke foreligger, dat. 26/4-1962."


Johan Oppebøen
f. 15/9-1896 d. 27/11-1978.
g.m. Karen f. 25/11-1896 d. 12/5-1980.

Eier 1962.

 

Kilde: Gammel Grunnbok.
"Skjøte fra Johan Oppebøen til Staten ved Telemark Fylkeslandbruksstyre på denne eiendom for kr. 55.000, dat. 1/10-1965, tingl. 7/10-1965."

 

Gården var fra 1965-1968 eid av Staten, ved Telemark Fylkeslandbruksstyre.

 

Kilde: Gammel Grunnbok.
"Målebrev over denne eiendom avholdt 11/4, tingl. 2/6-1967. 23, 862 dekar."
"Skjøte fra Staten ved Telemark fylkeslandbruksstyre til fru Liv Strømdal Christiansen f. 12/3-1902, for kr. 56.487,- , dat. 8/11-1968, tingl. 18/12-1968."
 

Johannes Christiansen på nabogården i sør, Århus 2 - Vestre, kjøpte eiendommen i 1974 og skilte
fra husene. Han solgte i 1990 innhuset med låven (5/287) til Thorbjørn og Mona Sørensen.

Huseier
Thorbjørn Sigfred Sørensen f. 1944.
g.m. Mona Irene f. 1960.
Eier 1990.

Fra Grunnboka: "Andel av Hynivegen 202 (Gnr 5, bnr 287) er overdradd for kr 500.000 til Mona Irene Sørensen og
Thorbjørn Sørensen
(27.02.1990)
."
 

Mona Irene Sørensen driver Hyni Stall og Stutteri.

 

Som man kan se av kartet, er Århus bnr 10 eiendommen som ligger rundt huset. Mesteparten av jorda, som hører
til, er innkjøpt fra gnr 7 Hyni i nord.
 

 

Kart fra Skog og landskap 2017.
 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm