| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Riis 19 - Hongården - Hongården vestre
Gammelt løpenr. 283. Siden Norges matrikkel 1889: 78/19.

Husmannsplass som ble matrikulert som eget bruk i ca. 1815.
Fra 1850 seter og husmannsplass under Øvrum(6).

Adresse i dag: Trollsåsv. 21, 3719 Skien.

Eiendomsopplysninger i panteregisteret, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

Forstmann og skovrider for Løvenskiold - Fossum
Wagner fra Østeriket.
Br. 1815. Se Sanni(A).

Lars Jacobsen Øvrum f. 16/2-1817.
Br. 1850. Se Øvrum(6).

Lars August Øvrum f. 15/10-1859.
Br. 1901. Se Øvrum(6).

Simon Hansen Høgseth
Br. 1938. Se Høgset(3).

Signe Margrete Øvrum
Br. 1943. Se Øvrum(6).

Forpakter
Ivar Nybo
fra Solum f. 29/2-1920.
Br. 1947. Se Øvrum(6).

Riis(20) utskilt herfra i 1853. Sameie med Øvrum(6) fra 1853.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.