| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Åsen
Gård nr. 50 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.11.2015
 

UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gårdnr. 50 Åsen.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Det ble ikke utskilt noen hustomter herfra før etter 1960. Lokalkjente sier at ingen av
disse husene eksisterte i 1960. De må derfor være oppført på 1960- og 1970-tallet.


Luksefjellveien 731 - 780
Hustomter utskilt fra gnr. 50 Åsen.


Luksefjellv. 731.
50/2. Oppført av Martin Oterholt i 1964.

Arbeider ved Skien Andelslakteri
Martin B. Oterholt
fra Luksefjellv. 740 under Foss f. 31/1-1926 d. 27/7-1999 her, s.a. Bernhard J. Oterholt.
g. 1950 m. Edit Evelyn Jørgensen fra Bratsberg f. 1932, d.a. unionarbeider Sverre Jørgensen og Ruth NN.
1. Bjørn Oterholt f. 1951. Se Luksefjellv. 776 nedenfor.
2. Liv Oterholt f. 1952 g.m. Øystein Grønnerød. Se Løberg(6).
3. Brit Oterholt f. 1957.
4. Hege Oterholt f. 1959.
5. Lisbeth Oterholt f. 1960.
6. Turid Oterholt f. 1962.
Eier 1964.

Martin Oterholt bygde først det lille huset på den andre siden av vegen, Luksefjellveien 732 under Foss.


Luksefjellv. 741.
50/3, 4. Oppført av Gunnar L. Ekornrød.

Arbeider
Gunnar L. Ekornrød
fra Ekornrød(B) under Mo f. 26/6-1912 d. 19/6-1974, s.a. Lars Østensen Ekornrød.
g.m. Ruth Brennseter fra Brennseter under Mo f. 1920, d.a. Peder G. Brennseter.
1. Asbjørn William Ekornrød f. 1943. Se Luksefjellv. 733 under Jønnevald.
2. Svein Olav Ekornrød f. 1946. Se Luksefjellv. 778.
3. Ellen Margareth Ekornrød f. 1955 g.m. Øystein Berberg. Overtok huset.

Denne familien bodde på N. Teigen under Mo under krigen. Gunnar Ekornrød bygde siden tomannsbolig
med broren, Simon på Limi, men flyttet derfra etter 3-4 år. Fra 1950-1956 bodde de på Brennseter.
De bodde videre på Ekornrød(B) fra 1956 til de bygde dette huset mot slutten av 1960-tallet.

Øystein Berberg fra Luksefjellv. 630 under Jønnevald, f. 1953, s.a. Ivar Berberg.
g.m. Ellen Margareth Ekornrød f. 1955, d.a. Gunnar Ekornrød. Se ovenfor.
1. Beathe Berberg f. 1980.
2. Trude Berberg f. 1983.
3. Mikael Berberg f. 1990.


Luksefjellv. 774.
50/7. Oppført av Karl B. Oterholt på 1970-tallet.

Karl Bernhard Oterholt fra Sommerfrydv. 4 under Grini f. 1949, s.a. Peder Oterholt.
g.m. Astrid f. 1950.


Luksefjellv. 776.
50/6. Oppført av Bjørn Oterholt.

Bjørn Oterholt fra Luksefjellv. 731 f. 1951, s.a. Martin B. Oterholt.
g.m. Unni Bergsland f. 1953.
1. Anette Oterholt Bergsland f. 1981.
2. Bård Oterholt.


Luksefjellv. 778.
50/5. Oppført av Svein O. Ekornrød.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 778 (Gnr 50, bnr 5) er overdradd til Svein Olaf Ekornrød (19.06.1980)."

Svein Olav Ekornrød fra Luksefjellv. 741 f. 1946, s.a. Gunnar Larsen Ekornrød.
g.m. Åshild Berberg fra Luksefjellv. 630 under Jønnevald f. 1951, d.a. Ivar Berberg.
1. Linda Ekornrød f. 1973.
2. Richard Ekornrød f. 1975.
3. Irene Ekornrød f. 1982.
Eier 1980.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 778 (Gnr 50, bnr 5) er solgt for kr 1.600.000 fra Svein Olaf Ekornrød til Günther Balchen (30.10.2006)."


Luksefjellv. 780.
50/8. Oppført av Hilde og Arne Johnny Lemme.

Oppført i 1983/84.


Luksefjellv. 780. Foto: Arne Johnny Lemme 2015.

Arne Johnny Lemme fra Voss f. 1953.
g.m. Hilde Venstøp fra Åsen(1) f. 1958, d.a. Hans Mikael Venstøp.
1. Maria Lemme f. 1982.
2. Vibeke Lemme f. 1986.
Eiere 1983.


(C) Gard Strøm.