ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert 15.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Forvaltergården
 

Forvalter Bergsted ("Monsr. Bergsted") var forvalter ved Fossum jernverk i 1718 og 1721.

I dåpsprotokollen for Gjerpen er Bergsted i 1725 oppført som "kulleskriver" og Winter er oppført som forvalter.

 

Petter Gasmanns sønn Christian Gasmann var en kortere tid forvalter ved jernverket.
Se Petter Gasmann på Familie 28-Fossum 1720.
Han ser ut til å ha bosatt seg på
S. Venstøp B rundt 1741.

 

Den tidligere forvalter Bergsted er da oppført som "kulleskriver".

Forvalter
Lars Winter

g.m. Anne Lisbeth Jacobsdatter fra Bragernes.

1. Jacob bg. 1/6-1724. “Forvalter Vinters Søn Jacob 1/2 aar gl.”

2. Frederik Christian dpt. 19/5-1725 bg. 19/7-1727. “Forvalter Vinters Frideric: Christian ......”

3. Christopher Winter dpt. 16/8-1726.

4. Jacob Winter dpt. 4/9-1727.


F.f. Forvalter Vinters søn Frideric Christian: Søren Kierulf, Søren Christenssøn, Nils Jenssøn. Mons: Kierulfs Kieriste, Anne Lisbet.

F.f. Lars Vinters Christopher: Værfader Jacob fra Bragnæs, Per Gregerssøn Erbo, Rasmus Nilssøns Kieriste. Sophia.
F.f. Forvalter Vinters søn Jacob: Rasmus Nilssøn, von Capelen, Vinter, Præstens hustru, Jomfru Lange.


Forvalter Lars Winter var i virksomhet som forvalter av Fossum Jernverk fra ca. 1724.

 

Forvalter

Jens Elkiær fra Danmark.

1. Johanne Elkiær.

2. Karen Elkiær.

Br. ca. 1728.


Familien Elkiær kom til Fossum i 1728. Da hadde han trolig tidligere vært ved Bolvig jernverk i Solum.
Han var i Solum kirkebok nevnt som fadder der i april 1721.
”Fossum Mellem” ble kjøpt opp av forvalter Elkiær ved en auksjon i 1733.
Familien er ikke lenger nevnt i Gjerpen etter 1738.

 

Forvalter Plesner var nevnt i 1730. Vet ikke om han var forvalter ved Fossum eller annet sted.
Han bodde i Skien by.
Forvalter Elkiær var nevnt samme år ved Fossum.

Forvalter ved Fossum jernverk

Jens Wilhelmsen Karhoff fra Skien f. ca. 1713 bg. 19/8-1763. ”forvalter Karhoff 50 aar.”, s.a. Wilhelm Karhoff og Anne Rasmusdatter.

g.m. Margrethe Nilsdatter f. ca. 1714 bg. 18/4-1786. “Madame Karhoff 72 1/4 aar.“

1. Nicolai Wilhelm Jensen Karhoff dpt. 12/6-1744 i V. Porsgrunn kirke.

2. Giert Karhoff dpt. 10/8-1745 i Solum.

3. Anne Margrethe Karhoff dpt. 25/8-1746 i Solum bg. 28/6-1765. ”Margrethe Karhoff 19 aar.“

4. Barbara Karhoff dpt. 23/11-1747 i Solum.

5. Antonette Eleonora Karhoff dpt. 20/7-1749 i Eidanger g.m. 25/4-1769 Jens Nicolai Fischer. Se V. Borge(A) og Storg. 187 på Osebakken.

6. Karen Karhoff f. ca. 1752 bg. 12/4-1771. “Karen Karhoff 19 aar.“

7. Giert Karhoff dpt. 19/9-1753 i Gjerpen.
Bruker ca. 1753.

F.f. Forvalter Karhofs db. Giert: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Friderica Rasch, hr. CammerRaad Deichman, hr. Cap: Rasch, Nils Aal.

Forvalter Karhoff ble første gang nevnt som fadder i Gjerpen kirkebok i 1757. Han er nevnt som
forvalter av Fossum jernverk fra ca. 1757 – 1772.
Han var tidligere forvalter ved Bolvik jernverk i Solum. Han eide Storg. 216 u. Borgestad i 1751.
”Jens Karhoff” er nevnt som fadder på Osebakken i 1751.
Hans far, Wilhelm Karhoff tok borgerbrev i Skien 22/12-1721. Se Borgerbok for Skien og omegn
(C. S. Schilbred). Faren betalte dessuten "Krigsstyr-skatten" i Skien 17/4-1721, som en av de 24
mest kondisjonerte innvånere av Skien.
 

Tjenestefolk i 1762: Thor Knudsen, Inger Abrahamsdatter, Margrethe Nielsdatter og Anne Engebretsdatter.
Andre "hosboende": Peder Bredsdorff med tjenestefolk: Harald Jensen og Karen Johanne Fryderich.

Forvalter Kræfting er nevnt første gang i Gjerpen KB som fadder den 30/4-1769.

Forvalter ved jernverket, tidl. oberstløyntnant

Lars Barnholdt f. 6/5-1750 på S. Ballestad(A) d. 16/5-1828 i Skien, s.a. Markus Barnholt.

g. 13/11-1782 m. Sara Christensdatter Lund fra S. Lund dpt. 9/8-1761 d. 26/2-1809 bg. 4/3-1809. ”Lars Barnholdts kone Sara Christensdtr. 48 1/2 aar.”, d.a. lensmann Christen Pedersen Lund.

1. Lars Roholdt Barnholdt dpt. 10/8-1783.

2. Elisabeth Dorothea Barnholdt dpt. 5/6-1785.

3. Christiana Barnholdt dpt. 8/7-1787. Bodde i 1828 som ugift i sin bror Christian Fredriks hus i Skien.

4. Marcus Barnholdt dpt. 8/11-1789 bg. 15/8-1807. ”Marcus Barnholdt f. Foss. Verk, druknet 17 3/4 aar.”

5. Christian Fredrich Barnholdt dpt. 12/2-1792. Skipskaptein. Bodde i Skien.

6. Christen Lund dpt. 22/9-1793 bg. 3/1-1797. ”Laers Barnholts db. Christen Lund 3 1/4 aar.”

7. Pauline Maria Barnholdt dpt. 26/10-1797 g. NN Ganzer (trolig tysker).

8. Christen Lund dpt. 19/7-1801 bg. 25/3-1802. ”Lars Barnholts db. Christen Lund 2/3 aar.”

 

F.f. Lars Barnholts db. Lars Roholt: Lieut. Barnholts frue, jomfrue Barnholt, forvalter Barnholt, Marcus Barnholt, Lars Blom.

F.f. Lars Barnholts pb. Elisabeth Dorothea: Forvalter Barnholts kone, Marius Barnholts kone, forvalter Barnholt, forvalter Saxil, Haral Jansen, Peder Limie.

F.f. Lars Barnholts pb. Christiana: Peder Limies kone, Elen Rusch, Nils Hybbert, Haral Jansen, Lars Aarhuus.

F.f. Lars Barnholts db. Marius: Hyberts kone, Helle Christensdtr., forvalter Barnholt, Peder Limie, Peder Haralsen.

F.f. Laers Barnholts db. Christian Frideric fra Fossum-Værk: Madame Barnholt fra Jønnevald, jomfrue Roholt fra Schien, forvalter Moldrup, rector Winther, Marcus Barnholt.

F.f. Laers Barnholts db. Christen Lund: Peder Limies k., Gunnil Maria Christensdtr., Nils Hübert, Marcus Barnholt, Laers Aarhuus, Christen Andreas Lund.

F.f. Laers Barnholdts pb. Pouline Maria: Madame Barnholdt, Marie Dahl, Marcus og Frideric Barnholdt, Peder Haraldssøn, Christen Lund.

F.f. Lars Barnholdts. db. Christen: Marcus Barnholdts k., Maria Cathar. Lund. Barnholdt, Lieutnt Barnholdt, Marcus Barnholdt, Peder Limie, Lars Roholt Barnholdt.

 

Da Barnholdt etter lang tid som forvalter ved verket var blitt sykelig, flyttet han til Skien hvor han bodde hos sin sønn Chr. Fredrich Barnholdt.

Tjenestefolk på forvaltergården i 1801: Zacharias Jensen (19), Berthe Maria Jonsdatter (19), Elisabeth Christophersdatter (14).

 

Forvalter M. Møldrup fra Danmark. Første gang nevnt i Gjerpen KB som fadder for presten
Gjert Monrads barn den 3/6-1789. Senere samme år var også Barnholdt nevnt som forvalter.
Begge i 1792. Både forvalter Møldrup og hans madame ble nevnt som faddere i 1792 for
Nils Hyberts
barn. Forvalter Møldrup ble siste gang nevnt som fadder i Gjerpen i 1800.
Han var ikke nevnt i Gjerpen i FT 1801.

 

En Isak Jynge er nevnt som tidligere "forvalter ved Fossum jernverk i Skien", da han ble far til et barn utenfor ekteskap i februar 1834.
Det var også nevnt: "skal nu opholde sig i Trondhjem".
Det er trolig samme mann som var nevnt på Osebakken i manntall av 1782 som "Tømmerfoged Isach Gynge", med kone og en sønn.

 

Forvalter, jurist, leilending

Peder Christian Christensen Schaanning fra Danmark f. ca. 1769 d. 29/12-1832 på Fossum.
g. i Porsgrunn den 20/3-1803 m. Anne Catharina Folkman fra Porsgrunn f. ca. 1778 d. 1/6-1854 på Hyni.
Forlovere: Jonas Wessel, Ejler Wright.
1. Arent Nicolai Schaanning f. 14/12-1806.
2. Hans Thomas Lange Schaanning f. 8/9-1807.
3. Hedevig Bolette Rasch Schaanning f. 15/12-1809.
4. Folkman Frek Schaanning f. 25/11-1811.
5. Kirstine Marie Schaaning f. 25/2-1814.
6. Andrea Maria Schaanning f. 14/2-1816 d. 26/9-1826 u
nder Fossum.
7. Johan Jørgen Lange Schaanning f. 18/8-1818.
8. Anne Dorthea Rasch Schaaning f. 5/8-1820.
Br. 1804.

 

Schaaning er nevnt som fadder i Gjerpen allerede i 1797. Schaanning brukte N. Hyni fra 1813, men
bodde i forvaltergården til han døde i 1832.

I 1835 bodde enka her med sine 2 døtre, Kirsten Marie(22) og Anne Dorthea(15), samt 2 tjenestefolk:
Even Gundersen(26) og Kirsten Andersdatter(21).
Fru Schaanning var da nevnt som pensjonist.
Enka og et par av barna bodde på N. Hyni i 1835.
Enka
bodde i 1845 alene i et hus under Hyni. Trolig Hyni(4).

 

Forvalter, løyntnant

Hans Andreas Hals f. ca. 1801.

g.m. Nicoline Cathrine Schietlie f. ca. 1806.

1. Pike (udøpt) f. 17/1-1835 d. 19/1-1835 på Fossum. "Udøbt da det døde med et plutseligt Slag."

2. Marie Cathrine Hals f. 9/3-1836 på Fossum. Var fadder i 1852.

3. Peter Nicolay Hals f. 5/10-1837 på Fossum.
Bruker ca. 1835.


F.f. (Ingen faddere). Forvalter ved Fossum Wærk, Lieutenant Hans Andreas Halls og Nicoline født Schietlies pigebarn. "Udøbt da det døde med et plutseligt Slag."

F.f. Forvalter ved Fossum Jernværk Lieutenant Hans Andreas Hals og Nicoline Cathrine født Schietlies Marie Cathrine: Kammerherreinde Løvenskiold, Jomfr. Mathea Schietlie, Kammerherre Løvenskiold, Foged Paludan, Lieutenant Hagemann, Postmester Krohn, Apotheker Mylertz, Korpslæge Faye, Chr. S. Myhre, Herman Løvenskiold.
F.f. Forvalter ved Fossum Jernverk, Lieutenant Hans Hals og frue Nicoline født Scheilies Peter Nicolay: Sorenskriver Heiberg, Toldkasserer Rasch, cand. theol. Hammond, Forvalter Bøysson, mægler Schanke, madame Frost, Jfr. H. Paludan.

 

Andre beboere i 1835: Enkefru Anne C. Schertelie (61) – Nicolines mor, jomfru Mathea Schetlie (30) – Nicolines søster –
Anne Mathea Hvidsteen (58), samt tjenestefolk: Maren Singdal (25), Anne Abrahamsdatter (23) og Ingebret Madsen (19).

Andre beboere her i 1845: Mathea Schetlie (Svigerinde, 41), husholderske Anne Mathea Widsteen (68 og ug.).
Tjenestefolk: Gunhild Pedersdatter (19), Anna Maria Johannesdatter (25) og Simon Halvorsen (19).

Jomfru Cathrine Hals var fadder i 1852 for jaktjunker Frantz Emil Bodenhoffs barn "på Fossum".
Se familien Bodenhoff på N. Jønnevald.
Frue Nicoline Hals, Fossum var fadder i juni 1843 for presten Rodes barn.

 

Kilde: Utdrag fra "Et Lykkeligt Hjem" (E. Bodenhoff). Unge Elise Bodenhoffs brev hjem til sin familie i Danmark. Brev datert 26/11-1847.
"Nu er Frøken Linaae her. Jeg finder henne meget klog og ganske behagelig, vi gik først en Tour sammen og gjorde senere Visit hos Lieutnant Hals'
Frue nede paa Værket. Hals er Inspecteur paa Værket og tillige vistnog en Art (slags) Godsforvalter - Pengene gaa i det mindste gjennem hands
Hænder. Han er en udmærket net Mand. Konen tiltaler mig ikke saa meget. Hun er følsom (sentimental) og bitter tillige. Finder det er saa frygtelig
at være gift og har Lyst til at træde tilbage i den hellige Jomfrustand. Men jeg tror hun er bedre end hun ved første Indtryk lader. Ikke meget betydelig,
men vilde sikkert ikke gjøre en Flue Fortræd, naar det kom til Stykket. Saa er der en Søster til Fruen, Mathæa, som skal have haft flere Friere, skjøndt
hun er mere end styg og med et evigt stillestaaende Smil."


 

Forvalter

Otto Realf Ottesen fra Sande i Vestfold f. ca. 1828.

Tjenestefolk her i 1865: Husjomfru Jacobine Offenberg fra Skien(29), Aslaug Johannesdatter(26) og Andreas Isaksen(31).
 

Her var i FT 1875 oppført forvalter Otto Realf Ottesen ved jernverket.

Tjenestefolk i 1875 (”i drengstuen”): Andreas Isaksen f. 1836, Mathea Konradine Foss f. 1839 og Maren Knudsdatter f. 1847.
Under FT 1875 var Ottesen på reise til Kristiania. Husdyr i 1875: 1 hest og 2 kuer.

 

Nedlagt som gård i ca. 1888.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no