| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.11.2014Kart fra Skog og Landskap 2014.

Øvrum 6
Gammelt løpenr. 355b. Siden Norges matrikkel 1889: 105/6.

Etter Øvrum(B).

Adresse i dag: Langerødv. 223, 3719 Skien.

G.br. selveier
Lars Jacobsen Øvrum
fra Meen(18) f. 16/2-1817 d. 15/1-1878 på Øvrum, s.a. Jacob Andersen Meen.
g. 22/7-1844 m. Anne Maria Haraldsdatter fra Lid(1) 19/6-1820 d. 18/3-1897 på Øvrum, d.a. Harald Rasmussen Lid.
1. Karen Elisabeth f. 24/5-1845 d. 24/5-1845. ”
Død før Daabens Konfirmation.”
2. Hans Jacob Larsen f. 10/7-1847 d. 8/10-1888 på Øvrum. Ugift.
3. Live f. 14/3-1849 d. 19/4-1849 på Øvrum. ”
Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.”
4. Live Larsdatter f. 15/5-1850 d. 1938.
5. Anne Karine Larsdatter f. 17/3-1852 g.m. Ole Evensen Meen. Se Meen(38).
6. Jacob Larsen f. 1/7-1855.
7. Andreas Larsen f. 21/6-1857. Se Meen(18).
8. Lars August Larsen f. 18/10-1859. Overtok gården.
9. Anne Margrete f. 15/9-1862 d. 12/9-1864 på Øvrum.
Br. 1840.

Tjenestepike som bodde her i 1875: Maren Gurine Olsdatter f. 1854 i Gj.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

355b

Øvrum

Lars Jacobsen

2 daler - 3 ort - 11 skilling

283a Riis - Hongaarden Lars J. Øvrum 0 - 4 - 11
240b Meen Lars Jacobsen 3 - 2 - 1

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

105

6

355b

Øvrum

Øvrum

Lars Jacobsen

3 - 3 - 2

6 mark 94 øre

78 19 283a Riis Hongaren Lars Jacobsen 0 - 2 - 17 2 mark 30 øre
70 18 240b Meen Meen Lars Jacobsens enke 2 - 1 - 7 6 mark 69 øre

I 1891 var Anne Marie Haraldsdatter blitt enke og stod som eier av gården mens sønnene Jacob, Andreas og
adoptivsønnene Lars Olsen f. 1880 og Andreas Olsen f. 1881 bodde her og drev gården sammen med datteren
Live og broren Lars August som var ”almueskolelærer”.    
Tjenestedreng her dette året var Erik Isaksen Øvrum f. 1873 fra nabobruket.

G.br., selveier, lærer, deretter revisor i Gjerpen Sparebank
Lars August Larsen Øvrum
(August Øvrum) herfra f. 18/10-1859 d. februar 1939.
g. 6/11-1926 m. Inga Marie Nygaard fra Nygård(1) f. 21/9-1900 d. 10/2-1999, d.a. Isak Andersen Nygaard.
1. Anne Marie Øvrum f. 14/10-1927 g.m. Edgar Stokke. Overtok gården.
2. Signe Margrethe Øvrum f. 3/11-1928 g.m. Per NN. Ingen barn.
3. Else Øvrum f. ca. 1930. Gift i Oslo.
Br. 1901.

Inga Marie kom hit som tjenestepike 27 år gml. Hun giftet seg med sin August, tross aldersforskjellen på 41 år. Han
skrev seg for August Øvrum. Hun var medlem av ”Den Evangeliske Lutherske Kirke”.


August Øvrum (1859-1939).
Foto fra Per Sverre Øvrum.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

105

6

Øvrum

Øvrum

L. August Øvrum

6 mark 94 øre

93 8 Skifjeld Sagpladsen August Larsen 0 mark 47 øre
93 10 ditto Skifjeld ditto 0 mark 26 øre
110 2 Skyer Skog v/Djupedalsbakken ditto 0 mark 09 øre
110 9 ditto ditto ditto 0 mark 04 øre

Søstrene Øvrum var grunneiere her fra 1941. Signe M. Øvrum kjøpte ut sine søsken før 1950.

G.br., forpakter
Ivar Andreas Nybo
(Ivar Nybo) fra Nybo på Konnerød v/Drammen f. 1/3-1920, s.a. tjenestepike Ingrid Charlotte Tomessen på Eskerud på Konnerød og tjenestedreng Cato Andreas Kristian Holmsen på Granstad, Konnerød.
g. 23/12-1944 m. Solveig Olsen fra V. Porsgrunn f. 28/5-1920 d. 14/6-1982.
1. Inger Johanne Nybo f. 1945 på Bjørntvedt g.m. Bjørn Halvorsen fra Porsgrunn. Bosatt i Austadveien i Siljan.
2. Tove Synnøve Nybo f. 1950 g.m. Per Tore Nybo Hansen fra Gjemsø f. 1947. Bosatt i Skien.
3. Marit Nybo f. 1952 g.m. Jan Helge Stubberød f. 1950. Bosatt i Skien.
Br. ca. 1945. 

Ivar Nybo kom til distriktet for å begynne på Frogner småbruksskole. Solveig gikk på husmorskolen samme sted. De fant hverandre der. Ivar og Solveig giftet seg på byfogdkontoret i Skien under krigen. To år etter ble ekteskapet velsignet av prost Seip i Gjemsø kapell den 26/12-1946.
Solveig ble født i Oslo og vokste opp på Rjukan. Senere flyttet familien til Grenland og bosatte seg på Vestsiden i Porsgrunn.
Ivar Nybo var gårdsbestyrer allerede som 20 åring på Gvarv. Han flyttet i 1953 til Bjørntvedt i Porsgrunn og forpaktet flere gårder der.
På 1960 - tallet trente han opp sin egen løpshest ”Spir”, som han selv red, og vant mange premier med.
I 1972 kjøpte han hus på ei utskilt tomt under Rugstad i Solum og flyttet dit.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

105

6

Øvrum

Signe M. Øvrum

5 mark 03 øre

Politioverkonstabel
Edgar Stokke
f. 22/2-1923 d. 20/7-2004.
g.m. Anne Marie Øvrum herfra f. 1927.
1. Solfrid Stokke.
2. Solve Øvrum Stokke f. 1963.
Br. 1953.

Selveier
Solve Øvrum Stokke herfra f. 1963.
Br. ?

Sameie med Riis(19) ”Hongården” som ligger ved Jarseng. Dette sameie har eksistert siden 1850.

(C) Gard Strøm.