| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Åsen
Gård nr. 50 i tidligere Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.05.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Åsen 1
Gammelt løpenummer 132a. Siden 1889 - 50/1.

Dette var trolig en gammel husmannsplass under Foss.

Landskyld 4 skinn i 1819.

I 1853 var Åsen fremdeles nevnt under Foss anden (Mellom eller Midtre Foss.).

Adresse 2020:
Luksefjellv. 784, 3721 Skien.

Arbeider, husmann
Amund Torsen
f. ca. 1729 bg. 8/11-1807. ”Amund Thorssøn und. Ml.Foss, sagt at være 79 aar.”
g1g m. NN
g2g m. Guro Hansdatter f. ca. 1745/49 d. 27/12-1828. ”Guro Hansdatter, under Foss, enke efter Amund Thordsen, 79 aar.”
1. Tore Amundsdatter f. ca. 1765 bg. 20/11-1791. ”Amund Tordssøns dtr. Tore u/Mellem Foss 26 aar.”
Br. ca. 1791.

Ingen av ekteskapene er inngått i Gjerpen. Det er uvisst hvor denne familien kom fra. Navnet Guro,
kan tyde på både Sauherad, Seljord, Bø, Tinn eller andre steder i Telemark/ Buskerud.

Herman Knudsen (63), kona Maren Sigurdsdatter (75) og deres sønn Jørgen Knudsen (30),
bodde her som innerster hos Amund Thorsen i 1801. Se Sandbakken u. Foss.

G.br., leilending
Torkild Johnsen
fra Kåsa under Bø i Luksefjell dpt. 28/6-1789 d. 5/7-1835, s.a. Jon Torkildsen Kaasa fra Hovin.
g. i Gjerpen 28/12-1814 m. Berthe Hansdatter f. ca. 1791 d. 31/1-1845 und. Tufte, d.a. Hans NN og Gjertrud Torjersdatter. Se Orekåsa(A).
Forlovere: "Anders Larsen Fjeldet og Ole Larsen Otterholdt."
1. Johanne Torkildsdatter f. 27/1-1816 på Jønnevald. Hun var tj. pike på Vestermo i 1835.
2. Kari Torkildsdatter f. 22/12-1818.
3. Johannes Torkildsen f. 18/4-1821. Se Tangen under Skilbred.
4. Gjertrud Torkildsdatter f. 12/2-1824.
5. Maren Torkildsdatter f. 13/2-1826. Bodde i Skien i 1854.
6. John Torkildsen f. 10/6-1828. Bodde på Bratsbergkleiva i 1854.
7. Halvor Torkildsen f. 20/3-1831. Se Åmot under Haugedal. Bodde i Skien i 1854.
8. Amund Torkildsen f. 13/9-1833.
Amund var lam. Ugift. Bodde på Bratsbergkleiva i 1854.
Br. 1818.

F.f. Torkild Johnsens Johanne: Jacob Larsens kone, Kirsti Torkildsdatter, Peder Johnsen, John Olsen, Halvor Hansen.
F.f. Torkild Johnsens Kari: Jacob Larsens kone, Tufte, p. Anne Kirstine Andersd., Foss, Torjer Torjusen, Johannes ....., Christopher Olsen.
F.f. Torkel Johnsen Fossejes Johannes: Moderen selv, p. Kirsten Jacobsd. Foss, faderen selv, Ole Halvorsen Aasen, Knud Halvorsen Aasen.
F.f. Torkel Johnsen og Berthe Hansd., M. Foss, Giertrud: Ole Halvorsens kone, Jønnevald, p. Asloug Andersd., Foss, Torkild Johnsen Foss, Hans Jacobsen Berreberg, Hans Christensen Vassenden(?).
F.f. Torkel Johnsen og Berte Hansd., Aasen (Foss), Maren: Ole Aasens kone, Kirsti Torkildsd., pige Turine Halvorsd. Gjerpen, Hans Jacobsen Berreberg, Ole Jacobsen Berreberg, Torkild Johnsen Aasen.
F.f. Torkel Johnsen og Berthe Hansd., Foss mellem, John: Ole Halvorsens kone, Foss, pige Mari Johnsd., Foss, Torkild Johnsen, Foss, Ole Halvorsen, Foss, Hans Jacobsen Berreberg.
F.f. Torkel Jonsen og Berte Hansd., Aasen under Foss, Halvor: Moderen selv, p. Mari Jonsd. Bestul, faderen selv, Peder Johnsen Jønnevald, Ole Olsen Otterholdt.
F.f. Torkild Johnsen og Berthe Hansd., Foss, Amund: Ole Halvorsens kone, Aasen, p. Johanne Torkildsd., Foss, Faderen selv, Lars Olsen Oterholt, Ole Olsen Oterholt.

Torkild var født på Gromstul hvor hans mor, Maren Torkildsdatter, var fra. Siden flyttet familien til
Kåsa und. Bø i Luksefjeld.
Da Torkild giftet seg i 1814 var han i tjeneste på Oterholt og Berthe var i tjeneste på Åsen. Denne
familien bodde under Jønnevald i 1816 da Johanne ble født.

Torkild og Berthe døde forholdsvis tidlig så barna måtte ta vare på seg selv. Søskenene
Johannes, Karen, Gjertrud, Amund, bodde i 1845 sammen i et hus på plassen Lien u. Tufte,
som var en naboplass til Åsen.

Hammersmed ved Åshammeren, leilending
Ole Tolfsen
fra Åsjordet u. Ås f. 30/8-1810 d. 7/3-1858, s.a. Tolv Waldemarsen.
g. 12/2-1836 m. Karen Kirstine Olsdatter fra Åshammeren f. 10/6-1814 d. i Skien etter 1875, d.a. hammersmed Ole Olsen.
1. Tollef Olsen f. 24/3-1837 i Åshammeren. Se nedenfor.
2. Halvor Olsen f. 14/9-1838. Se Kulten u. Ås.
3. Ole Olsen f. 24/11-1840.
4. Anne Kirstine Olsdatter f. 1/11-1842.
5. Waldemar Olsen f. 28/5-1844.
6. Søren Olsen f. 1/5-1847 i Åshammeren. Skreddersvend i Skien i 1875.
7. Jacob Olsen f. 14/2-1853 i Åsen.
Br. 1841.

Denne familien bodde tidligere ved Åshammeren under Ås.

Jordbr., hammersmed, gråstensmurer, leilending
Tollef Olsen Aasen
herfra f. 24/3-1837, s.a. Ole Tolvsen. Se ovenfor.
g. 25/11-1864 m. Johanne Marie Hansdatter fra Kongsberg f. 10/3-1844, d.a. Hans Johnsen.
1. Maren f. 11/2-1865 d. 13/2-1865.
2. Karen Tollefsdatter f. 22/12-1865.
3. Ole Tollefsen f. 5/9-1867.
4. Hans Tollefsen f. 10/2-1870.
5. Waldemar Tollefsen f. 11/11-1875 i Skien. Sjømann i 1900. Se folketellingen 1910.
6. Theodor Tollefsen f. 19/11-1877 i Skien. Sjømann og i Kolding i Danmark under FT 1900.
7. Johan Tollefsen f. 9/3-1880 i Skien. Sjømann i 1900.
8. Martinius Tollefsen f. 9/7-1883 i Skien. Sjømann og i "Australien" under FT 1900, g.m. Anna. Bodde visstnok i Bratsbergg. 2 i Snipetorp.
    Barn: Thorvald Tollefsen f. 1/10-1920 i Skien.
Br. 1852.

Johanne Marie bodde på Løvås u. Rising (ved Kikut) før hun giftet seg. Tollef var da allerede
hammersmed ved Åshammeren.

I 1865 bodde Tollefs mor her (enke) og hans brødre Valdemar og Jacob. Begge sistnevnte var
på den tiden sjøfolk. Denne familien flyttet til Skien før 1875.
I folketellingen for Skien 1875 bodde de i N. Brekkegate 8 B. Da var Tollef gråsteinsmurer og huseier.
Han leide der ut rom til sin mor og bror Søren Olsen, som var skreddersvend.

Fossum Jernverk ble nedlagt i 1867. Det var kanskje derfor han byttet yrke til gråsteinsmurer.
Det var nevnt både i folketellingene 1875 og 1900 at kona Johanne Marie var født på Kongsberg.
Under folketellingen bodde denne familien i Kallemsgate i Skien (matr.nr. 17/11). Tollef var da i
arbeide på tresliperiet ved "Laugstol brug" i Skien. Han var nok en allsidig mann som med
letthet kunne bytte yrker gjennom livet.

G.br., sagarbeider, leilending
Anders Andersen Aasen
fra Kåsa/Skia i Heddal f. 22/4-1831 d. 28/12-1910, s.a. Anders Tobiasen Skia og Anne Olsdatter.
g. i Gjerpen 4/8-1858 m. Mari Anundsdatter fra Innstugu under øvre Holtan i Nes, Sauherad f. 15/4-1833 d. 12/10-1924 "på Jønnevald", d.a. Anund Ellingsen og Liv Hansdatter.
1. Anne Andersdatter f. 15/1-1859 i Heddal d. 25/10-1915. Drev med litt karring i 1891. Ugift.
2. Liv Andersdatter f. 6/8-1861 i Heddal d. 1928. Ugift.
3. Thore Andersdatter (Tora) f. 10/12-1864 i Heddal d. 1937. Tjente i Porsgrunn i 1875. Se Bøle(95) "Aasen". Ugift.
4. Anders Andersen f. 15/8-1867 i Heddal. Drev med skogsarbeide og tømmerfløtning i 1891. Se Kastet under Foss.
5. Anund Andersen Aasen f. 24/10-1870 i Heddal. Arbeider på Aas cellulosefabr. i 1891. Se Bøle(95) "Aasen".
6. Maren Andersen Aasen f. 13/6-1873 i Heddal g.m. Lars Arnesen. Se Luksefjellv. 590 under Jønnevald.
7. Hans Andersen Aasen f. 11/5-1877 i Gjerpen. Se nedenfor.
Br. 1874.

Denne familien kom til Gjerpen i 1874.

1875: Gården var i Løvenskiold-Fossums eie. Anders Andersen var sagarbeider og ble skrevet
som husmann med jord.
Tilreisende: ”Svennung Hansen, husfaderens svoger, sagmester, tilreisende fra Solum, født i Hitterdal.”
Mrk
: Hitterdal = Heddal.

Gårdens besetning 1875: 2 kuer, 1 kalv, 6 sauer hvorav en var eid av Svennung Hansen.

G.br., selveier
Hans Andersen Aasen
herfra f. 11/5-1877 d. 14/3-1906 på Åsen.
g. 2/5-1903 m. Gunhild Sofie Andreasdatter fra S. Eriksrød f. 18/4-1878 d. 12/2-1957, d.a. Andreas Olsen Eriksrød.
1. Arnt Aasen f. 3/8-1904. Se Søli(16) "Kapteinrønningen".
Br. 1905.

Hans Aasen kjøpte gården av Løvenskiold-Fossum i 1905.

Enka Gunhild Sofie Andreasdatter ble g2g med hans eldre bror Anund Andersen. Se nedenfor.

Sagarbeider, selveier
Anund Andersen Aasen
herfra f. 24/10-1870 i Heddal, s.a. Anders Andersen Aasen.
g1g i Skien 22/4-1898 m. Karen Andrea Karlsen f. 13/8-1874 i Solum d. 19/2-1906 på Åsen, d.a. pige Anne Karoline Andersdatter og skomagersvend Karl August Hedelund fra Gråten.
Forlovere: "Gunder Kittilsen, Klemet Bentsen. Begge af Gjerpen."
g2g 12/11-1911 m. enke Gunhild Sofie Andreasdatter fra S. Eriksrød f. 18/4-1878 d. 12/2-1957, d.a. Andreas Olsen Eriksrød.
1. Margit Aasen f. 4/2-1899 d. 1937 g.m. Olaf Holm.
Barn i 2. ekteskap:
1. Ivar Aasen f. 2/3-1913 på Bøle. Overtok eiendommen på Bøle.
2. Martha Aasen f. 12/4-1914. Bodde på Bøle i 1969.
Br. 1906.

Anund Aasen bodde på Bøle i 1900. Han solgte gården i 1907 til Ole Sigurdsen Eriksrød. Se Bøle (95) "Aasen".
 
Ole Sigurdsen EriksrødN. Eriksrød eide Åsen og brukte jorda her fra 1907.
I 1924 ble den overtatt av hans sønn, Andreas Olsen Eriksrød på N. Eriksrød.
Han solgte til Simon Grini den 20/6-1930.

G.br., selveier
Simon Grini
fra V. Grini f. 12/5-1899 på S. Mo d. 4/9-1974, s.a. Gregorius og Dorthea Grini.
g.m. Hilda Brenne fra N. Bø f. 13/1-1901 d. 6/8-1973, d.a. Johannes Brenne.
1. Dorthea Amanda Grini f. 30/8-1926. Overtok gården med sin mann.
Br. 1930.

Simon var født på S. Mo.

Gårdens grenser beskrevet på 1950-tallet av Simon Grini:
”Vest til Løvenskiold og Gunnar Kristensen, i nord til Erling Hegna, i øst til Gustav J. Eriksrød og
i syd til Karl Oterholt”

G.br., selveier
Hans Mikael Venstøp
(Hans Venstøp) fra Venstøp(36) f. 11/8-1925 (tvilling) d. 2/2-2015, s.a. Hans Kristian Venstøp.
g.m. Dorthea Amanda Grini herfra f. 30/8-1926.
1. Edel Marianne Venstøp f. 1952 g.m. Bjørn Simon Bunkholt. Se Hoppestadv. 34 under Venstøp.
2. Hilde Venstøp f. 1958 g.m. Arne Johnny Lemme. Se Luksefjellv. 780 under Åsen.
Br. 1972.

(C) Gard Strøm.