ved

Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Brekke
Gård nr. 61 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Størstedelen av Brekke-gårdene ble i 1854 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.08.2023
 


Brekke søndre 1810 - Brekkejordet søndre
I 1835 var utbyggingen av Brekkejordene og Bratsbergkleiva kommet så langt at de var
regnet som by-områder og derfor ikke medregnet i folketellingen for Gjerpen samme år.
Derfor dette konstruerte oppsettet.

Vi har her tatt med familier som, ifølge kirkebøkene, har bosatt seg på søndre Brekkejordet mellom 1810 og 1840.


| S. Brekke 1762 | S. Brekke 1782 |
| S. Brekke 1801 | S. Brekke 1810 | S. Brekke 1835 | S. Brekke 1845 |


Familie 1.
S. Brekke 1810-1840.

Smed
Daniel Olsen
fra Rønningen nedre under Søli dpt. 3/1-1779 d. 17/12-1838 på S. Brekkej., s.a. Ole Danielsen.
g. i Ø. Porsgrunn 1/5-1803 m. Ellen Rasmusdatter fra Osebakken dpt. 6/5-1770 i Gjerpen d. 8/4-1834 på N. Brekkej., d.a. Rasmus Danielsen på Osebakken.
Forlovere: "Lars Hansen Tambur, Torjus Johnsen."
1. Ellen Karine Danielsdatter (tvilling) f. 23/2-1806 (døpt 4/4) i Porsgrunn g.m. Ole Jacobsen. Se Åsen under Berberg.
2. Anne Kirstine (tvilling) f. 23/2-1806 (døpt 4/4) i Porsgrunn bg. 3/1-1808. “
Daniels Olessøns pb. Anne Kirstine und. S. Breche, døbt i Porsgrund og sagt at være 1 5/6 aar.”
3. Rasmus Danielsen dpt. 6/3-1808.
4. Christen Danielsen f. 21/11-1809.
Se Familie 28 - S. Brekke 1845.
5. Anne Kirstine Danielsdatter f. 28/3-1814.

F.f. Daniel Olsens og Ellen Rasmusdatters Tvilling Børn Ellen Carine og Anne Kirstine: Abraham Christensens Kone, Birthe Christensd., Pige Margrethe Olsd., Pige Anne Karine Abrahamsd.,
      Pige Karen Marie Olsd., Ole Danielsen, Ole Asmundsen, Peder Siversen, Hans Jacobsen, Niels Larsen og Bærulf Olsen.
F.f. Daniel Olessøns db. Rasmus u/S. Breche: Anne Karine Abrahamsdtr., Karen Maria Olesdtr, Christen Abrahamssøn, Ole Danielssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. D
aniel Olessøns db. Christen u/S. Breche: Karen Maria Olesdtr., Anne Karine Abrahamsdtr., Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. Daniel Olsen og Ellen Rasmusdtr. pb. Anne Kirstine u/Søndre Brække: Karen Maria Olsdtr., Ingeborg Jacobsdatter, Simen Simonsen, Jan Haagensen, Isak Poulsen.

Under folketellingen 1801 var Ellen Rasmusdatter (30) i tjeneste hos justiceråd og tollkasserer Christian Rasch i Porsgrunn.
Daniel Olsen (23) losjerte som dagarbeider hos blokkmaker Hans Bærnstorff. Begge i østre Porsgrunn.
 


Familie 2.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Harald Rasmussen
fra Søli nedre dpt. 29/10-1786 d. etter 1845 i Porsgrunn?, s.a. Randi Larsdatter og Rasmus Haraldsen fra Søli.
g. i Gjerpen 7/12-1809 m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1777 d. 23/5-1845 på S. Brekkej.
Forlovere: "Poul Døel (brukes ofte om Tinndøler) og Halvor Eikornrøe."
1. Halvor Haraldsen f. 21/9-1810 g.m. Berthe Marie Ellefsdatter. Se Familie 109 - Kleiva 1845.
2. Marthe Andrea Haraldsdatter f. 4/10-1814 g.m. Jørgen Jørgensen. Se nedenfor.
3. Lars Haraldsen f. 5/1-1817 g.m. Inger Johanne Aslaksdatter fra Porsgrunn f. 4/4-1816, d.a. Aslak Halvorsen og Maren Madsd.
    Lars og Inger Johanne bodde i Porsgrunn.
    Barn 1. Ole Larsen f. ca. 1835 g.m. Karen NN.
    Barn 2. Maren Anne Larsdatter f. ca. 1837.
    Barn 3. Haldor Larsen f. ca. 1847.
    Barn 4. Olufine Larsdatter f. ca. 1852.
    Barn 5. Iver Martinius Larsen f. ca. 1854.  
    Barn 6. Laurits Johan Larsen f. ca. 1858.
4. Ole Haraldsen f. 6/5-1821 g. 18/1-1855 m. Ida Margrethe Fredrikke Jensen fra Kjøbenhavn f. ca. 1834, d.a. Johan Christian Henrik Jensen.
Bodde her 1810-1845.

F.f. Harald Rasmussøns db. Halvor u/S. Breche: Anne Andersdtr., Maren Halvorsdatter, Halvor Anderssøn, Peder Arnessøn, Halvor Aarhuus.
F.f. Harald Rasmusen og Ane Halvorsdatters Marte Andrea f. Søndre Brække: Maren Halvorsdtr., Bergit Eilevsdtr, Abraham Abrahamsen, Amund Torgersen, Peder Isaksen.
F.f. Harald Rasmussens søn Lars på S. Brækkejordet: Maren Halvorsdtr., pige Dorthe Hansdtr., Anund Torgersen, Ole Olsen, Gunder Olsen.

Barnedåp i Gjerpen kirke 29/10-1786:
Randi Larsdtrs uægte db. Haral. Lod udlegge til barnefader Rasmus Haralsen fra Sølie.
Test: Tollef Højsets kone, Giertrud Andersdtr., Anders Christensen, Christopher Nirisen.


Familie 3.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Jørgen Jørgensen
(Greni?) fra Seljord f. ca. 1814, s.a. Jørgen Torbjørnsen Greni.
g. 17/6-1844 m. Marthe Andrea Haraldsdatter herfra f. 4/10-1814, d.a. Harald Rasmussen.
Forlovere: "Claus Eidorff i Skien og Harald Rasmussen Brækkej."

Ved vielsen var det nevnt at Jørgen kom fra Seljord prestgjeld og at han var i arbeide ved
Fossum verk. Jeg kan derimot ikke finne ham døpt i Seljord kirkebok. Det kan ha vært i Bø.
 


Familie 4.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Zacharias Andersen
fra Kleven(1) dpt. 2/9-1781 d. 25/9-1853. ”Zacharias Andersen, 72 aar, S. Brækkejord.”, s.a. Anders Zachariassen Kleven.
g. 29/3-1809 m. Maren Pedersdatter fra Langeland under Bratsberg dpt. 8/10-1769 d. 3/12-1838, d.a. Peder Pedersen Langeland.
1. Anders Zachariasen f. 13/4-1810. Se Familie 4 - S. Brekke 1845.
2. Peder Zachariasen f. 7/4-1816.
Se Familie 29 - S. Brekke 1845.
3. Marthe Maria Zachariasdatter 20/2-1821.

F.f. Zacharias Anderssøns db. Anders u/S. Breche: Karen Pedersdtr., Maren Jacobsdtr., Erik Jonæsøn, Nils Nilssøn, Zacharias Jenssøn.
F.f. Zacharias Anderssøn paa Brækkejordets Peder: Aslak Thorstensens Kone, Ragnhild Aslaksd., Christopher Haagensen, Nils Hougerød, Engebret Andersen.
F.f. Zacharias Anderssøn paa Brækkejordets Marthe Maria: Pige Anne Nilsd. Holm, pige Inger Heljesd. Brække, Østen Andersen Venstøb, Ole Andersen Bratsbergklev., Engebret ”Rasmussen”(?).


Familie 5.
S. Brekke 1810-1840.

Snekker
Ole Olsen
f. ca. 1773 d. 11/12-1833 på S. Brekkejordet.
g1g i Skien krk. 5/5-1806 m. Marthe Margrethe Jørgensdatter fra Falkum dpt. 31/5-1778 bg. 31/7-1814. “Ole Olsens kone fra B.klev, Marte Maria (!) Jørgensdtr. 38 aar.”, d.a. Jørgen Abrahamsen. Se Familie 2 - Falkum 1801.
Forlovere: "Hans Thordsen(mpp), Ole Christensen(mpp)."
g2g i Gjerpen krk. 24/11-1815 m. Gunhild Olsdatter fra Bratsbergkleiva f. ca. 1784 i Tinn?
Forlovere: "Ole Gundersen Brekkejordet, Halvor Thorsen."
1. Marthe Margrethe Olsdatter f. 29/10-1816 d. 1880 på Tangen u. Skitnerød i Brunlanes g. i Skien 18/12-1842 m. enkemann og matros Nils Knudsen fra Brunlanes, f. på Gjemsø i Solum i 1809.
    Se ”Brunlanes, en bygdebok” (Astri Jahnsen), bind II, s. 676. Barn i følge folketellingen 1865:
 
   Barn 1. Olaus Godtfred Nilsen f. 1843.
    Barn 2. Johan H. Nilsen f. 1847.
    Barn 3. Isak Nilsen f. 1849.
    Barn 4. Nikoline M. Nilsdatter f. 1850.
    Alle disse barna er født i Brunlanes. I 1865 bodde de i Nevlunghavn på Skitnerøds grunn.
    Nils Knudsen var da husmann med jord, snekker og båtbygger.

F.f. Snekker Ole Olsen og Gunnild Olsdatters Marte Margrete: Kittil Stulens Kone, pige Aavid Olsd., Kittil Stulen, Isak Pedersen, Ole Pedersen Wattenberg.

Fadderne fra Stulen under Rising ("i Puttane") kommer fra Tinn.

Kone nr. 2, Gunhild Olsdatter, var i tjeneste på Lagmannsgården (Gjerpen Lille) før hun giftet seg med
enkemannen Ole Olsen på Brekkejordet. Hun var i 1801 fosterdatter hos Anders Olsen Nøklegaard
på Bratsbergkleiva.

Dåp i Atrå kirke i Tinn den 6/1-1784: ”Ole Knudsen og Groe Ovaldsdatters Datter Gunnil”.

14/3/1834      OLE OLSSEN                    Bamble Skifteprotokoll 17 *)
Brekkejordet   - død 12.12.1833 -                   
               Kona hans hadde vært Gunhild Olsdatter.
               Arving: Datteren Marthe Margrethe Olsdtr. 17 år.
               Formynder: Morbroren Isak Pedersen Brekke. (Denne skaper hodebry!).

Brt: 18 - 1 - 20
Net:  6 - 2 - 15

*) A: BS 17 s.744-767.
B: BS 21 s.103b. C: BS 23 s.84.

 


Familie 6.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider , kostemaker
Lars Hansen
fra Sandbakken under Tufte dpt. 25/1-1756 d. 3/3-1828 på fattighuset på S. Brekke, s.a. Hans Pedersen Sandbakken.
g1g 6/9-1777 m. Ingeborg Hansdatter fra Åsen under Berberg dpt. 28/4-1754 bg. 13/11-1808. ”Lars Hanssøns kone Ingebor Hansdtr. f. Bradtsb.Kl. 54 7/12 aar.”, d.a. Hans Pedersen Aasen.
g2g 22/12-1818 m. enke Gunhild Maria Olsdatter f. ca. 1776 d. 7/6-1856 på Kleiva.
Forlovere: "Amund Torgersen Brækkejorde, Svend Hansen ibid."
1. Marthe Larsdatter dpt. 14/12-1777.
2. Barbara dpt. 26/9-1779 bg. 16/1-1780. ”Lars Hansens d. Barbara f. Aas ejet 15 uger.”
3. Solve Larsen dpt. 7/1-1781.
4. Barbara Larsdatter dpt. 9/6-1783 g.m. Simon Olsen. Se Familie 131 - Kleiva 1845.
5. Lene Maria Larsdatter dpt. 24/9-1786 g.m. Isak Andersen. Se Familie 38 - N. Brekke 1845.
6. Ole dpt. 1/11-1789 bg. 6/12-1789. ”Lars Hansens s. Ole f. Aashameren 1 mnd.”
7. Ole Larsen dpt. 13/6-1791.
8. Pernille Larsdatter dpt. 3/4-1796.
Barn i 2. ekteskap:
9. Hans Jacob Larsen f. 26/7-1825 på Brekkejordet. Se Familie 45 - S. Brekke 1845.

F.f. Lars Hansens pb. Marthe fra Aas hameren: Ole Hansens kone, Margrethe Halvorsdtr., Ole Hansen, Rejer Hansen, Mads Justsen.
F.f. Lars Hansens pb. Barbara fra Aas hameren: Niri Vattenbergs kone, Marthe Hansdatter, Petter Pettersen, Niri Vattenberg.
F.f. Lars Hansens db. Solve fra AasHameren: Peder Hansens kone, Berthe Larsdtr., Ole Halvorsen, Ole Hansen, Jacob Hansen.
F.f. Lars Hansens pb. Barbara fra AasHameren: Waldemar Tollefsens kone, Anne Olsdtr., Peder Hansen, Ole Simonsen, Viger Andersen.
F.f. Lars Hansens pb. Lene Maria fra Aas hameren: Peder Hansens kone, Anne Hansdtr., Peder Hansen, Jacob Hansen, Nils Monsen.
F.f. Lars Hansens db. Ole fra Aas hameren: Peder Hansens kone, Jacob Hansens kone, Peder Hansen, Ole Skreua, Jacob Hansen.
F.f. Laers Hanssøns db. Ole u/S.Grinie: Jacob Hanssøns k., Birgit Kittilsdtr., Jacob Hanssøn, Peder Hanssøn, Asle Rejerssøn.
F.f. Laers Hanssøns pb. Pernelle u/Lie: Hans Knudssøns k., Margarete Christensdtr., Even og Søren Høyset, Tord Torstenssøn.
F.f. Lars Hansen og Gunhild Maria Olsdatter Brækkejordets Hans Jacob: Ole Koppers k., Brækkejordet, p. Karen Aanundsd., Skien, Østen Andersen Venstøb, Andreas Andersen, B.klv., John Jacobsen Ballestad.

Denne familien bodde på Åshammeren u. Ås fra 1777-1790. I 1845 var det enken etter ”kostemager
Lars Hansen” som bodde her sammen med sin sønn Hans Jacob Larsen (dagarb.). Hun var da såkalt
fattiglem. Hun bodde i sitt eget hus, men fattigkassen betalte den årlige grunnleien til søndre Brekke.
 


Familie 7.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Gullik Halvorsen
fra Flatdal i Seljord f. ca. 1783 bg. 14/2-1813. ”Gullik Halvorsen under Brække - siges at være 30 aar.”
g. 5/5-1812 m. enke Inger Pedersdatter f. ca. 1763.
1. Marthe Gulliksdatter f. 29/6-1812 g.m. Søren Jespersen fra Danmark. Se Familie 24 - S. Brekke 1845.

F.f. Gullik Halvorssøns pb. Marthe u/S. Breche: Anne Margr. Christiansdatter, Anne Eskildsdtr., Christen Abrahamssøn, Daniel Olessøn, Zacharias Anderssøn.

Inger Pedersdatter var enke etter Peder Jørgen Amundsen fra Klosterøya i Solum sogn. Han kom til S. Gåsehølen under Ås,
som enkemann og giftet seg med henne i 1802. Han døde for øvrig der noen måneder før deres eneste barn ble født.
Barnet ble født på Gåsehølen i 1806 og het Peder Pedersen. Se Familie 23 - S. Brekke 1845.
 


Familie 8.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Erik Thorsen
fra S. Brekkejordet dpt. 1/4-1781 d. 24/12-1824 på S. Brekkejordet, s.a. Thor Eriksen. Se Familie 20 - S. Brekke 1801.
g. 30/12-1804 m. Ingeborg Pettersdatter f. ca. 1763 d. 6/10-1853 på S. Brekkejordet.
Forlovere: "Nils Tollefsen og Christopher Pedersen."
1. Anne Maria Eriksdatter dpt. 29/9-1805 g.m. Halvor Engebretsen Doxrød. Se Doksrød(1).
2. Thor dpt. 27/11-1808 bg. 13/7-1809. ”Erik Thorssøns db. Thor und. S.Breche 2/3 aar.“

F.f. Erik Thorssøns pb. Anne Maria u/S.Breche: Karen Olesdtr., Karen Andersdatter, Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Nils Olessøn.
F.f. Erik Thorssøns db. Thor u/S.Breche: Ole Thorssøns k., Maren Jacobsdtr., Jens Olessøn, Zacharias Anderssøn, Jacob Jonssøn.

Enka Ingeborg Pettersdatter (80) bodde i 1845 som legdslem hos
Simon Gulliksen på S. Brekkejordet. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.


Familie 9.
S. Brekke 1810-1840. Brekkeberget.

Arbeider
Abraham Andersen fra Sølverød i Siljan dpt. 22/1-1758 d. 21/8-1821 på Brekkejordet, s.a. Anders Nilsen Sølverød og Anne Jacobsdatter Præstegaarden.
g1g 6/11-1794 m. Magdalene Gulbrandsdatter (Malene) fra Skriva under Foss dpt. 2/2-1764 bg. 7/12-1800. ”Abraham Anderssøns kone, Magdalene Gulbrandsdtr., død paa Folloug 36 5/6 aar.”, d.a. Gulbrand Gislesen.
g2g 22/10-1801 m. Anne Sørine Clausdatter fra Vassbrekka under Grini dpt. 1/5-1768 d. 26/2-1825 på Brekkejordet, d.a. Claus Olsen.
Forlovere: "Sondre Kittilsen og Ole Christensen."
1. Anders Abrahamsen dpt. 29/11-1795 g. i Skien 7/9-1820 m. Maren Gurine Pedersdatter f. ca. 1795. Bodde på Bakken i Skien 1825.
Barn i 2. ekteskap:
2. Claus bg. 12/6-1802. ”Abraham Anderssøns hd. db. Claus f. Wasbrække 8 dage.”
3. Claus Abrahamsen dpt. 5/2-1804. Se Familie 34 - S. Brekke 1845.

F.f. Abraham Anderssøns db. Anders fra Bradsberg Skov: Søren Grinies k., Anne Margarete Gundersdtr., Søren Grinie, Isak Anderssøn, Halvor Knudssøn.
F.f. Abraham Anderssøns Claus u/S.Grinie: Simon Jonssøns k., Kirsten Clausdtr., Isak Anderssøn, Albert Claussøn, Jon Olessøn.

Da Abraham ble enkemann, giftet han seg på nytt med datteren på Vassbrekka under Grini og
bodde der en tid. Senere ble de boende på S. Brekkejordet.
 


Familie 10.
S. Brekke 1810-1840. Brekkeberget.

Hjulmaker
Ole Hansen
fra S. Brekkejordet dpt. 18/8-1799 d. 2/11-1824 u. S. Brekke, s.a. hjulmaker Hans Knudsen. Se Familie 1 - S. Brekke 1801.
g. 9/5-1822 m. Inger Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 11/2-1798 d. 2/12-1829 under S. Brekke, d.a. Jacob Andersen Sølie.
Forlovere: "Anders Jacobsen Sølie, Anders Hansen Kragetoe."
1. Hans Olsen f. 25/6-1822. Se Båserød(2)

24/11/1824     OLE HANSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 52a.
Brekkeberget   - hjulmaker -                        
søndre         Arvinger: Enka Inger Jacobsdatter
                    og sønnen Hans Olssen 2 1/2 år.
               Formynder: Farbroren Anders Hanssen Kråketo.
              
Enkas laugverge: Broren Anders Jacobssen Sølie.
Brt: 118 - 3 -  4

Net:  49 - 0 - 22

Enka Inger Jacobsdatter ble g2g med Ole Hansen. Se nedenfor.
 


Familie 11.
S. Brekke 1810-1840. Brekkeberget. Samme hus som ovenfor.

Arbeider
Ole Hansen
fra Gromstulen(B) under Bø dpt. 2/9-1804 d. 6/1-1855 på S. Brekkej., s.a. Hans Jacobsen.
g. 29/4-1827 m. enke Inger Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 11/2-1798 d. 2/12-1829 u. S. Brekke, d.a. Jacob Andersen Sølie.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Anders Sølie."
1. Anne Marie Olsdatter f. 9/10-1827 på Brekkejordet.


Familie 12.
S. Brekke 1810-1840. Brekkeberget.

Arbeider
Gunder Berntsen
f. ca. 1772 d. 10/11-1842 i Kolkinmyr.
g.m. Gunhild Jonsdatter f. ca. 1775 d. 22/11-1834 på ”Bratsbergkleiva”.
1. Jon f. 7/1-1812 i Kviteseid (dpt. 26/1 i Gjerpen) d. 18/5-1817. ”John Gundersen, Barn. Født i Hvidesøe, død på Brekkejordet, 5 aar.”

F.f. Gunder Berntssøns db. Jon på Bratsbergkl.: Christen Torjussøns k., Maren Zachariædtr., Christen Torjussøn, Isak Anderssøn, Gunder Clemetssøn.

16/3/1835      GUNHILD JONSDATTER              Bamble Skifteprotokoll nr. *)
Brekkeberget   - død 22.11.1834. -                  
av Brats-        Arvinger:
bergkleiva     Enkem. Gunder Berntzsen og avdødes søsken:
               1. Knut Jonssen ca. 50 år, bor trolig i Ø.Porsgrunn.
               2. Torberg Jonsdtr. g.m. Halvor Tovssen i Nissedal,
                    begge døde, 3 barn, men navnene vites ikke.
               3. Anne Jonsdtr. g.m. Knut Jonssen, bor i Vrådal. Anne
                    død. Hadde barn, men vites ikke hvor mange.
               Verge for de fraværende: Gunder I. Follaug.
Brt:    48 - 0 - 22.
Gjeld: 111 - 3 - 23 (Insolvent).

*) A: BS 17 s.808-870.
B: BS 21 s.149. C: BS 23 s.171.

Kona ovenfor ser ut til å komme fra området Nissedal - Vrådal. De er ikke gift i Gjerpen, Skien,
Siljan, Eidanger, Solum, Seljord, Lårdal, Kviteseid.
 


Familie 13.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Ole Jonsen f. ca. 1790.
g. i Gjerpen 12/11-1812 m. Anne Margrethe Christiansdatter (fra Holla f. 5/12-1788?).
Forlovere: Christopher Pederssøn, Isach Jacobssøn.
1. Jørgine Olsdatter f. 30/3-1813 på Brekkejordet i Gjerpen g. i Holla 20/11-1839 m. Hans Pedersen ved Ulefos Jernværk. Se Familie 3 - Verket 1845.
2. Jon f. 30/11-1815 på Gjemsø i Solum.
3. Dorthea Olsdatter f. 2/12-1816 på Gjemsø.
4. Jon Olsen f. 26/8-1819 på Gjemsø.
5. Thomas Olsen f. 22/2-1823 på Gjemsø.
6. Ingeborg Maria Olsdatter f. 17/2-1828 på "Follestad under Gjemsø kloster i Solum".

F.f. Ole Johnsens Jørgine under Brække: Margith Johnsdtr., Anne Margrethe Knudsdtr., Aslak Christensen, Simon Simonsen, Isak Paulsen.
F.f.
Ole Jonsen Gjemsøe og Ane Magrete Christiansdatters Jon: Jøran Knudsdatter Gjemsøe, Inger Tostensdatter Gjemsøe, Ole Haavelsen Gjemsøe, Peder Tostensen Gjemsøe, Peder Jonsen Gjemsøe.
F.f.
Ole Jonsen Gjemsøe og Magrete Christiansdatters Dorthea: Magrete Jacobsdatter Mela, Dina Halvorsdatter Mela, Anders Olsen Skien, Jon Haagensen Brekke, Christen Andersen Gjemsøe.
F.f. Ole Jonsen Gjemsøe og Anne Magrete Christiansdatters Jon: Frøken Volframsdorff Mæla, Lovise Jessen Mæla, Hans Borthig, Nils Pedersen, Hans von Cappelen.
F.f. Ole Jonsen Gjemsøe og Magrethe Christiansdatters Thomas: Marte Hansdatter Skien, Karen Nilsdatter Skien, Ole Rasmussen Follestad, Jon Torgersen Porsgrund, Christen Halvorsen Mæla.
F.f. Ole Johnsen Follestad ved Gjemsøe og Anne Margrethes Ingebor Maria: Gunnild Olsdatter, Ingebor Pedersdatter, Ole Rasmussen Dannild Pedersen alle af Skeen, Ole Olsen, Nils Torjersen af Gjerpen.

Denne familien flyttet til Gjemsø i Solum, mellom 1813 og 1815. Deres opphav er ennå usikkert.
 


Familie 14.
S. Brekke 1810-1840.

Møller
Ole Jonsen
fra Gulset i Gjerpen dpt. 24/5-1790 d. 18/8-1853 på Tufte i Holla, s.a. Jon Jonsen. Se Familie 16 - Gulset 1801.
g1g i Gjerpen 26/1-1815 m. Maren Paulsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 8/5-1791 d. 16/2-1847 ved Ulefoss jernverk, d.a. Paul Christensen. Se Famile 38 - S. Brekke 1801.
Forlovere: Harald Rasmussen, Amund Torgersen. Begge fra Brekkejordet.
g2g i Holla krk. 12/11-1847 m. Anne Johanne Olsdatter Hassel f. ca. 1814, d.a. Ole Larsen Hassel.
1. Birte Andrea Olsdatter f. 10/12-1814 under S. Brekke d. 1846 i Seljord g.m. Saamund Saamundsen fra Seljord. De bodde i Seljord.
2. Karen Kirstine Olsdatter f. 25/4-1817 under S. Brække g.m. former Hans Gundersen ved Ulefoss jernverk. Se Familie 4 - Verket 1845.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren Catrine Olsdatter f. 11/10-1848 på Tufte i Holla.

F.f. Matros Ole Johnsen og Maren Paulsdatter under S. Brække, Birte Andrea: Anna Torgersens Kone, Johanne Thorsd., Abraham Abrahamsen, Lars Johnsen, John Larsen.
F.f. Ole Johnsen og Maren Paulsd. under S. Brække, Karen Kirstine: Kone Karen Gundersd., pige Ragnild Larsd., Paul Christensen, Lars Johnsen, Ole Larsen.
F.f.
Møller Ole Johnsen Tufte og Anne Johanne Olsdatters Maren Cathrine: Kari Andersd. Tufte, Anne Maria Christensd. Tufte, Peder Tufte, Anders Pedersen Tufte, Thor Andersen Stua.

Denne familie flytta til Holla Jernverk. Se Familie 50 - Verket 1835.
 


Familie 15.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Andreas Gundersen
fra Bø i Telemark (eller Lunde) f. ca. 1804 i Sauherad (Bø?) i Tel., s.a. Gunder Madsen ”Rød”.
g1g m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1818 d. 14/5-1847 på N. Brekkejordet.
g2g i Gjerpen 7/12-1848 m. Ingeborg Olsdatter fra Setre under Rising dpt. 17/1-1808, d.a. Ole Torjersen Sætre.
Forlovere: "Peder Johnsen Brækkejord og Anund Brynildsen Brækkejord."


Familie 16.
S. Brekke 1810-1840.

Dagarb.

Hans Jacobsen Gaupaasen
fra Gaupåsen øvre under Frogner dpt. 6/10-1776 d. 7/2-1823 på S. Brekkejordet, s.a. Jacob Haagensen og Lisbeth Christensdatter.
g1g 6/11-1806 m. Margrethe Olsdatter f. ca. 1782 bg. 22/5-1809. ”Hans Jacobssøns kone Margarete Olesdtr. und. S. Breche 27 1/4 aar.”
Forlovere: "Sivert Pederssøn og Peder Sivertssøn."
g2g 29/12-1814 m. Maria Knudsdatter fra Gaupåsen nedre under Frogner dpt. 15/9-1782 d. 6/6-1854 på S. Brekkejordet, d.a. Knud Haagensen.
Forlovere: "Tron Olsen Frogner og Jørgen Knudsen Goupaasen."
1. Jacob f. 9/2-1816 d. 17/2-1816. Kun hjemmedøpt. Ingen faddere nevnt.
2. Lisbeth Hansdatter f. 19/12-1822.

F.f. Afdøde Hans Jacobsen Goupaasen og Maria Knudsdatter paa Brækkejordets Lisbeth: Christian Radisches Kone i Skien, Pige Anne Jacobsdatter Bøe, Christian Radisch Skien, Jørgen Goupaasen, Peder Pedersen Bratsbergklev.

Fra kirkeboka ved vielsen:
"u.k. Hans Jacobssøn og p. Margarete Olesdtr. u/S. Breche."

Det var ingen barn i 1. ekteskap.
 


Familie 17.
S. Brekke 1810-1840.

Arbeider
Halvor Jacobsen Rød fra Rød u. Kise dpt. 9/4-1773 d. 21/6-1834 på Bratsbergkleiva, s.a. Jacob Gundersen.
g. 3/6-1800 m. Ingeborg Jacobsdatter fra Kleven(7) dpt. 23/2-1777 d. 9/9-1846 på N. Brekkejordet, d.a. Jacob Zachariasen Kleven.
Forlovere: "Jacob Røe og Christian Kiise."
1. Marthe Kirstine Halvorsdatter dpt. 1/3-1801 g.m. Erik Andersen. Se Familie 13 - N. Brekke 1845.
2. Jacob Halvorsen dpt. 27/3-1803. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 30 - Kleiva 1845.
3. Gunhild Andrea Halvorsdatter dpt. 22/2-1807 på S. Brekkej. g.m. Peder Johnsen Rød. Se Familie 19 - N. Brekke 1845.
4. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 21/3-1811 på S. Brekkej.
5. Hans Halvorsen f. 19/11-1814 på Bratsbergkl. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 114 - Kleiva 1845.
6. Anne Christine f. 9/10-1818 på Bratsbergkl.

F.f. Halvor Jacobssøns db. Jacob f. Mustved: Karen Jacobsdtr., Gunnil Jacobsdtr., Gunder Jacobssøn, Halvor Tordssøn, Zacharias Jacobssøn.
F.f. Halvor Jacobssøns pb. Marthe Kirstine f. Kleven gaard: Maren Halvorsdtr., Inger Jensdtr., Henric Doxrøe, Even Nilssøn, Kittil Halvorssøn.

F.f.
Halvor Jacobssøns pb. Gunnil Andrea u/S. Breche: Gunnil og Christine Jacobsdtr., Gunder og Hans Jacobssøn, Christen Larssøn.
F.f. Halvor Jacobssøns Ingebor u/S. Breche: Karen Jacobsdtr., Anne Olesdtr.,
Zacharias og Hans Jacobssøn, Rejer Matthiæsøn.

 


Familie 18.
S. Brekke 1810-1840.

Sigurd Nirisen trolig(!) fra Fekjan under Dale i Luksefjell dpt. 26/2-1775 i Sauherad, trolig s.a. Niri Olsen.
g. i Gjerpen 30/8-1812 m. Karen Jørgensdatter under S. Brekke
Forlovere: Ole Olsen og Kjøstel Clemetsen.

OBS! Sigurd Nirisen som giftet seg i 1812 kan være en navnebror av Sigurd Nirisen fra Fekjan!
Hans foreldre hadde flyttet til Sandvær før 1792.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no