ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 13.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Ekornrød A
Husmannsplass under Mo.

Også skrevet bl.a. Eikonrød, Eikornrød, Eichonrøe, Eichornrød.

Arbeider, husmann
Engebret Larsen fra Island i Siljan f. ca. 1690 bg. 17/3-1759. ”Engebret Eichonrøe 69 aar.”, s.a. Lars Paulsen Island og Berthe Engebretsdatter fra Island.
g. i Siljan 13/10-1720 m. Kirsten Nilsdatter fra Solverød i Siljan f. ca. 1699 bg. 19/12-1773. ”Engebret Eichonrøes enke 74 aar.”, d.a. Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter.
Forlovere: "Erik Povelssøn Torsholt og Peder Olssøn Tvedten."
1. Maren Engebretsdatter dpt. 17/5-1722 i Siljan g.m. Knud Olsen. Se Sverige u. Mo.
2. Kirsten Engebretsdatter dpt. 10/10-1723 i Siljan g.m. Fredrik Hansen. Se Flittig u. Mo.
3. Johan Engebretsen dpt. 6/1-1726 i Siljan.
4. Inger Engebretsdatter dpt. 18/5-1727 i Siljan.
5. Peder Engebretsen dpt. 7/11-1728 i Siljan. Se Øvrum(B).
6. Ole Engebretsen dpt. 2/3-1732 i Siljan. Se Ekornrød(B).
7. Christen Engebretsen dpt. 8/5-1735 i Siljan. Se Vestermo.
8. Isak Engebretsen dpt. 25/3-1738 i Siljan. Se nedenfor.
9. Maria dpt. 11/9-1740 i Siljan bg. 27/8-1741 i Siljan.
Br. ca. 1742.

Denne familien drev den ene Island-gården i Siljan i flere år før de kom til Gjerpen. Alle barna var født der.
Berthe Engebretsdatter (Engebrets mor) var søster til Lucas Engebretsen i Luksefjell.

Arbeider, husmann
Isak Engebretsen herfra dpt. 25/3-1738 i Siljan bg. 23/5-1805. ”Isak Engelbertssøn Eikornrøe under Moe, meldt at være 69 aar”
g. 24/8-1762 m. Karen Pedersdatter f. ca. 1734 bg. 9/5-1802. ”Isak Eikornrøes kone Karen Pedersdtr. under Moe, anmeldt at være 69 aar.”
1. Inger Isaksdatter dpt. 17/7-1763 g. i Siljan 26/5-1793 m. Ole Rasmussen fra Kløverød (1759 – 1800). Bodde først på Kløverød, deretter på Tormodsrød i Siljan.
2. Rasmus Isaksen dpt. 23/6-1765. Se nedenfor.
3. Maria bg. 13/12-1767. ”Isak Eichonrøes pb. Maria 2 dage.”
4. Anne Isaksdatter dpt. 2/2-1769.
5. Kirsten Isaksdatter dpt. 27/3-1774 d. 9/12-1838. Konf. 17 år gml. i 1792. Hun var fattiglem på Skriua u. Bø i FT 1835. Døde som ugift legdslem på Hoppestad i 1838.
-   bg. 24/10-1776. ”Isak Eichonrøes dødf. søn.”
6. Ingeborg dpt. 1/3-1778 bg. 12/9-1779. ”Isak Eichonrøes d. Ingebor 1 1/2 aar.”
Br. 1774.

Isak ble født på Island i Siljan. Det er ikke på det rene hvor Karen ble født. Trolig i Siljan.

F.f. Isak Engebretsens pb. Inger fra Moe Ejet: Halvor Rasmusens kone, Anne Olsdatter, Ole Engebretsen, Rasmus Halvorsen.
F.f. Isak Eichonrøes db. Rasmus fra Moe Ejet: Hans Moes kone, Friderich Hansens enke, Peder Øfrum, Ole Engebretsen.
F.f. Isak Engebretsens pb. Anne fra Moe Ejet: Ole Engebretsens kone, Kisten Pedersdatter, Ole Engebretsen, Hans Friderichsen.
F.f. Isak Engebretsens pb. Kisten fra Moe Ejet: Friderih Hansens enke, Berthe Knudsdatter, Christen og Ole Eichonrøe.
F.f. Isak Engebretsen Eichonrøes pb. Ingebor fra Moe Ejet: Nils Moes kone, Maren Jacobsdtr., Christen Engebretsen, Petter Jacobsen.

Arbeider, husmann
Rasmus Isaksen Eichonrød herfra dpt. 23/6-1765 d. 14/2-1847 på Ekornrød.
g. 23/6-1790 m. Aslaug Olsdatter fra Eriksrød dpt. 2/2-1765 d. 15/8-1847 på Ekornrød, d.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
1. Karen Rasmusdatter dpt. 27/9-1790 g.m. Halvor Christiansen Skjold. Se Goberg(1) u. Århus.
2. Gunhild bg. 25/3-1792. ”Rasmus Isaacssøn Ekornrøes hj.db. pb. Gunnil under Moe 2 timer.”
3. Gunhild Rasmusdatter dpt. 20/5-1793 g.m. Paul Aslaksen. Se Skriva under Bø.
4. Ole Rasmussen dpt. 13/3-1796. Se nedenfor.
5. Isak dpt. 18/11-1798 bg. 30/6-1799. ”Rasmus Isakssøns Eikornrøes db. Isak u/Moe 7/12 aar.”
6. Maria Rasmusdatter dpt. 14/9-1800 d. 10/12-1876 på Gulset. Bodde her med sine gamle foreldre i 1845. Ugift.
7. Peder dpt. 6/5-1804 bg. 24/6-1804. ”Rasmus Isakssøn Eikornroes Tvill. d.børn Peder 14 uger”
8. Isak dpt. 6/5-1804 bg. 24/6-1804. ”Rasmus Isakssøn Eikornroes Tvill. d.børn Isak und Moe. 14 uger.”
9. Isak dpt. 23/5-1805 bg. 23/3-1806. ”Rasmus Isakssøns db. Isak f. Eikornrøe, und. Moe 5/6 aar.”
10. Isak dpt. 16/8-1807 bg. 10/1-1808. ”Rasmus Isakssøns db. Isak und. Moe i Eikornrøe 5/12 aar.”
Br. 1805.

Aslaug Olsdatter bodde hjemme på Eriksrød da hun ble konfirmert.

F.f. Rasmus Isakssøns pb. Karen u/Moe: Viger Anderssøns k., Inger Isaksdatter, Vijer Anderssøn, Ole Olessøn, Halvor Olessøn.
F.f. Rasmus Isakssøns pb. Gunnil u/Moe: Vijer Anderssøns k., Kirsten Isaksdatter., Vijer Anderssøn, Halvor og Sigur Ersrøe.
F.f. Rasmus Isakssøns db. Ole f. Eikornrøe u/Moe: Jon Eikornrøes k, Kirsten Isakdtr., Ole Eikornrøe, Halvor og Sigur Ersrøe.
F.f. Rasmus Isakssøns db. Isak f. Eikornrøe u/Moe: Wijer Anderssøns k., Siri Olesdtr., Vijer Anderssøn, Ole Eikornrøe, Sigur Ersrøe.
F.f. Rasmus Isakssøns pb. Maria u/Moe: Jon Eikornroes k., Siri Olesdtr., Sigur og Halvor Olessøn, Hans Aslakssøn.
F.f. Rasmus Isakssøns Tvillinger Peder og Isak u/Moe: Halvor og Sigur Ersrøes koner, Siri Olesdtr., Maren Aslaksdtr., Halvor og Sigur Ersrøe, Ole Flittig, Tønnes Jacobssøn, Nils og Christen Larssøn.
F.f. Rasmus Isakssøns db. Isak f. Eikornrøe u/Moe: Engelbert Lucæssøns k., Birthe Olesdtr., Halvor og Sigur Ersrøe, Ole Olessøn.
F.f. Rasmus Isakssøns db. Isak u/Moe: Engelbert Lucæsøns k., Torine Nilsdtr., Halvor og Sigur Ersrøe, Engelbert Lucæsøn.

Arbeider, husmann
Ole Rasmussen Ekornrød herfra dpt. 13/3-1796 d. 14/10-1874 i Tuftedalen.
g. 30/6-1825 m. Ingeborg Torsteinsdatter fra Brennseter under Mo dpt. 18/8-1799 d. 20/3-1874 i Skien, d.a. Torstein Gjermundsen.
Forlovere: "Ole Halvorsen Eriksrød og Tov Johnsen Flata."
1. Peder f. 9/10-1825 d. 14/9-1832.
2. Gunhild Olsdatter f. 30/12-1827.
3. Karen Olsdatter f. 10/2-1831 g.m. Ole Jacobsen fra Siljan. Se Familie 2 - Frogner 1875.
4. Turine Olsdatter f. 1/8-1834 g.m. 21/11-1860 Peter Pedersen Bjerring fra Kongsberg. Bodde i eget hus på N. Limi.
5. Peder Olsen f. 14/11-1837. Se Familie 30 - Venstøp 1845.
6. Anne Olsdatter f. 23/12-1840 g. 27/5-1864 m. Christopher Halvorsen fra Foss (s.a. Halvor Christophersen).
7. Ingeborg f. 12/3-1844 d. 2/2-1845 på Ekornrød.
Br. 1852.

Da Ingeborg døde av tæring i Skien i 1874, var hun ”udsatt” dit av fattigvesenet.
Ole døde ca. 7 måneder senere på Tuftedalen u. Haugerud i Luksefjell.

Plassen ble slettet i 1871 og sammenføyd med den andre Ekornrød-plassen. Det er ikke lenger rester etter
denne plassen, som ble revet (eller flytta til annet sted) og jorda igjen oppløyd før 1950. Se Ekornrød(B).


(C) post@gamlegjerpen.no