| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 7 og 8 - Venstøp søndre
Br. nr. 7 og 8. Gml. l.nr. 62a og 62b. Utskilt fra søndre Venstøp før 1838.

Adresse i dag (2008): Hoppestadv. 45, 3721 Skien.

L.nr. 62. Landskyld i 1838: 4 skinn (rev. til 2 ort 12 skilling). Ubebodd. Brukes av Bøssemager Larsen i Skien.

1845: Ubebodd. Brukes av Bøssemager Larsen i Skien.

1865: Ubebodd.

L.nr. 62. 1875: Eiere var M. og L. Jacobssønner i Skien. Ubebodd. Bortsett fra en hustomt.

 

Eiere i 1875 var Mads Jacobsen og broren Lars i Skien (fra Åsen u. S. Fossum).
Mads Jacobsen var bestefar til kjøpmann Malchin Jacobsen i Skien.

 

Dagarb., huseier

Svend Larsen fra Børønningen(B) u. Bø f. 15/3-1820 d. 20/11-1885 u. Venstøp, s.a. Lars Svendsen.

g. 28/9-1843 m. Marthe Kirstine Henriksdatter fra Fossum f. 9/5-1821 d. 7/3-1894 u. Venstøp, d.a. Henrik Jensen. Se Familie 70 - Fossum 1835.

1. Lars f. 2/3-1844 på Børønningen d. 21/10-1846 på Børønningen. ”Døde af Kighoste”

2. Lars Svendsen f. 2/11-1846 på Børønningen.

3. Carl f. 20/4-1851 på Børønningen d. 7/2-1854 på Børønningen.

4. Caroline Svendsdatter f. 8/3-1855 på Børønningen.

5. Carl Svendsen f. 12/3-1857 på Fossum.

6. Fredrik Martin Svendsen f. 6/2-1863 på Fossum g. i Melum krk. 23/9-1896 med Anne Kirstine Larsen fra Gjærum i Melum f. 30/10-1859

    (d.a. g.br. Hans Larsen Gjærum). Fredrik Martin Svendsen var lærer.


Denne familien bodde først på Børønningen under N. Bø. Svend var da gruvearbeider.
I 1865 bodde de i ei av Liabrakkene på Fossum.
Svend Larsen hadde egen hest i 1875, noe som ikke var så vanlig blant arbeiderne den gang.

 

Lærer ved Fossum skole, g.br., selveier

Nils Heum fra Undrumsdal, Vestfold f. 13/5-1844 d. 29/9-1881, s.a. Halvor Nielsen Heum og Nille Marie.

g.m. Aslaug Rasmusdatter fra Huggeto i Gjerstad f. 2/3-1849 d. 16/2-1912, d.a. Rasmus Andersen Huggeto og Kari Jensd.

1. Nikoline Marie Heum f. 18/4-1876 d. 29/2-1952. Ugift.

2. Karoline Heum f. 18/11-1877 d. 30/6-1935. Ugift.

3. Hanna f. 12/3-1879 d. 24/8-1880.

4. Hans Adolf Heum f. 1/12-1880. Overtok eiendommen.

Br. ca. 1876.


Alle de fire barna er født i Gjerpen. I 1900 bodde enka her med sine 3 voksne barn og
hans gamle mor, enke Kari Jensdatter (f. 1817) fra Gjerstad.

 

Bnr 7. Landskyld 1889: 1 ort 6 skilling (rev. til 0 mark 73 øre). Eier: Nils Heums enke.

Bnr 8. Landskyld 1889: 1 ort 6 skilling (rev. til 0 mark 75 øre). Eier: Nils Heums enke.

Bnr 7. Landskyld 1950: 0 mak 13 øre. Eier: Hans Adolf Heum.

Bnr 8. Landskyld 1950: 0 mark 75 øre. Eier: Fossum Idrettsforening.
 

Selveier 

Hans Adolf Heum f. 1/12-1880.

Br. 1911. Ugift.


Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 45 (Gnr 8, bnr 7) er overdradd til Else Marie Aksnes (28.08.1965). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 250."

Familien Aksnes.
Br. 1965.

I familien Aksneses eiertid ble området benyttet til bilopphuggeri.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 45 (Gnr 8, bnr 7) er solgt for kr 2.800.000 fra Else Marie Aksnes til Skien kommune (05.12.2008).
Salget omfatter også Gnr 8, bnr 250."


Skien kommune.
Br. 2008.

Eiendommen benyttes heretter av Fossum Idretsforening.
 

(C) Gard Strøm.