ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                            


Oppdatert 17.05.2024


Venstøp 1845
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.

Her er alle løpenummer tatt med.Familie 1.

Venstøp 1845. Wenstøb Søndre. L.nr. 60.

 

Her var oppført Ulrich Frederik Cudrio med familie. Se S. Venstøp(A).

 

L.nr. 61a. Ubeboet. Bruges af Cudrio.

L.nr. 61b. Ubeboet. Bruges af Flood i Porsgrund.

L.nr. 62. Ubeboet. Bruges af Bøssemager Larsen i Skien.

L.nr. 63. Buslaaten. Ubeboet. Bruges af Jomfru E. Blom i Skien og hendes medarvinger.

 


 

Familie 2.

Venstøp 1845. Buslaatten. L.nr. 63.

 

Her var oppført ”Lodbruger” Halvor Larsen med familie. Se Buslåtten under Venstøp.

 

L.nr. 64. Ubeboet. Bruges af Kjøbmand Simon Isaksen i Skien.

 


 

Familie 3.

Venstøp 1845. Midtvenstøb. L.nr. 65.

 

Her var oppført Christen Rasmussen Wenstøb med familie. Se M. Venstøp(B).


 

Familie 4.

Venstøp 1845. Midtvenstøb. Under l.nr. 65. Huus. Tilhører Cudrio.

 

Skredder, husleier

Nils Hansen Kaasa (”Horta”) fra Kåsa(9) under Kolle i Helgen (Holla) f. 17/6-1813, s.a. Hans Nilsen Kaasa.

g. i Holla 27/3-1837 m. Inger Hansdatter Næberud fra Verket i Holla f. 9/12-1813, d.a. Hans Andersen Næberud. Se Familie 36 - Verket 1822.
Forlovere: "
Brynild Olsen Vaskaas og Anders Hansen Næperud."

1. Hans Nilsen f. 10/5-1839.

2. Hans Andreas f. 6/10-1841.

3. Karen Andrine Nilsdatter f. 8/7-1844.

4. Berthine f. 19/6-1847.

5. Marthe Mathilde Thalie Nilsdatter f. 22/8-1850 g.m. kusk på Fossum, Peter Svendsson (svenske). Se Familie 16 - Fossum 1891.

6. Andreas Nilsen f. 26/5-1854. Se Familie 24 - Fossum 1891.

7. Carl Nilsen f. 22/11-1856.

 

Nils Hansen Kaasa (26) og hans kone Inger Hansdatter(25) er registrert innflyttet fra Holla til
S. Venstøp i Gjerpen i august 1837. Det var nevnt at han arbeider som skredder.

I 1845 bodde Nils og Inger her med Zacharias Andersen fra N. Limi f. 8/4-1824.
Huset de bodde i var eid av Cudrio.
I 1865 bodde de fremdeles på Venstøps grunn, men da under l.nr. 71b2. Trolig det samme huset.
De bodde i 1875 under Fossums l.nr. 74.

 


 

Familie 5.

Venstøp 1845. Midtvenstøb. Under l.nr. 65. Huus. Tilhører Cudrio.


Her var det en feiplassering (G.S.). Derfor fjernet.
 


 

Familie 6.

Venstøp 1845.

Smed

Østen Knudsen fra S. Bø(A) f. 4/4-1810, s.a. Knud Østensen Bøe.

g. 20/9-1844 m. Ingeborg Marie Johannesdatter fra N. Grinilia under Bø i Luksefjell f. 16/12-1821, d.a. Johannes Olsen Grinilie.

1. Knud Østensen f. 14/10-1844.

2. Karen Elise Østensdatter f. 14/4-1847.

3. Johannes Østensen f. 3/1-1849.
 

Østen ble far til Christian Østensen f. 23/4-1833 på Fossum. Mor: Maren Kirstine Madsdatter fra Fossum. Christian døde
15 år gammel. Maren Kirstine Madsdatter giftet seg med Peder Aslaksen. Se Åsen under Fossum.


Østen bodde på Mæla før han giftet seg. I 1845 var de nevnt her med sin søn Knud på 1 år, og Karen Marie Knudsdatter(29), Østens søster.

Familien bodde her også i 1851. Familien flyttet til Brunlanes i 1852. Se Presteattest av 14/4-1852.

Fra utflyttingsprotokollen i kirkeboka:
Presteattest av
14/4-1852:
Østen Knudsen Wenstøb, 42 aar.
Ingeborg Johannesdatter, hands kone, 31 aar.
Deres Børn:
Knud Østensen, 7 1/2 aar.
Karen Elise Østensdatter, 5 aar.
Johannes Østensen, 3 aar.
Til Brunlaugnæs (Brunlanes).

 

Erlands Wenstøb. L.nr. 66a. Ubeboet. Et skovstykke. Bruges af Kammerherre Løvenskiold.

Erlands Wenstøb. L.nr. 66b. Ubeboet. Bruges af Kjøbmand Chr. Myhre i Skien.

 


 

Familie 7.

Venstøp 1845. Erlands Wenstøb. L.nr. 66b.

 

Daglønner, innerst

Tov Larsen fra Haugås under Årås i Nes, Sauherad f. 1/4-1816, s.a. Lars Svendsen Haug og Margith Tovsdatter.
g1g 12/10-1837 m. Anne Isaksdatter fra Fossum f. 31/7-1810 d. 19/4-1851 på Tyskland under Strømdal, d.a. Isak Hansen. Se Familie 37 - Fossum 1835.

g2g i Holla 27/12-1851 m. Aaste Olsdatter fra f. 12/8-1821 på Usterud i Holla (Ytre Valebø), d.a. Ole Gjermundsen "Teigen".

1. Anne Maria f. 11/3-1838 under N. Mæla d. 10/3-1839 på Fossum.

2. Isak Tovsen f. 27/12-1841 på Fossum.

3. Anne Marie Tovsdatter f. 14/10-1844 på Erlands Venstøp.

4. Maren Lovise Tovsdatter f. 11/1-1847 på Erlands Venstøp.

Barn i 2. ekteskap:

5. Anne Serine Tovsdatter f. 27/8-1853 på Tyskland.

6. Olaus Tovsen f. 3/3-1855 på Tyskland.

7. Martinius Tovsen f. 10/8-1857 på Tyskland.

8. Jonas Oskar Tovsen f. 1861 i Skien.

 

Tov Larsen var i tjeneste på Mæla før han giftet seg. Han er meldt innflyttet fra Sauherad til Mæla i Gjerpen i 1836.
Det står at han "haver Taget Tieneste”. Denne familien flyttet i slutten av 1840-åra til Tyskland under Strømdal.

Aaste Olsdatter er oppgitt innflyttet fra Holla til Tyskland under Strømdal i 1851 som Tov Larsens kone.

Tov Larsen med familie bodde i 1865 i Skien, i ølbrygger Johan Michael Durr’s hus. Tov var da ”Arbeidsmand”.
Under folketellingen for Skien 1885, bodde de i "Vestregate" på Bratsbergkleiva.

 


 

Familie 8.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen.

 

Her var oppført verksbetjent og høker Christen Larsen fra Fossum dpt. 8/3-1795 med familie. Se Familie 20 - Fossum 1835.

 

Da denne familien var oppført her i 1845 bodde også følgende personer på stedet:
Enka Kirsten Larsdatter(64), fattiglem og innerst Karen Pettersdatter(64).


I 1865 bodde enka, sønnen Jens (handelsbetjent) og datteren Sophie på Skavanhagen.
Det var da nevnt at de drev handel.

 Familie 9.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Masovnmester

Jan Olsen Warme fra Moholt i Siljan dpt. 7/11-1779 i Siljan d. 20/10-1868 på Fossum, s.a. hammersmed Ole Jahnsen Warme og Aase Pedersdatter.

g1g i Holla 21/2-1803 m. jomfr. Eva Anna Elisabeth Schwentzen fra Holla f. 13/4-1785 (dpt. 20/4 i Holla), d.a. Oberstløyntnant von Schwentzen.

Forlovere: "Hr. Horn, Hr. Swensen."

g2g i Hedrum 21/7-1805 m. Anne Cathrine Paulsdatter Rosenberg "i Stubberød" f. ca. 1773 d. 26/4-1849 på Fossum.

1. Olava Pauline Jahnsdatter f. 12/9-1815 g. 12/9-1843 m. garvermester enkemann Ole Peter Holm i Skien f. ca. 1811 (s.a. Peder Holm).

 

”Udflyttet af Slemdal:
Jahn Warme, 36 og hustrue Anne Cathrine Rosenberg, 46. Masovnmester antaget ved Fossum Værk.

Att. fra Pastor Steenbuch af. 28/1-1816.”

 

Enkemannen Jan Warme bodde i 1865 i en av Liabrakkene under Fossum. Se Familie 41 - Fossum 1865

Anne Cathrine Paulsdatter Rosenberg hadde sin bror, stiger Andreas Paulsen på Gulset.

Tjenestefolk i 1845: Pederine Christensen, husholderske (18) og Andrea Olsdatter, tjenestepike (18).

 

Ole Jahnsen Warme f. ca. 1741 d. 3/6-1821 på Fossum. ”Opholdt sig hos sønnen Masmester Warme ved Fossum.”

Ole Warme bodde ved den såkalte Moholt Stang-jernshammer ved Moholt i Slemdal og var mester ved verket der.
Han var gift 2 ganger, 2. gang med Else Wright. Hun er derimot ikke mor til Jan Olsen Warme.
Slekta Warme kom fra Ulefoss, men stammer trolig opprinnelig fra Tyskland.

 


 

Familie 10.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Verksbetjent, sagbruksfullmektig

Jacob Pettersen fra Fossum dpt. 23/1-1774 d. 27/4-1857 på Fossum, s.a. hammersmedmester Petter Hansen ved jernverket. Se Damjordet under Fossum.

g. i Ø. Porsgrunn 28/1-1802 m. Gunhild Maria Olsdatter fra Herre dpt. 8/11-1789 i Ø. Porsgrunn kirke d. 20/3-1853 på Fossum, d.a. Ole Olsen og Birthe Maria Christensdatter.
Forlovere: "Ingebreth Olsen, Gunder Christensen."

1. Anne Cathrine Pettersen dpt. 26/8-1804 d. 4/10-1883. Ugift. Bodde i Liabrakka med sin søster Gunhild Maria i 1865. Døde som fattiglem på Fossum.

2. Andrea Pettersen dpt. 11/1-1807. Bodde her ugift med foreldrene i 1845.

3. Ole Petter Pettersen f. 4/9-1809. Bodde her ugift med foreldrene i 1845.

4. Else Pettersen f. 7/3-1812

5. Jahn Pettersen f. 1813. Bodde her ugift med foreldrene i 1845, som kontorbetjent

6. John Jacob Pettersen f. 25/6-1815. Ble bokholder på Fossum. Se Familie 3 - Fossum 1865.

7. Gunhild Maria Pettersen f. 25/6-1815 d. 13/4-1893 på Venstøp. Ugift. Bodde i Liabrakka med sin søster Anne Cathrine i 1865.
    Hun døde som ”ugift fattiglem” på Venstøp. Hun ble da skrevet som Gunhild Pettersen.

Br. 1808.

 

Faddere da Gunhild Maria Olsdatter ble døpt i Porsgrunn kirke i 1789:
"
Jens Kittelsens kone Thone Sigursdatter, pigen Marthe Larsdatter, Erich Hansen Finne, Ole Olsen Risberg, Gunder Siversen."

Tjenestegutt i 1845: Torger Amundsen(18).

 


 

Familie 11.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Her var oppført Jacob Olsen med familie. Se Åsen under Fossum.

 


 

Familie 12.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Her var oppført vekter Mads Madsen med familie. Se Familie 34 - Fossum 1835.

 


 

Familie 13.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Spikersmed

Knud Peter Christophersen fra Fossum dpt. 1/6-1811 på Kongsberg, s.a. spikersmed Christopher Pedersen Berg. Se Familie 33 - Fossum 1835.

g1g i Solum kirke 29/12-1835 m. Ingeborg Kirstine Iversdatter fra Svarvereidet under Åsland i Kilebygda dpt. 21/5-1809 i Solum d. 9/5-1839 på Fossum av "Kopperne", 30 år gl., d.a. Iver Isaksen Svarvereidet og Kari Rasmusdatter.
Forlovere: "Gunder Larsen Fossum, Snedker Abraham Iversen af Skien."

g2g i Gjerpen 25/3-1841 m. Karen Iversdatter fra Svarvereidet under Åsland f. 31/10-1811 i Solum, d.a. Iver Isaksen Svarvereidet og Kari Rasmusdatter.

1. Christopher Knudsen f. 15/4-1836.
Barn i 2. ekteskap:
2. Iver f. 1/6-1841 d. 16/4-1855 på Fossum, 14 år gl.
3. Nils Peter Knudsen f. 2/7-1845.
4. Carl Knudsen f. 14/11-1847.
5. Anne Kirstine f. 28/5-1852 d. 13/10-1852 på Fossum, 5 mnd. gl.
6. Johan Knudsen f. 30/6-1854.

 

F.f. Knud Peter Christophersen Fossum og Ingeborg Kirstine Iversdatters Christopher: Inger Jahnsd. Fossum, Maren Iversd. fra Solum, Lars Fredriksen Storm, Skavan, Abraham Iversen Skien, Christopher Christophersen i Skien.
F.f. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Iver: Lars Iversens Kone, Inger Jansd. Fossum, P. Maren Iversd. fra Herrøe, Jacob Iversen ib., Hans Christian Christophersen i Skien, Christian Halvorsen Fossum.
F.f. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Niels Peter: Niels Gundersens Kone Maren Iversd. Aashammer, pige Karen Olsd. Fossum, Jacob Iversen und. Foss, Henrik Solvesen Skotland, Johan Christophersen i Skien.
F.f. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Carl: Hans Christian Christophersen i Skien, Niels Gundersen Fossum, Johan Christophersen i Skien, pige Caroline Larsd. Wenstøb.
F.f. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Anne Kirstine: Hans Christophersen i Skien og kone Karen Hansd., pige Marthe Christensd. Skotland, Henrik Solvesen ib., Christopher Knudsen.


I 1835 var Knud Peter i tjeneste hos sin senere svoger, møllermester på Fossum, Lars Iversen. Se Familie 45 - Fossum 1845.

Ved 1. kone Ingeborg Kirstine Iversdatters dåp 21/5-1808 i Solum kirke, er det nevnt at familien bodde på "Aaselandsejet". Faddere ved hennes barnedåp var:
"Marthe Rasmusd. fra Bamble, Sissel Halvorsd. Langseiet, Ole Larsen Aaselandsejet, Ole Tallaksen fra Bamble, Erik Rasmussen Gisholt."
Ved 2. kone, Karen Iversdatters dåp 10/11-1811 i Solum kirke, bodde hennes familie fremdeles på "Aaselandsejet". Faddere ved hennes barnedåp var:
"Marthe Rasmusd. Here (Herre), Kirsti Rasmusd. Gisholt, Erik Rasmussen ib., Ole Rasmussen, Rasmus Rasmussen ib."
 

Innflyttet fra Solum til Fossum høsten 1835.
Ingeborg Kirstine Iversdatter (28).
Gift med Knud Peter Christophersen paa Fossum.

Innflyttet fra Solum til Osebakken i april 1837:
Pige Karen Iversdatter (25), født i Porsgrund(!).
"Taget Tieneste paa Osebakken."


Knud Peter og Karen bodde begge på Fossum før de giftet seg. Hans koner var søstre og de var i slekt med
møllermesteren på Fossum, Iver Larsen. Han bodde på N. Venstøp(D).
Se også deres bror Lars Iversen på Fossum. Se Familie 45 - Fossum 1845.

Tjenestepike i 1845: Maren Haraldsdatter (22).

I 1865 var Knud Peter Christophersen bonde og selveier av Langård under Grini.

9/2/1841       INGEBORG KIRSTINE IVERSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. *)
Fossum         - død 9.5.1839 -                     
jernverk       Arvinger:
               Enkem. Knut Peter Christopherssen som vil gifte seg påny,
               og sønnen Christopher Knutssen 4 3/4 år. Heime.
               Formynder ble morbroren møller Lars Iversen Fossum.
Brt:   33 - 1 - 16
Gjeld: 33 - 0 - 15, samt sk.omkostn. (Insolvent)
*) A: BS 18 s.258.
B: BS 21 s.442. C: BS 23 s.?Familie 14.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Her var oppført sagmester Ole Christiansen med familie. Se Familie 3 - Venstøp 1835.

 


 

Familie 15.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Her var oppført hammersmed Ole Jensen m/ familie. Se Familie 84 - Fossum 1865.

 


 

Familie 16.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Pladse uden navn.

 

Arbeider ”oppgiver” i 1845

Rasmus Nilsen fra Fossum f. 20/8-1817, s.a. Nils Eriksen. Se Familie 39 - Fossum 1835.

g. 6/5-1842 m. Inger Gundersdatter fra Stendalen/Afsøla i Siljan f. ca. 1816, d.a. Gunder Aslaksen Afsøla.

1. Nils Rasmussen f. 8/8-1842.

 

Rasmus var født på Orekåsa under Oterholt. Tjenestepike her i 1845: Hedvig Halvorsdatter (15).
Denne familien utvandret til Amerika i mai 1849. De hadde ikke andre barn enn Nils da de reiste.

 


 

Familie 17.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Huuse uden Jord.

 

Her var oppført fattiglem og enke Berthe Nilsdatter f. ca. 1778. Hun var enke etter Isak Christensen Westermoe.
Se Familie 10 - Fossum 1801.

 


 

Familie 18.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Huuse uden Jord.

 

Her var oppført "hammersmed og farver" Nils Sivertsen med familie. Se Familie 20 - Fossum 1865.

 


 

Familie 19.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Huuse uden Jord.

 

Her var oppført enke og fattiglem Else Maria Olsdatter (56).

 


 

Familie 20.

Venstøp 1845. L.nr. 67. Venstøb annen. Huuse uden Jord.

 

Arbeider

Halvor Aslaksen fra S. Hyni(A) dpt. 19/4-1807 d. 16/9-1847. ”Qvæstet paa Saugen.”, s.a. Aslak Axelsen fra S. Hyni.

g. i Gjerpen 1/7-1831 m. Helvig Zachariasdatter fra Slettekåsa under Ås dpt. 14/7-1805, d.a. Zacharias Clausen.

Forlovere: "Ole C. Fossum, Lars H. Bøe."

1. Karen Dorthea Halvorsdatter f. 8/9-1831.

2. Christian Halvorsen f. 6/12-1834.

3. Elise Halvorsdatter f. 20/2-1838 g.m. Jens Hansen. Se Familie 61 - Fossum 1865.

4. Hedvig Halvorsdatter f. 7/4-1841.

5. Andreas Halvorsen f. 1/11-1845.


De bosatte seg her mellom 1841 og 1845. Enka bodde her i 1865 sammen med sønnen Christian (arbeider) og Andreas (matros).
I 1835 bodde de hos hans mor og stefar. Se Familie 4 - Venstøp 1835.

 

Johannes Halvorsen (Uægte), f. 25/9-1830, Moder: Helvig Johannesd. under Fossum, Fader: Halvor Aslaksen, under Fossum.

 

Wenstøb Nordre. L.nr. 68. Opdyrket 10 Maal Jord.

 


 

Familie 21.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. L.nr. 68.

 

Gård. Her var oppført Anders Nilsen Venstøp. Se Venstøp(26).

 


 

Familie 22.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. L.nr. 68c

 

Gård. Her var nevnt selveier Peder Danielsen med familie. Se N. Venstøp(C).

 


 

Familie 23.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. L.nr. 68c

 

Gård. Her var nevnt ”snedker” Peder Pedersen med familie. Se N. Venstøp(24).

 

L.nr. 69. Ubeboet. Bruges af Ole Sigurdsen Erse (Eriksrød).

L.nr. 70. Ubeboet. Bruger Lars Iversen ved Fossum Møllebrug.

 


 

Familie 24.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Under l.nr. 70

 

Daglønner, senere snekker

Nils Pedersen Wenstøp fra N. Venstøp(C) f. 20/8-1818 d. 29/8-1866 på Venstøp, s.a. Peder Danielsen Wenstøb.
g. 1/12-1836 m. enke Anne Halvorsdatter fra N. Vala i Valebø, Holla f. 16/7-1802 d. 4/5-1875 på Venstøp, d.a. Halvor Gundersen Wala d.e. og Ingeborg Anundsdatter.

1. Christine f. 26/1-1837 d. 28/1-1837 på N. Venstøp.

2. Maren Karine f. 26/8-1838 d. 28/2-1839 N. Venstøp.

3. Ingeborg Maria Nilsdatter f. 1/10-1840 g. i Holla 15/12-1863 m. enkemann Nils Nilsen Namløs fra Holla f. 31/7-1836 d. 13/12-1875 på Strengen i Ytre Flåbygd.
    Se Namløs(10) under M. Namløs i Holla.

4. Maren Anne Nilsdatter f. 25/8-1843 g.m. Halvor Pedersen Marum. Se Familie 66 - Mæla 1891.

5. Caroline Nella Nilsdatter f. 25/10-1846

 

Alle barna er født på N. Venstøp.

Anne Halvorsdatter var enke etter Christian Andersen WenstøbN. Venstøp(D).

 

L.nr. 71. Ubeboet. Bruges af Peder Aamundsen i Solum.

 


 

Familie 25.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Under l.nr. 71

 

Her var oppført enka Karen Gurine Christiansdatter (35) og 2 barn. Se Familie 1 - Venstøp 1835.

 


 

Familie 26.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Under l.nr. 71

 

Daglønner

Anders Olsen Nøglegaard fra Nøklegård(1) dpt. 26/12-1802, s.a. Ole Andersen Nøglegaard.

g. 24/11-1831 m. Inger Maria Rasmusdatter fra Auens plass under Strømdal dpt. 19/9-1802, d.a. Rasmus Auensen.


Se Familie 7 - Falkum 1835. Se også Familie 3 - Mæla 1865.

 


 

Familie 27.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Huuse uden Jord.

 

Arbeider, daglønner

Rønnik Christensen fra Vassend under Mo dpt. 3/8-1800 d. 10/12-1871 på Tufte, s.a. Christen Hansen Vassend.

g. 27/8-1824 m. Marthe Margrethe Andersdatter fra Skreva under Foss f. 14/12-1802 d. 9/4-1873 på Tufte, d.a. Anders Eriksen.

Forlovere: "Lars Pedersen Moe, Tov Jonsen Flaten."

1. Hans f. 29/1-1825 i Vassend d. 9/2-1827. ”Rønnik Christensen Wassendens barn Hans, 2 aar.”

2. Anne f. 24/12-1826 i Vassend d. 5/2-1841 på Venstøp.

3. Christen Rønniksen f. 7/2-1829 i Skreua under Foss.

4. Andrea f. 15/10-1831 i Skreua.

5. Hans f. 17/5-1834 i Skreua d. 8/4-1841 under N. Venstøp.

6. Karen Andrea Rønniksdatter f. 29/6-1836 i Skreua g. 15/8-1878 m. enkem. Andreas Christensen. Se Familie 45 - Ø. Borge 1875.

7. Maren Rønniksdatter (tvilling) f. 28/2-1839 i Skreua, døpt 31/5-1840 under N. Venstøp.

8. Andreas Rønniksen (tvilling) f. 28/2-1839 under N. Venstøp.

9. Erik Rønniksen f. 29/4-1842 på Venstøp. Se Familie 40 - Ø. Borge 1891.

10. Anne Kirstine Rønniksdatter f. 24/7-1845 under N. Venstøp.


F.f. Rønnik Christensen og Marte Margrete Andersdatter, Vasendens Hans: Gunder Aslaksens kone Br.kl., p. Guri Helgesd. Ersrød, Gunder Aslaksen Br.kl., Hans Vasenden, Anders Olsen Skilbred.
F.f. Rønnik Christensen og Marte Andersd., Wasend u. Moes Anne: Moderen selv, Hans Wasends kone, Hans Henningsdalen, Hans Wasend, Abraham Olsen Wasend.
F.f. Rønnik Christensen og Margrethe  Andersdatters Christen under Foss: Moderen selv, pige Pernille Jacobsd. Berreberg, Rønnik Christensen Foss, Lars Nielsen Foss, Hans Jacobsen Berreberg.
F.f. Rønnik Christensen og Marthe Margrethe Andersdatters Andrea paa Foss: Marthe Margrethe Foss (Skreua), pige Karen Reiersdatter Foss, Faderen, Peder Jensen Moe, Ole Olsen Otterholdt.
F.f. Rønnik Christensen og Marte Andersd. u. Foss, Hans: Pige Marthe Nielsd. Foss, p. Ingeborg Reiersd. Tufte, Hans Jacobsen Berberg, Lars N. Foss, Anders Johnsen Foss.
F.f. Karen Andrea, Skiua u. Foss: Hans Jacobsen u. Berberg, Hans Christensen u. Moe, Johannes Biørgusen u. Tufte, Moderen, p. Maren Engebretsdatter u. Moe.
F.f. Rønnik Christensen Skiva, nu under N. Wenstøb og Marthe Margrethe Andersdatters Maren: Erik Helgesen Foss, Isak Andersen Wenstøb, pige Kirsti Olsd. Tufte, Inger Margrethe Gregoriusdatter Tufte.

Marthe Margrethe bodde i Skreua under Foss før hun giftet seg. Det har ikke lykkes oss i å finne hennes opphav nærmere.
Hun er ikke født i Gjerpen, Eidanger, Siljan eller Solum.
Den første tiden etter at de giftet seg, bodde de i Vassend hos Rønniks familie. Fra 1828 - 1838 bodde de i Skreua u. Foss.
Rønnik døde som husmann og fattiglem på Tufte i desember 1871. Enka, Marthe Margrethe Andersdatter døde samme sted
2 år senere av ”alderdomssvaghed”.

 


 

Familie 28.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Huuse uden Jord.

 

Daglønner

Anund Torstensen fra Ljøterud-eie i Sandsvær f. ca. 1802 d. 1/4-1877 på Åsen under Tufte, s.a. Torsten Olsen Ljøterud-eie. og hans 1. kone Anne Barbara Anundsdatter Braaten.

g1g i Siljan 1/1-1840 m. Anne Andersdatter fra Sølland i Siljan f. ca. 1818 d. 23/4-1841 under N. Venstøp, d.a. Anders Nilsen Sølland f. ca. 1789.

Forlovere: "Gullek Præstegaarden og Ole Kjølnæs."

g2g 15/10-1841 m. Karen Olsdatter fra S. Eriksrød f. 29/11-1810 d. 23/4-1897 på Falkum, d.a. Ole Halvorsen Eriksrød.

Forlovere: "Anders Johnsen Venstøb, Christian Halvorsen Venstøb."

1. Anne Anundsdatter f. 1841 under Tufte g. 23/11-1877 enkem. Erik Christensen. Se Brånan under Eriksrød.

Barn i 2. ekteskap:              

2. Thorine Anundsdatter f. 26/8-1842 under N. Venstøp.

3. Ole Anundsen f. 21/1-1845 under N. Venstøp. Se Tufte(10) "Maurås".

4. Halvor Anundsen f. 6/5-1848 under N. Venstøp d. 16/1-1912 i Skien, som gråsteinsmurer g.m. Anna Antonette fra Christiania d. 19/5-1912 i Skien.

5. Anne Gurine Anundsdatter f. 6/6-1851 på Lia i Venstøpskogen.

 

"Anund Tostensen Muggerud Ejet, tjener, 16 aar gml.", er registrert utflyttet fra Sandsvær som nr. 24 av 25 utflyttinger i 1818.
 

Ved vielsen oppga Anund sitt fødested til Sandsvær og oppholdssted til Sølland. Amund og Anne er registrert innflyttet fra Slemdal 
til Gjerpen våren 1839. Det var nevnt at Anund var fra Sandsvær sogn og at Anne var født i Slemdal. De bosatte seg her under
N. Venstøp i 1839.
 
I 1865 bodde familien i et hus under Tufte. Enka etter Anund ble skrevet som Karin Olsdatter da hun døde som ”fattiglem”
på Falkum i 1897.

 

Les mer om Anunds slekt i Sandsværs historie (Olav Såtvedt) bind VI, s. 293.

 

Marthe Olsdatter f. ca. 1838, bodde her i 1845.

Marthe, d.a. Anund Torstensen d. 16/4-1847, 8 ¼, under Wenstøb.

 


 

Familie 29.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Huuse uden Jord. (Samme hus som nedenfor).

 

Her var nevnt daglønner Anders Nilsen Venstøb. Se N. Venstøp(26).

 


 

Familie 30.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Huuse uden Jord. (Samme hus som ovenfor).

 

Bjelkehugger

Nils Andersen fra Venstøp(26) f. 19/11-1811 d. 4/3-1880 på Venstøp, s.a. Anders Nilsen Venstøp.

g. 30/4-1844 m. Karen Olsdatter fra Nyhus i Solum f. 1808 d. 23/3-1883, d.a. Ole Christophersen og Birthe Marie Andersdatter. Se Solumslekt.org.

Forlovere: "Lars Halvorsen Aas og Halvor Larsen Venstøb."

1. Andreas Nilsen f. 19/5-1844 på Venstøp g. i Solum 6/8-1870, boende på Moldhaugen m. Anne Jensdatter fra Holla f. 19/9-1836, d.a. Jens Nilsen.
    Han var sagmester på Moldhaugen i 1870. I 1900 bodde familien i Kilebygda hvor Andreas fremdeles var sagmester.
    Barn 1. Inga Karoline Andreasdatter f. 21/8-1870 på Mollhaugen.
    Barn 2. Nils Jørgen Andreasen f. 8/8-1874 på Mollhaugen.

2. Berthe Maria f. 15/7-1846 d. 18/10-1860 på Venstøp.

3. Ole Nilsen f. 2/9-1849. Møller i 1865.

4. Karen Gurine Nilsdatter f. 13/9-1853 g. 13/4-1881 m. Peder Olsen fra Ekornrød(A) under Mo. Se også Familie 2 - Frogner 1875. Ikke i Gj. i 1891.


Ved folketellingen 1875 var det nevnt at Nils Andersen var gårdbruker og selveier og at han hadde ei ku og to sauer.
Han eide løpenummer 73d, som var jord (det senere gnr/bnr. 8/39).

 


 

Familie 31.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. Huuse uden Jord.

 

Møllermester, jordbruker, leilending

Peder Jansen fra M. Bø(A) f. 18/2-1814 d. 2/6-1896 "på Fossum", s.a. Jan Pedersen.

g. 11/11-1836 m. Inger Laurine Pedersdatter fra Ø. Porsgrunn (Feilskrevet "Anne Laurine" av presten i Porsgrunn) f. 28/11-1812 d. 6/9-1881 på Fossum, d.a. Peder Christensen Grotnæs og Anne Engebretsdatter.

1. Maren Carine Pedersdatter f. 27/12-1836 på Berg.

2. Johan f. 26/11-1838 under Foss d. 2/3-1862 på Venstøp.

3. Engebret Pedersen f. 23/10-1840 på Venstøp

4. Andreas Pedersen f. 7/2-1843 på Venstøp

5. Anna Kirstine Pedersdatter f. 28/3-1845 på Venstøp

6. Petronelle Pedersdatter f. 16/7-1849 på Venstøp

7. Olaus f. 7/7-1853 d. 13/7-1853 på Venstøp.

 

Inger Laurine var i tjeneste på Foss før hun giftet seg. De bodde under Foss i ekteskapets første år. De bodde i flere år i et
hus under N. Venstøp. De fleste barna er født der.

Familien bodde i Skien i 1865. De bodde da i huset til rorkarl Tobias Pedersen på Bakken ("Blegebakken").


De bodde på Fossum i 1875. Se Familie 14 - Fossum 1875.

Wenstøb Nordre. L.nr. 72. Opdyrket 2 maal Jord.

 


 

Familie 32.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. L.nr. 72.

 

Her var oppført selveier Martin Christian Netz og kona. Se N. Venstøp(34).

En Ubeboet Parcel. Bruges af Halvor Larsen Buslaaten.Familie 33.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. L.nr. 72.


Innerst, snekker
Hans Hansen
fra Kåsa i Holla (Hans Hansen Hentia) f. 9/12-1818 i Kåsa, s.a. Hans Nilsen Kaasen og Karen Arnesdatter.
g. i Gjerpen 5/12-1839 m. Anne Cathrine Johansdatter fra Sauherad f. 27/1-1815, d.a. Ellen Olsdatter og "omløbende snedker Johan Vindberg."
1. Hans Hansen f. 11/3-1840 på Århus.
2. Karen Jensine Hansdatter f. 7/11-1842 på Mæla.
3. Ole Andreas Hansen f. 15/7-1847 på N. Venstøp.

Begge ektefellene bodde på Århus da de giftet seg i 1839. Familien flyttet fra Gjerpen til Holla i 1849.
Se Preseattest av 17/12-1852.

 Familie 34.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. L.nr. 73. (Samme hus som nedenfor).

Her var oppført selveieren Tolv Jensen med familie. Se N. Venstøp(36).Familie 35.

Venstøp 1845. Wenstøb Nordre. L.nr. 73. (Samme hus som ovenfor).

 

Her var oppført innersten Nils Solvesen med familie. Se N. Venstøp(36).

 

L.nr. 124. Nordre Wenstøb Skov. Ubeboet. Bruges af kammerherre Løvenskiold.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no