ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær 10 - Kjær nordre
Gammelt løpenr. 409a. Siden Norges matrikkel 1889: 118/10.

Landskyld i 1801: 1 hud 3 skind.

G.br., leilending

Hans Nilsen Kiær
fra Kjær dpt. 1/10-1699 bg. 24/7-1763. ”Hans Nilsen f. Ballestad 67 aar.”, s.a. Nils Olsen Kiær.
g. 15/9-1720 m. enke Anne Knudsdatter fra N. Bøle dpt. 6/1-1695, d.a. Knud Nilsen Bøhle.
1. Lisbeth dpt. 25/1-1722 bg. 7/4-1722. ”Hans Mustveds datter Lisbeth 11 uger.”
2. Jacob Hansen dpt. 29/3-1723.
3. Knud dpt. 7/4-1726 bg. 21/7-1726. ”Hans Kiærs Knud 16 uger gl.”
4. Henning dpt. 8/2-1728.
5. Lisbeth Hansdatter dpt. 10/12-1730.
6. Karen Hansdatter dpt. 21/3-1734.
7. Kirsten dpt. 16/9-1736 bg. 12/4-1743. ”Hans Kiærs ........ 6 aar.”
Br. ca. 1720.

F.f. Hans Mustveds datter Lisbeth: Isak Højelj, Nils Knudssøn, Simon Grini, Hans Hanssøns qde. i Scheen, Maria Kleven.
F.f. Hans Kiærs
Søn Jacob: Turvild Giest Niemand Brecheejer, Pros qde Anne, Johanne paa bryggen.
F.f. Hans Kiærs hiemdøbte Knud: Isak Højelj, Hans Bøle, Simon Grinj, Anders Sneltveds qde., Lisbeth Kleven.
F.f. Hans Kiærs Henning: Ole Lyngaas, Nils Knudssøn Bøle, Barbara paa Kleven, Lisbeth Kleven.
F.f. Hans Kjærs Lisbet: Søren, Nils Knudssøn, Lars Bøles qde, Anne Riis.
F.f. Hans Kiærs tvilling og hiemdøbte Karen: ----.Anders Sneltved, Simon ----, Anders Frogners, Hans og La?ris qder, Kirsten Højelj i Osebachen(?)
F.f. Hans Kiærs Kirsten: Nils og Hans Bøle, Simons qde., Anne Isaksdatter Kleven.

Anne Knudsdatter var enke etter Henning Olsen Mustvedt. Se Mustvedt(1).

G.br., leilending
Anders Nilsen Kiær
fra Kjær dpt. 11/2-1703, s.a. Nils Olsen Kjær.
g. 16/9-1725 m. Marthe Nilsdatter fra S. Ballestad(B) dpt. 13/6-1700, d.a. Nils Jonsen Ballestad.
Forlover: ”
Niels Kiær.”
1. Maren Andersdatter dpt. 13/1-1726.
2. Karen Andersdatter dpt. 4/4-1728.

F.f. Anders Kiærs Maren: Knud og Isak Sørbø, Hans Røsager, Lars Sørbøes qde., Birte Ordalen.
F.f. Anders Kiærs Karen: Isak Højelj, Nils Kiær, Jan Grinj, Knud Kiærs qde., Gunnild Ingebretsdatter.


Denne familien flyttet til Skien, trolig i ca. 1730.

I Skien: bg. 9/3-1739: i Skien: bg. 9/3-1739: ”Anders Kjærs 2de børn. En søn 5 aar og en
datter 2 aar, begge paa en tid, i en kiste begrafvet i fattig jorden  kl. 12.”

G.br., leilending
Knud Nilsen Kjær
fra S. Ballestad(B) dpt. 19/6-1698 d. etter 1743 før januar 1761, s.a. Nils Jonsen Ballestad.
g. 21/6-1722 m. Karen Engelsdatter f. ca. 1689 bg. 4/1-1761. ”Knud Kiærs enke 72 aar.”, d.a. Engel NN.
1. Maren Knudsdatter dpt. 2/5-1723 trolig g.m. Ole Christensen. Se nedre Hoppestad(B).
2. Marta dpt. 1/1-1727 bg. mars 1735. "
Knud Kiærs Marta, 8 aar."
Br. ca. 1728.

F.f. Knud Sørbøes datter Maren: Isak Sneltved, Lars Sørbø, Per Busks qde Jennert, Marta Sørbø.
F.f. Knud Stensaas Marta: Per Busk, Isak og Maren Sneltved, Lisbeth Riis.

Knud var født på Nærum og vokste opp på Søndre Ballestad(B).

Knuds foreldre, Nils og Gunbor, bodde sine siste leveår her hos sin eldste sønn Knud.
Hans bror, Isak Nilsen bodde på Ø. Sokka.

Også nevnt som Knud Kiær i 1743. Siden blir han borte fra Gjerpen kirkebok. Kan han ha falt i en krig?
Noen av sidene i kirkeboka i aktuelt tidsrom er nesten uleselig.

G.br., selveier
Lars Solvesen Kiær
fra Høyset i Siljan dpt. 14/8-1746 bg. 14/5-1790. ”Laers Solvesen Kiær 44 aar.”, s.a. Solve Mikkelsen og Ingeborg Gulliksdatter.
g. 14/10-1768 m. Anne Larsdatter fra S. Kjær dpt. 19/7-1750 bg. 7/11-1800. ”enken Anne Larsdtr. f. Kjær 50 1/4 aar.”, d.a. Lars Andersen Kiær.
1. Solve Larsen Kjær dpt. 24/1-1773. Se nedenfor.
2. Lars bg. 2/7-1775. ”Lars Kiærs søn Lars 1 dag.”
3. Lars Larsen dpt. 15/9-1776. Se Kjær(9).
4. Ingeborg Sophia dpt. 1/8-1779 bg. 2/7-1780. ”Lars Kiærs d. Ingebor Sophia 1 aar.”
5. Ingeborg Sophia Larsdatter dpt. 22/7-1781.
6. Signe dpt. 3/10-1784 bg. 31/10-1784. ”Lars Kiærs d. Signe 4 uger.”
7. Berthe Kirstine Larsdatter dpt. 26/12-1785 g.m. Jens Gundersen fra Solum. Se Familie 6 - Ø. Borge 1835.
8. Anne Larsdatter dpt. 19/10-1788 g1g m. Zacharias Ellefsen. Se Familie 6 - Falkum 1825.
Br. 1768.

F.f. Lars Kiærs db. Solve: Anders Kiærs kone, Berthe Simensdtr., Anders Kiær, Søren Grinie, Michel Solvesen.
F.f. Lars Kiærs db. Lars: Svend Løbergs kone, Berthe Simonsdatter, Anders Kiær, Gunder Simonsen, Halvor Jonsen.

F.f. Lars Kiærs pb.
Ingebor Sophia: Tyche Kiærs kone, Anne Kistine Andersdtr., Tyche Kiær, Ole Gulbrandsen, Peder Johannisen.
F.f. Lars Kiærs pb.
Ingeborg Sophia: Lars Løbergs kone, Anne Kistine Larsdtr., Tyge Kiær, Ole Gulbrandsen Kreppa, Peder Johannisen fra øde Sneltvet.
F.f. Lars Kiærs pb.
Signe: Peder Johannesen Sneltvets kone, Anne Henningsdtr., Gregers Muustvet, Ole Gulbrandsen, Gunder Johannesen.
F.f. Lars Kiærs pb.
Berthe Kistine: Isak Larsens kone, Anne Kistine Anderstr., Gregers Muustvet, Tyge Kiær, Nils Tydskland, Halvor Johannesen.
F.f. Lars Kjærs pb. Anne: Tyge Kjærs kone, Zidsel Andersdatter, Anders Hansen, Isak Holm, Solve Larsen.

17/4-1801      ANNE LARSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, side 492a.
Kjerra         - Enke etter Lars Solvessen -        
               Arvinger: Barna:
               1. Solve Larssen, myndig, bor på Kjerra.
               2. Lars Larssen    25 år, -----"-------.
               3. Ingeborg Larsdtr.    19 1/2 år.
               4. Berthe Kirstine Larsdtr. 15 "
               5. Anne Larsdtr.            12 "
               Formynder for Ingeborg ble Lars Nielssen Løberg.
               ----"---- -"- Berthe ble Isak Christenssen Holm.
               ----"---- -"- Anne ble broren Solve Larssen Kjerra.
Brt: 486 - 0 -  4
Net: 312 - 0 - 14.
Jordegods: a.1 skind i Griniteigen, en gårdpart av S. Grini, verd 25 rdl.
                        b. Gaarden Kjerra, forlengst kjøpt og fått skjøte, verd 275 rdl.

Solve Larsen overtok denne gården etter faren og Lars Larsen kjøpte Kjær(9).

Den første bevarte innføring i Tinglysingsprotokollen på denne gården var fra 1797 og tinglyst i 1799. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Udløsningsskjøde fra Lars Solvesens arvinger til Solve Larsen, dat. 14. sept. 1797, tingl.
11. januar 1799."

G.br., selveier

Solve Larsen Kjær
herfra dpt. 24/1-1773 d. 11/12-1838. ”Solve Larsen Kiær, 64 aar.”
g. 11/10-1796 m. Anne Akselsdatter fra S. Hyni(A) dpt. 17/4-1774 d. 19/10-1843 på Kjær, d.a. Axel Nilsen.
1. Signe Solvesdatter dpt. 11/10-1796 g.m. enkemann Hans Christensen. Se Vassend under Mo.
2. Anne Margrete Solvesdatter dpt. 20/1-1799 g1g m. Jacob Hansen. Bodde i Kjølnesg. 8 på Osebakken. Se Familie 27 - Ø. Borge 1835.
3. Lars dpt. 15/3-1801 bg. 16/6-1802. ”Solve Larssøns db. Lars f. Kjær 1 1/6 aar.”
4. Lars dpt. 11/4-1803 bg. 24/7-1803. ”Solve Larssøns db. Lars f. Kjær 1/4 aar.”
5. Hans dpt. 22/9-1805 bg. 23/1-1808. ”Solve Larssøns db. Hans f. Kjær 2 1/3 aar.”
6. Lars dpt. 22/5-1808 bg. 18/12-1808. ”Solve Larssøns db. Lars f. Kjær. 7/12 aar.”
7. Lars Solvesen dpt. 1/3-1809. Se nedenfor.
8. Axel f. 26/4-1812 bg. 7/6-1812. ”Solve Larssøns db. Axel f. Kjær. 4 1/2 uge.”
9. Andreas Solvesen f. 8/2-1814. Se nedenfor.
10. Nils Solvesen f. 12/6-1816 d. 20/1-1892. Emigrerte til N. Amerika mai 1846. Bodde lengst i Cato township, Wisconsin. Se Emigranter 1846.
Br. 1797.

F.f. Solve Laerssøn Kjærs Signe: Gunder Johannissøns k., Maren Axelsdtr., Isak Holm, Nils Gunderssøn, Gregers Mustved.
F.f. Solve Larssøns Anne Margarete f. Kjær: Isak Grinies k., Aganete Tygesdtr., Isak Holm, Kittil og Lars Muustved.
F.f. Solve Larssøns Lars f. Kjær: Tyge Kjærs k., Marthe Axelsdtr., Kittil og Lars Gregerssøn, Aslach Axelssøn.
F.f. Sølve Larssøns Lars f. Kjær: Lars Larssøns k., Maren Axelsdtr., Isak Grinie, Aslach Axelssøn, Lars Tygessøn.
F.f. Sølve Larssøns Hans f. Kjær: Halvor Gunderssøns k., Maren Nilsdtr., Axel Hynie, Lars Kjær, Nils Nilssøn.
F.f. Solve Larssøns Lars f. Kjær: Lars Kjærs k., Maren Nilsdtr., Kittil Gregerssøn, Peder Tygessøn, Nils Nilssøn.
F.f. Solve Larssøns Lars f. Kjær: Lars Kjærs k., Margarete Axelsdatter, Lars Kjær, Nils Røsager, Nils Axelssøn.
F.f. Sølve Larssøns Axel f. Kjær: Lars Kjærs k., Anne Larsdtr., Lars Kjær, Hans og Nils Axelssøn.
F.f. Solve Larsen og Ane Axelsdtrs Andreas fra Kiærra: Mari Hynie, Ane Larsdtr. Kiærra, Lars Larsen Kiærra, Nils Nilsen Røsager, Hans Hynie.
F.f. Solve Larsen Kiær og Ane Axelsdtrs Niels:
Anne Ch. Saamundsd., Anne Larsd., Lars Larsen, Niels Nielsen, Rasmus Christensen.

Tjenestepike i 1801: Annes søster, Marthe Akselsdatter f. ca. 1783. 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Fæstebrev fra Solve Larsen og Lars Larsen til Andreas Emanuel Hagstrøm, kone og børn for livstid paa et jordstykke mod
aarlig afgift 6 Spd., dat. 14. okt. 1817, tinglyst 22. juni 1819."

5/3-1839       SOLVE LARSEN            Bamble skifteprotokoll *)
Kjær           - selveier, d. 11.desbr. 1838 -      
               Arvinger:
               Enka Anne Axelsdatter og barna:
               1. Lars Solvessen    29 år.
               2. Andreas Solvessen 26 "
               3. Niels Solvessen   23 "
               4. Signe Solvesdtr., død, vært g.m. Hans Christenssen Wasenden, 1 barn:
                 a. Andrea Hansdtr. 5 år.  Form.: Lars Solvessen Kjær.
               5. Anne Margrethe Solvesdtr., enke etter Jacob Hanssen på Osebakken.
                    Hennes laugverge: Lars Larssen Kjær.
               Enkas laugverge: Halvor Poulssen Doxrød.
               Kurator for Niels: Ole Gunderssen Holum u/Søndre Brekke.
Brt: 835 - 3 - 11
Net: 413 - 1 -  6.
Jordegods: 1 hud 3 skind i gd. Kjær og 1 skind av gd. søndre Grini matr.nr. 91, nytt nr. 137,
skyldsatt for 2 skylddaler 3 ort 19 sk. Taksert for 750 spd.
*) A: BS 18 side131-152. B: BS 21 side340b. C: BS 23 side368b.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

409

Kjær nordre

Solve Larsen

1 hud 4 skind

2 daler 3 ort - 19 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skifte efter Solve Larsen, hvorved dette brug m.m. er udlagt til sønnene Andreas og Lars Solvesønner, dat. 13. sept., tingl. 4. nov. 1839."

Arbeider, deleier
Lars Solvesen Kjær
herfra dpt. 1/3-1809 d. i N. Amerika, s.a. Solve Larsen Kjær.
g. i Siljan 6/1-1834 m. Gunhild Olsdatter fra Serkeland i Siljan dpt. 11/5-1806 d. i N. Amerika, d.a. Ole Pedersen Serkeland fra Kiste.
1. Anne Karine f. 11/2-1835 d. 17/10-1836. ”Anne Karine, datter av Lars Solvesen Kiær, 1 ¾ aar.”
2. Thurine Larsdatter f. 26/9-1836.
3. Anne Karine Larsdater f. 1841.
4. Solve Larsen f. 23/11-1843.
Br. 1839.

Denne familien utvandret til Amerika den 18/5-1849 sammen med hans søsterdatter, Anne Andrea Hansdatter(15).

G.br., deleier
Andreas Solvesen Kjær
herfra f. 8/2-1814 d. 18/2-1853 på Kjær.
g. 25/10-1838 m. Maren Engebretsdatter fra Dyrkoll dpt. 30/10-1808 d. 13/3-1865 på Kjær, d.a. Engebret Rasmussen Dyrkoll.
1. Solve f. 2/8-1839 d. 19/8-1839. ”7 uger gml.
Døde førend Daabens Konfirmation. Hiemedøbt af Ole Johnsen Kaasa.
2. Anne Malene Andreasdatter f. 2/10-1840 g.m. Johannes Johannesen. Se nedenfor.
3. Anne Gurine Andreasdatter f. 7/9-1843.
4. Sine Andreasdatter f. 26/3-1846.
5. Solve Andreasen f. 23/11-1848.
Br. 1839.

Maren Engebretsdatter tjente hos kjøpmann P. Haraldsen i 1834. Hun var i tjeneste på Kjær
før hun giftet seg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og Skyldsetningsforretning, hvorved bnr 11 er udskilt, afholdt 6., tingl. 7. februar 1849."

"Auktionsskjøde til Johannes Johannesen, dat. 3., tingl. 5. september 1866."

G.br., selveier
Johannes Johannesen Kjær
fra Stokkland i Bø i Telemark f. 27/8-1836, s.a Johannes Ellefsen.
g. 2/1-1863 m. Anne Malene Andreasdatter herfra f. 2/10-1840.
1. Maren Anne Johannesdatter f. 25/8-1863.
2. Andreas Johannesen f. 22/11-1864.
3. Johannes Johannesen f. 8/9-1866.
Br. 1866.

Ungkaren Johannes Johannesen kan sees innflyttet den 14/4-1858 fra Stokkland i Bø,
til Sem i Gjerpen, ”for at søge Tjeneste”.

Av folketellingen 1865 kan vi se at Johannes drev gården for boet etter sin svigerfar. Hans svoger, odelsgutten Solve Andreassen, var 18 år og bodde her.
Tjenestejente var Laurine Fredriksdatter(29) f. i Gjerpen. Ei enke, Marte Maria Andersdatter(67), losjerte her samme år.

Denne familien emigrerte til N. Amerika den 15. april 1867. Se nedenfor:

15 april 1867.
Gårdmann Johannes Johannesen Kjær, 30 år.
og hustru Anne Malene Andersdatter, 25 år.
Maren Anna, 3 ¾ år.
Andreas, 2 ½ år.
Johannes, 3/4 år.
Ungkar Inderst Solve Andreassen Kjær, 18 ½ år.
Pige Anne Gurine Andreasdatter Kjær, 23 ½ år.
Pige Sina Andreasdatter Kjær, 21 år.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Johannes Johannesen til John Torgersen, dat. og tingl. 25. marts 1867."

Eier fra 1867-1881: John Torgersen Sneltvedt fra S. Sneltvedt(C). Se også Frogner(8).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

409a

Kjær nordre

John Torgersen Sneltvedt

0 daler - 4 ort - 20 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra John Torgersen til Gullik Hansen, udateret, tingl. 4. mai 1881."


G.br., selveier

Gullik Hansen Kjær
fra Island i Siljan f. 4/5-1848 d. 7/11-1885, s.a. Hans Pedersen Island og Maren Gulliksdatter.
g. i Siljan 5/12-1873 m. Ingeborg Marie Christiansdatter fra Kløverød i Siljan f. 5/10-1855 d. etter 1907, d.a. Christian Evensen Kløverød og Anne Guttormsdatter.
1. Anne Marie Gulliksdatter f. 26/2-1874 på Island i Siljan g.m. Peder Johannesen Røsholt. Se Sørbø(3).
2. Hans Gulliksen f. 20/12-1875 på Venstøp.
3. Kristian f. 3/11-1877 på Venstøp d. 8/6-1882 på Kjær.
4. Anna Julie Gulliksdatter f. 22/11-1879 på Venstøp.
5. Gullik Gulliksen f. 15/2-1882. Se Sørbø(3).
6. Martha Gurine Gulliksdatter f. 2/1-1885 på Kjær.
Br. 1881.

Denne familien bodde tidligere på Venstøp. Se Familie 19 - Venstøp 1875.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og Skylddelingsforretning, hvorved bnr 14 "Mustvedtmyren" er udskilt, afholdt 24. april, tinglyst 2. mai 1883."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

10

409a

Kjær

Kjær nordre

Gullik Hansen

0 - 4 - 7

1 mark 55 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 176a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Gullik Hansens enke Ingeborg Marie Kristiansdatter til Ole Johnsen Kjær for 4.200 kr., dat. 16., tinglyst 20. april 1892." Se Kjær(9).
"Uskiftebevilling fra Bratsberg amt til Ingeborg Kristiansdatter datert 10., tingl. 17. april 1907."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

10

Kjær

Kjær nordre

Ole Johnsen

1 mark 55 øre

118 4 Kjær Solli ditto 0 mark 39 øre
118 13 Kjær nordre ditto 0 mark 58 øre


Denne gården ble i praksis drevet sammen med Kjær(9) "Søndre" siden 1892.

Se heretter Kjær(9).

(C) Gard Strøm.