ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oterholt
Gård nr. 49 i tidligere Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 02.10.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Orekåsa A
Gammel husmannsplass und. Oterholt. Trolig ryddet rundt 1750.
Løpenummer 130b.
Bruk nr. 3 siden 1889.

Ikke lenger nevnt i FT 1900. Se også Orekåsa(B).

Arbeider, husmann
Nils Eriksen
fra N. Oterholt dpt. 21/5-1725 bg. 25/3-1787. ”Nils Orekaasa 62 aar.”
g. 1/10-1750 m. Karen Larsdatter fra S. Jønnevald dpt. 4/4-1728 bg. 12/11-1786. ”Nils OreKaasas kone 57 aar.”, d.a. Lars Jacobsen.
1. Anne Nilsdatter dpt. 20/6-1751.
2. Erik Nilsen dpt. 21/1-1753. Se nedenfor.
3. Lars Nilsen dpt. 26/12-1755.
4. Karen Nilsdatter dpt. 12/3-1758 g.m. Jens Anundsen. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 3 - Kleiva 1801.
5. Jens dpt. 23/8-1761 bg. 29/10-1769. ”Nils Eriksens s. Jens 8 aar.”
6. Kirstine Nilsdatter dpt. 21/6-1767.
Br. ca. 1750.

F.f. Nils Otterholts pb. Anne: Engel Jønnevals kone, Margrethe Eriksdtr., Hans Moe, Erik Pedersen, Tollef Eriksøn.
F.f. Nils Otterholts db.
Erik: Christen Jønnevals kone, Anne Halvorsdatter, Engel og Christen Jønnevald, Henning Halvorsen.
F.f. Nils Otterholts db.
Lars: Tollef Otterholts kone, Maren Halvorsdatter, Hans Moe, Christen Jønneval, Jens Eriksen.
F.f. Nils Otterholts pb. Karen: Engel Jønnevals kone, Anne Olsdatter, Christen Jønneval, Engel Jønneval, Jens Eriksen.
F.f. Nils Eriksens db.
Jens fra Otterholt Ejet: Gulbrand Jislesens kone, Anne Engebretsdtr., Hans Moe, Tollef Otterholt, Christen Eriksen.
F.f. Nils Eriksens pb. Kistine fra Otterholt Ejet: Johannis Otterholts kone, Marthe Halvorsdatter, Johannes Otterholt, Søren Halvorsen.

Arbeider, husmann
Erik Nilsen
herfra dpt. 21/1-1753 bg. 7/10-1809. ”Erik Nilssøn f. Orekaas 56 3/4 aar.”
g. 9/12-1780 m. Maren Mortensdatter fra V. Haugerød dpt. 15/5-1757 d. 6/3-1830. ”Enke efter Erik Orekaasa, 80 aar.”, d.a. Morten Rasmussen.
1. Christen Eriksen dpt. 4/3-1781. Se nedenfor.
2. Rasmus Eriksen dpt. 1/1-1783. Se Familie 61 - Fossum 1835.
3. Helvig Eriksdatter dpt. 22/5-1785.
4. Aslak Eriksen dpt. 25/2-1787. Se Orkåsa(B).
5. Nils Eriksen dpt. 26/12-1789. Se Familie 39 -
Fossum 1835.
6. Morten Eriksen dpt. 18/3-1792. Se Familie 3 - Mæla 1845.
Br. ca. 1780.

F.f. Erik Nilsens db. Christen fra Otterholt Ejet: Hans Halvorsens kone, Elen Mortensdtr., Jacob Halvorsen, Lars Nilsen, Rasmus Mortensen.
F.f. Erik Nilsens db.
Rasmus fra Otterholt Ejet: Johanne Larsdtr., Else Tolvsdtr., Hans Halvorsen, Lars Nilsen, Berulf Haagensen.
F.f. Erik Nilsens pb. Helvig fra Otterholt Ejet: Hans Halvorsens kone, Karen Nilsdtr., Lars Nilsen, Rasmus Mortensen, Aslak Mortensen.
F.f. Erik Nilsens db.
Aslak under Otterholt: Rasmus Mortensens kone, Anne Mortensdtr., Berulf Haagensen, Aslak Mortensen.
F.f. Erik Nilsens db.
Nils fra Otterholt Ejet: Rasmus Mortensens kone, Tolline Povelsdtr., Hans Halvorsen, Lars Nilsen, Jens Oredalen.
F.f. Erik Nilssøns db. Morten u/Otterholt: Bæruld Haagenssøns k., Tolline Tollevsdtr., Laers Nilssøn, Aslak Mortenssøn, Rasmus Mortenssøn.

Ved både trolovelse og vielse var det tydelig skrevet Maren Fransdatter.
Maren Fransdatter giftet seg samme år, men noen uker tidligere, med en
Anders Zachariasen.
Det viser seg at på denne tiden har presten en rekke feil i kirkeboken.

Enke, innerst, dagarb.
Gjertrud Torjersdatter f. ca. 1757.
1. Karen Eriksdatter f. ca. 1789.

2. Berthe Hansdatter f. ca. 1791 g.m. Torkild Johnsen. Se Åsen(1).
3. Halvor Hansen f. ca. 1794.

Under FT 1801 finner vi denne "faderløse" familien her som innerster.
Jeg vet ikke sikkert hvor under Oterholt de holdt til, men de er plassert her foreløpig.
Karen Eriksdatter er oppført som hennes uekte barn. De to andre som ekte.
Gjertrud
er ikke gift med Hans NN i Gjerpen, Sauherad, Holla, Solum, Skien, Eidanger, Siljan.

Arbeider, husmann
Christen Eriksen
herfra dpt. 4/3-1781 d. 5/1-1840. ”Funnet død i S……”
g. 20/5-1805 m. Anne Nilsdatter fra S. Gåshølen u. Ås dpt. 29/3-1772 d. 24/9-1844 i Orekåsa, d.a. Nils Engebretsen.
1. Karen Christensdatter dpt. 15/9-1805. Ugift. Se nedenfor.
2. Nils Christensen dpt. 27/9-1807.
3. Erik Christensen f. 25/2-1812.
Se nedenfor.
Br. 1810.

F.f. Christen Erikssøns pb. Karen Kirstine f. Orekaas: Abraham Norigs k., Inger Nilsdtr., Lars og Jens Nilssøn, Aslak Erikssøn.
F.f. Christen Erikssøns db. Nils u/Otterholt: Abraham Norigs k., Anne Rasmusdtr., Lars Nilssøn, Nils og Rasmus Erikssøn.
F.f. Christen Erikssøns db. Erik u/Otterholt: Anne Hedevig Rasmusdtr., Maren Nilsdtr., Nils og Morten Erikssøn, Peder Berulfssøn.

Fra Gjerpen kirkebok: ”Ole (NB.), 18/9-1836, Pigen Karen Christensdatter Orekaas u. Oterholt.
Opgiver som Barnets fader, uk. Ole Torkildsen fra Skilbred som nu er i Flekkefjord.”
Ole Olsen.

Arbeider, husmann
Erik Christensen
herfra f. 25/2-1812.
g.m. Maren Pedersdatter fra N. Jønnevald f. 7/5-1813.
Br. 1840.

Denne familien bodde her en 10 års tid. Deretter var de en tid på Jønnevald før
Erik kjøpte huset på plassen Brånan under Eriksrød. Se der.
Eriks søster Karen Christensdatter og hennes sønn Ole Olsen bodde her i 1845 og flyttet
sammen med Erik til Brånan i ca. 1850. I tillegg bodde enka og fattiglem, Ingeborg Pedersdatter
(Maren Pedersdatters mor) f. ca. 1789 her og hennes ugifte datter, Maria Pedersdatter f. ca. 1815.
Ingeborg var enke etter Peder Johnsen på Jønnevald.
Maria Pedersdatter døde 28/2-1878 som ugift på Follestad. Follestad hørte da til Skien.

G.br., leilending
Halvor Olsen
fra Åsen(B) f. 5/2-1823, s.a. Ole Halvorsen Aasen.
g. i Siljan 1/1-1844 m. Anne Amundsdatter fra N. Berberg f. 23/6-1820 d. 4/11-1905 på N. Brekkej., d.a. Amund Olsen Berreberg.
Forlovere: "Torkild Olsen Aasen fra Gjerpen og Gunder Pedersen."
1. Anders Halvorsen f. 5/4-1844 på Åsen und. Foss.
2. Ole f. 3/2-1846 på Åsen.
3. Anne Kirstine f. 25/5-1848 på N. Venstøp. Emigrerte fra Skien til N. Amerika i 1866.
4. Maren Helvig f. 24/5-1850 i Orekåsa d. 17/1-1851 i Orekåsa.
5. Halvor Halvorsen f. 1/3-1852 i Orekåsa.
6. Isak Halvorsen f. 2/10-1854 d. 9/2-1933. Emigrerte til N. Amerika i 1871. Bosatte seg i Forest City, Winnebago, Iowa.
7. Abraham Halvorsen f. 3/5-1857.
8. Jacob Halvorsen f. 22/1-1859.
9. Martin f. 15/3-1861 d. før 1864.
10. Martin Halvorsen f. 15/6-1864.
Br. 1850.

Anne var på Rustad und. Tormodsrød i Siljan før hun giftet seg. Denne familien bodde tidligere på Åsen (1844/47).
De var på N. Venstøp i 1848. De flyttet senere til Skien og drev herberge i Peder Hansens bygård (i 1865).
10 år senere drev Halvor Olsen som vognmann og bodde i Skistredet med gatenr. 58/59/61 i Skien.

Tømmerfløter, husmann Ole Olsen fra Åsen(B) f. 20/1-1833, s.a. Ole Halvorsen Aasen.
Bodde her fra 1860-1872. Se N. Gåshølen und. Ås.

Hele Oterholt (med ”Orekåsa” og ”Norge”) var ubebodd i 1875 og eid av Nils L. Hauen.
I ca. 1889 ble Orekåsa A og B sammenslått til ett bruk.

Skogsarb., leilending
Hans Johnsen
fra Hagen under Kløverød i Siljan f. 2/2-1855 i Siljan, s.a. John Johannesen Hagen og Live Marie Tollevsd.
g. 6/7-1884 m. Gunhild Marie Pedersdatter fra Sverige under Mo f. 26/11-1862, d.a. Peder Torjersen.
1. Johannes Johnsen f. 5/10-1885 i Sverige u. Mo.
2. Inger Marie Johnsen f. 5/7-1889 i Orekåsa.
3. Laura Pauline Johnsen f. 6/5-1892 i Orekåsa.
4. Karen Kirstine Johnsen f. 23/10-1895 i Orekåsa.
5. Haakon Johnsen f. 14/1-1899 i Orekåsa. Bodde i Hoppestadv. 180 under Venstøp.
Br. 1889.

Hans ble oppført som fløter i august 1889. Det var en del av skogsarbeider-yrket.
Tjenestepike her i 1891: Gunhild Sofie Andersdatter f. 1878.

Gunhild og Hans flyttet til en annen plass i 1908. De kom til Svarverplassen und. Mo i 1917.

Anund Aslaksen Rønningen
Br. 1908. Se Rønningen u. Mo.

Kristian O. Eriksrød
Br. 1913.

Bnr 3 er ikke nevnt i FT 1900. Kun bnr 1 og 2 i sammen (Oterholt) og bnr 5 (”Djupedal”).  
Orekåsa var i 1900 et underbruk av gnr 21 (Mo) og eid av Løvenskiold.

Eier av bnr 8 Orekåsa i 1950 var Gustav J. Eriksrød.
Plassen er slettet. Se også Orekåsa(B).


(C) Gard Strøm.