| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Lien A
Husmannsplass fra ca. 1817.

Arbeider, husmann
Bjørguv Olsen
fra Opsal i Hjartdal dpt. 8/8-1762 i Hjartdal kirke d. 9/5-1825 i Lien u. Tufte, s.a. Ole Bjørguvsen Opsahl og Ingebjørg Aanonsdatter Aakre.
g1g 22/11-1792 m. Ingeborg Rasmusdatter f. ca. 1769 bg. 23/7-1801. ”Bjørguv Olessøns kone Ingebor Rasmusdtr. f. Bøe-Rønningene 32 ½ aar.”, d.a. pike Ingeborg Halvorsdatter, senere gift med Mads Justsen på Fossum.
g2g 5/1-1803 m. Karen Jansdatter fra Fossum dpt. 16/1-1780 d. 2/11-1855 i Lien, d.a. Jan Pedersen. Se Familie 48 - Fossum 1782.
Forlovere: Lars Fossum, Ole Aslaksen.
1. Anlaug Maria dpt. 21/4-1793 bg. 8/12-1811. ”Pigen Asloug Maria Bjørguvsdtr. f. Bøe-Rønningen 18 2/3 aar.”
2. Mari Bjørguvsdatter dpt. 1/11-1795 - (Mari Bjørguvsd., Enke, d. 18/6-1868, 70, Semb.)
3. Ole dpt. 4/2-1798 bg. 18/3-1798. ”Bjørguv Olessøns db. Ole u/Nordre Bøe 6 uger.”
4. Ingeborg Bjørguvsdatter dpt. 3/2-1799.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ole Bjørguvsen dpt. 4/9-1803. Flyttet til Skien i 1838. Gift i Solum krk. 23/12-1839 m. Maren Torbine Torstensdatter fra Molhaugen i Porsgrunn f. ca. 1811 (d.a. Torsten Halvorsen).
6. Jan Bjørguvsen dpt. 10/11-1805. Se nedenfor.
7. Dorthe Maria dpt. 12/3-1809 bg. 29/7-1810. ”Bjørguv Olessøns pb.
Dorthe Maria und. N. Bøe 1 5/12 aar.“
8. Johannes Bjørguvsen f. 5/7-1811. Se nedenfor.
9. Dorthe Maria f. 22/3-1816 d. 24/2-1817. Født og død i Norge u. Oterholt.
10. Christian Bjørguvsen f. 10/12-1817 u. Tufte.
Flyttet til Horten i 1840, g. i Bergen 26/12-1856 m. Cille Marie Mortensen fra Kristiansand.
11. Dorthe Maria f. 2/8-1823
d. 2/8-1832 u. Tufte.
Br. 1817.

F.f. Biørguv Olessøns pb. Asloug Maria u/N.Bøe: Johannes Janssons k., Anne Kirstine Madsdtr., Laers og Ole Heljessøn, Mads Janssøn.
F.f. Bjørguv Olessøns pb. Maren (Mari) fra Bøe Rønning: Peder Laerssøns k., Anne Maria Gundersdtr., Aslak Isakssøn, Engelbert Pederssøn, Ole Aslakssøn.
F.f. Biørguv Olessøns db. Ole u/Nordre Bøe: Johannes Janssøns k., Johanne Hansdtr., Aslak Isakssøn, Peder Larssøn, Aslak Nilssøn.
F.f. Bjørguv Olessøns pb. Ingebor u/N.Bøe: Dorthe Pedersdtr., Asloug Halvorsdtr., Hans Jenssøn, Nils Aslakssøn, Christopher Jenssøn.
F.f. Bjørguv Olessøns db. Ole u/N.Bøe: Maren Madsdtr., Kirsten Jansdtr., Aslakssøn, Just Madssøn, Christen Knudssøn.
F.f. Bjørguv Olessøns db. Jan u/N.Bøe: Dorthe Pedersdtr., Anne Maria Jansdtr., Anders Johannissøn, Christen Knudssøn, Christen Janssøn.
F.f. Biørguv Olessøns pb. Dorthe Maria u/N.Bøe: Kirsten Jansdtr., Margarete Olsdtr., Østen Larssøn, Christen Janssøn, Knud Nilssøn.
F.f. Bjørguv Olessøns db. Johannes u/Otterholt: Nils Erikssøns k., Anne Hansdatter, Nils og Morten Erikssøn, Christen Janssøn.

Ole Bjørguvsen f. ca. 1722 (hans far), bg. 3/6-1798. ”Ole Bjørguvssøn f. Bøe-Rønningen angivet at være henved 76 aar.”
Denne Ole Bjørguvsen Opsal ble g. 6/7-1756 i Hjartdal krk. m. Ingebjørg Aanonsdatter Aachre.
Forlovere: Søren Johnsøn Hadland og Ole Gumarssøn Øverbøe.
”som i andet og tredie Leed Beslegtede, fremviste kongel. allernaadigst ægteskabsbevilling”.

Bjørguv Olsen er første gang nevnt i Gjerpen KB som fadder i sept. 1786 for Gunnul Torkildsens barn Thore,
som bodde på S. Brekke-eiet.
I Gjerpen kirkebok er han t.o.m. 1809 nevnt under nordre Bø, men i FT 1801 er han oppført under søndre Bø.
Han var da nevnt som innerst og daglønner. Han var på plassen Norge under Oterholt i 1811 og 1816. Siden
ser det ut til at han har bodd på Sandbakken under Tufte resten av livet. Bjørguv døde som almisselem her i
1825. I 1835 bodde enka, ”Karine” Jansdatter her sammen med sønnen Johannes.
I 1845: Inderst pike Berthe Jacobsdatter fra Åsen u. Tufte dpt. 24/3-1793 og ugift fattiglem, Maren Bjørguvsdatter
(Mari) f. 1795.

Enka Mari Bjørgusdatter f. ca. 1798, døde på Sem 18/6-1868.

Ole Eriksen (Uægte), f. 1/2-1821, Moder: pige Mari Bjørguvsd. Tufte-eje, Fader: Erik Jensen Moe ved Fossum.
Denne Ole Eriksen vokste opp her. Se Hjelsmyr under Tufte.

Christian Ingebretsen (Uægte), f. 20/2-1830, Moder: Mari Biørguvsd. u. Bøe, Fader: Ingebrigt Haslesen u. Eriksrød.

Skredder, leilending
Jan Bjørguvsen Skau
herfra dpt. 10/11-1805 d. 17/1-1885 på Eriksrød.
g1g m. nn d. før 1845.
g2g i Siljan mai 1856 m. Anne Helvig Pedersdatter fra Siljan f. 16/2-1813 d. 18/5-1875 på Åsen. ”Jan Bjørgulfssøns kone.”
1. Karen Andrea Jansdatter f. 1834.
Br. 1845.

Ugifte fattiglem, Karen Olsdatter(70), bodde her med dem i 1845. Anne Helvig er meldt innflyttet til Gjerpen
fra Siljan som gift med Jan Bjurguvsen i mai 1856. Hun ble konf. i Siljan den 13/7-1828.

Arbeider, husmann
Johannes Bjørguvsen
herfra f. 5/7-1811 d. 30/1-1884 på Åsen.
g. i Skien 13/9-1839 m. Fredrikke Engebretsdatter Strand f. 9/4-1817 i Skien, d.a. underjeger Engebret Strand og Karen Gurine Fredriksdatter.
Forlovere: "Lars Christensen og Jan (Bjørguvsen) Schou."
1. Karen Birgitte f. 27/9-1839 på S. Brekkejordet d. 10/1-1847 u. Tufte.
2. Gunhild Johannesdatter f. 13/1-1843 u. Tufte g.m. enkem. Peder Eriksen. Se Brånan u. Eriksrød.
3. Fredrik Johannessen f. 15/1-1846.
4. Christian Johannessen f. 14/8-1850.
5. Johan Johannessen f. 28/10-1856 u. Tufte.

Fredrikke Engebretsdatter er registrert innflyttet fra Skien til Gjerpen (først S. Brekkejordet,
deretter under Tufte), høsten 1839.


Lien B

Arbeider, husmann
Anders Ingebretsen
g.m. Karen Hansdatter
Br. ca. 1825.

Arbeider
Ole Olsen f. 1817 d. 21/9-1840. ”Ole Olsen, Lien u. Tufte, 23 aar.”
Br. i 1840.

Daglønner og enkemann Hans Christensen f. ca. 1800, hans sønn Anders Hansen(15) og
Gunhild Larsdatter (70) - ”ugift husmandskone”, bodde her i 1845.
Hans Christensen bodde tidligere på Vassend u. Mo. se der.

Daglønner, husleier
Johannes Torkildsen
fra Åsen(1) f. 18/4-1821, s.a. Torkild Johnsen.
Br. i 1845.

Følgende av Johannes sine søsken bodde her i 1845: Karen(27), Gjertrud(22) og Anund,
som var lam (13). Johannes Torkildsen kom siden til Tangen u. Skilbred.

Trond Thoresen "fra Vestfossen" i Eiker, Buskerud.
g.m. NN
1. Kari Trondsdatter f. 1826 g.m. Halvor Gundersen. Se Orekåsa(B) u. Oterholt.
Br. i 1851.

Datteren Kari var visstnok født på Vestfossen i nedre Eiker prestgjeld.

(C) Gard Strøm.