| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 20.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 34 - Venstøp nordre
Gammelt løpenr. 72. Utskilt fra N. Venstøp(B). Siden 1889 gnr/ bnr 8/34.


Venstøp 34. Foto Gard Strøm 25.07.2014.

Adresse i dag: Venstøphøgda 141 A og B., 3721 Skien.

Bestående av en teig på Venstøp og en skogteig ved Venstøptjenn.

Flere hustomter er utskilt herfra.

 

G.br., arbeider, leilending

Erik Engebretsen fra Ekornrød(B) under Mo dpt. 14/12-1794, s.a. Engebret Olsen.

g1g i Skien 8/6-1824 m. Ingeborg Marie Andersdatter fra Skien? f. ca. 1797 d. 12/5-1827 på Venstøp.
Forlovere: "Ole Engebretsen, Christen Tobiasen. "

g2g 10/4-1828 m. Karen Kirstine Knudsdatter fra nedre Ristvedt i Sandsvær f. ca. 1794, d.a. Knut Toresen og Kari Andersdatter.

Forlovere: "Christian Netz, Tufte og Christopher Holm."

1. Ingeborg Marie f. 25/8-1824 d. 14/8-1828.

2. Engebret f. 14/4-1826 d. 25/7-1826.

3. Pike f. 11/5-1827 d. 17/5-1827. ”Erik Ingebretsen og Ingeborg Maria Andersdtr's udøbte pigebarn, Venstøp.”

Barn i 2. ekteskap:

4. Ingeborg Karine f. 10/8-1828 d. 16/12-1828.

5. Ingeborg f. 11/9-1829 d. 12/9-1829. Levde kun i 24 timer.

6. Engebret Eriksen f. 28/2-1831 g. 12/1-1849 m. Karen Isaksdatter fra N. Sætret f. 27/12-1823, d.a. Isak Andersen Sætret. Bodde på Rød i Siljan. Se Gromstul i Luksefjell.

7. Inger Marie Eriksdatter f. 22/1-1834 på Venstøp g.m. Anders Gundersen. Se Bestul i Luksefjell.

Br. 1834-1843.


Erik ble far til en gutt Ole f. 8/7-1821 på Fossum. Mora var Karen Olsdatter. Ole døde 22/3-1822 på Fossum.
”Ole (uægte), f. 8/7-1821, Moder: pige Karen Olsd. af Fossum., Fader: Erik Engebretsen Rød af Slemdahl.”

Barnet Ole Eriksen døde på Fossum d. 22/3-1822, 8 ½ mnd.


Han ble kalt husleier i 1825 og forpakter av 2 ½ huder i 1835. 
Tjenestepike i 1825: Kirsten Jensdatter(13).
Tjenestepike i 1835: Ingeborg Torkildsdatter(15).

11/3/1828      INGEBORG (MARIE) ANDERSDATTER                 Bamble skifteprot. nr. 16, s. 229b.
N.Wenstøb      Arvinger:                            
               Enkem. Erik Ingebretssen
               og dattera Ingeborg Marie Eriksdtr. 3 1/2 år.
               Faren er verge.
Brt:   6 - 3 - 20
Gjeld: 8 - 0 -  0 (Insolvent)
 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

       72       

Venstøp nordre

Erik Ingebretsen

1 hud 2 skind

3 daler - 3 ort - 6 skilling


 

Erik Engebretsen og hans andre kone Karen Kirstine Knudsdatter flyttet i 1844 til Gromstul i Luksefjell.Fra tinglysingsprotokollen.
"Auktionsskjøde til prokurator Borchsenius, dat. 21. marts, tinglyst 5. april 1843."

"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 23 (skog ved Venstøptjern) er udskilt, afholdt 29. april, tinglyst 3. mai 1843."

"Skjøde fra prokurator Borchsenius til Martin Kristian Næs med ret til huse, gjærde og brændefang, samt havnegang i
bnr 23, dat. 12., tinglyst 29. aug. 1843."

 

G.br., bankvekter, selveier

Martin Christian Netz (Martin Kristian Næs) f. ca. 1793.

g.m. Margarethe Andersdatter f. ca. 1796.

Br. 1843.


Tjenestefolk her i 1845: Ole Larsen (21), Maren Andrea Andersdatter (23) og Anne Kirstine Hansdatter (10).

Margarethes mor, enka Inger Larsdatter (90), bodde også her i 1845.

 
Fra tinglysingsprotokollen.
"Delings og skylddelingsforretning, hvorved bnr 35 er udskilt og solgt til Jacob Olsen, afholdt 15. des. 1845, tinglyst 9. jan. 1846."
"Skjøde fra Martin Kristian Næs til Ole Gundersen, dat. 15. feb., tinglyst 5 marts 1851."

 

G.br., lærer, selveier

Ole Gundersen fra V. Gulset - Myren dpt. 21/2-1802 d. 17/1-1884 på Venstøp, s.a. Gunder Larsen Gulseth.

g. i Skien 11/6-1829 m. Inger Svendsdatter fra Holla f. 22/2-1812 d. 17/2-1871 på Venstøp, d.a. Svend Thorsen og Karen Nilsdatter.
Forlovere: "Svend Thorsen, Hans Ledvorsen."

1. Reier Andreas Olsen f. 2/10-1831 på S. Brekkejordet.
2. Nils Olaus f. 29/4-1841 på S. Brekkejordet.
3. Nils Olaus Olsen f. 15/7-1850 på Baugerød. Overtok bruket. Se nedenfor.

Br. 1851.


Ole Gundersen eide først Kjær(1) fra 1828 - 1849. Deretter forpaktet han S. Baugerød fra 1849 - 1851. 
Tjenestepike her i 1865: Gunhild Tollefsdatter(16).

Ole Gundersen ble utskrevet som lærer 9/4-1823 og overtok som lærer etter Gregorius Eriksen i Løberg rode (krets).

 

Fra tinglysingsprotokollen.
 

"Rettsforlik mellem Fossum Jernverk og flere opsittere av Venstøp, inngaatt 13/6, tinglyst 25/8-1853, hvorefter Fossum verk er forbeholdt
jaktrettigheter m.m., samt rett til felles fiske. Overført fra det gamle skjøte(?) efter anmodning av godseier Løvenskiold."


"Skjøde fra Ole Gundersen til sønnen Nils Olavus Olsen, dat. 25. nov., tinglyst 1. des. 1871."

 

G.br., selveier

Nils Olaus Olsen Venstøp ("Nils Bauerø") herfra f. 15/7-1850 på Baugerød d. 7/1-1897 i Porsgrunn, s.a. Ole Gundersen.

g. 19/1-1873 m. Turid Mathea Guttormsdatter fra ”Modslid” i Kviteseid f. 6/8-1848 d. 25/4-1889 på Venstøp, d.a. Guttorm Ketilsson.

1. Inger Karoline f. 10/3-1873 d. 11/6-1877. ”Druknet i en Dam.”

2. Inger Karoline f. 6/8-1878. ”Døde før Hjemmedaaben blev bekræftet. Hjemmedøbt af Nils Heum den 8. Aug. 1878.”

3. Olaf f. 24/7-1879. ”Døde før hjemmedaaben blev bekræftet. Hjemmedøbt af Halvor Hoppestad 25/7-1879.”

4. Ole f. 16/6-1880, ”Døde før Hjemmedaabens bekræftelse. Hjemmedøbt af Lærer Halvor Foss.”

5. Nella Thomine Olsen f. 22/5-1881 g.m. Karl Amundsen. Se Skogliv. 26 under Strømdal.

Br. 1871.


Ved Turids død ble det nevnt i kirkeboka at hun var fra Solum. Nils Olaus ble siden umyndiggjort og
gården ble forpaktet bort, men han ble boende her.

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

72a              

Venstøp nordre

Nils O. Olsen

1 daler - 2 ort - 19 skilling

 

 

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 5 kuer og 1 gris.

 

Fra tinglysingsprotokollen.
"Fæsteseddel fra Nils Olsen til Nils Torbjørnsen og hustru paa en hustomt mod aarlig grundleie 16 kr., dat. 31. jan., tingl. 1. mai 1889."

 

Eieren Nils Olaus Olsen bodde her i 1891, men han var nevnt som "umyndiggjort idiot".
Vi ville nok skrevet det noe anderledes i dag.

Tjenestepike i 1891: Lovise Jacobsdatter fra Siljan f. 1875.

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

34

72a 

Venstøp       

Venstøp nordre

Nils Olaus Olsen

2 dl. - 2 ort - 1 Sk.

4 mark 02 øre


*******************************
G.br., vognmann, forpakter

Ole Ingebretsen fra Rød i Opdalen i Siljan f. 20/4-1861, s.a. g.br. Engebret Eriksen Rød og Karen Isaksdatter.

g. i Siljan 13/7-1883 m. Trina Petrea Olsdatter fra Høgset i Siljan f. 8/3-1863, d.a. Ole Knudsen Høisæt og Karen Maria Olsdatter.

Forlovere: "Kristian Olsen Høisæt og Isak Ingebretsen Rød."

1. Olai Ingebretsen f. 14/3-1884 på Høgset i Siljan g.m. Magna NN. Bodde på Haugen under Høgset i Siljan.
2. Edvard Ingebretsen f. 19/10-1885 på Høgset i Siljan.

3. Kristian f. 27/2-1895 på Venstøp d. 19/4-1895 på Venstøp.
4. Klara Ingebretsen f. 12/2-1900 i Skien.
Br. 1889.

 

Ole var tjenestegutt på Høgset i Siljan, før han giftet seg med en av døtrene der. De bodde som innerster i Trinas
familie fra de giftet seg i 1883. Ole forpaktet deretter Tudal i Siljan en tid, før han kom til N. Venstøp og forpakta
gården for den syke Nils Olaus Olsen Venstøp.
Siden flytta familien Ingebretsen til Skien, hvor Ole ble vognmann. Under folketellingen 1900 for Skien, bodde de i
Adjunkt Arentsgate. Der bodde de også under folketellingen 1910.
*******************************

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra dødsboet efter Turi Guttormsdatter og gjenlevende umyndiggjorte mand Nils Olsen til Kristian Pedersen Flittig for
kr. 10.100, dat. 22. nov., tinglyst 2. des. 1895.


G.br., selveier

Kristian Pedersen Venstøp fra Flittig under Mo f. 22/4-1869 d. 28/12-1952, s.a. Peder Nilsen Flittig.

g. 12/5-1893 m. Inger Kirstine Olsdatter fra S. Kise f. 8/10-1869 d. 6/2-1939, d.a. Ole Nilsen Kise.

1. Peder Kristiansen Venstøp f. 27/1-1896. Se nedenfor.

2. Anna Kirstine Venstøp f. 29/9-1899  g. 1/9-1923 m. Olav Kise fra S. Kise.

3. Olava Venstøp f. 26/9-1901 g.m. Olaves Holt. Se Lille Ekornrød under Mo.

4. Martha Venstøp f. 24/2-1903 g.m. Magnus Kristiansen. Se nedenfor.

Br. 1895.

 

Før han giftet seg var Kristian tømmerhugger for Løvenskiold.

Tjenestefolk her i 1900:
Ingebjørg Asmedsdatter fra Mo i Telemark f. 1882 og Nils Nikolaisen f. 1885 på Sandbakken under Foss.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

34

Venstøp

Venstøp nordre

K. Pedersen Flittig

4 mark 02 øre

 

 

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning afholdt 28. feb., afhjemlet og tinglyst 16. mai 1906, hvorved er uskilt en parcel bnr 62 "Helleberg" af skyld 0 mark 13 øre."
"Ret til at ta vand i en brønd paa dette brug og vei til brønden forbeholdt eieren af bnr 62, i skjøde dat. 22., tingl. 29. sept. 1906."
Se Venstøphøgda 160.


"Delings- og skylddelingsforretning afholdt 8., tinglyst 15. mai 1907, hvorved er udskilt og solgt bnr 68 "Doxrød" til Kristian Markussen, af
skyld 0 mark 03 øre."
"Ret for eieren av bnr 68 til fælles vandret med dette brug i en ved delet værende brønd og forbehold at gjærdet om bnr 68 ikke hindrer
dette brugs kjørevei til brønden, ifølge skjøte tinglyst 14/10-1911."
Se Hoppestadv. 130.

"Aastedskommisionsforlik, hvorefter Ole Sigurdsen Eriksrød paa forskjellige betingelser tillades at benytte en av ham opført demning i
Venstøptjernoset mod aarlig avgift kr. 4 til hver av de efternevnte, nemlig: Mathias K. Venstøp, Kristian P. Venstøp, Sofie Venstøp,
Solve K. Venstøp, Abraham J. Eriksrød og Abraham A. Venstøp, indgaat 4. juli 1911, tinglyst 15. mai 1912."

"Skylddelingsforretning avholdt 19. jan., tinglyst 13. febr. 1918, hvorved til meieribestyrer Th. Braathen er utskilt bnr 84 "Seheim" av skyld
0 mark 46 øre."
Stor hyttetomt ned mot Heivannets vestre side.

"Skylddelingsforretning avholdt 7., tinglyst 12. mars 1924, hvorved til Ole Aas Venstøp er utskilt bnr 97 "Solheim" av skyld 0 mark 09 øre."
Se Venstøphøgda 156.


"Skylddelingsforretning avholdt 30/10-1934, tinglyst 9/11-1934, hvorved til Gjerpens Sparebank er utskilt bnr 102 "Bauredalen" av skyld
0 mark 30 øre." Dette bruksnummeret ble slettet fra matrikkelen før 1950.


 

Sjåfør, leieboer

Peder Kristiansen Venstøp (Per Venstøp) herfra f. 27/1-1896 d. 9/1-1940, s.a. Kristian Pedersen Venstøp.

g. i Skotfoss kapell (Melum kirkebok) 17/6-1916 m. Bergliot Alice Hole fra Sperrebakken på Skotfoss f. 19/7-1895 i Tønsberg, d.a. snekker Kristoffer Olausen Hole og Karen Kristine Paulsen.

1. Kåre Venstøp f. 8/9-1916 (ikke innført i klokkerboka). Se Venstøpbakken 27.

 

G.br., selveier

Magnus Kristiansen (Nils Magnus Kristiansen) fra Venstøp(69) f. 9/4-1908 i Drangedal, s.a. Halvor Kristiansen.

g. 1941 m. Martha Venstøp herfra f. 24/2-1903 d. 19/12-1969, d.a. Kristian P. Venstøp.

1. Per Kristiansen f. 1942. Overtok eiendommen.

Br. 1949.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

8 

34 

 Venstøp nordre

Magnus Kristiansen

2 mark 67 øre

 


Magnus Kristiansen hadde flere søsken i nærheten. Bla. Hanna Kristiansen gift med Andreas Nykaas
i Hoppestadv. 395 og Klara Tolvine Kristiansen g.m. Lars Andreas Bø i Venstøphøgda 148.

Ivar Larsen fra Venstøp f. 1932, s.a. John Larsen.

Gårdens grenser slik Magnus Kristiansen beskrev dem på 1950-tallet:

”Nord: Halvor og Otto Hoppestad. Øst: Jernbanen. Syd: Gjerpen Kommune. Vest: Vegen Skien-Hoppestad.”

 

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 141 A (Gnr 8, bnr 34) er overdradd til Per Kristiansen (28.04.1977)."


Per Kristiansen herfra f. 1942.
g.m. Marit Kate f. 1945.
Br. 1977. 


Fra www.grenlandskart.noFra Skog og Landskap.

 

(C) Gard Strøm.