| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.06.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Øvrum B - Øvrum 6
Landskyld 1711: 3 huder.


G.br., leilending
Gunder Clausen Øfrum
fra Enggrav(B) f. ca. 1670 bg. 20/3-1763. ”Gunder Øfrum 93 aar.”, s.a. Claus Enggrav.
g. 26/8-1701 m. Gunhild Olsdatter fra M. Løberg(A) f. ca. 1673 bg. 24/6-1742. ”Gunder Øfrums qde Gunild, 69 aar.”, d.a. Ole Solvesen Løberg.
Forlovere: "Lars Lie og Isac (Ingebretsen) Sneltved."
1. Birte dpt. 15/1-1702 bg. 22/1-1702. ”Gunder Claussens datter paa Øfrum Birte, 3 uger gammel.”
2. Engebret Gundersen dpt. 17/12-1702. Se N. Løberg(6).
3. Gunder Gundersen dpt. 27/9-1705. Bodde i Skien i 1742.
4. Maren Gundersdatter dpt. 6/5-1708 g.m. Ole Jacobsen. Se Hørta under Meen.
5. Nils Gundersen dpt. 29/3-1711. Overtok bruket.
6. Magnild Gundersdatter dpt. 4/2-1714 g.m. Anders Gundersen. Se Skottet under Lid.
7. Christen Gundersen dpt. 6/5-1717. Se Rønningen under Øvrum.
8. Anne Gundersdatter dpt. 3/11-1720 g.m. Peder Olsen. Se Familie 31 - Kleiva 1762.
Br. 1700.

F.f. Gunder Øfrums hiemdøbte datter Birte:  Hans Krageto, Dyre Ingebretssøn, Christen ved Snibetorp, Abraham Øfrums qde. Marte, Kisten Clausdatter Engraf.
F.f. Gunder Øfrums søn Ingebret: Peder Gregerssen, Anders Thomæssøn, Christen Anderssøns kone fra byen, og Giertrud Flor fra Præstegaarden.
F.f. Gunnar Øfrums søn Gunder: Abraham Øfrum, Isac Nærum, Gunne Ouestad, Eriks qde. Marta i Borrestadstranden, Jon Svendssøns qde. i Borrestadstranden.
F.f. Gunder Øfrums datter Maren: Abraham Øfrum, Isac Nærum, Inger Steensdatter af Scheen, Erik Simonsens qde. i Stranden Marta, Elen Lj.
F.f. Gunder Øfrums søn Nils: Isac Nærum, Gullich Espedalen, Inger Stenesdatter, Erik Simonsens qde. i Stranden.
F.f. Gunnar Øfrums datter Magnild: Jens Jenssøn Styrman, Oue Smed, Jens Jenssøns qde. Margrete i Scheen, Marta i Stranden og Pernille Anunsdatter Krabbe i Scheen.
F.f. Gunnar Øfrums søn Christen: Isac Nærum, Amun Sølj, Erik Simonsens qde., Abraham Øfrums datter Ellen.
F.f. Gunnar Øfrums datter Anne: Gulbrand Siverssøn i Scheen, Anders i Langesund, Christen Jenssøns qde., Ellen Øfrum, Marta Nærum.

Fogderegnskapet 1711 ”Skoskatten”. (Avskrift Gard Strøm).
Øfverum.
Abraham Self, 7, kone, 4 børn, 1 gml. vanfør kone, 42 sk.
Gunder Self
, 8, kone, 4 børn 2 under 3 aar, 2 piger, 40 sk.
Claes Øfverum (Enggrav?) en gml. mand, 6 sk.

Gunder skrev seg for Gunder Øfrum. Presten skrev noen ganger også Gunnar.
Han var nevnt som fadder for Siverts søn Lauritz i Stranden 1692 og som fadder i
1698 for Ole Gundersens barn på Fossjord. Da ble han kalt Gunder Claussøn Engraff. 

25/7-1742      GUNHILD OLSDATTER ØVRUM     Bamble Skifteprot. nr. 4, side 223b.
Øvrum          Skifteretten bestod av Sorenskriver Odderbech, lensmann Berberg og
                  Lagrettemænd: Lars Fløtterød og Mathias Langerød.

            Arvinger
: Enkem. Gunder Clausen og barna:
               1. Ingebret Gunderssen,    bor på Løberg, myndig.
               2. Gunder Gunderssen,      tjener i Skien,  --”-- .
               3. Niels Gunderssen,           hjemme hos faren, --”-- .
               4. Christen Gunderssen,                --”-- .
               5. Maren Gundersdtr.         g.m. Ole Jacobssen på Baaserød.
              
6. Magnhild Gundersdtr.    g.m. Anders Gunderssen.
              
7. Anne Gundersdtr.           ugift. (Formynder: Faren).
Største kriditor: Cancelliraad Løvenskiold med 145 Rdl, 2 mark.
Vanlig, fattig løsøre, men bra med trevarer og jernvarer.
Husdyr:
1 rød og en borket hest.
3 kuer: Jobot, Lauvros og Torsrei.
1 sau og 1 liten gris.
Korn:
6 tønner havre, 1 kvartel bygg.
Brt:    38 - 0 -  4
Gjeld: 161 - 0 - 18 (insolvent i aller høyeste grad).

G.br., leilending
Nils Gundersen Øfrum
herfra f. 1711 bg. 11/6-1752. ”Nils Øfrum 44 aar.”
g. 18/6-1744 m. Astrid Vetlesdatter ”fra Osebakken” dpt. 2/6-1715 bg. 16/5-1796. ”Lægdslem Astri Vetlesdtr. 84 aar.”, d.a. Vetle Hansen fra Søli nedre(A).
1. Vetle bg. 1/2-1745. ”Nils Øfrums Vetle, 7 uger.”
2. Gunhild dpt. 1747 bg. 2/8-1750. ”Nils Øfrums dtr. Gunnil 3 1/2 aar.”
Br. 1745.

Enka Astrid Vetlesdatter ble g2g med Ole Gundersen. Se N. Sem(8)

G.br., leilending
Peder Engebretsen Øvrum
fra Ekornrød(A) under Mo dpt. 7/11-1728 bg. 25/10-1772. ”Peder Øfrum 45 aar.”, s.a. Engebret Larsen.
g. 29/6-1753 m. Karen Jensdatter fra Hoppestad øvre(B) dpt. 1/11-1721 bg. 13/2-1803. ”Enken Karen Jensdtr. f. Øvrum, meldt at være over 80 aar.”, d.a. Jens Eriksen Hoppestad.
1. Ole dpt. 29/7-1753 bg. 7/7-1754. ”Peder Øfrums s. Ole 1 aar.”
2. Karen Pedersdatter dpt. 25/3-1755 g.m. Peder Halvorsen. Se Lien under Meen.
3. Margrete Pedersdatter dpt. 18/9-1757 g. i Gjerpen 10/2-1785 m. Søren Larsen Kaasa. Se Sjåvid (Kåsa) under Brenne i Valebø.
4. Ole Pedersen dpt. 2/3-1760. Se Øvrum(10) "Ødegården".
5. Engebret dpt. 5/9-1762 bg. 12/9-1762. ”Peder Øfrums s. Engebret 14 dage.”
6. Maren Pedersdatter dpt. 24/11-1765.
7. Engebret dpt. 7/2-1768 bg. 20/3-1768. ”Peder Øfrums s. Engebret 5 uger.”
Br. 1753.

F.f. Peder Eichonroes db. Ole: Hans Moes kone, Inger Halvorsdtr., Nils Bøe, Christen Jensen, Tollef Eriksen.
F.f. Peder Øfrums pb. Karen: Knud Sverrigs kone, Anne Larsdtr., Christen Jensen, Ole Engebretsen.
F.f. Peder Øfrums pb. Margrethe: Knud Sverrigs kone, Karen Christensdatter, Nils Bøe, Friderich Hansen, Ole Engebretsen.
F.f. Peder Øfrums db. Ole: Knud Øfrums kone, Margrethe Nilsdtr., Christen Øfrum, Christen Jensen, Isak Engebretsen.
F.f. Peder Øfrums db. Engebret: Nils Langerøes kone, Margrethe Nilsdtr., Nils Bøe, Christen Øfrum.
F.f. Peder Øfrums pb. Maren: Knud Øfrums kone, Ragnil Asbiønsdatter, Ole Nærum, Christen Øfrum, Rasmus Engebretsen.
F.f. Peder Øfrums db. Engebret: Nils Langerøes kone, Gunnil Christensdatter, Anders Langerøe, Ole Nærum.

Peders brødre: Christen Engebretsen på Vestermo, Ole Engebretsen på Eikornrød(B) under Mo,
Isak Engebretsen på Eikornrød(A). De var alle født på gården Island i Siljan. 

18/11-1772     PEDER ENGELBRETSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 7, side 101a.
Øvrum          Arvinger: Enka Maren Jensdatter og barna:
               1. Ole Pederssen        12 år.
               2. Karen Pedersdtr.     18 ”
               3. Margrethe Pedersdtr. 15 ”
               4. Maren Pedersdtr.      6 ”
      Verge farbror Christen Engelbretssen vestre Moe for Ole og Karen.
         --”-- ---”---   Ole Engelbretssen Echornrød for Margrethe.
         --”--              Knut Simonssen Øvrum for enka og Maren.
Brt:   127 - 3 -  0
Gjeld: 345 - 3 - 20 (insolvent).
 

G.br., leilending
Halvor Pedersen Meen

Br. 1772. Se Meen(A).

Fru Rehbinder var eier fra 1802.

I 1835 var bruket ubebodd. Det var da eid og brukt av Fossum verk.

Se heretter Øvrum(6).

(C) Gard Strøm.