| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.04.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Riis 20 - Hongården - Hongården østre
Gammelt løpenr. 283 og 290c. Siden Norges matrikkel 1889: 78/19 og 20.

Utskilt fra Riis(19) "Hongården" i 1853. Beliggende ved Jarseng.

Tidligere brukt som seter (ikke samme som "Riisseter"), senere husmannsplass og leilendingsbruk.

Adresse i dag: Trollsåsv. 20, 3719 Skien.

Skogsarbeider, husmann
Even Tollefsen
fra Hesterønningen under Lid f. 13/2-1827 d. 24/12-1892 u. Ø.Borge, s.a. Tollef Larsen.
g. 21/3-1854 m. Hanna Svendsdatter fra Borgeskogen f. 10/4-1830 d. 29/8-1890 u. Ø. Borge, d.a. Svend Petersen. Se Familie 5 - V. Borge 1835.
1. Thea Evensen f. 23/3-1854 på Stensrød under Løberg g.m. Ole Torgeirsen. Se Sollid u. Fossjordet.
2. Martin Evensen f. 30/4-1857 på Kleiva. Arbeider for Haukeraas bruk. Se Skifjell(2) ”Skifjell lille”.
3. Severin Evensen f. 22/8-1859 på Bratsbergskauen under Bratsberg.
4. Birte Maria Evensdatter f. 16/8-1862 på Stensrød g.m. Anders Gundersen. Se Familie 13 - Ø. Borge 1891. Emigrerte til Amerika i 1895.
5. Maren Anne Evensdatter f. 20/12-1864 på Stensrød under Løberg.
6. Hans Jacob Evensen f. 9/6-1867 på Riis.
7. Ole Carl Evensen f. 30/10-1869 på Riis.
8. Edvard Evensen f. 14/6-1872 på Riis.
9. Lars f. 19/4-1876 i Askildsåsen d. 27/4-1876 i Askildsåsen.
Br. ca. 1866.

Denne familien bodde litt her og litt der og er litt vanskelig å plassere. Even jobbet
mye i skauen, bl.a. for ”Haukeraas brug”. I 1865 bodde familien på N. Rønningen
under Løberg. De bodde trolig på Hongården fra 1866 til ca. 1873.

Familien er ikke nevnt i Gjerpen under folketellingen 1875.

Even og kona flyttet etter hvert til sin datter Birte Marias familie u. Ø. Borge.

Eiere.
Forpakter Lars Knudsen Riis f. 1776 fra 1850. Se Riis(1). Selveier Andreas Haraldsen
Sanni på Sanni(3) fra 1857. Hans svigersønn, selveier Gotdfred Zachariasen Søli på
Søli(20) "Ødegården” fra 1887. Hans sønn Andreas Godtfredsen Søli bygde visstnok
innhus og uthus her på 1920-tallet.

G.br. selveier
Andreas Godtfredsen Søli
fra Søli(20) "Ødegården" f. 22/10-1888 d. 10/12-1966.
g. i Eidanger 21/7-1920 m. Laura Larsen fra Langangen i Eidanger f. 10/5-1896 d. 10/7-1967, d.a. Lars Gulliksen fra Ovnen under Kjendalen og Laura Caroline Gunnarsrød.
Forlovere: "Nils Olsen Søli og Gudrun Jensen Langangen."
1. Vidar Sørli f. 17/6-1920. Overtok eiendommen.
Br. 1927.

Denne familien flyttet hit etter at de solgte slektsgården Søli(20) ”Ødegården søndre”
til Lauras bror Lauritz Larsen.

G.br., selveier
Vidar Sørli
herfra f. 17/6-1920 på Søli(20) d. 16/5-1997.
Br. 1967. Ugift.


Trollsåsen lengst oppe, Hongården nærmest Bakkekjenn.

(C) Gard Strøm.