| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.02.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart. Husene på gården, som er utskilt og solgt, kan sees nederst, midt på bildet.

Grini 32 - Grini vestre - Lille Grini
57/32. Utskilt fra Grini(1) 1909.

Adresse i dag: Luksefjellv. 160, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning avholdt 7/6-1909, hvorved er utskilt (fra bnr.1) bnr 32 "Grini vestre" av skyld 6 mark 76 øre, tinglyst 9/6-1909." 

I 1902 kjøpte Gregorius og hans bror Peder Aslaksen hele N. Grini. De drev gården i sammen til 1909, da Gregorius fikk
skjøte på denne delen av N. Grini, som fikk navnet Grini vestre.

G.br., selveier
Gregorius Aslaksen Grini
(Gregorius Grini) fra S. Mo f. 9/3-1863 i Sverige under Mo d. 10/1-1957, s.a. Aslak Pedersen Moe.
g. 11/9-1886 m. Dorthea Østensdatter fra Ekornrød(B) under Mo f. 4/6-1865 d. 3/12-1953, d.a. Østen Simonsen Ekornrød.
1. Aslak Gregoriussen Grini f. 17/12-1886 på Slettene under Mo. Se Luksefjellv. 182A under Grini
2. Østen Gregorius Grini f. 29/6-1889 på S. Mo.
3. Gunhild Sofie Grini f. 9/3-1892 på S. Mo d. 16/4-1970. Bodde her. Ugift.
4. Hans Grini f. 20/3-1896 d. 1/3-1957. Bodde her. Ugift.
5. Simon Grini f. 12/5-1899. Se Åsen(1).
6. Einar G. Grini f. 31/10-1901. Se Luksefjellv. 174 under Grini.
7. Otto Grini f. 7/4-1904 d. 2/10-1995. Bodde her. Ugift.
8. Anders f. 8/5-1907 d. 10/3-1908.
Br. 1909.

Denne familien bodde i 1891 på Mo sammen med hans foreldre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 17., tinglyst 18. oktober 1916, hvorved til Karl Jacobsen er fraskilt bnr 43 "Solheim" av skyld 0 mark 20 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 11., tinglyst 15. nov. 1922, hvorved til Aslak G. Grini er utskilt bnr 67 "Solhaug" av skyld 0 mark 07 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 25. juli 1925, tinglyst 12. aug. 1925, hvorved til Einar Gregoriussen er utskilt bnr 73 "Askelund" av skyld 0 mark 07 øre."
"Skjøte fra Peder Aslaksen Grini og hustrus dødsbo til Gregorius Aslaksen Grini på boets halvpart av denne eiendom, dat. 1/3-1934, tinglyst 2/3-1934."
"Skjøte fra Gregorius A. Grini f. 9/3-1863 til barna Gunhild f. 9/3-1892, Hans f. 30/3-1896 og Otto Grini f. 7/4-1904 for kr. 20.000, hvorav for løsøre kr. 6000.-,
av kjøpesummen henstår kr. 7000.- med pant i eiendommen rentefritt så lenge selgerne lever og bor på gården, men oppsigelig og skal selgerne ha føderåd
på dette bruk verdsatt til 5-årig verdi kr. 3000.-, dat. 14/12-1937, tinglyst 30/12-1937. I skjøtet er untatt bestemmelse om at eiendommen sålenge selgerne lever
ikke må selges eller pantsettes uten deres samtykke."


Eiere fra 1937 var følgende søsken herfra.
Gunhild Sofie Grini f. 9/3-1892 på S. Mo d. 16/4-1970. Bodde her. Ugift.
Hans Grini f. 20/3-1896 d. 1/3-1957. Bodde her. Ugift.
Otto Grini f. 7/4-1904 d. 2/10-1995. Bodde her. Ugift.

Kilde: Varden 9. mars 1943. Innsendt av Hans Aas 2014.

Gregorius Grini 80 år.
"En kjent Gjerpensmann, gårdbruker Gregorius Grini fyller i dag 80 år. Han er født på leilendingsbruket Sverige ved Mo i Gjerpen. Der var 3 gutter og 4 gjenter i barneflokken, no er det bare Gregorius og to søstre, en bosatt på Fossum og en på Hoppestad, som lever igjen.
Gregorius var ikke gammmel kroken da han måtte begynne å arbeide. Det var i skogen hos Løvenskiold og her holdt han på i mange år. Så giftet han seg med Dorthea Eikornrød og ble bruker på Slettene ved Mo. Senere drev han gårdsbruk på Mo i 13 år, og arbeidet samtidig i skogen så langt tiden strakk til. I 1901 (1902!) kjøpte han og broren Per, Aslak Grinis store, prektige eiendom på Grini. Den første tid drev de gården sammen, men delte senere eiendommen mellom seg, og i 1913 bygde Gregorius nye hus på sin del av gårdsbruket. Og her har han da senere vært bosatt. Sin gård har han drevet meget godt, alt er velskjøttet og i god stand.
Tross sine 80 år på nakken følger han enda levende med i gårdens styr og stell og har like til det siste deltatt i alt forefallende arbeide på gården. No (gammel skrivemåte!)  et par måneders tid har influensa og gikt plaget ham endel, men når varmen kommer i været igjen og influensa og gikta må forlate kroppen, vil en nok finne Gregorius i full aktivitet igjen.
I offentlig styre og stell har han ikke deltatt noe nevneverdig. Han var i sin tid med i fattigstyret en tid. Det er alt. I yngre dager var han en iverig jeger og fisker, og det fortelles at han i sin ungdom sogar var med på bjørnejakt. Vi nevner dette for ham i en visitt i hans hjem i går, men beskjeden som han er når det gjelder seg selv, feier han det hele av med at nærsagt alle folk oppover Mo og Luksefjelltraktene driver og skyter og fisker litt ved siden av skogsarbeid, men, legger han lunt til: Det var i de dager da man hadde geværer.
I sitt ekteskap har Gregorius Grini hatt 7 barn, 6 gutter og 1 gjente. Alle lever. Ekteparet feiret sitt gullbryllup for 6 år siden. I dag samles så barna, den øvrige familie, venner og kjente for å lykkeønske en gammel sliter med 80-årsdagen, og vi sender herved vå gratulasjon."

 


 Kilde: Varden 5/9-1946. Innsendt av Hans Aas 2015.


G.br., selveier
Otto P. Grini fra Grini(1) f. 1/2-1893 på Slettene under Mo d. 19/4-1984, s.a. Peder Aslaksen Grini.
Br. 1959.

Otto P. Grini overtok gården i 1959. Han var ugift.

I 1997 ble gården kjøpt av daværende eier av N. Grini, Thorleif Grini, som dermed fikk samlet en stor del av den
tidligere fraskilte jorda.

Husene ble fraskilt og solgt, og har i dag fått gnr 57 brn 288.

Ytterligere tomter har blitt frasolgt senere.


Grini vestre - bnr 32, september 2012. Foto: Gard Strøm.

(C) Gard Strøm.