| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 27.03.2016
 

Venstøp 1875
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1875. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.

L.nr. = Løpenummer. Forløperen til dagens bruksnummer som kom i 1889.

 

Familie 1a.

Arbeider
Ole Thorstensen d.y. fra Sauherad f. 13/3-1858 i Kåsene under Sørgården d. 6/5-1946 i Sauherad, s.a. husmann Thorsten Thorstensen og Gunhild Andersdatter.
g1g 27/12-1877 m. Karen Isaksdatter fra Svarverplass under Mo f. 6/12-1853 d. 6/2-1882 på Amtssykehuset i Solum, d.a. husmann Isak Gundersen.
g2g i Sauherad 30/12-1895 m. enke Kjersti Larsdatter fra Sauherad f. 9/12-1849 i Kleiva under Vegheim d. 26/8-1908, d.a. husmann Lars Thorstensen og Tone Knutsdatter.
1. Trine Gunelia Olsdatter f. 4/9-1877 på Fosssum g.m. Andreas Markusen Doksrød. Se Familie 13 - Fossum 1900.
2. Marie Olsdatter f. 8/10-1879 på Venstøp g. i Skien 6/6-1908 m. Aslak Gjermundsen fra Fyresdal. Se folketellingen 1910. De flyttet i ca. 1925 til Helgen i Holla med 3 barn.


Marie Olsdatter stående og hennes søster Trine Gunelia med sin sønn Martin.
Bildet er tatt etter 1900. Innsendt av Anne Maria Andreassen, Ulefoss i 2013.


Denne familien var bosatt på Venstøp 1877-1879. Mora døde allerede i 1882 og Trine Gunelia vokste opp på
Kikut og ble underholdt av Gjerpen kommune fra før 1891. Hun ble konfirmert med adresse Kikut i april 1892.
Det var i konfirmasjonslista nevnt hennes fødselsdato samt at hun hadde vært til synstest hos Dr. Backer i 1891.
Hennes søster Marie vokste opp på en Ballestad-gård.

Ved folketellingen 1900 bodde Ole Thorstensen på "Pladsen" (nå Løvland) under Ånås på Akkerhaugen i Sauherad
og han betegnes da som "Gaardbruger og Arbeider ved Tømmerdrift".
Det var Kjerstis første mann Olav Olsson som fra 1840-åra hadde vært husmann på "Pladsen". Barna som er vist der
under folketellingen 1900 er hennes barn fra første ekteskap.

På sine gamle dager bodde han på "Enkemannstugi" under Nordistugo 2/13 under Haukvik  som "var ei stugu
med gamle uthus like ovafor garden. Han dreiv ennå i 1920-åra på med å koppsette og årelate folk" - som det
heter i Bygdebok for Sauherad, bind 1, side 183.

Takk til Anne Maria Andreassen for hjelp til akkurat denne familien! G.S.

Ole Thorstensens søsken i Gjerpen:

Ole Thorstensen d.e. Se Familie 48 - Fossum 1875.
Halvor Thorstensen. Se Familie 51 - Fossum 1891.
Gunhild Thorstensdatter g.m. Peder Berntsen. Se Familie 39 - Fossum 1875.
Anders Thorstensen. Se Familie 28 - Fossum 1891.

Ingeborg Thorstensdatter g.m. Hans Eriksen. S. Baugerød(1).

 

Jeg takker også Leif Hansen for hjelp med Thorstensen-familiene fra Sauherad.

Venstøp S., l.nr. 60, 61a.

Eier: Jacob Larsen. Ubebodd. Kreaturer: 1 Ku, 1 Svin.


Familie 1b.

Venstøp 1875. Venstøp S., l.nr. (60,61)a, (60,61)c. Gård.

 

Her var nevnt kjøpmann, skipsreder og selveier Otto Emanuel Eberhardt m/ familie. Se Venstøp(1).

Eier også: l.nr. 150, 148b (Langgård u. Grini) og l.nr. 63c (av Buslåtten).

 

Familie 2.

Venstøp 1875. Venstøp S., l.nr. (60,61)a. Venstøp-eie (hus).

 

Dagarb., husleier

Eigil Jacobsen fra Kviteseid f. 1848, s.a. Jacob Jermundsen. Se Familie 6 -  Venstøp 1865.

g. i Siljan 7/11-1871 m. Karen Knudsdatter fra Gonsholt i Siljan f. 1828, d.a. Knud Andersen Gonsholt.

Forlovere: Kirkesanger N. Rollefsen, Brudens Fader.

Ingen barn her i 1875.

 

Familie 3.

Venstøp 1875. Venstøp S., l.nr. (60,61)b. Gård.

 

Her var oppført Svend Andersen Lindgren med familie. Se Venstøp(2).


Familie 4.

Venstøp 1875. Venstøp S., l.nr. (60, 61a)d. Hus.

 

Her var oppført gårdsarb. og huseier Halvor Mortensen med familie. Se Familie 4 - Venstøp 1865.

 

Familie 5.

Venstøp 1875. Venstøp S., l.nr. 62. Hus.

 

Her var oppført dagarbeider og huseier Svend Larsen. Se Venstøp(7).

 

Venstøp S., l.nr. 62. Eiere: M. og L. Jacobssønner i Skien. Ubebodd.

 

Familie 6.

Venstøp 1875. Venstøp S., l.nr. 63a. Bukslaatten.

 

Her var oppført enke, g.br. og selveier Guro Rollefsdatter med familie. Se Buslåtten 10.

 

Familie 7.

Venstøp 1875. Venstøp M., l.nr. 64a, 66b.

 

Gård. Her var oppført Gunder Torgrimsen (Gunnar) med familie. Se Venstøp(11).

 

Familie 8.

Venstøp 1875. Venstøp M., l.nr. 64b.

 

Gård. Her var oppført lærer Bjørn Taraldsen med familie. Se Venstøp(15).

 

Familie 9.

Venstøp 1875. Venstøp M., l.nr. 64b. Hus.

 

Her var oppført jordarbeider Kittil Tovsen med familie. Se Venstøp(13)


Familie 10.

Venstøp 1875. Venstøp, l.nr. 65e (av Midre Venstøp) og 67b (av Vestre).

 

Her var oppført Anders Halvorsen med familie. Se Venstøp(16).

 

Familie 11.

Venstøp 1875. Venstøp, Erlands Venstøb, l.nr. 66a. Gård.

 

Her var oppført Andreas Johannesen fra Bamble med familie. Se Erlands Venstøp.

 

Familie 12.

Venstøp 1875. Venstøp, Erlands Venstøb, l.nr. 66c. Gård.

 

G.br., selveier, tømmermann

Ingebret Pedersen fra Solum f. 1821, s.a. Peder Ingebretsen.

g2g m. 31/12-1875 enke Andrea Jensdatter fra Gabriels plass under Foss f. 29/8-1833, d.a. Jens Isaksen.

 

Andrea Jensdatter hadde tidligere vært gift med Anders Hansen fra Fossum. De bodde på Fossum.
Anders Hansen døde d. 20/1-1871 på Fossum. Se Familie 45 - Fossum 1865.
De hadde ett barn som bodde her i 1875: Jens Hagbart Andersen f. 11/8-1863 på Fossum.
 

Ei losjerende enke her i 1875: Marte Isaksdatter f. 1790 Gj. ”Forsørges af sine sønne”.

Husdyr: 1 ku, 2 sauer.

 

Familie 13.

Venstøp 1875. Venstøp, Erlands Venstøb, l.nr. 66c. Drengstuen.

 

Skomaker, innerst

Hans Hansen fra Tufte(1) dpt. 20/9-1807, s.a. Birthe Andersdatter og Hans Jacob Gasmann.

g2g m. enke Maren Dorthea Olsdatter fra Fossum dpt. 25/7-1811, d.a. Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.


Hans Hansen bodde i Skien før han giftet seg for andre gang. Maren Dorthea bodde på Fossum.

Se skomaker Hans Hansen på Lakahølet under Kleven.

 

Familie 14.

Venstøp 1875. Venstøp Vestre, l.nr. 67a. Plass.

 

Her var nevnt g.br., leil. og oldermann ved sagbruket, Peder Sigfridsen. Se Familie 78 - Fossum 1865.

 

Familie 15.

Venstøp 1875. Venstøp Vestre, l.nr. 67a.

 

Privat forpakter v/Fossum Verk

Ludvig Saxe fra Kvinesdal f. 1836. ”Fraværende, p.t. i Christiania.”

Hans tjenestepike: Marie Sofie Henriksdatter fra Skotland under N. Hyni f. 30/4-1845.

 

Venstøp Vestre, l.nr. 67a. Eier: Fru Løvenskiold. Ubebodd.

”Bruger: Peder Jansen. Kreatur: 2 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.”

 

Familie 16.

Venstøp 1875. Venstøp Vestre, l.nr. 67a. Hus.

 

Dagarb., innerst, leilending

Jan Peter Aronsen fra Stenby i Sverige f. 1831 d. 14/7-1902 på Venstøp, s.a. Aron Anderson.

g1g m. Maria Andersdatter fra Sverige f. ca. 1831 d. 24/4-1866 på Hyni.

g2g 11/2-1869 m. Christina Andersdatter fra Högerud i Värmland i Sverige f. 1841 d. 19/6-1904 på Venstøp, d.a. Anders Erikson.

1. Caroline Petersdatter f. 11/3-1860 på Grini.

2. Anne Petersdatter f. 30/5-1861 på Glenna.

3. Andreas Petersen f. 20/9-1862 på Venstøp.

4. Ingeborg Marie Petersdatter f. 21/4-1864. Ugift og hjalp til hjemme i 1900.

5. Christine Petersdatter f. 8/9-1865 på Hyni g.m. Gunerius Andersen. Se Familie 30 - Falkum 1891.

Barn i 2. ekteskap:

6. Hans Petersen f. 8/6-1869 på Grini.

7. Kaisa Petersdatter f. 15/2-1871 på Grini.

8. Peter Petersen f. 8/10-1872 på Venstøp.

9. Elias f. 12/6-1874 på Venstøp d. 18/7-1874.

10. Anne Elise Petersdatter f. 3/7-1875 på Venstøp. Drev med skreddersøm i 1900.

11. Sofie f. 14/10-1877 på Venstøp d. 24/1-1878 på Venstøp.

12. Kristian Petersen f. 16/5-1879 på Venstøp. Var pakker ved tremassefabr. i 1900.

13. Elias Petersen f. 9/8-1881 på Venstøp.

14. Karl Petersen f. 26/7-1884 på Venstøp. Havearbeider i 1900.

Fra ca. 1872.


Datteren Christine ble konfirmert i Sverige 7/8-1880.
 

Denne familien flyttet en del på seg. Aronsen var en tid leilending på Ødegården u. S. Hyni.
I 1860 holdt de til på Grini, i 1861 på Glenna, i 1862 - 1864 på Venstøp, i 1865 var de på Hyni
og i 1869 bodde de på Grini. Fra begynnelsen av 1870-tallet bodde de i et hus på vestre Venstøp(l.nr. 67a).
I 1865 var Jan Peter Aronsen nevnt som gårdbruker og selveier. Tjenestepike: Kirsten Hansdatter (28) født i
Gjerpen. I juni 1875 på Venstøp. I november 1875 var han leilending og dagarbeider på Venstøp og de hadde
1 ku og 1 gris. 
I 1891 bodde de også på Venstøp. Nå i eget hus. Han var jordbruksarbeider og huseier med litt jord.

I 1900 bodde de fremdeles i sitt eget hus på N. Venstøp. Han var da grøftegraver og stenpukker (steinknuser).
De avlet poteter, hadde noen husdyr, høner og både kjøkkenhage og frukthage.

 

Fra Gjerpen kirkebok:

”Karen Maria Petersdatter (Tvilling), f. 18/9-1867, Moder: Pige Stina Andersdatter, Hyni. Fader: Enkemand, Arbeider Jan Peter Aronsen.”

 

Familie 17.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 68a. Gård.

 

Her var nevnt Abraham Pedersen med familie. Se N. Venstøp(C).

Og hans sønn Peder Abrahamsen med familie. Se Venstøp(22).

 

Venstøp, l.nr. 68b, 69, 70, (71, 72, 73)b. Skov.

 

Familie 18.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 68c. Gård.

 

Her var oppgitt enkemannen Ole Halvorsen fra Lunde i Tel. og hans datter Gunhild. Se Venstøp(24).

 

Venstøp N., l.nr. 68c og 69a. Eier og bruker: Sigurd Olsen. Ubebodd.

 

Familie 19.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 69a. Hus.

 

Snekker, innerst (leieboer)

Gullik Hansen fra Island i Siljan f. 4/5-1848 d. 7/11-1885 på Kjær, s.a. Hans Pedersen og Maren Helvig Gulliksdatter.

g. i Siljan 5/12-1873 m. Ingeborg Marie Christiansdatter fra S. Ås(A) f. 5/10-1855 på Kløverød i Siljan, d.a. Christian Evensen Kløverød.

Andre her i 1875: Hennes søster, Anne Margrete Christiansdatter f. 1857. Se S. Ås(A).

Gullik Hansen kjøpte gård på Kjær i 1881. Se Kjær(10).

Familie 20.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 70a. Gård (bnr 28).

 

G.br., skomaker, selveier

Aavald Olsen fra Jorddal i Moland, Fyresdal pr.gj. f. 1849, s.a. Ole Aavoldsson.

g. i Moland krk. 3/11-1874 m. Aasne Olsdatter Vasbø "Aasny" fra Vasbø i Moland, Fyresdal f. 1847, d.a. Olav Olsson Vasbø. Se Venstøp(29).
Forlovere: "Kittil Knudsson Vig og Ole Knudsson Gryte."

1. Maria Venstøb f. 12/11-1875 på Venstøp.

2. Sigrid Olava Venstøb f. 17/1-1882.

3. Gunhild Andrea Venstøb f. 1/4-1884.

Br. 1875.

 

Denne familien flyttet til Duestien i Skien i april 1884. Se Presteattest av 14/4-1884.
 

Besetning i 1875: 1 hest, 1 ku, 1 ungdyr og 1 gris.

 

Losjerende her i 1875:
Enka Karen Svenkesdatter (Bredgangen) f. 1816 og hennes sønn, murarbeider Andreas Zachariasen f. 1856.
De bodde tidligere på Bredgangen under Fossum.

Andreas Zakariassen, som han skrev seg, ble siden murmester og bygde hus under Venstøp. Se Familie 55 - Venstøp 1900.

 

Familie 21.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 70c. Gård.

 

Her var oppført Ole Olsen (skal være Olav Olsen Vasbø) med familie. Se Venstøp(29).

 

Familie 22.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 71a. Gård.

 

Her var oppført enkemann Nils Nilsen med familie. Se Venstøp(27).

 

Familie 23.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 71a. Hus.

 

Her var oppført enke og huseier Karen Gurine Christiansdatter og hennes ugifte datter Ingeborg Simensdatter. Se Familie 1 - Venstøp 1835.

 

Familie 24.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 71c. Gård.

 

Her var oppført Ole Olsen Venstøp med familie. Se Venstøp(31) ”Katteberget”.

 

Familie 25.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 71d. Hus.

 

Her var nevnt ”Dagarbeider Paa Lastetomten og innerste” Lars Magnus Andersson med familie. Se Familie 32 - Venstøp 1891.

 

Familie 26.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 72a. Gård.

 

Her var oppført Nils Olaus Olsen med familie. Se Venstøp(34).

 

Venstøp N., l.nr. 72c. ”Eier og bruger: Jacob Høyer i Skien.”

 

Familie 27.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 73a. Gård.

 

Her var oppført Solve Knudsen med familie. Se Venstøp(36).

 

Familie 28.

Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 73d. Gård.

 

Her var oppført Nils Andersen med familie. Se Familie 30 - Venstøp 1845.


(C) Gard Strøm.