ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

 

Oppdatert 15.11.2022

 


Fossum 1910
Kilde: Folketellinga 1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og annet. 

Navnekaos!
Slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet er en "kaos-tid" når det gjelder etternavn. Dette var en overgangstid for den eldgamle norske tradisjon, at barna skulle ta farens fornavn og sette ...sen eller ...datter etter. Patronymikon som det heter på det genealogiske fagspråk. Denne endringen skjedde tidligst i byene og seinere på landet. G.S.

 

*(en stjerne) etter en dato betyr at datoen er henta fra folketellinga og er IKKE helt til å stole på.
 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |
 


 

Familie 1.

Fossum 1910. N. Fossum.  Hovedbygningen.

 

Her var oppført familien Leopold Løvenskiold f. 1859. Se M. Fossum.

 Familie 2.

Fossum 1910. N. Fossum. Ved Hovedbygningen.

 

Kusk
Peter Svendsson f. 23/1-1851* i Sverige.

g. i Gjerpen ca. 1881 m. Mathilde f. 22/8-1850* i Gj.
1. Sofie Svendsen f. 6/7-1882*.

 

Losjerende: Gartnerassistent Anders Skjold fra Fane (Fana ved Bergen?) f. 3/5-1887. Ugift i 1910.


Elsa Værren f. 31/12-1907 i København. Datterdatter.
Det fremkommer ikke klart av folketellinga hvem dette barnet er datterdatter til.

 


 

Familie 3.

Fossum 1910. S. Fossum.

 

Elektriker
Søren Torgrimsen Aarhus fra Århus(10) f. 17/1-1874 i Fyresdal, s.a. Torgrim Torgrimsen.
g.m. Kristine Margrethe Karlsdatter fra S. Brekkejordet i Skien f. 25/9-1876 i Skien, d.a. tømmermann Karl Svenssen og hans andre kone enka Inger Karoline Tollefsd..
1. Inger Aarhus f. 1900 i Skien.
2. Esther Aarhus f. 1903 på Notodden.
3. Astrid Aarhus f. 1908 i Gjerpen.

 


 

Familie 4a.

Fossum 1910. N. Fossum.

 

Elektriker
Karl Høyer fra Porsgrunn f. 20/2-1878*

g.m. Anna fra Gjerpen f. 24/7-1875*
1. Lars Høyer f. 6/4-1901*
2. Ingeborg Høyer f. 25/8-1902*


Anne Rasmussen fra Skien f. 27/11-1842*. Ugift. Steller i huset.

 


 

Familie 4b.

Fossum 1910. N. Fossum. Samme hus som ovenfor.

 

Enke
Bergit Torgersen fra Sauherad f. 15/2-1853*
1. Rollev Nilsen f. 25/3-1886* i Gjerpen. Havearbeider i 1910.
2. Bergit Torgersen f. 27/6-1888* i Gjerpen. Telefonistinde i 1910.

 

Vi kan lese av disse litt kaotiske etternavnene at den avdøde faren trolig het Nils Torgersen.

 


 

Familie 5a.

Fossum 1910. Forvaltergården.

 

Dagarbeider
Hans Bø f. 26/4-1866* i Gjerpen

g.m. Emma fra Sverige f. 2/2-1860*

1. Hulda Bø f. 30/3-1895* i Gjerpen.

 

 


 

Familie 5b.

Fossum 1910. Forvaltergården.

 

Pensjonist

Hans Olsen f. 16/9-1842 i Gj.

g.m. Margrethe f. 12/2-1839* i Gj.

1. Karoline Olsen f. 13/4-1874* i Gj.

 

 


 

Familie 5c.

Fossum 1910. Forvaltergården.

 

Herskapsgartner

C. J. Lindkvist fra Sverige f. 16/8-1878*

g.m. Betty fra Skien f. 16/8-1873*.

 

 


 

Familie 6.

Fossum 1910. N. Fossum.

 

Tømmerhugger

Rasmus Hansen f. 31/12-1874*

g.m. Bertha fra Siljan f. 11/12-1870*

1. Hans Hansen f. 17/1-1895* i Gj.
2. Inga Hansen f. 16/9-1896*
3. John Hansen f. 2/4-1900*
4. Trygve Hansen f. 20/6-1902*

5. Borghild Hansen f. 2/2-1906*

6. Ragnar Hansen f. 12/11-1908*

 


 

Familie 7.

Fossum 1910. N. Fossum.

 

Tømmermand-arbeider, leilending
Nils Gundersen f. 22/10-1854* i Gj.

g.m. Anne f. 5/1-1855* i Gj.
1. Gunhild Gundersen f. 11/7-1881* i Gj.

 


 

Familie 8.

Fossum 1910. N. Fossum.

 

Vognmann, leilending

Andreas Nilsen f. 26/5-1854* i Gj.

g.m. Karen f. 2/6-1856* i Gj.

1. Hans Nilsen f. 22/10-1893*

2. Karl Nilsen f. 31/3-1891*

3. Martin Nilsen f. 15/10-1895*

4. Inger Nilsen f. 13/11-1897*

5. Harald Nilsen f. 22/9-1900*

 

Føderådskone:
Hanna Elise Marie Ingebregtsen fra Porsgrunn f. 13/1-1822*.

 


 

Familie 9a.

Fossum 1910. N. Fossum. 4 familier i samme hus.

 

Snedker
Rasmus Svendsen f. 18/9-1854* i Gjerpen.

g.m. Marie fra Bamble f. 13/7-1855*

1. Edvind Svendsen f. 30/6-1892* i Gj. Sliperiarbeider i 1910.
2. Daniel Svendsen f. 9/4-1897*

3. Dagmar Svendsen f. 15/6-1900*

 


 

Familie 9b.

Fossum 1910. N. Fossum. 4 familier i samme hus.

 

Kjørekarl

Anton Martinsen f. 6/1-1864* i Lardal, Vestfold.

g.m. Maren f. 2/2-1864* i Lardal.

1. Kristian Martinsen f. 7/2-1891* i Gj.

2. Anna Martinsen f. 15/5-1896*

3. Maren Martinsen f. 8/11-1899*

4. Olga Martinsen f. 19/8-1903*

5. Lars Martinsen f. 14/5-1905*

6. Klara Martinsen f. 6/1-1908*

 


 

Familie 9c.

Fossum 1910. N. Fossum. 4 familier i samme hus.

 

Elektriker
Per Ingebregtsen f. 4/5-1875* i Gj.
Ugift 1910.

 

Hans mor: Karen Nilsen f. 1/8-1831 i Gj. Steller i huset.

 

Losjerende:
Berthe Marie Ingebregtsen f. 18/12-1867* i Gj. (søster?). Steller i huset.
Theodor Andersen f. 14/3-1890* i Gj. Tømmerhugger.
Kristian Andersen f. 15/8-1892 i Gj. Tømmerhugger.

 


 

Familie 9d.

Fossum 1910. N. Fossum. 4 familier i samme hus.

 

Jordarbeider
Anders Johannesen fra Sverige f. 11/1-1859*

g.m. Tomine f. 3/6-1860* i Bamble.

1. Torvald Joakim Andersen f. 12/10-1887* i Gj. Sliperiarbeider i 1910.

2. Johan Viktor Andersen f. 2/1-1890*. Jordbruksarbeide i 1910.

3. Alfred Martinius Andersen f. 16/9-1891*. Jordbruksarbeide i 1910.

4. Martin Andersen f. 3/2-1895*. Jordbruksarbeide i 1910.

5. Henry Amandus Andersen f. 22/5-1897*

 


 

Familie 10.

Fossum 1910. Flata.

 

Staldmand hos godseier, enkemand
Ole Olsen Flata f. 2/4-1846* i Gj.

 

Datteren Kristine Olsen f. 20/8-1879* styrer huset for sin far.
Hennes datter: Anne Margrethe Olsen f. 25/12-1898*.
En sønnesønn: Oskar Gustav Olsen f. 17/9-1896*.

 

Alle født i Gjerpen.

 


 

Familie 11.

Fossum 1910. N. Fossum.

 

Arbeidsformand
Olaus Olsen f. 3/8-1855* i Gj.

g.m. Karen f. 6/12-1856* i Gj.

1. Hulda Olsen f. 15/4-1892*
2. Karen Olsen f. 2/8-1894*

3. Hilmar Olsen f. 11/9-1897*

 


 

Familie 12.

Fossum 1910. N. Fossum. Ødegården.

 

Jordbruker, leilænding
Ambros Larsen f. 31/12-1856* i Heddal.

g.m. Ingeborg f. 9/7-1850* i Sauherad.

1. Halvor Larsen f. 3/4-1891* i Gj.

2. Julie Larsen f. 11/3-1895*

 

Tjenestegutt: Oskar Kaspersen f. 16/11-1897* i Solum.

 

Se Ødegården under Fossum.

 


 

Familie 13.

Fossum 1910. Dyrendal.

 

Skogfogd

Jørgen Lunde fra Usterud i Ytre Valebø, Holla f. 25/4-1885.

g. i Skien 27/2-1909 m. Marie Glaholt fra Glaholt nedre i Ytre Valebø f. 12/12-1885.

 

Tjenestejente til husstell: Aase Endresen fra Sauherad f. 11/8-1854*. Ugift i 1910.

 

Denne familien flytta i 1912 til Ø. Usterud under Vale i Valebø.

 


 

Familie 14.

Fossum 1910. Landgangen.

 

Tømmerkjører, leilending, enkemann

Halvor Olsen Hegna fra Sauherad f. 5/11-1870*.

g.m. NN
1. Halvor Olsen f. 25/2-1901* i Sauherad.
2. Anne Olsen f. 7/4-1903* i Sauherad.

 

Tjenestefolk:
Kari Olsdatter f. 25/2-1882* i Sauherad.
Halvor Torsteinsen f. 16/8-1887* i Sauherad.

 


 

Familie 15.

Fossum 1910. N. Fossum (Justeplass).

 

Her var oppført "Jæger hos Kammerherre" Halvor Engebretsen Aas med familie.

 

Se Justeplassen.

 


 

Familie 16.

Fossum 1910. S. Fossum.

 

Her var oppført skogsarbeider Simon Kittilsen med familie fra Bjørndalen(A) under Bø.
De bodde på Bakken under Fossum også kalt "Poppeplassen".

 


 

Familie 17.

Fossum 1910.

 

Her var oppført skogsarbeider, Kittil Sigurdsen fra Valebø med familie. De bodde på Bjørndalen(A) under Bø.

 | Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no