ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

 

Oppdatert 15.11.2022

 


 

Fossum 1875

Kilde: Folketellingen 1875. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.

Grunneier: Enkefru Hedvig Løvenskiold som også eier alle bygninger.


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Familie 1.

Fossum S. 1875. L.nr. 74.

 

Her var oppført husmann og vekter Ole Knudsen med familie. Se Familie 28 - Fossum 1865.

Husdyr: ”2 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.”

 


 

Familie 2.

Fossum S. 1875. L.nr. 74.

 

Her var nevnt husmann og (modell-) snekker Peder Aslaksen med familie. Se Familie 14 - Fossum 1845.

Husdyr: ”2 Kuer, 1 Faar.”

 


 

Familie 3.

Fossum S. 1875. L.nr. 74.

 

Her var oppført g.br., leilending Lars Rasmussen med familie. Se Familie 23 - Fossum 1865.

Husdyr: ”1 Hest, 2 Kuer, 1 ungdyr, 3 Faar.”

 


 

Familie 4.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Damjordet.

 

Her var oppført sagarbeider Olaus Ellefsen fra Siljan. Se Damjordet under Fossum.

 


 

Familie 5.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Lia (Lien).

 

Her var oppført arb. ved tresliperi og sagbruk, Aslak Engebretsen. Se Familie 62 - Fossum 1865.

 

I 1875 var Aslak enkemann og bodde her med sin svigermor og sine barn. I tillegg bodde det en ugift
skomaker her: Andreas Jørgensen f. 1830. Han var for tiden i Mælum (Solum pr.gj.).


På denne plassen hadde de i 1875 2 kuer og 3 sauer.
 

I 1891 bodde følgende av Aslaks dattersønner her: Halvor Halvorsen f. 1885, Martin Halvorsen f. 1887 og
Anders Halvorsen f. jul. 1889.

 


 

Familie 6.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Lia (Lien).

 

Kjører ved Fossum jordbruk, husmann

Engebret Fransen fra Gløsmyr f. 14/12-1822 d. 23/7-1905 på Fossum, s.a. Frans Halvorsen Gløsmyr.

g. i Gjerpen 28/12-1850 m. Hanne Elise Marie Andersdatter fra Porsgrunn f. 1824 d. etter 1895, d.a. Anders Hansen i Porsgrunn.

1. Engebret Engebretsen f. 29/9-1851 under Tufte g. i Solum 8/5-1874 m. Ingeborg Karine Jacobsdatter fra Helgen i Holla f. 1849, d.a. Jacob Isaksen.
    Barn 1. Elise Marie Engebretsdatter f. 1874 i Melum.

2. Andreas f. 5/1-1855. Død før Hjemmedaabens Bekræftelse.”

3. Karen Dorthea Engebretsdatter f. 2/6-1856 g.m. Andreas Nilsen fra Fossum. Se Familie 24 - Fossum 1891.

4. Hans Andreas Engebretsen f. 8/12-1859. Se Familie 92 - Borgestad 1910.

 

Denne familien bodde tidligere på en av Bø-gårdene. Dyr på plassen i 1875: 2 kuer og 2 sauer.
Dette året bodde enkemannen Frans Halvorsen Gløsmyr her hos sin sønn.

Både Engebret og Marie tilhørte ”den Jarlsbergske frimenighed” i 1891.


Han ble skrevet for Ingebret og Engebret om hverandre, alt etter hvem som førte kirkeboka.

 


 

Familie 7.

Fossum S. 1875. L.nr. 74.

 

Her var oppført skredder Nils Hansen Kaasa med familie. Se Familie 4 - Venstøp 1845.

Dyr i 1875: 2 kyr.

 


 

Familie 8.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Flata.

 

Her var oppført Hans Olsen Flata f. 23/11-1842 med familie. Se Flata under Fossum.

 


 

Familie 9.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Åsen.

 

Her var oppført reperbanearbeider John Jensen Riser med tre av sine døtre. Se Familie 39 - Fossum 1865.

 


 

Familie 10.

Fossum S. 1875. L.nr. 74.

 

Her var oppført den private materialskriver Nils Pedersen Fossum med familie. Se Familie 34 - Fossum 1865.

 


 

Familie 11.

Fossum S. 1875. L.nr. 74.

 

Skomaker, huseier

Edvard Andersen fra S. Skotland(B) under Hyni f. 21/7-1847 d. 14/1-1881 på Venstøp, s.a. skomaker Anders Ellefsen.

g. 23/4-1871 m. Aslaug Marie Johannesdatter fra Fossum f. 23/6-1840, d.a. Johannes Hansen. Se Familie 56 - Fossum 1845.

1. Karen Marie Edvardsdatter f. 17/3-1872.

2. Julie Anette Edvardsdatter f. 29/10-1875.

 

Edvard var født på Gulset, men vokste opp på Hyni. Han bodde hjemme med foreldrene i 1865 og
arbeidet som sagarbeider. I 1875 hadde han egen hest, noe som ikke var så vanlig blant skogs-
arbeidere på den tiden.

 


 

Familie 12.

Fossum S. 1875. L.nr. 74.

 

Her var oppført bokholder John Jacob Pettersen med familie. Se Familie 3 - Fossum 1865.


Pettersen var bokholder ved Fossum verk.
Tjenestepike i 1875: Emilie Gundersdatter fra Eidanger f. 1854.
Husdyr: 2 kuer og 2 sauer.

 


 

Familie 13.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Forvalterboligen.

 

Her var oppført forvalter Otto Realf Ottesen ved jernverket. Se Forvaltergården.

Tjenestefolk i 1875 (”i drengstuen”): Andreas Isaksen f. 1836, Mathea Konradine Foss f. 1839 og Maren Knudsdatter f. 1847.

Under FT 1875 var Ottesen på reise til Kristiania. Husdyr i 1875: 1 hest og 2 kuer.

 


 

Familie 14.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (1).

 

Her var oppført møller Peder Jansen med familie. Se Familie 31 - Venstøp 1845.

I 1875 var Peder Jansen møllermester, jordbruker og leilending på Fossum. Han hadde pensjon fra Fossum værk til sin død.

Andre beboere her i 1875: Ingeborg Marie Kristiansdatter, som var Anna Kirstines datter, født i Skien 1865.
Sønnen Andreas Pedersen (smed) var her på besøk med sin sønn, Olaus Andreasen født 1870 i Solum.

Enkemannen Peder Jansen bodde i 1891 med sin datter Anne Kirstine i en av Liabrakkene under Fossum.
 


 

Familie 15.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (2).

 

Fattiglem

Remine Andrea Rasmusdatter fra Vanse (i Farsund pr.gj.) f. 1834 Vanse d. 14/6-1905 ”ved Mallendals Sindsygeasyl” (innført i Gjerpen KB).

1. Hanne Teodore Aline Hansdatter f. 1868 i Vanse.

2. Jørgen Edvard Jensen f. 14/8-1873 på Fossum.


Denne kvinnen var ugift og hadde 2 barn da hun bodde her i 1875. Hun døde også som ugift.

Jørgen Edvards far var ungkar Jens Olaus Løvset.

 


 

Familie 16.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (3).

 

Her var oppført Even Abrahamsen med familie. Se Familie 65 - Fossum 1865.

 


 

Familie 17.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (4).

 

Her var oppført fattiglem Hans Jacobsen med hustru. Se Åsen under Berberg.

 


 

Familie 18.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (5).

 

Her var oppført enka etter Lars Anundsen, Jørgine Knudsdatter. Se Familie 54 - Fossum 1845.

 


 

Familie 19.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (6).

 

Her var oppført ugift fattiglem, Inger Jørgine Hansdatter f. 1820. Hun var d.a. smed Hans Jørgen Jørgensen på Fossum.
Se Familie 81a - Fossum 1835.

 


 

Familie 20.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Stue.

 

Her var oppført fattiglem og enke etter Nils Jensen, Anne Sigurdsdatter f. 1816 og hennes gamle stemor,
Helene Andersdatter fra Solum f. ca. 1791. Se Familie 33 - Fossum 1865.

 


 

Familie 21.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 4 boenheter (1). Tydeligvis et ”fattighus”.

 

Her var oppført Hans Nilsen Kruse som innerst og blind sammen med sin hustru Anne Gurine Nilsdatter.
De levde nå ”Væsentlig (af) Fattigunderstøttelse”. Se Familie 72 - Fossum 1865.

 


 

Familie 22.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 4 boenheter (2).

 

Her bodde Anna Katarina Jacobsdatter (f. 1804) og hennes søster Gunhild Maria Jacobsdatter (f. 1815).
De var døtre av Jacob Pettersen og Gunhild Maria Olsdatter på Ødegården under Fossum. Se Familie 10 - Venstøp 1845.
Disse søstrene hadde begge etternavnet Pettersen da de døde.

 


 

Familie 23.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 4 boenheter (3).

 

Her bodde enke etter Nils Sivertsen Ulvsvand, Anne Dorothea Jensdatter og deres Anna Caroline Nilsdater.
Enka hadde ”Delvis Fattigunderstøttelse”. Se Familie 20 - Fossum 1865.

 


 

Familie 24.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 4 boenheter (4).

 

Her bodde den ugifte Maren Kirstine Eriksdatter med ”Vesentlig Fattigunderstøttelse”. Fraværende.
Hun ble nevnt som ”krøpling” i 1845. Se Familie 38a - Fossum 1835.

 


 

Familie 25.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (1).

 

Her bodde enke etter Eilif Hansen, Gunhild Lovise Olsdatter (f. i Skien 1848) og hans sønn Hans Hageup (Eilifsen) f. 1862.
Deres sønn Eilif Eilifsen (som døde få år senere) og Gunhild Lovises søster, Ingeborg Olsdatter (f. 1862 i Skien).
Gunhild Olsdatter var ”fattiginnerst” her i 1875. Se Familie 5 - Fossum 1865.

 


 

Familie 26.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (2).

 

Her var oppført Anders Hansen Næperud, kona og datter Anette Andersdatter som var i Porsgrunn.
De var nå delvis forsørget av sin sønn. Se Familie 38 - Fossum 1845.

 


 

Familie 27.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (3).

 

Her var oppført enke etter Hans Johnsen, Elen Kirstine Olsdatter og hennes sønner, Johan Hansen (sag-
bruksarbeider), Erik Hansen (saugdreng), Ole Hansen og Peder Hansen. Se Familie 67 - Fossum 1865.

 


 

Familie 28.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (4).

 

Her var oppført enke Maren Hansdatter, med delvis fattigunderstøttelse f. 1794 i Gj.
Hun var e.e. Ole Nilsen Langangen. Ingen barn. Se Langangen(B) under Fossum.

 


 

Familie 29.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (5).

 

Arbeider

Ole Fredriksen fra Fredrikstad under Økter f. 27/12-1849, s.a. Fredrik Larsen.

g. 7/9-1873 m. Inger Marie Gundersdatter fra Lia(A) under Bø f. 23/7-1852, d.a. Gunder Aslaksen.

1. Inger Kirstine Olsdatter f. 19/4-1874 på Fossum g. i Skien 7/4-1898 m. Johan Anton Sørensen fra Skien f. 1867 i Hedrum som s.a. Søren Andersen. Bodde i Skien i 1900.

2. Gustav Martinus Olsen f. 22/12-1881 på Fossum.

 

Under FT 1891 bodde de i et hus under Foss(2) ”Heimholt”. Se også der.
I 1900 bodde familien ved Åshammeren under Ås. Da ble han skrevet som Olaf Fredriksen.

 


 

Familie 30.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Liabrakke med 6 boenheter (6).

 

Her var oppført den nygifte skolelærer Nils Halvorsen Heum og hans hustru. Se Venstøp(7).


 

Familie 31.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Hus med 2 boenheter (1).

 

Smed

Jacob Larsen fra Skien f. 14/1-1839 d. 7/5-1914 i Gråten i Solum, s.a. smed Lars Jacobsen og Tone Sigurdsdatter i Skien. Lars var s.a. smed Jacob Larsen. Se Børønningen(B) under Bø.

g. i Solum 9/6-1865 m. Hanna Fredrikke Jansen fra Solum f. 2/10-1843, d.a. fraktemann Nils Jansen og fru Petronelle Christin Bomhof på Gråten.

1. Immanda Sammelle Jacobsdatter f. 27/7-1866 i Skien g. 17/5-1890 m. Martinius Christensen.

2. Thora Laura Jacobsdatter f. 8/12-1868 i Skien.

3. Julie Haralda Jacobsdatter f. 22/7-1871 i Larvik.

4. Nilie Petronelle Jacobsdatter f. 22/6-1873 på Fossum g. i Skien 11/12-1897 (dissentere) m. murersvend Halvor Wærstad f. 1876 i Skien, s.a. murmester Anders Wærstad.

5. Nils Fredrik Ludvig Jacobsen f. 14/6-1875 på Fossum g. i Solum kirke 9/6-1902 m. Ida Gunhilde Syvertsen fra Gråten i Solum f. 13/7-1872, d.a. brandkonstabel Elling Syvertsen.
6. Petronelle Kristine Jacobsen f. 12/9-1878 på Fossum.
7. Christoffer Larsen Bomhoff f. 27/1-1880 i Skien. Døpt i Solum kirke.
8. Hulda Larsen f. 1886 i Skien.

 

Jacob Larsen var her oppført som g.br., smed og selveier. Han eide fra 1860-tallet noe jord på Hyni,
som siden ble solgt til Esekiel Wahlstrøm.


Familien var ikke oppført med noen husdyr i 1875. Tjenestepike: Torgan Olsdatter fra Sauherad f. 1859.
Se også: Richard Bergs (Løvenskiolds smedmester) "Med røtter i Skien", fra side 12.

 


 

Familie 32.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Hus med 2 boenheter (2).

 

Her var oppført e.e. Svend Olsen, Marthe Olsdatter fra Venstøp f. 7/1-1813. Se Familie 10 - Fossum 1865.

 


 

Familie 33.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Hus. Landhandel.

 

Her var oppført landhandler og enke Karen Margrethe Larsen, hennes datter Sofie Magdalene Larsen og
sønn Ingebret Karl Larsen (handelsbetjent i Kristiania i 1875).


Karen M. Larsen var enke etter landhandler Christen Larsen. Se Familie 20 - Fossum 1835.

 

Tjenestepike i 1875: Gunhild Pedersdatter f. 1842 i Gj. En losjerende: Johan Pedersen, bokholder v/Fossum Verk f. 1850 Skien.


 

Familie 34.

Fossum S. 1875. L.nr. 74. Hus.

 

Her var oppført den pensjonerte bokholderen John Paulsen Foss med frue. Se Familie 17 - Fossum 1835.

Tjenestepike: Maren Eline Ellefsdatter fra Siljen f. 1847.

 


 

Familie 35.

Fossum N. 1875. L.nr. 75.

 

Se Fossum M.

 


 

Familie 36.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus.

 

Gartner

Jens Johnsen fra Kristianstad, Sverige f. 1844. Ugift i 1875.

 


 

Familie 37.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus. 2 boenheter (1). Skavan.

 

Agronom ved Fossum Verk

Johan Lindgren fra Elfsborgs len i Sverige f. 1841.

g.m. Maren Kirstine Jonasdatter fra Modum f. 1838. Se Skavan.

 


 

Familie 38.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus. 2 boenheter (2). Skavan.

 

Her var oppført Ingebret Ingebretsen med kona og sønnen Anton Hagbart. Se Skavan.

 


 

Familie 39.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus.

 

Fjøsmann, leilending/ husmann

Peder Berntsen fra Kvisla i Siljan f. 2/5-1833 d. 10/5-1904 på Venstøp, s.a. husmann Bernt Pedersen og Gunhild Nilsdatter.

g. i Siljan 10/11-1862 m. Gunhild Thorstensdatter fra Sauherad f. 24/9-1839 i Knatten i Sauherad, d.a. husmann Thorsten Thorstensen og Gunhild Andersdatter.

1. Trine Maria Pedersdatter f. 29/8-1865 på Kittilsrød i Siljan g1g m. Peter Pedersen. Se Familie 2 - Falkum 1900.

2. Jacob Pedersen f. 1/11-1867 på Fossum. Se Augonsplassen 9 under Strømdal.

3. Theodor Pedersen 1/3-1870 på Fossum. Bodde i Cort Adlersg. i Skien i 1910 med sin familie.

4. Gunhild f. 3/7-1872 på Fossum d. 3/7-1872, 3 timer gml.

5. Laurits Bernhard Pedersen f. 4/2-1875 på Fossum. Se Venstøphøgda 49 under Venstøp.

6. Sofie Pedersen f. 29/1-1879 på Fossum.

7. Peder Gustav Pedersen f. 10/4-1882 på Fossum.

 

Denne familien bodde på Fossum også i 1891 og 1900. Senere arbeidet Berntsen i tresliperiet.
Han ble kalt for "fjøsmand paa Fossum" da han døde i 1904.

Gunhild Thorstensdatters søsken i Gjerpen:

Ole Thorstensen d.e. Se Familie 48 - Fossum 1875 (nedenfor).
Ole Thorstensen d.y. Se Familie 1a - Venstøp 1875.
Halvor Thorstensen. Se Familie 51 - Fossum 1891.
Anders Thorstensen. Se Familie 28 - Fossum 1891.

Ingeborg Thorstensdatter g.m. Hans Eriksen. S. Baugerød(1).

 

Jeg takker Leif Hansen for hjelp med Thorstensen-familiene fra Sauherad.

 Familie 40.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus. 2 boenheter (1).

 

Her var oppført Christian Nilsen og kona Anne Abrahamsdatter. ”Vesentlig fattigunderstøttet”. Se Bjørndalen(B) under Bø.

 


 

Familie 41.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus. 2 boenheter (2).

 

Enke Anne Olsdatter f. ca. 1822 og hennes sønn, Halvor Halvorsen f. 1866 i Gj.

 


 

Familie 42.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Langangen.

 

Her var oppført enka Anne Helvig Andersdatter med ”jordbrug til leie”, delvis fattigunderstøttet, f. 1810 Gj.
Hun var enke etter Svend Sigfridsen. Se Familie 78 - Fossum 1845.

Tjenestepike: Ingeborg Halvorsdatter fra Nes i Sauherad f. 1858. Husdyr: 1 Ku, 2 Sauer.

 


 

Familie 43.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Kruseplass.

 

Her var oppført Gunder Aslaksen i 1875. Husdyr: 1 ku og 1 sau. Se Lia(A) under Bø.

 


 

Familie 44.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Ødegaarden.

 

Her var oppført sagarbeider og husmann Aslak Gundersen med familie. Se Familie 64 - Fossum 1865.

På denne plassen hadde de 2 kuer i 1875.

 


 

Familie 45.

Fossum N. 1875. L.nr. 75.

 

Her var oppført enke Kirsten Christophersdatter. Se Dyrendal under Fossum.

Husdyr: 2 kuer, 1 kalv, 2 sauer.

 


 

Familie 46.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Langangen.

 

Her var oppført jernverksarbeider Ingebret Pedersen fra Stulen(A). Se Langangen(A) under Fossum.
 Familie 47.

Fossum N. 1875. L.nr. 75.

 

Her var oppført Hans Mikkelsen m/familie. Se Familie 25 - Fossum 1865.

 


 

Familie 48.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus. 2 boenheter (1).

Kjøpmann, stallkar, jordarbeider
Ole Thorstensen d.e. fra Sauherad f. 29/6-1851 i Hagen under Kalljord i Sauherad d. 26/11-1900, s.a. Thorsten Thorstensen og Gunhild Andersdatter.
g. i Siljan 21/10-1873 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Sauherad f. 17/2-1849 i Kåsene under Hvannes i Sauherad, d.a. Halvor Nilsen og Gunhild Olsdatter.
Forlovere: "Gaardbr. Jacob Olsen Rød og Knud Olsen Rød."
1. Trine Gunelia Olsdatter f. 6/7-1873 i Siljan.
2. Halvor Olsen f. 29/5-1875 på Fossum.
3. Ole f. 10/6-1877 på Fossum. ”Døde før hjemmedaaben blev bekræftet.”
4. Anders Olsen (tvilling) f. 23/5-1878 på Fossum. 
5. Anne Olsdatter (tvilling) f. 23/5-1878 på Fossum.
6. Ingeborg Marie Olsen f. 12/8-1881 på Fossum.
7. Anne Gurine Olsen f. 21/11-1883 i Børønningen. 
8. Louise Olsen f. 3/4-1886 i Børønningen.
9. Ole Olsen f. 16/6-1888 på Fossum.
10. Gustav Thorstensen f. 14/1-1891 på Fossum.

Ole Thorstensen ble konfirmert i Sauherad i oktober 1865. Ole og Ingeborg var begge i 
tjeneste på Rød i Siljan før de gifta seg.

Ole Thorstensen, kona og deres ”uægte barn” Trine Gunelia Olsdatter er i Siljan kirkebok meldt
utflytta til Fossum i Gjerpen ved nyttårstider 1874. Dette ble ikke innført i kirkeboka før i 1887.

Familien bodde her i 1875 og 1891. I 1875 var Ole kjøpmann. I 1891 var han stallkarl ved
Fossum landbruk. Han kjøpe Kittilskås under Gulset (Ødegårdsbakken) i 1877.


Ole Thorstensens søsken i Gjerpen:
Ingeborg Thorstensdatter g.m. Hans Eriksen. S. Baugerød(1).
Ole Thorstensen d.y. Se Familie 1a - Venstøp 1875.
Halvor Thorstensen. Se Familie 51 - Fossum 1891.
Gunhild Thorstensdatter g.m. Peder Berntsen. Se Familie 39 - Fossum 1875 (ovenfor).
Anders Thorstensen. Se Familie 28 - Fossum 1891.

 

Jeg takker Leif Hansen for hjelp med Thorstensen-familiene fra Sauherad.

 


 

Familie 49.

Fossum N. 1875. L.nr. 75. Hus. 2 boenheter (2).

 

Sagmester, innerst

Andreas Halvorsen fra N. Jønnevald f. 1/4-1832, s.a. Halvor Rasmussen.

g. 8/3-1860 m. Karen Marie Davidsdatter fra N. Odberg i Hedrum f. 10/3-1832, d.a. g.br. David Larsen og Kari Olsdatter Odberg.

1. Maren Karine Andreasdatter f. 7/5-1860.

2. Halvor Andreasen f. 7/5-1862. Sagdreng i 1875.

3. Caroline Andreasdatter f. 30/9-1863.

4. Didrik Anton Andreasen f. 3/11-1866.

 

 | Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no