| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.06.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen 18
Gammelt løpenr. 240b. 70/18. Utskilt fra Meen(17) i 1814.

Deleier av eiendommen fra 1814-1827: Elias Jensen Aarhus (Se Århus).

Adresse i dag: Håvundv. 333, 3711 Skien.

Eiendomsopplysninger: Se Gjerpen sorenskriveri, Tinglysingsprotokoll.

G.br., selveier
Jacob Andersen Meen
fra Nygård dpt. 14/7-1782 d. 30/4-1853, s.a. innerst Anders Nilsen.
g. 20/10-1809 m. Live Larsdatter fra Meen(A) dpt. 11/12-1785 d. 10/12-1872, d.a. Lars Hansen Meen.
1. Anders Jacobsen f. 11/11-1810 i Ø. Porsgrunn. Se nedenfor.
2. Karen Maria Jacobsdatter f. 26/2-1815 i Ø. Porsgrunn. 1835: ”Slagtilfæld og vanvittig.”
3. Lars Jacobsen f. 16/2-1817. Se Øvrum(6).
4. Marthe Jacobsdatter f. 7/9-1819 g.m. Isak Olsen Nærum. Se Nærum(3).
5. Kirsten Jacobsdatter (Kirsti) f. 14/3-1822 g.m. Jacob Jacobsen Langerød. Se Langerød(1).
6. Anne Margrete Jacobsdatter f. 12/12-1827 g.m. Lars Knudsen Sanni. Se Sanni(4).
Br. 1814.

F.f. Jacob Andersen Nygaards og Live Larsdatters barn Anders: Lars Meens kone, Margrethe Christophersdatter Mo?, Kittil Grønnerøs kone, Marie Andersdatter, Niels Strømdal,
      Hans Larsen, Anders Jacobsen, Ole Halvorsen.
F.f. Jacob Nyegaard, Arbeydsmand og Hustru Live Larsdatter af østre Porsgrund, Karen Maria: Sadelmager Rosenstedt Boye? af Ø. Porsgrund, Kirstine Hansdatter af Gierpen,
       Berthe Larsdatter, Lars Bækkevold af Gierpen, Ole Meen, Niels Strømdal og Hans Meen.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

240b              

Meen

Jacob Andersen

11 2/15 skind

3 daler - 1 ort - 8 skilling

Før Jacob Andersen og kona overtok gården, bodde de i Porsgrunn øst, hvor han arbeidet.
Fadderne er fra Ø. Porsgrunn kirkebok.

Bnr 20 "Myren" ble utskilt herfra ca. 1830 og solgt til Jacob Jacobsen Langerød.

Ved folketellingen 1835 bodde sønnen Anders her som innerst. Han var da helt nygift. 

11/2/1873      LIV LARSDATTER MEEN          Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Meen           Arvinger: Barna:
               1. Anders Jacobssen, myndig, fraværende.
               2. Lars Jacobssen Øvrum, myndig.
               3. Marthe Jacobsdtr. død, vært g.m. Isak Nærum, 1 sønn:
                 a. Ole Isakssen Nærum, myndig.
               4. Kirstine Jacobsdtr. død, vært g.m. Jacob Langerød, 4 barn:
                 a. Jacob Jacobssen Langerød          17 år.
                 
b. Andreas Jacobssen Langerød        14 "
                 c. Johan Carl Jacobssen Langerød     10 "
                 d. Berthe Louise Jacobsdtr.
Langerød 24 "
               5. Anne Margrethe Jacobsdtr. død, vært g.m. Lars Sanne, 2 barn:
                 a. Carl Larssen Sanne  23 år.
                 b. Jacob Larssen Sanne 20 "
Brt: 1021 -  71
Net:  941 - 113
Avdøde var enke etter Jacob Anderssen Meen.
*) B: Gj 3 s.19. C: Gj III s.68b.

G.br., selveier
Lars Jacobsen Øvrum herfra f. 16/2-1817.
Br. 1855.

Bodde på Øvrum(6).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

240b              

Meen

Lars Jacobsen

3 daler - 2 ort - 1 skilling

Arbeider, innerst (leieboer)
Anders Jacobsen Meen
herfra f. 11/11-1810 i Ø. Porsgrunn, s.a. Jacob Andersen Meen.
g. 10/9-1835 m. Marthe Nilsdatter fra Strømdal(1) f. 21/9-1815, d.a. Nils Jacobsen Strømdal.
Forlovere: Hans Larsen Meen, Peder Larsen Meen.
1. Nils Jacob f. 21/8-1836 d. 30/4-1847.
Døde av ”Mæslinger.“
2. Hans f. 19/9-1838 d. 15/3-1839 på Meen.
3. Hans Andreas f. 24/1-1840.
4. Lars Andersen f. 7/6-1842.
5. Ludvig f. 19/2-1845 d. 21/3-1845. ”Død før Daabens Konf. Hjemmedøbt af Lars Aabye.”
6. Lovise Andersdatter f. 23/4-1846.

Anders og Marthe var søskenbarn. Denne familien bodde på gården til de utvandret
til Amerika i mai 1848.

Jordbruker, forpakter, deleier i Nygård
Anders Nilsen
fra Nygård plass f. 13/10-1829, s.a. Nils Stenulfsen Nygaard.
g. 22/11-1855 m. Live Thorsdatter fra Høgset f. 1821, d.a. Thor Nilsen Høgseth.
Br. ca. 1855.

Ingen barn. Enka Live Larsdatter bodde her i 1865 sammen med denne familien.
Se Nygård(1).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70 

18 

240b

Men (Meen)

Men (Meen)

Lars Jacobsens enke

2 - 1 - 7

6 mark 69 øre

G.br., selveier
Andreas Larsen Øvrum
fra Øvrum(6) f. 21/6-1857 d. 11/3-1941, s.a. Lars Jacobsen Øvrum.
g. i Trefoldighetskirken i Kristiania  12/1-1891 m. Gusta Sofie Simonsdatter fra Grini(4) f. 31/12-1865 d. 27/10-1947, d.a. Simon Hansen Grini.
1. Alma Sofie Øvrum f. 29/4-1891 g.m. lærer Ivar Innleggen. Bodde i Håvundv. 290 under Ballestad.
2. Lars August f. 30/5-1892 på Meen d. 17/10-1893 på Meen.
3. Lars Øvrum Meen f. 17/7-1893. Overtok gården.
4. Arnt Mathias Øvrum f. 1/9-1895 d. 13/5-1958 på Frogner g. i Borgestad krk. 29/10-1927 m. Ingeborg Andrea Bøle f. 22/1-1902 d. 16/3-1982 på Frogner,
    d.a. Jonas Johnsen Bøle. Han hadde forretningen, ”Ing. A. Øvrum” i Liebakken i Skien.
    Barn 1. Inger Sofie Øvrum f. 1928 g. 1950 m. Per Andreas Cleve. Bosatt på Frogner.
    Barn 2. Andreas Øvrum f. 26/5-1932. Overtok senere denne gården.
    Barn 3. Elisabeth Øvrum f. 1938 på Frogner g. 17/3-1962 m. Bertel Kapstad. Bosatt i Drammen.
5. Sigmar Hjørdis Øvrum f. 9/6-1897 g. i Vår Frelsers krk. i Oslo 23/1-1926 m. Johan Bech fra Porsgrunn f. 7/12-1897. Han var da sekretær i
    Landbruksdepartementet og bodde i Oppegård.
6. Sverre Alfred Øvrum f. 28/10-1899. Se Engrav(1). Ugift.
Br. 1896.

Denne familien bodde her fra 1891. Tjenestepike her i 1900: Anne Olsdatter fra Sauherad f. ca. 1884.


         Andreas Larsen Øvrum (1857-1941).
             Foto fra Per Sverre Øvrum.


Han kjøpte i 1913 gården Åkre og flyttet dit. I 1924 kjøpte han Enggrav(1).
Familien bodde siden på Frogner.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

18

Men (Meen)

Men (Meen)

Andreas L. Øvrum

6 mark 54 øre

G.br., selveier
Lars Øvrum Meen
herfra f. 17/7-1893 d. 28/5-1975.
Br. 1930. Ugift.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70 

18

Meen

 Lars Øvrum Meen

 6 mark 54 øre

Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Lars Øvrum Meen:
”Syd: Hans Stensrød, nord: Isak Meen, Vest: Håvundvegen, øst: Lerkup.”

Fra Grunnboka: "Andel av Håvundvegen 333 (Gnr 70, bnr 18) er overdradd til Andreas Øvrum (10.02.1976). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 70, bnr 53. Overdragelsen omfatter også andel av Skifjellvegen 232 (Gnr 70, bnr 91)."

G.br., selveier
Andreas Øvrum
f. 26/5-1932 i Skien d. 28/7-2012, s.a. Arnt Mathias Øvrum.
g. 15/9-1956 m. Astrid Jansen fra Porsgrunn f. 1935, d.a. Olaf Jansen og Marta Josefa f. Løberg.
1. Margareth Øvrum f. 1958 g.m. Inge Eivind Sørvik. Bosatt i Bergen.
2. Ellen Sofie Øvrum f. 1963.
3. Arnt Mathias Øvrum f. 1968.
Br. 1976.

Denne familien bodde i Gregorius Dagssonsgt. 76 på Bøle før de overtok gården.

Jorda var i 2006 forpaktet bort.


Meen bnr 18. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Fra Grunnboka: "Håvundvegen 333 (Gnr 70, bnr 18) er overdradd fra Andreas Øvrum til Astrid Øvrum (04.09.2012). Overdragelsen
omfatter også Gnr 70, bnr 53. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 70, bnr 58. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 70, bnr 67.
Overdragelsen omfatter også Skifjellvegen 232 (Gnr 70, bnr 91)."

Fra Grunnboka: "Håvundvegen 333 (Gnr 70, bnr 18) er solgt for kr 6.300.000 fra Astrid Øvrum til Hans Anders Lia og
Siv Muffetangen Lia (24.01.2013). Salget omfatter også Gnr 70, bnr 53. Salget omfatter også andel av Gnr 70, bnr 58.
Salget omfatter også andel av Gnr 70, bnr 67."


Selveier
Hans Anders Lia f. 1973.
g.m. Siv Muffetangen f. 1974.
Br. 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm.